Familjehemsbanken_logga Start

Sökesnotiser

Här finns notiser från kommuner och företag som söker familjer som har möjlighet att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen.

Söker ni fler trygga vuxna?


150 träffar
2016-02-12 Nummer 4426
Familjehem till 16-årig pojke

Idag studerar ungdomen det första året på gymnasienivå i Göteborg. Han är studiemotiverad med goda resultat och det är av vikt att han har möjlighet att fortsätta studera på samma skola. Han spelar ett instruKument. Historieintresserad. Tränar på gym.

Vi söker främst lyhörda vuxna med utflugna barn. Viktigt med utrymme och respekt. De vuxna får gärna med liknande intressen som ungdomen.

OBS Vi har inget behov av ett konsulentstött familjehem.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-835124

E-post: siw.hagen@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Agneta Brogren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-834500

E-post: agneta.brogren@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2016-02-12 Nummer 4452
Två barn i yngre skolåldern

Två barn i yngre skolåldern som ska placeras tillsammans, en uppväxtplacering. Det äldsta barnet är välfungerande socialt, lite försiktig. Det yngre barnet behöver vägledning i sociala relationer på grund av viss gränslöshet. Båda är sportintresserade. Kommer ha fortsatt umgänge med släkt. Inga allergier. God hälsa.

Vi söker familjehem inom en radie av en timmas resväg från Kungsbacka samhälle.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Agneta Brogren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-834500

E-post: agneta.brogren@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Berit Litzén

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-834296

E-post: berit.litzen@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2016-02-11 Nummer 4451

söker ett familjehem, helst i mellersta Skåne, till 12-årig pojke med stora omsorgsbehov.

I familjehemmet bör det inte finnas yngre barn, p g a tidigare aggressionsutbrott. Behov av resursskola.

Pojken beskriver sig själv som positiv och förlåtande. Önskar ett familjehem som är rättvisa, tålmodiga, öppna, energiska samt icke långsinta. Tycker om djur.

Intressen: fotboll och innebandy.

Familjehemmet kommer att kontrakteras som ett konsulentstött familjehem till VoB, vilket bl a innebär tillgång till stöd och handledning även utanför kontorstid samt ek ersättning utöver SKL:s riktlinjer.

Välkomna att kontakta mig via e-post!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma
2016-02-11 Nummer 4450

söker ett erfaret familje- och/eller jourhem i Skåne eller Kronoberg för uppdrag som konsulentstött jourhem till VoB, särskilt för yngre barn, även syskon.

Välkomna att kontakta oss via e-post!

Vi söker i följande län:
Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se

Kontaktperson 2

Namn: helén hettinger

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0736 20 59 82

E-post: helen.hettinger@vob.se


Visa flera notiser från samma
2016-02-11 Nummer 4449
Djurfritt familjehem till ungdom

Vi söker omgående ett djurfritt familjehem i Kalmartrakten till en kille i övre tonåren. Det är positivt om ni har erfarenhet av familjehemsuppdrag sedan tidigare och kan lägga vikt vid ett nära samarbete med föräldrar och skola.

För mer information: Kontakta Annica Mauritzon, Familjehemsenheten, tfn: 011-15 78 09.

Vi söker i följande län:
Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Monica Tall

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 011-15 20 82

E-post: monica.tall@norrkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Annica Mauritzon

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 011-15 78 09

E-post:Familjehem sökes, utbildas och handleds av oss på SilverSeger. Vi erbjuder familjehem med konsulentstöd. Våra familjehem har olika ursprung och bakgrund. Varje individ har unika behov och matchas in mot ett passande familjehem med konsulentstöd. Ungdomar och barn som flyttar till ett familjehem befinner sig i en otrygg och instabil situation som ställer stora krav på familjehemmen att hantera deras mående och möta de behov som uppstår. Våra erfarna konsulenter ger fortlöpande professionell rådgivning samt stöd dygnet runt.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Gotland, Halland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Mive

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 073 345 57 82

E-post: camilla.m@silverseger.com


Visa flera notiser från samma

Just nu söker vi ett engagerat, varmt och tålmodigt familjehem för en långvarig placering till en 13 år gammal pojke.

Pojken bor sedan drygt ett år tillbaka på HVB-hem, främst för att få hjälp med sin skolgång. Han har funktionsnedsättning i form av ADHD, tourettes och trotsbeteende - men har utvecklats mycket.

Pojken behöver få vara yngst i familjen. Ni bör tycka att det är roligt med barn och ungas utveckling, vara engagerade, ha mycket tålamod samt ha ett pedagogiskt handlag.

Samarbetet med föräldrar, socialtjänst och andra aktörer är viktigt. Pojken har ett regelbundet umgänge med båda sina föräldrar och de är positiva till vården.

Vi erbjuder er gott stöd och goda förutsättningar för att genomföra uppdraget.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sara Melchert

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 57 28

E-post: sara.melchert@lund.se

Kontaktperson 2

Namn: Ulrika Petrovic

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 52 63

E-post: ulrika.petrovic@lund.se

Kontaktperson 3

Namn: Sofia Hörnemalm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 -359 46 64

E-post: sofia.hornemalm@lund.se

Kontaktperson 4

Namn: Annika Levander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 55 20

E-post: annika.levander@lund.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemsenheten, Karlstads Kommun söker familjehem till en 8-årig pojke som har behov av mycket uppmärksamhet,stöd och engagemang från vuxna. Det är en fördel om ni har erfarenhet av NP- diagnoser och att det inte finns andra yngre barn i familjen. Ni får gärna bo inom en 15-mils radie från Karlstad.
Vi följer SKL´s rekommendationer gällande ersättningar samt erbjuder utbildning och stöd i uppdraget.
Välkomna att höra av er till oss för mer informationsutbyte.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Elisabeth Rune

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-540 4981

E-post: elisabeth.rune@karlstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Katarina Ericsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-540 5329

E-post: katarina.ericsson@karlstad.se


Visa flera notiser från samma
2016-02-10 Nummer 1305

Är ni en familj som har tid och engagemang att öppna ert hem för ett barn eller en ungdom?

Socialtjänst Gävle erbjuder placering i förstärkt familjehemsvård i egen regi. Där ingår ett intensivt stöd till familjehemmen och regelbundna träffar med övriga familjer som ingår i verksamheten. Kommunens myndighetsansvar gör också att det alltid är nära mellan behov och beslut och i den personliga stödkontakten.
Bor ni inom 15 mils avstånd från Gävle och kan tänka er att vara hemma på heltid med ett fast kontrakt för uppdrag som familjehem? Med uppdrag som kontrakterat familjehem utgår ersättning även när placering ej pågår. Hör av er till oss!
För mer information kontakta någon av våra familjehemskonsulenter; Lena Wilhelmsson 026-172963 eller Lena Söderhäll Gille 026-178807 alternativt familjehemssekreterare Inger Thomasson 026-179929.
Hemsida: www.gavle.se/familjehem eller e-posta till familjehem@gavle.se
Vi undanber oss svar från konsulentstödda privata företag eller familjer som arbetar enbart på uppdrag från dessa.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Söderhäll Gille

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 026-178807

E-post: lena.soderhall.gille@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Lena Wilhelmsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 026-172963

E-post: lena.wilhelmsson@gavle.se

Kontaktperson 3

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se

Kontaktperson 4

Namn: Kristina Nohrén

Befattning: Projektledare/familjehemssekreterare

Telefon: 026-179132

E-post: kristina.nohren@gavle.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemsgruppen i Gävle söker familjehem till en 11-årig pojke med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Han är i behov av en lugn och stabil familj utan yngre barn. Familjen bör ha stort tålamod, tydliga rutiner och en förutsägbar vardag. Familjen bör helst finnas inom 15 mils avstånd från Gävle.
Vi undanber oss svar från konsulentstödda privata företag eller familjer som arbetar enbart på uppdrag från dessa.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Berit Nilsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179689

E-post: berit.nilsson@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se


Visa flera notiser från samma
2016-02-10 Nummer 4448
ALINGSÅS KOMMUN SÖKER KONTRAKTERAT JOURHEM MED EN TILL TVÅ PLATSER

Familjehemssgruppen i Alingsås kommun söker en till två familjer som bor i Alingsås eller i närheten av Alingsås.
Vi söker trygga, stabila och flexibla familjer med tid, tålamod, utrymme och förmåga att samarbeta med socialtjänsten, biologiska föräldrar och andra runt barnet.

Barn som blir akutplacerade befinner sig oftast i en krisartad situation och det gäller att bemöta dem med omtänksamhet, förståelse och respekt. Under tiden som barnet bor i jourhemmet ansvarar de vuxna för att ta hand om barnet och ge omvårdnad och trygghet, hjälpa till med läxor, skjutsa till aktiviteter och liknande.

Att vara kontrakterat jourfamilj innebär att en i familjen är hemma på heltid och erhåller ett fast arvode samt omkostnadsersättning.

Ni kommer att få kontinuerlig handledning, enskilt och i grupp, samt fyra veckors ledighet per år med arvode.

Vi lägger stor vikt vid personlig mognad och livserfarenhet och ni behöver ha erfarenhet av barn och ungdomar, egna eller andras.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Birgitta Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0322-61 66 45

E-post: birgitta.johansson@alingsas.se

Kontaktperson 2

Namn: Anette Landtröm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0322- 61 66 43

E-post: anette.landström@alingsas.seEn livlig, glad och social tjej söker ett familjehem i Stockholm/Uppsalatrakten. Flickan har en del fysiska funktionshinder som innebär en nära kontakt med sjukvården och habiliteringen. Flickan har behov av att bo i en familj med två vuxna som kan ge henne trygghet och en stabil tillvaro. Det kan gärna finnas andra barn i familjen men utifrån flickans omsorgsbehov bör dessa i så fall vara i tonåren.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921318

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921255

E-post: pia.jonsson@sollentuns.se


Visa flera notiser från samma
2016-02-08 Nummer 4446
Staffanstorp söker Familjehem till tre syskon

Vi letar efter ett erfaret familjehem till barn födda år 00, 02 och 04. Önskvärt är att ni bor geografiskt nära Staffanstorps kommun med omnejd.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Thomsen

Befattning: socionom

Telefon: 046-25 11 11

E-post: linda.thomsen@staffanstorp.se


Visa flera notiser från samma

Ramlösa Social Utveckling AB (RSU) är ett företag som rehabiliterar missbrukare i familjehem. Vi har funnits i snart 20 år och har ca 50 klienter inskrivna från hela Sverige med koncentration på placering i Skåne och Hallandskusten. Våra kunder är kommunernas socialtjänst och kriminalvården. Företaget har HVB-tillstånd och mer information om oss finns på vår hemsida www.rsu.nu.

Vi arbetar med män, kvinnor och par från 16 år och uppåt. Våra klienter har problem med missbruk av olika typer av droger och ibland även kriminalitet för att finansiera missbruket.

RSU:s behandlare finns med under hela placeringen. Vi besöker klienten/familjen minst en gång per vecka och finns alltid tillgängliga vid behov via vår jour.

Vår rehabiliteringsmodell innebär att klienten bor i ett familjehem mellan 6-10 månader och därefter följer ofta en utslussfas till referensboende med stöd. Den genomsnittliga rehabiliteringstiden ligger på ca 18 månader. Vi erbjuder våra klienter olika former av behandlingsinriktade samtal och ombesörjer att våra klienter är sysselsatta med studier, praktik eller arbete. Vi erbjuder kontinuerlig handledning och utbildning till våra familjehem.

Ett bra familjehem består av stabila vuxna människor med ett stort mått av empati och tålamod (par eller ensamstående), utan några problem med droger eller kriminalitet och en vilja/möjlighet att ta emot en medmänniska i sin bostad. Före en placering gör vi en familjehemsutredning där vi bland annat inhämtar utdrag från social- och belastningsregister.

För mer information kontakta oss.

Vänliga hälsningar
Lena Källström och Charlotte Wilhelmsson

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Källström

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070- 66 99 529

E-post: l.kallstrom@rsu.nu

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Wilhelmsson

Befattning: Föreståndare/Kurator

Telefon: 0706-69 95 20

E-post: c.wilhelmsson@rsu.nu


Visa flera notiser från samma

Ramlösa Social Utveckling AB (RSU) är ett företag som rehabiliterar missbrukare i familjehem. Vi har funnits i snart 20 år och har ca 50 klienter inskrivna från hela Sverige med koncentration på placering i Skåne och Hallandskusten. Våra kunder är kommunernas socialtjänst och kriminalvården.

Vi arbetar med män, kvinnor och par från 16 år och uppåt. Våra klienter har problem med missbruk av olika typer av droger och ibland även kriminalitet för att finansiera missbruket.

RSU:s behandlare finns med under hela placeringen. Vi besöker klienten/familjen minst en gång per vecka och finns alltid tillgängliga vid behov.

Vår rehabiliteringsmodell innebär att klienten bor i ett familjehem mellan 6-10 månader och därefter följer en utslussningsfas där klienten ofta får hjälp till referensboende med stöd. Den genomsnittliga rehabiliteringstiden ligger på ca 18 månader. Vi erbjuder våra klienter olika former av behandlingsinriktade samtal och ombesörjer att våra klienter är sysselsatta med studier, praktik eller arbete. Vi erbjuder kontinuerlig handledning och utbildning till våra familjehem.

Ett bra familjehem består av stabila vuxna människor med ett stort mått av empati och tålamod (par eller ensamstående), utan några problem med droger eller kriminalitet och en vilja/möjlighet att ta emot en medmänniska i sin bostad. Före en eventuell placering gör vi en familjehemsutredning där vi bland annat hämtar in utdrag från social- och belastningsregister.

Vänliga hälsningar
Lena Källström och Charlotte Wilhelmsson

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Källström

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070 - 66 99 529

E-post: l.kallstrom@rsu.nu

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Wilhelmsson

Befattning: Föreståndare/Kurator

Telefon: 0706-69 95 20

E-post: c.wilhelmsson@rsu.nu


Visa flera notiser från samma

*** Stockholm/Södermanland/Västmanland ***

Vill ni hjälpa en tonåring att återvända till sin familj?

Vi söker familjer där en vuxen helst kan vara hemma på heltid, heltidsarvode samt omkostnadsersättning utgår.

Vi erbjuder en välbeforskad behandlingsmetod (TFCO -TreatmentFoster Care Oregon), regelbunden handledning och fortbildning samt tätt samarbete i ett kunnigt och engagerat team.

Som träningsfamilj ingår du i ett behandlingsteam.

Behovet av träningsfamiljer är stort. Genom att vara träningsfamilj kan du göra stor skillnad i en ungdoms liv.

Gå gärna in på vår hemsida www.tfconorden.se för att läsa mer om behandlingsprogrammet.

Välkommen att höra av dig med dina frågor!

TFCO-enheten i Stockholm

Wolanza Anthony

Vi söker i följande län:
Västmanland, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Wolanza Anthony

Befattning: Träningsfamiljskonsulent TFCO

Telefon: 0733206323

E-post: wolanza.anthony@humana.se

Kontaktperson 2

Namn: Matilda Gaudras

Befattning: Teamledare TFCO

Telefon: 0733227367

E-post: matilda.gaudras@humana.se


Visa flera notiser från samma

Socialtjänsten söker familjehem till barn och ungdomar.
Behoven kan se ut så här:
"Sari 4 år" har föräldrar med allvarliga psykiska problem. Hon behöver ett familjehem för lång tid framåt, kanske hela hennes uppväxt.

"Solveig 15 år" har stora problem hemma och hennes föräldrar kan inte styra henne. Hon behöver komma till ett familjehem som kan ge henne både omvårdnad och trygghet.
(ovanstående beskivningar är påhittade)

Välkommen att höra av dig!

Leif Åkerlund, tfn 036 - 10 68 68
leif.akerlund@jonkoping.se
Maria Kangeryd, tfn 036 - 10 68 47
maria.kangeryd@jonkoping.se

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Västra Götaland, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Leif Åkerlund

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 036 - 10 68 68

E-post: leif.akerlund@jonkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Maria Kangeryd

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 036 - 10 68 47

E-post: maria.kangeryd@jonkoping.se2016-02-05 Nummer 4442
Familjehem till 9 månaders pojke.

Österåkers kommun söker familjehem till en 9 månaders pojke i Rättvik med omnejd. Familjen vi söker ska vara trygg, stabil och ha förmåga att samarbeta med socialtjänsten, biologiska föräldrar och andra som finns runt barnet.

Vi söker i följande län:
Dalarna,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Öhrlund Lindersson

Befattning: Handäggare/utredare

Telefon: 08-540 812 45

E-post: maria.ohrlund@osteraker.se

Kontaktperson 2

Namn: Marita Svahn Jonsson

Befattning: Handäggare/utredare

Telefon: 08-540 812 33

E-post: marita.svahnjonsson@osteraker.se

Kontaktperson 3

Namn: Mats Övergaard

Befattning: Handäggare/utredare

Telefon: 08-540 814 60

E-post: mats.overgaard@osteraker.seABC Jourhem är ett väletablerat företag med 15 års erfarenhet av konsulentstödd jourhemsverksamhet.
Vi söker fler stabila familjer som i samarbete med oss regelbundet vill ta emot barn i sitt hem under kortare perioder. Vi vill att ni bor inom Stockholms län och att ni har möjlighet att erbjuda eget rum till barnen.

Vi söker familjer där känslomässig värme och god struktur bildar en bas för ett gott bemötande av barn i kris. Som jourhem hos ABC Jourhem får ni utbildning,stöd och regelbunden handledning. Konsulenterna är alla socionomer med lång erfarenhet. ABC Jourhem har ramavtal.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Almér

Befattning: Jourhemskonsulent

Telefon: 08-6033539

E-post: maria.almer@abcjourhem.se

Kontaktperson 2

Namn: Johanna Jakobsson

Befattning: Jourhemskonsulent

Telefon: 08-6033534

E-post: johanna.jakobsson@abcjourhem.seTvå pojkar i åldrarna 11 och 17 år från Afghanistan behöver ett familjehem med trygga och stabila vuxna som kan stötta dem i skolarbetet och vardagen. Målet är att kunna placera båda pojkarna i ett och samma familjehem. Det är möjligt (inom kort) för den större pojken att bo på HVB-hem om det inte går att finna ett familjehem som kan ta emot båda pojkarna. Då önskas familjehem till den yngre pojken i Virserum med omnejd.

Vi söker i följande län:
Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Josefine Alexandersson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0491-29199

E-post: josefine.alexandersson@hogsby.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker en familj i Märsta med omnejd. Systrarna är 14 och 15 år och kommer från Afrika. De har varit i Sverige sedan 2011 och talar flytande svenska. De är studiemotiverade och duktiga i skolan. Yngsta flickan är social och utåtriktad medan den äldre flickan är litet blyg. Båda är lätta att tycka om och de har lätt för att skaffa vänner. Flickorna behöver ett familjehem med trygga och stabila vuxna som kan stötta dem i skolarbetet och vardagen.

Vi söker i följande län:
Stockholm,

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sigtuna.se

Kontaktperson 3

Namn: Helena Åström

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 56

E-post:


Visa flera notiser från samma

Norra Dalslands Familjerätts- och Familjehemsenhet söker nu ett familjehem till en arabisktalande kille, 17 år. Han kom till Sverige i september 2015 och har sedan dess bott på ett HVB-hem. Då släktingar finns i Jönköpings-området önskas nu ett familjehem i detta område för att på så vis möjliggöra en bättre kontakt med släkten. Vidare har killen i fråga fått utstå psykisk press från andra jämngamla där han nu bor vilket än mer motiverar flytten till annan boendeform.

OBS! Undertecknad önskar enbart svar direkt från familjehem som är intresserade. Privata företag som förmedlar familjehem undanbedes härmed.

Vi söker i följande län:
Jönköping,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Daniel Larsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-174 58

E-post: daniel.larsson@amal.se

Kontaktperson 2

Namn: Irene Ottosson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-174 52

E-post: irene.ottosson@amal.se

Kontaktperson 3

Namn: Margaretha Edholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-174 42

E-post: margaretha.edholm@amal.seVill du jobba med behandling i ditt hem?

Vi söker engagerade familjer som vill arbeta som träningsfamiljer(familjehem) tillsammans med vårt team. Ni blir en viktig del i vårt strukturerade behandlingsprogram TFCO (Treatment Foster Care Oregon).

Programmet är tidsbegränsat till ca 1 år och vänder sig till ungdomar 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.

- Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar
- En vuxen behöver vara hemma på heltid och heltidsersättning utgår.
- Som Träningsfamilj får man kontinuerlig utbildning och handledning.

Läs gärna mer & titta på vår film om TFCO på:
humana.se/Site/familjehem/vara-familjehem/traningsfamilj

Kontakta gärna oss om du är intresserad eller vill veta mer:
Susanne Widerlöv, 070-509 26 20
Johanna Klinga, 072-576 32 41

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Widerlöv

Befattning: Samordnare

Telefon: 070-509 26 20

E-post: susanne.widerlov@humana.se

Kontaktperson 2

Namn: Johanna Klinga

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 072-576 3241

E-post: johanna.klinga@humana.se


Visa flera notiser från samma
2016-02-03 Nummer 1189

Socialtjänsten i Linköping söker familjer som har livserfarenhet och vana med barn och/eller ungdomar för uppdrag som familjehem/kontaktfamilj.

Kontaktfamiljer
Har ni utrymme, tid och engagemang? Just nu är behoven störst i åldersgruppen 12-16 år samt för syskon. En kontaktfamilj ska vara en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Det innebär att barnet får komma till familjen och vistas där på dygnsbasis efter behov. Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö att vistas i. Andra viktiga uppgifter är att lyssna och finnas till. Ofta blir kontaktfamiljen en viktig del i nätverket för barnen och föräldrarna.
Omfattningen på uppdraget kan exempelvis vara vistelse under helg varannan vecka, men även omfatta veckodagar.

Familjehem
Just nu har vi särskilt stort behov av familjehem till barn och unga mellan 13 och 16 år. Familjehemsföräldrar är inga superföräldrar och vi ställer få formella krav. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i en stad, i hus eller lägenhet. Du kan vara mellan 25 och 60 år gammal - det viktiga är att din ålder fungerar bra med barnets ålder. Det kan finnas barn i familjen sedan tidigare, men det är inget krav. Det vi söker är trygga och stabila vuxna människor med tid och tålamod. Familjer som kan älska, vårda och dela ett barn med dess föräldrar.
Eftersom barnen och ungdomarna kommer från Linköping vill vi att du inte bor alltför långt bort. Det är också viktigt att du inte bor trångt utan har ett rum över till ett placerat barn.
Som familjehem / kontaktfamilj erhåller man ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.
Intresserad av uppdrag som familjehem / kontaktfamilj

Välkommen att kontakta våra familjehemskonsulenter Torgny Nilsson 013-206230 & Yvonne Jakobsson 013-206892 för mer information och intresseanmälan. Vi har även en hemsida under www.linkoping.se/Stod-omsorg/Dolda-sidor/Du-behovs. Där kan du lämna din intresseanmälan direkt.

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 013-206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Yvonne Jakobsson

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 013-206892

E-post: yvonne.jakobsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2016-02-03 Nummer 4424
Familjehem till syskonpar

Familjehemsenheten i Helsingborg söker en varm, trygg och stabil familj till ett syskonpar på 13 och 11 år gamla. Barnen har haft en orolig uppväxt och behöver mycket trygghet, förutsägbarhet, värme, omsorg, vägledning och uppmärksamhet från vuxna. Båda barnen behöver mycket stöd i skolarbetet. Familjehemmet kommer att ha ett samarbete med barnens biologiska nätverk.

Bedömningen har gjorts att det inte bör finnas yngre barn i familjen.

Det är önskvärt om familjehemmet finns max en timmes bilkörning från Helsingborg. Vi ser också att familjehemmet inte tillhör någon konsulentstödd verksamhet.

Hör gärna av dig för mer information.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Annika Söderberg

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-106545

E-post: annika.soderberg@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2016-02-02 Nummer 4434
Kontaktfamilj till syskonpar!

Vi letar efter en kontaktfamilj i närheten av Herrljunga som kan emot två bröder som är tolv och nio år gamla.
Till en början har bröderna en önskan om att komma själva var sin helg för att sedan komma tillsammans på helgerna.
Då det finns pälsallergi ser vi gärna att ni ej har hund och katt i hemmet.
Hör av er så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-17149, 0722-210 40 92

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se


Visa flera notiser från samma
2016-02-02 Nummer 4433
Familjehem till 2-årig pojke

Barnet behöver ett hem att växa upp i, med stor sannolikhet en uppväxtplacering . Barnet har eventuellt något neuropsykiatriskt funktionshinder (ADHD/autism)och/eller eventuellt en lågbegåvning.
Ni behöver kunna vara hemma på heltid till att börja med, inte ha några hemmavarande barn, ha tid, ork och tålamod att stötta barnet på kort och lång sikt. Barnet har haft flera vårdgivare och är därför i stort behov av stöd i att få knyta an till ett familjehem som kan ge honom mycket känslomässig värme.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Siw Hedlin

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0370-377832

E-post: siv.m.hedlin@varnamo.se


Visa flera notiser från samma
2016-02-02 Nummer 1651
Jourhem sökes

Jourhem sökes med plats för barn i ålder 0-19 år!
Jourhemsgruppen i Linköping behöver utökas med ytterligare familjer som bor i Linköping eller dess närhet.
Vi söker trygga, stabila och flexibla familjer med tid, tålamod, utrymme och förmåga att samarbeta med socialtjänsten, biologiska föräldrar och andra som finns runt barnet.
Barn som blir akutplacerade befinner sig oftast i en krisartad situation och det gäller att bemöta dem med omtänksamhet, förståelse och respekt.
Under tiden som barnet bor i jourhemmet ansvarar de vuxna för att ta hand om barnet och ge omvårdnad och trygghet, hjälpa till med läxor, skjutsa till aktiviteter och liknande.

Att vara jourfamilj innebär att en i familjen är hemarbetande och erhåller ett månatligt arvode samt omkostnadsersättning. Ni kommer att få arbetskamrater i form av andra jourföräldrar som ni träffar regelbundet, kontinuerlig handledning i grupp samt fem veckors ledighet per år med arvode.
Vi lägger stor vikt vid personlig mognad och livserfarenhet! Ni behöver ha erfarenhet av barn och ungdomar, egna eller andras.
Intresserad? Ring oss!

Resursgruppen, Socialkontoret
socialsekreterare Margareta Nilsson, 013-263693
e-post :margareta.nilsson2@linkoping.se
kansli: 013-206099

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: margareta Nilsson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 013-263693

E-post: margareta.nilsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma

Humana Familjehemsvård söker erfarna familjehem som kan ta emot barn i åldrarna 3-10 år. Då det ofta är barn med svåra upplevelser bakom sig, ser vi gärna att man har tidigare erfarenhet av placerade barn. 1 vuxen hemma på heltid och inga hemmavarande barn/unga under 14 år.

Som familjehem för Humana får man:
-Kontinuerlig handledning.
-Utbildning och fortbildning
-Tillgång till beredskap dygnet runt.
-Arvode
-Omkostnad
-Handledning i grupp

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Louise Cederholm

Befattning: Teamledare

Telefon: 0707478720

E-post: louise.cederholm@humana.se

Kontaktperson 2

Namn: Pernilla Gynnerstedt

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0702464462

E-post: pernilla.gynnerstedt@humana.se


Visa flera notiser från samma

Är ni en familj som har plats i både hem och hjärta för en liten aktiv kille med särskilda behov.

* Ni bör helst vara en hyfsat liten familj, ytterligare barn i familjen barn ok men då gärna äldre än ca 10-12 år.
* Bra också om ni har erfarenhet av familjehemsvård/barn med särskilda behov sen tidigare.
* Uthållighet är en annan viktig aspekt då denne lille kille behöver en stabil plattform att växa upp i.
* Er ålder har också betydelse då detta kan bli ett långvarigt uppdrag så vi ser gärna att ni inte är äldre än ca 50 år.

Om ni tror att ni kan vara familjen för just denna lille kille - ring eller maila oss.

Kontaktperson: Monica Lund
019-7604582
lund@teamactum.se

Det går också bra att ringa 019-7604580
eller maila info@teamactum.se

*****

Team Actum tar emot placeringar i åldrarna 0-18 år samt även föräldra-barn-placeringar (då i särskilda familjehem som riktat in sig på just denna målgrupp).

Våra placeringar har skiftande behov och problematik och placeras av socialtjänsten med stöd av SoL eller LVU.

Familjehem som tar emot uppdrag via oss kan räkna med stöd och handledning av teamledare som sköter kontakten med socialtjänsten. Tillgång till jour finns dygnet runt. Vi erbjuder också föreläsningar och gemenskap under våra familjehemsdagar.

Vår handledning bygger på KBT och ACT som vi ser som gångbara med hjälpande analysverktyg och förhållningssätt i arbetet med barnen. Vi har inte som krav på att ni som familjehem ska kunna detta, däremot mottagliga och intresserade av handledningen och tänket. Vi som arbetar som teamledare hos oss är socionomer med långvarig erfarenhet från socialtjänsten och familjehemsvård. Vi har vidareutbildat oss i KBT och ACT. Vår önskan är att utgöra ett stöd och en trygghet för er som familjehem.

Vill ni jobba med oss för att ge ett barn möjlighet till förändring?

Ring 019-7604580 eller maila info@teamactum.se
Du kan också kontakta någon av teamledarna direkt om du vill.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Monica Lund

Befattning: Teamledare

Telefon: 019-7604582

E-post: lund@teamactum.se

Kontaktperson 2

Namn: Ulrika Enemar

Befattning: Teamledare

Telefon: 019-7604583

E-post: enemar@teamactum.se

Kontaktperson 3

Namn: Raija Zetterblad

Befattning: teamledare

Telefon: 019-7604581

E-post: zetterblad@teamactum.se

Kontaktperson 4

Namn: Team Actums växel

Befattning:

Telefon: 019-7604580

E-post: info@teamactum.seVi behöver omplacera en 17 årig tjej från Eritrea som har varit I Sverige i 1 1/2 år. Hon talar svenska och är mycket välfungerande. Omplacering behöver ske pga stora brister I familjehemmet.
Flickan önskar bo I Nacka eftersom hon vill gå på Nacka gymnasiet där bla hennes bästa väninna studerar.
Flickan fungerar mycket bra ihop med barn.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martina Matthias

Befattning: Verksamhetschef

Telefon: 070-7738829

E-post: info@mafamilia.seAttendo jour och familj Syd är ett familjehemsföretag som ha samarbetspartners och familjehem i hela Södra Sverige. Vi växer nu och behöver mer famijlehem till vår verksamhet framförallt i Västra Götaland och Halland då behovet är stort.

Ni är redan idag familjehem eller har funderat ett tid på att bli familjehem. Ni är en stabil familj/ensamstående som känner att ni har tid och energi över att ta emot ett barn eller ungdom som är i behov av trygga vuxna.

Vi erbjuder våra familjehem:

Tillgång till erfaren konsulent dygnet runt via telefon
Regelbunda kontakter i hemmet med erfaren konsulent
Extern handledning vid placering
Utbildning
Gemenskap

Vi som arbetar på attendo är erfarna socialarbetare som arbetar många år inom socialtjänsten och med familjehemsvård. Vi gillar att jobba i team med våra familjehem och ge dem det stöd de behöver när de behöver det. Vi utreder familjehem enligt nya kälvestensmodellen och BRAfam formulär.

Ta gärna kontakt med oss via mejl eller telefon så kan vi berätta mer om hur vi arbetar!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Katarina Viitanen (Västra Götaland)

Befattning: Socionom/Famijlehemskonsulent

Telefon: 010-2112555

E-post: katarina.viitanen@attendo.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Kalin (Halland)

Befattning: Socionom/Familjehemskonsulent

Telefon: 010-2112553

E-post: anna.kalin@attendo.se


Visa flera notiser från samma

Att vara kontrakterad jourfamilj innebär att ni ska ta emot barn i åldern 0-18 år under en begränsad tid. Placeringstiden kan variera allt ifrån några dagar till några månader. Ni bör bo i Göteborg med omnejd. Som jourfamilj bör man vara flexibel och ha stort tålamod samt ha ett rum ledigt. En av er måste ha möjlighet att vara hemma på heltid och ni arvoderas utifrån det. Vi erbjuder jour dygnet runt och handledning samt utbildning.

Hör av dig till oss på 031- 788 01 13 eller maila oss på familjehem@alpklyftan.se

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helén Frisell

Befattning: Enhetschef Familjehemsvård

Telefon: 0735-19 03 35

E-post: helen.frisell@alpklyftan.se

Kontaktperson 2

Namn: Kent Nylén

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0735-19 03 56

E-post: kent.nylen@alpklyftan.se

Kontaktperson 3

Namn: Annika Spångberg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0735-19 03 62

E-post: annika.spangberg@alpklyftan.se2016-02-01 Nummer 4417
Ett eller två familjehem för en syskonskara på fyra barn.

Herrljunga kommun söker hem för en syskonskara på fyra barn.
Vi letar efter ett familjehem alt två familjhem som kan ta emot hela syskonskaran alt två barn var,önskvärt är då att familjhemmen ligger i närheten av varandra.
Barnens ålder är flicka född -2011, flicka född -2008, pojk född-2005 och flicka född- 2004.
Önskvärt är att hitta hem i närheten av Herrljunga då insatsen först kommer att starta som ett kontaktfamiljsuppdrag, för att sedan ev gå över till ett familjehemsuppdrag.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-171 49

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se


Visa flera notiser från samma

Nyköpings kommun anställer familjehem

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. I kommunen arbetar ca 4.000 personer för att uppfylla målen om service, professionellt bemötande och tillgänglighet samt möta de utmaningar som ställs på en region i stark tillväxt.

Mångfald gynnar utvecklingen. Vi eftersträvar därför en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att ge alla arbetsplatser förutsättningar för ett medskapande och ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger därför stor vikt vid att Du delar kommunens värdegrund och medarbetarpolicy.
För mer information: www.nykoping.se

I Nyköpings kommun satsar vi på hälsofrämjande insatser för våra medarbetare och har därför infört rökfri arbetstid.

Arbetsuppgifter
Vi prövar nya grepp och anställer tre särskilt kvalificerade familjehem för vårdkrävande barn- och ungdomar. Familjehemmen ska erbjuda två platser var.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning motsvarande behandlingsassistent eller annat liknande arbete med barn/ungdomar som har behov av stöd. Alternativt kan du ha längre erfarenhet av familjehemsuppdrag med svårare social problematik.

Månadslön samt omkostnadsersättning utgår.

Du erbjuds utbildning och kompetensutveckling,extern handledning samt möjlighet till stöd dygnet runt.

Övrigt
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsvillkor
Månadslön, Heltid, Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 3

Ansökan
Förvaltning: Nyköpings kommun Sociala divisionen

Arbetsgivarens referensnummer: 21/11

Kontaktpersoner
Glenn Andersson
Enhetschef

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Glenn Andersson

Befattning: Enhetschef

Telefon: 0155-248570

E-post: glenn.andersson@nykoping.se


Visa flera notiser från samma

INOM/Human söker familjehem som kan ta emot ensamkommande barn/ungdomar i sina hem. Familjehemmen skall helst bo i Nybrotrakterna eller i närliggande kommuner.

Som familjehem för INOM/Humana får man:
Arvode och omkostnad
Kontinuerlig handledning av konsulent
Grupphandledning
Fortbildning
Grundutbildning
Tillgång till beredskap dygnet runt

Vi söker i följande län:
Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie-Louise Johansson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0703205855

E-post: marie-louise.johansson@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Kristian Rappner

Befattning: Famijehemskonsulent

Telefon: 0709911148

E-post: kristian.rappner@inom.com

Kontaktperson 3

Namn: Jeanette Sandström

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0709911147

E-post: jeanette.sandström@inom.com


Visa flera notiser från samma
2016-01-26 Nummer 4429

Familjehemsenheten i Karlstads kommun söker familjehem till en 10-årig pojke. Vi följer SKL´s rekommendationer gällande ersättningar och erbjuder stöd i uppdraget. Välkomna att höra av er till oss för mer informationsutbyte.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Elisabeth Rune

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-540 4981

E-post: elisabeth.rune@karlstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Katarina Ericsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-540 5329

E-post: katarina.ericsson@karlstad.se


Visa flera notiser från samma
2016-01-26 Nummer 4428

Vill ni hjälpa en ungdom att återvända till sin familj?
Vi söker familjer i Skåne där en vuxen kan vara hemma på heltid, heltidsarvode samt omkostnadsersättning utgår. Vi erbjuder en välbeforskad behandlingsmodell, TFCO (Treatment Foster Care Oregon), regelbunden handledning och fortbildning samt tätt samarbete i ett kunnigt och engagerat team.

Vill du/ ni veta mer? Kontakta oss

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Andersson

Befattning: Träningsfamiljskonsulent

Telefon: 0733-229972

E-post: anneli.andersson@humana.se


Visa flera notiser från samma
2016-01-25 Nummer 4425

Socialtjänsten i Gävle söker familj som kan fungera som avlastning 1 helg per månad samt någon vecka på sommaren till en 11-årig pojke som är placerad i familjehem. Resursfamiljen bör finnas i Leksand med omnejd, c:a 5 mils avstånd kan vara ok.
För mer information om uppdraget kontakta nedanstående.

Vi söker i följande län:
Dalarna,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Birgitta Lassgård

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-177234

E-post: birgitta.lassgard@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se


Visa flera notiser från samma

Vill du jobba med behandling i ditt hem?

Vi söker engagerade familjer som vill arbeta som träningsfamiljer(familjehem) tillsammans med vårt team. Ni blir en viktig del i vårt strukturerade behandlingsprogram TFCO (Treatment Foster Care Oregon).

Programmet är tidsbegränsat till ca 1 år och vänder sig till ungdomar 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.

- Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar
- En vuxen behöver vara hemma på heltid och heltidsersättning utgår.
- Som Träningsfamilj får man kontinuerlig utbildning och handledning.

Läs gärna mer & titta på vår film om TFCO på:
humana.se/Site/familjehem/vara-familjehem/traningsfamilj

Kontakta Anna Jendeby om du är intresserad eller vill veta mer.
Tel: 031-757 93 54, anna.jendeby@humana.se

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Jendeby

Befattning: rekryterare

Telefon: 031-757 93 54

E-post: anna.jendeby@inom.com


Visa flera notiser från samma
2016-01-21 Nummer 4420
Familjehem sökes till 17-årig pojke

Vi söker ett kvalificerat familjehem, som har erfarenhet av eller kan tänka sig att arbeta enligt modellen TFCO (tidigare MTFC), förstärkt familjehemsvård. Tidigare erfarenhet/utbildning i modellen är INTE ett krav. All utbildning, handledning och stöttning får familjehemmet inom ramen för uppdraget.

Familjehemmet ska vara beredda att ha ett tätt samarbete med ett team kring pojken. Familjehemmet ska delta i handledning i Hässleholm en gång i veckan. Uppdraget kräver att en vuxen är hemma på heltid samt att familjehemmet är beredda att ta på sig uppdraget under minst ett år.

Pojken har bl a en missbruksproblematik, med stor risk för återfall, en ADHD-diagnos (medicinerar) och ett självskadebeteende. Han bedöms ej klara av vanlig skolgång.

Vi söker enbart utredda, kvalificerade familjehem!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Ekström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-816 41

E-post: linda.ekstrom@karlshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Claudia Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-817 33

E-post: claudia.hahnjohansson@karlshamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Sofie Gabrielsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-814 83

E-post: sofie.gabrielsson@karlshamn.se

Kontaktperson 4

Namn: Anna Östensson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-813 53

E-post: anna.ostensson@karlshamn.se


Visa flera notiser från samma
2016-01-21 Nummer 4421
Familjehem sökes till 13-årig pojke

Relationsproblem i familjen. Beteendeproblematik. Icke fungerande skolgång. ADHD-diagnos.

Vi söker ett familjehem i Karlshamns kommun med omnejd. Familjehemmet behöver ha ett stort tålamod, stabilitet, struktur och värme. Andra eventuella barn i familjehemmet bör vara 15 år eller äldre.

Pojken är mycket intresserad av sport/idrott.

Vi söker familjehem i Blekinge, nordöstra Skåne och södra Kronobergs län, då vi är måna om att göra täta uppföljningar av våra familjehemsplaceringar.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Ekström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-816 41

E-post: linda.ekstrom@karlshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Claudia Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-817 33

E-post: claudia.hahnjohansson@karlshamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Sofie Gabrielsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-814 83

E-post: sofie.gabrielsson@karlshamn.se

Kontaktperson 4

Namn: Anna Östensson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 045-813 53

E-post: anna.ostensson@karlshamn.se


Visa flera notiser från samma

Nyköpings kommun söker familjer som är intresserade av kontaktuppdrag. Omfattningen är ca 1-2 helger per månad. Vi har flera barn som väntar på att få en kontaktfamilj, de är i åldrarna ca 2 - 10 år.

Hör av er till familjehemsenheten i Nyköping.

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna-Karin Rentoft Wivegg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0155-457694

E-post: annakarin.rentoft.wivegg@nykoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Sandra Stål

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0155-457864

E-post: sandra.stal@nykoping.se


Visa flera notiser från samma

Resursteamen Barn och Ungdom är en verksamhet i Stockholms stad. Vi söker par, ensamstående och familjer som vill bli jourhem för att ta emot ensamkommande flyktingungdomar från 14 år och uppåt under asylprocessen.

Ett barn bor i ett asylboende i väntan på permanent uppehållstillstånd eller avslag. Det är en viktig del av mottagandet och introduktionen in i det svenska samhället.

Vi erbjuder:

- Individuell handledning och tät kontakt med stöd i vardagen av erfarna familjevårdsinspektörer
- Grupphandledning
- Utbildningar och kurser
- Nära samarbete med enheter inom socialtjänsten i Stockholms stad

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information!

Besök oss gärna på
www.stockholm.se/familjehem
www.facebook.com/familjehemstockholm
www.twitter.com/familjehemsthlm

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stockholms stad

Befattning: Familjehemskonsulterna

Telefon: 08-508 25 221

E-post: familjehem@stockholm.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker fler familjer, både par och ensamstående, att samarbeta med och som kan ta emot ungdomar i sitt hem för kortare eller längre tid. Vi söker också familjer som kan ta emot syskon. För familjer utan tidigare erfarenhet av att vara familjehem erbjuder vi en grundutbildning. Vi erbjuder också ett intressant och varierat fortbildningsprogram samt stöd och handledning.

Besök oss gärna på:
www.stockholm.se/familjehem
www.facebook.com/familjehemstockholm
www.twitter.com/familjehemsthlm

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemskonsulterna

Befattning: Familjehemsinspektör

Telefon: 08-508 25 221

E-post: familjehem@stockholm.se


Visa flera notiser från samma
2016-01-20 Nummer 4418
Familjehem sökes till en 17 årig kille

Vi söker ett familjehem då vårdnadshavarna har övergivit pojken. Pappan, som bor i Sverige, vill inte söka uppehållstillstånd för honom, vilket försätter pojken i en osäker sits. Pojken lever ett ganska isolerat liv, men tränar gärna på gym flera gånger i veckan. Han är lugn och skötsam. Pojken som har ryska som sitt ursprungspråk talar flytande svenska och talar även flertalet andra språk. Då skolan är viktig för pojken söker vi ett erfaret familjehem med pendelavstånd till Mölndal/Göteborg.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Sirugo

Befattning: Familjehemssekretare

Telefon: 0721-900618

E-post: anneli.sirugo@molndal.se

Kontaktperson 2

Namn: Maria Grahn

Befattning: Familjehemssekretare

Telefon: 031-3151128

E-post: maria.grahn@molndal.se2016-01-19 Nummer 4416
Familjehem sökes till syskonpar 6 och 12 år

Haninge kommun söker familjehem för två syskon som behöver placeras tillsammans i en och samma familj i närheten av Stockholm. I uppdraget ingår kontakter med BUP, skola och umgänge med föräldrarna. Vi erbjuder handledning, stöd och utbildning.Tycker du att detta verkar intressant? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Carina Gustavsson

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 08-606 72 13

E-post: carina.gustavsson@haninge.se

Kontaktperson 2

Namn: Christina Sandahl

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 08-606 82 12

E-post: christina.sandahl@haninge.se


Visa flera notiser från samma
2016-01-19 Nummer 4415
Helsingborg söker familjehem till två systrar

Familjehemsenheten i Helsingborg söker en varm, trygg och stabil familj till två systrar 4 och 5 år gamla. Flickorna har haft en orolig uppväxt och behöver mycket värme, omsorg, vägledning och uppmärksamhet från vuxna och det bör inte finnas yngre barn eller barn i för nära ålder i familjen.
Vi bedömmer även att det inte skall finnas fler än två barn till i familjehemmet.
Flickorna kommer att ha ett regelbundet umgänge med sina föräldrar och med sina syskon.
Vi söker en familj i Skåne eller södra Halland inom en timmes resväg från Helsingborg

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gabriella Persson Wall

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-106502

E-post: gabriella.wall@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2016-01-19 Nummer 4414
Familjehem till 13 årig pojke

Socialtjänsten i Upplands-bro söker familjehem med erfarenhet till pojke 13 år. Pojken har ADHD som han medicinerar för. Pojken är redan placerad i ett jourhem. Men han behöver en familj som är trygg, kärleksfull och stabil tillvaro.
Han har ett krävande biologiskt nätverk.
Helst ser vi att familjehemmet har erfarenhet av diagnoser sedan tidigare, då detta är att betrakta som ett krävande uppdrag.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Therese levin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0858169543

E-post: therese.levin@upplands-bro.se

Kontaktperson 2

Namn: Sonny Maxwell

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0858169631

E-post: sonny.maxwell@upplands-bro.se


Visa flera notiser från samma
2016-01-19 Nummer 2188
Familjehem sökes till 14-årig flicka

Upplands-Bro kommun söker familjehem till en 14-årig flicka. Flickan är allergisk mot pälsdjur. Hon har en komplex föräldrasituation. Flickan är väldigt pratsam och trevlig. Hon har svårt med anknytningsproblem. Hon behöver en lugn och stabil tillvaro där det finns struktur för att må bättre samt att klara av skolarbetet. I familjehemmet bör det inte vara allt för många barn.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Therese Levin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-581 695 43

E-post: therese.levin@upplands-bro.se

Kontaktperson 2

Namn: Anders Fransson

Befattning: Samordnare

Telefon: 08-581 694 32

E-post: anders.fransson@upplands-bro.se


Visa flera notiser från samma
2016-01-19 Nummer 4321
Kontaktfamilj varannan vecka.

Söker kontakfamilj till en tjej i 16 års åldern som under 3 månader behöver stöttning varannan vecka sedan 3 dagar varannan vecka. Hon är intresserad av djur och önskar komma till en familj med djur. Hon är väldigt social och lätt att tycka om. Hon har svårighet med att passa tider och behöver stöttning med detta. Inom pendlings avstånd till Kungsängen.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Therese Levin

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 08-58169543

E-post: therese.levin@upplands-bro.se

Kontaktperson 2

Namn: Linda Agnekil

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0858169008

E-post: linda.Agnekil@upplands-bro.se


Visa flera notiser från samma
2016-01-18 Nummer 4363
Södertälje söker familjehem åt syskon, 2 och 6 år

Familjehem i närheten av Södertälje eller i Stockholms söderorter. Barnen behöver trygghet, tid och kärlek från två vuxna. En vuxen ska ha möjlighet att vara hemma på heltid under en period. Barnen behöver tydlighet och struktur i vardagen. Familjen behöver ha tålamod och engagemang. Det är en fördel om det inte finns barn i samma ålder.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Fredrika Engqvist

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 08 - 5230 22 25

E-post: fredrika.engqvist@sodertalje.se

Kontaktperson 2

Namn: Ann Lilja

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 08-5230 26 11

E-post: ann.lilja@sodertalje.se


Visa flera notiser från samma
2016-01-18 Nummer 4413
Familjehem sökes till 15-årig flicka

Värnamo kommun söker familjehem till en flicka, 15 år som går i åk 9. Ni behöver vara trygga, kunna stå kvar trots att flickan försöker spela ut vuxna och säger det som passar situationen för att klara sig själv. Flickan har troligen en anknytningsproblematik.

Vi söker i följande län:
Jönköping,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Siw Hedlin

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0370-377832

E-post: siv.m.hedlin@varnamo.se


Visa flera notiser från samma
2016-01-18 Nummer 3511

Hässleholms kommun söker flera familjehem i Skåne åt barn mellan 2 och 17 år för kortare och längre placeringar, eventuellt uppväxt placeringar.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ann Lindborg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0451-267089

E-post: ann.lindborg@hassleholm.se2016-01-18 Nummer 4412
Familjehem sökes till syskonpar 4 och 8 år

Socialförvaltningen i Karlskrona söker färdigutrett familjehem med erfarenhet till syskonpar, pojke som fyller 9 i år samt flicka som fyller 5.
Pojken har ADHD som han medicinerar för, samt allergi mot häst, get och pollen. Han har även förkylningsastma.
Flickan har också förkylningsastma. Det finns även misstankar om sexuella övergrepp.
Barnen har stundtals ett utåtagerande beteende, vilket vi tror man kan komma till rätta med i en trygg, kärleksfull och stabil tillvaro. De har ett krävande biologiskt nätverk.
Helst ser vi att familjehemmet har erfarenhet sedan tidigare, då detta är att betrakta som ett krävande uppdrag, åtminstone inledningsvis.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ann Stridmark

Befattning: Familjehemshandläggare

Telefon: 0455-304996

E-post: ann.stridmark@karlskrona.se2016-01-18 Nummer 1881

Just nu finns det flera tonåringar i Helsingborg som är i behov av familjehem. Vi söker familjer i stan, men även på landet.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Henrik Möndell

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 67 89

E-post: henrik.mondell@helsingborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Gustaf Hammar

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 24 96

E-post: gustaf.hammar@helsingborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Anette Waern

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 73 67

E-post: anette.waern@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemsenheten i Helsingborg söker en trygg familj med två föräldrar som vill bli familjehem åt en pojke som är 8 år. Pojken behöver stabila vuxna som kan ge honom en bra uppväxt. Han kommer från en familj där det funnits stora brister i omsorg, struktur och känslomässigt.

Vi förväntar oss att ni är ett tryggt varmt och kärleksfullt familjehem som ska ha ett samarbete med pojkens biologiska nätverk. Samt ett samarbete med övriga syskons familjer.

Det bör inte finnas yngre barn i familjen.

Det är önskvärt om familjehemmet finns max en timmes bilkörning från Helsingborg.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gabriella Persson Wall

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 042-106502

E-post: gabriella.wall@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemsenheten i Helsingborg söker en trygg familj med två föräldrar som vill bli familjehem åt en pojke som är 6 år. Pojken behöver stabila vuxna som kan ge honom en bra uppväxt. Han kommer från en familj där det funnits stora brister i omsorg, struktur och känslomässigt.

Vi förväntar oss att ni är ett tryggt varmt och kärleksfullt familjehem som ska ha ett samarbete med pojkens biologiska nätverk. Samt ett samarbete med övriga syskons familjer.

Det bör inte finnas yngre barn i familjen.

Det är önskvärt om familjehemmet finns max en timmes bilkörning från Helsingborg.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Aschan

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 042-106529

E-post: eva.aschan@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2016-01-15 Nummer 2277
BJUVS KOMMUN SÖKER FAMILJEHEM


Vi behöver familjer som kan ge kärlek och omvårdnad till barn och ungdomar som behöver bo i familjehem.

Alla familjehem kommer att erbjudas stöd och handledning.

Är ni intresserade av att bli familjehem får ni gärna ringa oss för ytterligare information.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie-Louise Hansson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-458 52 85

E-post: marie-louise.hansson@bjuv.se

Kontaktperson 2

Namn: Jenni Samuelsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-458 51 03

E-post: jenni.samuelsson@bjuv.se

Kontaktperson 3

Namn: Anja Birgmann

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0723-962009

E-post: anja.birgmann@bjuv.se2016-01-15 Nummer 4409
Staffanstorps kommun söker kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

För uppdrag som kontaktfamilj/kontaktperson krävs ingen formell kompetens, eller tidigare erfarenhet. Har du/ni en stabil livssituation, tid över och ett intresse och engagemang för barn och ungdomar så hör gärna av er för mer information.

Önskvärt är att ni bor i Staffanstorps kommun eller i närliggande område.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Thomsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-25 11 11

E-post: linda.thomsen@staffanstorp.se


Visa flera notiser från samma
2016-01-15 Nummer 4408
Staffanstorps kommun söker familjehem till 15-årig pojke.

Vår pojke har behov av trygga, stabila vuxna som är känslomässigt engagerade och närvarande för att erbjuda honom den stabilitet och trygghet han har behov av. Vår pojke spelar fotboll och är intresserad av bilar. Önskvärt är familjehem i Lund eller närliggande kommuner.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Thomsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-25 11 11

E-post: linda.thomsen@staffanstorp.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker efter en familj med ett fysiskt och psykiskt utrymme att ta emot syskonen. Flickorna kommer att behöva mycket vuxentid och kärlek, en av de vuxna i familjen måste ha möjlighet att vara hemma på heltid åtminstone i ett år. Inkomstbortfall utbetalas under avtalad tid. I uppdraget kommer det att ingå kontakter med BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) utifrån de trauman som förekommit. Ett umgänge med biologiska föräldrar kommer också att finnas. Om ni har kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser och har erfarenhet av egna barn som är det ett stort plus. Ni ska inte ha egna yngre barn.

Vi erbjuder regelbunden handledning av extern handledare samt stöd från familjehemskonsulent och barnhandläggare.

Vi önskar hitta rätt familj som har ett stort hjärta och också kan möta biologiska föräldrar med ödmjukhet. Vi söker en familj som bor max 30 mil från Stockholm.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helena Åström Kilander

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921256

E-post: helena.astrom.kilander@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921255

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 3

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921318

E-post: britt.stockhaus@solllentuna.se


Visa flera notiser från samma
2016-01-14 Nummer 4406
Familjehem sökes till två små barn

Pojke född hösten 2015 samt tvåårig flicka behöver familjehem i Karlshamn med omnejd. Har regelbundet umgänge med vårdnadshavare. Flickan har en hel del svårigheter vilket innebär att familjehemsföräldrarna behöver vara utrustade med tid, engagemang och stor uthållighet.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Claudia Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare/socialsekreterare

Telefon: 0454-817 33

E-post: claudia.hahnjohansson@karlshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Linda Ekström

Befattning: Familjehemssekreterare/socialsekreterare

Telefon: 0454-816 41

E-post: linda.ekstrom@karlshamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Sofie Gabrielsson

Befattning: Familjehemssekreterare/socialsekreterare

Telefon: 0454-814 83

E-post: sofie.gabrielsson@karlshamn.se

Kontaktperson 4

Namn: Anna Östensson

Befattning: Familjehemssekreterare/socialsekreterare

Telefon:

E-post: anna.ostensson@karlshamn.se


Visa flera notiser från samma
2016-01-12 Nummer 4404
Familjehem sökes till 14-årig afghansk pojke

Pojken kom till Sverige i november 2015. Han har själv uttryckt önskemål om att få placeras i ett familjehem. Han har ingen släkt i Sverige.

Pojken börjar skolan i mitten av januari. Han har gått i skola i sju år i hemlandet. Han tycker om att spela fotboll.

Pojken sover bra, har inga kända allergier eller sjukdomar.

Vi söker familjehem i Blekinge, södra Kronobergs län och nordöstra Skåne, eftersom vi är noga med att följa upp familjehemsvården och vill ha våra barn och familjehem så nära det går.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Ekström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-816 41

E-post: linda.ekstrom@karlshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Claudia Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-817 33

E-post: claudia.hahnjohansson@karlshamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Sofie Gabrielsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-814 83

E-post: sofie.gabrielsson@karlshamn.se

Kontaktperson 4

Namn: Anna Östensson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-813 53

E-post: anna.ostensson@karlshamn.se


Visa flera notiser från samma
2016-01-11 Nummer 4403
Familjehem i Örebro

Familjehem i Örebro eller närområdet sökes till 16 åring pojke som behöver få gå klart skolan i Örebro.
Ingen problematik med droger eller kriminalitet.

Vi söker i följande län:
Örebro,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Jakobsson

Befattning: Bitr VC

Telefon: 070-508 77 37

E-post: Marie.jakobsson@attendo.seFamiljehemmen KRUT bedriver förstärkt familjehemsvård med skräddarsytt stöd till familjer och placerade barn och ungdomar.
Stöd, handledning, dygnet-runt-jour och god ersättning för ett engagerande och spännande uppdrag - ring oss!
Just nu: Nytt kontor, erfarna konsulenter i Stockholm, välkommen!

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Pettersson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 015821559

E-post: eva.pettersson@familjehemmenkrut.se

Kontaktperson 2

Namn: Nevin Berber

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070 64444 23

E-post: nevin.berber@familjehemmenkrut.se


Visa flera notiser från samma

Behovet av familjehem nu större än någonsin!
Under lång tid har det varit brist på familjehem i Sverige och med rådande situation i omvärlden är behovet nu akut.

Vi söker dig som har en stabil familjesituation och som kan ta emot barn och ungdomar i ditt hem. Vi söker par och ensamstående, både på landet och i stan. Som familjehem får du utbildning, handledning, stöd och ekonomisk ersättning.

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/HumanaFamiljehem

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Vi söker i följande län:
Västerbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Federico Luna

Befattning: Enhetschef

Telefon: 070-2911915

E-post: f.luna@inom.com


Visa flera notiser från samma

Behovet av familjehem nu större än någonsin!
Under lång tid har det varit brist på familjehem i Sverige och med rådande situation i omvärlden är behovet nu akut.

Vi söker dig som har en stabil familjesituation och som kan ta emot barn och ungdomar i ditt hem. Vi söker par och ensamstående, både på landet och i stan. Som familjehem får du utbildning, handledning, stöd och ekonomisk ersättning.

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/HumanaFamiljehem

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Vi söker i följande län:
Norrbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linnea Gideonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-244 71 79

E-post: linnea.gideonsson@inom.com


Visa flera notiser från samma

Behovet av familjehem nu större än någonsin!
Under lång tid har det varit brist på familjehem i Sverige och med rådande situation i omvärlden är behovet nu akut.

Vi söker dig som har en stabil familjesituation och som kan ta emot barn och ungdomar i ditt hem. Vi söker par och ensamstående, både på landet och i stan. Som familjehem får du utbildning, handledning, stöd och ekonomisk ersättning.

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/HumanaFamiljehem

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Vi söker i följande län:
Jämtland, Västernorrland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Charlotte Selin

Befattning: Familjehemskonsulent/ Teamledare

Telefon: 070-747 87 13

E-post: charlotte.selin@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-12-29 Nummer 4399
Familjehem sökes till 16-årig pojke

Ensamkommande flyktingpojke från Afghanistan. Talar dari. Pojken har under hela sin uppväxt bevittnat och själv blivit utsatt för olika slags våld vilket gjort honom traumatiserad. Kontakt med BUP har initierats. Han kan vara utåtagerande - har uppträtt hotfullt och varit våldsam. "Triggas" framför allt av auktoritära män. Han har även påvisat en del självskadebeteenden - skurit sig själv, matvägrat etc. Klarar ej ensamhet. Fungerar avsevärt bättre i mindre sammanhang och i synnerhet med kvinnor. Pojken behöver en trygg och stabil miljö. Han behöver lugna och trygga vuxna som kan ge honom förutsägbarhet genom goda rutiner och som kan uppmuntra och förstärka de positiva sidorna hos honom.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Olsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0370-678383

E-post: maria.olsson@vaggeryd.se

Kontaktperson 2

Namn: Märta Johansson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0370-678023

E-post: marta.johansson@vaggeryd.se

Kontaktperson 3

Namn: Receptionen

Befattning:

Telefon: 0370-678441

E-post:2015-12-28 Nummer 4397
Flicka 11 år

Söker ett stadigvarande familjehem, ca 10 mils radie från Värnamo. Flickan har nyligen fått diagnosen lindrig utvecklingsstörning, vi vet inte idag om det finns behov av särskola eller inte. Hon går idag i en vanlig skola, en finsk/svensk klass, åk 4. Flickan är omhändertagen enl LVU på grund av omsorgsbrist.
Flickan är fysiskt frisk, inga allergier. Flickan tycker mycket om djur. Flickans egna önskemål är att familjen inte ska ha några yngre barn, hon vill vara yngst samt att familjen ska tycka om att prata då hon själv är mycket pratglad.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ingegerd Fjärdhammar

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08 530 636 43

E-post: ingegerd.fjardhammar@botkyrka.seÖstra Göinge kommun söker ett jourfamiljehem med plats för två barn 0—18 år.

Ett jourfamiljehem tar emot barn och unga i ett akut läge med behov av en kortare tids placering. Som jourfamiljehem krävs det att vara tillgängliga för att kunna ta emot barn inom ett par timmar, samt att det finns två extra rum till förfogande hemma för att kunna ta emot de extra familjemedlemmarna.

Barn som placeras befinner sig ofta i kris, varför ni behöver ha kunskap och förmåga att möta barnens olika behov. En av er behöver vara hemma på heltid för att kunna ta emot barnen och arbeta med jourhemsuppdraget på heltid. Ni kommer att ha regelbunden kontakt med socialtjänsten, samt med barnens föräldrar och nätverk. Ni deltar också i utslussning till annan placering eller tillbaka till barnets biologiska föräldrar. Som jourfamiljehem deltar ni i utbildning och regelbunden handledning för familjehem, som kommunen erbjuder.

Ni ska bo på pendelavstånd från Östra Göinge kommun, för att bl a kunna skjutsa barn till förskola och skola under placeringstiden. Tidigare erfarenhet av uppdrag som jourhem, familjehem eller kontaktfamilj är önskvärt.

Fast arvode och en liten del av omkostnad utgår månadsvis

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ingrid Magnusson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 044-775 60 00

E-post: ingrid.magnusson@ostragoinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Annelie Wittbom

Befattning: Familjebehandlare/handledare

Telefon: 044-775 60 00

E-post: annelie.wittbom@ostragoinge.seFarsta stadsdelsförvaltning söker ett kvalificerat familjehem åt syskonpar bestående av pojkar i åldrarna 7 och 2,5. Pojkarna bor i nuläget i ett tryggt och stabilt jourhem där de trivs bra, äldsta pojken går i skolan söder om Stockholm.
Vi önskar att blivande familjehemmet består av två vuxna, har erfarenhet av barn med trauma, kan hantera biologisk förälder i samband med umgänge. Andra viktiga egenskaper är tålamod, förståelse och en genuin vilja att ta hand om utsatta barn. Vi vill att ni ska se till barnens behov och kunna tolka deras signaler. Vi ser helst att familjehemmet ligger i Stockholm eller i pendlingsavstånd, samt att det inte bor yngre barn i familjen, äldre går bra.
Äldsta pojken har svårt att hantera och förstå sina känslor, är verbal och ofta glad och sprallig. Han har också ett rikt inre fantasiliv och kan behöva stöd i sociala relationer och kontakt med BUP. Yngre brodern är lätt, glad och pratsam, kan ofta uppfattas som kontaktsökande och vill ha mycket uppmärksamhet.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Veronica Stangl

Befattning: Familjevårdsinspektör

Telefon: 08 508 18 172

E-post: veronica.stangl@stockholm.se


Visa flera notiser från samma
2015-12-17 Nummer 4391

Vi söker familjehem till en ensamkommande flyktingpojke född-00. Pojken kommer från svåra förhållanden i Afghanistan. Han är i stort behov av att få bo i en trygg och stabil familj, där han kan få en trygg relation till vuxna och känna tillhörighet.

Familjehemsgruppen i Karlskoga erbjuder regelbunden handledning, beredskap dygnet runt och aktiviteter för familjehem.

Välkommen att anmäla intresse via mail!

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Cecilia Birath Hurtig

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61942

E-post: cecilia.birath@karlskoga.se

Kontaktperson 2

Namn: Tarja Edsröm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61416

E-post: tarja.edstrom@karlskoga.se

Kontaktperson 3

Namn: Sofii Blom

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61176

E-post: sofii.blom@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2015-12-16 Nummer 4390
Nya samarbetspartners sökes!

Klippans kommun söker familjehem att samarbeta med. I dagsläget behöver vi familjehem åt både barn och ungdomar. Vi är just nu i speciellt behov av ett familjehem åt syskonpar i yngre åldrar.

Har du och din familj tid och möjlighet att göra en insats för detta syskonpar eller för något annat barn/ungdom? Gärna utreda familjehem men inget krav.

Vi arbetar efter socialstyrelsen och SKLs riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Kiefer

Befattning: Faniljehemssekreterare

Telefon: 0435-28668

E-post: Susanne.kiefer@klippan.se

Kontaktperson 2

Namn: Gunilla Torstendahl

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0435-28252

E-post: Gunilla.torstendahl@klippan.se2015-12-16 Nummer 4389
Lerums Kommun söker erfaret familjehem

15 årig flicka nu placerad på behandlingshem enligt LVU 3§ behöver ett kvalificerat familjehem där hon kan få hjälp styra upp sitt liv och komma till insikt om hur hantera de problem hon har. Hon har ett riskbeteende och självskadebeteende och utsätter såväl sig själv som andra för fara och kränkningar. Flickan har ett impulsivt och gränslöst beteende och utsätter sig, utan urskiljning, för destruktiva situationer med vem som helst. Hon saknar förmåga till egen gränssättning eller att skydda sig. Flickan behöver också få hjälp sluta med alkohol och droger, ej låta sig utnyttjas sexuellt, inte hamna i slagsmål, dricka eller droga. Hon behöver konstruktiv bekräftelse och nå självinsikt om att hon har ett värde. Hon behöver jobba med sin självkänsla och självförtroende. Flickan behöver hjälp och stöd till en fungerande skolgång och hur man socialt fungerar tillsammans med andra människor. Hon har fått diagnos ADD, har svårt att sortera och organisera sitt skolarbete, är ej svagbegåvad men har svårigheter. Hon behöver hjälp att förstå sambandet mellan hur hon framställer sig själv och hur hon uppfattas och behandlas för att kunna göra bra val för sig. Flickans kontakt med egna familjen behöver styras upp och det lämpligaste är att besök av familjen sker i familjehemmet. Familjehemmet bör vara beredda på att hämta och lämna för att ha kontroll på henne. Vidare behöver familjehemmet ha stor kunskap om flickor med sexuellt riskbeteende. Inga tonårspojkar i familjen. Varma personer som kan förmedla till flickan att hon är omtyckt och betydelsefull, att visa känslor som man gör till små barn. Mycket värme och positiv bekräftelse. En rak och tydlig kommunikation, tydliga regler och inget utrymme för förhandling om vad som gäller. Gärna en bit från Göteborg och där kommunikationerna inte är allt för lätta då det gäller att ta sig till hemorten.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: UllaCarin Andersson

Befattning: Aukt.socionom /Familjehemssocionom

Telefon: 0302-521024

E-post: ullacarin.andersson@lerum.se

Kontaktperson 2

Namn: Eva Storåkern

Befattning: Familjehemsocionom

Telefon: 0302-522178

E-post: eva.storakern@lerum.se2015-12-14 Nummer 4385
Familjehem sökes till pojke -12

Vi söker familjehem till en mycket positiv och social pojke, han är född -12 och har en cp-skada. Det är önskvärt att ni har erfarenhet, insikt, utbildning el liknande av barn med denna typ av funktionshinder.

Hör av er så berättar vi mer om honom och uppdraget!

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Monica Koch

Befattning: Familjehemssekr

Telefon: 039-139446

E-post: monica.koch@halmstad.se


Visa flera notiser från samma
2015-12-09 Nummer 3541

Familjehem sökes, utbildas och handleds av oss på SilverSeger. Vi erbjuder familjehem med konsulentstöd. Våra familjehem har olika ursprung och bakgrund. Varje individ har unika behov och matchas in mot passande familjehem med konsulentstöd. Ungdomar och barn som flyttar till ett familjehem befinner sig i en otrygg och instabil situation som ställer stora krav på familjehemmen. Våra erfarna konsulenter ger fortlöpande professionell rådgivning samt stöd dygnet runt.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Mive

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 073 345 57 82

E-post: camilla.m@silverseger.com

Kontaktperson 2

Namn: Marie Segerholm

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 070 961 94 86

E-post: marie.s@silverseger.com

Kontaktperson 3

Namn: Stefan Silverå

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 0709142423

E-post: stefan@silverseger.com


Visa flera notiser från samma
2015-12-08 Nummer 4379
Familjehem till 13-årig pojke!

Karlstad kommun söker familjehem till en 13-årig pojke. Han har behov av två vuxna personer med mycket omtanke och tålamod. Han behöver stöttning och hjälp in i skolans rutiner och hjälp till en fungerande vardag. Vi ser gärna att ni har erfarenhet av tidigare uppdrag som familjehem till ungdomar.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sophia Alm

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-540 52 83

E-post: sophia.alm@karlstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Kristina Mononen

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-540 49 82

E-post:


Visa flera notiser från samma
2015-12-08 Nummer 2531
Integrationsenheten i Oskarshamn söker familjehem till ensamkommande barn och ungdomar

Allt fler ensamkommande barn kommer till Sverige för att söka asyl. Med anledning av detta söker vi nu familjehem som kan ha en plats för något av dessa barn och ungdomar. Behovet finns för barn och ungdomar i alla åldrar och som kommer från olika områden i världen där det råder oroligheter. Då barnen saknar föräldrar i Sverige behöver de en familj som kan tillgodosedda deras behov i vardagen. Önskvärt om ni har erfarenhet från tidigare uppdrag som familjehem men vi välkomnar även nya familjer som känner att de vill göra en insats.

I uppdraget ingår utbildning och handledning samt stöd av erfaren och välutbildad personal. Ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning utgår enligt SKL:s riktlinjer.

Har ni tid, plats och vill vara med om en berikande erfarenhet, tveka inte att kontakta oss!

Ring Ulrica Nilsson Hagman på 0491-889 73 eller vår reception på 0491-76 46 06.

Ni kan också kontakta oss via mail:
ulrica.nilsson.hagman@oskarshamn.se

Vi söker i följande län:
Jönköping, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ulrica Nilsson Hagman

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0491-88973

E-post: ulrica.nilsson.hagman@oskarshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Eva Bohman

Befattning: Tf. familjehemssekr.

Telefon: 0491 88 000

E-post: eva.bohman@oskarshamn.se2015-12-04 Nummer 3382
Familjehem sökes i Stockholms eller Sörmlands län

Pojke 15 år är i behov av stadigt familjehem. Gärna i centralort eller dess närhet. Han behöver stöd i skolarbetet/med läxor. Han går idag i en klass, med ett fåtal elever och har diagnosen ADD. Han uppnår målen.
Pojken är pratsam, social, snäll, hjälpsam och omhändertagande gentemot andra barn. Inga svårigheter med andra barn eller djur i familjen.
Välkommen att ringa eller maila för mer information.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jennie Rickardsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-5230 6022

E-post: jennie.rickardsson@sodertalje.se

Kontaktperson 2

Namn: Ann-Christin Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-5230 1398

E-post: ann-christin.johansson@sodertalje.se


Visa flera notiser från samma

Flickan går i 9:an nu och kommer att börja gymnasiet till hösten 2016. Hon har ett stort nätverk i Stockholm och vill därför helst bo kvar där. Dock är det ok med resväg på ca en timma enkel väg. Hon har en drogproblematik, dock inte aktiv nu, och har kontakt med öppenvården. Hon har också diagnostiserad ADD och kommer inom en snar framtid att börja medicinera för detta. Flickans intressen är bland annat musik och styling. Som person är hon verbal, framåt och omtänksam samt har en stor dos humor.

Familjehemmet bör ha erfarenhet av ungdomar med drogproblematik samt neuropsykiatriska funktionshinder. Stor vikt läggs vid förståelse, stöttning och engagemang. Andra placeringar är inget hinder, dock inte småbarn.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Veronica Stangl

Befattning: Familjevårdsinspektör

Telefon: 08-508 18 172

E-post: veronica.stangl@stockholm.se


Visa flera notiser från samma
2015-12-03 Nummer 4375
Familjehem sökes till 12-årig pojke

Torsås kommun söker kvalificerat och erfaret familjehem till pojke f 03. Social problematik, utåtagerande, uppväxttrauma, sexuellt avvikande beteende vilket medför att det ej är lämpligt med yngre barn i familjehemmet (ej under 12 år).

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Jönköping, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Elisabeth Karlsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0486-33651

E-post: elisabeth.karlsson@torsas.se

Kontaktperson 2

Namn: Elin Allevang Svensson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0486-33669

E-post:2015-12-01 Nummer 4369
Jourhem/familjehem till 14-årig pojke

14-årig pojke behöver komma till ett familjehem som har erfarenhet av neuropsykiatriska diagnoser. Det är önskvärt att han kan gå kvar i sin skola i Vallentuna. Skolskjuts finns. Han har även korttidsvistelse var tredje helg samt en natt per vecka.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Stoby

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 08-58785459

E-post: marie.stoby@vallentuna.se2015-11-25 Nummer 4361
Kommun i Stockholms län söker familjehem till 12-årig pojke.

Familjehem, där en vuxen är hemma på heltid, sökes till 12-årig pojke med autismliknande tillstånd och
ADHD. Pojken har stora omsorgsbehov och familjehemmet behöver ha erfarenhet av problematiken. Det ska inte finnas yngre barn, men tänkbart med lite äldre trygga tonåringar.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britt-Marie Nylander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-5230 3673

E-post: britt-marie.nylander@sodertalje.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-25 Nummer 4360

Vi söker jourhem
Vi söker er som har erfarenhet av att vara familjehem till barn/ungdomar eller erfarenhet av annan verksamhet med barn/ungdomar till exempel förskola eller skola.
Ni behöver vara flexibla, ha kunskap om och kunna stödja barn/ungdomar i kris samt vara beredda att släppa barnet/ungdomen när placering i jourhemmet avslutas.
Vi ger råd och stöd i form av tät kontakt med jourhemssekreterare och utbildning.

Vi ersätter enligt SKL:s rekommendationer

Visst verkar detta intressant?

Kontakta: Karin Iwarsson Broo 021-392251, Anna Karin Dahl 021-398371 eller Maud Sandfelt 021-398378

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Karin Iwarsson Broo

Befattning: jourhemssekreterare

Telefon: 021-392251

E-post: karin.iwarsson.broo@vasteras.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Karin Dahl

Befattning: jourhemssekreterare

Telefon: 021-398371

E-post: anna.karin.dahl@vasteras.se


Visa flera notiser från samma

Som kontrakterat jourhem önskar vi att ni har erfarenhet av barn/ungdomar antingen som familjehem eller från annan verksamhet, till exempel förskola eller skola.
Ni behöver vara flexibla, ha kunskap om och kunna stödja barn/ungdomar i kris samt kunna släppa barnet/ungdomen när tiden i jourhemmet avslutas. Körkort är ett krav.
I våra kontrakterade jourhem ska någon vuxen vara hemma på heltid då jourplaceringar kan ske när som helst på dygnet och ibland kräver att en vuxen är hemma med barnet/ungdomen. Vi kontrakterar för barn i åldern 0 – 18 år och för en till tre platser, beroende på utrymme i hushållet.

Som kontrakterat jourhem får ni:
• Månadsarvode plus extra arvode vid placering och omkostnad kopplad till barnets /ungdomens ålder.
• Råd och stöd i form av tät kontakt med jourhemssekreterare,
• Extern handledning och regelbundna träffar med övriga kontrakterade jourhem
• Utbildning.

Visst verkar detta intressant?

Kontakta: Karin Iwarsson Broo 021-392251, Anna Karin Dahl 021-398371 eller Maud Sandfelt 021-398378

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Karin Iwarsson Broo

Befattning: jourhemssekreterare

Telefon: 021-392251

E-post: karin.iwarsson.broo@vasteras.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Karin Dahl

Befattning: jourhemssekreterare

Telefon: 021398371

E-post: anna.karin.dahl@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-24 Nummer 4357
Familjehem sökes till ensamkommande 14-åring

Familjehem sökes till ensamkommande 14-årig kille.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofie Gabrielsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-814 83

E-post: sofie.gabrielsson@karlshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Claudia Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-817 33

E-post: claudia.hahnjohansson@karlshamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Linda Ekström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-816 41

E-post: linda.ekstrom@karlshamn.se

Kontaktperson 4

Namn: Anna Östensson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-817 00

E-post: anna.ostensson@karlshamn.se


Visa flera notiser från samma

Behovet av stöd för unga människor växer varje dag. Just nu söker vi par eller ensamstående som har en stabil familjesituation och som vill ta emot unga vuxna i sitt hem för kortare och längre tid. Som familjehem åt oss får ni regelbunden och adekvat handledning av familjehemskonsulent, utbildning och möjlighet till stöd dygnet runt via telefon. Ekonomisk ersättning i form av arvode och omkostnad utgår.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

E-post:familjehem@humana.se
Facebook: Facebook.com/HumanaFamiljehem

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Carola Clomén

Befattning: Familjehemsutredare

Telefon: 0703-47 41 41

E-post: familjehem@humana.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-17 Nummer 4346
Familjehem till 10-årig flicka

Vi söker familjehem till 10-årig flicka. Ni ska ha tid, tålamod och engagemang. I uppdraget ingår samarbete med föräldrar, syskon och övrigt nätverk. Flickan ska vara yngst i familjen.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christina Sandahl

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 08-606 82 12 (endast måndag-tisdag)

E-post: christina.sandahl@haninge.se


Visa flera notiser från samma

Trygg och stabil familj sökes till 13-årig flicka i Storuman el omnejd. Hon har delar av sitt nätverk i Storuman. Flickan behöver placeras utifrån bristande hemförhållanden och inte på grund av sitt eget beteende. Placering bör ske så snart som möjligt

Vi söker i följande län:
Västerbotten, Norrbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna-Karin Jonasson-Juhlén

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0651-182 33, 073-275 26 06

E-post: anna-karin.jonasson@ljusdal.se

Kontaktperson 2

Namn: Tina Colliander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0651-188 66, 070-354 94 29

E-post: tina.colliander@ljusdal.se2015-11-12 Nummer 4301

Vi söker ett familjehem, där pojken ska bo varannan vecka. Ersättning kommer att utgå som för en heltidsplacering.
Familjehemmet behöver vara beläget så att pojken kan gå kvar i sin skola i Karlskoga. Familjen behöver ha erfarenhet och förståelse för barn med funktionshinder. Det är en fördel att det inte finns yngre barn i familjen.

Familjehemsgruppen i Karlskoga erbjuder regelbunden handledning, beredskap dygnet runt samt aktiviteter för familjehem.

Välkommen att anmäla intresse via mail!

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Cecilia Birath Hurtig

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-619 42

E-post: cecilia.birath@karlskoga.se

Kontaktperson 2

Namn: Sofii Blom

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-611 76

E-post: sofii.blom@karlskoga.se

Kontaktperson 3

Namn: Tarja Edström

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 0586-614 16

E-post: tarja.edstrom@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-11 Nummer 4241
Östhammarskommun söker kontaktfamilj

Östhammarskommun söker en kontaktfamilj till en kille som går på mellanstadiet.Vi ser gärna att ni som familj har egna eller andra kontaktbarn i åldern 8-10 år. Samt att ni är aktiva utomhus och tycker om att göra utomhus aktiviteter tillsammans med barnen.

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marita Hubinette

Befattning: Kontaktsekreterare

Telefon: 0173-864 94

E-post: marita.hubinette@osthammar.se


Visa flera notiser från samma

Vi på Attendo söker et erfaret familjehem som kan vara kontaktfamilj åt en flicka 15 år. Flicka bor idag i ett familjehem där både flickan och familjehemmet ibland behöver lite andrum och kunna få möjlighet att se objektivt på situationen, andra vuxna som även de kan bli viktiga för flickan och vara goda förebilder. Flickan har tendenser att spela ut och vi söker därför ett erfaret familjehem som är trygga. Det är en go flicka som är inne i en tuff period i livet tillsammans med familjen hon bor i och behöver lite mer stöttning än bara den närmaste familjen.

Flickan behöver mycket närhet, trygghet, omtanke, struktur, tydlighet och förutsägbarhet. Ni kommer få ersättning för placerade dagar och även milersättning om det skulle behöva hämtas eller lämnas. Ni har även tillgång dygnet runt till erfarna socionomer vid behov.
Trivs vi med varandra så tänker vi även att det finns möjlighet att jobba vidare som familjehem om önskan finns.

Vi söker ett familjehem i Västra götaland eller norra Halland.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jim Sandersson

Befattning: Verksamhetschef

Telefon: 010-2112556

E-post: jim.sandersson@attendo.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Kalin

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 010-2112553

E-post: anna.kalin@attendo.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-10 Nummer 4141
Familjehem till pojke -12

Vi söker familjehem till en mycket positiv och social pojke, han är född -12 och har en cp-skada. Det är önskvärt att ni har erfarenhet, insikt, utbildning el liknande av barn med denna typ av funktionshinder.

Hör av er så berättar vi mer om honom och uppdraget!

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Monica Koch

Befattning: Familjehemssekr

Telefon: 035-139446

E-post: monica.koch@halmstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Åkerblom

Befattning: Enhetschef

Telefon:

E-post: anna.akerblom@halmstad.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-09 Nummer 4181
Kontaktperson till tonårskille i Östhammars kommun

Vi söker en kontaktperson till en tonårskille i Östhammars kommun. Vi ser gärna att du är en man i åldern 20-30 år och är intresserad av motorsport. Uppdraget omfattar ungefär 2-3 timmar i veckan.

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marita Hübinette

Befattning: Kontaktsekreterare

Telefon: 0173-862 19

E-post: marita.hubinette@osthammar.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-06 Nummer 4131

Bromölla kommun söker utredda familjehem/jourhem för jouruppdrag gällande ensamkommande barn och ungdomar.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martin Risberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0456-822592

E-post: martin.risberg@bromolla.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-03 Nummer 4091
Familjehem till vuxen

Säffle kommun söker familjehem till en kvinna 25 år med missbruksproblem samt psykisk ohälsa.

Familjehemmet bör ha haft tidigare uppdrag samt besitta kunskaper inom denna problematik.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna-Karin Stevensson

Befattning: Soc.sekr

Telefon: 0533-681000

E-post: anna-karin.stevensson@saffle.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-03 Nummer 4081
Familjehem till vuxen

Säffle kommun söker familjehem till en kvinna 25 år med missbruksproblem samt psykisk ohälsa.

Familjehemmet bör ha haft tidigare uppdrag samt besitta kunskaper inom denna problematik.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna-Karin Stevensson

Befattning: Soc.sekr

Telefon: 0533-681000

E-post: anna-karin.stevensson@saffle.se


Visa flera notiser från samma

Vi på JN-utveckling söker familjer som kan ta emot våra placeringar, både äldre och yngre samt nyanlända flyktingungdomar. Ni får gärna ha plats för mer än en placering.
Vi söker er som har tid, rum och hjärtat på rätt ställe. Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenhet av jour-/kontaktfamiljs- eller familjehems uppdrag men det är inget krav och vi välkomnar även nya familjer.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning av våra duktiga och erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.seVi letar efter en stabil familj med två trygga vuxna som kan ta emot en 15-årig kille med fotbollsintresse. Han behöver inte nya föräldrar men engagerade vuxna som kan vägleda och vara mentor för honom. Familjen bör inte ha småbarn men jämnåriga tonåringar går bra. En stor portion tålamod, tid och humor är viktigt att ha och gärna erfarenhet eller kunskap om ADHD. Har ni husdjur så är det inget hinder,

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921318

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921255

E-post: pia.jonsson@sollentuns.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-27 Nummer 1681
Kungälvs kommun söker familjehem och kontaktfamiljer

Vi söker familjer som lever i en stabil social livssituation och som kan erbjuda en trygg och kärleksfull miljö för ett barn att utvecklas i. Ni ska ha tid och utrymme att ta hand om ett barn/ungdom för en kortare eller en längre tid. Samarbete är A och O då man som familjehem behöver stödja barnet i sina kontakter med de biologiska föräldrarna/nätverk samt ha ett nära samarbete med socialtjänsten kring barnet.

Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem någon helg i månaden. En kontaktfamilj är liksom familjehem, en stabil familj som har engagemang, intresse och tid i vardagen för någon mer.

Vi erbjuder grundutbildning för familjehem, stöd och handledning. Ersättning utgår enligt SKL:s riktlinjer.

För mer information ring eller maila oss!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Liselott Thoss

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239628

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Pernilla Hjelmar

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239126

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 3

Namn: Jenny Karlsson

Befattning: Familjehemssekreterare/kontaktfamilj

Telefon: 0303-239196

E-post: jenny.karlsson@kungalv.se

Kontaktperson 4

Namn: Veronica Anglesjö Nielsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239128

E-post: familjehem@kungalv.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-27 Nummer 4021
Kungälvs kommun söker familjehem åt 13-årig pojke

Vår pojke har bott i Sverige i tre år och har stora delar av sin familj här. Han har svårt med koncentrationen och dålig skolnärvaro. Han har behov av trygga vuxna som kan sätta tydliga gränser. Är ni vuxna som vill vägleda och hjälpa pojken med struktur, motivation, skola, fritid och relationer så tveka inte att höra av er!

Pojken behöver vara yngst i familjen.

Vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning (enligt SKL´s riktlinjer) samt utbildningar, föreläsningar, fortlöpande stöd och handledning.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Veronica Anglesjö Nielsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239128

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Liselott Thoss

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239628

E-post: familjehem@kungalv.se


Visa flera notiser från samma

Vi behöver familjer som kan ta emot ensamkommande pojkar för en kortare eller längre tid.
Vi söker trygga vuxna som lever i en stabil livssituation med tid och utrymme för en person till i familjen. Ni behöver ha intresse och en öppenhet för andra kulturer och gärna med en extra språkkompetens.
Ni ska framförallt erbjuda god omsorg och ett stöd för ungdomen i dennes integrering i det svenska samhället.
Som familjehem kommer ni samarbeta med oss på socialtjänsten samt med den unges gode man.

Vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning (enligt SKL´s riktlinjer) samt utbildningar, föreläsningar, fortlöpande stöd och handledning.

Vi behöver er!
Ring eller maila oss!

Främst söker vi familjer i Kungälvs kommun med omnejd, max en timmes restid.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Veronica Anglesjö Nielsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239128

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Liselott Thoss

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239628

E-post: familjehem@kungalv.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem för ensamkommande ungdomar. Kungsbacka kommun tar emot ensamkommande ungdomar från hela världen som påbörjar sin resa i Sverige i ett gruppboende. De familjer som vi söker är helt vanliga familjer med förankring i det svenska samhället. Om ni bor i lägenhet, villa, stad eller land spelar ingen roll. Om ni födda och uppvuxna i Sverige eller har en annan bakgrund spelar inte heller någon roll.

Av praktiska skäl är det bra om ni bor inom en timmes restid från Kungsbacka.

Hör av dig till Familjehemsenheten i Kungsbacka om du vill veta mer om vad uppdraget innebär.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Gullholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 834873

E-post: familjehem@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 835124

E-post: familjehem@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-22 Nummer 3971
Familjehem till två systrar, 3 och 4 år.

Vi söker en varm, trygg och stabil familj till två systrar 3 och 4 år gamla. Flickorna har haft en orolig uppväxt och behöver mycket värme, omsorg, vägledning och uppmärksamhet från vuxna och det bör inte finnas yngre barn eller barn i för nära ålder i familjen.
Flickorna kommer att ha ett regelbundet umgänge med sina föräldrar.
Vi söker en familj i Skåne eller södra Halland inom en timmes resväg från Helsingborg

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Malmros

Befattning: Familjehemshandläggare

Telefon: 042/106515 0705-501829

E-post: eva.malmros@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-13 Nummer 3881
Familjehem till pojke f-10

Bromölla kommun söker ett varmt och stabilt familjehem till en pojke på 5 år. Pojken har vissa speciella behov och utreds just nu begåvningsmässigt av habiliteringen.

Pojken är i behov av ett lugnt familjehem där det inte finns jämnåriga barn eller placeringar. Uppdraget är en långtidsplacering och det är viktigt att ni har tid, kärlek, engagemang, struktur samt en långsiktighet i ert uppdrag.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martin Risberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0456-822592

E-post: martin.risberg@bromolla.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-12 Nummer 2404
Perstorps Kommun söker jourhem

Perstorps Kommun söker ett jourhem åt barn- och ungdomar, mamma/barnplaceringar. Önskemål att jourhemmet finns i Perstorp eller dess omnejd.

För mer information kontakta familjehemssekreterare Carola Frohm.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Carola Frohm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0435-39 111

E-post: carola.frohm@perstorp.se2015-10-06 Nummer 3191
Djurfritt familjehem sökes till syskonpar.

Familjehemsenheten i Angered (Göteborgs kommun) söker efter ett familjehem till två bröder födda 2009 och 2005 för längre placering.
Familjehemmet måste vara djurfritt och det är önskvärt att man har kunskap om allergier.
Vi lägger stor vikt vid att familjehemmet har ett bra och respektfullt förhållningssätt i kontakten och samarbetet med biologisk förälder.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Örebro, Västra Götaland, Värmland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christer Emilson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031/365 21 90

E-post: christer.emilson@angered.goteborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Therése Arvidsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031/365 21 72

E-post: therese.arvidsson@angered.goteborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Ulrika Kratz

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031/365 21 96

E-post: ulrika.kratz@angered.goteborg.se2015-10-05 Nummer 3791
Förstärkt familjehem sökes i Göteborgsområdet

Västra Göteborg söker ett erfaret familjehem till en 14-årig flicka. Vi söker en familj där en förälder kan ersättas för att vara hemma på heltid för att ge flickan den tid och uppmärksamhet hon behöver. Eftersom hennes skola är en stor trygghet behöver ni bo inom pendlingsavstånd till Göteborg.

Särskild handledning i grupp för förstärkta familjehem kan erbjudas.

Tacksam för svar i första hand via mail!

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Margareta Roos

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031 - 366 42 31

E-post: margareta.roos@vastra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-09-29 Nummer 3711
Familjehem till 1-åring i Karlstadsregionen

Vi söker ett familjehem som vill verka tillsammans med oss andra vuxna runt en härlig flicka där fokus handlar om hennes välmående och fortsatta fina utveckling. Hennes båda föräldrar är oerhört viktiga och kommer att finnas med runt henne. Det är idag oklart hur lång placeringen väntas bli. Ni måste vara beredda både på en uppväxtplacering och att kunna slussa hem henne till någon av föräldrarna om det beslutet kommer att tas.
Vi vill att ni är två stabila vuxna som har erfarenhet av att vara familjehem. Ni får gärna ha barn men inte i precis samma ålder som henne då hon behöver få ha plats och utrymme som den lilla tjej hon är. Någon av er familjehemsföräldrar måste kunna vara hemma på heltid första tiden, kanske de första 6-12 månaderna.

Hör av er och berätta om er!
Ser gärna att ni mailar mig isf att ringa. Ni får mer än gärna bifoga ev. beskrivningar el utredningar på er om ni har.


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Rose-Marie Moen

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0243-212217

E-post: rose-marie@dalarnasungdomscenter.se


Visa flera notiser från samma

Humanas jour- och familjehemsvård söker jour- och familjehem i Hallands län för barn och ungdomar.
Målgruppen kan exempelvis vara barn och ungdomar med psykosocial problematik eller ensamkommande flyktingungdomar. Variationen på våra olika uppdrag är stor och åldern på barnen är varierande från noll till ca nitton år.

Vi söker er som gärna har erfarenhet av att ha varit jour- eller familjehem, men vi är också intresserade av att träffa er som har funderat över att göra en insats för barn och unga genom att öppna upp era hem. Finner ni att ni kan erbjuda tid och rum och känner er nyfikna så hör av er till oss!

Vi erbjuder förutom arvode och omkostnad, kontinuerlig handledning och några utbildningstillfällen varje år. Humana är ett växande företag med en mängd olika verksamheter och möjliga inriktningar inom jour- och familjehemsvården. Kraftigt Förstärkta Familjehemsplaceringar är en växande uppdragstyp.

Vi söker i följande län:
Halland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jesper Pihlqvist

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 072-223 56 98

E-post: jesper.pihlqvist@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-09-24 Nummer 3642
Pojke f. 02

Hultsfreds kommun söker ett familjehem i Jönköpings kommun åt en pojke född 02. Uppdraget kommer att börja som kontaktfamiljsuppdrag för att sedan övergå till en långvarig familjehemsplacering. Pojken gillar djur så vi ser helst att detta finns i familjen. Har ni plats och engagemang ring till vår familjehemssekreterare.

Vi söker i följande län:
Jönköping,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Evelina Nilsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0495-240113

E-post: evelina.nilsson@hultsfred.se2015-09-23 Nummer 3631
Torsby Kommun söker stödfamilj

Socialnämnden i Torsby kommun söker stödfamilj till en ungdom som går i skola i Åmotsfors
Uppdraget innefattar att ta emot en sjuttonårig kille i ditt hem under skoldagarna, då pendling från hemorten i Torsby kommun inte är möjlig. Familj sökes i närområdet till Åmotsfors, men även till orter i närheten. Kravet är att det finns bra pendlingsmöjligheter mellan skolan och hemmet.
Det ställs inga krav på särskild yrkeskompetens, men det krävs att du har ett stort intresse för andra människor. Du får ersättning för uppdraget enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:s rekommendationer.
Vill du veta mer, kontakta områdeschef Ida Carle på telefon 0560-161 49 eller via e-post ida.carle@torsby.se

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ida Carle

Befattning: Områdeschef LSS

Telefon: 0560-161 49

E-post: ida.carle@torsby.se2015-09-22 Nummer 3601
Heby kommun söker kontaktfamiljer

Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem någon helg i månaden. En kontaktfamilj är en stabil familj som har engagemang, intresse och tid i vardagen för någon mer.

Vi söker familjer som lever i en stabil social livssituation som är förutsägbara vuxna med tålamod, förmåga att skapa goda relationer och som kan erbjuda en trygg och kärleksfull miljö för ett barn att utvecklas i.

Du/ni får inte bo för långt bort från kommunen, i vissa uppdrag ingår det att hämta och lämna barnet.

Vi erbjuder tematräffar, föreläsningar, råd och stöd av kontaktsekreterare.

Ersättning utgår enligt SKL:s riktlinjer.

För mer information ring eller mejla:
Birgitta Stranius tfn. 0224-360 74 eller e-post birgitta.stranius@heby.se

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Birgitta Stranius

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0224-36 074

E-post: birgitta.stranius@heby.se2015-09-21 Nummer 3591

Vi söker två kontaktfamiljer för barn i de yngre åldrarna. Man bör bo i Kils kommun eller i närheten. Vi ser gärna att man är något äldre och kan vara som en extra mor- eller farförälder. Vi söker er som kan ta mot barn en eftermiddag/kväll/natt under veckan och någon helg i månaden.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Andersson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0554-19459

E-post: eva.andersson@kil.seVästerås Stad är i stort behov av fler familjehem till barn och ungdomar från 12 till 17 år.

Vi söker i Västmanland och även i kringliggande län.

Vänligen kontakta familjehemsrekryteringen för mer information.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemsrekryteringen

Befattning: Familjehemsrekryteringen

Telefon: 021-391525 eller 021-392295

E-post: familjehemsrekryteringen@vasteras.se


Visa flera notiser från samma

Humana Familjehemsvård söker jour- och familjehem till barn i åldrarna 5-7-år med svår beteendeproblematik.
Det ska vara en vuxen hemma på heltid, inga yngre eller jämngamla barn, helst inga djur.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning/fortbildningar
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/humanafamiljehem

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Caroline Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733227368

E-post: caroline.nilsson@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Louise Cederholm

Befattning: Teamledare

Telefon: 0707478720

E-post: louise.cederholm@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-09-04 Nummer 3361
Stuga på gården till en 50- årig man!

Herrljunga kommun söker boende för en 50-årig man gärna ett brevidboende.
Önskvärt om det finns pratiska sysslor för den boende att hjälpa till med då den boende har kunskap av praktisk arbete samt kunskap om djur, framförallt hästar.
Vi önskar att det finns personer som känner till lite, eller har kunskap om missbruk och lindrig utvecklingsstörning för att på bästa sätt kan tänka sig att stötta i vardagen.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-17149, 0722-210 40 92

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se

Kontaktperson 2

Namn: Lotta Johansson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0513-17193

E-post:


Visa flera notiser från samma
2015-09-02 Nummer 3441
Familjehem/jourhem sökes

Vi söker nu fler familjer som kan ta emot barn och ungdomar i sitt hem för kortare eller längre tid. Vi söker också familjer som kan ta emot syskon samt förälder/barnplaceringar. Är ni utredda sedan tidigare är detta av stor fördel.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna-Karin Jansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0220-24153

E-post: anna-karin.jansson@hallstahammar.seUppsala, Gävle, Västerås, Enköping, Östhammar, Stockholm

Vi söker flertalet kvalificerade familjehem som vill ta emot yngre barn som en del i sin familj under en kortare eller längre tid. Vi efterfrågar just nu familjehem utan yngre barn boende i familjen.

Familjehem Fristad kännetecknas av att familjehemmen har hög närvaro av stöd från både konsulenter, behandlingsteam, grupphandledare och familjehemsfaddrar. Vårt breda stöd till familjehemmen med dygnet runt jour möjliggör för familjehemmet att ta emot ett barn eller ungdom som är i behov av en familj under en kortare eller längre period. Familjehemmen ska kunna erbjuda en varm miljö med barnets behov i centrum.

Just nu behöver vi familjehem som har engagemang och kunskap att ta emot yngre barn upp till 12 år som har egna svårigheter så som beteendeproblem eller neuropsykiatriska svårigheter. på grund av barnens svårigheter bör det ej finnas yngre barn i familjerna. Orsaken till placeringen kan även vara omsorgssvikt av t ex vårdnadshavare.

Arbetsuppgifter:
Ni kommer att få ta emot ett barn/ungdom i ert eget hem. Er uppgift blir att stötta, coacha till bra beteenden och öppna ert hem för den unge. En vuxen bör vara hemma på heltid.

Kvalifikationer:
Praktisk erfarenhet som t ex engagemang i idrottsföreningar, behandlingshem, socialt arbete, ideellt arbete och tidigare erfarenhet av att vara familjehem är mycket betydelsefull så som tidigare arbetserfarenhet inom omsorg, skola eller behandling. Ett plus är om det finns specifika intressen i familjen med sport, motorer, kreativa intressen mm.

Lön
Marknadsmässiga löner utifrån kompetens och erfarenhet. Skattefri kostnadsersättning tillkommer utöver den pensionsgrundande inkomsten.

Tveka inte att ta kontakt med Helena Hammerström för frågor, funderingar och intresseanmälan.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helena Hammerström

Befattning: Verksamhetschef, Socionom

Telefon: 018-564593

E-post: helena@familjehemfristad.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-14 Nummer 2171
Konsulentstött familjehem sökes

Ensamkommande pojke 15 år med PUT. Är i behov av familjehem i Stockholm, gärna i närheten av Hagsätra skolan.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anette Bard Berglund

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0491-29203

E-post: anette.bard-berglund@hogsby.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-14 Nummer 3201
Familjehem sökes i Stockholm

Ensamkommande 16-årig pojke från Afghanistan söker familjehem i Stockholm. Familjen bör ha struktur, regler och vara svensktalande. Pojken har varit i Sverige 1½ år.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anette Bard Berglund

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0702905596

E-post: anette.bard-berglund@hogsby.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-12 Nummer 3171
Erfaret familjehem sökes till 12-årig pojke

Familjehemsenheten i Västra Göteborg söker ett erfaret familjehem till en snäll och go 12-årig pojke.
Vi söker en familj med förståelse, uthållighet och ett brinnande intresse för att hjälpa ett utsatt barn till en god framtid.
En person bör vara hemma på heltid. Eftersom han har erfarenhet av att inte kunna lita på vuxna är det viktigt att ni är beredda att finnas där under hela hans uppväxt.
Pojken har inga inlärningssvårigheter men har halkat efter på grund av hög frånvaro i skolan och behöver därför mycket uppbackning från de vuxna i sin skolgång. Han har ett stort datorintresse men behöver hjälp att få gränser i sitt spelande.
Pojken har allergiska problem så vi söker i första hand ett pälsdjursfritt familjehem.
Tacksam för svar via mail i första hand.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ann Olaison

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 031 -366 42 29

E-post: ann.olaison@vastra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-07-16 Nummer 2096
Jourhem till ensamkommande ungdomar (kontrakterat)

Hörby Kommun söker två stycken kontrakterade jourhem med vardera två platser, för ensamkommande barn.

De jourfamiljehem vi söker är ett hem där ensamkommande barn och ungdomar kan vistas i avvaktan på stadigvarande boende. Jourhemmet ska kunna ta emot två ungdomar samtidigt och placeringstiden kan variera från några dagar upp till några månader. De barn och ungdomar som anländer till Sverige är ofta i kris och har behov av vuxna som är stabila och engagerade i sin omvårdnad. För att bli kontrakterat jourhem bör man vara flexibel med "stort hjärta". Egenskaper som nyfikenhet, tillgänglighet, tydlighet och tålmodighet värdesätter vi högt.
Vi söker en familj bestående av två vuxna. En av er måste ha möjlighet att vara hemma på heltid och ni arvoderas utifrån detta. Det är en fördel om jourfamiljehemmet är beläget inom Hörby kommun eller i närliggande kommun.

Önskvärda kvalifikationer:
¤ Erfarenhet/intresse av att arbete med barn/ungdomar och deras levnadsvillkor.
#Erfarenhet av arbete med ensamkommande barn/ungdomar och eller erfarenhet av andra kulturer
¤ Förmåga att ta hand om barn/ungdomar i kris.
¤ Förmåga att se och bemöta barn/ungdomar med särskilda behov.
¤ Flexibilitet, att se lösningar istället för problem.
¤ Förmåga att samarbeta med socialtjänst, god man, ev biologiska föräldrar, skola och övriga viktiga personer i barnets nätverk. Ni måste vara beredda att delta i utbildning och ta emot handledning i aktuella uppdrag.
¤ Körkort och tillgång till bil
¤ Intresse av att ta del i andra kulturer.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ritva Ruokamo-Olsén

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415-378096

E-post: ritva.ruokamo-olsen@horby.se

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Nilsson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415-378056

E-post: charlotte.nilsson@horby.se


Visa flera notiser från samma

Ungdomar anvisade till Hörby Kommun jourplaceras för utredning. Nu söker vi familjehem åt de ungdomar som bedöms vara i behov av stadigvarande boende i familjehem.

Önskvärda kvalifikationer:
¤ Erfarenhet/intresse av barn/ungdomar och deras levnadsvillkor samt erfarenhet av ensamkommande barn och ungdomar.
¤ Förmåga att ta hand om barn/ungdomar i kris.
¤ Förmåga att se och bemöta barn/ungdomar med särskilda behov.
¤ Flexibilitet, att se lösningar istället för problem.
¤ Förmåga att samarbeta med socialtjänst, god man, ev biologiska föräldrar, skola och övriga viktiga personer i barnets nätverk. Ni måste vara beredda att delta i utbildning och ta emot handledning i aktuella uppdrag.
¤ Körkort och tillgång till bil
¤ Intresse av att ta del i andra kulturer.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ritva Ruokamo Olsén

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415378096

E-post: ritva.ruokamo-olsen@horby.se

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Nilsson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415378056

E-post: charlotte.nilsson@horby.se


Visa flera notiser från samma

Familjehem-Bemanning Kristianstad AB söker familjehem.
För mer information hör av er till placeringsansvarig Tanja Vebster på 070-667 59 94 eller e-post:
info@familjehem-bemanning.se

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tanja Vebster

Befattning: Familjevårdskonsulent, placeringsansvarig

Telefon: 070-667 59 94

E-post: info@familjehem-bemanning.se2015-06-22 Nummer 2651

Burlövs kommun söker familjehem till barn i åldern 0-18 år. Har ni tid, engagemang, känslomässigt utrymme och vilja att öppna ert hem för ett barn? Tveka inte att höra av er till oss!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Nilsson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 040-6256147

E-post: susanne.nilsson@burlov.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Holmgren

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 040-6256798

E-post: pia.holmgren@burlov.se

Kontaktperson 3

Namn: Ann Christopherson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 040-6256159

E-post: ann.christopherson@burlov.se2015-06-12 Nummer 2552
Familjehem med inriktning EKB sökes

Vi söker familjehem med inriktning EKB (ensamkommande flyktingbarn) i Gävleborg, Västmanland och Dalarna. Vill ni ingå i ett "vårdteam" tillsammans med erfarna familjehemskonsulenter och Kris och traumapsykolog för att skapa goda förutsättningar för en god vård? Kontakta oss!

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Rose-Marie Moen

Befattning: Rekryteringsansvarig familjehem DUC i Borlänge

Telefon: 0243-212217

E-post: rose-marie@dalarnasungdomscenter.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-02 Nummer 2416
Jourhem sökes

Södertälje kommun söker jourhem!!

Känner du att ni har tid och utrymme för att ge ett barn/ungdom en trygg och strukturerad vardag kan detta vara ett uppdrag för dig. Södertälje kommun söker både jourhem samt jourhem som är hemma på heltid med kontrakt.

Södertälje kommun erbjuder:
• Tät kontakt och professionellt stöd
• Utbildning
• Handledning vid behov

Är du nyfiken på uppdraget eller har frågor är du varmt välkommen att höra av dig.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Ohlsson

Befattning: Jourhemssekreterare

Telefon: 08-5230 2241

E-post: anna.ohlsson@sodertalje.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-02 Nummer 1450

Ni som har varit familjehem i några år och känner att det är ett viktigt uppdrag som ni vill fortsätta med, hör av er till oss på Rekon!

Tillsammans med er vill vi skapa goda och trygga förutsättningar för barn att läka, växa och ha kontakt med personer som är viktiga för dem. Målen som är satta av barn, föräldrar och socialtjänst ger riktning och ledning för oss.

Vi erbjuder ett nära samarbete med handledning och tillgänglighet dygnet runt.

Hör av dig så berättar vi mer!

Vi söker familjehem i stor Stockholms området, runt Mälaren, Uppland och södra Norrland.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Margareta Ekenstam

Befattning: verksamhetsutvecklare

Telefon: 073/708 47 50

E-post: margareta.ekenstam@rekon.se

Kontaktperson 2

Namn: Lars Widström

Befattning: Administrativ chef

Telefon: 070/6307115

E-post: lars.widstrom@rekon.se2015-05-29 Nummer 2412

Familjehem för vuxna män och kvinnor över 16 år

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helena Åkesson

Befattning: Enhetschef

Telefon: 0708-864704

E-post: helena@friab.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna-Maria Sahlgren

Befattning: placeringssamordnare

Telefon: 070-7943117, 0708-864703

E-post: annamaria@friab.se2015-05-15 Nummer 2384
Kontaktfamilj sökes

Flickan som är fjorton år, tycker om djur och vill gärna att det finns andra barn i familjen. Hon behöver komma till er fyra dygn/ månad.

Då vi söker en kontaktfamilj, bör ni inte bo allt för långt från Kungsbacka.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-835124

E-post: familjehem@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-11 Nummer 1792
Kungsbacka kommun söker kontaktfamiljer för ensamkommande ungdomar

Kungsbacka kommun tar emot ensamkommande ungdomar från hela världen som påbörjar sin resa i Sverige i ett gruppboende. Ungdomarna har ofta behov och önskemål om att få lära känna en familj som bor i Sverige.

De familjer som vi söker är helt vanliga familjer med förankring i det svenska samhället. Om ni bor i lägenhet, villa, stad eller land spelar ingen roll. Om ni födda och uppvuxna i Sverige eller har en annan bakgrund spelar inte heller någon roll.

Av praktiska skäl är det bra om ni bor inom en timmes restid från Kungsbacka.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Gullholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 83 48 73

E-post: stefan.gullholm@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 83 51 24

E-post: siw.hagen@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker flertalet kvalificerade familjehem som vill ta emot ett barn/ungdom i sitt hem.

För närvarande söker vi ett par som kan ta emot en 14-årig pojke. Ni bör inte ha yngre barn boende hemma, men gärna ha djur. Vi söker efter sportintresserade vuxna som kan uppmuntra ett fotbollsintresse. Pojken har PTSD och har tidigare utsatt jämnåriga tjejer för övergrepp. Pojken bor för närvarande på behandlingshem. Parallellt med placering kommer teamet att arbeta med behandling. Pojken är i behov av ett tydligt föräldraskap och att en är hemma heltid inledningsvis för att stödja pojken med hans behov.

Familjehemmet ska vara ca tio mil från Uppsala.

Familjehem Fristad kännetecknas av att familjehemmen har hög närvaro av stöd från både konsulenter, behandlingsteam och handledare som läggs upp utifrån behov. Vårt breda stöd till familjerna möjliggör bra placeringar för ungdomarna.

Ersättning
Marknadsmässiga löner utifrån kompetens och erfarenhet. Skattefri kostnadsersättning tillkommer utöver den pensionsgrundande inkomsten.

För information kontakta Helena Hammerström för frågor och skriftlig intresseanmälan.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helena Hammerström

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 018-564593

E-post: helena@familjehemfristad.se

Kontaktperson 2

Namn: Thérèse G Johansson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 018-565496

E-post: therese@familjehemfristad.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-28 Nummer 2348
Familjehem i Västra Götaland eller Jönköpings län

Placeringsjouren inom Frösunda söker engagerade familjehem i Västra Götaland eller Jönköpingslän. Vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt samt löpande utbildning för våra familjehem. Låter det intressant? Kontakta Placeringsjouren på 020-228000 eller ansvarig Samordnare 010-130 5760 alternativt camilla.ritzmanbroo@frosunda.se

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Ritzman Broo

Befattning: Samordnare/Socionom

Telefon: 010-130 5760

E-post: camilla.ritzmanbroo@frosunda.se


Visa flera notiser från samma

Kungsbacka kommun söker familjehem åt tonåringar.
Vi söker ett erfaret familjehem utan minderåriga barn som kan tänka sig att ta emot tonåringar med missbruksproblematik.

Vi önskar att ni bor inom två timmars bilfärd från Kungsbacka.

Förutsättningen för att kunna genomföra uppdraget är att en av familjehemsföräldrarna är hemma på heltid. Förutom arvode ersätter vi, givetvis, förlorad arbetsinkomst.

Vi erbjuder arvode som motsvarar uppdragets svårighetsgrad.

Du får handledning av professionella familjehemssekreterare som i sin tur har stöd av ett team av experter på missbruk och ungdomar.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Gullholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300834873

E-post: familjehem@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Agneta Brogren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300834500

E-post: familjehem@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-08 Nummer 2316
Familjehem till ensamkommande

Placeringsjouren inom Frösunda söker engagerade familjehem i Västra Götaland eller Jönköpingslän som kan ta emot ensamkommande barn. Vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt samt löpande utbildning för våra familjehem. Låter det intressant? Kontakta Placeringsjouren på 020-228000 eller ansvarig Samordnare 010-130 5760

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Ritzman Broo

Befattning: Samordnare

Telefon: 010-130 5760

E-post: camilla.ritzmanbroo@frosunda.se


Visa flera notiser från samma

Ensamkommande flyktingbarn i Tyresö
behöver en familj!
Tyresö kommun har ett stort behov av familjehem
som kan ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Som familjehem för ensamkommande flyktingbarn
förväntas du att kunna ta emot pojkar från 15 år och uppåt. Du ska fungera som en god förebild och
kunna vägleda ungdomarna till ett självständigt liv
i Sverige.

Ersättning utgår enligt kommunförbundets rekommendationer.
Kommunen ger dig och din familj stöd och handledning
under hela placeringstiden.

Intresserad?
Kontakta oss!

Elvira Berggren, familjehemssekreterare
08-57 82 9109
elvira.berggren@tyreso.se

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Elvira Berggren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-57 82 9109

E-post: elvira.berggren@tyreso.seVi söker just nu en erfaren familj som tidigare haft placeringar, för placering av tonårsflicka med ADD. Då flickan har sin familj i Falköping är det önskvärt med placering i närheten.
Flickan har djurintresse.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gun Barrljung

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0515-88 53 20, 070-674 50 71

E-post: gun.barrljung@falkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Klara Eckervald

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0515-88 53 20, 070-209 60 25

E-post: klara.eckervald@falkoping.se2015-02-20 Nummer 2243

Placeringsjouren inom Frösunda söker engagerade familjehem över hela landet som kan ta emot ensamkommande barn från Nordafrika. Vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt samt löpande utbildning för våra familjehem. Låter det intressant? Kontakta Placeringsjouren på 020-228000!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Cecilia Lundberg

Befattning: Placeringsamordnare

Telefon: 020-228000

E-post: placeringsjouren@frosunda.se

Kontaktperson 2

Namn: Hanna Nordén

Befattning: Placeringssamordnare

Telefon: 020-228000

E-post: hanna.norden@frosunda.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker dig som har tid, plats och engagemang att ta emot ett barn, ungdom eller en vuxen i ditt hem!

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Cecilia Lundberg

Befattning: Placeringssamordnare

Telefon: 010-130 3114

E-post: cecilia.lundberg@frosunda.se

Kontaktperson 2

Namn: Hanna nordén

Befattning: Placeringssamordnare

Telefon: 010-1303074

E-post: hanna.norden@frosunda.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem i Dalarna med omnejd.

För mer info www.dalarnasungdomscenter.se

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Poran Goodarzi

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070-3220355

E-post: poran@dalarnasungdomscenter.se


Visa flera notiser från samma

Dalarnas Ungdomscenter söker familjehem i Uppsala med omnejd.

För mer info, besök vår hemsida www.dalarnasungdomscenter.se

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Poran Goodarzi

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070-3220355

E-post: poran@dalarnasungdomscenter.se


Visa flera notiser från samma
2014-11-24 Nummer 2115

Ängebo Familjevård söker familjer som vill ta emot barn, ungdomar, vuxna och vuxna med barn som av någon anledning behöver en familj att bo i och få stöd av. Vi söker även familjer som talar andra språk än svenska. Med fördel arabiska, persiska, afghanska, dari, somaliska, tigrinja med flera. Hör av er!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Jönköping, Östergötland, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marlene Gottfridsson

Befattning: Konsulent Administration

Telefon: 0709111274

E-post: marlene@angebofamiljevard.se2014-11-13 Nummer 2107

Vårt fokus ligger på ensamkommande flyktingbarn, ungdomar och individer med traumatiska upplevelser samt neuropsykiatriska funktionshinder. Vi besitter lång erfarenhet av integration samt unika och effektiva behandlingsmetoder. Utbildning, stöd och jour för familjehem ingår i vår ordinarie verksamhet.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Göran Claeson

Befattning: Konsulent

Telefon: 0707960020

E-post: goran@valeda.se

Kontaktperson 2

Namn: Kurt Roos

Befattning:

Telefon: 0702536300

E-post: kurt@valeda.seFamiljehemmen KRUT bedriver förstärkt familjehemsvård med skräddarsytt stöd till familjer och placerade barn och ungdomar.
Stöd, handledning, dygnet-runt-jour och god ersättning för ett engagerande och spännande uppdrag - ring oss!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Pettersson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 015821559

E-post: eva.pettersson@familjehemmenkrut.se

Kontaktperson 2

Namn: Lotta Broberg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0158 21560

E-post: lotta.broberg@familjehemmenkrut.se


Visa flera notiser från samma

Vill du vara med och ge barn från Lund möjligheten till en nystart i livet?
Bli familjehem för Lunds kommun!

Vi tror att ni är en helt vanligt familj. På listan av era personliga egenskaper vill vi se engagemang, humor och förmåga att reflektera. Vi vill att ni är redo att pröva och ompröva ert föräldraskap i samarbete med oss och barnets biologiska nätverk.

Barnen som behöver bo i familjehem är mellan 0-18 år och kan ha mycket olika bakgrund.

Just nu vill vi framförallt komma i kontakt med familjer som kan vara tjänstlediga och ta emot ett yngre barn samt familjer som kan ta emot ungdomar och ensamkommande flyktingbarn.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ulrika Petrovic

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 52 63

E-post: ulrika.petrovic@lund.se

Kontaktperson 2

Namn: Jenny Hintze

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 359 46 50

E-post: jenny.hintze@lund.se

Kontaktperson 3

Namn: Annika Levander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 55 20

E-post: annika.levander@lund.se

Kontaktperson 4

Namn: Ronny Nylander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 69 39

E-post: ronny.nylander@lund.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-24 Nummer 1613

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Blekinge,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma
© 2010-2016 Familjehemsbanken AB | Samtliga priser är exkl. moms | Innehavare av F-skatt | Webbplatskarta
Vekhyttan Ålunda 3209, 716 93 Fjugesta | Tel: 0585-200 57 | E-post: kontakt@familjehemsbanken.se