Familjehemsbanken_logga Start

Sökesnotiser

Här finns notiser från kommuner och företag som söker familjer som har möjlighet att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen.

Söker ni fler trygga vuxna?


177 träffar

Vi letar efter ett familjehem med stor erfarenhet av barn som behöver mycket hjälp och stöd i vardagen. Vi vill att ni är två vuxna som har tid engagemang och mycket tålamod. Med rätt stöd utvecklas han väl och mår bra av rutiner. Vår pojke behöver få vara yngst men det går bra med äldre barn i familjen. Att kunna se på saker med humor och värme är ett måste.
Hör gärna av er om ni tycker att ni känner igen er!

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921318

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921255

E-post: pia.jonsson@sollentuns.se

Kontaktperson 3

Namn: sofia jander

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921256

E-post: sofia.jander@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem i hela Sverige med erfarenhet av problematik som har stort engagemang och god förmåga till vägledning och stöd i det Svenska samhället ! Har ni erfarenhet av t.ex autism, ADHD, utagerande, trotsbeteende, missbruk, social problematik, självskadebeteende mm så är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss !
Alla våra familjehem är konsulentstödda. Vi har även dygnet-runt-jour där någon av oss alltid går att nå för stöd och vägledning.
Varmt välkommen !

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sussie Källström

Befattning: Placeringssamordnare

Telefon: 0760-46 00 27

E-post: sussie@hoppet.nu

Kontaktperson 2

Namn: Christin Brännström

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 072-736 59 74

E-post: christin@hoppet.nu

Kontaktperson 3

Namn: David Indelöf

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 072-736 59 73

E-post: davidI@hoppet.nu


Visa flera notiser från samma
2016-09-29 Nummer 1189

Socialtjänsten i Linköping söker familjer som har livserfarenhet och vana med barn och/eller ungdomar för uppdrag som familjehem/kontaktfamilj.

Kontaktfamiljer
Har ni utrymme, tid och engagemang? Just nu är behoven störst i åldersgruppen 12-16 år samt för syskon. En kontaktfamilj ska vara en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Det innebär att barnet får komma till familjen och vistas där på dygnsbasis efter behov. Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö att vistas i. Andra viktiga uppgifter är att lyssna och finnas till. Ofta blir kontaktfamiljen en viktig del i nätverket för barnen och föräldrarna.
Omfattningen på uppdraget kan exempelvis vara vistelse under helg varannan vecka, men även omfatta veckodagar.

Familjehem
Just nu har vi särskilt stort behov av familjehem till barn och unga mellan 13 och 16 år. Familjehemsföräldrar är inga superföräldrar och vi ställer få formella krav. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i en stad, i hus eller lägenhet. Du kan vara mellan 25 och 60 år gammal - det viktiga är att din ålder fungerar bra med barnets ålder. Det kan finnas barn i familjen sedan tidigare, men det är inget krav. Det vi söker är trygga och stabila vuxna människor med tid och tålamod. Familjer som kan älska, vårda och dela ett barn med dess föräldrar.
Eftersom barnen och ungdomarna kommer från Linköping vill vi att du inte bor alltför långt bort. Det är också viktigt att du inte bor trångt utan har ett rum över till ett placerat barn.
Som familjehem / kontaktfamilj erhåller man ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.
Intresserad av uppdrag som familjehem / kontaktfamilj

Välkommen att kontakta våra familjehemskonsulenter Torgny Nilsson 013-206230 & Yvonne Jakobsson 013-206892 för mer information och intresseanmälan. Vi har även en hemsida under www.linkoping.se/omsorg&hjälp/frivilliga uppdrag Där kan du lämna din intresseanmälan direkt.

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 013-206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Christina Jislind

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 013-206892

E-post: christina.jislind@linkoping.se


Visa flera notiser från samma

Haninge kommun söker familjehem till ett litet barn. Vi söker en trygg och stabil familj med mycket värme och gott om tid. Det får gärna finnas barn i familjen dock inte yngre än 3 år. Uppdraget kräver att någon av föräldrarna kan vara hemma på heltid under en längre tid. I uppdraget ingår också umgänge med biologiska föräldrar.

Vi är en stabil familjehemsenhet som erbjuder våra familjehem stöd, utbildning och extern handledning. Verkar detta intressant? Välkommen att höra av er så berättar vi mer.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Carina Gustavsson

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 08-606 72 13

E-post: carina.gustavsson@haninge.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-28 Nummer 4777
Stabilt svenskt familjehem

Familjehem sökes till 12-årig ensamkommande pojke från Afghanistan. Han vill gärna bo i en vanlig svensk familj. (Detta betyder inte nödvändigtvis svenskt ursprung utan en familj som är helt integrerad i Sverige och har försvenskats.) Pojken är brådmogen, klok och lätt att tycka om men också krävande. Han behöver komma till en familj med erfarenhet av tonåringar men inga hemmavarande barn under 18 år.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Margareta Vermcrantz

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0853531577

E-post: margareta.vermcrantz@huddinge.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-28 Nummer 4776
Jourhem sökes till två pojkar, 8 och 1,5 år i Eskilstuna

Familjehem i Eskilstuna sökes till två syskon, 8 och 1,5 år gamla. De är asylsökande från Afghanistan så familjehem som kan tala både persiska och svenska önskas. Gärna centralt så att de kan fortsätta i skola och förskola.

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lovisa Rocking

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0248-70220

E-post: lovisa.rocking@rattvik.seSteget Vidare söker ett förstärkt jourhem som kan ta emot en 15-årig pojke från Afghanistan som har uppehållstillstånd. Han har varit i Sverige i 2 år. Pojken har humörsvängningar och aggressionsutbrott som är uttalad från tidigare gruppboende och skola. Pojken har även varit positiv på cannabis. Pojken fungerar bättre ensam än i grupp med andra barn.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Dalia

Befattning: Enhetschef Steget Vidare Öst- Familjeenheten

Telefon: 073-155 54 13

E-post: dalia.hassan@stegetvidare.com


Visa flera notiser från samma
2016-09-26 Nummer 4774
Familjehem åt yngre barn sökes

Humana söker familjehem till mindre/yngre barn
Vi söker ett stadigvarande familjehem till yngre barn med två trygga, stabila och omsorgsfulla vuxna med mycket tid och tålamod. Vi ser gärna att där inte finns några barn i familjen, men om barn finns i familjehemmet önskar vi att de är 15 år eller äldre. En av föräldrarna behöver inledningsvis kunna vara hemma på heltid.
Det är av vikt att familjehemmet kan samarbeta med biologiskt nätverk och socialtjänst med stöd av Humana.
Som familjehem åt oss får ni regelbunden och adekvat handledning av familjehemskonsulent, utbildning och möjlighet till stöd dygnet runt via telefon. Ekonomisk ersättning i form av arvode och omkostnad utgår.
Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Åsa Jarl

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0727002427

E-post: asa.jarl@humanas.se

Kontaktperson 2

Namn: Harriet Stebner

Befattning: Familjehemskonsulent/enhetschef

Telefon: 0706519226

E-post: harriet.stebner@humana.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-26 Nummer 4773
Familjehem sökes till 12 årig flicka

Familjehemsenheten i Helsingborg söker en varm, trygg och stabil familj till en 12 årig flicka. Flickan behöver stabila vuxna som kan ge henne en trygg uppväxt. Det har funnits stora brister i omsorgen och kring vardaglig struktur i den biologiska familjen. Flickan behöver två vuxna som kan vägleda henne, ge henne värme, stabilitet och en fungerande vardag. Det bör inte finnas yngre barn eller barn i för nära ålder i familjen.

Flickan kommer att ha ett regelbundet umgänge med sina föräldrar och sina syskon.

Vi söker en familj inom en timmes resväg från Helsingborg och som inte är kontrakterad av privata aktörer.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lotta Rothstein-Lindblad

Befattning: scoalsekreterare

Telefon: 042-104748

E-post: lotta.lindblad@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-26 Nummer 4772
Familjehem till 10 årig flicka

Familjehemsenheten i Helsingborg söker en varm, trygg och stabil familj till en 10 årig flicka. Flickan behöver stabila vuxna som kan ge henne en trygg uppväxt. Det har funnits stora brister i omsorgen och kring vardaglig struktur i den biologiska familjen. Flickan behöver två vuxna som kan vägleda henne, ge henne värme, stabilitet och en fungerande vardag. Det bör inte finnas yngre barn eller barn i för nära ålder i familjen.

Flickan kommer att ha ett regelbundet umgänge med sina föräldrar och sina syskon.

Vi söker en familj inom en timmes resväg från Helsingborg och som inte är kontrakterad av privata aktörer.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lotta Rothstein-Lindblad

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-104748

E-post: lotta.lindblad@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemsenheten i Helsingborg söker en varm, trygg och stabil familj till en 11 årig flicka. Flickan behöver stabila vuxna som kan ge henne en trygg uppväxt. Det har funnits stora brister i omsorgen och kring vardaglig struktur i den biologiska familjen. Flickan behöver två vuxna som kan vägleda henne, ge henne värme, stabilitet och en fungerande vardag. Det bör inte finnas yngre barn eller barn i för nära ålder i familjen. Familj med erfarenhet av ADHD-problematik är önskvärd.

Flickan kommer att ha ett regelbundet umgänge med sina föräldrar och sina syskon.

Vi söker en familj inom en timmes resväg från Helsingborg och som inte är kontrakterad av privata aktörer.

Flickan själv önskar att få bo på bondgård.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lotta Rothstein-Lindblad

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 47 48

E-post: lotta.lindblad@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-26 Nummer 4548
Familjehem till 16-årig pojke

Snart 16-årig pojke nu placerad på behandlingshem enligt SoL behöver ett kvalificerat familjehem. Han har en väldigt liten tillgång till en egen identitet och låg självbild. Han blir lätt som de han är tillsammans med. Han har inga drogproblem eller kriminalitet men är enligt utredning skyddslös i förhållande till andra ungdomar och även vuxna då han har svårt att säga nej och gärna vill tillhöra ett sammanhang. Han har svårt att veta hur han skall bete sig i relation till vuxna och kan upplevas väldigt avvaktande på gränsen till strykrädd.

Mycket värme och positiv bekräftelse önskas och ett stöd att börja titta på traumatiska upplevelser som han har med sig. Han behöver en familj som kan ge honom trygghet och stabilitet och lotsa honom i kontakten med hans biologiska nätverk. Han har varit placerad i familjehem under några år men då inte haft någon kontakt med biologiska föräldrar och syskon.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Östergötland, Västra Götaland, Södermanland, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Storåkern

Befattning: Familjehemssocionom

Telefon: 0302-522178

E-post: eva.storakern@lerum.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-23 Nummer 4684
Familjehem till: Barn 11, 12 och 15 år. 3 syskon - Stockholms län, och närliggande län.

Hej!

Barnen har utländsk bakgrund men är uppväxta i Sverige. De har en kristen bakgrund från Irak. Alla barnen är födda i Sverige.

1. Pojke 11 år har bristande språklig förmåga, dålig skolgång. Behöver hjälp med socialt samspel, struktur för varda och vuxenstöd.

2. Flicka f 12 år. Prata otydlig. Behöver hjälp av logoped, talar och skriver inte adekvat. Behöver hjälp med daglig struktur och påminnelse för dusch, tandvård klädbyte etc.

3) Flicka 15 år. Har talsvårigheter efter medfödd gomspalt och behöver få talträning. uppnår inte kunskapsmålen i årskurs 8. Påputtning och påminnelse om dusch, klädbyte och att åta måltider i hemmet.

Alla tre kan bo tillsammans el var för sig eller ev de två yngsta. Hur många som kan bo i samma familj beror på hur det "ser" ut i det nya familjehemmet.

Alla barnen ligger efter i sin utveckling. De kommer sannolikt behöva vara placerade tills vuxen ålder. Alla är LVU placerade och befinner sig i jourhem sen ett antal månader. På den korta tiden har de utvecklats bra.
Vi söker familjehem som inte går via en privat firma/organisation.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sadik Duzgun

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0766483614

E-post: sadik.duzgun@sodertalje.se2016-09-22 Nummer 4771
Bjuvs kommun söker kontaktfamilj till tre syskon mellan 3 år och 7 år.

Vi söker en kontaktfamilj som har känslomässigt utrymme, tid och engagemang att ta emot tre syskon varannan helg.

Kontaktfamilj är en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och stöd. Ni blir en viktig del i barnens nätverk.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Annica Hultberg

Befattning: Socionom

Telefon: 0424585464

E-post: annica.hultberg@bjuv.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-22 Nummer 4770
Familjehem med bredvidboende

Eskilstuna kommun söker ett familjehem beläget i Eskilstuna eller dess närhet åt en 16-årig flicka.
Familjehemmet ska kunna erbjuda ett bredvidboende där flickan ges möjlighet till självständighet men med stöd och vägledning av vuxna.

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Andersson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-710 87 13

E-post: eva.andersson16@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-22 Nummer 4769
Familjehem sökes till baby i Södra Sverige

Båstads kommun söker ett familjehem till en baby som beräknas födas i november 2016. Babyn kommer att vara i behov av vård i familjehem under en lång tid pga av brister hos föräldrarna. Bristerna hos föräldrarna består av hot och våld från pappans sida och båda föräldrarna har en oförmåga att skydda barnet.

Babyn har sju syskon, i åldrarna 1-18 år, som alla är eller har varit placerade i familjehem pga hot o våld och oförmåga att skydda barnen.

Bioföräldrarna kommer inte att få vetskap om var babyn är placerad pga risker för kidnappning. Umgänget med föräldrarna kommer att ske under övervakning av socialtjänsten. Pappan har en hotfylld attityd gentemot socialtjänst och familjehemsföräldrar.

En vuxen i det blivande familjehemmet behöver vara tjänstledig från sitt arbete för att vara hemma med babyn, motsvarande en föräldraledighet. Tjänstledigheten ersätts av Båstad kommun.

Båstad kommun ser det som viktigt att babyn får kännedom om och kontakt med sina syskon. Det blivande familjehemmet måste därför vara beredda på att avsätta tid för det och tycka att det är viktigt.

Babyns syskon bor i södra Sverige och därför behöver det tilltänkta familjehemmet också bo där för att underlätta för kontakten med syskonen.

Båstad kommun undanber sig svar från konsulentstödda företag.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Hillberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0431- 773 44

E-post: marie.hillberg@bastad.se2016-09-22 Nummer 4768
Jourhem sökes till 17-årig flicka med hedersproblematik

Flickan är omhändertagen enligt LVU p g a hedersproblematik och behöver ett jourhem omgående. Flickan har utländsk bakgrund, men har växt upp i Sverige.

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anne Isberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-587 848 07

E-post: anne.isberg@vallentuna.se


Visa flera notiser från samma

Carria Familjehem söker en familj till en ensamkommande 15 årig flicka. Vi söker familjer i Nässjö med omnejd. Flickan har bott i Sverige under två månaders tid. Flickan är välfungerande och behöver komma till en trygg och omsorgsfull miljö.

Vi söker i följande län:
Jönköping,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se

Kontaktperson 2

Namn: Ali Selim

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 86 67

E-post: ali.selim@carria.se


Visa flera notiser från samma

Steget Vidare öst söker ett familjehem i Sollentuna eller i närheten åt en 17-årig afghansk pojke som går i skola i Sollentuna. Pojken bor redan på ett familjehem, men behöver omplaceras pga att det bor redan många barn i hemmet.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Dalia

Befattning: Enhetschef Steget Vidare Öst- Familjeenheten

Telefon: 073-155 54 13

E-post: dalia.hassan@stegetvidare.com


Visa flera notiser från samma

Vi söker fler familjer, både par och ensamstående, att samarbeta med och som kan ta emot ungdomar i sitt hem för kortare eller längre tid. Vi söker också familjer som kan ta emot syskonpar och syskongrupper. För familjer utan tidigare erfarenhet av att vara familjehem erbjuder vi en grundutbildning. Vi erbjuder också ett intressant och varierat fortbildningsprogram samt stöd och handledning.

Besök oss gärna på:
www.stockholm.se/familjehem
www.facebook.com/familjehemstockholm
www.twitter.com/familjehemsthlm

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemskonsulterna

Befattning: Familjehemskonsult

Telefon: 08-508 25 221

E-post: familjehem@stockholm.seSkyddsvärnets Familjevård söker en varm och engagerad familj till en 16-årig välfungerande pojke från Afghanistan. Pojken bor för närvarande i ett familjehem men behöver omplaceras p.g.a. problem inom familjehemmet.
Familjen vi söker ska bestå av två vuxna och ha max en annan placering.
Pojken behöver känna sig delaktig i familjen, så det är viktigt att familjehemmet vinnlägger sig om att skapa en god relation till pojken samt hjälper honom i sin integrationsprocess.
Vi söker enbart familjer i Stockholmsområdet. Då pojken går gymnasium i södra Stockholm får familjen gärna bo i söderort (Skarpnäck/Kärrtorp/Enskede/Årsta etc).

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ellen Wikström

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-461 78 72

E-post: ellen.wikstrom@skyddsvarnet.seAtt vara kontrakterad jourfamilj innebär att ni ska ta emot barn i åldern 0-21 år under en begränsad tid. Placeringstiden kan variera allt ifrån några veckor till några månader. Ni bör bo i Göteborg med omnejd. Som jourfamilj bör man vara flexibel och ha stort tålamod samt ha ett rum ledigt. En av er måste ha möjlighet att vara hemma på heltid och ni arvoderas utifrån det. Vi erbjuder jour dygnet runt och handledning samt utbildning.

Hör av dig till oss på 031- 788 01 13 eller maila oss på familjehem@alpklyftan.se

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helén Frisell

Befattning: Enhetschef Familjehemsvård

Telefon: 0735-19 03 35

E-post: helen.frisell@alpklyftan.se

Kontaktperson 2

Namn: Kent Nylén

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0735-19 03 56

E-post: kent.nylen@alpklyftan.se

Kontaktperson 3

Namn: Annika Spångberg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0735-19 03 62

E-post: annika.spangberg@alpklyftan.seVi söker efter ett familjehem i Vänersborg med omnejd (10 mil). Familjehemmet skall:

* Vara ett par
* Gärna lantligt/djur. Hästar en fördel
* Andra barn är bra, dock äldre än 15.
* Vara beredd för en uppväxtplacering (till deras 18-årsdagar)
* Fosterskadeproblematik (FAS) utifrån missbruk (Nedsatt hörsel, syn etc)
* Tidigare erfarenhet som familjehem
* Vara beredd för stöd kring umgänge med den biologiska modern/vårdnadshavare.

De placerade är ett syskonpar, flicka och pojke i ålderspannen 8 och 13. De är placerade enligt LVU. Placeringen ska påbörjas under senhösten. Nära samarbete med kommunen även från familjehemmet är en förutsättning.

Kontakta oss vid intresse!

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sebastian

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733455785

E-post: Sebastian@SilverSeger.se


Visa flera notiser från samma

Steget Vidare öst söker ett mindre familjehem i Uppsala som talar persiska eller dari eller som är etnisk svenskar, som vill/kan ta emot en 16-årig pojke från Afghanistan. Pojken går i skolan i Uppsala och trivs inte i det nuvarande familjehemmet då det finns flera placerade barn.

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Dalia

Befattning: Enhetschef Steget Vidare Öst- Familjeenheten

Telefon: 073-155 54 13

E-post: dalia.hassan@stegetvidare.com


Visa flera notiser från samma

Carria Familjehem söker familjehem för en 16 årig pojke från Etiopien, pratar somaliska, kom hösten -15.
Han har drogproblematik, men har under detta år endast varit positiv vid ett tillfälle. Han vill bo en svensktalande familj ca 1 timma från Göteborg.
Han ligger efter med sin svenska och vill verkligen ha ett svensktalande familjehem.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se


Visa flera notiser från samma

Carria Familjehem söker en familj för en 16 årig pojke från Afghanistan i Marks Kommun. En aktiv pojke som spelar fotboll och tränar taekwondo. Han är studiemotiverad och pratar svenska.

Kontakta oss för mer information.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-16 Nummer 4428

Vill ni hjälpa en ungdom att återvända till sin familj?
Vi söker familjer i Skåne där en vuxen kan vara hemma på heltid, heltidsarvode samt omkostnadsersättning utgår. Vi erbjuder en välbeforskad behandlingsmodell, TFCO (Treatment Foster Care Oregon), regelbunden handledning och fortbildning samt tätt samarbete i ett kunnigt och engagerat team.

Vill du/ ni veta mer? Kontakta oss

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Andersson

Befattning: Träningsfamiljskonsulent

Telefon: 0733-229972

E-post: anneli.andersson@humana.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-16 Nummer 4761
Kompetent familjehem med glimten i ögat

Familjehemmet vi söker ska gärna ha erfarenhet av MTFC eller liknande.
Familjen får gärna bestå av två stabila vuxna som har såväl tydlighet som glimten i ögat.
Familjen behöver ha ett genuint intresse för barn och unga och vilja vara en positiv del i en tonårings liv och förändring. Ni behöver klara att hantera såväl motgångar och framgångar utan att tappa fokus på målet och vägen framåt.

Det är en fördel om det finns intresse i familjen kring fiske, träning, pingis eller motorcross

Kommunen har som policy att ej använda sig av konsultstödda familjehem.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva-Lena Dackebro

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0435-391 11

E-post: eva-lena.dackebro@perstorp.se

Kontaktperson 2

Namn: Lena Zetterström

Befattning: 1:e Socialsekreterare

Telefon: 0435-391 75

E-post:Vi söker ett stadigvarande familjehem till pojke 5 år med två trygga, stabila och omsorgsfulla vuxna med mycket tid. Om barn finns i familjehemmet önskar vi att de är 10 år eller äldre. Pojken är placerad pga omsorgsbrist och har ibland känsloutbrott med ilska och skrik. Han behöver vägledas i samspel med andra barn och behöver struktur och lugn. I övrigt är han ett barn som tycker om att cykla, spela fotboll och läsa sagor.
Det är av vikt att familjehemmet kan samarbeta med biologiskt nätverk och socialtjänst med stöd av Humana.

Som familjehem åt oss får ni regelbunden och adekvat handledning av familjehemskonsulent, utbildning och möjlighet till stöd dygnet runt via telefon. Ekonomisk ersättning i form av arvode och omkostnad utgår.
Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Annica Råback

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-798 78 28

E-post: annica.raback@humana.se

Kontaktperson 2

Namn: Carola Clomén

Befattning: Enhetschef

Telefon: 070-347 41 41

E-post: carola.clomen@humana.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-15 Nummer 4758
Familjehem sökes till pojke fyra år.

Österåkers kommun söker ett familjehem till en aktiv pojke, 4 år, för varaktig vård och fostran. Han behöver få växa upp i en familj som har erfarenhet av barn med särskilda behov. Vuxna som kan ge förutsägbarhet till pojken, det vill säga ligga steget före och ge honom den förberedelse och vägledning han behöver. En familj med tålmodiga, trygga och stabila vuxna, som håller över tid.

Vi söker en familj där det finns två vuxna personer och om det finns barn, vill vi att de barnen är äldre.
I en familj med ovan resurser är vår prognos att denna pojke kommer utvecklas väl och att positiva förändringar kommer ske.

Nya familjehem erbjuds socialstyrelsens grundutbildning " Ett hem att växa i" vilket ger en god grund för att på ett bra sätt lyckas med uppdraget. Uppdraget innefattar fortlöpande utbildning, handledning och nära samarbete.

Vi ersätter uppdraget efter SKL:s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Öhrlund Lindersson

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 812 45

E-post: rekryteringsgruppen@osteraker.se


Visa flera notiser från samma

Vill du jobba med behandling i ditt hem?

Vi söker engagerade familjer som vill arbeta som träningsfamiljer(familjehem) tillsammans med vårt team. Ni blir en viktig del i vårt strukturerade behandlingsprogram TFCO (Treatment Foster Care Oregon).

Programmet är tidsbegränsat till ca 1 år och vänder sig till ungdomar 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.

- Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar
- En vuxen behöver vara hemma på heltid och heltidsersättning utgår.
- Som Träningsfamilj får man kontinuerlig utbildning och handledning.

Vill du veta mer?
Då är du välkommen till vår informationsträff i Uppsala den 14 juni kl 17.00 på Hotell Gillet.

Läs gärna mer & titta på vår film om TFCO på:
humana.se/Site/familjehem/vara-familjehem/traningsfamilj

Kontakta gärna oss om du är intresserad eller vill veta mer:
Susanne Widerlöv, 070-509 26 20
Marie Nordli, 073-078 70 23

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Nordli

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 073-078 70 23

E-post: marie.nordli@humana.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker en familj till en pojke som är nio år. Han behöver en familj med två stabila och kärleksfulla vuxna som kan ge honom förutsägbarhet och känslomässig närhet. Det får gärna finnas barn i familjen men vår pojke måste få vara yngst. Pojken ska ha kontinuerlig kontakt med sitt nätverk så det är viktigt att ni inte bor för långt från Stockholm. Tålamod, stor portion med humor och erfarenhet av barn är ett måste. Välkommen att höra av er om ni tror att ni är den familj som vi söker.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921318

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921255

E-post: pia.jonsson@sollentuns.se

Kontaktperson 3

Namn: Sofia Jandér

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 56

E-post: sofia.jander@sollentuna.se

Kontaktperson 4

Namn: Jenny Karlsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 220 30

E-post: jenny.karlsson@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Pojken har behov av ett erfaret familjehem i november-december av missbruksproblematik. Viktigt att det är i Västmanland men dock inte i Västerås.
Viktigt att familjen är aktiva i sport och olika aktiviteter.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria

Befattning: verksamhetschef

Telefon: 0720346947

E-post: info@bojen.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-14 Nummer 4756

Bromölla kommun söker nya kontrakterade jourhem.

Att vara jourhem innebär att ni fortlöpande står till Bromölla kommuns förfogande. Familjen blir kontrakterad för en plats och skyldig att ta emot de barn och ungdomar som kommunen behöver placera akut. Familjehemmet har arvode även om platsen är tom. Full omkostnadsersättning utgår när platsen är belagd med en placering.

En förälder skall vara hemma på heltid.

Ni skall ha tidigare erfarenhet av att vara familjehem eller jourhem.

Kvalifikationer som krävs är; goda referenser från tidigare uppdrag, flexibilitet, samarbetsförmåga samt förmågan att möta barn och ungdomar i kris.

Jourhemmet bör vara bosatta max 7 mil ifrån Bromölla kommun.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martin Risberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0456-822592

E-post: martin.risberg@bromolla.seBolaget söker nu familjehem i Skaratrakten. Då ett närmare samarbete med ansvarig myndighet har påbörjats letar vi efter ett familjehem med erfarenhet inom:

* Utåtagerande beteende
* Tonårsproblematik
* Lättare psykiatriska diagnoser
* Begynnande missbruk
* Asylproblematik
* Sexualiserat beteende/relationsproblematik
* Sexuella övergrepp
* Blandmissbruk

Bolagets verksamhet riktar sig till myndigheter som önskar att lösa svårplacerade ärenden. Våra familjehem är bland de mest erfarna och utbildade på marknaden och erhåller kontinuerlig uppföljning, stöttning och utbildning genom bolaget och externa aktörer. Vid placering tilldelas en konsulent som stöttar familjen inom alla situationer.

Verksamheten arbetar enligt salutogen behandlingsmetodik med tyngdpunkt på välbeprövade metoder som bl.a. KASAM och KBT.

Särskilt intresserade är vi att få kontakt med familjer som kan erbjuda ett allergenfritt/djurfritt hem, då detta är någonting som i hög grad efterfrågas av många myndigheter.

Om ni befinner er i Skara med omnejd (10-100 km) är vi intresserade av att få kontakt med er om det i er familj finns intresse för denna typ av uppdrag..

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Gottlind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733455784

E-post: Maria@silverseger.com


Visa flera notiser från samma
2016-09-13 Nummer 4754
Trelleborgs kommun söker familjehem till pojke född 2004

Söker familjehem till pojke född 2004. Pojken är placerad på grund av brister i omsorgen och är i behov av en stabil och trygg miljö med vuxna som har tid för honom. Det bör inte finnas mindre barn i familjehemmet.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofia Sjöberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 38 92

E-post: sofia.sjoberg@trelleborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Sofia Brynell

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 39 55

E-post: sofia.brynell@trelleborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Anna Welin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 38 91

E-post: anna.welin@trelleborg.se

Kontaktperson 4

Namn: Christel Turesson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 39 59

E-post: christel.turesson@trelleborg.se2016-09-13 Nummer 4753

SilverSeger söker familjehem i Skaraborg.

Bolagets verksamhet riktar sig till myndigheter som önskar att lösa svårplacerade ärenden. Våra familjehem är bland de mest erfarna och utbildade på marknaden och erhåller kontinuerlig uppföljning, stöttning och utbildning genom bolaget och externa aktörer. Vid placering tilldelas en konsulent som stöttar familjen inom alla situationer.

Verksamheten arbetar enligt salutogen behandlingsmetodik med tyngdpunkt på välbeprövade metoder som bl.a. KASAM och KBT.

Kontakta oss vid intresse!

Vi söker i följande län:

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Gottlind

Befattning: Familjehemskonsult

Telefon: 0733-455784

E-post: maria@silverseger.com


Visa flera notiser från samma
2016-09-12 Nummer 4734
Pojke född 2004

Kontaktfamilj till pojke född 2004 som behöver miljöombyte. Behöver jämnåriga att umgås med. Är i behov av en modersgestalt. Intresserad av fotboll. Arabisktalande.

Vi söker i följande län:
Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Persson

Befattning: Administrativ assistent IFO

Telefon: 0730660363

E-post: maria2.persson@hogsby.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-12 Nummer 4735
Pojkar födda 1999 och 2000

Kontaktfamilj till två pojkar som är kusiner. De behöver en svensk kontaktfamilj för att förbättra sina språkkunskaper. Ska inte vara i kontaktfamiljen samtidigt. 1 gång i månaden. Båda är fotbollsintresserade. Arabisktalande.

Vi söker i följande län:
Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Persson

Befattning: Administrativ assistent IFO

Telefon: 0730660363

E-post: maria2.persson@hogsby.se


Visa flera notiser från samma

Verksamheten söker familjehem till följande placering:

Tidigare placerad flicka i tonårsåldern som behöver en plats i erfaret familjehem utifrån existerande problematik. Djurfritt familjehem förutsätts av placerande myndighet, samt allergifritt i den mån som är möjligt.
Klienten har blandproblematik, men till största del begränsad till lätt utåtagerande beteende, trots och begynnande tonårsproblematik.Kontakt med biologiska föräldrar kommer att göras under placeringstiden

Placeringen sker i Skara kommun med omnejd.

Bolagets verksamhet riktar sig till myndigheter som önskar att lösa svårplacerade ärenden. Våra familjehem är bland de mest erfarna och utbildade på marknaden och erhåller kontinuerlig uppföljning, stöttning och utbildning genom bolaget och externa aktörer. Vid placering tilldelas en konsulent som stöttar familjen inom alla situationer.

Verksamheten arbetar enligt salutogen behandlingsmetodik med tyngdpunkt på välbeprövade metoder som bl.a. KASAM och KBT.

Kontakta oss vid intresse!

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Segerholm

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733455781 alt. 0300 211 22

E-post: marie.s@silverseger.com


Visa flera notiser från samma
2016-09-12 Nummer 4743
Familjehem sökes från Örnsköldsvik norrut till Kalix

Vi behöver ett erfaret familjehem för en kille född 1999. Han har under hela sin uppväxt varit mål för olika insatser. Han har problem med motstånd och handlar ofta impulsivt och funderar inte på konsekvenserna av sitt handlande. Diagnosticerad med ADHD och har medicin mot detta. Duktig på fotboll och tränar flera gånger i veckan. Regelbunden kontakt med anhöriga. Viss kontakt med alkohol och droger.

Lämpliga familjehem ombeds höra av sig omgående.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Silverå

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733455780 alt 0300 211 22

E-post: stefan@silverseger.com


Visa flera notiser från samma

I dagsläget söker vi flera familjehem till yngre barn, även syskon. Av praktisa skäl sökes familjehem inom en radie på 1.5 tim bilresa från Kungsbacka. Vi söker par, ensamstående med barnerfarenhet som familjehem där det finns utrymme både avseende tid och antalet barn.

I nuläget finns det inget behov av konsulentstödda familjehem.

Mvh Familjehemsenheten

http://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Familj-barn-och-unga/Familjehem/

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Yvonne Greppi

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-834032

E-post: familjehem@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Cecilia Gustafsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-835150

E-post: familjehem@kungsbacka.se

Kontaktperson 3

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-835124

E-post: familjehem@kungsbacka.se

Kontaktperson 4

Namn: Agneta Brogren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-834500

E-post: familjehem@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker dig som har en stabil familjesituation och som kan ta emot barn och ungdomar i ditt hem. Vi söker par och ensamstående, både på landet och i stan. Som familjehem får du utbildning, handledning, stöd och ekonomisk ersättning.

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/HumanaFamiljehem

Vi söker i följande län:
Västerbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Isaksson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-5186897, 090-349 36 70

E-post: maria.isaksson@humana.se

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Selin

Befattning: Enhetschef

Telefon: 070-7478713

E-post: charlotte.selin@humana.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker dig som har en stabil familjesituation och som kan ta emot barn och ungdomar i ditt hem. Vi söker par och ensamstående, både på landet och i stan. Som familjehem får du utbildning, handledning, stöd och ekonomisk ersättning.

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/HumanaFamiljehem

Vi söker i följande län:
Norrbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linnea Gideonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-244 71 79, 090-349 36 70

E-post: linnea.gideonsson@humana.se

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Selin

Befattning: Enhetschef

Telefon: 070-747 87 13

E-post: charlotte.selin@humana.se

Kontaktperson 3

Namn: Susanne Norén

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 073-056 40 01

E-post: susanne.noren@humana.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker dig som har en stabil familjesituation och som kan ta emot barn och ungdomar i ditt hem.

Vi söker par och ensamstående, både på landet och i stan. Som familjehem får du utbildning, handledning, stöd och ekonomisk ersättning.

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/HumanaFamiljehem

Vi söker i följande län:
Jämtland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Lindén

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 072-588 34 88, 090- 349 36 70

E-post: maria.linden@humana.se

Kontaktperson 2

Namn: Barbro Sörman

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 072-700 22 17

E-post: barbro.sorman@humana.se

Kontaktperson 3

Namn: Charlotte Selin

Befattning: Enhetschef

Telefon: 070-747 87 13

E-post: charlotte.selin@humana.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker dig som har en stabil familjesituation och som kan ta emot barn och ungdomar i ditt hem. Vi söker par och ensamstående, både på landet och i stan. Som familjehem får du utbildning, handledning, stöd och ekonomisk ersättning.

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/HumanaFamiljehem

Vi söker i följande län:
Västernorrland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marina Layton

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 072-586 86 40, 090-349 36 79

E-post: marina.layton@humana.se

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Selin

Befattning: Enhetschef

Telefon: 070- 747 87 13

E-post: charlotte.selin@humana.se

Kontaktperson 3

Namn: Susanne Hellberg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 072-587 02 80

E-post: susanne.hellberg@humana.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-09 Nummer 4752
Önskar familjehem åt 14-årig kille.

Vi söker familjehem åt en 14-årig kille som ska placeras utifrån föräldrarnas bristande förmåga och konflikter mellan föräldrarna. Ungdomen har egna svårigheter, är diagnostiserad med ADHD och autism. Han är i behov av en lugn och stabil miljö och helst i en familj där det inte finns yngre barn.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ing-Marie Ranström

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 059061623

E-post: ing-marie.ranstrom@filipstad.se2016-09-08 Nummer 4748
Allergivänlig familj till pojke f. 2009

Inga djur pga av allergi. Två vuxna med stabil relation, ej yngre barn än år 2009. Utbildning och regelbunden handledning i uppdrag och extern handledning vid behov erbjuds. Hör av er så berättar jag mer om uppdraget.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Hanell

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-343828

E-post: anna.hanell@malmo.se

Kontaktperson 2

Namn: Jessika N Seef

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0731-430686

E-post: jessika.nilsson-seef@malmo.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-07 Nummer 4742
Jourhem/familjehem till spädbarn med grava hjärnskador

Partiile kommun är i behov av ett erfaret familjehem till ett spädbarn med allvarliga och permanenta hjärnskador. Barnet behöver komma till en trygg familj där någon kan vara hemma på heltid. Är någon i familjen sjukvårdskunnig är detta ett plus. Uppdraget innebär att ansvara för den dagliga vården av barnet samt ha kontakt med sjukvård och föräldrar.

Om möjlighet finns för mamma/barn placering i framtiden är även detta ett plus men inget krav.

Skulle ni vara intresserade kontakta någon av familjehemsekreterarna för mer information.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helen Hill

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 031-7921670

E-post: helen.hill@partille.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna-Lena Fogelberg

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 031-9721331

E-post: anna-lena.fogelberg@partille.se2016-09-07 Nummer 4741
Familjehem med tålamod och humor sökes till flicka f-09

Två vuxna med stabil relation, ej yngre barn än år 2009. En vuxen ska ha möjlighet att kunna vara tjänstledig eller arbeta 50% den första tiden. Utbildning och regelbunden Handledning i uppdrag och extern handledning vid behov erbjuds. Hör av er så berättar jag mer om uppdraget.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Östergötland, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jessika Nilsson seef

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0731-430686

E-post: jessika.nilsson-seef@malmo.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-06 Nummer 4604

Familjehemsenheten i Karlstad söker familjehem till en pojke f 2009.

Pojken behöver bo med två vuxna och vara yngst i familjen. Eventuellt andra barn i familjen bör vara i tonåren. Ni får gärna bo inom en 15-mils radie från Karlstad.

Vi följer SKL´s rekommendationer gällande ersättningar och erbjuder stöd i uppdraget. Välkomna att höra av er för mer informationsutbyte.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Kristina Mononen

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 054/5404982

E-post: kristina.mononen@karlstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Elisabeth Rune

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054/540 4981

E-post: elisabeth.rune@karlstad.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-06 Nummer 4740
Kontrakterat jourhem Österåkers kommun

Österåkers kommun söker ett kontrakterat jourhem för ensamkommande barn i Åkersberga med omnejd.

Jourhem är ett enskilt hem som på uppdrag av Socialnämnden tar emot barn i ett akut skede för tillfällig vård och fostran, under en begränsad tid.
Det är viktigt att du som uppdragstagare har en stabil och trygg tillvaro, både socialt och ekonomiskt. Du är intresserad av människor och respekterar andra kulturer. Du har engagemang, tid, utrymme och god samarbetsförmåga.
Jourhemmet förväntas ta emot handledning och ha förmåga att arbeta som ett team kring barnet med bland andra socialförvaltning och skola.
Vi värdesätter om du har kunskap inom flyktingfrågor, trauman, skola, sjukvård eller psykiatri.

Vem är ett ensamkommande flyktingbarn?
De barn som anvisats av Migrationsverket till Österåkers kommun är vanligtvis mellan 14 – 17 år gamla. Barnen kommer till Sverige utan föräldrar eller syskon och har ofta tvingats fly från krigsdrabbade länder.

Vi erbjuder socialstyrelsens grundutbild¬ning ”Ett hem att växa i” vilken ger en god grund för att på ett bra sätt kunna lyckas med uppdraget. Utöver det kontinuerlig handledning kring uppdragen.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marita Svahn Jonsson

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 812 33

E-post: marita.svahnjonsson@osteraker.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-06 Nummer 4739

Huddinge kommun söker ett tryggt och erfaret familjehem till 9-årig pojke med ursprung i Väst- Afrika. Vi ser det som ett stort plus om någon av familjehemsföräldrarna har eget ursprung från ett fransktalande afrikanskt land.

Vi är en stabil familjehemsenhet som erbjuder våra familjehem stöd, utbildning och extern handledning.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Bohman Gustavii

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 08 535 316 02

E-post: lena.bohman-gustavii@huddinge se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Holm

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 08 535 316 05

E-post: annika.holm@huddinge.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-06 Nummer 4737
Familjehem sökes för 14-årig kille

Haninge kommun söker familjehem till 14-årig pojke med ADHD och Aspergers syndrom. Vi söker ett erfaret, tryggt och stabilt familjehem med tålamod och humor. Det är önskvärt att familjen består av två vuxna och att det inte finns små barn i familjen då pojken har behov av mycket uppmärksamhet. Däremot gärna äldre tonåringar. Pojken behöver stöd i vardagen med struktur och rutiner, stöd och motivation till skolarbetet samt vägledning i socialt samspel. Familjehemmet bör ligga ca 1 timmes resväg från Stockholm.
Vi är en stabil familjehemsenhet som erbjuder våra familjehem stöd, utbildning och extern handledning. Verkar detta intressant? Välkommen att höra av er så berättar vi mer.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Östergötland, Västmanland, Uppsala, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Carina Gustavsson

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 08-606 72 13

E-post: carina.gustavsson@haninge.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-06 Nummer 4674
Söker boende för skyddsplaceringar

Vi söker nu resursfamiljer/familjehem som är utredda och helst erfarenhet av skyddat boende och gärna med erfarenhet av hedersproblematik. Vi söker både för boende inne hos er samt så kallat brevidboende. Våra placeringar är allt från 1 person upp till hela familjer med 1-2 vuxna samt 3-4 barn. Vi vill som sagt att ni är utredda, och någon form av erfarenhet av skyddat boende.

Vänligen svara via mail

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Magnus

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: se mail

E-post: magnus@skyddsplacering.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker ett familjhem i Varberg för att placera en pojke på 13 år som är ensamkommande.
Väl fungerande skolgång med ett aktivt och innehållsrikt socialt liv.
Pojken talar Svenska.

Vi söker i följande län:
Halland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Silverå

Befattning: Placeringsansvarig Sverige

Telefon: 0300-21122

E-post: stefan@silverseger.com

Kontaktperson 2

Namn: Marie Segerholm

Befattning: Placeringsansvarig Sverige

Telefon: 0300-21122

E-post: marie@silverseger.com

Kontaktperson 3

Namn: Jacqueline Segerholm

Befattning: Placeringansvarig Syd

Telefon: 0300-21122

E-post: jackie@silverseger.com

Kontaktperson 4

Namn: Mathias Jansson

Befattning: Placeringsansvarig Mitt/Nord

Telefon: 0300-21122

E-post: mathias@silverseger.com


Visa flera notiser från samma
2016-09-05 Nummer 4471

Familjehem sökes, utbildas och handleds av oss på SilverSeger. Vi erbjuder familjehem med konsulentstöd. Våra familjehem har olika ursprung och bakgrund. Varje individ har unika behov och matchas in mot passande familjehem med konsulentstöd. Ungdomar och barn som flyttar till ett familjehem befinner sig i en otrygg och instabil situation som ställer stora krav på familjehemmen. Våra erfarna konsulenter ger fortlöpande professionell rådgivning samt stöd dygnet runt.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jacqueline Segerholm

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733 45 57 83

E-post: jackie@silverseger.com

Kontaktperson 2

Namn: Mathias Jansson

Befattning: Familjehemskonsulent / Region Mitt / Nord

Telefon: 0733 45 57 82

E-post: mathias@silverseger.com


Visa flera notiser från samma

Familjehem sökes, utbildas och handleds av oss på SilverSeger. Vi erbjuder familjehem med konsulentstöd. Våra familjehem har olika ursprung och bakgrund. Varje individ har unika behov och matchas in mot ett passande familjehem med konsulentstöd. Ungdomar och barn som flyttar till ett familjehem befinner sig i en otrygg och instabil situation som ställer stora krav på familjehemmen att hantera deras mående och möta de behov som uppstår. Våra erfarna konsulenter ger fortlöpande professionell rådgivning samt stöd dygnet runt. Vill du vara med och göra skillnad?

Vi söker i följande län:
Blekinge, Gotland, Halland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Silverå

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 0300-21122

E-post: stefan@silverseger.com


Visa flera notiser från samma
2016-09-05 Nummer 4702

SilverSeger söker familjehem till en 6-årig pojk som är omhändertagen enligt LVU. Pojken befinner sig nu i ett jourhem men vi söker ett mer permanent familjehem.
Pojken har mycket mardrömmar och är i perioder mycket orolig vilket visar sig genom ilska och utbrott. Han kan även vara utåtagerande. En BUP kontakt behöver upprättas och en utredning påbörjas.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Gottlind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733-455784

E-post: maria@silverseger.com


Visa flera notiser från samma
2016-09-05 Nummer 4703

SilverSeger söker familjehem till en 9-årig flicka med autism och lågbegåvning. Flickan är mycket introvert och har grova tics, hon medicineras dagligen. Flickan har inte velat återgå till skolan efter sommarlovet och behöver stöttning i det mesta. Svårt med sin ADL.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Gottlind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733-455784

E-post: maria@silverseger.com


Visa flera notiser från samma
2016-09-05 Nummer 4704

SilverSeger söker familjehem till en 11-årig flicka som befinner sig inom riskzonen för normbrytande beteende. Familjen kan inte längre hantera situationen. Hon är ute sent på kvällar, kan vara avviken i flera dagar och umgås med äldre ungdomar som inte anses vara bra för hennes välbefinnande. Även skolgången är problematisk för flickan.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Gottlind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733-455784

E-post: maria@silverseger.com


Visa flera notiser från samma
2016-09-05 Nummer 4705

SilverSeger söker familjehem till en 8-årig pojk med misstänkt selektiv mutism. Pojken väljer ibland att tala med sin mor. Eftersom modern har egna svårigheter behöver pojken placeras i familjehem. Pojken klarar inte av sociala sammanhang och behöver stöttning i detta, han älskar att vistas ute i naturen och tycker om djur.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Gottlind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733-455784

E-post: maria@silverseger.com


Visa flera notiser från samma
2016-09-05 Nummer 4713

Familjehem sökes till 16-åring med selektiv mutism. Han är hemmasittare och behöver motivering till att vistas i social sammanhang. Kan vara utåtagerande verbalt. Stort behov av struktur och stöttning.

Familjehemmet ska ligga inom 1h reslängd från Halmstad.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Gottlind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733-455784

E-post: maria@silverseger.com


Visa flera notiser från samma
2016-09-02 Nummer 4731
Familjehemsenheten i Västra Göteborg söker familjehem till 11-årig pojke

Vi söker ett familjehem till en 11-årig nyfiken pojke som behöver mycket omsorg och stimulans. Han tycker om att leka och spela fotboll och han har lätt för att skaffa vänner. Pojken har bott tillsammans med sin mamma och två andra syskon. Han har fått ta ett stort ansvar för familjesituationen, vilket han behöver avlastas ifrån. Han har en lindrig utvecklingsstörning, vilket han är bra på att dölja. Han går i särskola i Västra Göteborg och det är önskvärt att han kan gå kvar där.

Vi söker en trygg och stabil familj som kan erbjuda ett varmt hem med tydliga rutiner, gränssättning och stimulans samt med kunskap om barn med speciella behov. Kulturkompetens är önskvärt.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sara Larsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0706298290 . Svara helst via mail.

E-post: sara.3.larsson@vastra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-01 Nummer 4730
Familjehemsenheten i Västra Göteborg söker familjehem till 9-årig pojke

Vi söker ett kvalificerat familjehem till en 9-årig pojke med downs syndrom. Pojken har bott tillsammans med sin mamma och två andra syskon, men har saknat grundläggande omsorg och stimulans. Han är reserverad för främlingar och selektiv i sin kontakt. Han gillar mat och att spela spel på ipad och mobil. Han tecknar delvis teckenspråk och har en fungerande skolgång i Västra Göteborg. Det är önskvärt att han kan fortsätta på samma skola.

Vi söker en kärleksfull familj som kan möta hans speciella behov utifrån hans funktionshinder. Kulturkompetens önskvärt.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sara Larsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0706298290 . Svara helst via mail.

E-post: sara.3.larsson@vastra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-01 Nummer 4699
Vill du bli familjehem och samtidigt möta en ny kultur?

Just nu söker vi akut efter två familjer i Herrljunga med omnejd som kan ta emot två ensamkommande killar som har bott i Sverige ca 1 år.

Killarna är under 15 år och trivs i Herrljunga och har en önskan om att bo kvar med närhet till skolan och aktiviteter. Båda killarna har ett stort intresse för fotboll.

Arvode och omkostnader utgår enligt SKL:s riktlinjer.

Vi kan erbjuda tätt kontakt och handledning under ett eventuellt uppdrag. Hör av er så kan vi berätta mer.

Vi undanbeder oss svar från företag.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-17149

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se

Kontaktperson 2

Namn: Lina Henricson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 073-0859879

E-post: lina.henricson@admin.herrljunga.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-01 Nummer 4728
Familjehem till en 17 årig pojke.

Vi söker efter ett hem till en 17-årig kille med en problematik som handlar om delvis ett missbruk av alkohol och destruktiva realtioner.
Vi söker nu efter ett hem som är tydliga i sin gränsättning och är känslomässigt tillgängliga och som gärna har erfarenhet av ungdomar med liknande problematik.
En önskan finns att hitta ett hem i närheten av Herrljunga.
Stöd och handledning utlovas från familjehemssekreterare samt socialsekreterare.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-17149, 0722-210 40 92

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se

Kontaktperson 2

Namn: Lina Henricson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0730859879

E-post: lina.henricson@admin.herrljunga.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-01 Nummer 4727
Akut placering av 14-årig tjej.

Vi söker akut efter ett familjehem i Örkelljunga kommun eller i närområdet.
Vi söker efter ett tryggt och kärleksfullt familjehem till en 14-årig tjej. Önskvärt är att familjen består av två vuxna och att det inte bor några fler tonåringar eller yngre barn i familjen. Uppdraget kräver att familjehemmet har tydliga rutiner och en strukturerad vardag. Tjejen trivs i skolan, har en pågående kontakt på BUP och gillar att vara med kompisar på fritiden. Tjejen har upplevt trauman och omsorgsbrister i barndomen och har svårt med anknytning till vuxna.
Tät kontakt med handledare och stöttning på plats utlovas i uppdraget.
Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenhet av liknande uppdrag.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-17149, 0722-210 40 92

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se

Kontaktperson 2

Namn: Lina Henricson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0730859879

E-post: lina.henricson@admin.herrljunga.se


Visa flera notiser från samma
2016-09-01 Nummer 4726
9-åring söker familjehem.

Familjehem sökes för en 9-årig pojke med permanent uppehållstillstånd. Pojken är ensamkommande från Syrien och talar arabiska, och lite svenska. Pojken är social, nyfiken och skolmotiverad. Han tycker om att lära sig nya saker. Han har ett stort behov av att aktiveras och är intresserad av olika sporter främst, karate och fotboll Pojken har ett utåtagerande beteende och genomgår just nu en utredning så att hans behov kan bli tillgodosedda. Det fungerar bra för honom i strukturerade miljöer där vuxna sätter gränser och leder honom. Vi letar efter en familj som inte har yngre barn då han uppvisat ett behov av uppmärksamhet, önskvärt om familjehemmets egna barn är i tonårsåldern.

Har du tid och plats över till att ge ett barn värme, stöd och trygghet?
Har du plats över i ditt hem såväl som i ditt hjärta?
Språkkompetens i arabiska är ett plus men inte ett krav.

Vi söker efter en stadigvarande placering för pojken. Ni ska vara utredda enligt Kälvestensmodellen, ”gamla” eller nya Kälvesten.

Som familjehem får Ni utbildning, handledning, ersättning och möjlighet att göra något meningsfullt för ett utsatt barn.

Vi söker primärt familjehem som tar uppdrag direkt av kommunen. Konsulentstödd verksamhet används enligt upphandling.

Vill du veta mer? Hör av dig till någon av oss familjehemssekreterare, så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marion Hagland

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-3151177

E-post: marion.hagland@molndal.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt-Marie Magnusson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031.3151242

E-post: britt-marie.magnusson01@molndal.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-31 Nummer 4718
Utökat kontaktfamiljsuppdrag sökes till 12-årig pojke

Socialtjänsten i Kristinehamn söker kontaktfamilj som ev kan bli familjehem för pojke med utagerande beteende. Pojken har fått diagnosen ADHD och medicineras för detta sedan försommaren 2016. Pojkens utagerande beteende märks av i skolan, dock fungerar han bättre i strukturerade miljöer där vuxna sätter gränser och leder honom.

Till att börja med kommer uppdraget att ske varannan vecka. Familjehemmet behöver ligga i närheten av Kristinehamn för att skolgången ska fortgå. Det är i dagsläget inte klarlagt om det blir en SoL-placering eller ett utökat kontaktfamiljsuppdrag. Dock kan det bli aktuellt med stadigvarande vård i familjehem.

Intressen: Djur, motorsport, skateboard samt tv-spel.

Inga hinder för andra barn i familjen, dock inte för små barn.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Uhr

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88588

E-post: camilla.uhr@kristinehamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Alexandra Bandaryk

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88465

E-post: alexandra.bandaryk@kristinehamn.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-31 Nummer 4720
Kontakfamilj sökes till 9-årig pojke

Pojken har ett utagerande beteende, framförallt märks detta i skolan.

Finns en önskan om kontaktfamilj för att stimulera pojken samt utöka hans möjligheter till positiv fritid. Finns inga hinder för barn i kontaktfamiljen, dock ej för små barn.

Intressen: Djur och natur, motorsport och tv-spel.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Caisa-Stina Larsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0550-88413

E-post: Caisa-Stina.Larsson@Kristinehamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Camilla Uhr

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88588

E-post: camilla.uhr@kristinehamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Alexandra Bandaryk

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88465

E-post: alexandra.bandaryk@kristinehamn.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-31 Nummer 4725
Familjehem till pojke född 2002

Socialtjänsten i Kristinehamn söker familjehem till ensamkommande pojke från Afghanistan. Pojken kom till Sverige hösten 2015.
Pojken behöver omplaceras pga familjehemmets situation.
Pojken har en önskan om att få komma till en svensk eller afghansk familj. Det får gärna finnas barn i familjen. Pojken fungerar bra i skolan. Det är oklart hur pojken påverkats av sin resa till Sverige, han ger ett tyst och introvert intryck.

Intressen: Bordtennis och tv-spel.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Uhr

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88588

E-post: camilla.uhr@kristinehamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Alexandra Bandaryk

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88465

E-post: alexandra.bandaryk@kristinehamn.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-31 Nummer 4724
Kontaktfamilj i närheten av Åmål - Säffle

Kontaktfamilj sökes till ett barn i 7 års åldern. Omfattning av uppdraget är varannan helg och vid behov.

Norra Dalslands familjehemsenhet

Vi söker i följande län:
Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Irene Ottosson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-174 52

E-post: irene.ottosson@amal.se2016-08-31 Nummer 4723

Socialtjänsten i Gävle söker en familj som kan vara avlastning/resursfamilj till ett familjehem i Sala. Barnet är i 10-års åldern och behovet av avlastning är var tredje helg. Resursfamiljen bör helst finnas inom en radie på några mil från Sala.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Rydell

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179121

E-post: lena.rydell@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se


Visa flera notiser från samma

Steget Vidare Öst söker ett familjehem gärna med två familjehemsföräldrar och barn i Nykvarn området för en 16-årig ensamkommande pojke från Afghanistan. Pojken är lugn och välfungerande.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Dalia

Befattning: Enhetschef Steget Vidare Öst- Familjeenheten

Telefon: 073-155 54 13

E-post: dalia.hassan@stegetvidare.com


Visa flera notiser från samma
2016-08-31 Nummer 4721
Kontaktfamilj sökes

Kontaktfamilj sökes till pojke född-04. Pojken har särskilda behov och behöver komma till en familj utan yngre barn. Omfattning 4-6 dygn/månad.
Kontakta Familjehemsgruppen i Karlskog-Degerfors för mer information.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mimmi Kahl

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61205

E-post: mimmi.kahl@karlskoga.se

Kontaktperson 2

Namn: Sofii Blom

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61176

E-post: sofii.blom@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-31 Nummer 4719
Familjehem sökes

Familjehem sökes till pojke född -01. Familjehemmet behöver vara beläget en bit utanför Karlskoga-Degerfors.
För mer info, kontakta Familjehemsgruppen i Karlskoga-Degerfors.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tarja Edström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61416

E-post: tarja.edstrom@karlskoga.se

Kontaktperson 2

Namn: Cecilia Birath Hurtig

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61942

E-post: cecilia.birath@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-30 Nummer 4717
Familjehem i Göteborg sökes till 11-årig pojke

Vi söker ett erfaret familjehem till en snäll och go 11-årig pojke som är lätt att tycka om.

Vi söker en familj med förståelse, uthållighet och ett varmt hjärta. Eftersom pojken har erfarenhet av att ha fått ta hand om sig själv behöver ni ha både tydlighet, god omsorg, regelbundna vardagsrutiner och ha mycket tid över för att ge honom stimulans och uppmärksamhet. Han behöver även stort stöd då det gäller skolarbetet från de vuxna hemma.
Pojken älskar hundar och att få göra roliga saker.

Ni behöver bo i göteborgsområdet eftersom pojken ska gå kvar i sin skola i Västra Göteborg.

Tacksam för svar via mail i första hand: margareta.roos@vastra.goteborg.se

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jourtelefonen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0706-29 82 90

E-post: margareta.roos@vastra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem för ensamkommande ungdomar. Kungsbacka kommun tar emot ensamkommande ungdomar som påbörjar sin resa i Sverige i ett gruppboende. De familjer som vi söker är familjer med förankring i det svenska samhället. Om ni bor i lägenhet, villa, stad eller på landsbygd spelar ingen roll, men det är viktigt att ungdomen får ett eget rum. Om ni födda och uppvuxna i Sverige eller har en annan bakgrund spelar inte heller någon roll.

Av praktiska skäl är det bra om ni bor inom två timmars restid från Kungsbacka.

Hör av dig till Familjehemsenheten i Kungsbacka om du vill veta mer om vad uppdraget innebär.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Yvonne Greppi

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 834032

E-post: familjehem@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 835124

E-post: familjehem@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma

Kontaktfamilj sökes till flicka i 10 års åldern.
Omfattning; 2 tillfällen per månad.

Flickan har adhd som medicineras.

Kontaktfamiljen bör geografiskt finnas i Kils kommun eller i dess närhet.

Intresseanmälningar emotses företrädesvis per mail.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Zarah Axgrim

Befattning: soc.sekr

Telefon: 0554-19450

E-post: zarah.axgrim@kil.se


Visa flera notiser från samma

Kontaktfamilj sökes till syskonpar i 5 och 11 års åldern.
Omfattning; 2 tillfällen per månad.

Kontaktfamiljen bör geografiskt finnas i Kils kommun eller i dess närhet.

Intresseanmälningar emotses företrädesvis per mail.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Zarah Axgrim

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0554-19450

E-post: zarah.axgrim@kil.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-29 Nummer 2277
BJUVS KOMMUN SÖKER JOURHEM OCH FAMILJEHEM

Vi söker familjer som kan ge kärlek, trygghet och omvårdnad till barn och ungdomar som är i behov av att bo i familjehem.

Vi söker även jourhem i Bjuvs kommun eller i någon närliggande kommun.

Alla familjehem och jourhem erbjuds stöd och handledning.

Är ni intresserade av att bli jourhem eller familjehem får ni gärna ringa oss för ytterligare information.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie-Louise Hansson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-458 52 85

E-post: marie-louise.hansson@bjuv.se

Kontaktperson 2

Namn: Anja Birgmann.Tjörnestig

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0723-962009

E-post: anja.birgmann-tjornestig@bjuv.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-29 Nummer 4707

Linköpings kommun söker kontaktfamilj utan katt till syskonpar 10-14 år.

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Johanna.Sohl

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 013-207524

E-post: johanna.sohl@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-29 Nummer 4714
Familjehem i västra Sverige sökes till två bröder 16 och 9 år.

Familjehem sökes i Göteborg med omnejd till två bröder. En är 16 år och den andra är 9 år. Bröderna kan svenska. Placering är enligt LVU och skall ske snarast. Ring för mer info.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gabi Zaya

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 076-248 95 58

E-post: gabi@slussbo.se

Kontaktperson 2

Namn: Johan Gulten

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 076-278 75 61

E-post: johan@slussbo.se


Visa flera notiser från samma

ABC Jourhem är ett väletablerat företag med 15 års erfarenhet av konsulentstödd jourhemsverksamhet.
Vi söker fler stabila familjer som i samarbete med oss vill ta emot barn och/eller unga i sitt hem under kortare perioder. Vi vill att ni bor inom Stockholms län och att ni har möjlighet att erbjuda eget rum till barnen.

Vi söker familjer där känslomässig värme och god struktur bildar en bas för ett gott bemötande av barn i kris. Som jourhem hos ABC Jourhem får ni utbildning,stöd och regelbunden handledning. Konsulenterna är alla socionomer med lång erfarenhet. ABC Jourhem har ramavtal.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Almér

Befattning: Jourhemskonsulent

Telefon: 08-6033539

E-post: maria.almer@abcjourhem.se

Kontaktperson 2

Namn: Johanna Jakobsson

Befattning: Jourhemskonsulent

Telefon: 08-6033534

E-post: johanna.jakobsson@abcjourhem.seAttendo jour och familj Syd är ett familjehemsföretag som ha samarbetspartners och familjehem i hela Södra Sverige. Vi växer nu och behöver mer famijlehem till vår verksamhet framförallt i Småland då vi behöver utöka verksamheten i detta område.

Ni är redan idag familjehem eller har funderat ett tid på att bli familjehem. Ni är en stabil familj/ensamstående som känner att ni har tid och energi över att ta emot ett barn eller ungdom som är i behov av trygga vuxna.

Vi erbjuder våra familjehem:

Tillgång till erfaren konsulent dygnet runt via telefon
Regelbunda kontakter i hemmet med erfaren konsulent
Extern handledning vid placering
Utbildning
Gemenskap

Vi som arbetar på attendo är erfarna socialarbetare som arbetar många år inom socialtjänsten och med familjehemsvård. Vi gillar att jobba i team med våra familjehem och ge dem det stöd de behöver när de behöver det. Vi utreder familjehem enligt nya kälvestensmodellen och BRAfam formulär.

Ta gärna kontakt med oss via mejl eller telefon så kan vi berätta mer om hur vi arbetar!

Vi söker i följande län:
Jönköping, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lottie Fritzö

Befattning: Socionom/Famijlehemskonsulent

Telefon: 010-2112557

E-post: lottie.fritzo@attendo.se

Kontaktperson 2

Namn: Jim Sandersson

Befattning: Verksamhetschef

Telefon: 010-2112556

E-post: jim.sandersson@attendo.se2016-08-26 Nummer 4710
Kontaktfamiljer sökes

Surahammars kommun söker kontaktfamiljer till barn mellan 2 och 5 år. Det kan bli aktuellt med mycket omfattande uppdrag. Kontaktfamiljerna behöver bo i närheten av Surahammar, där barnen har sina förskolor.

Ersättning enligt SKL´s rekommendationer utgår.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sara Haglöf

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0220-390 44

E-post: sara.haglof@surahammar.se

Kontaktperson 2

Namn: Pernilla Palmqvist

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0220-390 44

E-post: pernilla.palmqvist@surahammar.se2016-08-26 Nummer 4709
Familjehem till en baby på tre månader

Herrljunga kommun söker ett familjehem till en baby på tre månader. Babyn bor i dag med sin mormor och babyn har kontakt med sin mamma.
Vi söker ett hem i närheten av Herrljunga för att ett regelbundet umgänge med barnets mamma och nätverk ska kunna ske. Det finns önskemål om att det ska finnas yngre barn i hemmet.
Vi söker efter ett kärleksfullt hem som har erfarenhet av barn och som kan ge grundläggande trygghet och vara känslomässigt tillgängliga i detta uppdrag.
Stor vilkt läggs vid en flexibilitet när det gäller kontakten med babyns nätverk och förstålels av dess vikt.
Ring oss för mer info.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-17149, 0722-210 40 92

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se

Kontaktperson 2

Namn: Lina Henricson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0730859879

E-post: lina.henricson@admin.herrljunga.se


Visa flera notiser från samma

Carria Familjehem söker en familj med svensk bakgrund till en pojke från Afghanistan som är 16 år gammal. Pojken bor på ett boende och behöver komma till en trygg och omsorgsfull miljö. Familjen skall helst bo i Partille.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se


Visa flera notiser från samma

Carria Familjehem söker familjehem för en ensamkommande pojke från Marocko som är 16 år i Åre/Östersund. Det är en välfungerande pojke, han talar bra svenska, han tycker om djur och att spela fotboll. Vi söker helst en familj som är utredda sen tidigare.

Kontakta oss för mer information!

Vi söker i följande län:
Jämtland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se

Kontaktperson 2

Namn: Ali Selim

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon:

E-post: ali.selim@carria.se


Visa flera notiser från samma

Karlstad kommun söker förstärkta familjehem för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år

Vill du ha en heltidssysselsättning och göra en insats för barn och ungdomar som lever i en utsatt situation? Då kan ett samarbete med Familjehemsenheten vara något för dig. Familjehemsenheten arbetar med barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin ursprungsfamilj.

Arbetsuppgifter:
Ta emot ett eller två barn eller ungdomar. Samarbeta med socialtjänst, biologiska föräldrar, skola och andra aktörer som finns runt barnen. Som familjehem är ni inte anställda utan uppdragstagare.

Kvalifikationer:
Ni är en trygg och stabil familj som har erfarenhet av barn. Har ni egna hemmavarande barn ska de vara tonåringar eller äldre. Ni har inte andra familjehemsuppdrag och kan erbjuda de placerade eget rum. En vuxen ska ha möjlighet att vara tjänstledig och hemma på heltid. Körkort och egen bil erfordras. Ni bor högst tio mil från Karlstad.

Tillträde:
För att bli familjehem genomgår man först en utredning som innefattar hembesök, intervjuer, referenstagande samt kontroll i social-, kronofogdens-, samt polisens register. Efter utredning sker tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Ersättning:
Ersättning utgår i form av heltidsarvode samt omkostnad. Arvodet beskattas och är sjukpenning- och pensionsgrundande.

Vi undanber oss kontakt från privata aktörer som förmedlar familjehem.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Stjernström

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 054/540 4983

E-post: camilla.stjernstrom@karlstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Maria Levander

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 054/540 4978

E-post: maria.levander@karlstad.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-22 Nummer 4695

Huddinge kommun söker just nu familjehem till yngre barn, 0-5 år. Vi är en stabil familjehemsenhet som erbjuder våra familjehem stöd, utbildning och extern handledning.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Annika Holm

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 08 535 316 05

E-post: annika.holm@huddinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Lena Bohman Gustavii

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 08 535 316 02

E-post: lena.bohman-gustavii@huddinge.se

Kontaktperson 3

Namn: Kristin Svensson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 08 535 376 78

E-post: kristin.svensson3@huddinge se


Visa flera notiser från samma
2016-08-19 Nummer 3511

Vi söker dig/er som under en tid funderat på att bli familjehem. Ni behöver inte ha erfarenhet av att tidigare ha varit familjehem; det viktiga är att ni känner ett engagemang för barn och eller ungdomar som utsatts för svårigheter i sina unga liv och känner att ni har känslor och tid att ge.

För oss är det viktigt att hitta rätt hem till varje unikt barn och vi söker därför familjer med olika intressen och styrkor. Ni bör vara mellan 30 – 50 år, bo i Hässleholm eller närliggande kommuner.

Vi erbjuder; Tätt samarbete och hög tillgänglighet med erfarna familjehemssekreterare, utbildning, enskild handledning samt handledning tillsammans med andra familjehem.

Vi anser att teamarbetet är viktigt och därför är kontakten med barnet/ungdomen och barnets särskilda socialsekreterare regelbunden. Gemensamma träffar med barnet/ungdomen, familjehemmet, föräldrarna, familjehemsekreteraren och socialsekreteraren är viktiga för att säkerställa öppenhet och kvalité.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mikael Hörnebrant

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0451-267458

E-post: mikael.hornebrant@hassleholm.se2016-08-19 Nummer 4694
Familjehem till flicka född 2000

Kristinehamns kommun söker familjehem till flicka på 16 år.
Flickan bor idag tillsammans med sin mamma men relationen är konfliktfylld. Flickan fungerar bra hos sin kontaktfamilj, i särskolan, på fritids samt tillsammans med sin kontaktperson. Flickan har svårt i relationen med jämnåriga och umgås gärna med yngre barn, varpå yngre barn i familjen inte är ett hinder.

Intressen: Djur, baka samt leka med yngre barn.

Flickan har diagnosen lindrig psykisk utvecklingsstörning samt epilepsi, utifrån detta har hon rätt till LSS insatser.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Amelita Eggert

Befattning: Lss-handläggare

Telefon: 0550-88620

E-post: amelita.eggert@kristinehamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Jenny Cronqvist

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88438

E-post: jenny.cronqvist@kristinehamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Jennie Steen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88447

E-post: jennie.steen@kristinehamn.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-18 Nummer 4693
Kontaktfamilj sökes till 8-årig pojke.

Kontaktfamilj sökes till en 8-årig pojke i behov av särskilt stöd.
Uppdraget omfattar en helg per månad.
Det är önskvärt att det finns kompetens och erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd. Det här är en pojke som har behov av att vistas i en lugn miljö och du/ni behöver kunna ge både tid och tålamod.
Pojken är hemmahörande i Österåkers kommun/Åkersberga och det är bra om du/ni inte bor för långt bort, gärna i närheten, eller i någon av Stockholms norrortskommuner.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Monica Lundgren

Befattning: Samordnare

Telefon: 08-540 814 97

E-post: monica.lundgren@osteraker.se

Kontaktperson 2

Namn: Margot Franzén

Befattning: Samordnare

Telefon: 08-540 814 45

E-post: margot.franzen@osteraker.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjer med max 1,5 timmes pendlingstid till Lund. En vuxen behöver vara hemma på heltid, heltidsarvode samt omkostnadsersättning utgår.

Vi erbjuder utbildning, tät och regelbunden handledning, tillgång till beredskap 24:7 samt tätt samarbete i ett kunnigt och engagerat team.

Läs mer om vår behandlingsmodell TFCO (Treatment Foster Care Oregon) på www.tfconorden.se

Välkommen att höra av dig med dina frågor!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Andersson

Befattning: Träningsfamiljskonsulent

Telefon: 0733-229972

E-post: anneli.andersson@humana.se


Visa flera notiser från samma

Carria Familjehem söker en familj i Göteborgsområdet med svensk bakgrund till en 16 årig pojke från Afghanistan. Pojken är välfungerande och tycker om att idrotta. Kontakta oss för mer information.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-16 Nummer 4688
Familjehem i Karlshamn sökes

Sölvesborgs kommun söker familjehem till ensamkommande pojke på 14 år i Karlshamns kommun.

Vi söker i följande län:
Blekinge,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gisela Ek

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 072 158 15 59

E-post: gisela.ek@solvesborg.se


Visa flera notiser från samma

Bor du/ni i Mälardalen- Stockholm, Uppsala, Enköping, Västerås med omnejd?
Vi på Familjehemmen Krut söker erfarna familjehem för barn och ungdomar med omsorgsbrist, självskadebeteende, ADHD, diagnoser inom autismspektrumstörning, missbruk etc. eller familjehem med erfarenhet av behandlingsarbete (HVB) eller som boendestödjare (LSS)

-----
Familjehemmen KRUT har flera års erfarenhet av att arbeta med familjehemsplaceringar och våra konsulenter ger er som familjehem allt det stöd ni kan tänkas behöva för att ni ska klara av ert uppdrag på bästa möjliga sätt. Vi kompenserar även alltid våra familjehem väl ekonomiskt för de insatser som familjehemmen gör.

Ring gärna eller hör av dig på mejl för mer information!

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Nevin Berber

Befattning: Regionschef Stockholm

Telefon: 070 6444423

E-post: nevin.berber@familjehemmenkrut.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-12 Nummer 4673
Familjehem sökes åt flicka född -00

En trygg och stabil familj sökes åt en flicka med viss missbruksproblematik samt ADHD. Behöver tid och uppmärksamhet samt stöd med skola.

Det är av vikt att familjehemmet kan ge flickan en lugn och varm miljö samt vara lyhörd och kunna sätta gränser.

Flickan behöver två tålmodiga stabila vuxna som står kvar vid upp och nedgångar och som engagerar sig för att skapa en ömsesidig tillit i relationen. Ett familjehem som ser det naturligt att inkludera flickan som en i familjen.

Snarast möjliga omplacering gäller.

Välkommen att höra av er!

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Dagmar Mardi

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: -

E-post: dagmar.mardi@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-12 Nummer 4672
Konsulentstött familjehem sökes åt en flicka född -99

Söker en familj som kan ge flickan en trygg och lugn miljö med två stabila vuxna. En familj som har tid och engagemang att ge åt flickan men behöver ej vara hemma på heltid.

Flickan har intresse av dans och går på dansskola i Västerås som hon önskar fortsätta.

Familjen bör bo i Västerås eller i pendlingsavstånd, då flickan går i skola i Västerås.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Dagmar Mardi

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: -

E-post: dagmar.mardi@vasteras.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemsenheten i Karlstads kommun söker familjehem till en 8-årig pojke. Vi söker ett familjehem där en vuxen har möjlighet att vara hemma på heltid, åtminstone under placeringens inledande månader. En förutsättning för uppdraget är att ni har god kunskap om autism och intresse av att hitta fungerande förhållningssätt i vardagen. Om det finns andra barn i familjen bör de vara i tonåren. Ni får gärna bo inom en 15-mils radie från Karlstad.
Vi följer SKL´s rekommendationer gällande ersättningar samt erbjuder utbildning och stöd i uppdraget.
Välkomna att höra av er till oss för mer informationsutbyte.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Kristina Mononen

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054/540 4982

E-post: kristina.mononen@karlstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Katarina Ericsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-540 5329

E-post: katarina.ericsson@karlstad.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-10 Nummer 4429

Familjehemsenheten i Karlstads kommun söker familjehem till en 11-årig pojke. Ni får gärna bo inom en 15-mils avstånd från Karlstad. Vi följer SKL´s rekommendationer gällande ersättningar och erbjuder stöd i uppdraget. Välkomna att höra av er till oss för mer informationsutbyte.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Hanna Persson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 054-540 8567

E-post: hanna.persson2@karlstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Caroline Karlsson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 054 - 540 8563

E-post: caroline.karlsson5@karlstad.se

Kontaktperson 3

Namn: Ida Paegle

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 054-540 8568

E-post: ida.paegle@karlstad.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-10 Nummer 4658

Familjehemsenheten i Karlstad söker familjehem till en 9-årig pojke med neuropsykiatrisk problematik inom autismspektra samt ADHD. Pojken behöver bo med två vuxna och är i behov av ett mindre sammanhang så som att vara ensamt barn i familjen eller att andra barn i familjen är i tonåren.
Ni får gärna bo inom en 15-mils radie från Karlstad. Vi följer SKL´s rekommendationer gällande ersättningar och erbjuder stöd i uppdraget. Välkomna att höra av er för mer informationsutbyte.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ida Paegle

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-540 85 68

E-post: ida.paegle@karlstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Hanna Persson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-540 85 67

E-post: hanna.persson2@karlstad.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-10 Nummer 4683
Familjehem till 13-årig afghansk pojke

Östhammars kommun söker familjehem i Södra Stockholm-Södertälje-trakten. Pojken behöver ett stabilt familjehem där han kan växa upp och känna trygghet. Pojken har använt droger och har självskadat i perioder. Till att börja med vill vi att en vuxen i familjen är hemma, eller åtminstone flexibelt tillgänglig under dagen.

Ej konsulentstöttat.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Neuman

Befattning: Socialsekreterare/Handläggare

Telefon: 073-0648105

E-post: anna.neuman@osthammar.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-09 Nummer 4682
Ensamkommande somalisk pojke född -02

Pojken behöver en stabil och trygg vuxen som han kan knyta an och skapa en hållbar familjerelation till. Gärna en ensamstående man och helst somalisktalande. Önskvärt är att familjehemmet är beläget i nordvästra Stockholm. Pojken vill vara aktiv. Inga husdjur. Han talar flytande engelska.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Monica Cederblad

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-535 378 32

E-post: monica.cederblad2@huddinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Marie Svensson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-535 315 18

E-post: marie.svensson2@huddinge.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-09 Nummer 4681
Enheten för ensamkommande barn och unga i Mölndal söker familjehem till ensamkommande pojke, 14-årig

Vi söker ett familjehem för långsiktig placering av en 14-årig pojke. Pojken är ensamkommande från Afghanistan och daritalande.

Har du tid och plats över till att ett ge ett barn värme, stöd och trygghet?
Har du plats över i ditt hem såväl som i ditt hjärta?
Språkkompetens i dari är ett plus men ej ett krav.

Vi söker en familj, med eller utan egna barn/andra placeringar, som är aktiv och engagerad. Ni ska vara utredda enlig kälvestensmodellen, "gamla" eller Nya Kälvesten.

Som familjehem för oss får Ni utbildning, handledning, ersättning och möjlighet att göra något meningsfullt för ett utsatt barn.

Vi söker primärt familjehem som tar uppdrag direkt av kommun. Konsulentstödd verksamhet används enligt upphandling.

Vill du veta mer? Hör av dig till någon av oss familjehemssekreterare, så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Julia Celik

Befattning: Familjhemssekreterare

Telefon: 031-315 12 27

E-post: julia.celik@molndal.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-09 Nummer 4566
Familjehem till ensamkommande barn och unga

Mölndal har lång tradition av att var ankomstkommun för ensamkommande barn. Under hösten 2015 ökade behovet av familjehem och vi söker nu familjehem för långsiktiga placeringar. De barn som kommer idag är främst från Syrien, Afghanistan, Somalia och Eritrea. Det är också främst pojkar som flyr till Sverige.

Vi söker främst familjehem till tonåringar men också yngre barn. Behovet av familjehem till ensamkommande flyktingbarn är större än någonsin.

Har du tid och plats över till att ett ge ett barn värme, stöd och trygghet?
Har du plats över i ditt hem såväl som i ditt hjärta?
Har du språkkompetens i dari, somaliska, arabiska och tigrinja är det ett plus, dock inget krav på att man talar något annat språk än svenska.

Som familjehem för oss får Ni utbildning, handledning, ersättning och möjlighet att göra något meningsfullt för ett utsatt barn.

Vill du veta mer? Hör av dig till någon av oss familjehemssekreterare, så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Julia Celik

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-3151227

E-post: julia.celik@molndal.se

Kontaktperson 2

Namn: Marion Hagland

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-3151177

E-post: marion.hagland@molndal.se

Kontaktperson 3

Namn: Britt-Marie Magnusson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-3151242

E-post: britt-marie.magnusson01@molndal.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-09 Nummer 4680
Familjehem till 14-årig pojke

Enheten för ensamkommande barn och unga i Mölndal söker familjehem till ensamkommande pojke, 14 år.

Vi söker ett familjehem för långsiktig placering av en 14-årig pojke. Pojken är ensamkommande och somalisktalande.

Har du tid och plats över till att ett ge ett barn värme, stöd och trygghet?
Har du plats över i ditt hem såväl som i ditt hjärta?
Språkkompetens i somaliska är ett plus med ej ett krav.

Vi söker en familj, med eller utan egna barn/andra placeringar, som är aktiv och engagerad. Ni ska vara utredda enlig kälvestensmodellen, "gamla" eller Nya Kälvesten. Konsulentstödda verksamheter hänvisas till Mölndals stads upphandling, vi söker i första hand familjehem som tar uppdrag direkt av kommun.

Som familjehem för oss får Ni utbildning, handledning, ersättning och möjlighet att göra något meningsfullt för ett utsatt barn.

Vill du veta mer? Hör av dig till någon av oss familjehemssekreterare, så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Julia Celik

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-315 12 27

E-post: julia.celik@molndal.se


Visa flera notiser från samma
2016-08-01 Nummer 4416
Familjehem sökes till syskonpar 6 och 12 år

Haninge kommun söker familjehem för två syskon som behöver placeras tillsammans i en och samma familj i närheten av Stockholm. I uppdraget ingår kontakter med BUP, skola och umgänge med föräldrarna. Vi erbjuder handledning, stöd och utbildning.Tycker du att detta verkar intressant? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Carina Gustavsson

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 08-606 72 13

E-post: carina.gustavsson@haninge.se

Kontaktperson 2

Namn: Christina Sandahl

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 08-606 82 12

E-post: christina.sandahl@haninge.se


Visa flera notiser från samma

Familjehem sökes omgående i Sala till 2 syskon från Afghanistan.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martina Matthias

Befattning: Verksamhetsansvarig

Telefon: 070-7738829

E-post: info@mafamilia.se

Kontaktperson 2

Namn: Nin Blanck

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-7337347

E-post: nin@mafamilia.se2016-07-29 Nummer 4668
Engagerat familjehem åt pojke född -04

Vi letar ett engagerat familjehem åt en pojke född -04, som behöver två tålmodiga och kärleksfulla vuxna. Gärna en aktiv familj, som inte har yngre barn. Det går bra med tonåringar.

Utifrån sin ADHD behöver han en strukturerad och förutsägbar vardag. Pojken går i särskild undervisningsgrupp i skolan. Han beskrivs som glad och social. Han tycker om att bada, spela badminton och ser gärna serier på tv.

I uppdraget ingår umgänge med barnets nätverk.

Hör av er om ni är intresserade av att öppna upp ert hem åt pojken!

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Angelina Lindgren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: -

E-post: angelina.lindgren@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2016-07-28 Nummer 4669
Omsorgsfullt familjehem åt en pojke född -02

Vi letar ett familjehem som kan ge honom både tid och engagemang. Önskvärt är två stabila vuxna och inga yngre barn.

Han har aspberger och ADHD, som medför att han behöver en strukturerad och förutsägbar vardag. Han har enskild undervisning i skolan. Hans fritidsintressen är att gå på loppis och konserter. Han tycker om pyssel, musik och sjunger i kör. Önskvärt är att familjen delar något av hans intressen.

I uppdraget ingår umgänge med barnets nätverk.

Är ni intresserade av uppdraget? Hör gärna av er!

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Angelina Lindgren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: -

E-post: angelina.lindgren@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2016-07-28 Nummer 4667

Vi söker familjehem i Eskilstuna för ensamkommande pojke från Afghanistan.

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Abaseen Torakai

Befattning: VD

Telefon: 0702309739

E-post: info@barnochomsorgab.se2016-07-28 Nummer 4666
Familjehem sökes till 10- årig flicka.

Vi söker en familj som önskar ta emot en 10- årig flicka i sitt hem. Flickan har svårigheter i form av lindrigt begåvningshandikapp och autism liknande tillstånd. En social och pratglad flicka som behöver värme, stabilitet och struktur. Kan agera ut vid frustration.

Vi söker en familj med två vuxna som har tid och ork, som ej har många biologiska barn eller placerade barn men som har erfarenhet av barn. Kunskap om autism behövs, gärna någon som har kunskap om lågaffektivt bemötande. Flickan är LSS berättigad och möjlighet till vistelse på kortids finns en vecka per månad. Uppdraget kommer innebära viss kontakt med flickans nätverk.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanland, Uppsala, Värmland, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lisa Ekola

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 08-508 06001

E-post: lisa.ekola@stockholm.se2016-07-28 Nummer 4665
Familjehem till flicka f 98

Flicka som har lätt utvecklingsstörning, ser inte konsekvenser av sitt handlande och har utsatt sig för farliga situationer. Hon går i skola i Sala kommun.
Hon har bott i familjehem sedan 2012 men behöver nu ett annat hem.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Söderlund

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0171-62 55 79

E-post: eva.soderlund@enkoping.se2016-07-26 Nummer 4664
Familjehem med erfarenhet av autism sökes.

Kille 15år med autism, selektiv mutism och mild depression. Hög skolfrånvaro, har under vårterminen haft stöd via elevhälsan, men nu mest isolerad i hemmet.
Behov av en trygg och förutsägbar tillvaro med starka vuxna som kan tillgodose hans stora och särskilda behov utifrån hans funktionsnedsättningar. Att familjehemmet har god kunskap om neuropsykiatrisk problematik.
Att bli förstådd och sedd för den han är och bli bemött på ett lågaffektivt sätt.
Utifrån problematiken och svårigheter med nya sociala relationer är det önskvärt med inga andra placeringar, framförallt inte av det motsatt könet. Kan möjligen fungera med en kille i övre tonåren.
Placering inom 2 timmars radie från Halmstad.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Staffan Hagelin

Befattning: Vårdkoordinator

Telefon: 0708864703

E-post: staffan@alleria.seAgnig Familjehemsvård söker nu fler trygga och engagerade familjehem som i tätt samarbete och med stöd av våra konsulenter vill verka för att barn och ungdomar ska få en meningsfull och trygg vardag. Vi välkomnar alla typer av familjekonstellationer och kulturella bakgrunder. Du kan bo på landet eller i en stad, i lägenhet eller i villa. Du kan vara ensamstående eller ett par med eller utan barn.

Om uppdraget

Vi söker dig som vill vara familjehem till barn/ungdomar. Uppdragets längd varierar och kan vara under en kortare eller längre period. En familjehemsförälders åtaganden är att fungera som ställföreträdande förälder i vardagssituationen, utan att vara vårdnadshavare. Agnig Familjehemsvård arbetar både med barn som kommit ensamma som flyktingar till Sverige och med barn som kommer från dysfunktionella förhållanden eller som av andra anledningar inte kan bo kvar i sin ursprungsfamilj. Omfattningen av uppdraget är beroende på vilken typ av placering som blir aktuell, men i de allra flesta fall är det ett uppdrag vid sidan om ordinarie arbete eller studier.

Låter det intressant? Varmt välkommen att kontakta oss!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jessica Bergqvist

Befattning: Samordnare

Telefon: 08 - 480 01 600

E-post: familjehem@agnig.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Young

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-480 01 600

E-post: familjehem@agnig.se

Kontaktperson 3

Namn: Katarina Holgersson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 - 480 01 600

E-post: familjehem@agnig.se

Kontaktperson 4

Namn: Agnig Familjehemsvård

Befattning: Växel

Telefon: 08 - 480 01 600

E-post: familjehem@agnig.se2016-07-20 Nummer 4660
Stadigvarande familjehem sökes till 4-årig pojke

Familjehem sökes till en 4-årig pojke med stort behov av stabila vuxna som kan ge honom förutsägbarhet och känslomässig närhet. Pojken behöver bo med två vuxna och är i behov av ett mindre sammanhang så som att vara ensamt barn i familjen eller att andra barn i familjen är i 10-12-årsåldern och uppåt. Placeringen förväntas bli lång.
Ni får gärna bo inom en 15-mils radie från Göteborg. Vi följer SKL´s rekommendationer gällande ersättningar och erbjuder stöd i uppdraget. Välkomna att höra av er för mer informationsutbyte.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Storåkern

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0302-522178

E-post: eva.storakern@lerum.se


Visa flera notiser från samma
2016-07-19 Nummer 4650
Kungsbacka kommun söker kontaktfamilj till syskonpar.

Kontaktfamilj sökes till syskonpar där pojken är 5 år och flickan är 3 år.

Då pojken har behov av viss medicinsk hjälp är det nödvändigt att familjen har kunskap i ämnet.
Det får inte finnas pälsdjur i familjen.

Önskemål att kontaktfamiljen bor max 1 timmas bilväg från Kungsbacka.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Yvonne Greppi

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0300 83 40 32

E-post: yvonne.greppi@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Cecilia Gustavsson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0300 83 51 50

E-post: cecilia.gustavsson@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2016-07-19 Nummer 4659
17-ÅRIG FLICKA, kommun norra Stockholm

17-årig flicka behöver ett jourhem/familjehem fr.o.m. 1 augusti. Hon har tidigare bott i ett familjehem som inte kan ha henne kvar. Flickan kommer från en socialt belastad hemmiljö och har svårt för att lita på vuxna. Hamnar lätt i konflikter. Hon har en ADHD-diagnos och har tidigare använt droger (cannabis). Familjehemmet behöver ha erfarenhet av tonårsplaceringar och kunna bemöta flickan utifrån hennes problematik.
Familjen får gärna bo på landet och ha djur. Flickan tycker mycket om hästar.
ENDAST SVAR VIA MEJL.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Stoby

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 08-58785459

E-post: marie.stoby@vallentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Camilla Götlund

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 08-58784901

E-post: camilla.gotlund@vallentuna.se


Visa flera notiser från samma
2016-07-11 Nummer 4390
Nya samarbetspartners sökes!

Klippans kommun söker familjehem att samarbeta med. I dagsläget behöver vi familjehem åt både barn och ungdomar. Vi är just nu i speciellt behov av familjehem åt barn/syskonpar i yngre åldrar.

Har du och din familj tid och möjlighet att göra en insats för våra barn/ungdomar? Gärna utredda familjehem men inget krav.

Vi arbetar efter socialstyrelsens och SKLs riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Kiefer

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0435-28668

E-post: susanne.kiefer@klippan.se

Kontaktperson 2

Namn: Annette Nilsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0435-28053

E-post: annette.nilsson@klippan.se2016-07-11 Nummer 4647
Familjehem till 14 årig pojke från Afghanistan!

Se hit!

Akut behov av ett bra familjehem till en 14 årig pojke från Afghanistan!

Pojken har flyttat runt mycket och behöver nu landa i ett stadigvarande familjehem med trygga och stabila vuxna som har det lilla extra. Uppdraget är tufft och det är viktigt att Du som vuxen är känslomässigt tillgänglig och har gott om extra tid och energi. Finns det två vuxna i hemmet bör en av Er vara hemma på heltid. Vi tror att den bästa matchningen sker till en familj som inte har några placerade barn sedan tidigare och inte heller egna barn under sjutton år.

Som familjehem behöver ni utöver tid, energi och känslomässig tillgänglighet kunna avlasta pojken från ansvar som inte är åldersadekvat, och detta genom gränssättning samt tydliga rutiner som ger trygghet och kontinuitet i vardagen. Aktivering är också en viktig del i uppdraget och har ni ett fotbollsintersse är det ett stort plus.

Vi ser gärna att familjehemmet befinner sig på ett avstånd inom två timmar från Malmö.

Är du/ni den familj vi söker?
Vänligen kontakta oss då på:
familjevard.ensamkommande@malmo.se.

alternativt telefonnummer:
040-340783
0733-906918

Tack på förhand!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Matilda Strihed

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0733906918

E-post: matilda.strihed@malmo.se


Visa flera notiser från samma

Carria Familjehem söker efter familjehem i Laholm med omnejd för en välfungerande afghansk pojke som är 13 år gammal. Kontakta oss för mer information.

Vi söker i följande län:
Halland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Selim

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 86 67

E-post: ali.selim@carria.se


Visa flera notiser från samma

Carria Familjehem söker familjehem i Göteborg med svensk bakgrund till en 16 årig afghansk pojke. Han gillar fotboll, MMA och träna på gym. Han vill komma till en familj där man pratar svenska hemma och kan ge stöd och omsorg.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se

Kontaktperson 2

Namn: Ali Selim

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 86 67

E-post: ali.selim@carria.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem för två ensamkommande bröder från Afghanistan, ena pojken är 14 år gammal och hans bror 17 år gammal. . Killarna har intresse för sport och är välfungerande. De är behov av placering där de kan känna trygghet, förståelse och närhet till vuxna förebilder samt få en känsla av gemenskap. Pojkarna skall placeras tillsammans. Vi söker familjer helst i Göteborgs trakterna alternativ i centrala Ljungby.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se

Kontaktperson 2

Namn: Ali Selim

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 86 67

E-post: ali.selim@carria.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem för en ensamkommande pojke från Somalia. Pojken är 17 år gammal och har varit i Sverige i ca 1,5 år, han förstår och pratar lite svenska. Han är väldigt välfungerande och skötsam. Pojken tycker om skolan och har ett stort intresse för idrott. Pojken är i behov av placering där han kan känna trygghet och närhet till vuxna förebilder samt få en känsla av gemenskap. Vi söker familjehem i Göteborgs trakterna med omnejd.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se

Kontaktperson 2

Namn: Ali Selim

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 86 67

E-post: ali.selim@carria.se


Visa flera notiser från samma
2016-06-29 Nummer 4635
Familjehem och kontaktfamiljer sökes

Familjehemsgruppen i Karlskoga-Degerfors söker kontinuerligt familjehem och kontaktfamiljer.

Vi erbjuder nya familjehem grundutbildning.
Samtliga familjehem får regelbundet stöd och handledning, både enskilt och i grupp. Fortbildning och andra aktiviteter erbjuds också löpande.

Välkommen att göra en intresseanmälan!

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mimmi Kahl

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61239

E-post: mimmi.kahl@karlskoga.se

Kontaktperson 2

Namn: Tarja Edström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61416

E-post: tarja.edstrom@karlskoga.se

Kontaktperson 3

Namn: Sofii Blom

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61176

E-post: sofii.blom@karlskoga.se

Kontaktperson 4

Namn: Cecilia Birath Hurtig

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61942

E-post: cecilia.birath@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2016-06-29 Nummer 4592

Känner du att du har de förutsättningar för att bli ett gott familjehem och vill bidra?

Abraso Stöd & Omsorg är i behov av familjer som är villiga att hjälpa barn och ungdomar, såväl ensamkommande som med behov av särskilt stöd, tillbaka till ett friskt liv.

Vi erbjuder givande, utmanande och roliga uppdrag där man hjälper barn och ungdomar till ett bättre liv.

Välkommen att kontakta oss på telefon 070-770 20 05 eller via mail familjehem@abraso.se

Vi söker i följande län:
Örebro, Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Walid Metto

Befattning: Verksamhetschef

Telefon: 070-770 20 05

E-post: walle@abraso.se

Kontaktperson 2

Namn: Rebecca Garica

Befattning: Bitr. Verksamhetschef

Telefon: 072-318 20 06

E-post: rebecca@abraso.se2016-06-28 Nummer 4632
Erfarenhet sökes!

Vi söker er som har erfarenhet och kunskap av ungdomar med Aspergers syndrom, lindrig utvecklingstörning, ADHD och ospecificerad språklig störning.
Pojken fyller 17 år och behöver omplaceras, då nuvarande familjehem sagt upp sig. Han är placerad enligt 2§ LVU. Planering för honom är att han ska påbörja skolgång och boende på internat enligt LSS. Pojken är beviljad insatsen korttidsboende 15 dygn per månad. Vi söker en familj som har tid, ork och engagemang att ta emot honom i början av augusti och i fortsättningen vara en familj för honom då skolgången kommit igång och vara en trygg punkt för honom framöver. Det är ett krävande uppdrag som kommer att ta tid och energi av er. Vi vill att ni är en länk mellan honom och hans två yngre bröder som är placerade och att ni främjar han och brödernas nuvarande och framtida relationer.
Vi söker en familj i Eskilstuna eller i närområdet.

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tommy Kaneryd

Befattning: Famhemsek

Telefon: 070-086 60 66

E-post: tommy.kaneryd@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2016-06-28 Nummer 4540
Gymnasieungdom

Kungsbacka kommun söker familjehem för pojke, uppväxt i Sverige, som studerar det första året på gymnasiet. Historia och musikintresserad. Spelar instrument. Avvaktande i sociala relationer. Han behöver bo på ett bra pendlingsavstånd till Göteborg där gymnasieskolan ligger.

Inget behov av konsulentstött familjehem.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-835124

E-post: siw.hagen@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem för två pojkar från Afghanistan födda 00 och 03 i Jämtland. Killarna har en välfungerande skolgång och har flera fritidsaktiviteter. De är behov av placering där de kan känna trygghet och närhet till vuxna förebilder samt få en känsla av gemenskap. Pojkarna skall placeras tillsammans.

Vi söker i följande län:
Jämtland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se


Visa flera notiser från samma
2016-06-22 Nummer 4595
Är du det förstärkta familjehem vi söker? / Eskilstuna kommun

Just nu söker Eskilstuna kommun fler familjer som vill ta emot barn och ungdomar som har ett extra stort behov av trygghet och stabilitet. Ni kommer att ingå i kommunens förstärkta familjehemsvård vilket innebär att en vuxen bör vara hemma på heltid. Du ska finnas tillgänglig för barnet och ha tid för regelbundna samverkans- och avstämningsmöten. Vi familjehemssekreterare finns som ett stöd för dig och håller tät kontakt. Vi ser också till att du får den hjälp du behöver!
Det är bra om du har tidigare erfarenhet av barn eller ungdomar och bor inom en radie av 10 mil från Eskilstuna. Vi ser helst att det inte finns småbarn i familjen.
Låter det intressant? Kontakta oss på tfn 016-710 87 20 så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gunilla Ternert

Befattning: Rekryterare

Telefon: 016-710 87 20

E-post: gunilla.ternert@eskilstuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Madelene Tannarp

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0729777338

E-post: Madelene.Tannarp@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2016-06-22 Nummer 4524
Aktivt familjehem till en 14- pojke från Afganistan

Herrljunga kommun söker ett familjehem till en 14-årig pojke från Afganistan. Pojken bor i dag på ett boende för ensamkommande i Herrljunga där han trivs men längtar efter att få komma till en familj.

Det är en glad pojke med mycket humor som gillar att spela fotboll. Pojken har behov av stöd från familjehemmet, framförallt med vardagsrutiner, kontakt med VCT och med studier. Han behöver stöttning i att lära sig svenska språket. Har inte tidigare gått i skola.

Vi söker en familj som kan erbjuda ett känslomässigt stöd, tid och engagemang. Vi kan erbjuda tätt kontakt och handledning under ett eventuellt uppdrag.

Hör av er så kan vi berätta mer.

Vi undanbeder oss svar från företag.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-17149, 0722-210 40 92

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se

Kontaktperson 2

Namn: Lina Henricson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0730859879

E-post: lina.henricson@admin.herrljunga.se


Visa flera notiser från samma
2016-06-17 Nummer 1305

Är ni en familj som har tid och engagemang att öppna ert hem för ett barn eller en ungdom?

Socialtjänst Gävle erbjuder placering i förstärkt familjehemsvård i egen regi. Där ingår ett intensivt stöd till familjehemmen och regelbundna träffar med övriga familjer som ingår i verksamheten. Kommunens myndighetsansvar gör också att det alltid är nära mellan behov och beslut och i den personliga stödkontakten.
Bor ni inom 15 mils avstånd från Gävle och kan tänka er att vara hemma på heltid med ett fast kontrakt för uppdrag som familjehem? Med uppdrag som kontrakterat familjehem utgår ersättning även när placering ej pågår. Hör av er till oss!
För mer information kontakta någon av våra familjehemskonsulenter; Lena Wilhelmsson 026-172963 eller Lena Söderhäll Gille 026-178807 alternativt familjehemssekreterare Inger Thomasson 026-179929.
Hemsida: www.gavle.se/familjehem eller e-posta till familjehem@gavle.se
Vi undanber oss svar från konsulentstödda privata företag eller familjer som arbetar enbart på uppdrag från dessa.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Söderhäll Gille

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 026-178807

E-post: lena.soderhall.gille@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Lena Wilhelmsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 026-172963

E-post: lena.wilhelmsson@gavle.se

Kontaktperson 3

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se

Kontaktperson 4

Namn: Kristina Nohrén

Befattning: Projektledare/familjehemssekreterare

Telefon: 026-179132

E-post: kristina.nohren@gavle.se


Visa flera notiser från samma
2016-06-14 Nummer 4619
Familjehem till två pojkar

Östhammars kommun söker familjehem till två pojkar 12 och 15 år i Östhammar med omnejd. Pojkarna ska gå kvar i skola i Östhammar. Placeras på grund av bristande hemförhållanden.

Kontakta oss gärna för mer information.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anette Ingevall

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0173-86216

E-post: anette.ingevall@osthammar.se

Kontaktperson 2

Namn: Emma Wicksell

Befattning: Samordnare

Telefon: 072-7187484

E-post:

Kontaktperson 3

Namn: Heli Järvenpää

Befattning: Socialsekreterare

Telefon:

E-post: heli.jarvenpaa@osthammar.se


Visa flera notiser från samma
2016-06-13 Nummer 4618
Trygg och kärleksfull familj sökes!

Herrljunga kommun söker ett familjehem till en 16-årig pojke från Afghanistan. Pojken bor i dag på ett boende för ensamkommande i Herrljunga men längtar efter att få komma till en familj.

Pojken tycker om att simma, skulle gärna vilja spela fotboll och gå till gym. Har dock nyligen genomgått en leveroperation och är inte helt återställd efter detta.

Pojken har behov av stöd från familjehemmet, framförallt med vårdkontakter och studier. Han behöver stöttning i att lära sig svenska språket. Har inte tidigare gått i skola.

Vi söker en familj som kan erbjuda ett känslomässigt stöd, tid och engagemang. Vi kan erbjuda tätt kontakt och handledning under ett eventuellt uppdrag. Hör av er så kan vi berätta mer.

Vi undanbeder oss svar från företag.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-17149

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se

Kontaktperson 2

Namn: Lina Henricson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 073-085 98 79

E-post: lina.henricson@admin.herrljunga.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker engagerade familjer som vill arbeta som träningsfamiljer(familjehem) tillsammans med vårt team. Ni blir en viktig del i vårt strukturerade behandlingsprogram TFCO (Treatment Foster Care Oregon).

Programmet är tidsbegränsat till ca 1 år och vänder sig till ungdomar 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.

- Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar
- En vuxen behöver vara hemma på heltid och heltidsersättning utgår.
- Som Träningsfamilj får man kontinuerlig utbildning och handledning.

Läs gärna mer & titta på vår film om TFCO på:
humana.se/Site/familjehem/vara-familjehem/träningsfamilj

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta
Anna Jendeby på Tel: 072-394 22 eller mail anna.jendeby@humana.se

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Jendeby

Befattning: träningsfamiljskonsulent

Telefon: 072-394 22 70

E-post: anna.jendeby@humana.se


Visa flera notiser från samma
2016-06-13 Nummer 4617

VILL NI HJÄLPA ETT BARN/UNGDOM ATT KUNNA ÅTERVÄNDA TILL SIN FAMILJ?

Vi söker familjer med max 1,5 timmars pendlingsavstånd till Skövde eller Linköping,där en vuxen bör kunna vara hemma på heltid. Ett heltidsarvode samt omkostnadsersättning utgår.

Vi erbjuder uppdrag och utbildning i en välbeforskad behandlingsmetod (TFCO -TreatmentFoster Care
Oregon), regelbunden handledning, löpande fortbildning samt tätt samarbete i ett kunnigt och engagerat team.

Som träningsfamilj ingår du i ett behandlingsteam.
Behovet av träningsfamiljer är stort. Genom att vara träningsfamilj kan du göra stor skillnad i ett barns/ungdoms liv!

Gå gärna in på vår hemsida www.tfconorden.se för att läsa mer om behandlingsprogrammet.

Välkommen att höra av dig med dina frågor!

Lotta Olsen Liljegren
Humana Familjehem och Öppenvård
TFCO-enheten i Skövde och Linköping
0739 64 14 00

Vi söker i följande län:
Västergötland, Östergötland samt Jönköping

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lotta Olsen Liljegren

Befattning: Träningsfamiljs konsulent

Telefon: 0739 64 14 00

E-post: lotta.olsen-liljegren@humana.se


Visa flera notiser från samma
2016-06-08 Nummer 2348
Familjehem i Västra Götaland eller Jönköpings län

Placeringsjouren inom Frösunda Omsorg utökar nu sin verksamhet och söker engagerade familjehem i Västra Götaland samt övriga västra och södra Sverige. Vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt samt löpande utbildning för våra familjehem. Låter det intressant? Kontakta ansvarig Samordnare 010-130 5760 alternativt camilla.ritzmanbroo@frosunda.se

Vi söker i följande län:
Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Östergötland, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Ritzman Broo

Befattning: Biträdande Verksamhetschef/Socionom

Telefon: 010-130 5760

E-post: camilla.ritzmanbroo@frosunda.se2016-06-07 Nummer 4611
Familjehem i Uppsala som kan ta emot ensamkommande pojkar 14-17 år

Huddinge kommun har flera ensamkommande barn placerade i Uppsala hos konsulentstödda jourhem. Vår kommun eftersträvar att våra familjehem ska ta uppdrag direkt genom kommunen. Vi erbjuder grupphandhandledning en gång i månaden och ersättning utifrån SKL:s rekommendationer (Sveriges kommuner och Landsting).

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Monica Cederblad

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-535 378 32

E-post: monica.cederblad2@huddinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Margareta Vermkrantz

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-535 315 77

E-post: margareta.vermkrantz@kuddinge.se

Kontaktperson 3

Namn: ingegerd Forsén

Befattning: Gruppledare

Telefon: 08-535 370 70

E-post: ingegerd.forsen@huddinge.se


Visa flera notiser från samma

Trygg och stabil familj sökes till 17-årig pojke i Jämtland, Västernorrland samt Västerbottens län. Pojken behöver placeras utifrån eget beteende och en önskan om egen förändring. Erfarenhet av ADHD önskas. Pojken är intresserad av maskiner och motorer.

Vi söker i följande län:
Jämtland, Västernorrland, Västerbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Veronica Halvarsson

Befattning: kvalificerad administratör

Telefon: 0651-182 52

E-post: veronica.halvarsson@ljusdal.se

Kontaktperson 2

Namn: Jenny Apelgren

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0651-182 46

E-post: jenny.apelgren@ljusdal.se

Kontaktperson 3

Namn: Anna-Karin Jonasson-Juhlén

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0651-182 33

E-post: anna-karin.jonasson@ljusdal.seCarria Familjehem söker somalisktalande familj i Göteborg för en pojke från Somalia född 01. Det är en välfungerande pojke som är duktig i skolan och tycker om att spela fotboll och innebandy. Han har upplevt en del i hemlandet och har svårt att sova på nätterna.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se


Visa flera notiser från samma
2016-06-01 Nummer 4602

Vi söker familjehem i Hallands län. Vi söker både erfarna familjehem som har vana och intresse av att ta sig an lite svårare uppdrag, men vi söker även er som saknar tidigare erfarenhet, men som är nyfikna på vad det innebär att vara familjehem.

Humana erbjuder ett nära samarbete med familjehemskonsulent, vi erbjuder även kontinuerlig grupphandledning och flera fortbildningstillfällen per år.

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller funderingar.

Vi söker i följande län:
Halland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jesper Pihlqvist

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 072-223 56 98

E-post: jesper.pihlqvist@humana.se

Kontaktperson 2

Namn: Åsa Jarl

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 072-700 24 27

E-post: asa.jarl@humana.se


Visa flera notiser från samma

VILL NI HJÄLPA ETT BARN/UNGDOM ATT KUNNA ÅTERVÄNDA TILL SIN FAMILJ?

Vi söker familjer med max 2 timmars pendlingsavstånd till Stockholm där en vuxen bör kunna vara hemma på heltid. Ett heltidsarvode samt omkostnadsersättning utgår.

Vi erbjuder uppdrag och utbildning i en välbeforskad behandlingsmetod (TFCO -TreatmentFoster Care
Oregon), regelbunden handledning, löpande fortbildning samt tätt samarbete i ett kunnigt och engagerat team.

Som träningsfamilj ingår du i ett behandlingsteam.
Behovet av träningsfamiljer är stort. Genom att vara träningsfamilj kan du göra stor skillnad i ett barns/ungdoms liv!

Gå gärna in på vår hemsida www.tfconorden.se för att läsa mer om behandlingsprogrammet.

Välkommen att höra av dig med dina frågor!

Wolanza Anthony
Humana Familjehem och Öppenvård
TFCO-enheten i Stockholm
0733206323 eller 0841047040

Vi söker i följande län:
Västmanland, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Wolanza Anthony

Befattning: Träningsfamiljskonsulent

Telefon: 0841047040 eller 0733206323

E-post: wolanza.anthony@humana.se

Kontaktperson 2

Namn: Matilda Gaudras

Befattning: Teamledare

Telefon: 0841011127

E-post:


Visa flera notiser från samma

Familjehemmen Krut söker ett erfaret familjehem till en 16 årig flicka som skall påbörja sina gymnasiestudier i Vadstena. Flickan har behov av kärlek och struktur i vardagen. Adhd.
Familjehemmen KRUT är ett alternativ med kvalitet och personlig service- såväl gentemot våra uppdragsgivare som våra familjehem. Vi samarbetar med ett mindre antal familjer kring ett mindre antal uppdrag.

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Pettersson

Befattning: Familjehemkonsulent

Telefon: 0706962099

E-post: eva.pettersson@familjehemmenkrut.se


Visa flera notiser från samma

Vi på JN-utveckling söker familjer som kan ta emot våra placeringar, både äldre och yngre samt nyanlända flyktingungdomar. Ni får gärna ha plats för mer än en placering.
Vi söker er som har tid, rum och hjärtat på rätt ställe. Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenhet av jour-/kontaktfamiljs- eller familjehems uppdrag men det är inget krav och vi välkomnar även nya familjer.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning av våra duktiga och erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se2016-05-30 Nummer 4590
Vi söker kontrakterade jourhem

Sölvesborgs kommun söker familjer som vill vara jourhem på heltid för akuta placeringar.

Vänligen kontakta oss via mail för mer information.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gisela Ek

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 072 158 15 59

E-post: gisela.ek@solvesborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Nina Andersson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon:

E-post: nina.andersson@solvesborg.se


Visa flera notiser från samma
2016-05-27 Nummer 4588
Alternatus söker familjehem i Tierp åt ensamkommande 17 årig pojke.

Alternatus söker familjehem åt 17 årig pojke med fungerande skolgång och fritid.
www.alternatus.blue

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christer Lööv

Befattning: Samordnare

Telefon: 0708509515

E-post: christer@alternatus.blue

Kontaktperson 2

Namn: Emelie Hjelm Bonin

Befattning: Samordnare

Telefon: 0704168388

E-post: emelie@alternatus.blue


Visa flera notiser från samma
2016-05-27 Nummer 4587
Kontaktfamiljer sökes!

Tyresö kommun söker kontaktfamiljer som har möjlighet att ta emot ett barn i sitt hem 1-2 helger i månaden.

Just nu söker vi tre kontaktfamiljer för tre olika killar i åldern 6, 8 resp 9 år.

Vi söker dig som har tid över och är intresserad av att vara en extrafamilj för ett barn med behov av en extra familj.

Du behöver ha en trygg och stabil livssituation. Det är bra om du har erfarenhet men det är inget krav.

Kontakta mig för mer information:

Louise Carlström
familjehemssekreterare/kontaktsekreterare
Familjevårdsenheten Tyresö kommun
tel: 08- 578 291 91 mail:louise.carlstrom@tyreso.se

adress: Familjevårdsenheten, Bollmoravägen 14 Tyresö

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Louise Carlström

Befattning: familjehemssekreterare/kontaktsekreterare

Telefon: 08- 578 291 91

E-post: louise.carlstrom@tyreso.se2016-05-26 Nummer 4584

Vi söker familjehem i södra, mellersta och norra norrland. Familjer både med och utan tidigare erfarenheter är hjärtligt välkomna att respondera till:

josefine.hector@hoppet.nu

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Josefine Hector

Befattning: Verksamhetschef

Telefon: 072-736 50 09

E-post: josefine.hector@hoppet.nu


Visa flera notiser från samma
2016-05-26 Nummer 4583

Vi söker familjehem i Uppsala med omnejd ! Vi ser gärna att ni har erfarenhet av problematik och är vana vid både gränssättning och kravställning.

Svar till: josefine.hector@hoppet.nu

Varmt välkommen med din ansökan !

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Josefine Hector

Befattning: Verksamhetschef

Telefon: 072-736 50 09

E-post: josefine.hector@hoppet.nu


Visa flera notiser från samma

Alternatus söker ett familjehem till en 16 årig flicka som ska slussas ut från ett HVB-hem i Skutskär, fungerande skolgång.
Familjehemmet ska vara beläget i Skutskär.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christer Lööv

Befattning: Samordnare

Telefon: 0708509515

E-post: christer@alternatus.blue

Kontaktperson 2

Namn: Emelie Hjelm Bonin

Befattning: Samordnare

Telefon: 0704168388

E-post: emelie@alternatus.blue


Visa flera notiser från samma

Carria Familjehem söker persisktalande familjehem för en afghansk 15 årig ensamkommande pojke i Göteborg med omnejd. Pojken har autistiska drag och är i behov av extra stöd och omsorg i vardagen, således är det viktigt att det finns en vuxen hemma på hel/deltid. Familjehem som har erfarenhet av liknande uppdrag och inte har barn hemma är prioriterade. Pojken har ett stort hästintresse.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se


Visa flera notiser från samma

Carria Familjehem söker familjehem för en 13 årig ensamkommande pojke från Afghanistan i Göteborg med omnejd. Familjen ska vara pedagogiska, ha erfarenhet av att vara familjehem och inte ha barn hemma under 16 år. Det är av stor vikt att det finns en vuxen hemma på hel/deltid då pojken har extra behov av stöd och omsorg.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se


Visa flera notiser från samma

Mellansvenska Omsorgsgruppens familjehemsverksamhet Familjehemmet Omtanke söker familjer över nästintill hela landet. Vi anser att ni som familjehem är våran största resurs i vårat arbete och därigenom värdesätter vi er högt. Det ni får genom oss som familjehem är trygghet och ett företag som skräddarsyr våra insatser runt varje placering och familjehem. Vi arbetar därigenom väldigt nära våra familjer med ett kontinuerligt stöd samt regelbunden uppföljning. Fortbildning och handledning är givna inslag inom verksamheten för våra familjehem.
Vi står för vårat namn, då vi på riktigt jobbar med Omtanke.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Linde

Befattning: Administrativ assistent

Telefon: 0700196740

E-post: susanne.linde@familjehemmetomtanke.se

Kontaktperson 2

Namn: Pontus Grotz

Befattning: Verksamhetsansvarig

Telefon: 0737284694

E-post: pontus.grotz@familjehemmetomtanke.seErfaret familjehem sökes till en nioårig pojke. Pojken är något utåtagerande och behöver komma till ett familjehem med tydlig struktur och som kan jobba med gränssättning.

Placeringen gäller från början av augusti.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gabi Zaya

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 076-248 95 58

E-post: gabi@slussbo.se

Kontaktperson 2

Namn: Johan Gulten

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 076-278 75 61

E-post: johan@slussbo.se


Visa flera notiser från samma
2016-05-24 Nummer 4577

Bojen AB söker familjehem och jourfamiljer för barn och unga i hela Sverige.

Tel.0720346945/0720346947

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sunay Lundström

Befattning: Verksamhetschef

Telefon: 0720346947/072346945

E-post: info@bojen.se

Kontaktperson 2

Namn: Meryem Köse

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0720346947/072346945

E-post: info@bojen.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem med erfarenhet av bl.a ADHD och/eller autism, utåtagerande beteende, självskadebeteende, missbruk mm.

Alla våra familjehem är konsulentstödda och våra konsulenter är alltid tillgängliga och gör hembesök minst varannan vecka och har telefonkontakt minst 3 gånger/vecka. Vi har även ett journummer där det alltid går att nå någon hos oss, sena kvällar som nätter samt helger,vid behov.

Vid intresse kontakta lisette@hoppet.nu

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lisette Svensson

Befattning: VD

Telefon: 070-486 82 19

E-post: lisette@hoppet.nu


Visa flera notiser från samma
2016-05-20 Nummer 4573
Familjehem på väskusten sökes till 14 årig kille!

Vi söker en varm familj som har tid och engagemang för en lugn och försiktig 14 årig kille. Han har en lägre grad av autism och behöver vuxna kring sig som kan förbereda honom inför förändringar och uppmuntra kring aktiviteter.
Pojken har uppnått bra skolresultat- speciellt i engelska där han har A. Han har ett dataspelintresse och kan behöva stöd i att inte fastna i detta. Finns det andra ungdomar i familjen är det bara positivt.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Sirugo

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-3151056

E-post: anneli.sirugo@molndal.se

Kontaktperson 2

Namn: Maria Grahn

Befattning: Familjehemssekretare

Telefon: 031-3151128

E-post: maria.grahn@molndal.se


Visa flera notiser från samma
2016-05-18 Nummer 4567
Boende sökes för skyddsboende

Vi söker resursfamiljer som är utredda samt har erfarenhet av skyddade boenden, vi söker nu i Göteborgsområdet samt Halland. Boendet kan vara ett s.k brevidboende eller inne hos er.

OBS vi ser gärna att ni har erfarenhet av detta.
Svar till magnus@skyddsplacering.se

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Magnus

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 070830264

E-post: magnus@skyddsplacering.se


Visa flera notiser från samma
2016-05-12 Nummer 4558
Familjehem sökes

Grums kommun söker familjehem till 17-årig pojke med diagnosen Aspberger syndrom. Han har behov av en trygg familj som stöttar hans skolgång och fritid. Bra om familjen bor i Karlstadsregionen.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pernilla Pettersson

Befattning: 1:e socialsekreterare

Telefon: 0555-422 82

E-post: pernilla.pettersson@grums.seÄr ni ett familjehem som kan tänka er att ingå i vårt terapeutiska team och arbeta med barn som har kommit till Sverige utan sina föräldrar? Vi är i behov av familjehem till ensamkommande barn som idag är placerade i familjehem men behöver omplaceras av olika anledningar. Pojkar i övre tonåren med eget beteende problematik.

Vi söker i följande län:
Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tanja Vebster

Befattning: Familjevårdskonsulent

Telefon: 070-667 59 94

E-post: tanja@familjehem-bemanning.se

Kontaktperson 2

Namn: Angelina Darosén

Befattning: Familjevårdskonsulent

Telefon: 073- 673 67 56

E-post: angelina@familjehem-bemanning.se


Visa flera notiser från samma
2016-05-11 Nummer 4556

Vi söker familjehem till flicka, 7 år. Flickan har varit familjehemsplacerad tidigare vilket av olika anledningar inte har fungerat. Besvärliga föräldrakontakter. Är ni ett sådant hem där en av er vuxna kan tänka sig vara hemma på heltid och ingå i vårt terapeutiska team med kontinuerlig handledning hör av dig till familjevårdskonsulenterna Tanja eller Angelina så berättar vi mer.

Vi söker i följande län:
Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tanja Vebster

Befattning: Familjevårdskonsulent

Telefon: 070- 667 59 94

E-post: tanja@familjehem-bemanning.se

Kontaktperson 2

Namn: Angelina Darosén

Befattning: Familjevårdskonsulent

Telefon: 070-673 67 56

E-post: angelina@familjehem-bemanning.se


Visa flera notiser från samma

Jourhemspoolen NordVäst är en samverkan mellan åtta kommuner i (NV) Stockholm

Att vara jourhem till Jourhemspoolen (NV) är att akut ta emot barn och ungdomar i sitt hem. En vuxen ska vara hemma på heltid för att finnas tillgänglig för de placerade barnen/ungdomarna. Våra jourhem är kontrakterade vilket innebär att grundarvode utgår även när man inte har någon placering. Du erbjuds fem veckors ledighet under året och extern handledning i grupp ingår i uppdraget.
Vi söker nu fler jourhem som tar emot barn och ungdomar i åldern 0-20 år. Jourhemmet behöver ligga max fyra mil från Sollentuna.

För att få veta mer om vad det innebär att vara jourhem till Jourhemspoolen (NV) kan du läsa på vår hemsida www. jourhemspoolen@sollentuna se eller Googla Jourhemspoolen NordVäst.

Du kan också kontakta oss via telefon Sollentuna kommun 08-57921000

Välkomna att höra av Er!

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Yvonne Thunblom

Befattning: gruppledare/Jourhemspoolen NV

Telefon: 08-57921245

E-post: yvonne.thunblom@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Soghra Bahmani

Befattning: jourhemskonsulent

Telefon: 08-57921381

E-post: soghra.bahmani@sollentuna.se

Kontaktperson 3

Namn: Birgitta Ek

Befattning: jourhemskonsulent

Telefon: 08-57921340

E-post: birgitta.ek@sollentuna.se

Kontaktperson 4

Namn: Matilda Forssmed

Befattning: jourhemskonsulent

Telefon: 08-57921397

E-post: matilda.forssmed@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Carria Familjehem söker familjehem för en välfungerande 13 årig pojke från Afghanistan i Varberg. Det är en stadigvarande placering som ska ske omgående.

Kontakta oss omgående.

Ali Khairy
076-652 89 37.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se


Visa flera notiser från samma
2016-05-09 Nummer 4549
Familjehem för flicka i mellanstadieåldern

Torsby Kommun söker familjehem för en flicka i mellanstadieåldern. Flickan har idag behov av vård och behandling på hvbhem men kommer att påbörja utsluss under hösten -16. Vi söker två stabila vuxna som kan stå kvar för flickan över tid. Flickan ska vara yngst i familjen och ett krav är att familjen inte har eller kommer att ta emot flera placeringar. Familjen får gärna ha erfarenhet av egna ungdomar. Bedömning görs att det kan finnas andra barn i övre tonåren i familjen. Vidare information kan ges vid kontakt med handläggare. Familjehemmet kommer att få extern handledning.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Wedin Persson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0560-161 48

E-post: linda.wedin.persson@torsby.seSlussbo söker en svensk familj till en pojke, 14 år. Pojken är från Afghanistan, väldigt lugn och fin pojke. Familjen bör finnas i Tidaholm med omnejd. Familjen får inte ha placerade barn i boendet från Afghanistan eller Iran. Familjehemmet ska heller helst inte ha någon hund då pojken är rädd för hundar.

OBS! Omgående placering.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gabi Zaya

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 076-248 95 58

E-post: gabi@slussbo.se

Kontaktperson 2

Namn: Johan Gulten

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 076-278 75 61

E-post: johan@slussbo.se


Visa flera notiser från samma

Slussbo söker ett familjehem utan egna barn eller utflugna barn till pojke 15 år. Pojken är diagnotiserad med autism och har mild depression. Familjehemmet bör gärna ha erfarenhet kring autism. Det är viktigt att familjehemmet ger pojken en tydlig struktur, genom att arbeta med veckoschema där hållpunkterna är mat, rutiner, skolgång, hygien och aktiviteter.

Familjehemmet ska vara inom två timmars bilväg från Halmstad.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gabi Zaya

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 076-248 95 58

E-post: gabi@slussbo.se

Kontaktperson 2

Namn: Johan Gulten

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 076-278 75 61

E-post: johan@slussbo.se


Visa flera notiser från samma
2016-05-02 Nummer 4517
Laholms kommun söker familjehem

Laholms kommun söker familjehem till ensamkommande flyktingbarn i övre tonåren. Vi ser helst att ni bor i Halmstad, Laholm eller i dess närhet.

Vi söker i följande län:
Halland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Malin Lindqvist

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0430- 265 70 el 0702- 377 325

E-post: malin.lindqvist@laholm.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Eklind

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0430- 265 82 el 0727- 049 772

E-post: britt.eklind@laholm.se

Kontaktperson 3

Namn: Linda Rydberg

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0702- 58 67 66

E-post: linda.rydberg@laholm.seCarria Familjehem söker familjer i Göteborg, Lerum, Borås och Alingsås som kan ta emot ensamkommande pojkar från Afghanistan. Pojkarna är 16 och 17 år gamla och behöver omplaceras omgående.

Kontakta oss omgående vid intresse.

Ali Khairy
076-652 89 37

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se

Kontaktperson 2

Namn: Ali Selim

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 86 67

E-post: ali.selim@carria.se


Visa flera notiser från samma
2016-04-22 Nummer 4503
Två kontaktfamiljer sökes

För att avlasta familjehem söker vi varsin kontaktfamilj till pojkar, 6 och 8 år gamla. Uppdragen är tänkt att ske var femte helg, fredag - söndag. Den äldre pojken har adhd och medicineras för det. Båda behöver få komma till familjer som inte har småbarn, men som är aktiva och intresserade av att ägna tid tillsammans med dom.
Vi ser helst att familjerna bor i områden kring Karlskoga - Örebro.

Vid intresse ring gärna för mera information!

Vi söker i följande län:
Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jennie Steen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88447

E-post: jennie.steen@kristinehamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Jenny Cronqvist

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88438

E-post: jenny.cronqvist@kristinehamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Elin Johansson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0550-88314

E-post: elin.johansson@kristinehamn.se


Visa flera notiser från samma

Jourhemspoolen NordVäst söker jourhem

Jourhemspoolen NordVäst är en kommungemensam verksamhet för åtta kommuner i nordvästra Stockholm.
Jourhemspoolen (NV) söker ett jourhem för uppdrag att ta emot förälder och barn. Boendet ska vara separat inne i den egna bostaden eller i nära anslutning till jourhemmet. Dessutom behöver det finnas möjlighet till en jourplats till barn 0-12 år inne i jourhemmet. Jourhemspoolen (NV) arbetar med kontrakterade jourhem och alla jourhem har en jourhemskonsulent knuten till sig för stöd och arbetsledning. Möjlighet till fem veckors ledighet per år där grundarvode utgår, extern handledning etc. Jourhemmet ska geografiskt ligga max fyra-fem mil från Sollentuna.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Yvonne Thunblom

Befattning: gruppledare

Telefon: 08-57921245

E-post: yvonne.thunblom@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Birgitta Ek

Befattning: jourhemskonsulent

Telefon: 08-57921340

E-post: birgitta.wang.ek@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Just nu söker vi två familjer i Lerum kommun eller närliggande områden som kan ta emot två ensamkommande pojkar med omnejd. Pojkarna kommer från Afghanistan och är födda 00 och 01.

Har du ett stort hjärta och kan erbjuda dessa pojkar trygghet och stabilitet, tveka inte att kontakta oss omgående på 076-652 89 37.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se


Visa flera notiser från samma
2016-04-13 Nummer 4522
Familjehem till tre syskon

Se hit!
Prioriterade barn!

3 syskon behöver ett familjehem snarast. Pojkarna är 9, 15 och 17 år. De kommer från Afghanistan och talar dari. Bröderna har en väldigt nära relation till varandra, därför bör de placeras gemensamt. Pojkarna behöver bo hos en familj med trygga vuxna som kan stötta dem såväl i vardagen som känslomässigt. Det är okej att pojkarna delar sovrum, men hemmet bör ändå ha större gemensamma utrymmen.

Är du/ni den familj vi söker?
Vänligen kontakta oss då på:
familjevard.ensamkommande@malmo.se.
alternativt telefonnummer 0733-906918

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Matilda Strihed

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0733-906918

E-post: matilda.strihed@malmo.se


Visa flera notiser från samma

Just nu söker vi familjer i Göteborg och Nässjö Kommun med omnejd. Vi söker familjer där det finns två familjehemsföräldrar som bor tillsammans och kan ta emot ensamkommande barn och unga mellan 14 och 17 år gamla.

Lämna intresseanmälan på vår hemsida så återkommer vi.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ali Khairy

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 89 37

E-post: ali.khairy@carria.se

Kontaktperson 2

Namn: Ali Selim

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 076-652 86 67

E-post: ali.selim@carria.se


Visa flera notiser från samma
2016-03-29 Nummer 4506
Vara söker familjehem åt ensamkommande pojkar 12-15 år

Är du och din familj intresserade av att vara familjehem åt pojkar 12-15 år, främst från Afghanistan. Vi söker familjer som bor i tätorter. Killarna bor idag på våra boenden i Vara men önskar och bedöms behöver bo i en familj, kanske i din?
De har olika intressen exempelvis fotboll, skog och natur, friidrott med mera. Pojkarna är studiemotiverade, vill själva bo i en familj gärna med andra barn och ungdomar och delta i en familjegemenskap.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Liselotte Nelander

Befattning: socialsekreterare familjehemsvård

Telefon: 0512-31247

E-post: liselotte.nelander@vara.se

Kontaktperson 2

Namn: Lennart Ivarsson

Befattning: socialsekreterare familjehemsvård

Telefon: 0512-31013

E-post: lennart.ivarsson@vara.se

Kontaktperson 3

Namn: Maria Gilbertsson

Befattning: socialsekreterare familjehemsvård

Telefon: 0512-31243

E-post: maria.gilbertsson@vara.se© 2010-2016 Familjehemsbanken AB | Samtliga priser är exkl. moms | Innehavare av F-skatt | Webbplatskarta
Vekhyttan Ålunda 3209, 716 93 Fjugesta | Tel: 0585-200 57 | E-post: kontakt@familjehemsbanken.se