Uppgraderingar och underhåll pågår. Vissa driftstörningar kan pågå under tiden.
Hör gärna av er om ni har några frågor. kontakt@familjehemsbanken.se eller 073-65 65 528 (Andreas)
Familjehemsbanken_logga Start

Sökesnotiser

Här finns notiser från kommuner och företag som söker familjer som har möjlighet att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen.

Söker ni fler trygga vuxna?

Sök på sidan

189 träffar

Familjevården i Göteborg – Social resursförvaltning. Söker familjer i Göteborg med omnejd som kan ta emot en eller fler ensamkommande ungdomar. Vi söker familjer som har plats, tid och viljan att engagera sig i en eller fler tonåringar som behöver vuxnas stöd, ledning och god omsorg.
Ring så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mikael Söderström

Befattning: Familjevårdskonsulent

Telefon: 031-367 97 22

E-post: mikael.soderstrom@socialresurs.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-21 Nummer 1249

Vi söker familjer, både par och ensamstående, som kan ta emot barn och ungdomar i sitt hem för kortare eller längre tid. Vi söker också familjer som kan ta emot syskon. För familjer utan tidigare erfarenhet av att vara familjehem erbjuder vi en grundutbildning. Vi erbjuder också ett intressant och varierat fortbildningsprogram.

Besök oss gärna på:
www.stockholm.se/familjehem
www.facebook.com/familjehemstockholm
www.twitter.com/familjehemsthlm

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemskonsulterna

Befattning: Familjehemsinspektör

Telefon: 08-508 25 221

E-post: familjehem@stockholm.se


Visa flera notiser från samma

Nyköpings kommun anställer familjehem

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. I kommunen arbetar ca 4.000 personer för att uppfylla målen om service, professionellt bemötande och tillgänglighet samt möta de utmaningar som ställs på en region i stark tillväxt.

Mångfald gynnar utvecklingen. Vi eftersträvar därför en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att ge alla arbetsplatser förutsättningar för ett medskapande och ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger därför stor vikt vid att Du delar kommunens värdegrund och medarbetarpolicy.
För mer information: www.nykoping.se

I Nyköpings kommun satsar vi på hälsofrämjande insatser för våra medarbetare och har därför infört rökfri arbetstid.

Arbetsuppgifter
Vi prövar nya grepp och anställer tre särskilt kvalificerade familjehem för vårdkrävande barn- och ungdomar. Familjehemmen ska erbjuda två platser var.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning motsvarande behandlingsassistent eller annat liknande arbete med barn/ungdomar som har behov av stöd. Alternativt kan du ha längre erfarenhet av familjehemsuppdrag med svårare social problematik.

Månadslön samt omkostnadsersättning utgår.

Du erbjuds utbildning och kompetensutveckling,extern handledning samt möjlighet till stöd dygnet runt.

Övrigt
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsvillkor
Månadslön, Heltid, Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 3

Ansökan
Förvaltning: Nyköpings kommun Sociala divisionen

Arbetsgivarens referensnummer: 21/11

Kontaktpersoner
Glenn Andersson
Enhetschef

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Glenn Andersson

Befattning: Enhetschef

Telefon: 0155-248570

E-post: glenn.andersson@nykoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-21 Nummer 1964

söker familjehem i Malmö med omnejd (max 5 mil) till ett syskonpar, 7 och 4 år. Familjehemmet kommer att kontrakteras av Familjehemsresursen/VoB för uppdraget vilket innebär att familjehemmet får stor tillgång till konsulentstöd.

En vuxen behöver vara hemma på heltid under den första placeringstiden.

I familjehemmet får inte finnas några yngre/krävande barn.

Planeras bli en långvarig placering.

Välkommen att höra av dig via e-post!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-20 Nummer 1963

Vi söker familjehem till en 12-årig flicka som behöver en engagerad familj utan barn eller barn som är betydligt äldre. Flickan behöver mycket tid med vuxna utan konkurrens av andra barn. vi söker vuxna som har mycket tid, tålamod erfarenhet av barn och som har lätt för att samarbeta med tex socialtjänst,skola och Bup.
Familjen bör bo i Östergötland eller i närhet av Jönköping.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013-206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Yvonne. Jakobsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013-206892

E-post: yvonne.jakobsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-20 Nummer 1962
Familjehem sökes till 5-årig flicka

Vi söker ett familjehem vars hemmavarande barn inte är under 10 år. Det är positivt om ni har erfarenhet av familjehemsuppdrag sedan tidigare men det är inget krav.

Hör gärna av er för mer information.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofia Westerberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 011-152266

E-post: sofia.westerberg@norrkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Monica Tall

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 011-152082

E-post: monica.tall@norrkoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-20 Nummer 1961
Norra Dalslands familjehemsenhet

Norra Dalslands familjehemsenhet startade sin verksamhet den 1 augusti, 2014. Enheten är en del av vård och omsorgsförvaltningen och har i uppdrag att förse Dalslands kommunerna, Åmål, Bengtsfors, Dals Ed och Mellerud med både familjehem och kontaktfamiljer. Enheten arbetar nu med att bygga upp en familjehemsbank och söker familjehem och kontaktfamiljer i Västra Götaland och Värmland.

Vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning (enligt SKL:s riktlinjer) samt utbildning, handledning, nätverksträffar och fortlöpande stöd.

Intresseanmälan tas emot via mail.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sandra Bokhult

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-17442

E-post: sandra.bokhult@amal.se

Kontaktperson 2

Namn: Daniel Larsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-17458

E-post: daniel.larsson@amal.se

Kontaktperson 3

Namn: Irene Ottosson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-17452

E-post: irene.ottosson@amal.seFlickan behöver värme, omtanke, stimulans och gränssättning. Hon vill gärna lära sig leka med andra barn. Hon behöver få vara minst i familjen. Ni som familj behöver bo max 5-7 mil från Helsingborg.
Vill ni veta mer så ring mig eller maila så ringer vi upp Er.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Elisabeth Sonesson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0723- 58 82 80

E-post: familjehem@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Föreningen Skyddsvärnets familjevård söker familjehem som har erfarenhet av eller önskar arbeta med klienter från 18 år och uppåt med olika problematik som ska ut på vårdvistelse eller kontraktsvård från Kriminalvården. Klienterna kan ha psykiska funktionshinder, missbruks och kriminalitetsproblematik samt skyddad identitet.

Familjehemmet ska ha yttre och inre förutsättningar att tillhandahålla god omvårdnad, vara goda förebilder samt ha tid, engagemang och kunna erbjuda trygga och tillitsfulla relationer. Familjehemmet ska erbjuda den placerade ADL-träning i hemmet.

Familjen ska uppfylla Kriminalvårdens krav:

•Familjen ska bestå av två vuxna över 25 år med gemensamt hushåll.
•Familjen kan inte ha någon mer placerad oavsett varifrån den andre kommer.
•Den placerade ska bo tillsammans med familjen och ha gemensam ingång samt umgås på kväller, helger samt under fritid.

Föreningen Skyddsvärnets präglas av humanitet, delaktighet, flexibilitet, nytänkande och kvalitet. Vi på familjevården arbetar utifrån tron på människan med mottot hjälp till självhjälp, och anser det viktigt att våra familjehem kan bidra med att föra denna värdegrund vidare i sitt dagliga arbete med våra klienter.

Familjerna bör vara bosatta i Stockholmsområdet.

Föreningen Skyddsvärnets familjevård erbjuder förstärkt konsulentstödd familjehemsvård med handledning, stöd och utbildning för familjehemmen. Vid kriminalvårdsplaceringar gör familjehemskonsulenten besök i familjehemmet 1 gång/veckan under kontorstid. Vi erbjuder jourberedskap via telefon efter arbetstid. Familjehemmen erbjuds även möjlighet att regelbundet få träffa andra familjehemsvärdar för nätverksskapande och erfarenhetsutbyte.

Familjehemmen erbjuds arvode och omkostnadsersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Kontakta gärna Skyddsvärnets familjehemskonsulenter om ni har några frågor eller skulle vara intresserade av ett uppdrag.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christine Dahl Elfver

Befattning: Samordnare

Telefon: 08-562 57 435

E-post: christine.dahl.elfver@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 2

Namn: Kristian Persson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 574 37

E-post: kristian.persson@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 3

Namn: Rihaneh Ostad Gholizadeh

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 57 427

E-post: rihaneh.ostad.gholizadeh@skyddsvarnet.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-19 Nummer 1959
Familjehem sökes till 11-årig flicka

Vi söker ett familjehem till en 11-årig flicka beläget i, eller i närheten av Vallentuna.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anne Isberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-587 848 07

E-post: anne.isberg@vallentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Marie Stoby

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-587 854 59

E-post: marie.stoby@vallentuna.se


Visa flera notiser från samma

Upplands-bro kommun söker familjehem till 14-årig kille. Vi söker en kärleksfull familj som har förmågan att "få igång" en ungdom ex genom att introducera olika aktiviteter och att bara finnas där. Pojken har ett omsorgsbehov. Han är intelligent, men kunskapsnivån är ojämn - ex är han duktig på datorer och skolan fungerar ok. Viss okunskap gällande dagliga rutiner dock. Har ni erfarenhet från tidigare placeringar är det ett stort plus.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jesper Pihlqvist

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-58169238

E-post: jesper.pihlqvist@upplands-bro.se

Kontaktperson 2

Namn: Anders Fransson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-58169432

E-post: anders.fransson@upplands-bro.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-19 Nummer 1958
Kungsbacka söker familjehem åt ett syskonpar

Vi söker ett familjehem för två syskon, ett och två år. Vi söker en trygg familj som lever i en stabil livssituation med tid och utrymme. Ni behöver vara flexibla och ha förmåga att samarbeta med socialtjänst, biologiska föräldrar och barnets nätverk. Med tanke på barnens ålder måste en i familjen vara hemma på heltid.
Vi ersätter lönebortfall. Arvode och omkostnadsersättning enligt SKLs riktlinjer.
Som familjehem för Kungsbacka kommun får man kontinuerlig handledning, utbildning samt stöd i anknytningen till barnet.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 83 51 24

E-post: siv.hagen@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Stefan Gullholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 83 48 73

E-post: stefan.gullholm@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-18 Nummer 1956

söker familjehem i södra Sverige till pojke född -03.
Pojken går i särskola. Han har stort behov av vuxenkontakt och har svårigheter med relationer till jämnåriga. Tycker om att röra på sig; cykla, simma, åka rollerblades, fiska, gå på scouterna m m.

Välkommen att höra av dig via e-post!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Jönköping, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjhehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem för ensamkommande barn och ungdomar. Hör av dig till Familjehemsenheten i Kungsbacka om du vill veta mer om vad uppdraget innebär.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Gullholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 834873

E-post: stefan.gullholm@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Linda Karlsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 834032

E-post: linda.b.karlsson@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-15 Nummer 1792
Kungsbacka kommun söker kontaktfamiljer för ensamkommande ungdomar

Kungsbacka kommun tar emot ensamkommande ungdomar från hela världen som påbörjar sin resa i Sverige i ett gruppboende. Ungdomarna har ofta behov och önskemål om att få lära känna en familj som bor i Sverige.
De familjer som vi söker är helt vanliga familjer med förankring i det svenska samhället. Om ni bor i lägenhet, villa, stad eller land spelar ingen roll. Om ni födda och uppvuxna i Sverige eller har en annan bakgrund spelar inte heller någon roll.
Av praktiska skäl är det bra om ni bor i inom en timmes restid från Kungsbacka.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Gullholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 83 48 73

E-post: stefan.gullholm@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Linda Karlsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 83 40 32

E-post: linda.b.karlsson@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-14 Nummer 1955

söker familjehem till 15-årig pojke i stort behov av omsorg och vuxennärvaro. Behöver stöd i skolsituationen. Ingen känd kriminalitet. Oklart kring droger. I familjehemmet bör inte finnas yngre barn eller andra barn med särskilda behov.

Välkommen att kontakta mig via via e-post!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma

INOM Familjehemsvård i Umeå söker familjehem i Norrbotten och Västerbottens län.

Vi söker familjer som kan ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem för en längre eller en kortare tid.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Vi söker i följande län:
Västerbotten, Norrbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Federico Luna

Befattning: Enhetschef

Telefon: 070-2911915

E-post: f.luna@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM Familjehemsvård i Umeå söker familjehem i Västernorrland, Jämtland och Gävleborgs län.

Vi söker familjer som kan ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem för en längre eller en kortare tid.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Jämtland, Västernorrland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Federico Luna

Befattning: Enhetschef

Telefon: 070-2911915

E-post: f.luna@inom.com


Visa flera notiser från samma
2014-08-14 Nummer 1932

söker snarast DJURFRITT familjehem i Skåne, södra Kronoberg eller östra Blekinge till två bröder, födda -07 och -08. Det ena barnet har allergi.

Välkommen att höra av Dig via e-post!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma

Det finns flera ungdomar i våra jourhem som är i behov av en familj i Stockholm att bo stadigvarande i.De har redan en fungerande skolgång och goda vänner i sitt närområde. Det handlar både om svenska barn och ensamkommande flyktingbarn. De flesta av de här ungdomarna fungerar bra både hemma och i skolan. Anledningen till att de behöver en ny familj är att deras föräldrar av olika anledningar inte kan ta hand om dem.
Om du har intresse, lust och möjlighet att ta emot en tonåring är du välkommen att höra av dig.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se

Kontaktperson 3

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-13 Nummer 1951
Kungälvs kommun söker familjehem åt ensamkommande ungdomar (både flickor och pojkar)

Vi behöver familjer som kan ta emot ensamkommande ungdomar för en kortare eller längre tid.
Vi söker trygga vuxna som lever i en stabil livssituation med tid och utrymme för en person till i familjen. Ni behöver ha intresse och en öppenhet för andra kulturer och gärna med en extra språkkompetens.
Ni ska framförallt erbjuda god omsorg och ett stöd för ungdomen i dennes integrering i det svenska samhället.
Som familjehem kommer ni samarbeta med oss på socialtjänsten samt med den unges gode man.

Vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning (enligt SKL´s riktlinjer) samt utbildningar, föreläsningar, fortlöpande stöd och handledning.

Vi behöver er!
Ring eller mejla oss!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemssekreterarna i Kungälv

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303- 23 80 00

E-post: familjehem@kungalv.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-13 Nummer 1930

söker familjehem i Skåne, Blekinge, södra Hallands och Kronobergs län att kontraktera som konsulentstödda. Familjehemmen behöver ha erfarenhet av familjehemsuppdrag, kunna ta emot både stadigvarande placeringar och jourplaceringar 0-18 år samt förälder/barnplaceringar. Erfarenhet av skyddat boende är en fördel.

Välkomna att svara via e-post!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se

Kontaktperson 2

Namn: viveca nygren

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0728 53 30 78

E-post: viveca.nygren@vob.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-13 Nummer 1953
Familjehem sökes till 17-årig pojke

Upplands-Bro kommun söker familjehem till en 17-årig pojke som behöver få stöd i att klara sin skolgång. Pojken har ADHD som han medicinerar för. Han är inte utagerande i sin ADHD. Pojken känner sig hemma i Upplands-Bro och det är önskvärt att familjehemmet finns i norrortskommunerna.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Annelie Cristofferson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-581 695 40

E-post: annelie.cristofferson@upplands-bro.se

Kontaktperson 2

Namn: Jesper Pihlqvist

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-581 692 38

E-post: jesper.pihlqvist@upplands-bro.se


Visa flera notiser från samma

Familjehem sökes till aktiv pojke med både sport och musikintresse. Pojken är skolmotiverad utan tonårs- eller diagnosproblematik.

Vi söker er familjehem, med eller utan erfarenhet.
Vi söker er som är trygga, stabila vuxna med engagemang, tid och plats för en till.

Av oss får ni ett omfattande stöd och handledning av någon av våra erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem för denna pojke.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Skåne, Halland och Göteborg

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: f

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Kontaktperson 2

Namn: Joe Nilsson

Befattning: Verksamhetschef

Telefon: 0768-08 98 40

E-post: info@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma

Resursteamen Barn och Ungdom är en enhet inom socialförvaltningen i Stockholms stad. Vi söker par, ensamstående och familjer som har minst tre års erfarenhet som jourhem/familjehem.
Vi erbjuder
- Tät kontakt och professionellt stöd
- Kontinuerlig handledning
- Ersättning utifrån uppdrag
- Fortbildning

Välkommen att kontakta oss!

Besök oss gärna på
www.stockholm.se/familjehem
www.facebook.com/familjehemstockholm
www.twitter.com/familjehemsthlm

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Marklund

Befattning: Familjehemsinspektör

Telefon: 08-508 25 268

E-post: susanne.marklund@stockholm.se

Kontaktperson 2

Namn: Camilla Ydeklev

Befattning: Familjehemsinspektör

Telefon: 08-508 25 235

E-post: camilla.ydeklev@stockholm.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-08 Nummer 1950
Familjehem till 15-årig flicka i behov av en lugn och trygg tillvaro.

En 15-årig flicka i behov av omsorg i lugn och trygg miljö, gärna hästar i närheten. Gärna en ensamstående kvinna eller en familj utan allt för mycket "liv i luckan".

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Kristina Folkesson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-606 78 89

E-post: kristina.folkesson@haninge.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-08 Nummer 1902
Jourhem sökes till Kungälvs kommun

Vi söker en familj som är intresserad av att bli kontrakterat jourhem för Kungälvs kommun. Ni ska ha plats för att ta emot två barn upp till 18 år.

Ett jourhem är ett hem där barn eller ungdomar bor några dagar upp till några månader. Barn och ungdomar som placeras akut är ofta i kris och har behov av stabila och engagerade vuxna som ger dem god omvårdnad.

Vi söker trygga familjer som lever i en stabil livssituation med tid och utrymme. Ni behöver vara flexibla och ha förmåga att samarbeta med socialtjänst, biologiska föräldrar och barnets nätverk. Tidigare erfarenhet av barn och ungdomar är ett krav och tidigare erfarenhet som familjehem är en merit.

Att vara kontrakterat jourhem innebär att en av de vuxna i familjen är hemma på heltid och erhåller ett månatligt arvode motsvarande lön. Det utgår också en omkostnadsersättning som ska täcka de kostnader man har för barnet eller ungdomen.

Det är en fördel om ni bor i Kungälv eller i en kranskommun.

Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar, fortlöpande stöd och handledning.

Vi behöver er!
Ring eller maila oss.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ira Carlsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239689

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Veronica Anglesjö Nielsen

Befattning: 1:e socialsekreterare

Telefon: 0303-239128

E-post:


Visa flera notiser från samma
2014-08-08 Nummer 1681
Kungälvs kommun söker familjehem och kontaktfamiljer

Vi söker familjer som lever i en stabil social livssituation och som kan erbjuda en trygg och kärleksfull miljö för ett barn att utvecklas i. Ni ska ha tid och utrymme att ta hand om ett barn/ungdom för en kortare eller en längre tid. Samarbete är A och O då man som familjehem behöver stödja barnet i sina kontakter med de biologiska föräldrarna/nätverk samt ha ett nära samarbete med socialtjänsten kring barnet.

Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem någon helg i månaden. En kontaktfamilj är liksom familjehem, en stabil familj som har engagemang, intresse och tid i vardagen för någon mer.

Vi erbjuder grundutbildning för familjehem, stöd och handledning. Ersättning utgår enligt SKL:s riktlinjer.

För mer information ring oss!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Monia Sunesson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239126

E-post: monia.sunesson@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Pernilla Hjelmar

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239126

E-post: pernilla.hjelmar@kungalv.se

Kontaktperson 3

Namn: Jenny Karlsson

Befattning: Familjehemssekreterare/kontaktfamilj

Telefon: 0303-239196

E-post: jenny.karlsson@kungalv.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-07 Nummer 1949
Avlastningsfamilj i Skaraborg sökes

Du behöver inte åka långt för att förändra världen!

Vill du eller ni ta emot barn som vanligtvis bor i familjehem en helg i månaden?
Just nu behöver vi två avlastningsfamiljer till två olika barn som är födda 2003. Du/ni behöver bo i Skaraborgstrakten, ha en stabil livssituation samt erfarenhet av barn Vill du/ni veta mer, hör gärna av er, helst via mail.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Karin Thyselius

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054/5404972

E-post: karin.thyselius@karlstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Sophia Alm

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054/5404983

E-post: sophia.alm@karlstad.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-05 Nummer 1910
Kungsbacka kommun söker familjehem åt flicka 5 år.

Familjehemsenheten i Kungsbacka söker ett erfaret familjehem till en 5 årig flicka. Flickan är livlig, glad, åldersadekvat med behov av trygghet. Vi söker ett familjehem som bor i Kungsbacka kommun.

Vi söker i följande län:
Halland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: ullaCarin Edsmyr

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300835109

E-post: ullacarin.edsmyr@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Susann Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300834296

E-post: susann.johansson@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2014-07-31 Nummer 1947
Familjehem sökes till flicka född 2000.

Vi söker er/dig som har tid och utrymme för att ta emot en flicka på 14 år som är i behov av familjehem. Ni/du får gärna vara flerspråkiga. Ni bör inte ha hund. Flickan kommer från ett afrikansk land och har bott i Sverige i ca 5 år. Hon är ganska försiktig och lite blyg. Hon behöver stöd till fungerande skolgång och fritid samt stöd i att utveckla det svenska språket.

Vi tillhandahåller stöd och utbildning samt ersättning enl. SkL´s riktlinjer.

Välkomna med intresseanmälan!

Vi söker i följande län:
Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Karin Thyselius

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-540 49 72

E-post: karin.thyselius@karlstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Kristina Mononen

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-540 49 82

E-post: kristina.mononen@karlstad.se


Visa flera notiser från samma
2014-07-30 Nummer 1507

Familjehem i Mälardalen söker erfarna familjehem som kan tänka sig att ta emot ungdomar/unga vuxna med kriminalitet och missbruksproblematik som kan bo i familjen eller i ett bredvidboende. För att kunna ta sig an ett uppdrag som detta krävs det att det finns gott om tid, tålamod och engagemang för individen. I vissa fall krävs det att en vuxen är hemma på heltid.

För uppdraget ersätts familjehemmet med arvode samt omkostnadsersättning.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pauline Boström

Befattning: Familjevårdskonsulent

Telefon: 0224-77383

E-post: pauline@fimab.nu2014-07-24 Nummer 1884
Kristinehamns kommun söker familjehem

Vi söker ett familjehem till en 16-årig kille som haft betydande problem med sin skolgång, vilket också är ett av skälen till placering. Han fungerar bäst med fasta,tydliga rutiner och uppfattas som en social person som söker kontakt och som det är lätt att tycka om. Under sin uppväxt har han hållit på med lite olika idrotter, han gillar fotboll t ex och skulle gärna vilja prova på boxning.
Familjehemmet vi söker ska inte ha barn i samma ålder som han, men gärna yngre då han är van vid småsyskon och beskrivs vara barnkär. Vi bedömer också att familjehemmet behöver ha erfarenhet av tonåringar eller tidigare uppdrag.

Ring oss gärna för mer information!

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Halland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Södermanland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maj-Britt Andersson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88415

E-post: maj-britt.andersson@kristinehamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Monica Karlsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88440

E-post: monica.karlsson@kristinehamn.se


Visa flera notiser från samma
2014-07-18 Nummer 1946
Vara söker familjehem åt pojke 12 år

Vi söker ett familjehem till en aktiv 12-årig pojke (ADHD+autism) som behöver vara i familjehem helger, skollov och vid ev. sjukdom. Familjehemmet bör ha erfarenhet av tidigare uppdrag, inte ha yngre hemmavarande barn och bo som längst ca 10 mil från Falköping. Pojken behöver omsorg, lugn miljö, trygghet, struktur, tydlighet och familjehemmet behöver ha tid, ork och engagemang. Pojken gillar att vara ute, cykla, intresserad av bilar, djur, matlagning med mera.

Vi erbjuder grundutbildning för familjehem, stöd och handledning. Ersättning utgår enligt SKL:s riktlinjer.

För mer information ring oss!

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lennart Ivarsson

Befattning: socialsekreterare familjehemsvård

Telefon: 0512-310 13

E-post: lennart.ivarsson@vara.se

Kontaktperson 2

Namn: Liselotte Nelander

Befattning: socialsekreterare familjehemsvård

Telefon: 0512-312 47

E-post: liselotte.nelander@vara.se2014-07-14 Nummer 1945

söker jourhem till Kävlinge kommun. Max 5 mil från Kävlinge. Akuta placeringar 0-18 år. Kontrakteras för 1 plats.

Välkommen att höra av dig via e-post!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma

INOM Familjehemsvård i Skåne söker ett tryggt och stabilt familjehem till 13-årig flicka. Det får inte finnas andra placerade barn i familjen. Som familjehem skall ni kunna arbeta i team tillsammans med er konsulent och behandlare.
Flickan har ADHD och trotssyndrom och medicineras för detta.
Flickan skall helst vara i en mindre ort.

Som familjehem för INOM får ni:
Kontinuerlig handledning
Extern handledning i grupp
Jour
Arvode och omkostnad
Fortbildningar och utbildning

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Feldhoff

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0723951932

E-post: susanne.feldhoff@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Caroline Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733227368

E-post:


Visa flera notiser från samma

Familjehemsenhten i Helsingborg söker Familjehem till ensamkommande tonårspojkar, både på kort eller långsiktig placering.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ritva Ruokamo Olsén

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 042-106939 eller 0702-636939

E-post: ritva.ruokamoolsen@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-07-08 Nummer 1942

Vi söker ett familjehem till en 16-årig pojke som behöver få ingå i en familj som med värme, engagemang och tydlighet stödjer utveckling, utbildning och aktiviteter. Det är en fördel om ni bor så att skolgång i Helsingborg är möjligt.

Pojken ska börja gymnasiet till hösten och behöver förutom omsorg, trygghet och fungerande rutiner, extra stöd och struktur runt skolarbetet.

Familjehemmet bör ha erfarenhet av tonåringar och med allt vad det innebär såsom till exempel att kunna ställa krav men också låta ungdomen ta eget ansvar.

Vi erbjuder grundutbildning för familjehem, stöd i uppdraget och ersättning enligt SKL´s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ingrid Nilsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0417-181 24

E-post: ingrid.nilsson@tomelilla.se2014-07-07 Nummer 1941
Familjehem sökes till syskonpar

Grums kommun söker en varm och engagerad familj som har utrymme att ge sin tid och kraft att uppfostra, ge stöd, värme och kärlek till ett syskonpar på fyra och sju år. Det får gärna finnas djur i familjen. Umgänge med de biologiska föräldrarna ingår i uppdraget.

Det bör inte finnas yngre barn i familjen.

Önskvärt är tidigare erfarenhet av familjehemsplacering eller jourplaceringar men inget krav.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pernilla Pettersson

Befattning: 1:e socialsekreterare

Telefon: 0555-422 60, 422 82

E-post: pernilla.pettersson@grums.se

Kontaktperson 2

Namn: Margaretha Olsson

Befattning: 1:e socialsekreterare

Telefon: 0555-422 82

E-post: margaretha.olsson@grums.se


Visa flera notiser från samma
2014-07-04 Nummer 1940
Familjehem i Eskilstuna med omnejd

Eskilstuna kommun söker familjehem i Eskilstuna med omnejd som har erfarenhet av ungdomar. Ni får ett heltidsuppdrag och förstärkt stöd samt handledning.

Vi vill att det finns två vuxna i familjehemmet och att en är hemma på heltid. Ett nära samarbete med familjehemssekreterare samt andra professionella kommer att ske.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Agnetha Lood

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016- 710 14 19, 073- 950 89 81

E-post: agnetha.lood@eskilstuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Helena Holmberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016- 710 27 61, 070- 086 60 66

E-post: helena.holmberg3@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-07-04 Nummer 1939
Familjehem till 10-årig pojke i Eskilstuna/Torshällaområdet

Pojke f. 04 med särskilda behov; begåvningshandikappad,överviktigt, går i träningsskolan. Han är glad, musikintresserad och gillar fotboll. Han gillar andra barn.

Låter det intressant kontakta Familjehemsteamet i Eskilstuna kommun.

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Lundberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-7105116

E-post: anna.lundberg@eskilstuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Helena Hall Blixt

Befattning: Teamledare

Telefon: 016-7108499

E-post: helena.blixt@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-07-04 Nummer 1938
Kontaktfamilj

Nyköpings kommun söker en kontaktfamilj till en aktiv pojke som är 6 år. Vi söker en familj med två engagerade vuxna, en aktiv familj som gärna har äldre barn och där det finns en tydlig struktur. Uppdraget är en helg i månaden

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Ling

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0155-248119

E-post: lena.ling@nykoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-07-03 Nummer 1937
Familjehem sökes i Värmland

Socialtjänsten i Munkfors kommun söker familjehem i Värmland för jourplaceringar och stadigvarande placeringar. Vi har behov av familjer som kan öppna sitt hem för barn och ungdomar. Familjehem sökes för både enskilda placeringar samt syskonplaceringar.

Önskvärt är tidigare erfarenheter av familjehemsplaceringar och/eller jourplaceringar.

Välkomna att kontakta oss via epost.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Annette Eriksson Qvicker

Befattning: 1:e socialsekreterare

Telefon: 0563-541204

E-post: annette.eriksson@munkfors.se

Kontaktperson 2

Namn: Sarah Nyström

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0563-541206

E-post: sarah.nystrom@munkfors.se2014-07-03 Nummer 1936

Familjehemsgruppen i Ljusdals kommun söker efter ett familjehem i Sundsvall med omnejd som kan ta emot en mamma född -89 och hennes dotter -08 för en längre tid, ca ett år. I familjen ska det finnas beredskap att vid behov stå kvar som stadigvarande familjehem endast till dottern.

Mamman är nu i behandling för sitt missbruk som ska avslutas till hösten. Hon är en omtyckt, pigg och driftig person som kan sköta ett hushåll. Planeringen är att hon ska ha sysselsättning och flickan ska gå i skola.

Vi söker en erfaren familj som kan erbjuda stöd, värme och tydlighet. Vi ser att ni har ett hus på tomten eller annat boende vid sidan om erat eget som ger möjlighet till självhushåll.

Behandlingsinsatser kommer finnas för mamman och ni som familjehem får enskild handledning.

Kontakta oss via e-post så hör vi av oss för mer information.

Välkomna!

Vi söker i följande län:
Västernorrland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tina Colliander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0651-188 66

E-post: tina.colliander@ljusdal.seVi söker en varm och engagerad familj till två systrar på 10 och 15 år. De behöver bo i ett hem med värme och omtanke och med vuxna/vuxen som har tid och möjlighet att stötta dem med skolan och finnas där för dem.
Det får gärna finnas djur i familjen men hemmet bör ligga i eller i närheten av ett samhälle med skola och fritidsaktiviteter.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 3

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemsenheten i Helsingborg söker familjehem till spädbarn.Gärna erfarenhet av familjehemsvård samt intresse och engagemang att ge ett litet barn en trygg och kärleksfull omvårdnad.
Familjehemmets förmåga att hantera och bemöta barnets nätverk är en förutsättning för uppdraget.

Vi erbjuder utbildning/handledning, samt ersättning enligt SKL s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ritva Ruokamo Olsén

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 042-106939 eller 0702-636939

E-post: ritva.ruokamoolsen@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-06-24 Nummer 1885
Kontrakterat familjehem

Familjehemsenheten i Norrköpings kommun önskar kontraktera två familjehem med möjlighet att ta emot en eller två ungdomar i åldern 13 – 20 år. Ungdomarna ska ha tillgång till eget rum. En familjehemsförälder ska vara hemma på heltid. Uppdraget kommer att innebära ett nära samarbete med socialkontoret, dvs. ungdomens handläggare, behandlande personal samt familjehemsenheten.

Det är positivt om ni har erfarenhet av familjehemsuppdrag alternativt yrkesmässig erfarenhet inom till exempel vård, socialt arbete eller skola. Geografiskt är det fördelaktigt om ni bor nära Norrköping, högst sex – sju mil från staden.

Arvodet i uppdraget kommer att motsvara en heltidslön. Omkostnadsersättning utgår enligt Sveriges kommuner och landstings riktlinjer.

Välkomna att göra en intresseanmälan, tfn: 011-15 61 71.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Monica Tall

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 011-15 20 82

E-post: monica.tall@norrkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Susanne Härnström Jehrlander

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 011-15 25 78

E-post: susanne.jehrlander@norrkoping.se


Visa flera notiser från samma

Familjehem sökes i Helsingborg eller dess omnejd åt en ensamkommande 15 årig pojke från Afghanistan. Önskvärt är en familj med erfarenhet av tidigare placeringar av ungdomar samt med utrymme för att mycket stöd och omsorg.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jennie Gustafsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-34 07 92

E-post: familjevard.ensamkommande@malmo.se

Kontaktperson 2

Namn: Jenny Berg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-34 08 91

E-post: familjevard.ensamkommande@malmo.se


Visa flera notiser från samma
2014-06-16 Nummer 1919

Österåkers kommun, familjestödsenheten, har behov av familjer som kan öppna sitt hem för barn och ungdomar. Vi söker trygga vuxna som kan vara ett kompletterande föräldrastöd till någon annans barn.
Är det din familj vi söker?

Uppdragen innebär ett tredelat ansvar mellan barnets föräldrar, socialförvaltningen och uppdragstagaren.

Vi erbjuder Socialstyrelsens grundutbildning "Ett hem att växa i", handledning och nära samarbete i ett gemensamt ansvar för att det ska bli så bra som möjligt.

Vid uppdrag utgår ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning inom ramen för SKL:s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marita Svahn Jonsson

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 812 33

E-post: rekryteringsgruppen@osteraker.se

Kontaktperson 2

Namn: Mats Övergaard

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 814 60

E-post: rekryteringsgruppen@osteraker.se

Kontaktperson 3

Namn: Ingela Liddle

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 08-540 812 30

E-post: rekryteringsgruppen@osteraker.seSocialtjänsten i Vänersborg är i behov av en familj med nästan vuxna barn eller utan barn som har möjlighet att ta uppdrag som jourfamilj.

Att vara jourfamilj innebär att med kort varsel ta emot barn eller ungdomar, som behöver någon annanstans att bo under en kortare period.
Då det är viktigt att barnen får möjlighet att ha kontakt med sitt biologiska nätverk, fortsätta gå i sin skola och delta i andra fritidsaktiviteter är det en förutsättning att jourfamiljen bor i Vänersborgs kommun eller i grannkommunerna.
Som jourfamilj får ni ett månatligt arvode och ersättning för de omkostnader ni har för de barn och ungdomar som ni har boende hos er.

Vi söker er som har erfarenhet av egna barn och ungdomar, från arbete med barn eller familjehemsvård.
En vuxen behöver finnas hemma på heltid för att finnas till hands för barnet och för att kunna delta i de möten som kan bli aktuella.

Hör gärna av er till oss om ni vill veta mer om vad det innebär att vara jourhem.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christina Mattelin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0521-72 19 82

E-post: christina.mattelin@vanersborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Paula Hedström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0521-72 14 95

E-post: paula.hedstrom@vanersborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Ingela Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0521-72 19 28

E-post: ingela.johansson01@vanersborg.se


Visa flera notiser från samma

Bromölla kommun söker familjehem eller kontaktfamilj till ett syskonpar på 4 och 5 år.
Uppdraget är ett utökat kontaktfamiljsuppdrag och barnen skall bo varannan vecka i familjen.

Vi söker en valig familj som bor i närheten av Bromölla, Sölvesborg eller Kristianstad.

Vi är även intresserade av vanliga ansökningar gällande att bli familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martin Risberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0456-822592 / 0709171300

E-post: martin.risberg@bromolla.se


Visa flera notiser från samma

Bromölla kommun söker ett familjehem till en 16-årig pojke i Malmöområdet.

Pojken läser på gymnasiet och bor själv i veckorna i centrala Malmö. Pojken behöver ha en varm familj att komma "hem" till på helgerna och loven. Pojken kan behöva visst stöd i sin vardag med matinköp osv. Pojken vill bli behandlad som en ung vuxen som flyttat hemifrån.

Pojken tycker det är roligt om ni är idrottsintresserade då han gärna vill att ni kan närvara när han idrottar.

Pojken är en mycket ambitiös student och elitidrottare.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martin Risberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0456-822592 / 0709171300

E-post: martin.risberg@bromolla.se


Visa flera notiser från samma
2014-06-11 Nummer 1915

Vi söker ett djurfritt familjehem till en pojke 4 år med pälsdjurs allergi.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013-206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Yvonne Jacobsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013-206892

E-post: yvonne.jakobsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker ett familjehem till ett tvillingpar, flicka och pojke, som ska börja i andra klass till hösten. Ni får gärna ha egna barn men de bör vara från 10 år och uppåt.

Vi önskar att det ska finnas två stabila och flexibla vuxna som är trygga i föräldrarollen och som har både energi och tid över till våra barn och till resten av familjen. Barnen behöver varsitt rum och vi vill att ni bor i ett område där det är lätt för dem att hitta nya kompisar och där det är nära till skolan och fritidsaktiviteter.

Vi vill att barnen skall få lära känna er och övriga familjen i lugn och ro. Därför önskar vi att någon finns hemma när de kommer hem från skolan under en längre period efter placeringen. Vi ersätter det lönebortfall ni får när ni är tjänstlediga. Vi erbjuder också extern handledning förutom den vardagliga kontakten med barnens handläggare och familjehemssekreteraren.

Det är ett plus om ni gillar att vara aktiva på fritiden då barnen har mycket energi och gillar att röra på sig.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 213 18

E-post:

Kontaktperson 3

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-06-10 Nummer 1748
SDF Östra Göteborg, Göteborg, söker familjehem

Robert född 2000 behöver komma till ett stabilt och strukturerat familjehem med mycket energi och skinn på näsan, så nära Göteborg som möjligt.

Robert är omhändertagen med stöd av LVU till följd av föräldrars oförmåga. Han har ett par kroniska sjukdomar som kräver uppsikt och viss sjukvårdskunskap.

Robert ligger efter mycket i skolan och han har bekymmer av dyslektisk karaktär. Han behöver stöd i skolarbetet.

Robert har inga neuropsykiatriska diagnoser, utan bedöms vara nedstämd.

Robert upplevs som yngre än sin ålder och identifierar sig lätt som den sjuke pojken framför att bara vara pojke. Robert har tidigare uppvisat ett aggressivt beteende, men aldrig i samband med att han bott i familjehem.

I samband med tidigare placering i familjehem har Robert utvecklats mycket väl. Han har bland annat lärt sig att läsa och skriva, han har vågat bli lämnad ensam korta stunder och har mer och mer kunnat beskriva sin vilja och hur han mår.

Robert behöver två reflekterande vuxna som har mycket ork och som lever ett inrutat liv. Finns det äldre stabila tonåringar i hemmet, är det inget hinder.

En vuxen behöver kunna vara hemma på heltid alternativt att de båda vuxna är hemma på viss tid.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Örebro, Västra Götaland, Värmland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Annika Spångberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-3654059

E-post: annika.spangberg@ostra.goteborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Sven-Olof Eriksson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-3654368

E-post: sven-olof.eriksson@ostra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-06-10 Nummer 1871
Kontaktfamilj sökes

Vi söker en kontaktfamilj för två systrar, födda -06 och -07. Uppdraget avser avlastning för deras familjehem, omfattning en helg i månaden. Kontaktfamiljen behöver bo i Västerås med omnejd.
Om ni är intresserade, ring eller maila för mer information!

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tarja Edström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-614 16

E-post: tarja.edstrom@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemsenheten i Helsingborg letar för närvarande efter familjer som vill jobba som jourhem åt oss.

Du behöver inte bo i Helsingborgs kommun, men vi vill att du bor i närområdet.

Jourhemsuppdraget är ett arvoderat heltidsuppdrag där du tar emot barn och ungdomar i ditt hem med kort varsel. Det ställer krav på stresstålighet, flexibilitet, bra samarbetsförmåga och framförallt en stor empati med samhällets mest utsatta barn.

Hör gärna av dig för mer information!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gustaf Hammar

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 24 96

E-post: gustaf.hammar@helsingborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Anette Waern

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 73 67

E-post: anette.waern@helsingborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Henrik Möndell

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 67 89

E-post: henrik.mondell@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-06-05 Nummer 1908
Familjehem sökes till syskonpar

Familjehem sökes till syskonpar födda 2008 och 2012.
Familjen bör ha tidigare erfarenhet av barn och gärna erfarenhet av att vara eller varit familjehem!

Familjehemsgruppen i Karlskoga erbjuder regelbunden handledning, fortbildning, aktiviteter för familjehem samt vid behov jour dygnet runt.

Välkommen att maila eller ringa för mer information

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Cecilia Birath Hurtig

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61942

E-post: cecilia.birath@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2014-06-05 Nummer 1907
Kontaktfamilj sökes

Kontaktfamilj sökes till två pojkar födda 2002 och 2005.
Uppdragets omfattning är varannan helg.
Familjen bör vara bosatt inom 6 mils avstånd från Karlskoaga.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Cecilia Birath Hurtig

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61942

E-post: cecilia.birath@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2014-06-05 Nummer 1904
Familjehem sökes till 9-årig pojke

Social och välfungerande pojke som behöver en trygg och stabil familj. Tycker om djur, framförallt hundar.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anne Isberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-587 848 07

E-post: anne.isberg@vallentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Marie Stoby

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-587 854 59

E-post: marie.stoby@vallentuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-06-05 Nummer 1903
Familjehem sökes till 16 årig flicka

Flicka som behöver ett stabilt och tryggt hem. Föräldrarna är separerade sedan några år tillbaka och flickan kan av olika omständigheter inte bo hos någon av dem. Hon har under en period bott hemma hos olika kamrater. Flickan går nu ut årskurs 9 och har sökt till gymnasieprogram i Vallentuna och Täby. Vi söker därför ett familjehem med närhet till Vallentuna/Täby.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anne Isberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-587 848 07

E-post: anne.isberg@vallentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Marie Stoby

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-587 854 59

E-post: marie.stoby@vallentuna.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker en familj i Stockholmsområdet till en ensamkommande pojke på 15 år. Familjen bör ha kunskap och erfarenhet av att arbeta med människor och ha förståelse för trauma och andra svårigheter ett ensamkommande barn kan ha. Familjen behöver kunna trygga pojken och finnas där för honom känslomässigt. Pojken behöver bli sedd och lyssnad på. Familjen behöver dagligen stötta pojken med sin skolgång, fritidsaktiviteter samt utöka hans nätverk. Pojken talar dari och är intresserad av boxning.

Med vänlig hälsning

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 3

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker en familj i Stockholmsområdet till en ensamkommande kille som fyller 17 år i höst. Vi söker trygga vuxna som vill och kan bli en familj för livet. Killen behöver en familj som han kan räkna med finns kvar över tid, även i vuxen ålder. Familjen behöver ha tid, intresse och engagemang samt dagligen stötta och finnas till för killen, såväl känslomässigt som praktiskt. Familjen behöver ha lätt att få kontakt med ungdomar och involvera killen och göra honom delaktig. Han talar dari och är intresserad av fotboll och taikwando.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 3

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Familjehem sökes till 11-årig ensamkommande pojke. Ni kommer att ha uppdrag som konsulentstött familjehem vilket innebär att ni får tillgång till följande:

Arvode och omkostnad
Kontinuerlig handledning
Extern handledning i grupp
Fortbildningar
Jour dygnet runt

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Louise Cederholm

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0707478720

E-post: louise.cederholm@inom.com


Visa flera notiser från samma

Vi behöver familjehem som kan ta uppdrag som Kraftigt förstärkt familjehem till både pojkar och flickor med olika former av beteendeproblematik. Det är viktigt att ni har tid, tålamod, struktur samtidigt som ni kan ge värme och trygghet. Ni kommer i vissa ärenden behöva ingå i team tillsammans med er familjehemskonsulent och behandlingspersonal.

INOM Familjehemsvård i Skåne erbjuder er:
Arvode och omkostnad
Kontinuerlig handledning
Handledning i grupp
Fortbildningar 3 st/termin
Jour dygnet runt.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Caroline Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733227368

E-post: caroline.nilsson@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: susanne Feldhoff

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0723951932

E-post: susanne.feldhoff@inom.com

Kontaktperson 3

Namn: Louise Cederholm

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0707478720

E-post: louise.cederholm@inom.com


Visa flera notiser från samma

Familjepoolen söker ett familjehem till en pojke född -01. Familjen ska bestå av två trygga och stabila vuxna med värme och humor, där den ena inte arbetar heltid. Helst bör ni bo i Tierpstrakten, gärna lite lantligt och har djur. Ni är en lagom aktiv familj som tycker om att göra saker tillsammans med barnen. Kunskaper om ADHD behövs och en förståelse för en gosse med separation- och anknytningsproblematik. Det får gärna finnas barn i familjen men de bör vara äldre än "vår" pojke. Han är en kille som är lätt att tycka om, fin mot djur och yngre barn. Han har humor och kan skoja.

Placerande norrortskommun erbjuder familjehemmet:
Handledning
Utbildning/Fortbildning
Tät kontakt med placerande kommun
Stöd från SKOLFAM-teamet
Avlastning vid behov
Arvode och omkostnad
Ersättning för ev. inkomstbortfall.

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921318

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem, med eller utan erfarenhet.
Vi söker er som är trygga, stabila vuxna med engagemang, tid och plats för en till.

Av oss får ni ett omfattande stöd och handledning av någon av våra erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem för denna pojke.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Skåne

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma

Familjepoolen söker en kontaktfamilj till en glad och go kille på 12 år som vill komma till sin kontaktfamilj en gång per månad. Hans största intresse är fiske men han tycker även mycket om att titta på idrottsenenemang och gå på museum. Han behöver komma till en familj där det inte finns yngre barn men där det finns kloka vuxna som han kan prata och resonera med och som kan ge honom struktur och framförhållning. Kontaktfamiljen bör bo i Stockholms trakten. Gärna norrort.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921318

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Ronneby socialtjänst söker jourhem

Att vara jourhem skiljer sig från andra uppdrag som familjehem, dels genom att en person är hemma på heltid men också att den som behöver placeras, placeras på mycket kort tid. Jourhem har ibland bara någon eller några timmar på sig innan barn eller ungdomar placeras och det kan gå fort när barnet åker därifrån, antingen hem eller vidare till ett annat boende.
Ett barn eller en ungdom som är placerad i jourhem kan vara boende där som längst 6 månader.
En jourfamilj ska kunna öppna sitt hem och på ett tryggt och respektfullt sätt kunna ta emot ett barn eller ungdom som befinner sig i en svår livssituation. Ett jourhem ska kunna visa respekt för barnets föräldrar och biologiska nätverk och vid behov verka för umgängen och möten mellan barn och för barnet viktiga personer.

Kontrakterat jourhem
Att vara jourhem i Ronneby kommun innebär att man är beredd på att akut ta emot en eller två barn/ungdomar i sitt hem under en begränsad tid. Som jourhem erhåller man arvode och en lägre omkostnadsersättning varje månad oavsett om man har en placering eller inte. I samband med placering höjs omkostnaden. Som jourhem har man rätt till ledighet, vilket regleras i det avtal som upprättas med kommunen. I uppdraget ingår en nära samverkan med socialtjänstens öppenvård och jourhemmet väntas även kunna ta andra uppdrag i de fall man inte har någon placering, ex umgängesstöd.
Jourhemmet får kontinuerligt stöd av en egen familjehemssekreterare och förväntas kontinuerligt ta emot fortbildning och handledning.

För att bli ett jourhem hos oss vill vi att:
• man som par har blivit utredd och godkänd för uppdraget
• båda hemmavarande vuxna genomgår familjehemsutbildning
• en vuxen är hemma på heltid
• den kontrakterade har körkort
• man har erfarenhet av barn
• man bor i Ronneby kommun
• man kan ta emot två barn samtidigt
• barnet/en får ett eget rum
• att det i familjen inte finns biologiska barn som är små eller i undre tonåren

Som jourhem kan man inte förekomma hos kronofogdemyndigheten, sociala register eller i belastningsregistret.

Vi söker i följande län:
Blekinge,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Violeth Jansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0457-618142

E-post: violeth.jansson@ronneby.se

Kontaktperson 2

Namn: Ann Stridmark

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0457-618270

E-post: ann.stridmark@ronneby.se2014-05-21 Nummer 1889
Familjehem med erfarenhet till snart 12-årig flicka

Erfaret familjehem sökes till snart 12-årig flicka. Har tidigare varit familjehemsplacerad men bott med mamma i några år med bristande omsorg. Har kunskapsluckor i skolan pga hög frånvaro men inga inlärningssvårigheter

Vi söker i följande län:
Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ann-Cathrin Lindell

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 08-606 72 13

E-post: ann-cathrin.lindell@haninge.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-21 Nummer 1888
Familjehem till 8-årig flicka

Erfaret familjehem sökes i Stockholmsområdet eller max 10 mil ifrån södra Stockholm till 8-årig flicka. Det får ej finnas yngre eller jämnåriga barn i familjehemmet. Bör ej finnas katt. Flickan har kontrollbehov. Hon är vetgirig och gillar dans, pyssel och djur, dock ej katter. Ska ha regelbunden kontakt med föräldrarna.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ann-Cathrin Lindell

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 08-606 72 13

E-post: ann-cathrin.lindell@haninge.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-21 Nummer 1887

Vi söker en familj som är beredd att ta till sig en 12-årig pojke. Familjen behöver ha tidigare erfarenhet av barn, som familjehem eller på annat sätt. Hemmet bör ligga i närheten av Karlskoga eller på rimligt avstånd.

Familjehemsgruppen i Karlskoga ger handledning, fortbildning, aktiviteter för familjehem samt vid behov stöd dygnet runt.

Välkommen att ringa eller maila för mer information!

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ylva Vogel

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-611 76

E-post: ylva.vogel@karlskoga.se

Kontaktperson 2

Namn: Tarja Edström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-614 16

E-post: tarja.edstrom@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma

Stödfamilj sökes till en 6-årig pojke med diagnoserna autism och trotssyndrom. Pojken bor med sina syskon och sin ensamstående mamma som är i stort behov av avlastning.

Som stödfamilj tar ni emot pojken i ert hem 1-2 helger/månaden. Hör gärna av er för mer information.

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jussi Eklöf

Befattning: Resurssamordnare

Telefon: 013-20 79 47

E-post: jussi.eklof@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-19 Nummer 1703

INOM Sociala Tjänster söker familjehem i Jönköpings län för barn och ungdomar.

INOM Sociala Tjänster arbetar med konsulentstödd och förstärkt familjehemsvård. För mer information gå in på vår hemsida www.inom.com

Familjehem som arbetar med INOM Sociala Tjänster får:
* Kontinuerlig handledning av konsulent
* Extern handledning i grupp
* Utbildning och kontinuerlig fortbildning
* Tillgång till jour dygnet runt

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mattias Kånåhols

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733-20 63 22

E-post: mattias.kanahols@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Mariann Walkeapää

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0725-77 05 85

E-post: mariann.walkeapaa@inom.com


Visa flera notiser från samma
2014-05-16 Nummer 1868
Familjehem sökes

Vi söker familjehem till en 12 årig pojke.
Familjehemmet bör ha tidigare erfarenhet av familjehemsuppdrag alt annan relevant barnerfarenhet.
I detta uppdrag erbjuder vi att två familjehemsföräldrar är hemma på heltid i 6 månader med full ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Familjehemsgruppen i Karlskoga ger handledning, fortbildning, aktiviteter för familjehm samt vid behov stöd dygnet runt.

Välkommen att höra av er!

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Cecilia Birath Hurtig

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61942

E-post: cecilia.birath@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-16 Nummer 1882

Vellinge och Lomma kommun ska tillsammans rekrytera ett eller två kontrakterade familjehem, beläget i södra Skåne. I första hand är det ett kontrakterat familjehem till ungdomar 12-18 år som eftersöks. Det är en fördel om du/ni varit familjehem eller jourhem tidigare, men absolut inget krav.
Ring Anna Gran, familjehemssekreterare i Vellinge kommun för mer info, 040-42 52 96 eller maila familjehem@vellinge.se

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Gran

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-42 52 96

E-post: familjehem@vellinge.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-15 Nummer 1881

Just nu finns det flera tonåringar i Helsingborg som är i behov av familjehem. Vi söker familjer i stan, men även på landet.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Henrik Möndell

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 67 89

E-post: henrik.mondell@helsingborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Gustaf Hammar

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 24 96

E-post: gustaf.hammar@helsingborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Anette Aern

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 73 67

E-post: anette.waern@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-14 Nummer 1879
Nyköpings kommun söker familjehem till 15-årig pojke

Nyköpings kommun söker familjehem till 15-årig pojke med nätverkskontater i Jönköpingsområdet, varför familjehemmet bör vara beläget där. Pojken har ADHD. Han har provat droger men har inget utvecklat missbruk.

Vi söker i följande län:
Jönköping,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Ling

Befattning: FAmiljehemssekreterare

Telefon: 0155-24 81 19

E-post: lena.ling@nykoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Jeanette Lidö

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 01155-45 78 64

E-post: jeanette.lido@nykoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-13 Nummer 1875
Jourfamiljehem för ensamkommande ungdomar

Vi söker ett jourfamiljehem för ensamkommande ungdomar i Eskilstuna med omnejd.
Som familj bör Ni vara öppna, varma och flexibla. Ni bör också vara intresserade av andra kulturer, gärna med kulturkompetens.
Ni kommer att erbjudas regelbundet individuellt stöd och vara en del av jourfamiljsgruppen som träffas en gång i månaden.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Håkan Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-710 71 05

E-post: hakan.johansson3@eskilstuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Helena Hall Blixt

Befattning: Teamledare

Telefon: 016-710 84 99, 070-089 32 56

E-post: helena.blixt@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-13 Nummer 1874
Vi söker en kompetent och engagerad familj till en 13-årig pojke.

Pojke, 13 år med en autismspektrumstörning och tvångssyndrom. Ojämn begåvningsprofil, normalbegåvad och har ingen språkstörning. Svårigheter med tidsuppfattning. Har hjälpmedel i form av tidshjälpmedel och bildstöd. Behöver en specialanpassad skolform som vänder sig till barn med autismspektrumstörning. Går idag i en liten grupp med egen resurs. Pojken behöver en strukturerad miljö, både hemma och i skolan. Har inte några specifika intressen, sitter mest vid sin dator. Beslut om ledsagarservice, 20 timmar/månad finns. Ett krav är att familjehemmet har kunskap om autismspektrumstörning och hur man förhåller sig till barn med den diagnosen. Miljön ska vara strukturerad och förutsägbar med tydliga gränser. Familjehemmet får gärna ha äldre eller jämnåriga barn, dock ej för många. Men inte små barn eftersom den här pojken kräver mycket tid och engagemang. Pojken har inga allergier. Är rädd för stora hundar, men tolererar småhundar. Tanken är att pojken ska ha ett regelbundet umgänge med föräldrar och syskon så småningom.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Stoby

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-587 854 59

E-post: marie.stoby@vallentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: annika dynefalk

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 08-587 854 42

E-post: annika.dynefalk@vallentuna.se

Kontaktperson 3

Namn: Anne Isberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-587 848 07

E-post: anne.isberf@vallentuna.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem till barn och ungdomar. Vi ser gärna att familjehemmet bor i Västra Götalandslän, då det underlättar samarbetet och kontakten med barnets biologiska nätverk.
I familjehemmet ska det finnas tid och utrymme för att ta hand om ett barn och familjehemmet ska kunna erbjuda en kärleksfull miljö med mycket värme och omtanke.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christina Mattelin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0521-72 19 82

E-post: christina.mattelin@vanersborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Paula Hedström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0521-72 14 95

E-post: paula.hedstrom@vanersborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Ingela Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0521-72 19 28

E-post: ingela.johansson01@vanersborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-06 Nummer 1865
Familjehem max 10 mil från Eskilstuna

Familjehemsenheten i Eskilstuna kommun söker familjehem till 17-årig pojke för längre placering. Familjehemmet ska vara beläget inom 10 mils avstånd från Eskilstuna men inte i Eskilstunas närhet.

Familjehemmet ska bestå utav två öppna, varma och sociala vuxna, varav en är hemma på heltid. I familjen ska det inte finnas yngre barn men gärna andra ungdomar. Familjehemmet behöver ha ett engagemang och ha tid då det kommer att krävas ett aktivt arbete med familjehemssekreterare samt andra professionella. Omfattande stöd från familjehemssekreterare kommer att ges.

Är ni som familjehem intresserade och tycker att beskrivningen stämmer bra för er, välkomna att höra av er för mer information!

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helena Holmberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-7102761

E-post: helena.holmberg3@eskilstuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Agnetha Lood

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-7101419

E-post: agnetha.lood@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-06 Nummer 1864
Familjehem i Eskilstuna

Familjehemsenheten i Eskilstuna kommun söker ett familjehem till en 13-årig pojke för en kortare placering. Pojken är nu placerad på HVB men det är inte aktuellt att återvända till hemmet ännu men hemflytt till förälder är planerad under hösten 2014. Familjehemmet behöver bo en bit utanför stan men med möjlighet för pojken att ta sig till skolan och hemmet i Eskilstuna. Pojken behöver få vara yngst i familjen. Familjehemmet måste vara djurfritt och viss hänsyn till kosthållning behövs.

Vi söker ett familjehem där det finns två vuxna personer i hushållet och en som kan tänka sig att vara hemma på heltid. Pojken behöver tillgång till trygga, förutsägbara och stabila vuxna som har möjlighet att tona in pojkens känsloläge och vägleda med sitt vuxenmandat. Familjehemmet behöver vara "stryktåliga" och ha ett engagemang och tid för ett nära samarbete med familjehemssekreterare och andra professionella då familjearbete pågår. Omfattande stöd från familjehemssekreterare kommer att ske.

Är ni intresserade och tycker att beskrivningen stämmer bra för er, välkomna att höra av er för mer information!

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helena Holmberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-7102761

E-post: helena.holmberg3@eskilstuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Agnetha Lood

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-7101419

E-post: agnetha.lood@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-06 Nummer 1862
Trelleborgs kommun söker familjehem

Trelleborgs kommun söker familjehem till barn och ungdomar.

Ni erbjuds stöd och handledning i uppdraget. Vi erbjuder även grupphandledning till alla våra familjehem.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofia Sjöberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 38 92, 0708-81 78 92

E-post: sofia.sjoberg@trelleborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Welin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 38 91, 0708-81 78 91

E-post: anna.welin@trelleborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Christel Ljung

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 39 59, 0734 42 29 22

E-post: christel.ljung@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-06 Nummer 1860
Trelleborgs kommun söker kontaktfamiljer.

Trelleborgs kommun söker kontaktfamiljer i eller i närheten av Trelleborgs kommun.

Uppdragen varierar mellan en till två helger per månad.

Välkommen att höra av dig för att få mer information om vad det innebär att vara kontaktfamilj.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofia Sjöberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 38 92, 0708- 81 78 92

E-post: sofia.sjoberg@trelleborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Welin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 38 91, 0708-81 78 91

E-post: anna.welin@trelleborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Christel Ljung

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 39 59, 0734- 42 29 22

E-post: christel.ljung@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-06 Nummer 1859
Trelleborgs Kommun söker familjehem till 11-årig pojke.

Trelleborgs kommun söker ett familjehem till en 11-årig pojke med ADHD. Pojken är omhändertagen på grund av brister i omsorgen samt psykisk ohälsa hos biologfamiljen.

Pojken behöver ett familjehem som har tålamod och erfarenhet och där han får möjlighet att vara yngst i barnaskaran.

Ni erbjuds stöd och handledning i uppdraget. Kontakta oss gärna för mer information.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofia Sjöberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 38 92, 0708-81 78 92

E-post: sofia.sjoberg@trelleborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Welin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 38 91, 0708-81 78 91

E-post: anna.welin@trelleborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Christel Ljung

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 39 59, 073- 44 22 922

E-post: christel.ljung@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma

Familjevårdsstiftelsen har bedrivit familjehemsvård sedan 1987. Vi är en icke vinstdrivande verksamhet och vi kallar vårt sätt att arbeta för det utvidgade terapirummet. Enkelt uttryckt innebär det familjevård i ett terapeutiskt sammanhang.

Familjehemmet erbjuds kontinuerlig handledning och klienten samtalsterapi 1ggr/veckan. Utöver detta träffas vi tillsammans en gång i månaden som vi kallar för team. Vi arbetar i team bestående av familjehemmet, deras handledare, klienten, klientens terapeut. I vårt arbete är även biologiska familjer samt uppdragsgivare regelbundet inbjudna på våra träffar. Helhet och samverkan är nyckelbegrepp och innebär att vi alltid arbetar ihop med varandra, klienten och hans/hennes nätverk.

Delaktighet är ett annat centralt begrepp för oss. En faktisk delaktighet bygger på ansvar och förtroende. På olika sätt försöker vi skapa rum för detta.

Förutom de återkommande samtalen som sker i terapirummet, under handledning, på team, stormöten och nätverksmöten har vi också andra sammanhang där klient, personal och familjehem möts. En gång om året har vi en gemensam sommarfest för oss alla som är inbegripna i arbetet. Hit bjuds också alla barn, personalens familjer och före detta klienter.
På vintern bjuds alla på julfest på samma sätt. Vi är många vid de tillfällena och det skapar en speciell gemenskap och känsla av tillhörighet.
Det finns ett stort värde i att möta varandra i olika sammanhang och under olika förutsättningar. Man visar nya sidor av sig själv och en ökad möjlighet till förståelse föds. Fokus är självklart klienten och hans eller hennes utveckling, men den är beroende av de människor och sammanhang som klienten inbegrips i.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Lundqvist

Befattning: Samordnare

Telefon: 031-698401

E-post: lena@familjevardsstiftelsen.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Dahlin

Befattning: Socionom/Handledare

Telefon: 070-2398404

E-post: annika@familjevardsstiftelsen.seFöreningen Skyddsvärnets familjevård har nu en ökad efterfrågan på familjehem som har erfarenhet av eller önskar arbeta med ensamkommande flyktingbarn.
Familjerna bör vara bosatta i Stockholmsområdet. Med Max en 2,5h bilavstånd till Stockholm.

Föreningen skyddsvärnets familjevård erbjuder förstärkt konsulentstödd familjehemsvård med handledning, stöd och utbildning för familjehemmen. Vi erbjuder jourberedskap via telefon efter arbetstid. Familjehemmen erbjuds även möjlighet att regelbundet få träffa andra familjehemsvärdar för nätverksskapande och erfarenhetsutbyte.
Familjehemmen erbjuds arvode och omkostnadsersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Kontakta gärna familjehemskonsulenterna på föreningen skyddsvärnets familjevård om ni har några frågor eller skulle vara intresserade av ett uppdrag.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christine Dahl Elfver

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 57 435

E-post: christine.dahl.elfver@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 2

Namn: Kristian Persson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 574 37

E-post: kristian.persson@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 3

Namn: Oriana Rubio

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 57 427

E-post: oriana.rubio@skyddsvarnet.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-05 Nummer 1849
13-årig flicka

Placering nära Göteborg. Mamma med psykisk ohälsa. Flickan är nedstämd, svårt att sova och behöver hjälp med motivation. Är lätt att prata med och är ingen tuff eller utåtagerande tjej.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Suzanne Fredriksson

Befattning: Placeringskoordinator

Telefon: 040-231730

E-post: suzanne.fredriksson@keyassets.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-02 Nummer 1854
Familjehem i Borås eller dess omnejd

Familjehemsenheten i Eskilstuna kommun söker ett familjehem till en 14-årig flicka som från sin biologfamilj har med sig erfarenhet av missbruk, psykisk ohälsa och våld. Hon har tidigare varit familjehemsplacerad och behöver nu få tillgång till trygga och stabila vuxna som med känslomässigt engagemang kan vägleda och gränssätta.

Vi söker ett familjehem som har tidigare erfarenhet och som besitter god förmåga och tålamod kring föräldrakontakter. Önskvärt att ni inte bor ute på landet. Det får gärna finnas yngre barn i familjen, ej jämnåriga.

Är ni intresserade och tycker att beskrivningen stämmer bra för er, välkomna att höra av er för mer information!

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Andersson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-710 87 13

E-post: eva.andersson16@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-02 Nummer 1853
Socialtjänsten i Oskarshamn söker utslussningsfamilj i Finspång och dess omnejd.

Flicka 17 år önskar en utslussningsfamilj i Finspång då hon går på gymnasiet i Finspång.

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mona Hjalmarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0491-764768

E-post: mona.hjalmarsson@oskarshamn.se


Visa flera notiser från samma

Såg du inslaget om behandlingsmodellen MTFC i Rapport 13:e november?
Vi söker familjehem/ träningsfamiljer till MTFC. Är du intresserad, kontakta oss så berättar vi mer.

Länk till TVprogrammet: http://www.svt.se/nyheter/sverige/han-fick-nytt-liv-med-ny-behandlingsmetod

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Andersson

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 0733-229972

E-post: anneli.andersson@inom.com


Visa flera notiser från samma

Vi söker träningsfamiljer i Skåne, som under en begränsad tid kan ta emot en tonåring i sitt hem. Träningsfamiljen ingår i ett team och har kontinuerlig handledning samt tillgång till stöd dygnet runt. Ni får utbildning och kontinuerlig handledning och fortbildning. Uppdraget kräver att en vuxen är hemma på heltid. Heltidsersättning utgår i form av arvode. Vi söker i första hand familjer med äldre eller utflyttade egna barn.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Andersson

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 0733-229972

E-post: anneli.andersson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2014-04-30 Nummer 1851
Västerås Stad söker två familjehem till syskonpar

Västerås Stad söker två familjehem till pojke 6 år och flicka 13 år i Skövdeområdet. Barnen är syskon men ska bo i olika familjehem, däremot önskar vi att familjehemmen kan samarbeta kring umgängen.

Familjehemmen ska gärna ha erfarenhet eller kunskap om barn som varit utsatta för stor omsorgsbrist. Viss problematik kring sängvätning finns. Flickan ska gärna vara ensambarn i familjen alternativt om det finns tonårsbarn. Flickan är intresserad av hästar. I pojkens familjehem kan det finnas fler barn.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Karin Jonsson

Befattning: Familjehemsutredare

Telefon: 021-39 16 64

E-post: karin.jonsson@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2014-04-30 Nummer 1850
Älvkarleby kommun söker familjehem åt syskonpar

Vi söker familjehem åt ett syskonpar på 9 år (flicka) och 12 år (pojke) from juni 2014.
Vi ser helst att det inte finns några yngre barn i familjen där vi kommer att placera.Vi tänker att ni är öppna för ett gott samarbete med den biologiska familjen och arbetar för att främja ett umgänge mellan syskonen och deras nätverk.
Barnens intressen är crossåkning, fiske, ishockey, dans, musik och gymnastik.
Barnen behöver stöd i skolarbetet och stöd i vardagsrutiner.

Ersättning ges enligt SKLs riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Grönqvist

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 026-832 33

E-post: anna.gronqvist@alvkarleby.se

Kontaktperson 2

Namn: Linn Skäre

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 026- 832 19

E-post: linn.skare@alvkarleby.seFamiljevården i Göteborg har gått in i ett samarbete med Boende för ensamkommande som också är en verksamhet i Socialresursförvaltning.
Vi söker familjer i Göteborg med omnejd som kan ta emot en eller fler ensamkommande.Vi tänker också erbjuda kontraktering om det passar bra för familjen.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Söderberg

Befattning: Familjevårdskonsulent

Telefon: 031-367 97 21

E-post: marie.soderberg@socialresurs.goteborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Ivan Monasterios Ortega

Befattning: Familjevårdskonsulent

Telefon: 031-367 97 19

E-post: ivan.monasterios.ortega@socialresurs.goteborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Mikael Söderström

Befattning: Familjevårdskonsulent

Telefon: 031-367 97 22

E-post: mikael.soderstrom@socialresurs.goteborg.se


Visa flera notiser från samma

Det ska inte finnas yngre barn i familjehemmet pga att flickan kräver sitt. Hon har varit utsatt för stor omsorgssvikt och ska genomgå en traumabehandling med ert stöd som familjehem. Psykisk ohälsa och missbruk finns i hemmiljön. Syskonumgänge med syskon som är placerade ingår i uppdraget.
Vårt företag erbjuder er stöd dygnet runt i era uppdrag samt utbildning och handledning fortlöpande. Hör gärna av er så får ni utförligare beskrivning.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Minna Svahn

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733-584104

E-post: minna.svahn@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Helén Frisell

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0723-942269

E-post: helen.frisell@inom.com


Visa flera notiser från samma

Pojken är 17 år, välfungerande ensamkommande från Marocko. Hans skola finns i Falun.

Familjehemmen KRUT bedriver förstärkt familjehemsvård med skräddarsytt stöd till familjer och placerade barn och ungdomar. Vårt Dalarna- kontor och ansvarig konsulent finns i Mora.
Stöd, handledning, dygnet-runt-jour och god ersättning för ett engagerande och spännande uppdrag - ring oss!

Vi söker i följande städer:
Falun och Borlänge

Vi söker i följande län:
Dalarna,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Pettersson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0158- 215 59

E-post: eva.pettersson@familjehemmenkrut.se

Kontaktperson 2

Namn: Gitte Troll

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070- 388 83 39

E-post: gitte.troll@familjehemmenkrut.se

Kontaktperson 3

Namn: Lotta Broberg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: lotta.broberg@familjehemmenkrut.se

E-post: 0158- 215 60


Visa flera notiser från samma
2014-04-17 Nummer 1836
Socialtjänsten i Säffle söker familjehem åt 19-årig kille

Socialtjänsten i Säffle söker ett familjehem som vill ta emot en 19-årig kille som på grund av den starka hederskulturen som finns i hans familj inte kan bo kvar i hemmet. Killen har nyligen erkänt för sig själv att han är homosexuell vilket inte är accepterat av hans familj och han önskar därför bli familjehemsplacerad för att familjen inte ska få reda på sanningen. Killen har vissa sociala svårigheter och har tidigare varit familjehemsplacerad vilket inte var helt problemfritt.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Angelica Jansson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0533-681758

E-post: angelica.jansson@saffle.seVi har just nu stort behov av familjer med intresse för/ kunskap om och/eller erfarenhet av barn/ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD, autismspektrumstörning eller visst utagerande beteende. Behov av att hämta/lämna ungdomen kan förekomma.

Har Du intresse för målgruppen samt tid att ta emot en ungdom en eller ett par helger per månad? Välkommen att kontakta oss på Kontaktmannapoolen!

Vi söker i följande län:
Halland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Sundmark

Befattning: Handläggare

Telefon: 0340- 889 89

E-post: maria.sundmark@varberg.se

Kontaktperson 2

Namn: Madeleine Claussen

Befattning: Handläggare

Telefon: 0340- 885 54

E-post: madeleine.claussen@varberg.seVi söker familjehem för nyanlända ensamkommande barn. Ni bör bo i Göteborgsregionen.

Vi söker trygga, stabila vuxna som har tid och plats för en ny familjemedlem. Du/ni bör ha intresse och en öppenhet för andra kulturer.

Lerums kommun erbjuder familjehem för ensamkommande barn utbildning och extern handledning samt ersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofia Molyneux

Befattning: socionom

Telefon: 0302-52 21 78

E-post: sofia.molyneux@lerum.se


Visa flera notiser från samma
2014-04-16 Nummer 1288

Familjehem sökes i Mora och dess kranskommuner.

Extern handledning erbjuds alla familjehem.

Vi söker i följande län:
Dalarna,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jenny Dahlgren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0250-265 18

E-post: jenny.dahlgren@mora.se

Kontaktperson 2

Namn: Ewa Byström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0250-264 19

E-post: ewa.byström@mora.se


Visa flera notiser från samma
2014-04-16 Nummer 1398
JOURHEM SÖKES

Mora kommun söker kontrakterat jourhem i Mora med omnejd.
Att vara jourhem innebär att man akut tar emot barn och unga i sitt hem för kortare placeringar. Det är en fördel om Ni har tidigare erfarenhet av att vara familjehem. Som jourhem har man tillgång till stöd från familjehemsgruppen och resursteamet samt extern handledning. Ersättning utgår enligt SKL:s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Dalarna,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jenny Dahlgren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0250-265 18

E-post: jenny.dahlgren@mora.se

Kontaktperson 2

Namn: Ewa Byström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0250- 264 19

E-post: ewa.byström@mora.se


Visa flera notiser från samma
2014-04-15 Nummer 1364

Vi söker familjer som vill ta emot en tonåring i sitt hem för en begränsad tid. Som träningsfamilj ingår ni i ett team som arbetar runt den unge och dennes familj. Ni får utbildning, kontinuerlig handledning och fortbildning samt mycket stöd.
En vuxen behöver vara hemma på heltid. Heltidsersättning i form av arvode samt omkostnadsersättning utgår.

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Malin Karlsson

Befattning: Samordnare

Telefon: 0738-340054

E-post: malin.karlsson@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Matilda Karlsson

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-990683

E-post: matilda.karlsson@inom.com


Visa flera notiser från samma

Har du en öppen dörr och en trygg famn?
Verksamheten Ensamkommande Barn söker kontrakterade jourhem för barn utan vårdnadshavare i Sverige i åldrarna 0-12 år.

Barnen kommer från oro- och krigsdrabbade länder och behöver en stabil plats med trygga och förutsägbara vuxna i väntan på anvisning till sin nya kommun. Vi vill att en förälder är hemma på heltid då barnen är nyanlända och har ett stort behov av en tillgänglig vuxen. Vi önskar att jourhemmet är i Malmö med omnejd. Är du intresserad eller har frågor så hör av dig.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Emma Olsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-340796

E-post: familjevard.ensamkommande@malmo.se

Kontaktperson 2

Namn: Jennie Gustafsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-340792

E-post: familjevard.ensamkommande@malmo.se

Kontaktperson 3

Namn: Sara Engdahl

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-340797

E-post: familjevard.ensamkommande@malmo.se


Visa flera notiser från samma
2014-04-09 Nummer 1824
Familjehem sökes åt snart 17 årig kille

Söker familjehem åt 17 årig kille med autistiska drag. Familjen skall helst inte ha hemmavarande yngre barn.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Yvonne Thulin

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 0152 29237

E-post: yvonne.thulin@strangnas.se

Kontaktperson 2

Namn: Gunilla Hammar

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 0152 29236

E-post: gunilla.hammar@strangnas.se


Visa flera notiser från samma
2014-04-09 Nummer 1823
Kontaktfamilj sökes

10 årig pojke med gravt funktionshinder söker en kontaktfamilj där han kan vistas cirka 1 helg i månaden och ibland på lov.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Yvonne Thulin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0152 29237

E-post: yvonne.thulin@strangnas.se

Kontaktperson 2

Namn: Gunilla Hammar

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0152 29236

E-post: gunilla.hammar@strangnas.se


Visa flera notiser från samma

Salems kommun söker engagerade jourhem och familjehem för tonåringar med olika typer av problematik.

Kontakta oss gärna om du anser att du/ni är lämpade att utföra uppdrag åt oss.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria-Theres Erlandsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 070-731 8290

E-post: maria-theres.erlandsson@salem.seUngdomar anvisade till Hörby Kommun jourplaceras för utredning. Nu söker vi familjehem åt de ungdomar som bedöms vara i behov av stadigvarande boende i familjehem.

Önskvärda kvalifikationer:
¤ Erfarenhet/intresse av barn/ungdomar och deras levnadsvillkor samt erfarenhet av ensamkommande barn och ungdomar.
¤ Förmåga att ta hand om barn/ungdomar i kris.
¤ Förmåga att se och bemöta barn/ungdomar med särskilda behov.
¤ Flexibilitet, att se lösningar istället för problem.
¤ Förmåga att samarbeta med socialtjänst, god man, ev biologiska föräldrar, skola och övriga viktiga personer i barnets nätverk. Ni måste vara beredda att delta i utbildning och ta emot handledning i aktuella uppdrag.
¤ Körkort och tillgång till bil
¤ Intresse av att ta del i andra kulturer.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anette Ågren

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415378214

E-post: anette.agren@horby.se

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Nilsson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415378056

E-post: charlotte.nilsson@horby.se


Visa flera notiser från samma

Hörby Kommun söker två stycken kontrakterade jourhem med vardera två platser, för ensamkommande barn.

De jourfamiljehem vi söker är ett hem där ensamkommande barn och ungdomar kan vistas i avvaktan på stadigvarande boende. Jourhemmet ska kunna ta emot två ungdomar samtidigt och placeringstiden kan variera från några dagar upp till några månader. De barn och ungdomar som anländer till Sverige är ofta i kris och har behov av vuxna som är stabila och engagerade i sin omvårdnad. För att bli kontrakterat jourhem bör man vara flexibel med "stort hjärta". Egenskaper som nyfikenhet, tillgänglighet, tydlighet och tålmodighet värdesätter vi högt.
Vi söker en familj bestående av två vuxna. En av er måste ha möjlighet att vara hemma på heltid och ni arvoderas utifrån detta. Det är en fördel om jourfamiljehemmet är beläget inom Hörby kommun eller i närliggande kommun.

Önskvärda kvalifikationer:
¤ Erfarenhet/intresse av att arbete med barn/ungdomar och deras levnadsvillkor.
#Erfarenhet av arbete med ensamkommande barn/ungdomar och eller erfarenhet av andra kulturer
¤ Förmåga att ta hand om barn/ungdomar i kris.
¤ Förmåga att se och bemöta barn/ungdomar med särskilda behov.
¤ Flexibilitet, att se lösningar istället för problem.
¤ Förmåga att samarbeta med socialtjänst, god man, ev biologiska föräldrar, skola och övriga viktiga personer i barnets nätverk. Ni måste vara beredda att delta i utbildning och ta emot handledning i aktuella uppdrag.
¤ Körkort och tillgång till bil
¤ Intresse av att ta del i andra kulturer.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Charlotte Nilsson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415-378056

E-post: charlotte.nilsson@horby.se

Kontaktperson 2

Namn: Anette Ågren

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415-378214

E-post: anette.agren@horby.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker ett familjehem till tre ensamkommande bröder från Afghanistan.
De yngre pojkarna är födda 1998 och 2000 och har bara bott i Sverige sedan i februari. Yngsta pojken har särskilda behov som kan kräva en del sjukvårdskontakter.
Den äldsta pojken som är född 1995 ska bo i nära anslutning till sina bröder i ett mera självständigt boende, t ex ett hus på gården.

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 3

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-04-03 Nummer 1811
Stödfamiljer sökes

Familjehemsgruppen i Surahammars kommun söker kontaktfamiljer/stödfamiljer. I dagsläget har vi behov av stödfamiljer till två pojkar, 13 och 16 år gamla.
13-åringen är beviljad stödfamilj till en omfattning av 9 dygn per månad. Han har diagnoserna genomgripande störning i utvecklingen, Tourettes syndrom och ADHD och har behov av struktur och rutiner i vardagen. Pojken tycker bl a om att vara i skogen, fiska, och spela spel. Önskvärt om familjen bor nära Surahammars kommun.
16-åringen är beviljad stödfamilj till en omfattning av 2 dygn per månad. Han har diagnosen lindrig utvecklingsstörning. Pojken tycker om att fiska, meka och lyssna på musik. Önskvärt om familjen bor på landsbygden.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sara Haglöf

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0220-390 44

E-post: sara.haglof@surahammar.se

Kontaktperson 2

Namn: Pernilla Palmqvist

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0220-390 46

E-post: pernilla.palmqvist@surahammar.se2014-04-02 Nummer 1810

Vi söker just nu ett familjehem i Malmö för omgående placering av kille 14 år från Aftghanistan med redan fungerande skolgång i Malmö.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marlene Gottfridsson

Befattning: Administration/Konsulent

Telefon: 0709111274

E-post: marlene@angebofamiljevard.se2014-03-31 Nummer 1808
Familjehem till två pojkar

Vi söker en muslimsk familj med erfarenhet och engagemang till två bröder, sex och sju år. Max 20 mil från Stockholm.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Åsa Palmqvist

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 08-606 88 48

E-post: asa.palmqvist@haninge.se

Kontaktperson 2

Namn: Kristina Folkesson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 08-606 78 89

E-post: kristina.folkesson@haninge.se


Visa flera notiser från samma
2014-03-28 Nummer 1800

Familjepoolen söker en kontaktfamilj som har tid och engagemang för att ta emot en 10-årig pojke en helg i månaden. Det är en aktiv kille med mycket "spring i benen" så det är bra om familjen är aktiv och tycker om att göra saker. Han behöver vuxna som kan ge strktur och förutsägbarhet. Helst bor familjen i norrortskommun till Stockholm och har inte barn som är yngre än vår pojke då han behöver få känna att han är i fokus. Mycket värme och humor i familjen ses som en merit.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921318

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921255

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemsgruppen i Gävle söker familjehem för äldre tonåring, gärna familjehem med tidigare erfarenhet av uppdrag och gärna i trakten av Sundsvall eller Härnösand samt möjligen norra delen av Hälsingland.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västernorrland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se


Visa flera notiser från samma

Familjehem sökes till ett mindre barn med speciella behov. Familjen, som bör bestå av två vuxna, bör inte ha egna yngre barn, möjligen äldre tonåringar. Barnet har speciella behov och eventuellt en funktionsnedsättning som innebär att barnet mår bäst av att inte utsättas för för mycket stimuli, förändringar och kontakter. Familjen bör vara medvetna om att en av de vuxna sannolikt kommer att behöva vara hemma på heltid under en längre period. Önskvärt att kunskap/erfarenhet finns hos de vuxna om funktionshinder/autism/aspberger

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.Thomasson@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Birgitta Lassgård

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-177234

E-post: birgitta.lassgard@gavle.se

Kontaktperson 3

Namn: Ann Järvestad

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179983

E-post: ann.jarvestad@gavle.se


Visa flera notiser från samma
2014-03-28 Nummer 1797
Kontaktfamilj

Kontaktfamilj sökes till en flicka på 16 år. Behov av kontaktfamilj är för eget beteende samt behov av miljö ombyte. Omfattningen i dagsläget är en helg per månad.

Vid intresse önskas att kontakt tas via e-post.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Malin Fornander

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0554-19143

E-post: malin.fornander@kil.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem med eller utan erfarenhet till våra ungdom- och vuxen placeringar.

Är ni trygga, stabila vuxna med engagemang, tid och plats för en till. Då kan det vara er vi söker.

Av oss får ni ett omfattande stöd och handledning av någon av våra erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma

Vi har behov av ett familjehem som kan ta emot en traumatiserad pojke född 2007. Han behöver stort stöd i skolstart och har svårigheter socialt i kontakt med jämnåriga kamrater. Vi söker familjehem som har ett stort hjärterum, tidsutrymme och viss flexibilitet i sitt arbetsliv, för att kunna verka som familjehem, då möten oftast sker på dagtid. Vi har i dagsläget mycket förfrågningar i alla åldrar men främst yngre tonåringar så tveka inte att höra av er vid intresse!

Vårt företag Inom har ett konsulentstöd tillgängliga dygnet runt för våra familjehem. Ni får grundutbildning, handledning och fortbildning i era uppdrag inom vår regi.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Minna Svahn

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733-584104

E-post: minna.svahn@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Helén Frisell

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0723-942269

E-post: helen.frisell@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM Familjeforum söker familjehem som kan ta emot en 12- årig pojke för en begränsad tid, 9-12 månader. Som familjehem ingår ni i ett team som arbetar runt pojken och hans familj. Ni får utbildning, kontinuerlig handledning och fortbildning. En vuxen behöver vara hemma på heltid och heltidsarvode utgår.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Andersson

Befattning: Familjehemssamordnare

Telefon: 0733-229972

E-post: anneli.andersson@inom.com


Visa flera notiser från samma

Är ni två stabila vuxna som varannan helg skulle tycka att det var roligt att ta emot en 8-årig pojke? Han är en aktiv kille som vill ha mycket av er uppmärksamhet men som ibland är i sin egen lilla värld.Han tycker om dataspel och bygger lego. Gillar att vara ute och leka men behöver rutiner och förberedelser.
Kontaktfamiljen bör bo i Stockholmstrakten, gärna norrortskommun. Har ni egna barn ska de vara äldre än vår pojke. Har ni värme, humor och tålamod så är det meriterande.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921318

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-03-18 Nummer 1780
Familjehem till 10-årig flicka

Familjehem sökes i Stockholmsområdet, helst södra delarna, Haninge, Tyresö, Huddinge. Fördel med andra barn i hemmet, yngre och/eller äldre.
Ska ha kontakt med föräldrarna.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Leidehjelm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-6068212

E-post: marianne.leidehjelm@haninge.se


Visa flera notiser från samma
2014-03-14 Nummer 1772
FAMILJEHEM SÖKES TILL 13-ÅRIG POJKE

Familjehemsenheten i Angered söker ett familjehem till en 13-årig pojke med autismdiagnos och ADHD. Han är nyfiken, charmig och lätt att tycka om. Familjehemmet skall kunna ge struktur och förutsägbarhet samt bör bestå av en man och en kvinna, utan jämnåriga barn. Vi ser helst att familjehemmet bor på högst tio mils avstånd från Göteborg då pojken har regelbundet umgänge med mamman

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ulrika Kratz

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031/365 21 96

E-post: ulrika.kratz@angered.goteborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Chriser Emilson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031/365 21 90

E-post: christer.emilson@angered.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-03-14 Nummer 1771
Pojke 6 år

Pojke 6 år behöver ett familjehem med två vuxna, en bra manlig förebild. Inga yngre barn helst.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anette Lönnberg

Befattning: samordnare

Telefon: 0176 292245

E-post: anette.lonnberg@frosunda.se2014-03-13 Nummer 1767
Familjehem i Nora sökes

Familjehem sökes i Nora med omnejd till en 16 år gammal kille med normbrytande beteende. Behov av tydlig struktur samt stöd i vardag och konsekvent vägledning och gränssättning. Placering enligt SoL 4 kap 1 §.

För vidare information kontakt enligt nedan.

Vi söker i följande län:
Örebro,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Madeleine Ahlborg

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0554-19450

E-post: madeleine.ahlborg@kil.se

Kontaktperson 2

Namn: Anne-Marie Eriksson

Befattning: förste socialsekreterare

Telefon: 0554-19450

E-post: anne-marie.eriksson@kil.se


Visa flera notiser från samma
2014-03-11 Nummer 1761

Vi söker familjer som inte har djur inomhus. Detta då vi för tillfället inte har familjehem som matchar detta behov. Vi är intresserade av både redan utredda familjer och familjer utan tidigare erfarenhet.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Södermanland, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Hanna Otterhall

Befattning: Teamledare

Telefon: 0707-47 83 92

E-post: hanna.otterhall@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Emil Lundborg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0725-76 94 34

E-post: emil.lundborg@inom.com


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjer utan yngre barn och som inte har djur inomhus. Detta då vi för tillfället inte har familjehem som matchar detta behov. Vi är intresserade av både redan utredda familjer och familjer utan tidigare erfarenhet.

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Hanna Otterhall

Befattning: Teamledare

Telefon: 0707-47 83 92

E-post: hanna.otterhall@inom.com


Visa flera notiser från samma
2014-03-06 Nummer 1753
Familjehem sökes till Flicka 4 år

Vi söker familjehem i Västra Götaland till 4-årig flicka med gränslöst beteende och i behov av mycket stöd och en förälder som är hemma på heltid till en början. Kontakta oss för mer information.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Suzanne Fredriksson

Befattning: Placeringskoordinator

Telefon: 040-231730

E-post: suzanne.fredriksson@keyassets.se


Visa flera notiser från samma
2014-03-05 Nummer 1752
Socialtjänsten på Gotland

Vi söker familjehem för en åttaårig pojke med dokumenterad språkstörning som bl a behöver stöd och hjälp i det sociala samspelet med andra barn. Han har också viss minnesproblematik som t ex påverkar hans skolarbete.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gotland, Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Monica Larsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0498/26 88 85

E-post: monica.larsson@gotland.se2014-03-04 Nummer 1557
Avlastningsfamilj för en 13-årig flicka

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg söker en avlastningsfamilj för en 13:årig traumatiserad flicka.
Tanken är att ni skall avlasta familjehemmet 1 helg/månad och även vid något lov (ca 2-3 veckor/år).
Ni bör helst inte ha några egna hemmavarande barn.
Det vi ser som viktiga egenskaper är att ni är tydliga, lugna och tålmodiga.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sven-Olof Eriksson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 031-3654368

E-post: sven-olof.eriksson@ostra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-02-20 Nummer 1305

Är ni en familj som har tid och engagemang att öppna ert hem för en ungdom?

Socialtjänst Gävle erbjuder nu förstärkt familjehemsvård i egen regi. Där ingår ett intensivt stöd till familjehemmen och regelbundna träffar med andra familjer. Kommunens myndighetsansvar gör också att det alltid är nära mellan beslut och den personliga stödkontakten till våra familjehem.

Bor ni inom 15 mils avstånd från Gävle och kan tänka er att vara hemma på heltid med ett fast kontrakt för uppdrag som familjehem? Hör av er till oss!
För mer information kontakta någon av våra familjehemskonsulenter; Lena Wilhelmsson 026-172963 eller Lena Söderhäll Gille 026-178807 alternativt familjehemssekreterare Inger Thomasson 026-179929.
Hemsida: www.gavle.se/familjehem eller e-posta till familjehem@gavle.se

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Söderhäll Gille

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 026-178807

E-post: lena.soderhall.gille@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Lena Wilhelmsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 026-172963

E-post: lena.wilhelmsson@gavle.se

Kontaktperson 3

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se

Kontaktperson 4

Namn: Kristina Nohrén

Befattning: Projektledare/familjehemssekreterare

Telefon: 026-179132

E-post: kristina.nohren@gavle.se


Visa flera notiser från samma
2014-02-17 Nummer 1737
Erfaren kontaktfamilj sökes till 13-årig pojke

Lerums kommun söker en familj med erfarenhet av familjehems- eller kontaktfamiljsuppdrag. Pojken behöver positiva, trygga vuxna som kan erbjuda värme och tydliga gränser. Kunskap kring ADHD är önskvärt. Ni får gärna ha barn, men de bör vara äldre än pojken. Pojken är stresskänslig och behöver en paus från sin hemmiljö och sina kamratrelationer. Han gillar musik och sport och skulle gärna vilja prova på fotboll.

Handledning erbjuds av socionomer i kontaktverksamheten.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Johansson

Befattning: Socionom, kontaktverksamheten

Telefon: 0302 - 52 26 50

E-post: linda.johansson@lerum.se

Kontaktperson 2

Namn: Ingela Borgström

Befattning: Socionom, kontaktverksamheten

Telefon: 0302 - 52 14 53

E-post: ingela.borgstrom@lerum.se


Visa flera notiser från samma

Har du en öppen dörr och en trygg famn?
Verksamheten Ensamkommande Barn söker familjehem för barn utan vårdnadshavare i Sverige.
Barnen kommer från oro- och krigsdrabbade länder och behöver ett hem med trygga och förutsägbara vuxna.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jenny Berg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-34 08 91

E-post: jenny.berg@malmo.se

Kontaktperson 2

Namn: Sara Engdahl

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040- 34 07 97

E-post: sara.engdahl@malmo.se

Kontaktperson 3

Namn: Jennie Gustafsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040- 34 07 92

E-post: Jennie.Gustafsson@malmo.se

Kontaktperson 4

Namn: Karla Ortega

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040- 34 07 98

E-post: karla.ortega@malmo.se


Visa flera notiser från samma
2014-02-14 Nummer 1735

Familjepoolen söker en kontaktfamilj som kan ta emot ett syskonpar. Flickorna är 11 och 15 år. De behöver komma till en erfaren kontaktfamilj som har tid och engagemang över, en helg per månad.Gärna torsdag till söndag. Att vara ensamstående kvinna är inget hinder men det är viktigt att man är inkännande och stabil då den ädre flickan ibland kan behöva lite extra uppmärksamhet. Kontaktfamiljen bör inte bo för långt ifrån norrortskommunerna.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921318

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-02-11 Nummer 1728

För INOM är våra familjehem en av våra viktigaste resurser. Vi samarbetar med ett stort antal familjehem i hela landet, från norr till söder. Våra familjehem arbetar med varierande uppdrag. Vi erbjuder kommuner allt från kortare jourhemsplaceringar till längre uppväxtplaceringar för barn/unga, samt kvalificerat behandlingsarbete (tex. MTFC) i familjehemsmiljö. Vi rekryterar kontinuerligt nya familjehem och Du är alltid välkommen att kontakta oss i frågor som rör familjehemsvård.

Att fungera som familjehem är ett utvecklande och meningsfullt uppdrag som ger mervärde i livet. Samtidigt kan uppdraget vara utmanade, därför har vi i INOM har en rad medarbetare som på olika sätt arbetar med att stötta våra familjehem. Vår ambition är att erbjuda våra familjehem bästa möjliga omhändertagande i form av handledning, utbildning, tillgänglighet och service. Våra familjehem erbjuds ekonomisk kompensation i form av arvode och omkostnad.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jenny Sundin

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 054-10 08 90

E-post: jenny.sundin@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM är en organisation som består av bl.a. Sociala Tjänster, Familjeforum, KBT Mälardalen och Södertörns familjevård. Våra jour- och familjehem är en av våra viktigaste resurser. Vi samarbetar med ett stort antal familjehem i hela landet, från norr till söder. Våra familjehem arbetar med varierande uppdrag. Vi erbjuder kommuner allt från kortare jourhemsplaceringar till längre uppväxtplaceringar för barn/unga, samt kvalificerat behandlingsarbete (tex. MTFC) i familjehemsmiljö. Vi rekryterar kontinuerligt nya familjehem och Du är alltid välkommen att kontakta oss i frågor som rör familjehemsvård.

Om du är intresserad av att få veta mer om att vara/bli familjehem så kan du läsa om det på vår hemsida www.inom.com eller så ring oss på telefon 0200-11 53 60.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helen Johansson

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 0200-11 53 60

E-post: helen.johansson@inom.com


Visa flera notiser från samma

Key Assets är en familjehemsorganisation med kontor i Malmö och Borås, som specialiserat sig på att rekrytera och stödja familjehem som tar emot barn och unga som vuxit upp under svåra förhållanden.

Vår uppgift är inte att hitta sängplatser, vår uppgift är att erbjuda barn och unga en trygg familj.

Vi söker nu familjehem som har tid, engagemang och plats
som vill vara med och skapa en positiv och bestående förändring för barn och unga. Ett lokalt team bestående av familjehemskonsulenter, terapeuter och stödpersoner finns tillgängliga för att stötta Dig, Din familj och det barn som bor hos Er.

Jour 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året - helt enkelt när Du behöver det!

Vi söker nu familjehem i hela södra Sverige,
från alla kulturer, religion, etnisk tillhörighet och språk men bosatta och väletablerade i Borås, Sjuhärad, Halland, Västra Götaland, Södra Sverige eller Skåne och som kan och vill ta emot barn och unga, syskongrupper, ensamkommande flyktingbarn 0-18 år samt föräldra/barn placering.

Som familjehemsförälder är Du med och skapar minnen för livet!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anmäl Ert intresse på www.keyassets.se

Befattning: Vi ringer upp så snart vi kan!

Telefon: Malmö 040-23 17 30 / Borås 033-12 13 01

E-post: info@keyassets.se


Visa flera notiser från samma

Vi utökar vår familjehemsverksamhet med fler erfarna familjehem för uppdrag inom kraftigt förstärkt familjehemsvård.

Vi utökar just nu i Skåne och framför allt i eller nära Malmö, Helsingborg, Lund eller andra större städer.

Vår huvudsakliga målgrupp är ungdomar med komplex psykosocial problematik. Vi erbjuder handledning i hemmet varje vecka samt jour.

Heltidsuppdrag med arvode och omkostnadsersättning.

Låter detta intressant? Hör gärna av Er!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Jernkrook

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 060-170512

E-post: anna.jernkrook@aleris.se2014-02-04 Nummer 1206

REWITH expanderar och är i stort behov av familjehem!
Just nu har vi fått 39 nya Ramavtalskunder i Södra Sverige men är i behov av familjehem överallt.

Det här har vi behov av:

En av er är hemma på heltid.

Ni är engagerade och tålmodiga.

Ni gillar att ha ordning och struktur och arbetar gärna med belöningar och konsekvenser.

Ni är beredda att ta urinprov på de placerade vid behov.

Ni är bredda att åka till en psykolog då utredning krävs.

Ni tar hjälp, arbetar i team och i allians med den ansvariga konsulenten.

Ni gillar att vi svarar i telefon dygnet runt och är uppdaterade i ärendet om det händer allvarliga saker.

Ni vill ha det tryggt ekonomiskt.

VI BEHÖVER DIG SÅ TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS PÅ REWITH!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mariann Wideving

Befattning: Verksamhetschef

Telefon: 070-508 22 95

E-post: wideving@rewith.seINOM Sociala Tjänster i Skåne/Halland söker familjehem som kan tänka sig att ta emot ensamkommande barn i sitt hem. Som familjehem hos oss får du:

Kontinuerlig handledning av konsulent
Extern handledning i grupp
Utbildning och kontinuerlig fortbildning
Tillgång till jour dygnet runt

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Louise Cederholm

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0707478720

E-post: louise.cederholm@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Caroline Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733227368

E-post: caroline.nilsson@inom.com


Visa flera notiser från samma

Alpklyftan bedriver sedan 1995 vård och behandling av ungdomar. Alpklyftan består av HVB-hem, öppenvård och familjehemsvård. Alpklyftans familjehemsvård arbetar med barn och ungdomar. Vi söker familjehem i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Vi söker också familjehem som vill ta emot ensamkommande flyktingbarn/ungdomar.
Vi erbjuder
- Engagerade familjehemskonsulenter, regelbunden handledning och jour dygnet runt.
- Ungdomsbehandlare för placerad ungdom som ingår i teamet runt ungdomen.
- Ersättning som möjliggör att vara hemma deltid eller heltid.
- Gemensamma utbildningsdagar för familjehemmen.

Vill du veta mer? Ring eller skicka e-post till våra familjehemskonsulenter så berättar de mer!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Kerstin Henriksson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 073- 519 03 36

E-post: kerstin.henriksson@alpklyftan.com

Kontaktperson 2

Namn: Kent Nylén

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 073-519 03 56

E-post: kent.nylen@alpklyftan.com

Kontaktperson 3

Namn: Cecilia Gustafsson

Befattning: Enhetschef familjehemsvården

Telefon: 073-519 03 31

E-post: cecilia.gustafsson@alpklyftan.comFamiljepoolen är en kommungemensam, icke vinstdrivande, verksamhet som rekryterar familjehem till sex av Stockholms nordvästkommuner.
Nu söker vi ett familjehem till en 14-årig pojke i behov av mycket stöd och uppmärksamhet både i hemmet och i skolan. Familjen bör ha mycket värme, tålamod och humor. Det bör finnas två vuxna med erfarenhet av att vara familjehem eller av att ha egna barn i samma ålder. Det är en fördel om familjen också är bekant med ADHD problematik. Det ska inte finnas jämnåriga barn i hemmet.

En fördel är om familjehemmet inte bor så långt bort från Stockholm då det skall vara visst umgänge.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se

Kontaktperson 3

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemmen KRUT bedriver förstärkt familjehemsvård med skräddarsytt stöd till familjer och placerade barn och ungdomar.
Stöd, handledning, dygnet-runt-jour och god ersättning för ett engagerande och spännande uppdrag - ring oss!

Vi söker i följande län:
Östergötland, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Pettersson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 015821559

E-post: eva.pettersson@familjehemmenkrut.se

Kontaktperson 2

Namn: Robert Björklund

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 072 5370464

E-post: robert.björklund@familjehemmenkrut.se


Visa flera notiser från samma

BUF är en konsulentstödd familjehemsorganisation som arbetar med kraftigt förstärkt familjehemsvård. Vi finns i Västra Götaland, Halland och Skåne.
Som familjehem har ni ett nära samarbete med er familjehemskonsulent med handledning i ert hem en gång i veckan. Vår jourverksamhet når du dygnets alla timmar.

Vi söker nu engagerade familjer som kan ge barn- och ungdomar ett tryggt hem. Arvodet baseras på att det finns en vuxen hemma på heltid.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Ulfson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733 - 89 98 25

E-post: anneli@friab.se


Visa flera notiser från samma

Familjepoolen som är en kommungemensam verksamhet tii sex nordvästkommuner söker en kontaktfamilj till ett syskonpar födda -04 och -12. Till en början önskar vi att familjen kan ta emot barnen 2-3 eftermiddagar/kvällar per månad och en helgdag i månaden.På sikt är det tänkt att barnen ska sova över hos kontaktfamiljen en helg i månaden. Barnen behöver en trygg och stabil familj med mycket värme och engagemang. Har någon i familjen erfarenhet av matallergier är det bra. Om kontaktfamiljen bor i norrortskommun är det ett plus.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921318

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Vill du vara med och ge barn från Lund möjligheten till en nystart i livet?
Bli familjehem för Lunds kommun!

Vi tror att ni är en helt vanligt familj. På listan av era personliga egenskaper vill vi se engagemang, humor och förmåga att reflektera. Vi vill att ni är redo att pröva och ompröva ert föräldraskap i samarbete med oss och barnets biologiska nätverk.

Barnen som behöver bo i familjehem är mellan 0-18 år och kan ha mycket olika bakgrund.

Just nu vill vi framförallt komma i kontakt med familjer där det inte finns några yngre barn och som har möjlighet att ta emot syskon.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofia Hörnemalm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 359 46 64

E-post: sofia.hornemalm@lund.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Levander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 55 20

E-post: annika.levander@lund.se

Kontaktperson 3

Namn: Jenny Hintze

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 359 46 50

E-post: jenny.hintze@lund.se

Kontaktperson 4

Namn: Ronny Nylander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 69 39

E-post: ronny.nylander@lund.se2014-01-15 Nummer 1442
Kontaktfamilj sökes

Vi söker kontaktfamilj till en 9-årig pojke. Omfattning varannan helg. Pojken har behov av trygghet, förutsägbarhet och fler vuxna i sitt nätverk.

Vi söker en familj som kan erbjuda pojken en lugn men stimulerande miljö där han ges möjlighet att vara delaktig i stora och små projekt i familjen. Pojken gillar att leka, gå på upptäcksfärd och vara i skogen. Vi ser gärna att ni som familj tycker om att spela spel, läsa och prata tillsammans då pojken behöver stimulans i sin språkutveckling.

Handledning erbjuds av socionomer i kontaktverksamheten.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Johansson

Befattning: Socionom

Telefon: 0302 - 52 26 50

E-post: linda.johansson@lerum.se

Kontaktperson 2

Namn: Ingela Borgström

Befattning: Socionom

Telefon: 0302 - 52 14 53

E-post: ingela.borgstrom@lerum.se


Visa flera notiser från samma

Familjehem till ensamkommande flyktingbarn
Socialtjänsten i Linköping är i behov av familjehem till ensamkommande flyktingbarn.
De ensamkommande ungdomarna 12-18 år gamla och är på flykt från oroligheter och krig. De är individer med olika personligheter och intressen. Gemensamt är att de är ensamma, saknar stöd från vuxna och behöver bygga upp ett nytt nätverk.
För att få sina behov tillgodosedda är det vissa av ungdomarna som behöver bo i familjehem.
Att vara familjehem till en ensamkommande flyktingungdom innebär att man tar emot en ungdom i sitt hem under något eller några år. Familjehemmet har ansvar för ungdomens omvårdnad, fostran och skall genom vardaglig stöttning hjälpa ungdomen att på ett tryggt sätt etablerar sig i samhället. Det är viktigt att man som familjehem till ett ensamkommande barn är öppen och nyfiken för andra kulturer. Att man har lätt för att förstå och stå ut med olikheter samt har ett genuint intresse för hur man kan förena olika kulturer är också viktigt. Vi söker särskilt familjehem som inte har husdjur då många av de ensamkommande flyktingbarnen har svårt att acceptera husdjur inomhus.
Intresserad av uppdrag som familjehem till ett ensamkommande flyktingbarn?

Är Ni stabila vuxna med tid och engagemang att dela med Er av en trygg vardag. Är Ni intresserade av att vara familjehem under en kortare eller längre tid och därmed öppna Ert hem och hjärta för ett barn/ungdom?
Välkommen att kontakta våra familjehemskonsulenter Torgny Nilsson 013-206230 & Yvonne Jakobsson 013-206892 för mer information och intresseanmälan. Vi har även en hemsida under www.linkoping.se stöd/omsorg/ du behovs. Där kan du lämna din intresseanmälan direkt.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Yvonne Jakobsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013206892

E-post: yvonne.jakobsson@linkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-01-14 Nummer 1682
Kontakterat jourfamiljehem till tonåringar sökes

SDF Angered Familjehemsenheten söker er som har erfarenhet av att ta hand om barn och ungdomar i sitt arbete och/eller som familjehem. Uppdraget kräver att någon är hemma på heltid/deltid vilket kommer att avspegla sig i ersättningen.

Som jourfamiljehem kommer ni få handledning och regelbundet stöd av erfarna och kompetenta socionomer.

Har ni tid, plats och vill göra en insats, tveka inte att höra av er.

Ring eller kontakta oss via e-post.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martina Segrell

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 031-365 12 75

E-post: martina.segrell@angered.goteborg.se


Visa flera notiser från samma

Föreningen skyddsvärnets familjevård söker familjehem som har erfarenhet av eller önskar arbeta med klienter från 13 år och uppåt med samsjuklighet. Klienterna kan ha psykiska funktionshinder samt missbruksproblematik. Vi söker även familjer med erfarenhet av att arbeta med LSS-placeringar samt familjer som kan erbjuda ADL-träning i hemmet. Familjehemmet bör ha tid, engagemang och kunna erbjuda trygga och tillitsfulla relationer.

Föreningen skyddsvärnet präglas av humanitet, delaktighet, flexibilitet, nytänkande och kvalitet. Vi på familjevården arbetar utifrån tron på människan med mottot hjälp till självhjälp, och anser det viktigt att våra familjehem kan bidra med att föra denna värdegrund vidare i sitt dagliga arbete med våra klienter.

Familjerna bör vara bosatta i Stockholmsområdet.Med max 2,5h bilavstånd.

Föreningen skyddsvärnets familjevård erbjuder förstärkt konsulentstödd familjehemsvård med handledning, stöd och utbildning för familjehemmen. Vi erbjuder jourberedskap via telefon efter arbetstid. Familjehemmen erbjuds även möjlighet att regelbundet få träffa andra familjehemsvärdar för nätverksskapande och erfarenhetsutbyte.

Familjehemmen erbjuds arvode och omkostnadsersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Kontakta gärna familjehemskonsulenterna på föreningen skyddsvärnets familjevård om ni har några frågor eller skulle vara intresserade av ett uppdrag.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christine Dahl Elfver

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 57 435

E-post: christine.dahl.elfver@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 2

Namn: Oriana Rubio

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 574 27

E-post: oriana.rubio@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 3

Namn: Kristian Persson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 57 437

E-post: kristian.persson@skyddsvarnet.se


Visa flera notiser från samma

Socialtjänsten söker familjehem till barn och ungdomar.
Behoven kan se ut så här:
"Sari 4 år" har föräldrar med allvarliga psykiska problem. Hon behöver ett familjehem för lång tid framåt, kanske hela hennes uppväxt.

"Solveig 15 år" har stora problem hemma och hennes föräldrar kan inte styra henne. Hon behöver komma till ett familjehem som kan ge henne både omvårdnad och trygghet.
(ovanstående beskivningar är påhittade)

Välkommen att höra av dig!

Leif Åkerlund, tfn 036 - 10 68 68
leif.akerlund@jonkoping.se
Maria Kangeryd, tfn 036 - 10 68 47
maria.kangeryd@jonkoping.se

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Västra Götaland, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Leif Åkerlund

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 036 - 10 68 68

E-post: leif.akerlund@jonkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Maria Kangeryd

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 036 - 10 68 47

E-post: maria.kangeryd@jonkoping.se2014-01-02 Nummer 1667
Familjehem till snart 10-årig pojke

Kommun söder om Stockholm söker ett erfaret familjehem i Botkyrka, Huddinge eller dess närhet till pojke snart 10 år. Måste få vara yngst i familjehemmet. Ska ha umgänge med mamma, pappa och syskon. Familjehemmet måste vara djurfritt

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ann-Cathrin Lindell

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 08-606 72 13

E-post: ann-cathrin.lindell@haninge.se


Visa flera notiser från samma
2013-12-18 Nummer 1661
Stödfamiljer sökes i Halmstad med omnejd

Halmstads kommun söker stödfamiljer. Uppdraget brukar innebära att barnet/barnen vistas i stödfamiljen varannan till var tredje helg. Vi ser gärna att ni är öppna för uppdrag avseende barn i varierande åldrar, en fördel är också om ni kan tänka er att ha uppdrag för syskon. För mer information kontakta handläggare enligt länken i notisen.

Vi söker i följande län:
Halland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Julia Telemo

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 035-154787

E-post: julia.telemo@halmstad.se


Visa flera notiser från samma
2013-12-18 Nummer 1660
Stödfamilj sökes i Halmstad med omnejd

Halmstads kommun söker stödfamilj till tre syskon, med uppdrag var tredje helg. Två pojkar födda -04, och flicka född -05.

Vi söker i följande län:
Halland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Julia Telemo

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 035-154787

E-post: julia.telemo@halmstad.se


Visa flera notiser från samma

Ramlösa Social Utveckling AB (RSU) är ett företag som rehabiliterar missbrukare i familjehem. Vi har funnits i snart 20 år och har ca 50 klienter inskrivna från hela Sverige med koncentration på placering i Skåne och Hallandskusten. Våra kunder är kommunernas socialtjänst och kriminalvården.

Vi arbetar med män, kvinnor och par från 16 år och uppåt. Våra klienter har problem med missbruk av olika typer av droger och ibland även kriminalitet för att finansiera missbruket.

RSU:s behandlare finns med under hela placeringen. Vi besöker klienten/familjen minst en gång per vecka och finns alltid tillgängliga vid behov.

Vår rehabiliteringsmodell innebär att klienten bor i ett familjehem mellan 6-10 månader och därefter följer en utslussningsfas där klienten får hjälp till ett eget boende med stöd. Den genomsnittliga rehabiliteringstiden ligger på ca 18 månader. Vi erbjuder våra klienter olika former av behandlingsinriktade samtal och ombesörjer att våra klienter är sysselsatta med studier, praktik eller arbete. Vi erbjuder kontinuerlig handledning och utbildning till våra familjehem.

Ett bra familjehem består av stabila vuxna människor med ett stort mått av empati och tålamod (par eller ensamstående), utan några problem med droger eller kriminalitet och en vilja/möjlighet att ta emot en medmänniska i sin bostad. Det är viktigt att man inte gör detta enbart av ekonomiska skäl. Före en eventuell placering gör vi en familjehemsutredning där vi bland annat hämtar in utdrag från social- och belastningsregister.

Vänliga hälsningar
Lena Källström

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Källström

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070 - 66 99 529

E-post: l.kallstrom@rsu-ab.com


Visa flera notiser från samma

Ramlösa Social Utveckling AB (RSU) är ett företag som rehabiliterar missbrukare i familjehem. Vi har funnits i snart 20 år och har ca 50 klienter inskrivna från hela Sverige med koncentration på placering i Skåne och Hallandskusten. Våra kunder är kommunernas socialtjänst och kriminalvården. Företaget har HVB-tillstånd och mer information om oss finns på vår hemsida www.rsu-ab.com

Vi arbetar med män, kvinnor och par från 16 år och uppåt. Våra klienter har problem med missbruk av olika typer av droger och ibland även kriminalitet för att finansiera missbruket.

RSU:s behandlare finns med under hela placeringen. Vi besöker klienten/familjen minst en gång per vecka och finns alltid tillgängliga vid behov via vår jour.

Vår rehabiliteringsmodell innebär att klienten bor i ett familjehem mellan 6-10 månader och därefter följer en utslussfas till ett eget boende med stöd. Den genomsnittliga rehabiliteringstiden ligger på ca 18 månader. Vi erbjuder våra klienter olika former av behandlingsinriktade samtal och ombesörjer att våra klienter är sysselsatta med studier, praktik eller arbete. Vi erbjuder kontinuerlig handledning och utbildning till våra familjehem.

Ett bra familjehem består av stabila vuxna människor med ett stort mått av empati och tålamod (par eller ensamstående), utan några problem med droger eller kriminalitet och en vilja/möjlighet att ta emot en medmänniska i sin bostad. Det är viktigt att man inte gör detta enbart av ekonomiska skäl. Före en placering gör vi en familjehemsutredning där vi bland annat inhämtar utdrag från social- och belastningsregister.

För mer information kontakta oss.

Vänliga hälsningar
Lena Källström

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Källström

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070- 66 99 529

E-post: l.kallstrom@rsu-ab.com


Visa flera notiser från samma
2013-12-05 Nummer 1651
Jourhem sökes

Jourhem sökes med plats för barn i ålder 0-19 år!
Jourhemsgruppen i Linköping behöver utökas med ytterligare familjer som bor i Linköping eller dess närhet.
Vi söker trygga, stabila och flexibla familjer med tid, tålamod, utrymme och förmåga att samarbeta med socialtjänsten, biologiska föräldrar och andra som finns runt barnet.
Barn som blir akutplacerade befinner sig oftast i en krisartad situation och det gäller att bemöta dem med omtänksamhet, förståelse och respekt.
Under tiden som barnet bor i jourhemmet ansvarar de vuxna för att ta hand om barnet och ge omvårdnad och trygghet, hjälpa till med läxor, skjutsa till aktiviteter och liknande.

Att vara jourfamilj innebär att en i familjen är hemarbetande och erhåller ett månatligt arvode samt omkostnadsersättning. Ni kommer att få arbetskamrater i form av andra jourföräldrar som ni träffar regelbundet, kontinuerlig handledning i grupp samt fem veckors ledighet per år med arvode.
Vi lägger stor vikt vid personlig mognad och livserfarenhet! Ni behöver ha erfarenhet av barn och ungdomar, egna eller andras.
Intresserad? Ring oss!

Resursgruppen, Socialkontoret
socialsekreterare Margareta Nilsson, 013-263693
e-post :margareta.nilsson2@linkoping.se
socialsekreterare Britt Marie Niklasson, 013-206523
e-post:britt-marie.niklasson@linkoping.se
kansli: 013-206099

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: margareta Nilsson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 013-263693

E-post: margareta.nilsson@linkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt-Marie Niklasson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 013-013-206523

E-post: britt-marie.niklasson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2013-11-14 Nummer 1630
Stödfamilj sökes till 6-årig flicka

Vi söker en stödfamilj till en 6-årig flicka med funktionshinder. Omfattningen är en eller två helger i månaden och två veckor under sommaren. Vi ser gärna att ni bor i södra Dalsland

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pernilla Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-3652172

E-post: pernilla.johansson@angered.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2013-10-30 Nummer 1614
Familjehem sökes i Kalmar med omnejd.

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Rolf Johansson

Befattning: Konsulent

Telefon: 073-4224797

E-post: rolf@sweafamiljehem.se


Visa flera notiser från samma
2013-10-30 Nummer 1613

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Blekinge,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Rolf Johansson

Befattning: Konsulent

Telefon: 073-4224797

E-post: rolf@sweafamiljehem.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemsgruppen i Gävle söker stabil familj med tidigare erfarenhet av familjehemsplaceringar. Familjen bör bestå av två vuxna och om det finns barn i familjen sedan tidigare bör de vara i övre tonåren.
Detta familjehem behövs till en kraftfull 10-årig tjej, ett familjehem som på ett kärleksfullt sätt kan visa henne vägen....

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Åsa Holm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179694

E-post: asa.holm@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemsgruppen i Gävle söker familjehem till 13-årig flicka. Gärna en familj där det finns yngre barn och gärna i Gävle med omnejd.
Under sin uppväxt har flickan varit i avsaknad av rutiner och vägledning vilket medfört kontinuitetsbrott i skolgång och med kamratrelationer. Med stöd av nuvarande jourhem har vi sett en positiv utveckling i många avseenden.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Birgitta Lassgård

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-177234

E-post: birgitta.lassgard@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se


Visa flera notiser från samma

Ystads kommun söker ett arabisktalande familjehem åt en 17-årig flicka från mellanöstern. Familjehemmet bör vara beläget på åkavstånd från Helsingborg.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Magnus Hörnblad

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0411 57 77 83

E-post: magnus.hornblad@ystad.se

Kontaktperson 2

Namn: Susanne Lundgren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0411 57 77 41

E-post: susanne.lundgren@ystad.seNu söker Villa Victoria familjehem till ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar i Stockholms län med omnejd.

Vi satsar på kvalié och söker familjer som har erfarenhet av migration, är väl meriterade samt har språkkompetens.

Villa Victoria startade 2006. Sedan dess har vi erbjudit tryggt boende med stöd av engagerade vuxna. Vi på Villa Victoria svarar för ett respektfullt omhändertagande av barn, ungdomar och familjer. Genomgående präglas våra boenden av hemkänsla med trygghet, värme och gemenskap. I verksamheten betonas ömsesidig respekt mellan alla samt medbestämmande och öppenhet.

Är ni intresserade? Ring Diana och Betty på 0733-30 46 56, 0708-30 46 36 eller skicka ett mail till diana.ring@villavictoria.se eller betty.kajubi@villavictoria.se

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Diana Ring

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733-30 46 56

E-post: diana.ring@villavictoria.se

Kontaktperson 2

Namn: Betty Kajubi

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0708304636

E-post: betty.kajubi@villavictoria.se12-årig vetgirig, glad och aktiv tjej behöver en resursfamilj i Gävle med omnejd. Tanken är att resursfamiljen successivt ska övergå till att bli flickans familjehem. De vuxna i familjen bör ha både tid och intresse för att uppmuntra och stödja såväl skolgång som fritidsaktiviteter. Gärna mycket flexibla vuxna som ser möjligheter istället för hinder och som finner lösningar istället för att bli uppgivna...

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Åsa Holm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179694

E-post: asa.holm@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se


Visa flera notiser från samma
2013-09-23 Nummer 1559
Familjehem sökes

Familjehem sökes till en ensamkommande 17-årig pojke för placering enligt SoL. Pojken har fungerande skolgång och nätverk i Uppsala.

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Therese Isacson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0555-42110

E-post: therese.isacson@grums.se

Kontaktperson 2

Namn: Saman Afrasiabi

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0702032108

E-post: saman.afrasiabi@grums.se


Visa flera notiser från samma

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Jönköping,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Rolf Johansson

Befattning: Konsulent

Telefon: 073-4224797

E-post: rolf@sweafamiljehem.se


Visa flera notiser från samma
2013-09-10 Nummer 1536

Vi söker träningsfamiljer (familjehem) som tillsammans med ett team vill arbeta i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care). Programmet vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.

•Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar

•En vuxen behöver vara hemma på heltid

•Heltidsersättning samt omkostnad utgår

•Som träningsfamilj får man kontinuerlig utbildning och handledning

Just nu är vi i stort behov av en familj som kan ta emot en flicka på 14 år. MTFC- programmet pågår ca ett år och man blir utredd som familjehem och utbildad i MTFC-metoden, innan uppdraget startar. Man skall helst bo max en timma från Göteborg och ha ett extra rum för ungdomen. Egna barn är inget hinder, dock ej spädbarn.

Är du intresserad av att prova detta arbetssätt? Välkommen att kontakta oss för mer information.

Helen Frisell 031-757 93 56
Caroline Antehag 031-757 93 53

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helen Frisell

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 031-757 93 56

E-post: helen.frisell@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Caroline Antehag

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 031-757 93 93

E-post:


Visa flera notiser från samma

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Rolf Johansson

Befattning: Konsulent

Telefon: 073-4224797

E-post: rolf@sweafamiljehem.se


Visa flera notiser från samma
2013-09-03 Nummer 1533

INOM Sociala Tjänster söker familjehem i Jönköpings län för 14-årig pojke som har ett begynnande destruktivt beteende, med föräldrar som ej förmår gränssätta honom.

INOM Sociala Tjänster arbetar med konsulentstödd och förstärkt familjehemsvård. För mer information gå in på vår hemsida www.inom.com

Familjehem som arbetar med INOM Sociala Tjänster får:
Kontinuerlig handledning av konsulent
Extern handledning i grupp
Utbildning och kontinuerlig fortbildning
Tillgång till jour dygnet runt

Vi söker i följande län:
Jönköping,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mariann Walkeapää

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 072-577 05 85

E-post: mariann.walkeapaa@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Thommie Carlsén

Befattning: Enhetschef

Telefon: 0707-80 90 64

E-post: thommie.carlsen@inom.com


Visa flera notiser från samma
2013-09-03 Nummer 1532

Vi söker ett familjehem för en 16-årig pojke som är tidigt traumatiserad med ett utagerande beteende. Familjehemmet bör vara lugna och kunna skapa och hålla en tydlig struktur. Det bör vara en vuxen hemma på heltid, gärna mannen i familjen. Det finns ett öppenvårdsteamm samt stöd från BUP kring pojken och hans familj.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mariann Walkeapää

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0725-77 05 85

E-post: mariann.walkeapaa@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Tommy Stenwall

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-747 87 35

E-post: tommy.stenwall@inom.com


Visa flera notiser från samma

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Rolf Johansson

Befattning: Konsulent

Telefon: 073-4224797

E-post: rolf@sweafamiljehem.se


Visa flera notiser från samma
2013-09-02 Nummer 1367
Familjehem på deltid i Göteborgsområdet.

Vi söker en familj som kan vara som morföräldrar för mindre barn var annan helg och även vardagar vid behov.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Benita Pärg

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 031 3659133

E-post: benita.parg@majornalinne.goteborg.se2013-08-01 Nummer 1476

Engagerade familjer sökes
Ibland är det så att barn av olika anledningar inte kan bo kvar i sin biologiska familj. Därför finns det ett stort behov av familjer som är beredda att ta emot barn i sitt hem. Linköpings kommun söker efter dig som är intresserad av att bli familjehem. Det krävs ingen särskild utbildning för att bli familjehem. Vi söker efter dig som är beredd att ge av din tid, ditt engagemang och din kärlek.
Ett familjehemsuppdrag innebär en viss ekonomisk ersättning, som varierar beroende på uppdragets karaktär. Vi erbjuder samtliga våra familjer stöd, handledning och utbildning. Att vara familjehem är att göra en stor insats såväl för samhället som för en enskild individ.
Är du intresserad? Ring då någon av våra familjehemskonsulenter:
Torgny Nilsson eller Yvonne Jakobsson: 013-206600
Här kan du se ett nyhetsinslag med ett av våra familjehem: www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/article1204369.svt

Läs mer om vad det innebär att vara familjehem här: www.linkoping.se/sv/Stod-omsorg/Dolda-sidor/Du-behovs/Familjehem

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Södermanland, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 013-206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Yvonne Jacobsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013-206892

E-post: yvonne.jakobsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2013-08-01 Nummer 1189

Socialtjänsten i Linköping söker familjer som har livserfarenhet och vana med barn och/eller ungdomar för uppdrag som familjehem/kontaktfamilj.

Kontaktfamiljer
Har ni utrymme, tid och engagemang? Just nu är behoven störst i åldersgruppen 12-16 år samt för syskon. En kontaktfamilj ska vara en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Det innebär att barnet får komma till familjen och vistas där på dygnsbasis efter behov. Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö att vistas i. Andra viktiga uppgifter är att lyssna och finnas till. Ofta blir kontaktfamiljen en viktig del i nätverket för barnen och föräldrarna.
Omfattningen på uppdraget kan exempelvis vara vistelse under helg varannan vecka, men även omfatta veckodagar.

Familjehem
Just nu har vi särskilt stort behov av familjehem till barn och unga mellan 13 och 16 år. Familjehemsföräldrar är inga superföräldrar och vi ställer få formella krav. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i en stad, i hus eller lägenhet. Du kan vara mellan 25 och 60 år gammal - det viktiga är att din ålder fungerar bra med barnets ålder. Det kan finnas barn i familjen sedan tidigare, men det är inget krav. Det vi söker är trygga och stabila vuxna människor med tid och tålamod. Familjer som kan älska, vårda och dela ett barn med dess föräldrar.
Eftersom barnen och ungdomarna kommer från Linköping vill vi att du inte bor alltför långt bort. Det är också viktigt att du inte bor trångt utan har ett rum över till ett placerat barn.
Som familjehem / kontaktfamilj erhåller man ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.
Intresserad av uppdrag som familjehem / kontaktfamilj

Välkommen att kontakta våra familjehemskonsulenter Torgny Nilsson 013-206230 & Yvonne Jakobsson 013-206892 för mer information och intresseanmälan. Vi har även en hemsida under www.linkoping.se/Stod-omsorg/Dolda-sidor/Du-behovs. Där kan du lämna din intresseanmälan direkt.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Södermanland, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 013-206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Yvonne Jakobsson

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 013-206892

E-post: yvonne.jakobsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2013-07-11 Nummer 1492
Östra Göteborg söker familjehem för 15 årig tjej

15 åriga Janna behöver en stabil och trygg familj i närheten av Göteborg.

Janna har nyligen fått diagnosen aspberger och hon har epilepsi. Janna accepterar sin diagnos till viss del, men det leder också till konflikter.

Janna hamnar lätt i konflikter, har svårt med det sociala samspelet, och fungerar som bäst i ett sammanhang med få personer. Vi söker därför ett familjehem utan barn, eller med vuxna utflugna barn. Janna behöver tydlighet och förutsägbarhet. Hon tycker inte om överraskningar och hennes vardag behöver vara tillrättalagd. Vi söker ett familjehem som har en stor portion tålamod, är tydliga och prestigelösa. Humor är en viktig egenskap och ett sätt att nå Janna.

Janna har haft skolsvårigheter sedan årskurs 7, har inga intellektuella hinder att få goda betyg, och har framöver behov av en skolform/skola där personalen har god kunskap om aspberger.

Janna är road av att åka buss och spårvagn. Hon tycker om att baka och är i mångt och mycket en "hemmatjej".

Kontakta oss för mer information!

Ersättning utgår i enlighet med kommunförbundets rekommendationer. Till en början behöver någon i familjehemmet kunna vara hemma på heltid.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Annika Spångberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0313654059

E-post: annika.spangberg@ostra.goteborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Majid Amiri

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0313654314

E-post: majid.amiri@ostra.goteborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Sofie Granvall

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0313654338

E-post: sofie.granvall@ostra.goteborg.se

Kontaktperson 4

Namn: Annika Hallberg

Befattning: Metodhandledare

Telefon: 0313653509

E-post: annika.hallberg@ostra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma


Vi söker jourfamiljer och familjehem i Dalarna och Västmanland!
Familjehemmen KRUT bedriver förstärkt familjehemsvård med skräddarsytt stöd till familjer och placerade barn och ungdomar.
Stöd, handledning, dygnet-runt-jour och god ersättning för ett engagerande och spännande uppdrag - ring oss!

Vi söker i följande län:
Dalarna,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gitte Troll

Befattning: Familjehemskonsulent Dalarna

Telefon: 0767955065

E-post: gitte.troll@familjehemmenkrut.se

Kontaktperson 2

Namn: Eva Pettersson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0158 21559

E-post: eva.pettersson@familjehemmenkrut.se


Visa flera notiser från samma
2013-07-02 Nummer 1485
Västerås Stad söker jour- och familjehem

Västerås Stad är i stort behov av fler jourfamiljehem och familjehem till barn i alla åldrar samt till barn/ungdomar som utsatts för hedersrelaterat våld.

Vi söker främst familjehem i Mälardalsregionen och jourfamiljehem i Västerås med dess närhet.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemsrekryteringen

Befattning: Familjehemsrekryteringen

Telefon: 021-391525 eller 021-392295

E-post: familjehemsrekryteringen@vasteras.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker nu familjehem som har erfarenhet av att vara familjehem för uppdrag som kraftigt förstärkt familjehem, där Rekon även har familjebehandlingsuppdrag.

Ni vill samarbeta nära med oss för att nå målen för placeringen.
Vi arbetar med barn i alla åldrar samt med barn och föräldraplaceringar.

Vi erbjuder ett nära samarbete med handledning och tillgänglighet dygnet runt.

Vi söker familjehem i stor Stockholms området, runt Mälaren, Uppland och södra Norrland.

Låter det intressant? Hör av er så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Margareta Ekenstam

Befattning: verksamhetsutvecklare

Telefon: 073/708 47 50

E-post: info@rekon.se2013-05-07 Nummer 1423
FAMILJEHEM SÖKES TILL UNG KONSTNÄRSSJÄL

Botkyrka kommun söker ett familjehem till en 15-årig flicka som är lätt att tycka om.

Flickan är lågmäld och stillsam.
Hon behöver ett stabilt familjehem som med engagemang kan ge henne omsorg och värme.

Vi söker det familjehem som med tid och tålamod kan vinna flickans tillit och förtroende.

INTRESSEANMÄLAN MOTTAGES TACKSAMT PER E-POST

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christin Berardi

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: chris.berardi@botkyrka.se

E-post: chris.berardi@botkyrka.se2013-04-24 Nummer 1207
Östra Göteborg söker erfaret familjehem till en 8-årig flicka.

Vi söker en erfaren och trygg familj för en pigg och intensiv flicka. Ni bör ha erfarenhet av barn med speciella behov, mycket tålamod och ett stort hjärta.
En vuxen kommer att behöva vara hemma på heltid - åtminstone under det första året. Det bör inte finnas andra barn i familjen och helst inga husdjur.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sven-Olof Eriksson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-3654368

E-post: sven-olof.eriksson@ostra.goteborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Spångberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-3654059

E-post: annika.spangberg@ostra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2013-04-10 Nummer 1396
Familjehem sökes

Socialtjänsten i Karlskrona kommun söker efter ett tryggt och stabilt, erfaret och engagerat familjehem till ett syskonpar, pojke och flicka född 98 och 00. Ni bör ha haft placerade barn tidigare och god erfarenhet/kunskap av barn med särskilda behov. Det är bra om det inte finns yngre barn eller andra placerade barn i familjen samt att djur är välkomna. I uppdraget ligger att samarbeta med socialtjänst, biologiska föräldrar och övriga viktiga personer i barnets nätverk.
Ersättning utgår i form av arvode och omkostnadsersättning och vi erbjuder regelbunden handledning.

Vi utgår ifrån SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) riktlinjer beträffande arvode och omkostnader.

Ta gärna kontakt för mer information.

Vi söker främst i Blekinge, Skåne och Kalmar län.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helena Blomberg

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0455-321029

E-post: helena.blomberg@karlskrona.seFRIAB är en konsulentstödd familjehemsverksamhet med öppenvårdsmottagning och utslussverksamhet. Vi söker familjehem i Skåne, Halland och Västra Götaland där det finns två vuxna personer i hemmet. Förvärvsarbete är tillåten med samtidig placering.

Vi behöver just nu familjehem till personer som via kriminalvården önskar få chans att leva ett sunt och värdigt liv utan missbruk och kriminalitet.

Som familjehem har du tillgång till din familjehemskonsulent dygnets alla timmar. Familjehemskonsulenten besöker ert familjehem varje vecka för handledning samt svarar för samordningen (kontaktmannaskap) kring den placerade personen. Parallellt med detta är personen inskriven i FRIABs öppenvårdbehandling under dagtid.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ingela Fläderholm

Befattning: Samordnare FRIAB Göteborg

Telefon: 0733-899811

E-post: ingela@friab.se

Kontaktperson 2

Namn: Carl-Oskar Nilsson

Befattning: Placeringsansvarig FRIAB Helsingborg

Telefon: 0701-472900

E-post: carloskar@friab.se

Kontaktperson 3

Namn: Susanne Jensen

Befattning: Samordnare FRIAB Helsingborg

Telefon: 0733-228895

E-post: susanne@friab.se


Visa flera notiser från samma
2013-03-12 Nummer 1074
Familjehem i Oskarshamn med omnejd sökes

För att kunna placera barn i hemkommunen söker vi ett antal familjehem. Vi har barn i olika åldrar med olika behov som behöver varma, stabila vuxna med tid och plats. Gärna med kompetens av neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi besöker våra familjehem regelbundet där placeringshandläggaren träffar barnet och familjehemssekreteraren ger stöd till familjehemsförädrarna. Därutöver ges handledning av utbildad handledare.

Arvode enligt SKL och med tydliga riktlinjer gällande omkostnadsersättning.


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christina Sjöström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0491-76 47 66

E-post: christina.sjostrom@oskarshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Ingela Wiberg

Befattning: Receptionist

Telefon: 0491-76 47 60

E-post: ingela.wiberg@oskarshamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Mona Hjalmarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0491-76 47 68

E-post: mona.hjalmarsson@oskarshamn.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjer, med eller utan egna barn, eller ensamstående som kan emot ett barn/ungdom i sitt hem ca en till två helger/månad. Det gäller barn/ungdomar med någon form av funktionshinder t ex Aspergers syndrom eller utvecklingsstörning. Därför är det en fördel om man har tidigare erfarenhet av barn/ungdomar med särskilda behov, men dock inget krav. Personlig lämplighet är avgörande.
För vidare information kontakta nedanstående.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tobias Larsson

Befattning: Gruppchef LSS

Telefon: 0550-88600

E-post: tobias.larsson@kristinehamn.se


Visa flera notiser från samma

Cean har stöd och behandling som fungerar, unikt och individanpassat. I Ceans verksamheter möter du engagerade och flexibla Coacher, terapeuter, pedagoger, stödpersoner och läkare. Vi har en stark tro på individens förmåga att med rätt hjälp själv landa rätt och klara av livet. Vårt huvudsakliga specialistområde är stöd och behandling för ungdomar, unga vuxna och familjer.

Cean har sedan starten 1998 varit stilbildare för synsättet att, fungerande stöd- och behandlingsinsatser bör förläggas i verklighetsnära miljöer såsom lägenhetsboende där skola, praktik och arbete är viktiga delar. Vår erfarenhet är att insatserna skall ske i så verkliga miljöer som möjligt för att snabbare nå målet med en varaktig förändring.

Nu söker vi familjer som vill var en del av företagets utveckling och inte minst göra en insats för barn och undomar.

Du som kan erbjuda ett barn en trygg och stabil tillvaro, har tid, utrymme och tålamod.

Vi söker dig som kan vara hemma på heltid.

Arvode och omkostnadsersättning utgår enligt riktlinjer.
Tillgängligt stöd dygnet runt.
Handledning.

Hör av dig vid frågor.

Markus Dannelöv

Vi söker i följande län:
Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Markus

Befattning: Behandlare

Telefon: 0708339227

E-post: markus.dannelov@cean.se


Visa flera notiser från samma

Cean har stöd och behandling som fungerar, unikt och individanpassat. I Ceans verksamheter möter du engagerade och flexibla Coacher, terapeuter, pedagoger, stödpersoner och läkare. Vi har en stark tro på individens förmåga att med rätt hjälp själv landa rätt och klara av livet. Vårt huvudsakliga specialistområde är stöd och behandling för ungdomar, unga vuxna och familjer.

Cean har sedan starten 1998 varit stilbildare för synsättet att, fungerande stöd- och behandlingsinsatser bör förläggas i verklighetsnära miljöer såsom lägenhetsboende där skola, praktik och arbete är viktiga delar. Vår erfarenhet är att insatserna skall ske i så verkliga miljöer som möjligt för att snabbare nå målet med en varaktig förändring.

Nu söker vi familjer som vill var en del av företagets utveckling och inte minst göra en insats för barn och undomar.

Du som kan erbjuda ett barn en trygg och stabil tillvaro, har tid, utrymme och tålamod.
Vi söker tex dig som kan vara hemma på heltid, du som har ett generationsboende. Allt är av intresse.
Hör av dig om du är intresserad så berättar vi mer.

Arvode och omkostnadsersättning utgår enligt riktlinjer.
Tillgängligt stöd dygnet runt.
Handledning.

Markus Dannelöv
Tel/0708399227
markus.dannelov@cean.se
www.cean.se

Vi söker i följande län:
Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Markus Dannelöv

Befattning: Behandlare

Telefon: 0708399227

E-post: markus.dannelov@cean.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjer i Söderhamns kommun, eller intill-liggande orter, som med kort varsel skall kunna ta emot ett eller två barn/Ungdomar.
Placeringarna skall vara tillfälliga under utredningstid eller tills annan lösning hittats. Tidigare erfarenhet som familjehem, eller annan erfarenhet av att arbeta med barn är positivt, men är inte ett krav. I uppdraget ingår en fast arvodesersättning så att en av de vuxna kan vara hemma på heltid, oavsett om barn är placerade eller ej. För barnet utgår omkostnadsersättning.
Välkomna att höra av er!

Vi söker i följande län:
Gävleborg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Bengt Westling

Befattning: Teamledare

Telefon: 0270-75288

E-post: bengt.westling@soderhamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Lena Rydell

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0270-75243

E-post: lena.rydell@soderhamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Annika Jonsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0270-75161

E-post: annika.jonsson@soderhamn.se© 2010-2013 Familjehemsbanken AB | Samtliga priser är exkl. moms | Innehavare av F-skatt | Webbplatskarta
Vekhyttan Ålunda 3209, 716 93 Fjugesta | Tel: 0585-200 57 | E-post: kontakt@familjehemsbanken.se