Familjehemsbanken_logga Start

Sökesnotiser

Här finns notiser från kommuner och företag som söker familjer som har möjlighet att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen.

Söker ni fler trygga vuxna?


222 träffar
2015-11-27 Nummer 4362
Södertälje söker familjehem

Vi söker familjehem till en 14 årig pojke. Han kom till Sverige 2014 från Somalia. Han behöver regler och struktur så att han inte återfaller i ett riskfyllt beteende. Han behöver mycket tid och kärlek från en familj med två vuxna helst inga småbarn, men trygga äldre tonåringar kan gå bra. Han är en social kille med stort fotbollsintresse.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Värmland, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Malin Hedlund

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0852306678

E-post: malin.hedlund@sodertalje.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-27 Nummer 4365
Alingsås kommun söker familjehem till 15-årig flicka.

Vi söker ett familjehem som kan möte en 15 årig flicka från Somalia med tålamod och kärlek. Flickan har varit i Sverige några år och kan relativt bra svenska. Utmaningen för familjehemmet blir att motivera flickan till att gå till skolan.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Torbjörn Sandell

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0322-61 70 56

E-post: torbjorn.sandell@alingsas.se2015-11-26 Nummer 3411
Söker boende över hela Sverige för skyddat boende

Vi söker resurs/kontaktfamilj som kan erbjuda "brevid" boende, men även familjer som har plats för placering i huset. Vi söker familjer som är utredda och viktigt att ni har någon form av erfarenhet av skyddat boende. Vi vill att boendet håller en god standard då chansen för en lyckad placering ökar när boendet är bra.Om ni talar/förstår språk utanför svenska, såsom Arabiska, Persiska är det ett plus.. dock inte avgörande.Vänligen hör av er till oss om ni känner att ni passar in, eller om ni har frågor.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Magnus

Befattning: placering & säkerhet

Telefon: 0708302641

E-post: magnus@skyddsplacering.se2015-11-26 Nummer 4364
Södertälje söker familjehem/bredvidboende för 16-årig kille.

Ett familjehem utrustat med tålamod, engagemang och vänlig fyrkantighet sökes till 16-årig kille som kommer från Syrien. Ingen diagnos, missbruk eller kriminalitet.

Gärna söder om Stockholm.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Östblom

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0761-101366

E-post: marie.ostblom@sodertalje.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjer där en vuxen kan vara hemma på heltid, heltidsarvode samt omkostnadsersättning utgår. Vi erbjuder en välbeforskad behandlingsmodell,regelbunden handledning och fortbildning samt tätt samarbete i ett kunnigt och engagerat team.
Vill du veta mer?
Hör av dig till oss :)

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Andersson

Befattning: Träningsfamiljskonsulent

Telefon: 0733-229972

E-post: anneli.andersson@inom.com


Visa flera notiser från samma

Vill du och din familj vara jourhem för asylsökande barn?

Resursteamen Barn och Ungdom är en verksamhet i Stockholms stad. Vi söker nu par, ensamstående och familjer som vill bli jourhem för att ta emot ensamkommande flyktingungdomar från 14 år och uppåt under asylprocessen.

Ett barn bor i ett asylboende i väntan på permanent uppehållstillstånd eller avslag. Det är en viktig del av mottagandet och introduktionen in i det svenska samhället.

Vi erbjuder:

- Individuell handledning och tät kontakt med stöd i vardagen av erfarna familjevårdsinspektörer
- Grupphandledning
- Utbildningar och kurser
- Nära samarbete med enheter inom socialtjänsten i Stockholms stad

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information!

Besök oss gärna på
www.stockholm.se/familjehem
www.facebook.com/familjehemstockholm
www.twitter.com/familjehemsthlm

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stockholms stad

Befattning: Familjehemskonsulterna

Telefon: 08-50825221

E-post: familjehem@stockholm.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-25 Nummer 4363
Södertälje söker familjehem åt syskon, 2 och 6 år

Familjehem i närheten av Södertälje eller i Stockholms söderorter. Barnen behöver trygghet, tid och kärlek från två vuxna. En vuxen ska ha möjlighet att vara hemma på heltid under en period. Barnen behöver tydlighet och struktur i vardagen. Familjen behöver ha tålamod och engagemang. Det är en fördel om det inte finns barn i samma ålder.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Fredrika Engqvist

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 08 - 5230 22 25

E-post: fredrika.engqvist@sodertalje.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-25 Nummer 4361
Kommun i Stockholms län söker familjehem till 12-årig pojke.

Familjehem, där en vuxen är hemma på heltid, sökes till 12-årig pojke med autismliknande tillstånd och
ADHD. Pojken har stora omsorgsbehov och familjehemmet behöver ha erfarenhet av problematiken. Det ska inte finnas yngre barn, men tänkbart med lite äldre trygga tonåringar.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britt-Marie Nylander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-5230 3673

E-post: britt-marie.nylander@sodertalje.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-25 Nummer 4360

Vi söker jourhem
Vi söker er som har erfarenhet av att vara familjehem till barn/ungdomar eller erfarenhet av annan verksamhet med barn/ungdomar till exempel förskola eller skola.
Ni behöver vara flexibla, ha kunskap om och kunna stödja barn/ungdomar i kris samt vara beredda att släppa barnet/ungdomen när placering i jourhemmet avslutas.
Vi ger råd och stöd i form av tät kontakt med jourhemssekreterare och utbildning.

Vi ersätter enligt SKL:s rekommendationer

Visst verkar detta intressant?

Kontakta: Karin Iwarsson Broo 021-392251, Anna Karin Dahl 021-398371 eller Maud Sandfelt 021-398378

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Karin Iwarsson Broo

Befattning: jourhemssekreterare

Telefon: 021-392251

E-post: karin.iwarsson.broo@vasteras.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Karin Dahl

Befattning: jourhemssekreterare

Telefon: 021-398371

E-post: anna.karin.dahl@vasteras.se


Visa flera notiser från samma

Som kontrakterat jourhem önskar vi att ni har erfarenhet av barn/ungdomar antingen som familjehem eller från annan verksamhet, till exempel förskola eller skola.
Ni behöver vara flexibla, ha kunskap om och kunna stödja barn/ungdomar i kris samt kunna släppa barnet/ungdomen när tiden i jourhemmet avslutas. Körkort är ett krav.
I våra kontrakterade jourhem ska någon vuxen vara hemma på heltid då jourplaceringar kan ske när som helst på dygnet och ibland kräver att en vuxen är hemma med barnet/ungdomen. Vi kontrakterar för barn i åldern 0 – 18 år och för en till tre platser, beroende på utrymme i hushållet.

Som kontrakterat jourhem får ni:
• Månadsarvode plus extra arvode vid placering och omkostnad kopplad till barnets /ungdomens ålder.
• Råd och stöd i form av tät kontakt med jourhemssekreterare,
• Extern handledning och regelbundna träffar med övriga kontrakterade jourhem
• Utbildning.

Visst verkar detta intressant?

Kontakta: Karin Iwarsson Broo 021-392251, Anna Karin Dahl 021-398371 eller Maud Sandfelt 021-398378

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Karin Iwarsson Broo

Befattning: jourhemssekreterare

Telefon: 021-392251

E-post: karin.iwarsson.broo@vasteras.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Karin Dahl

Befattning: jourhemssekreterare

Telefon: 021398371

E-post: anna.karin.dahl@vasteras.se


Visa flera notiser från samma

Team Actum tar emot placeringar i åldrarna 0-18 år samt även föräldra-barn-placeringar (då i särskilda familjehem som riktat in sig på just denna målgrupp).

Våra placeringar har skiftande behov och problematik och placeras av socialtjänsten med stöd av SoL eller LVU.

Familjehem som tar emot uppdrag via oss kan räkna med stöd och handledning av teamledare som sköter kontakten med socialtjänsten. Tillgång till jour finns dygnet runt. Vi erbjuder också föreläsningar och gemenskap under våra familjehemsdagar.

Vår handledning bygger på KBT och ACT som vi ser som gångbara med hjälpande analysverktyg och förhållningssätt i arbetet med barnen. Vi har inte som krav på att ni som familjehem ska kunna detta, däremot mottagliga och intresserade av handledningen och tänket. Vi som arbetar som teamledare hos oss är socionomer med långvarig erfarenhet från socialtjänsten och familjehemsvård. Vi har vidareutbildat oss i KBT och ACT. Vår önskan är att utgöra ett stöd och en trygghet för er som familjehem.

Vill ni jobba med oss för att ge ett barn möjlighet till förändring?

Ring 019-7604580 eller maila info@teamactum.se
Du kan också kontakta någon av teamledarna direkt om du vill.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Värmland, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Monica Lund

Befattning: Teamledare

Telefon: 019-7604582

E-post: lund@teamactum.se

Kontaktperson 2

Namn: Ulrika Enemar

Befattning: Teamledare

Telefon: 019-7604583

E-post: enemar@teamactum.se

Kontaktperson 3

Namn: Raija Zetterblad

Befattning: teamledare

Telefon: 019-7604581

E-post: zetterblad@teamactum.se

Kontaktperson 4

Namn: Team Actums växel

Befattning:

Telefon: 019-7604580

E-post: info@teamactum.se2015-11-24 Nummer 4357
Familjehem sökes till ensamkommande 14-åring

Familjehem sökes till ensamkommande 14-årig kille.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofie Gabrielsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-814 83

E-post: sofie.gabrielsson@karlshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Claudia Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-817 33

E-post: claudia.hahnjohansson@karlshamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Linda Ekström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-816 41

E-post: linda.ekstrom@karlshamn.se

Kontaktperson 4

Namn: Anna Östensson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-817 00

E-post: anna.ostensson@karlshamn.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-23 Nummer 4356

söker familjehem i närheten av Göteborg till flicka, född -06.

Traumatiserad. Utagerande mot vuxna och barn när något går emot. Kan delta i lek. Går i liten grupp i skolan. Häst- och djurintresserad.

Behöver förutsägbarhet och trygghet. Ej yngre barn i familjehemmet.

Välkommen att höra av dig via e-post!

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-23 Nummer 4354

söker familjehem i närheten av Göteborg till pojke, född -05.

Traumatiserad, pendlar kraftigt i ålder, stort kontrollbehov. Stort behov av stöd hemma, i social samvaro samt i skolan. Musikintresserad.

Behöver förutsägbarhet och omsorgspersoner med tålamod och tid.

Välkomna att kontakta mig via e-post!

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-23 Nummer 4355

söker familjehem i närheten av Göteborg till pojke, född -07.

Traumatiserad. Kontrollbehov. Behov av stöd hemma, i social samvaro samt i skolan.

Intresserad av traktorer.

Behov av förutsägbarhet och trygghet. Behöver omsorgspersoner med tålamod och tid.

Ej yngre barn i familjehemmet.

Välkommen att kontakta mig via e-post!

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma

Behovet av stöd för unga människor växer varje dag. Just nu söker vi par eller ensamstående som har en stabil familjesituation och som vill ta emot unga vuxna i sitt hem för kortare och längre tid. Som familjehem åt oss får ni regelbunden och adekvat handledning av familjehemskonsulent, utbildning och möjlighet till stöd dygnet runt via telefon. Ekonomisk ersättning i form av arvode och omkostnad utgår.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

E-post:familjehem@humana.se
Facebook: Facebook.com/HumanaFamiljehem

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Carola Clomén

Befattning: Familjehemsutredare

Telefon: 0703-47 41 41

E-post: familjehem@humana.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-20 Nummer 4352
Kils kommun söker familjehem till ensamkommande barn

Kils kommun söker familjehem till ensamkommande barn i åldrarna 8--12 år, företrädesvis pojkar. Vi söker familjer som vi kan samarbeta med och som kan ta emot ensamkommande barn. Ni måste ha tid, och engagemang att ta emot en extra familjemedlem, samt intresse för andra kulturer. Ni ska som familj kunna erbjuda god omsorg och stötta barnet i dess integrering i det svenska samhället.
För familjer utan erfarenhet erbjuds en grundutbildning.

Svar/intresseanmälan emotses endast per mail. de familjer som vi vill gå vidare med kommer att kontaktas.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anne-Marie Eriksson

Befattning: tf Enhetschef IFO

Telefon: 0554-19450

E-post: anne-marie.eriksson@kil.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-20 Nummer 4351

Familjehemsenheten, Karlstads Kommun söker familjehem till en 8-årig pojke som har behov av mycket uppmärksamhet,stöd och engagemang från vuxna. Det är en fördel om ni har erfarenhet av NP- diagnoser och att det inte finns andra yngre barn i familjen. Ni får gärna bo inom en 15-mils radie från Karlstad.
Vi följer SKL´s rekommendationer gällande ersättningar samt erbjuder utbildning och stöd i uppdraget.
Välkomna att höra av er till oss för mer informationsutbyte.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Elisabeth Rune

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-540 4981

E-post: elisabeth.rune@karlstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Katarina Ericsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-540 5329

E-post: katarina.ericsson@karlstad.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjer, både par och ensamstående att samarbeta med och som kan ta emot ungdomar i sitt hem för kortare eller längre tid. Vi söker också familjer som kan ta emot syskon. För familjer utan tidigare erfarenhet av att vara familjehem erbjuder vi en grundutbildning. Vi erbjuder också ett intressant och varierat fortbildningsprogram samt stöd och handledning.

Besök oss gärna på:
www.stockholm.se/familjehem
www.facebook.com/familjehemstockholm
www.twitter.com/familjehemsthlm

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemskonsulterna

Befattning: Familjehemsinspektör

Telefon: 08-508 25 221

E-post: familjehem@stockholm.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-17 Nummer 4347

söker familjehem i södra Sverige till pojke, född -99. Varit i Sverige i drygt ett år. Kommer ursprungligen från Syrien. Pojken har behov av grundläggande omsorg. Önskar bo i stad/tätort.

Välkommen att höra av dig per mail!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-17 Nummer 4346
Familjehem till 10-årig flicka

Vi söker familjehem till 10-årig flicka. Ni ska ha tid, tålamod och engagemang. I uppdraget ingår samarbete med föräldrar, syskon och övrigt nätverk. Flickan ska vara yngst i familjen.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christina Sandahl

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 08-606 82 12 (endast måndag-tisdag)

E-post: christina.sandahl@haninge.se


Visa flera notiser från samma

Vi behöver familjer som kan ta emot ensamkommande barn, mestadels pojkar, för en kortare eller längre tid.
Vi söker trygga vuxna som lever i en stabil livssituation med tid och utrymme för en person till i familjen. Ni behöver ha intresse och en öppenhet för andra kulturer. Ni ska framförallt erbjuda god omsorg och ett stöd för ungdomen i dennes integrering i det svenska samhället.
Som familjehem kommer ni samarbeta med oss på socialtjänsten samt med den unges gode man.

Vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning, enligt Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer och fortlöpande stöd och handledning.

Vi behöver er!

Ring eller maila för mer information!

Ingrid Nilsson
Socialsekreterare
0417-181 24
ingrid.nilsson@tomelilla.se

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ingrid Nilsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0417-181 24

E-post: ingrid.nilsson@tomelilla.se


Visa flera notiser från samma

Socialtjänsten i Tomelilla Kommun söker tre erfarna familjehem åt ungdomar i tonåren, en pojke och två flickor. Ni bör helst haft tidigare placerade barn samt goda kunskaper och erfarenhet av barn med särskilda behov. I uppdraget ligger även att samarbeta med socialtjänst, biologiska föräldrar och övriga viktiga personer i barnens nätverk. I familjen får inte finnas andra småbarn. Ersättning utgår i form av arvode och omkostnadsersättning och vi erbjuder regelbunden handledning av erfaren handledare.

Vi utgår ifrån SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) riktlinjer beträffande arvode och omkostnader.

Kontakta gärna oss för mer information.

Ingrid Nilsson
Socialsekreterare
0417-181 24
Ingrid.nilsson@tomelilla.se

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ingrid Nilsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0417-181 24

E-post: ingrid.nilsson@tomelilla.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-13 Nummer 4341
Familjehem sökes

Klippans kommun söker nu fler familjehem att samarbeta med. I dagsläget behöver vi familjehem åt både barn och ungdomar. Vi är just nu i behov av ett familjehem som har erfarenhet av missbruksproblematik.

Har du och din familj möjlighet att göra en insats för någon av dessa barn-ungdomar? Gärna utreda familjehem men inget krav.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Kiefer

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0435-28668

E-post: Susanne.kiefer@klippan.se

Kontaktperson 2

Namn: Marie Brynbo

Befattning: samordnare

Telefon: 0435-28249

E-post: Marie.brynbo@klippan.se


Visa flera notiser från samma

Behovet av familjehem nu större än någonsin!
Under lång tid har det varit brist på familjehem i Sverige och med rådande situation i omvärlden är behovet nu akut.

Vi söker dig som har en stabil familjesituation och som kan ta emot barn och ungdomar i ditt hem. Vi söker par och ensamstående, både på landet och i stan. Som familjehem får du utbildning, handledning, stöd och ekonomisk ersättning.

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/HumanaFamiljehem

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Vi söker i följande län:
Jämtland, Västernorrland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Charlotte Selin

Befattning: Familjehemskonsulent/ Teamledare

Telefon: 070-747 87 13

E-post: charlotte.selin@inom.com


Visa flera notiser från samma

Behovet av familjehem nu större än någonsin!
Under lång tid har det varit brist på familjehem i Sverige och med rådande situation i omvärlden är behovet nu akut.

Vi söker dig som har en stabil familjesituation och som kan ta emot barn och ungdomar i ditt hem. Vi söker par och ensamstående, både på landet och i stan. Som familjehem får du utbildning, handledning, stöd och ekonomisk ersättning.

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/HumanaFamiljehem

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Vi söker i följande län:
Västerbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Federico Luna

Befattning: Enhetschef

Telefon: 070-2911915

E-post: f.luna@inom.com


Visa flera notiser från samma

Behovet av familjehem nu större än någonsin!
Under lång tid har det varit brist på familjehem i Sverige och med rådande situation i omvärlden är behovet nu akut.

Vi söker dig som har en stabil familjesituation och som kan ta emot barn och ungdomar i ditt hem. Vi söker par och ensamstående, både på landet och i stan. Som familjehem får du utbildning, handledning, stöd och ekonomisk ersättning.

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/HumanaFamiljehem

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Vi söker i följande län:
Norrbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linnea Gideonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-244 71 79

E-post: linnea.gideonsson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-11-13 Nummer 4321
Kontaktfamilj varannan vecka.

Söker kontakfamilj till en tjej i 16 års åldern som under 3 månader behöver stöttning varannan vecka sedan 3 dagar varannan vecka. Hon är intresserad av djur och önskar komma till en familj med djur. Hon är väldigt social och lätt att tycka om. Hon önskar också att det finns barn i samma ålder. Hon har svårighet med att passa tider och behöver stöttning med detta. Inom pendlings avstånd till Kungsängen.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Therese Levin

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 08-58169543

E-post: therese.levin@upplands-bro.se

Kontaktperson 2

Namn: Linda Agnekil

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0858169008

E-post: linda.Agnekil@upplands-bro.se


Visa flera notiser från samma

Trygg och stabil familj sökes till 13-årig flicka i Storuman el omnejd. Hon har delar av sitt nätverk i Storuman. Flickan behöver placeras utifrån bristande hemförhållanden och inte på grund av sitt eget beteende. Placering bör ske så snart som möjligt

Vi söker i följande län:
Västerbotten, Norrbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna-Karin Jonasson-Juhlén

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0651-182 33, 073-275 26 06

E-post: anna-karin.jonasson@ljusdal.se

Kontaktperson 2

Namn: Tina Colliander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0651-188 66, 070-354 94 29

E-post: tina.colliander@ljusdal.se2015-11-12 Nummer 4301

Vi söker ett familjehem, där pojken ska bo varannan vecka. Ersättning kommer att utgå som för en heltidsplacering.
Familjehemmet behöver vara beläget så att pojken kan gå kvar i sin skola i Karlskoga. Familjen behöver ha erfarenhet och förståelse för barn med funktionshinder. Det är en fördel att det inte finns yngre barn i familjen.

Familjehemsgruppen i Karlskoga erbjuder regelbunden handledning, beredskap dygnet runt samt aktiviteter för familjehem.

Välkommen att anmäla intresse via mail!

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Cecilia Birath Hurtig

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-619 42

E-post: cecilia.birath@karlskoga.se

Kontaktperson 2

Namn: Sofii Blom

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-611 76

E-post: sofii.blom@karlskoga.se

Kontaktperson 3

Namn: Tarja Edström

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 0586-614 16

E-post: tarja.edstrom@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-12 Nummer 4291
Familjehem för en ensamkommande kille från Somalia.

Vi söker ett familjehem till en ensamkommande 17 årig kille från Somalia som har varit i Sverige sedan sept 2014.
Pga ett försämrat psykiskt mående finns en önskan om att komma till ett familjehem som kan stötta honom i kontakterna till PTSD-klinik.
Vi söker ett familjehem där han kan stöttas i att få bra rutiner kring mat, sömn skola och stöd när det gäller läkarbesök.
Killen har idag ett intresse av fotboll, att spela och att titta på fotboll.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Örebro, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-17149, 0722-210 40 92

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se

Kontaktperson 2

Namn: Weronica Olofsson

Befattning: Socialsekreterare för ensamkommande

Telefon: 0725-631930

E-post: weronica.olofsson@admin.herrljunga.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-12 Nummer 4281
Familjehem för ensamkommande 14-årig kille från Afganistan

Vi söker ett familjehem för en ensamkommande kille på 14 år från Afganistan som har varit i Sverige sedan dec 2014.
Killen har sedan start önskat för sitt eget mående att bo i en annan boendeform än asylboende.
Killen är i behöv ett lugnt familijehem som är lugna och stabila. Familjehemmet bör ha kunskap om vad PTSD är och innebär.
Killen har ett intresse av att spela fotboll,och att baka.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Örebro, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-17149, 0722-210 40 92

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se

Kontaktperson 2

Namn: Weronica Olofsson

Befattning: Socialsekreterare för ensamkommande

Telefon: 0725-631930

E-post: weronica.olofsson@admin.herrljunga.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-11 Nummer 4261

Familjehem i Sala sökes till en 16 årig kille från Afghanistan. Han talar bra svenska.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martina Matthias

Befattning: Verksamhetsansvarig

Telefon: 070-7738829

E-post: info@mafamilia.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-11 Nummer 4241
Östhammarskommun söker kontaktfamilj

Östhammarskommun söker en kontaktfamilj till en kille som går på mellanstadiet.Vi ser gärna att ni som familj har egna eller andra kontaktbarn i åldern 8-10 år. Samt att ni är aktiva utomhus och tycker om att göra utomhus aktiviteter tillsammans med barnen.

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marita Hubinette

Befattning: Kontaktsekreterare

Telefon: 0173-864 94

E-post: marita.hubinette@osthammar.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemmen KRUT bedriver förstärkt familjehemsvård med skräddarsytt stöd till familjer och placerade barn och ungdomar.
Stöd, handledning, dygnet-runt-jour och god ersättning för ett engagerande och spännande uppdrag - ring oss!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Lundgren

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0158-213 11

E-post: maria.lundgren@familjehemmenkrut.se

Kontaktperson 2

Namn: Maria Andersson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0158-215 64

E-post: maria.andersson@familjehemmenkrut.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-10 Nummer 4231
Familjehem till 15 årig flicka

Kristinehamns kommun söker familjehem till 15 årig flicka. Familjehemmet behöver ha tidigare erfarenhet av uppdrag. Du/ni behöver även ha kunskap om barn med särskilda behov.
Familjehemmet kan ha yngre barn eller äldre barn som kan vara goda förebilder.

Flickan är intresserad av dans och beskrivs som omtänksam men har haft en svår uppväxt. Detta har resulterat i ett utagerande beteende men som hon under de senaste två åren arbetat aktivt med för att förändra.

Då vi ofta är på resa så är du/ni välkomna att maila eller lämna meddelande när vi inte svarar.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jenny Cronqvist

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88438

E-post: jenny.cronqvist@kristinehamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Maj-Britt Andersson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88415

E-post: maj-britt.andersson@kristinehamn.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-10 Nummer 4221
Familjehem sökes till 10 årig pojke

Kristinehamns kommun söker familjehem till en 10-årig pojke. Vi tror att han skulle må bra av att komma till en familj där det finns lite äldre barn som kan fungera som hans förebilder. Vi ser gärna att familjen har erfarenhet av tidigare uppdrag.
Ring oss för mer information!

Då vi ofta är på resande fot är du/ni välkomna att lämna meddelande eller maila oss.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Värmland, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jenny Cronqvist

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88438

E-post: jenny.cronqvist@kristinehamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Maj-Britt Andersson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88415

E-post: maj-britt.andersson@kristinehamn.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-10 Nummer 4211
Familjehem till 16 årig pojke

Vi behöver ett stabilt familjehem, med både man och kvinna, till en pojke som kom i kontakt med socialtjänsten våren 2013 utifrån relationssvårigheter och oro över missbruk samt skolfrånvaro och senare ett eskalerande missbruk. Familjen har haft flera insatser och det har perioder fungerat väl men det blir svårt för honom när han vistas i hemmet. Han behöver få en fungerande skolgång Han är en skärpt pojke och har inga svårigheter med inlärningen. Han är lätt att tycka om, har kamrater, sportkille och har social kompetens. Han gillar motorsport och att meka.
Familjehemmet behöver bl a erbjuda struktur och kunna se hans positiva sidor och vara kompromisslösa.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Agnetha Lood

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 073-950 89 81

E-post: Agnetha.lood@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma

Vi på Attendo söker et erfaret familjehem som kan vara kontaktfamilj åt en flicka 15 år. Flicka bor idag i ett familjehem där både flickan och familjehemmet ibland behöver lite andrum och kunna få möjlighet att se objektivt på situationen, andra vuxna som även de kan bli viktiga för flickan och vara goda förebilder. Flickan har tendenser att spela ut och vi söker därför ett erfaret familjehem som är trygga. Det är en go flicka som är inne i en tuff period i livet tillsammans med familjen hon bor i och behöver lite mer stöttning än bara den närmaste familjen.

Flickan behöver mycket närhet, trygghet, omtanke, struktur, tydlighet och förutsägbarhet. Ni kommer få ersättning för placerade dagar och även milersättning om det skulle behöva hämtas eller lämnas. Ni har även tillgång dygnet runt till erfarna socionomer vid behov.
Trivs vi med varandra så tänker vi även att det finns möjlighet att jobba vidare som familjehem om önskan finns.

Vi söker ett familjehem i Västra götaland eller norra Halland.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jim Sandersson

Befattning: Verksamhetschef

Telefon: 010-2112556

E-post: jim.sandersson@attendo.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Kalin

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 010-2112553

E-post: anna.kalin@attendo.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-10 Nummer 4141
Familjehem till pojke -12

Vi söker familjehem till en mycket positiv och social pojke, han är född -12 och har en cp-skada. Det är önskvärt att ni har erfarenhet, insikt, utbildning el liknande av barn med denna typ av funktionshinder.

Hör av er så berättar vi mer om honom och uppdraget!

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Monica Koch

Befattning: Familjehemssekr

Telefon: 035-139446

E-post: monica.koch@halmstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Åkerblom

Befattning: Enhetschef

Telefon:

E-post: anna.akerblom@halmstad.se2015-11-09 Nummer 4181
Kontaktperson till tonårskille i Östhammars kommun

Vi söker en kontaktperson till en tonårskille i Östhammars kommun. Vi ser gärna att du är en man i åldern 20-30 år och är intresserad av motorsport. Uppdraget omfattar ungefär 2-3 timmar i veckan.

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marita Hübinette

Befattning: Kontaktsekreterare

Telefon: 0173-862 19

E-post: marita.hubinette@osthammar.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-06 Nummer 4131

Bromölla kommun söker utredda familjehem/jourhem för jouruppdrag gällande ensamkommande barn och ungdomar.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martin Risberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0456-822592

E-post: martin.risberg@bromolla.se


Visa flera notiser från samma

Klippans kommun söker nu fler familjehem att samarbeta med. I dagsläget behöver vi familjehem åt både barn och ungdomar. Vi är just nu i behov av ett familjehem som har erfarenhet av missbruksproblematik.

Har du och din familj möjlighet att göra en insats för någon av dessa barn-ungdomar? Gärna utreda familjehem men inget krav.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gunilla Torstendahl

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0435-28252

E-post: gunilla.torstendahl@klippan.se

Kontaktperson 2

Namn: Marie Brynbo

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0435-28249

E-post: marie.brynbo@klippan.se

Kontaktperson 3

Namn: Susanne Kiefer

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0435-28668

E-post: susanne.kiefer@klippan.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker en familj med två trygga vuxna till en varm och intelligent 12-årig pojke. Han tycker om djur och vill gärna bo med jämnåriga barn. På grund av hemsituationen har han missat mycket i skolan och behöver ta igen en hel del.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Östergötland, Örebro, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-03 Nummer 3891
Familjehem till en 14-årig tjej!

Herrljunga kommun söker ett familjehem till en 14-årig tjej med följande problematik:
-anknytningsstörning
-betteendeproblem
-uppvisar vissa autistiska drag
-svårigheter socialt med barn i samma ålder

Styrkor hos tjejen:
-gillar skolan
-har lätt för att lära sig
-tycker om fritidsaktiviteter som dans och musik

Vi önskar att hitta ett hem där ni som par el som ensam kvinna som kan ge en tydlig struktur i vardagen.Önskvärt att familjen har viss erfarenhet av det som nämns som promblematik.Vi ersätter för utebliven inkomst då de bedöms viktigt att en person finns hemma på heltid till en början för att bla kunna köra till Bup för pågående utredning samt finnas till på ev skolmöten.
Tät kontakt och handledning utlovas med socialsekreterare samt familjehemssekreterare.
Tveka inte att höra av er till oss vid frågor.
Vi ser gärna att familjen finns i trakterna kring Dalsland.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-17149, 0722-210 40 92

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se

Kontaktperson 2

Namn: Manal Keryo

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0513-17145

E-post: manal.keryo@admin.herrljunga.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-03 Nummer 4091
Familjehem till vuxen

Säffle kommun söker familjehem till en kvinna 25 år med missbruksproblem samt psykisk ohälsa.

Familjehemmet bör ha haft tidigare uppdrag samt besitta kunskaper inom denna problematik.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna-Karin Stevensson

Befattning: Soc.sekr

Telefon: 0533-681000

E-post: anna-karin.stevensson@saffle.se


Visa flera notiser från samma
2015-11-03 Nummer 4081
Familjehem till vuxen

Säffle kommun söker familjehem till en kvinna 25 år med missbruksproblem samt psykisk ohälsa.

Familjehemmet bör ha haft tidigare uppdrag samt besitta kunskaper inom denna problematik.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna-Karin Stevensson

Befattning: Soc.sekr

Telefon: 0533-681000

E-post: anna-karin.stevensson@saffle.se


Visa flera notiser från samma

Norra Dalslands Familjehemsenhet söker ett familjehem som initialt kan ta emot en ensamkommande kille från Somalia. Han är 15 år och beräknas placeras på tisdag 3/11, det vill säga i morgon.

Placeringen är inledningsvis av jourkaraktär då vetskapen om killen i nuläget är ytterst liten. OBS! Erfarenhet av familjehemsuppdrag är ett krav. Erfarenhet av uppdrag gällande ensamkommande barn är klart meriterande.

Vi söker i följande län:
Halland, Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Daniel Larsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-174 58

E-post: daniel.larsson@amal.se

Kontaktperson 2

Namn: Irene Ottosson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-174 52

E-post: irene.ottosson@amal.se

Kontaktperson 3

Namn: Margaretha Edholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-174 42

E-post: margaretha.edholm@amal.se


Visa flera notiser från samma

Vi på JN-utveckling söker familjer som kan ta emot våra placeringar, både äldre och yngre samt nyanlända flyktingungdomar. Ni får gärna ha plats för mer än en placering.
Vi söker er som har tid, rum och hjärtat på rätt ställe. Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenhet av jour-/kontaktfamiljs- eller familjehems uppdrag men det är inget krav och vi välkomnar även nya familjer.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning av våra duktiga och erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma

Vi letar efter en stabil familj med två trygga vuxna som kan ta emot en 15-årig kille med fotbollsintresse. Han behöver inte nya föräldrar men engagerade vuxna som kan vägleda och vara mentor för honom. Familjen bör inte ha småbarn men jämnåriga tonåringar går bra. En stor portion tålamod, tid och humor är viktigt att ha och gärna erfarenhet eller kunskap om ADHD. Har ni husdjur så är det inget hinder,

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921318

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921255

E-post: pia.jonsson@sollentuns.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-29 Nummer 3831
Familjehem till 13-årig flicka

Vi är i behov av ett familjehem till en 13-årig flicka i Stockholmsområdet alternativt i Stallarholmen eller dess närhet. Flickan gillar djur, framförallt hästar samt gillar att teckna. Hon behöver vuxna som är snälla, varma och bryr sig om henne.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ann-Cathrin Lindell

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 08-606 76 86 endast tisdagar, torsdagar

E-post: ann-cathrin.lindell@haninge.se


Visa flera notiser från samma

Norra Dalslands Familjehemsenhet söker ett familjehem som initialt kan ta emot en ensamkommande kille från Afghanistan. Han är 16 år och beräknas placeras på måndag 2/11. Språk: dari, knapphändig engelska, ingen svenska.
Placeringen är inledningsvis av jourkaraktär då vetskapen om killen i nuläget är ytterst liten. OBS! Erfarenhet av familjehemsuppdrag är ett krav. Erfarenhet av uppdrag gällande ensamkommande barn är klart meriterande.

Vi söker i följande län:
Halland, Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Daniel Larsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-174 58

E-post: daniel.larsson@amal.se

Kontaktperson 2

Namn: Irene Ottosson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-174 52

E-post: irene.ottosson@amal.se

Kontaktperson 3

Namn: Margaretha Edholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-174 42

E-post: margaretha.edholm@amal.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-27 Nummer 1681
Kungälvs kommun söker familjehem och kontaktfamiljer

Vi söker familjer som lever i en stabil social livssituation och som kan erbjuda en trygg och kärleksfull miljö för ett barn att utvecklas i. Ni ska ha tid och utrymme att ta hand om ett barn/ungdom för en kortare eller en längre tid. Samarbete är A och O då man som familjehem behöver stödja barnet i sina kontakter med de biologiska föräldrarna/nätverk samt ha ett nära samarbete med socialtjänsten kring barnet.

Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem någon helg i månaden. En kontaktfamilj är liksom familjehem, en stabil familj som har engagemang, intresse och tid i vardagen för någon mer.

Vi erbjuder grundutbildning för familjehem, stöd och handledning. Ersättning utgår enligt SKL:s riktlinjer.

För mer information ring eller maila oss!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Liselott Thoss

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239628

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Pernilla Hjelmar

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239126

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 3

Namn: Jenny Karlsson

Befattning: Familjehemssekreterare/kontaktfamilj

Telefon: 0303-239196

E-post: jenny.karlsson@kungalv.se

Kontaktperson 4

Namn: Veronica Anglesjö Nielsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239128

E-post: familjehem@kungalv.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-27 Nummer 4021
Kungälvs kommun söker familjehem åt 13-årig pojke

Vår pojke har bott i Sverige i tre år och har stora delar av sin familj här. Han har svårt med koncentrationen och dålig skolnärvaro. Han har behov av trygga vuxna som kan sätta tydliga gränser. Är ni vuxna som vill vägleda och hjälpa pojken med struktur, motivation, skola, fritid och relationer så tveka inte att höra av er!

Pojken behöver vara yngst i familjen.

Vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning (enligt SKL´s riktlinjer) samt utbildningar, föreläsningar, fortlöpande stöd och handledning.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Veronica Anglesjö Nielsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239128

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Liselott Thoss

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239628

E-post: familjehem@kungalv.se


Visa flera notiser från samma

Vi behöver familjer som kan ta emot ensamkommande pojkar för en kortare eller längre tid.
Vi söker trygga vuxna som lever i en stabil livssituation med tid och utrymme för en person till i familjen. Ni behöver ha intresse och en öppenhet för andra kulturer och gärna med en extra språkkompetens.
Ni ska framförallt erbjuda god omsorg och ett stöd för ungdomen i dennes integrering i det svenska samhället.
Som familjehem kommer ni samarbeta med oss på socialtjänsten samt med den unges gode man.

Vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning (enligt SKL´s riktlinjer) samt utbildningar, föreläsningar, fortlöpande stöd och handledning.

Vi behöver er!
Ring eller maila oss!

Främst söker vi familjer i Kungälvs kommun med omnejd, max en timmes restid.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Veronica Anglesjö Nielsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239128

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Liselott Thoss

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239628

E-post: familjehem@kungalv.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem för ensamkommande ungdomar. Kungsbacka kommun tar emot ensamkommande ungdomar från hela världen som påbörjar sin resa i Sverige i ett gruppboende. De familjer som vi söker är helt vanliga familjer med förankring i det svenska samhället. Om ni bor i lägenhet, villa, stad eller land spelar ingen roll. Om ni födda och uppvuxna i Sverige eller har en annan bakgrund spelar inte heller någon roll.

Av praktiska skäl är det bra om ni bor inom en timmes restid från Kungsbacka.

Hör av dig till Familjehemsenheten i Kungsbacka om du vill veta mer om vad uppdraget innebär.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Gullholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 834873

E-post: familjehem@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 835124

E-post: familjehem@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-23 Nummer 3541

Familjehem sökes, utbildas och handleds av oss på SilverSeger. Vi erbjuder familjehem med konsulentstöd. Våra familjehem har olika ursprung och bakgrund. Varje individ har unika behov och matchas in mot passande familjehem med konsulentstöd. Ungdomar och barn som flyttar till ett familjehem befinner sig i en otrygg och instabil situation. Våra erfarna konsulenter ger fortlöpande professionell rådgivning samt stöd dygnet runt.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Silverå

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 0709142423

E-post: stefan@silverseger.com2015-10-23 Nummer 3981
Staffanstorps kommun söker familjehem till 16 årig pojke

Vår pojke har behov av trygga och stabila vuxna. Ni behöver vara känslomässigt engagerade och närvarande för att erbjuda honom den stabilitet och trygghet han har behov av. Vår pojke är trevlig och har humor. Han spelar fotboll, har fungerande skolgång och kompisrelationer.

Önskvärt är familjehem i Lund eller närliggande kommuner.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Thomsen

Befattning: socionom

Telefon: 046-25 11 11

E-post: linda.thomsen@staffanstorp.se

Kontaktperson 2

Namn: Julia Thushini

Befattning: socionom

Telefon: 046-251645

E-post:2015-10-22 Nummer 3971
Familjehem till två systrar, 3 och 4 år.

Vi söker en varm, trygg och stabil familj till två systrar 3 och 4 år gamla. Flickorna har haft en orolig uppväxt och behöver mycket värme, omsorg, vägledning och uppmärksamhet från vuxna och det bör inte finnas yngre barn eller barn i för nära ålder i familjen.
Flickorna kommer att ha ett regelbundet umgänge med sina föräldrar.
Vi söker en familj i Skåne eller södra Halland inom en timmes resväg från Helsingborg

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Malmros

Befattning: Familjehemshandläggare

Telefon: 042/106515 0705-501829

E-post: eva.malmros@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-19 Nummer 3951
Sjuttonårig flicka

Sjuttonårig flicka behöver familjehem i Västerås eller inom pendlingsavstånd till Västerås. Flickan beskrivs ha många goda tillgångar; hon är lugn, social, trevlig, tillmötesgående, är omtänksam och är lätt att prata med. Hon är lite "filosofisk" och tycker om musik och att skapa texter. Flickan har tidigare haft självskadebeteende, vilket hon idag är behandlad för.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britta Petersson Onwuka

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 021-39 22 81

E-post: britta.pettersson.onwuka@vasteras.se

Kontaktperson 2

Namn: Ann-Christin Svensson

Befattning: Konsulent

Telefon: 021-39 26 30

E-post: ann-christin.svensson@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-19 Nummer 3941
Familjehem sökes till tonårsflicka

Placering enligt SoL på grund av relationsproblematik i hemmet. Självdestruktivt och utåtagerande beteende. Har behov av stabilitet, omtanke, struktur och kontinuitet.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Östensson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0454-814 68

E-post: anna.ostensson@karlshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Sofie Gabrielsson

Befattning: Familjehemssekreterare/socialsekreterare

Telefon: 0454-814 83

E-post: sofie.gabrielsson@karlshamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Claudia Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare/socialsekreterare

Telefon: 0454-817 33

E-post: claudia.hahnjohansson@karlshamn.se

Kontaktperson 4

Namn: Linda Ekström

Befattning: Familjehemssekreterare/socialsekreterare

Telefon: 0454-816 41

E-post: linda.ekstrom@karlshamn.se


Visa flera notiser från samma

Flicka 14 år:
Hon är en framåt och social tjej. Hon har behov av struktur, uthålighet hos vuxna, stöd i skolan samt hjälp att fungera i en vanlig familj. Hon behöver stöd i kamratrelationer. Hon behöver tränas i att bara vara barn och att det är vuxna som sätter struktur och regler. Vår tjej tycker om att göra vanliga tonårsaktiviteter såsom t.ex. shopping.

Pojke 16 år:
Han är en försiktig kille. Trevlig och behaglig. Han har behov av hjälp med hygien, matvanor, skolarbete, och kamratrelationer. Han tycker om att vara ute och greja i naturen, samt spela tv-spel.

Vi söker två familjehem som är trygga och lever i en stabil livssituation. Vår tjej kan behöva en familj där det inte finns yngre barn. Ni ska ha uthållighet och tålamod samt mycket tid. Båda tonåringarna kommer att ha ett regelbundet umgänge med sina föräldrar.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Liselott Thoss

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239628

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Pernilla Hjelmar

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239126

E-post: familjehem@kungalv.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemsgruppen i Gävle söker erfaret och välfungerande familjehem till en 7-årig pojke med omfattande social problematik/beteendestörningar men också med många positiva egenskaper. Familjehemmet bör helst finnas i Gävle med omnejd eller inom rimligt avstånd. Vi ser helst att inga yngre eller jämnåriga barn finns i hemmet.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ann Järvestad

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179983

E-post: ann.jarvestad@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-13 Nummer 3881
Familjehem till pojke f-10

Bromölla kommun söker ett varmt och stabilt familjehem till en pojke på 5 år. Pojken har vissa speciella behov och utreds just nu begåvningsmässigt av habiliteringen.

Pojken är i behov av ett lugnt familjehem där det inte finns jämnåriga barn eller placeringar. Uppdraget är en långtidsplacering och det är viktigt att ni har tid, kärlek, engagemang, struktur samt en långsiktighet i ert uppdrag.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martin Risberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0456-822592

E-post: martin.risberg@bromolla.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-12 Nummer 3861

söker familjehem i Skåne till 16-årig pojke under helger och skollov. Pojken bor på skolinternat under veckorna. Ok med andra barn i familjen. Gärna gårdsmiljö.

Välkommen att höra av dig via e-post!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-12 Nummer 3851
Familjehem till 17-årig flicka

Nyköpings kommun söker ett erfaret familjehem med stort tålamod till en 17-årig flicka med skol- och relationsproblem. Stort hästintresse finns.


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Ling

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0155-24 81 19

E-post: lena.ling@nykoping.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-12 Nummer 2404
Perstorps Kommun söker jourhem

Perstorps Kommun söker ett jourhem åt barn- och ungdomar, mamma/barnplaceringar. Önskemål att jourhemmet finns i Perstorp eller dess omnejd.

För mer information kontakta familjehemssekreterare Carola Frohm.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Carola Frohm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0435-39 111

E-post: carola.frohm@perstorp.se2015-10-06 Nummer 3191
Djurfritt familjehem sökes till syskonpar.

Familjehemsenheten i Angered (Göteborgs kommun) söker efter ett familjehem till två bröder födda 2009 och 2005 för längre placering.
Familjehemmet måste vara djurfritt och det är önskvärt att man har kunskap om allergier.
Vi lägger stor vikt vid att familjehemmet har ett bra och respektfullt förhållningssätt i kontakten och samarbetet med biologisk förälder.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Örebro, Västra Götaland, Värmland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christer Emilson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031/365 21 90

E-post: christer.emilson@angered.goteborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Therése Arvidsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031/365 21 72

E-post: therese.arvidsson@angered.goteborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Ulrika Kratz

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031/365 21 96

E-post: ulrika.kratz@angered.goteborg.se2015-10-05 Nummer 3791
Förstärkt familjehem sökes i Göteborgsområdet

Västra Göteborg söker ett erfaret familjehem till en 14-årig flicka. Vi söker en familj där en förälder kan ersättas för att vara hemma på heltid för att ge flickan den tid och uppmärksamhet hon behöver. Eftersom hennes skola är en stor trygghet behöver ni bo inom pendlingsavstånd till Göteborg.

Särskild handledning i grupp för förstärkta familjehem kan erbjudas.

Tacksam för svar i första hand via mail!

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Margareta Roos

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031 - 366 42 31

E-post: margareta.roos@vastra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma

Vill ni arbeta för en organisation som ger stort stöd till både klient och familjehem, se hit.
Vi är nu i behov av familjer som kan ta emot våra äldre och yngre placeringar samt nyanlända flyktingungdomar.
Vi söker er som har tid, plats och hjärtat på rätt ställe. Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenhet av jour-/kontaktfamiljs- eller familjehems uppdrag men det är inget krav och vi välkomnar även nya familjer.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning av våra duktiga och erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-02 Nummer 3771

Familjehemsenheten i Karlstad söker ett djurfritt familjehem till en 16-årig flicka. Hemmet behöver vara beläget så att flickan kan pendla till sin gymnasieskola i Karlstad.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Laura Augustsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-5405440

E-post: laura.augustsson@karlstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Elisabeth Rune

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-5404981

E-post: elisabeth.rune@karlstad.se


Visa flera notiser från samma
2015-10-02 Nummer 3761
Kontaktfamilj i Enköpingsområdet.

Österåkers socialförvaltning söker en familj som kan ta emot en flicka, 17 år, varannan helg. Flickan behöver en lugn, trygg, uthållig familj som har erfarenhet av adhd- och språkstörningsproblematik. Önskemål om att det inte finns fler barn i familjen.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marita Svahn Jonsson

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 812 33

E-post: marita.svahnjonsson@osteraker.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemsgruppen i Gävle söker jourhem/familjehem till syskonpar, pojkar 10 och 11 år gamla. Gärna i Sandviken eller dess närhet. Ej ensamkommande.

Vi söker i följande län:
Gävleborg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Ramqvist

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-178721

E-post: pia.ramqvist@gavle.se

Kontaktperson 3

Namn: Marianne Niskala

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-178971

E-post: marianne.niskala@gavle.se


Visa flera notiser från samma

Hässleholms kommun söker flera familjehem i Skåne och närliggande landskap åt barn mellan 0 och 12 år för längre placeringar, eventuellt uppväxt placeringar.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Nordh

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0451-268876

E-post: susanne.nordh@hassleholm.se

Kontaktperson 2

Namn: Eileen Roxå

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0451-268712

E-post: eileen.roxa@hassleholm.se

Kontaktperson 3

Namn: Inger Olandersson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0451-268896

E-post: inger.olandersson@hassleholm.se

Kontaktperson 4

Namn: Mikael Hörnebrandt

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0451-267458

E-post: mikael.hornebrandt@hassleholm.se2015-09-29 Nummer 3711
Familjehem till 1-åring i Karlstadsregionen

Vi söker ett familjehem som vill verka tillsammans med oss andra vuxna runt en härlig flicka där fokus handlar om hennes välmående och fortsatta fina utveckling. Hennes båda föräldrar är oerhört viktiga och kommer att finnas med runt henne. Det är idag oklart hur lång placeringen väntas bli. Ni måste vara beredda både på en uppväxtplacering och att kunna slussa hem henne till någon av föräldrarna om det beslutet kommer att tas.
Vi vill att ni är två stabila vuxna som har erfarenhet av att vara familjehem. Ni får gärna ha barn men inte i precis samma ålder som henne då hon behöver få ha plats och utrymme som den lilla tjej hon är. Någon av er familjehemsföräldrar måste kunna vara hemma på heltid första tiden, kanske de första 6-12 månaderna.

Hör av er och berätta om er!
Ser gärna att ni mailar mig isf att ringa. Ni får mer än gärna bifoga ev. beskrivningar el utredningar på er om ni har.


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Rose-Marie Moen

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0243-212217

E-post: rose-marie@dalarnasungdomscenter.se


Visa flera notiser från samma

En varm och engagerad familj sökes till en 9 årig pojke, som helst velat bo i ett familjehem som har djur och som är snälla.

Pojken är aktiv, nyfiken och har många intressen. Han blir trygg av vuxna som både kan ge honom empati, samtidigt som de är tydliga vägledande vuxna, som har förmåga att ha en öppen kommunikation med honom. Det är även viktigt att vuxna förstår och kan stödja honom i hans utveckling utifrån att han ligger på gränsen för lindrig utvecklingsstörning samt har diagnostiserats för Tourettes syndrom.

Pojken bor sedan en längre tid i ett jourfamiljehem, och har umgänge med sina respektive skilda föräldrar. De framtida familjehemsföräldrarna behöver arbeta för goda relationer och fungerande samarbete för att skapa ett så bra klimat för pojkens utveckling som möjligt. Det är även viktigt att de vuxnas omsorg om honom innefattar hans kulturella ursprung.

Vi erbjuder ett gott stöd och goda förutsättningar för att ni skall kunna vara pojkens trygghet där han får möjlighet att utvecklas under hans barndom.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ulrika Petrovic

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 52 63

E-post: ulrika.petrovic@lund.se

Kontaktperson 2

Namn: Sara Melchert

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 57 28

E-post: sara.melchert@lund.se

Kontaktperson 3

Namn: Jenny Hintze

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 359 46 50

E-post: jenny.hintze@lund.se

Kontaktperson 4

Namn: Annika Levander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046- 35 55 20

E-post: annika.levander@lund.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem för nyanlända ensamkommande barn. Ni bör bo i Göteborgsregionen.

Vi söker trygga, stabila vuxna som har tid och plats för en ny familjemedlem. Du/ni bör ha intresse och en öppenhet för andra kulturer.

Lerums kommun erbjuder familjehem för ensamkommande barn utbildning och extern handledning samt ersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: UllaCarin Andersson

Befattning: Aukt.socionom /Familjehemssocionom

Telefon: 0302-521024

E-post: ullacarin.andersson@lerum.se

Kontaktperson 2

Namn: Eva Storåkern

Befattning: Familjehemsocionom

Telefon: 0302-522178

E-post: eva.storakern@lerum.se


Visa flera notiser från samma
2015-09-24 Nummer 3651
Stödboende till familj sökes i Nyköping med omnejd

Vi söker ett stödboende till en familj (mamma, pappa och barn född -12)i Nyköping med omnejd. Pendlingsavstånd med kollektivtrafik till Nyköping är nödvändigt.

Föräldrarna efterfrågar stöd att ordna praktiska saker i vardagen kring sig själva och sonen.

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna-Karin Rentoft Wivegg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0155-457694

E-post: annakarin.rentoft.wivegg@nykoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Sandra Stål

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0155-457864

E-post:

Kontaktperson 3

Namn: Lena Ling

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0155-248119

E-post: lena.ling@nykoping.se

Kontaktperson 4

Namn: Anna Frank

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0155-248556

E-post: anna.frank@nykoping.se


Visa flera notiser från samma

Humanas jour- och familjehemsvård söker jour- och familjehem i Hallands län för barn och ungdomar.
Målgruppen kan exempelvis vara barn och ungdomar med psykosocial problematik eller ensamkommande flyktingungdomar. Variationen på våra olika uppdrag är stor och åldern på barnen är varierande från noll till ca nitton år.

Vi söker er som gärna har erfarenhet av att ha varit jour- eller familjehem, men vi är också intresserade av att träffa er som har funderat över att göra en insats för barn och unga genom att öppna upp era hem. Finner ni att ni kan erbjuda tid och rum och känner er nyfikna så hör av er till oss!

Vi erbjuder förutom arvode och omkostnad, kontinuerlig handledning och några utbildningstillfällen varje år. Humana är ett växande företag med en mängd olika verksamheter och möjliga inriktningar inom jour- och familjehemsvården. Kraftigt Förstärkta Familjehemsplaceringar är en växande uppdragstyp.

Vi söker i följande län:
Halland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jesper Pihlqvist

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 072-223 56 98

E-post: jesper.pihlqvist@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-09-24 Nummer 3642
Pojke f. 02

Hultsfreds kommun söker ett familjehem i Jönköpings kommun åt en pojke född 02. Uppdraget kommer att börja som kontaktfamiljsuppdrag för att sedan övergå till en långvarig familjehemsplacering. Pojken gillar djur så vi ser helst att detta finns i familjen. Har ni plats och engagemang ring till vår familjehemssekreterare.

Vi söker i följande län:
Jönköping,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Evelina Nilsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0495-240113

E-post: evelina.nilsson@hultsfred.seVi söker familjehem och träningsfamiljer i Skåne.
Välkomna till en informationskväll där vi berättar om vad det innebär att vara familjehem eller träningsfamilj hos Humana. Du kommer att få träffa familjer som redan nu samarbetar med oss.
VAR? Föreningsgatan 15, Humanas kontor i Malmö NÄR? Tisdagen 13/10 kl 18.00.
Anmäl dig/er till oss senast måndagen 12/10.
Varmt välkomna!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Andersson

Befattning: Träningsfamiljskonsulent

Telefon: 0733-229972

E-post: anneli.andersson@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Louise Cederholm

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0707-478720

E-post: louise.cederholm@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-09-23 Nummer 3631
Torsby Kommun söker stödfamilj

Socialnämnden i Torsby kommun söker stödfamilj till en ungdom som går i skola i Åmotsfors
Uppdraget innefattar att ta emot en sjuttonårig kille i ditt hem under skoldagarna, då pendling från hemorten i Torsby kommun inte är möjlig. Familj sökes i närområdet till Åmotsfors, men även till orter i närheten. Kravet är att det finns bra pendlingsmöjligheter mellan skolan och hemmet.
Det ställs inga krav på särskild yrkeskompetens, men det krävs att du har ett stort intresse för andra människor. Du får ersättning för uppdraget enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:s rekommendationer.
Vill du veta mer, kontakta områdeschef Ida Carle på telefon 0560-161 49 eller via e-post ida.carle@torsby.se

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ida Carle

Befattning: Områdeschef LSS

Telefon: 0560-161 49

E-post: ida.carle@torsby.se2015-09-23 Nummer 2188
Familjehem sökes till 14-årig flicka

Upplands-Bro kommun söker familjehem till en 13-årig flicka. Flickan är allergisk mot pälsdjur. Hon har en komplex föräldrasituation. Flickan är väldigt pratsam och trevlig. Hon har svårt med anknytningsproblem. Hon behöver en lugn och stabil tillvaro där det finns struktur för att klara av skolarbetet samt för att må bättre. I familjehemmet bör det inte vara allt för många barn.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Therese Levin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-581 695 43

E-post: therese.levin@upplands-bro.se

Kontaktperson 2

Namn: Anders Fransson

Befattning: Samordnare

Telefon: 08-581 694 32

E-post: anders.fransson@upplands-bro.se


Visa flera notiser från samma
2015-09-22 Nummer 3601
Heby kommun söker kontaktfamiljer

Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem någon helg i månaden. En kontaktfamilj är en stabil familj som har engagemang, intresse och tid i vardagen för någon mer.

Vi söker familjer som lever i en stabil social livssituation som är förutsägbara vuxna med tålamod, förmåga att skapa goda relationer och som kan erbjuda en trygg och kärleksfull miljö för ett barn att utvecklas i.

Du/ni får inte bo för långt bort från kommunen, i vissa uppdrag ingår det att hämta och lämna barnet.

Vi erbjuder tematräffar, föreläsningar, råd och stöd av kontaktsekreterare.

Ersättning utgår enligt SKL:s riktlinjer.

För mer information ring eller mejla:
Birgitta Stranius tfn. 0224-360 74 eller e-post birgitta.stranius@heby.se

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Birgitta Stranius

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0224-36 074

E-post: birgitta.stranius@heby.se


Visa flera notiser från samma
2015-09-21 Nummer 3421
Östra Göinge Kommun söker Jourhem

Östra Göinge kommun söker ett jourfamiljehem med plats för två barn 0—18 år.

Ett jourfamiljehem tar emot barn och unga i ett akut läge med behov av en kortare tids placering. Som jourfamiljehem krävs det att vara tillgängliga för att kunna ta emot barn inom ett par timmar, samt att det finns två extra rum till förfogande hemma för att kunna ta emot de extra familjemedlemmarna.

Barn som placeras befinner sig ofta i kris, varför ni behöver ha kunskap och förmåga att möta barnens olika behov. En av er behöver vara hemma på heltid för att kunna ta emot barnen och arbeta med jourhemsuppdraget på heltid. Ni kommer att ha regelbunden kontakt med socialtjänsten, samt med barnens föräldrar och nätverk. Ni deltar också i utslussning till annan placering eller tillbaka till barnets biologiska föräldrar. Som jourfamiljehem deltar ni i utbildning och regelbunden handledning för familjehem, som kommunen erbjuder.

Ni ska bo på pendelavstånd från Östra Göinge kommun, för att bl a kunna skjutsa barn till förskola och skola under placeringstiden. Tidigare erfarenhet av uppdrag som jourhem, familjehem eller kontaktfamilj är nödvändigt.

Fast arvode och en liten del av omkostnad utgår månadsvis

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ingrid Magnusson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 044-775 60 00

E-post: ingrid.magnusson@ostragoinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Annelie Wittbom

Befattning: Familjebehandlare/handledare

Telefon: 044-775 60 00

E-post: annelie.wittbom@ostragoinge.se


Visa flera notiser från samma
2015-09-21 Nummer 3591

Vi söker två kontaktfamiljer för barn i de yngre åldrarna. Man bör bo i Kils kommun eller i närheten. Vi ser gärna att man är något äldre och kan vara som en extra mor- eller farförälder. Vi söker er som kan ta mot barn en eftermiddag/kväll/natt under veckan och någon helg i månaden.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Andersson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0554-19459

E-post: eva.andersson@kil.se


Visa flera notiser från samma

Västerås Stad är i stort behov av fler familjehem till barn och ungdomar från 12 till 17 år.

Vi söker i Västmanland och även i kringliggande län.

Vänligen kontakta familjehemsrekryteringen för mer information.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemsrekryteringen

Befattning: Familjehemsrekryteringen

Telefon: 021-391525 eller 021-392295

E-post: familjehemsrekryteringen@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2015-09-17 Nummer 3561
Söker familj i Strängnäs till ensamkommande pojke född 2002.

Nyköpings kommun söker familjehem till en ensamkommande pojke. Pojken bor i jourfamilj i Strängnäs och har kommit väl tillrätta med god man, fotboll och skola. Önskvärt att han får stanna kvar i Strängnäs och det sammanhang som han känner till.

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna-Karin Rentoft Wivegg

Befattning: Familjehemsenheten

Telefon: 0155-457694

E-post: annakarin.rentoft.wivegg@nykoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Sandra Stål

Befattning: Familjehemsenheten

Telefon: 0155-457864

E-post: sandra.stal@nykoping.se

Kontaktperson 3

Namn: Anna Frank

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0155-248556

E-post: anna.frank@nykoping.se

Kontaktperson 4

Namn: Lena Ling

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0155-248119

E-post: lena.ling@nykoping.se


Visa flera notiser från samma

Just nu söker vi ett engagerat, varmt och tålmodigt familjehem för en långvarig placering till en 13 år gammal pojke.

Pojken bor sedan drygt ett år tillbaka på HVB-hem, främst för att få hjälp med sin skolgång. Han har funktionsnedsättning i form av ADHD, tourettes och trotsbeteende - men har utvecklats mycket.

Pojken behöver få vara yngst i familjen. Ni bör tycka att det är roligt med barn och ungas utveckling, vara engagerade, ha mycket tålamod samt ha ett pedagogiskt handlag.

Samarbetet med föräldrar, socialtjänst och andra aktörer är viktigt. Pojken har ett regelbundet umgänge med båda sina föräldrar och de är positiva till vården.

Vi erbjuder er gott stöd och goda förutsättningar för att genomföra uppdraget.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sara Melchert

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 57 28

E-post: sara.melchert@lund.se

Kontaktperson 2

Namn: Ulrika Petrovic

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 52 63

E-post: ulrika.petrovic@lund.se

Kontaktperson 3

Namn: Sofia Hörnemalm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 -359 46 64

E-post: sofia.hornemalm@lund.se

Kontaktperson 4

Namn: Annika Levander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 55 20

E-post: annika.levander@lund.se


Visa flera notiser från samma

Humana Familjehemsvård söker jour- och familjehem till barn i åldrarna 5-7-år med svår beteendeproblematik.
Det ska vara en vuxen hemma på heltid, inga yngre eller jämngamla barn, helst inga djur.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning/fortbildningar
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/humanafamiljehem

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Caroline Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733227368

E-post: caroline.nilsson@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Louise Cederholm

Befattning: Teamledare

Telefon: 0707478720

E-post: louise.cederholm@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-09-04 Nummer 3361
Stuga på gården till en 50- årig man!

Herrljunga kommun söker boende för en 50-årig man gärna ett brevidboende.
Önskvärt om det finns pratiska sysslor för den boende att hjälpa till med då den boende har kunskap av praktisk arbete samt kunskap om djur, framförallt hästar.
Vi önskar att det finns personer som känner till lite, eller har kunskap om missbruk och lindrig utvecklingsstörning för att på bästa sätt kan tänka sig att stötta i vardagen.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-17149, 0722-210 40 92

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se

Kontaktperson 2

Namn: Lotta Johansson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0513-17193

E-post:


Visa flera notiser från samma
2015-09-04 Nummer 3461

Familjehem sökes till en skötsam och varmhjärtat 16 årig kille.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martina Matthias

Befattning: Verksamhetschef

Telefon: 070-7738829

E-post: nfo@mafamilia.se


Visa flera notiser från samma
2015-09-03 Nummer 3451
Familjehem till småbarn 0 till 5 år

Vi söker erfarna familjehem som har mycket tid, engagemang och tålamod. Vi har för närvarande behov av familjehem till flera yngre barn. Ni måste vara beredda på att barnen ska ha kontakt med sina biologiska föräldrar och ev. syskon och andra i nätverket. Handledning tillhandahålles.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ann-Cathrin Lindell

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 08-606 76 86

E-post: ann-cathrin.lindell@haninge.se


Visa flera notiser från samma
2015-09-02 Nummer 3441
Familjehem/jourhem sökes

Vi söker nu fler familjer som kan ta emot barn och ungdomar i sitt hem för kortare eller längre tid. Vi söker också familjer som kan ta emot syskon samt förälder/barnplaceringar. Är ni utredda sedan tidigare är detta av stor fördel.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna-Karin Jansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0220-24153

E-post: anna-karin.jansson@hallstahammar.se2015-09-01 Nummer 2162
Familjehem sökes till 14-årig flicka

Östra Göinge kommun söker familjehem till en 14-årig flicka i trakten av Östra Göinge, Hässleholm eller Kristianstad, med förutsättningar att det går att pendla in till Broby för skolgång.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ingrid Magnusson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 044-775 60 00

E-post: ingrid.magnusson@ostragoinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Annelie Wittbom

Befattning: Familjebehandlare/handledare

Telefon: 044-775 60 00

E-post: annelie.wittbom@ostragoinge.se


Visa flera notiser från samma

Uppsala, Gävle, Västerås, Enköping, Östhammar, Stockholm

Vi söker flertalet kvalificerade familjehem som vill ta emot yngre barn som en del i sin familj under en kortare eller längre tid. Vi efterfrågar just nu familjehem utan yngre barn boende i familjen.

Familjehem Fristad kännetecknas av att familjehemmen har hög närvaro av stöd från både konsulenter, behandlingsteam, grupphandledare och familjehemsfaddrar. Vårt breda stöd till familjehemmen med dygnet runt jour möjliggör för familjehemmet att ta emot ett barn eller ungdom som är i behov av en familj under en kortare eller längre period. Familjehemmen ska kunna erbjuda en varm miljö med barnets behov i centrum.

Just nu behöver vi familjehem som har engagemang och kunskap att ta emot yngre barn upp till 12 år som har egna svårigheter så som beteendeproblem eller neuropsykiatriska svårigheter. på grund av barnens svårigheter bör det ej finnas yngre barn i familjerna. Orsaken till placeringen kan även vara omsorgssvikt av t ex vårdnadshavare.

Arbetsuppgifter:
Ni kommer att få ta emot ett barn/ungdom i ert eget hem. Er uppgift blir att stötta, coacha till bra beteenden och öppna ert hem för den unge. En vuxen bör vara hemma på heltid.

Kvalifikationer:
Praktisk erfarenhet som t ex engagemang i idrottsföreningar, behandlingshem, socialt arbete, ideellt arbete och tidigare erfarenhet av att vara familjehem är mycket betydelsefull så som tidigare arbetserfarenhet inom omsorg, skola eller behandling. Ett plus är om det finns specifika intressen i familjen med sport, motorer, kreativa intressen mm.

Lön
Marknadsmässiga löner utifrån kompetens och erfarenhet. Skattefri kostnadsersättning tillkommer utöver den pensionsgrundande inkomsten.

Tveka inte att ta kontakt med Helena Hammerström för frågor, funderingar och intresseanmälan.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helena Hammerström

Befattning: Verksamhetschef, Socionom

Telefon: 018-564593

E-post: helena@familjehemfristad.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-27 Nummer 3382
Familjehem sökes i Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping eller Västerås för pojke 15 år.

Pojke 15 år är i behov av stadigt familjehem. Gärna i centralort eller dess närhet. Han behöver stöd i skolarbetet/med läxor. Han går idag i en specialklass, med ett fåtal elever och har diagnosen ADD. Pojken har tidigare utsatts för mobbning i skolan.
Pojken är pratsam, social, snäll, hjälpsam och omhändertagande gentemot andra barn. Inga svårigheter med andra barn eller djur i familjen.
Välkommen att ringa eller maila för mer information.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jennie Rickardsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-5230 6022

E-post: jennie.rickardsson@sodertalje.se

Kontaktperson 2

Namn: Ann-Christin Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-5230 1398

E-post: ann-christin.johansson@sodertalje.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-27 Nummer 3311
Kungsbacka kommmun söker familjehem för en 8 årig pojke.

Kungsbacka kommun söker ett familjehem i Kungsbacka eller närliggande kommuner för en pojke på 8 år.
Som familjehem för Kungsbacka får du kontinuerlig handledning, Marte Meo stöd samt skälig ersättning
.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-835124

E-post: familjehem@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Agneta Brogren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-834500

E-post: familjehem@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-27 Nummer 3381
KONTAKTFAMILJER som kan hämta och lämna i Enköping sökes!

Enköpings kommun söker kontaktfamilj till flera barn. I uppdraget som Kontaktfamilj för Enköpings kommun ingår det att hämta och lämna barnen i Enköping eller i strax utanför. Vi har flera barn som väntar på kontaktfamilj förutom de som står nämnda nedan.

Några som väntat länge är:
Två bröder som är fem respektive tre år. Den yngre brodern är sen i utvecklingen. Barnen behöver stimulans och stabilitet över en längre tid. Behovet av stödet förväntas vara över en längre tid. Familjen vi söker består av två vuxna, lever stabilt, har körkort och har inte barn under tio år hemma. Uppdraget gäller två helger i månaden helst varannan helg.

En pojke som är sex år och som behöver stabilitet och stimulans. Han är aktiv och kan bitvis upplevas intensiv. Familjen vi söker består av två vuxna och har inte barn under tolv år hemma. Uppdraget avser varannan helg.

Tre bröder som är 12, 9 respektive fyra år. De behöver stabilitet och stimulans. Uppdraget avser en helg i månaden.

Två bröder. En pojke 9 år med flera diagnoser bland annat ADHD som behöver struktur, trygga vuxna som kan hjälpa honom i sin relation till sin bror och som kan hantera hans utbrott. Brodern är fem år och behöver trygga vuxna som kan ge honom uppmärksamhet och plats. Hjälpa honom på ett tryggt sätt i sin relation till sin bror som tar mycket plats. Familjen vi söker består av två vuxna och har inte barn under 15 år hemma. Uppdraget avser två helger i månaden.

Vänligen kontakta Enköpings socialförvaltning, Familjehemsteamet, Annika Wänman enligt nedanstående uppgifter:

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Annika Wänman

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 0171-625122

E-post: annika.wanman@enkoping.se2015-08-26 Nummer 3341
Pojke 9 år

Pojke, 9 år som är i behov av ett familjehem. Pojken har diagnoserna ADD och AST (autismspektrumtillstånd). Pojken har varit jourhemsplacerad sedan maj-15 och behöver nu ett stadigvarande familjehem på grund av brister i omsorgen i hemmiljön. Pojken går i vanlig skola.Pojken har behov av stabila, vuxna som kan uppmuntra, vägleda, stötta och vägleda honom.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ingegerd Fjärdhammar

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08 530 636 43

E-post: ingegerd.fjardhammar@botkyrka.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-19 Nummer 3271
Familjehem sökes åt 14 årig pojke i närheten av Vara

För mer info kontakta familjehemssekreterare i Vara kommun.
0512-312 43 Maria
0512-310 13 Lennart
0512-312 47 Liselotte

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Gilbertsson

Befattning: socialsekreterare familjehemsvård

Telefon: 0512-312 43

E-post: maria.gilbertsson@vara.se

Kontaktperson 2

Namn: Liselotte Nelander

Befattning: socialsekreterare familjehemsvård

Telefon: 0512- 31247

E-post: liselotte.nelander@vara.se2015-08-19 Nummer 3241
Syskonpar 9 och 12 år gamla

Pojke 9 år och flicka 12 år som har varit med om en hel del gällande missbruk och psykisk sjukdom. De behöver nu en trygg familj där de kan leva ett normalt familjeliv med mycket kärlek och omvårdnad. Familjehemmet kommer att behöva hjälpa till med umgänge med biologiska föräldrar som har stora egna problem.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Nylén

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-53062242 eller 070-1870978

E-post: eva.nylen@botkyrka.se


Visa flera notiser från samma

Vill ni arbeta för en organisation som ger stort stöd till både klient och familjehem, se hit.
Vi är nu i stort behov av familjer som kan ta emot våra nyanlända flyktingungdomar.
Vi söker er som har tid, plats och hjärtat på rätt ställe. Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenhet av jour-/kontaktfamiljs- eller familjehems uppdrag men det är inget krav och vi välkomnar även nya familjer.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning av våra duktiga och erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-14 Nummer 2171
Konsulentstött familjehem sökes

Ensamkommande pojke 15 år med PUT. Är i behov av familjehem i Stockholm, gärna i närheten av Hagsätra skolan.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anette Bard Berglund

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0491-29203

E-post: anette.bard-berglund@hogsby.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-14 Nummer 3201
Familjehem sökes i Stockholm

Ensamkommande 16-årig pojke från Afghanistan söker familjehem i Stockholm. Familjen bör ha struktur, regler och vara svensktalande. Pojken har varit i Sverige 1½ år.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anette Bard Berglund

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0702905596

E-post: anette.bard-berglund@hogsby.se


Visa flera notiser från samma

Just nu kommer det många barn/ungdomar till Sverige och Linköping. Vi söker därför jourhem till dessa barn och ungdomar i åldrarna 10-15 år som akut behöver komma till en trygg miljö för en kortare eller längre tid.
Läs gärna mer om vad det innebär att vara jourhem och hur du anmäler ditt intresse på vår hemsida.
Du kan också nå oss på telefon 013-20 66 00

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Södermanland, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Yvonne Jakobsson

Befattning: Familjehemskonsult

Telefon: 013-20 68 92

E-post: yvonne.jakobsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-12 Nummer 2199
Avlastningshem sökes i närheten av Uddevalla

Västra Göteborg söker ett avlastningshem till 12-årig flicka placerad i familjehem. Familjehemmet behöver avlastning och det skulle även vara positivt för flickan att få ett eget utrymme regelbundet. Det är en go tjej som tycker om att delta i olika aktiviteter. Vi söker en familj med tidigare erfarenhet av uppdrag som kontaktfamilj eller familjehem.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Margereta Roos

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-3664231

E-post: margareta.roos@vastra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-12 Nummer 3171
Erfaret familjehem sökes till 12-årig pojke

Familjehemsenheten i Västra Göteborg söker ett erfaret familjehem till en snäll och go 12-årig pojke.
Vi söker en familj med förståelse, uthållighet och ett brinnande intresse för att hjälpa ett utsatt barn till en god framtid.
En person bör vara hemma på heltid. Eftersom han har erfarenhet av att inte kunna lita på vuxna är det viktigt att ni är beredda att finnas där under hela hans uppväxt.
Pojken har inga inlärningssvårigheter men har halkat efter på grund av hög frånvaro i skolan och behöver därför mycket uppbackning från de vuxna i sin skolgång. Han har ett stort datorintresse men behöver hjälp att få gränser i sitt spelande.
Pojken har allergiska problem så vi söker i första hand ett pälsdjursfritt familjehem.
Tacksam för svar via mail i första hand.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ann Olaison

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 031 -366 42 29

E-post: ann.olaison@vastra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-12 Nummer 2222
Under 2015 kommer Österåkers kommun att ta emot 23 ensamkommande flyktingbarn. Då det råder brist på platser för dessa barn, söker kommunen nu dig som någon gång funderat på att öppna dörrarna för ett barn i behov av trygghet

På grund av en osäkrare omvärld kommer Österåkers kommun att ta emot över dubbelt så många ensamkommande flyktingbarn jämfört med 2014. Då det råder brist på familjehem för dessa ensamkommande barn söker vi nu dig som vill ställa upp för barn som behöver stöd och trygghet.

Du som läser detta kanske är den sortens trygga och stabila person som kan vara ett kompletterande föräldrastöd till någon annans barn.

Vem är ett ensamkommande flyktingbarn?
De barn som kommer till oss är vanligtvis mellan 14 och 18 år gamla. De anländer till Sverige utan föräldrar eller syskon och har ofta tvingats fly från krigsdrabbade länder. Genom Migrationsverket anvisas barnet boende i en kommun och där kommer Österåker och de familjehem som finns här, in i bilden.

Vad är ett familjehem?
Att vara familjehem innebär att du tar emot ett ensamkommande flyktingbarn under en tid, vanligtvis tills de klarar att leva på egen hand. Åtagandet som familjehem bygger på samarbete och ett delat ansvar mellan socialförvaltningen i Österåker, familjehemmet och barnets särskilt förordnade vårdnadshavare.

Vad förväntas av mig?
Det viktigaste är att du har en grundvilja att ställa upp för barn som har det svårt. Ett engagemang är nödvändigt men det finns inga formella krav på utbildning eller materiell standard på dem som vill bli familjehemsföräldrar. Det som avgör är att man är frisk och har plats för ett barn både fysiskt och känslomässigt.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marita Svahn Jonsson

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 812 33

E-post: marita.svahnjonsson@osteraker.se

Kontaktperson 2

Namn: Mats Övergaard

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 814 60

E-post: mats.overgaard@osteraker.se

Kontaktperson 3

Namn: Maria Öhrlund Lindersson

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 812 45

E-post: maria.ohrlund@osteraker.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-12 Nummer 2345
Österåkers kommun söker familjehem

Österåkers kommun söker trygga vuxna som kan vara ett kompletterande föräldrastöd till någon annans barn.
Uppdraget innebär ett tredelat ansvar mellan barnets föräldrar,socialförvaltningen och uppdragstagaren.
Det är viktigt att etablera en god relation till barnets biologiska föräldrar Målet i de flesta fall är att barnet ska kunna flytta hem igen även om det inte alltid är möjligt.
Nya familjhem erbjuds socialstyrelsens grundutbildning " Ett hem att växa i" vilket ger en god grund för att på ett bra sätt lyckas med uppdraget

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marita Svahn Jonsson

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 812 33

E-post: marita.svahnjonsson@osteraker.se

Kontaktperson 2

Namn: Mats Övergaard

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 814 60

E-post: mats.overgaard@osteraker.se

Kontaktperson 3

Namn: Maria Öhrlund Lindersson

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 812 45

E-post: maria.ohrlund@osteraker.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-05 Nummer 3121
Familjehem till ensamkommande ungdomar

Just nu kommer det många ensamkommande ungdomar till Sverige och Nyköping. Vi är i stort behov av nya familjer som vill ta emot dessa ungdomar för en kortare eller längre tid. Kontakta familjehemsenheten i Nyköping.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna-Karin Rentoft Wivegg

Befattning: Familjehemsenheten

Telefon: 0155-457694

E-post: annakarin.rentoft.wivegg@nykoping.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-05 Nummer 3111
Kontaktfamilj sökes i Kalmar/ Öland

Torsås kommun söker kontaktfamilj till pojke f 03. Social problematik, uppväxttrauma, sexuellt avvikande beteende vilket medför att det ej är lämpligt med yngre barn i kontaktfamiljen. Pojken är familjehemsplacerad på Öland och behöver en kontaktfamilj inom rimligt avstånd.

Vi söker i följande län:
Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Elisabeth Karlsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0486-33651

E-post: elisabeth.karlsson@torsas.seMotala kommun söker djrufritt familjehem åt en 12-årig flicka. Familjehemmet ska vara erfarna, trygga och stabila. Önskvärt är att det inte ska finnas några yngre barn.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Adolfsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0141-22 53 00

E-post: anna.adolfsson@motala.se

Kontaktperson 2

Namn: Emelie Flygh

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0141-22 53 41

E-post: emelie.flygh@motala.seVill ni arbeta för en organisation som ger stort stöd till både klient och familjehem.
Vi söker er som har tid, plats och hjärtat på rätt ställe. Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenhet av jour-/kontaktfamiljs- eller familjehems uppdrag men det är inget krav och vi välkomnar även nya familjer.
Vi söker er som är trygga, stabila vuxna med engagemang, tid och plats för en till.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning av våra duktiga och erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem som har tid, plats och hjärtat på rätt ställe. Vår målgrupp är främst tonåringar och unga vuxna med varierande problematik.
Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenhet av jour-/kontaktfamiljs- eller familjehems uppdrag men det är inget krav och vi välkomnar även nya familjer.
Vi söker er som är trygga, stabila vuxna med engagemang, tid och plats för en till.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning och tillgänglighet av våra erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma
2015-07-21 Nummer 3002
Familjehem i södra Sverige för flicka f -01

Sökes familjehem till flicka f-01. Önskas familjehem i Södra Sverige, helst i närområdet: Kronobergs- eller Jönköpings län. Önskas familjehem med kunskap inom neuropsykiatri då bedömning på BUP pågår. Helst inga små barn i familjen. Intresse kring dans och kläder.
Ersättning enligt SKLs rekommendationer. Placeringen väntas bli långvarig.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Matta

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0370-377479, 070-5627993

E-post: susanne.e.matta@varnamo.se

Kontaktperson 2

Namn: Elisabeth Källåsen

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 070--3613646

E-post: elisabeth.k.kallasen@varnamo.se


Visa flera notiser från samma
2015-07-21 Nummer 3001
Familjehem i Södra Sverige för bröder f 00+02

Familjehem sökes i första hand i Småland för brödrapar f 00+02, men även i resterande södra Sverige. Pojkarna har ingen egen problematik varför vi i första hand inte söker förstärkta familjehem.
Placeringsperioden är tänkt under några månader, men kan bli längre. Placering önskas under vecka 33. Ersättning utgår enligt SKLs rekommendationer.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Matta

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0370-377479, 070-5627993

E-post: susanne.e.matta@varnamo.se

Kontaktperson 2

Namn: Elisabeth Källåsen

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 070--3613646

E-post: elisabeth.k.kallasen@varnamo.se


Visa flera notiser från samma
2015-07-16 Nummer 2096
Jourhem till ensamkommande ungdomar (kontrakterat)

Hörby Kommun söker två stycken kontrakterade jourhem med vardera två platser, för ensamkommande barn.

De jourfamiljehem vi söker är ett hem där ensamkommande barn och ungdomar kan vistas i avvaktan på stadigvarande boende. Jourhemmet ska kunna ta emot två ungdomar samtidigt och placeringstiden kan variera från några dagar upp till några månader. De barn och ungdomar som anländer till Sverige är ofta i kris och har behov av vuxna som är stabila och engagerade i sin omvårdnad. För att bli kontrakterat jourhem bör man vara flexibel med "stort hjärta". Egenskaper som nyfikenhet, tillgänglighet, tydlighet och tålmodighet värdesätter vi högt.
Vi söker en familj bestående av två vuxna. En av er måste ha möjlighet att vara hemma på heltid och ni arvoderas utifrån detta. Det är en fördel om jourfamiljehemmet är beläget inom Hörby kommun eller i närliggande kommun.

Önskvärda kvalifikationer:
¤ Erfarenhet/intresse av att arbete med barn/ungdomar och deras levnadsvillkor.
#Erfarenhet av arbete med ensamkommande barn/ungdomar och eller erfarenhet av andra kulturer
¤ Förmåga att ta hand om barn/ungdomar i kris.
¤ Förmåga att se och bemöta barn/ungdomar med särskilda behov.
¤ Flexibilitet, att se lösningar istället för problem.
¤ Förmåga att samarbeta med socialtjänst, god man, ev biologiska föräldrar, skola och övriga viktiga personer i barnets nätverk. Ni måste vara beredda att delta i utbildning och ta emot handledning i aktuella uppdrag.
¤ Körkort och tillgång till bil
¤ Intresse av att ta del i andra kulturer.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ritva Ruokamo-Olsén

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415-378096

E-post: ritva.ruokamo-olsen@horby.se

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Nilsson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415-378056

E-post: charlotte.nilsson@horby.se


Visa flera notiser från samma

Ungdomar anvisade till Hörby Kommun jourplaceras för utredning. Nu söker vi familjehem åt de ungdomar som bedöms vara i behov av stadigvarande boende i familjehem.

Önskvärda kvalifikationer:
¤ Erfarenhet/intresse av barn/ungdomar och deras levnadsvillkor samt erfarenhet av ensamkommande barn och ungdomar.
¤ Förmåga att ta hand om barn/ungdomar i kris.
¤ Förmåga att se och bemöta barn/ungdomar med särskilda behov.
¤ Flexibilitet, att se lösningar istället för problem.
¤ Förmåga att samarbeta med socialtjänst, god man, ev biologiska föräldrar, skola och övriga viktiga personer i barnets nätverk. Ni måste vara beredda att delta i utbildning och ta emot handledning i aktuella uppdrag.
¤ Körkort och tillgång till bil
¤ Intresse av att ta del i andra kulturer.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ritva Ruokamo Olsén

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415378096

E-post: ritva.ruokamo-olsen@horby.se

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Nilsson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415378056

E-post: charlotte.nilsson@horby.se


Visa flera notiser från samma
2015-07-01 Nummer 2821
Kontaktfamilj till 8-årig pojke

Nyköpings kommun söker kontaktfamilj till aktiv 8-årig pojke med stort naturintresse.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Ling

Befattning: Familijehemssekreterare

Telefon: 0155-24 81 19

E-post: lena.ling@nykoping.se


Visa flera notiser från samma

Familjehem-Bemanning Kristianstad AB söker familjehem.
För mer information hör av er till placeringsansvarig Tanja Vebster på 070-667 59 94 eller e-post:
info@familjehem-bemanning.se

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tanja Vebster

Befattning: Familjevårdskonsulent, placeringsansvarig

Telefon: 070-667 59 94

E-post: info@familjehem-bemanning.se2015-06-23 Nummer 2417
Familjehem i Strängnäsområdet -med omnejd

Eskilstuna Kommun söker ett familjehem i Strängnäs eller dess närhet till en 15-årig pojke.
Han behöver en stabil familj som har tidigare erfarenhet av mer krävande uppdrag. Pojken behöver vuxna förebilder för vägledning och gränssättning och som tålmodigt stödjer pojken i hans utveckling. Pojken behöver bland annat omfattande stöd gällande sin skolgång, socialt samspel,känslokontroll.
Ensamstående man och få/inga barn som bor kvar hemma kan vara en fördel.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Andersson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-710 87 13

E-post: eva.andersson16@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-22 Nummer 2651

Burlövs kommun söker familjehem till barn i åldern 0-18 år. Har ni tid, engagemang, känslomässigt utrymme och vilja att öppna ert hem för ett barn? Tveka inte att höra av er till oss!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Nilsson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 040-6256147

E-post: susanne.nilsson@burlov.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Holmgren

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 040-6256798

E-post: pia.holmgren@burlov.se

Kontaktperson 3

Namn: Ann Christopherson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 040-6256159

E-post: ann.christopherson@burlov.se2015-06-12 Nummer 2552
Familjehem med inriktning EKB sökes

Vi söker familjehem med inriktning EKB (ensamkommande flyktingbarn) i Gävleborg, Västmanland och Dalarna. Vill ni ingå i ett "vårdteam" tillsammans med erfarna familjehemskonsulenter och Kris och traumapsykolog för att skapa goda förutsättningar för en god vård? Kontakta oss!

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Rose-Marie Moen

Befattning: Rekryteringsansvarig familjehem DUC i Borlänge

Telefon: 0243-212217

E-post: rose-marie@dalarnasungdomscenter.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-12 Nummer 2531
Integrationsenheten i Oskarshamn söker familjehem till ensamkommande barn och ungdomar

Allt fler ensamkommande barn kommer till Sverige för att söka asyl. Med anledning av detta söker vi nu familjehem som kan ha en plats för något av dessa barn och ungdomar. Behovet finns för barn och ungdomar i alla åldrar och som kommer från olika områden i världen där det råder oroligheter. Då barnen saknar föräldrar i Sverige behöver de en familj som kan tillgodosedda deras behov i vardagen. Önskvärt om ni har erfarenhet från tidigare uppdrag som familjehem men vi välkomnar även nya familjer som känner att de vill göra en insats.

I uppdraget ingår utbildning och handledning samt stöd av erfaren och välutbildad personal. Ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning utgår enligt SKL:s riktlinjer.

Har ni tid, plats och vill vara med om en berikande erfarenhet, tveka inte att kontakta oss!

Ring Ulrica Nilsson Hagman på 0491-889 73 eller vår reception på 0491-76 46 06.

Ni kan också kontakta oss via mail:
ulrica.nilsson.hagman@oskarshamn.se

Vi söker i följande län:
Jönköping, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ulrica Nilsson Hagman

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0491-88973

E-post: ulrica.nilsson.hagman@oskarshamn.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-08 Nummer 2471
Stödfamilj sökes

Vi söker en stödfamilj i Sala med omnejd för flicka med Aspergers syndrom och aktivitets- och uppmärksamhetsstörning. Uppdraget omfattar en helg i månaden dvs. fredag - söndag.

Familjen får gärna ha djur och gärna yngre barn alternativt inga hemmavarande barn och kunna erbjuda fasta rutiner.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mia Beijer

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0224-74 96 48

E-post: maria.beijer@sala.se2015-06-08 Nummer 2451
Kontrakterat jourhem 0-18 år

Gislaveds kommun söker ett kontrakterat jourhem. Vi vill att ni bor i Gislaveds kommun, har stor erfarenhet av barn samt har plats i ert hem. Vi vill att en av er ska kunna vara hemma på heltid vid behov. Ersättning utgår.

Vi söker i följande län:
Jönköping,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Nygren

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0371-81186

E-post: susanne.nygren@gislaved.se

Kontaktperson 2

Namn: Anne-Marie Svensson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0371-81512

E-post: soams@gislaved.se2015-06-02 Nummer 2416
Jourhem sökes

Södertälje kommun söker jourhem!!

Känner du att ni har tid och utrymme för att ge ett barn/ungdom en trygg och strukturerad vardag kan detta vara ett uppdrag för dig. Södertälje kommun söker både jourhem samt jourhem som är hemma på heltid med kontrakt.

Södertälje kommun erbjuder:
• Tät kontakt och professionellt stöd
• Utbildning
• Handledning vid behov

Är du nyfiken på uppdraget eller har frågor är du varmt välkommen att höra av dig.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Ohlsson

Befattning: Jourhemssekreterare

Telefon: 08-5230 2241

E-post: anna.ohlsson@sodertalje.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-02 Nummer 1450

Ni som har varit familjehem i några år och känner att det är ett viktigt uppdrag som ni vill fortsätta med, hör av er till oss på Rekon!

Tillsammans med er vill vi skapa goda och trygga förutsättningar för barn att läka, växa och ha kontakt med personer som är viktiga för dem. Målen som är satta av barn, föräldrar och socialtjänst ger riktning och ledning för oss.

Vi erbjuder ett nära samarbete med handledning och tillgänglighet dygnet runt.

Hör av dig så berättar vi mer!

Vi söker familjehem i stor Stockholms området, runt Mälaren, Uppland och södra Norrland.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Margareta Ekenstam

Befattning: verksamhetsutvecklare

Telefon: 073/708 47 50

E-post: margareta.ekenstam@rekon.se

Kontaktperson 2

Namn: Lars Widström

Befattning: Administrativ chef

Telefon: 070/6307115

E-post: lars.widstrom@rekon.se2015-05-29 Nummer 2412

Familjehem för vuxna män och kvinnor över 16 år

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helena Åkesson

Befattning: Enhetschef

Telefon: 0708-864704

E-post: helena@friab.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna-Maria Sahlgren

Befattning: placeringssamordnare

Telefon: 070-7943117, 0708-864703

E-post: annamaria@friab.seNyköpings kommun anställer familjehem

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. I kommunen arbetar ca 4.000 personer för att uppfylla målen om service, professionellt bemötande och tillgänglighet samt möta de utmaningar som ställs på en region i stark tillväxt.

Mångfald gynnar utvecklingen. Vi eftersträvar därför en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att ge alla arbetsplatser förutsättningar för ett medskapande och ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger därför stor vikt vid att Du delar kommunens värdegrund och medarbetarpolicy.
För mer information: www.nykoping.se

I Nyköpings kommun satsar vi på hälsofrämjande insatser för våra medarbetare och har därför infört rökfri arbetstid.

Arbetsuppgifter
Vi prövar nya grepp och anställer tre särskilt kvalificerade familjehem för vårdkrävande barn- och ungdomar. Familjehemmen ska erbjuda två platser var.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning motsvarande behandlingsassistent eller annat liknande arbete med barn/ungdomar som har behov av stöd. Alternativt kan du ha längre erfarenhet av familjehemsuppdrag med svårare social problematik.

Månadslön samt omkostnadsersättning utgår.

Du erbjuds utbildning och kompetensutveckling,extern handledning samt möjlighet till stöd dygnet runt.

Övrigt
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsvillkor
Månadslön, Heltid, Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 3

Ansökan
Förvaltning: Nyköpings kommun Sociala divisionen

Arbetsgivarens referensnummer: 21/11

Kontaktpersoner
Glenn Andersson
Enhetschef

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Glenn Andersson

Befattning: Enhetschef

Telefon: 0155-248570

E-post: glenn.andersson@nykoping.se


Visa flera notiser från samma

För att kunna placera barn i hemkommunen söker vi ett antal familjehem. Vi har barn i olika åldrar med olika behov som behöver varma, stabila vuxna med tid och plats. Gärna med kompetens av neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi besöker våra familjehem regelbundet där placeringshandläggaren träffar barnet och familjehemssekreteraren ger stöd till familjehemsförädrarna. Därutöver ges handledning av utbildad handledare.

Arvode enligt SKL och med tydliga riktlinjer gällande omkostnadsersättning.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Jönköping, Östergötland, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christina Sjöström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0491-76 47 66

E-post: christina.sjostrom@oskarshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Ingela Wiberg

Befattning: Receptionist

Telefon: 0491-76 47 60

E-post: ingela.wiberg@oskarshamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Mona Hjalmarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0491-76 47 68

E-post: mona.hjalmarsson@oskarshamn.se


Visa flera notiser från samma

INOM/ Humana söker ett Kraftigt Förstärkt Familjehem i trakterna runt Nyköping åt en 15-årig fotbollsintresserad kille.

Ni erbjuds förutom arvode och omkostnad, tät handledning av familjehemssamordnare, grupphandledning och några utbildningstillfällen per år.

Kontaktuppgifter:

Astrid Karlsson, astrid.karlsson@inom.com, 08-731 20 60

Gunilla Hallin, gunilla.hallin@inom.com, 08-731 20 08

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Astrid Karlsson

Befattning: teamledare/ familjehemskonsulent

Telefon: 08-731 20 60

E-post: astrid.karlsson@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Gunilla Hallin

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 08-731 20 08

E-post: gunilla.hallin@inom.com


Visa flera notiser från samma

Familjehemsenheten i Helsingborg söker en trygg familj med två föräldrar som vill bli familjehem åt en pojke som är 8 år. Pojken behöver stabila vuxna som kan ge honom en bra uppväxt. Han kommer från en familj där det funnits stora brister i omsorg, struktur och känslomässigt.

Vi förväntar oss att ni är ett tryggt varmt och kärleksfullt familjehem som ska ha ett samarbete med pojkens biologiska nätverk. Samt ett samarbete med övriga syskons familjer.

Det bör inte finnas yngre barn i familjen.

Det är önskvärt om familjehemmet finns max en timmes bilkörning från Helsingborg.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Aschan

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 042-106529

E-post: eva.aschan@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemsenheten i Helsingborg söker en trygg familj med två föräldrar som vill bli familjehem åt en pojke som är 6 år. Pojken behöver stabila vuxna som kan ge honom en bra uppväxt. Han kommer från en familj där det funnits stora brister i omsorg, struktur och känslomässigt.

Vi förväntar oss att ni är ett tryggt varmt och kärleksfullt familjehem som ska ha ett samarbete med pojkens biologiska nätverk. Samt ett samarbete med övriga syskons familjer.

Det bör inte finnas yngre barn i familjen.

Det är önskvärt om familjehemmet finns max en timmes bilkörning från Helsingborg.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Aschan

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 042-106529

E-post: eva.aschan@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-21 Nummer 2277
BJUVS KOMMUN SÖKER FAMILJEHEM


Vi behöver familjer som kan ge kärlek och omvårdnad till barn och ungdomar som behöver bo i familjehem.

Alla familjehem kommer att erbjudas stöd och handledning.

Är ni intresserade av att bli familjehem får ni gärna ringa oss för ytterligare information.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie-Louise Hansson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-458 52 88

E-post: marie-louise.hansson@bjuv.se

Kontaktperson 2

Namn: Camilla Sarelid

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-458 55 69

E-post: camilla.sarelid@bjuv.se

Kontaktperson 3

Namn: Jenni Samuelsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-458 51 03

E-post: jenni.samuelsson@bjuv.se2015-05-20 Nummer 2394
Familjehem sökes till flicka f.-00

Familjehem sökes till en flicka f.-00. Placerad enligt LVU på grund av hemmiljön. Krävs ett familjehem med erfarenhet av familjehemsplaceringar och komplicerade familjeförhållanden. Flickan har inga diagnoser eller egentlig egen problematik, men situationen kring familjen är rörig och det behövs därmed kunskap och tålamod gentemot flickan och hennes föräldrar.

Önskar ett familjehem i närheten av Kristinehamn.

Hör av er så berättar jag mer.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sara Hart

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0732703976

E-post: sara.hart@filipstad.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-15 Nummer 2384
Kontaktfamilj sökes

Flickan som är fjorton år, tycker om djur och vill gärna att det finns andra barn i familjen. Hon behöver komma till er fyra dygn/ månad.

Då vi söker en kontaktfamilj, bör ni inte bo allt för långt från Kungsbacka.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-835124

E-post: familjhem@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-12 Nummer 2339
Kontaktfamilj sökes åt flicka född -00

Vi söker kontaktfamilj åt en flicka född-00. I familjen behöver det finnas både en manlig och kvinnlig förebild. Omfattning av uppdraget, en helg varannan eller var tredje vecka.
Familjen bör ej finnas i Karlskoga/Degerfors.

Intresseanmälan lämnas via mail.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tarja Edström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61416

E-post: tarja.edstrom@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-12 Nummer 2382
Stöd till ensamkommande ungdomar sökes

Sedan snart ett år driver Lerums kommun ett boende för ensamkommande ungdomar. När man sammanställt hur mottagandet för ensamkommande barn och ungdomar har fungerat i Sverige har det framkommit att många av ungdomarna känner sig ensamma och isolerade när de flyttar från sitt boende till egen lägenhet. De saknar familj och har ofta inte haft några relationer med vuxna förutom boendepersonal, socialsekreterare och lärare. Ungdomarna har behov av gemenskap, att få bjudas in till en familj och få en mer personlig kontakt med vuxna som lyssnar och stöttar längs vägen. Vi vet att en kontaktfamilj eller kontaktperson kan göra skillnad för dessa barn och ungdomar på deras väg in i det svenska samhället.

Kontaktuppdragen kan se olika ut och vara mer eller mindre omfattande. Känner du att du skulle vilja engagera dig, oavsett hur mycket tid och utrymme du har, hör av dig till oss så pratar vi vidare om hur just du kan bidra!

Just nu letar vi kontaktfamilj till en 16-årig kille som önskar få komma till en snäll och omtänksam familj, gärna med barn.

Handledning erbjuds av socionomerna på kontaktverksamheten.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Catharina Nilsson

Befattning: Socionom

Telefon: 0302 - 52 26 50

E-post: catharina.nilsson@lerum.se

Kontaktperson 2

Namn: Ingela Borgström

Befattning: Socionom

Telefon: 0302 - 52 14 53

E-post: ingela.borgstrom@lerum.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-11 Nummer 1792
Kungsbacka kommun söker kontaktfamiljer för ensamkommande ungdomar

Kungsbacka kommun tar emot ensamkommande ungdomar från hela världen som påbörjar sin resa i Sverige i ett gruppboende. Ungdomarna har ofta behov och önskemål om att få lära känna en familj som bor i Sverige.

De familjer som vi söker är helt vanliga familjer med förankring i det svenska samhället. Om ni bor i lägenhet, villa, stad eller land spelar ingen roll. Om ni födda och uppvuxna i Sverige eller har en annan bakgrund spelar inte heller någon roll.

Av praktiska skäl är det bra om ni bor inom en timmes restid från Kungsbacka.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Gullholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 83 48 73

E-post: stefan.gullholm@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 83 51 24

E-post: siw.hagen@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-11 Nummer 2380
Familjehem långvarig placering.

Kävlinge socialnämnd är i behov av ett familjehem till en 10 årig pojke. I dagsläget har pojken stora sociala problem i form av vredesutbrott hemma.I skolan har han egen ass.
Han är intr av hästar och bor gärna på landet.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helen Hettinger

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-739255

E-post: helen.hettinger@kavlinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Camilla Mathiasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-739257

E-post: camilla.mathiasson@kavlinge.se


Visa flera notiser från samma

Vill du jobba med behandling i ditt hem?

Vi söker engagerade familjer som vill arbeta som träningsfamiljer(familjehem) tillsammans med vårt team. Ni blir en viktig del i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care).

Programmet är tidsbegränsat till ca 1 år och vänder sig till ungdomar 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.

- Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar
- En vuxen behöver vara hemma på heltid och heltidsersättning utgår.
- Som Träningsfamilj får man kontinuerlig utbildning och handledning.

Läs gärna mer & titta på vår film om MTFC på:
humana.se/Site/familjehem/vara-familjehem/traningsfamilj

Kom och lyssna på Helena som berättar om hur det är att jobba som träningsfamilj!

Är du intresserade av att höra mer om hur du kan bli en viktig del i att coacha ungdomar i ditt hem är du välkommen på vår informationsträff onsdag 3 juni kl. 17:00 - 18:30 på Reningsverksgatan 6 i Västra Frölunda. Vi bjuder på fika!

Kontakta Anna Jendeby för frågor och anmälan till infokvällen. Tel: 031-757 93 54, anna.jendeby@inom.com

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Jendeby

Befattning: rekryterare

Telefon: 031-757 93 54

E-post: anna.jendeby@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-05-06 Nummer 2368
Familjehem till 8-årig pojke

Vi söker en familj som har mycket tid, engagemang och tålamod. Han behöver vara yngst i familjen. Pojken tycker om hundar, cykla, bygga med klossar och fotboll. Viktigt att ni som familj är beredda att ge mycket stöd i skolarbete och med fritidsintressen.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christina Sandahl

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 086068212

E-post: christina.sandahl@haninge.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-05 Nummer 2366

Landskrona stad söker jourhem till barn och ungdomar i åldern 0-18 år i närheten av Landskrona. Erfarenhet som familjehem krävs och det ska inte finnas mindre barn i familjen.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Boel Olausson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0418-473629

E-post: boel.olausson@landskrona.seVi söker familjehem till 16-årig pojke som behöver omplaceras i eller närheten av Lund. Pojken är social och självgående, gillar idrott framför allt fotboll.
Vi söker er som är trygga, stabila vuxna med engagemang, tid och plats för en till.
Vi ser helst att ni är utredda och har tidigare erfarenhet som familjehem.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning och tillgänglighet av våra erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-30 Nummer 2359
Familjehem sökes till flicka född 97.

Söker familjehem till en flicka född 97. Flickan har ADHD med trotssyndrom. Har haft självskadebeteende och ett destruktivt beteende. Flickan behöver trygghet med regler, struktur och rutiner. Gärn två vuxna i familjen. Fördel om det inte bor så många andra barn eller ungdomar i familjen, i sådana fall inte i samma ålder.

Låter det intressant, hör av er så berättar jag mer.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Johanna Sjögren

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0590-61284

E-post: johanna.sjogren@filipstad.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-29 Nummer 2357
Familjehem sökes till flicka f.-01

Familjehem sökes till en flicka f.-01 som behöver en tydlighet och struktur i vardagen. Inga diagnoser eller egentlig egen problematik, utan placering pga brister i hemmiljön gällande gränssättning och vägledning. Har varit nedstämd under en tid och rispat sig ett par gånger på armarna.
Behöver ett familjehem som kan stötta och vägleda henne under tonåren och kan vara tydlig mot henne. Har missat stora delar av skolan under hennes nuvarande årskurs, pga skolkande. Föräldrar förmår inte att få henne till skolan.

Vid intresse hör av er så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sara Hart

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0590-61270 el. 0732703976

E-post: sara.hart@filipstad.se


Visa flera notiser från samma

Attendo jour och familj Syd är ett familjehemsföretag som ha samarbetspartners och familjehem i hela Södra Sverige. Vi växer nu och behöver mer famijlehem till vår verksamhet framförallt i Västra Götaland och Halland då behovet är stort.

Ni är redan idag familjehem eller har funderat ett tid på att bli familjehem. Ni är en stabil familj/ensamstående som känner att ni har tid och energi över att ta emot ett barn eller ungdom som är i behov av trygga vuxna.

Vi erbjuder våra familjehem:

Tillgång till erfaren konsulent dygnet runt via telefon
Regelbunda kontakter i hemmet med erfaren konsulent
Extern handledning vid placering
Utbildning
Gemenskap

Vi som arbetar på attendo är erfarna socialarbetare som arbetar många år inom socialtjänsten och med familjehemsvård. Vi gillar att jobba i team med våra familjehem och ge dem det stöd de behöver när de behöver det. Vi utreder familjehem enligt nya kälvestensmodellen och BRAfam formulär.

Ta gärna kontakt med oss via mejl eller telefon så kan vi berätta mer om hur vi arbetar!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Katarina Viitanen (Västra Götaland)

Befattning: Socionom/Famijlehemskonsulent

Telefon: 010-2112555

E-post: katarina.viitanen@attendo.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Kalin (Halland)

Befattning: Socionom/Familjehemskonsulent

Telefon: 010-2112553

E-post: anna.kalin@attendo.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker flertalet kvalificerade familjehem som vill ta emot ett barn/ungdom i sitt hem.

För närvarande söker vi ett par som kan ta emot en 14-årig pojke. Ni bör inte ha yngre barn boende hemma, men gärna ha djur. Vi söker efter sportintresserade vuxna som kan uppmuntra ett fotbollsintresse. Pojken har PTSD och har tidigare utsatt jämnåriga tjejer för övergrepp. Pojken bor för närvarande på behandlingshem. Parallellt med placering kommer teamet att arbeta med behandling. Pojken är i behov av ett tydligt föräldraskap och att en är hemma heltid inledningsvis för att stödja pojken med hans behov.

Familjehemmet ska vara ca tio mil från Uppsala.

Familjehem Fristad kännetecknas av att familjehemmen har hög närvaro av stöd från både konsulenter, behandlingsteam och handledare som läggs upp utifrån behov. Vårt breda stöd till familjerna möjliggör bra placeringar för ungdomarna.

Ersättning
Marknadsmässiga löner utifrån kompetens och erfarenhet. Skattefri kostnadsersättning tillkommer utöver den pensionsgrundande inkomsten.

För information kontakta Helena Hammerström för frågor och skriftlig intresseanmälan.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helena Hammerström

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 018-564593

E-post: helena@familjehemfristad.se

Kontaktperson 2

Namn: Thérèse G Johansson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 018-565496

E-post: therese@familjehemfristad.se


Visa flera notiser från samma

Humana Familjehemsvård syd söker ett familjehem som kan ta emot man i 35-års ålder som ha en underhållsbehandling. Gärna avskiljt boende och med pendlingsavstånd till Lund, p g a den behandling som han genomgår.

Human Familjehemvård erbjuder familjehemmet:

Kontinuerlig handledning av konsulent

Tillgång till beredskap dygnet runt

Fortbildningar

Arvode och omkostnader

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Åsa Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent vuxen

Telefon: 0733206326

E-post: asa.jonsson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-04-24 Nummer 2342
INOM Humana Familjehemsvård söker jour- och familjehem till tonårsflickor

INOM Humana Familjehemsvård söker jour- och familjehem till tonårsflickor med beteendeproblematik.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning/fortbildningar
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/humanafamiljehem

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Feldhoff

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0723951932

E-post: susanne.feldhoff@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM Humana Familjehemsvård söker familjehem som kan ta emot en aktiv 5-årig pojke med beteendeproblematik. En vuxen ska vara hemma på heltid och det får inte finnas några jämnåriga barn eller andra barn/ungdomar med svår beteendeproblematik.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning/fortbildningar
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/humanafamiljehem

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Feldhoff

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0723951932

E-post: susanne.feldhoff@inom.com


Visa flera notiser från samma

Kungsbacka kommun söker familjehem åt tonåringar.
Vi söker ett erfaret familjehem utan minderåriga barn som kan tänka sig att ta emot tonåringar med missbruksproblematik.

Vi önskar att ni bor inom två timmars bilfärd från Kungsbacka.

Förutsättningen för att kunna genomföra uppdraget är att en av familjehemsföräldrarna är hemma på heltid. Förutom arvode ersätter vi, givetvis, förlorad arbetsinkomst.

Vi erbjuder arvode som motsvarar uppdragets svårighetsgrad.

Du får handledning av professionella familjehemssekreterare som i sin tur har stöd av ett team av experter på missbruk och ungdomar.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Gullholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300834873

E-post: familjehem@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Agneta Brogren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300834500

E-post: familjehem@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-14 Nummer 2330
Familjehem sökes till syskonpar

Familjehemsenheten i Helsingborg söker en trygg familj med två föräldrar som vill bli familjehem till ett syskonpar i förskoleåldern, 3 och 4,5 år gamla. Flickorna behöver stabila vuxna som kan ge dem en bra uppväxt. De kommer från en familj där det funnit stora brister både känslomässigt och omsorgsmässigt.
Vi förväntar oss att ni är ett tryggt, varmt och kärleksfullt familjehem som skall ha ett samarbete med flickornas biologiska nätverk. Samt ett samarbete med övriga syskons familjehem.
Det bör inte finnas några yngre barn i hemmet.
Det är önskvärt om familjehemmet finns max en timmes bilkörning från Helsingborg.

Hör gärna av dig för mer information!

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gabriella Persson Wall

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-106502

E-post: gabriella.wall@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem till nya placeringar. Vår målgrupp är främst tonåringar och unga vuxna med varierande problematik men vi får också en del yngre placeringar.
Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenhet av jour-/kontaktfamiljs- eller familjehems uppdrag men det är inget krav och vi välkomnar även nya familjer.
Vi söker er som är trygga, stabila vuxna med engagemang, tid och plats för en till.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning och tillgänglighet av våra erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker en träningsfamilj/ familjehem som tillsammans med ett team vill arbeta i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC ( Multidimensional Treatment Foster Care). Behandlingsprogrammet vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.
* Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar.
* Behandlingstiden är 7-12 månader.
* Målet är oftast att ungdomen ska komma hem till
sina föräldrar igen.
* En vuxen behöver vara hemma på heltid.
* Heltidsersättning samt omkostnad utgår.
* Som träningsfamilj får man grundutbildning,tät och kontinuerlig handledning samt tillgång till jour 24/7

Just nu är vi i behov av att förstärka vår fantastiska familjehemsgrupp med en familj till. Vi söker en familj som bor max en timmes resväg från vårt kontor i Lund.
Vill ni veta mer? Slå en signal så berättar vi gärna!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Andersson

Befattning: Träningsfamiljskonsulent

Telefon: 0733-229972

E-post: anneli.andersson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-04-09 Nummer 2322

Vi söker en träningsfamilj som tillsammans med ett team vill arbeta i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC ( Multidimensional Treatment Foster Care). Behandlingsprogrammet vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.
* Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar.
* Behandlingstiden är 7-12 månader.
* Målet är oftast att ungdomen ska komma hem till
sina föräldrar igen.
* En vuxen behöver vara hemma på heltid.
* Heltidsersättning samt omkostnad utgår.
* Som träningsfamilj får man grundutbildning,tät och kontinuerlig handledning samt tillgång till jour 24/7

Just nu är vi i behov av att förstärka vår fantastiska Träningsfamiljsgrupp med en familj till. Ni bör bo max en timmes resväg från vårt kontor i Stockholm.
Vill ni veta mer? Slå en signal så berättar vi gärna!
Vi söker i följande län:
Södermanland, Västmanland, Stockholmslän, Uppsala.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Madelene Tannarp

Befattning: Träningsfamiljskonsulent

Telefon: 072-5377790

E-post: madelene.tannarp@inom.com


Visa flera notiser från samma

Ensamkommande flyktingbarn i Tyresö
behöver en familj!
Tyresö kommun har ett stort behov av familjehem
som kan ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Som familjehem för ensamkommande flyktingbarn
förväntas du att kunna ta emot pojkar från 15 år och uppåt. Du ska fungera som en god förebild och
kunna vägleda ungdomarna till ett självständigt liv
i Sverige.

Ersättning utgår enligt kommunförbundets rekommendationer.
Kommunen ger dig och din familj stöd och handledning
under hela placeringstiden.

Intresserad?
Kontakta oss!

Elvira Berggren, familjehemssekreterare
08-57 82 9109
elvira.berggren@tyreso.se

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Elvira Berggren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-57 82 9109

E-post: elvira.berggren@tyreso.se2015-03-31 Nummer 2307

Cean är trygghet och förändring barn och unga Familjehemsorganisation där vi erbjuder mycket kvalificerade familjer med tillgång till utredning, stöd och behandling.

Vi söker i följande län:
Jämtland, Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Fredrik Götze

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 0708-39 93 55

E-post: fredrik.gotze@cean.se2015-03-31 Nummer 1651
Jourhem sökes

Jourhem sökes med plats för barn i ålder 0-19 år!
Jourhemsgruppen i Linköping behöver utökas med ytterligare familjer som bor i Linköping eller dess närhet.
Vi söker trygga, stabila och flexibla familjer med tid, tålamod, utrymme och förmåga att samarbeta med socialtjänsten, biologiska föräldrar och andra som finns runt barnet.
Barn som blir akutplacerade befinner sig oftast i en krisartad situation och det gäller att bemöta dem med omtänksamhet, förståelse och respekt.
Under tiden som barnet bor i jourhemmet ansvarar de vuxna för att ta hand om barnet och ge omvårdnad och trygghet, hjälpa till med läxor, skjutsa till aktiviteter och liknande.

Att vara jourfamilj innebär att en i familjen är hemarbetande och erhåller ett månatligt arvode samt omkostnadsersättning. Ni kommer att få arbetskamrater i form av andra jourföräldrar som ni träffar regelbundet, kontinuerlig handledning i grupp samt fem veckors ledighet per år med arvode.
Vi lägger stor vikt vid personlig mognad och livserfarenhet! Ni behöver ha erfarenhet av barn och ungdomar, egna eller andras.
Intresserad? Ring oss!

Resursgruppen, Socialkontoret
socialsekreterare Margareta Nilsson, 013-263693
e-post :margareta.nilsson2@linkoping.se
socialsekreterare Britt Marie Niklasson, 013-206523
e-post:britt-marie.niklasson@linkoping.se
kansli: 013-206099

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: margareta Nilsson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 013-263693

E-post: margareta.nilsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-30 Nummer 2302
Osby kommun söker familjehem till funktionsnedsatt 9-årig flicka

9-årig flicka med autismspektrumproblematik samt begåvningshandikapp behöver familjehemsplaceras under sin uppväxt.
Gärna på landet med djur.
Viktigt att hålla kontakt med biologiskt nätverk.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Lovén-Ohlsson

Befattning: LSS-handläggare

Telefon: 070/93 18 227

E-post: lena.loven@osby.seVi söker just nu en erfaren familj som tidigare haft placeringar, för placering av tonårsflicka med ADD. Då flickan har sin familj i Falköping är det önskvärt med placering i närheten.
Flickan har djurintresse.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gun Barrljung

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0515-88 53 20, 070-674 50 71

E-post: gun.barrljung@falkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Klara Eckervald

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0515-88 53 20, 070-209 60 25

E-post: klara.eckervald@falkoping.se2015-03-17 Nummer 2286
9-årig pojke söker familjehem

Heby kommun söker familjehem till en 9-årig pojke.
Vi förväntar oss att ni är ett tryggt, varmt och kärleksfullt familjehem som kan tänka er ett samarbete med pojkens biologiska nätverk. Samt ett samarbete med övriga syskons familjehem.

Det kommer att behövas träning i sociala kontakter och stöd i att pröva olika aktiviteter som han aldrig fått möjlighet till att pröva.

Pojken kan komma att behöva genomgå traumabehandling samt eventuellt utredning gällande kognitiva svårigheter.

Familjen får gärna ha djur.

Familjehemmet bör ligga i närheten av Sala med omnejd.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Birgitta Stranius

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0224-36 074

E-post: birgitta.stranius@heby.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-17 Nummer 2285
Familjehem sökes omgående till mor/barn

Heby kommun söker omgående familjehem till en mamma med en 2- åring samt ett spädbarn.

Familjehemmet ska kunna stötta mamma i hennes omsorg till barnen. Vi tänker oss att någon vuxen ska finnas hemma på heltid för att kunna ombesörja detta.

Det ena barnet behöver kontinuerlig sjukhusvård p.g.a en ögonsjukdom och det ligger i familjehemmets åtagande att följa med och stötta mamma.

Mamma behöver även stöd i att upprätthålla kontakten med sina övriga barn samt sitt övriga nätverk.

Familjehemmet bör ligga i en 10 mils radie från Stockholm.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Birgitta Stranius

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0224-36 074

E-post: birgitta.stranius@heby.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-17 Nummer 2284
8-årig pojke söker familjehem omgående

Heby kommun söker omgående familjehem till en 8-årig pojke.
Vi förväntar oss att ni är ett tryggt, varmt och kärleksfullt familjehem som kan tänka er ett samarbete med pojkens biologiska nätverk. Samt ett samarbete med övriga syskons familjehem.

Det kommer att behövas träning i sociala kontakter och stöd i att pröva olika aktiviteter som han aldrig fått möjlighet till att pröva.

Pojken kan komma att behöva genomgå traumabehandling samt eventuellt utredning gällande kognitiva svårigheter.

Helst inga andra barn i familjen, ev äldre välfungerande tonåringar kan fungera.

Familjehemmet bör ligga i närheten av Sala med omnejd.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Birgitta Stranius

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0224-36 074

E-post: birgitta.stranius@heby.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem i södra Sverige till ensamkommande flyktingbarn.
Vi erbjuder gemenskap, utbildning, handledning och stöd dygnet runt.

Hör av Dig förutsättningslöst så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Fogelström

Befattning: Verksamhetschef

Telefon: 0723-65 82 92

E-post: anna@resursa.seSåg du inslaget om behandlingsmodellen MTFC i Rapport 13:e november?
Vi söker familjehem/ träningsfamiljer till MTFC. Är du intresserad, kontakta oss så berättar vi mer.

Länk till TVprogrammet: http://www.svt.se/nyheter/sverige/han-fick-nytt-liv-med-ny-behandlingsmetod

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Andersson

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 0733-229972

E-post: anneli.andersson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-03-10 Nummer 1305

Är ni en familj som har tid och engagemang att öppna ert hem för ett barn eller en ungdom?

Socialtjänst Gävle erbjuder placering i förstärkt familjehemsvård i egen regi. Där ingår ett intensivt stöd till familjehemmen och regelbundna träffar med övriga familjer som ingår i verksamheten. Kommunens myndighetsansvar gör också att det alltid är nära mellan behov och beslut och i den personliga stödkontakten.

Bor ni inom 15 mils avstånd från Gävle och kan tänka er att vara hemma på heltid med ett fast kontrakt för uppdrag som familjehem? Med uppdrag som kontrakterat familjehem utgår ersättning även när placering ej pågår. Hör av er till oss!
För mer information kontakta någon av våra familjehemskonsulenter; Lena Wilhelmsson 026-172963 eller Lena Söderhäll Gille 026-178807 alternativt familjehemssekreterare Inger Thomasson 026-179929.
Hemsida: www.gavle.se/familjehem eller e-posta till familjehem@gavle.se

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Söderhäll Gille

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 026-178807

E-post: lena.soderhall.gille@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Lena Wilhelmsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 026-172963

E-post: lena.wilhelmsson@gavle.se

Kontaktperson 3

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se

Kontaktperson 4

Namn: Kristina Nohrén

Befattning: Projektledare/familjehemssekreterare

Telefon: 026-179132

E-post: kristina.nohren@gavle.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-03 Nummer 2257
Familjehem

Vi söker ett familjehem till en tonårspojke med svår social problematik.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Mathiasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-73 92 57

E-post: camilla.mathiasson@kavlinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Helén Hettinger

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-73 92 55

E-post: helen.hettinger@kavlinge.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-03 Nummer 2256
Kontaktfamilj

Vi söker en kontaktfamilj till en 10 årig flicka med pälsdjursallergi.Omfattningen är en helg i månaden ev mer.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helén Hettinger

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 06-73 92 55

E-post: helen.hettinger@kavlinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Camilla Mathiasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-73 92 57

E-post: camilla.mathiasson@kavlinge.se


Visa flera notiser från samma

INOM/Human söker familjehem som kan ta emot ensamkommande barn/ungdomar i sina hem. Familjehemmen skall helst bo i Nybrotrakterna eller i närliggande kommuner.

Som familjehem för INOM/Humana får man:
Arvode och omkostnad
Kontinuerlig handledning av konsulent
Grupphandledning
Fortbildning
Grundutbildning
Tillgång till beredskap dygnet runt.

Vi söker i följande län:
Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie-Louise Johansson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0703205855

E-post: marie-louise.johansson@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Kristian Rappner

Befattning: Famijehemskonsulent

Telefon: 0709911148

E-post: kristian.rappner@inom.com

Kontaktperson 3

Namn: Jeanette Sandström

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0709911147

E-post: jeanette.sandström@inom.com


Visa flera notiser från samma

Att vara kontrakterad jourfamilj innebär att ni ska ta emot barn i åldern 0-18 år under en begränsad tid. Placeringstiden kan variera allt ifrån några dagar till några månader. Ni bör bo i Göteborg med omnejd. Som jourfamilj bör man vara flexibel och ha stort tålamod samt ha ett rum ledigt. En av er måste ha möjlighet att vara hemma på heltid och ni arvoderas utifrån det. Vi erbjuder jour dygnet runt och handledning samt utbildning.

Hör av dig till oss på 031- 788 01 13 eller maila oss på familjehem@alpklyftan.se

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helén Frisell

Befattning: Enhetschef Familjehemsvård

Telefon: 0735-19 03 35

E-post: helen.frisell@alpklyftan.se

Kontaktperson 2

Namn: Kent Nylén

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0735-19 03 56

E-post: kent.nylen@alpklyftan.se

Kontaktperson 3

Namn: Annika Spångberg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0735-19 03 62

E-post: annika.spangberg@alpklyftan.seVi söker träningsfamiljer (familjehem) som tillsammans med ett team vill arbeta i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care). Programmet vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.
• Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar
• En vuxen behöver vara hemma på heltid
• Heltidsersättning samt omkostnad utgår
• Som träningsfamilj får man kontinuerlig utbildning och handledning

Just nu är vi i stort behov av en familj som kan ta emot en pojke på 13 år. MTFC- programmet pågår ca ett år och man blir utredd som familjehem och utbildad i MTFC-metoden, innan uppdraget startar. Man skall helst bo max en timma från Göteborg och ha ett extra rum för ungdomen. Egna barn är inget hinder, dock ej spädbarn.

Är du intresserad av att prova detta arbetssätt? Välkommen att kontakta oss för mer information.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Caroline Antehag

Befattning: Samordnare /Öppenvården

Telefon: 031-757 93 53

E-post: caroline.antehag@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Pernilla Almgren

Befattning:

Telefon: 031-757 93 50

E-post:


Visa flera notiser från samma

Just nu har vi stort behov av familjehem till syskon i åldrarna mellan 8-13 år. Helst i närheten av Örebro. Ett av hemmen bör vara djurfritt pga allergi.
Vi erbjuder utbildning,stöd och handledning av erfarna och engagerade familjehemssekreterare.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Olsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 019-21 42 82

E-post: marie.e.olsson@orebro.se

Kontaktperson 2

Namn: Anki Lifgren

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 019-21 42 78

E-post: ann-cathrin.lifgren@orebro.se


Visa flera notiser från samma

INOM/Humana söker ett erfaret familjehem som kan ta emot en 12-årig pojke från Syrien. Familjehemmet skall ha förmåga att ge trygghet, struktur, tydlighet och närhet. Familjehemmet behöver också ha en förståelse för barn med trauma.

Som familjehem åt INOM/Humana får man:
Kontinuerlig enskild handledning
Grupphandledning
Fortbildning och grundutbildning
Tillgång till beredskap dygnet runt
Arvode och omkostnad

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Harriet Stebner

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0706519226

E-post: harriet.stebner@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Louise Cederholm

Befattning: Teamledare

Telefon: 0707478720

E-post: louise.cederholm@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM/Humana söker ett erfaret familjehem som kan ta emot en 14-årig Somalisk pojke. Pojken har varit i Sverige i 5 år. Han behöver komma till ett familjehem som gillar att aktivera sig. Det behöver finnas mycket tid, utrymme, engagemang och struktur. Familjen skall helst inte bo på landet.

Som familjehem åt INOM/Humana erbjuds man:
Kontinuerlig enskild handledning
Grupphandledning
Fortbildning och grundutbildning
Tillgång till beredskap dygnet runt
Arvode och omkostnad

Vi söker i följande län:
Blekinge, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Kristian Rappner

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0709911148

E-post: kristian.rappner@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM/Humana söker familjehem som kan ta emot barn/ungdomar i olika åldrar.

Som familjehem åt INOM/Humana erbjuds du:

Kontinuerlig handledning av erfaren familjehemskonsulent.

Handledning i grupp

Tillgång till beredskap dygnet runt

Arvode och omkostnad

Grundutbildning och fortbildningar

Välkommen!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Kristian Rappner

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0709911148

E-post: kristian.rappner@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Jeanette Sandström

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0709911147

E-post: jeanette.sandstrom@inom.com

Kontaktperson 3

Namn: Marie-Louise Johansson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0703205855

E-post: marie-louise.johansson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-02-10 Nummer 1703

INOM Sociala Tjänster söker engagerade familjer i Jönköpings län som vill ta emot barn/ungdomar i sitt hem för längre eller kortare tid.

INOM Sociala Tjänster arbetar med konsulentstödd och förstärkt familjehemsvård. För mer information gå in på vår hemsida www.inom.com

Familjehem som arbetar med INOM Sociala Tjänster får:
* Kontinuerlig handledning av konsulent
* Extern handledning i grupp
* Utbildning och kontinuerlig fortbildning
* Tillgång till jour dygnet runt

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mattias Kånåhols

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733-20 63 22

E-post: mattias.kanahols@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Mariann Walkeapää

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0725-77 05 85

E-post: mariann.walkeapaa@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-01-27 Nummer 2196

Familjehem till syskonpar sökes. Erfarenhet av liknande uppdrag krävs.

Familjehemmet kommer att få handledning varannan vecka i hemmet samt erbjudas grupphandledning 1 gång per månad.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Andreas Möller

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0707478794

E-post: andreas.moller@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Emil Lundborg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0725769434

E-post: emil.lundborg@inom.com


Visa flera notiser från samma

Socialtjänsten i Gävle behöver utöka jourverksamheten och söker fler familjer som i sitt hem kan ta emot barn och ungdomar i ålder 0-18 år i akuta situationer och under begränsad tid. Vi söker även jourfamiljer för ensamkommande barn/ungdomar. Som jourfamilj kan du/ni vara gift eller sambo, ha registrerat partnerskap eller vara ensamstående. Du/ni bör helst bo inom Gävle kommun. Du/ni kan bo i villa eller lägenhet men ett krav är att barnen/ungdomarna kan erbjudas eget rum. Vi ser gärna att du/ni har erfarenhet av barn, privat och/eller i yrket eller föreningslivet. Har du/ni tidigare erfarenhet av familjehemsvård är det förstås en extra tillgång. Du/ni kan ha egna barn men helst inte barn under förskoleåldern.
Att vara jourfamilj innebär oftast att en vuxen bör finnas hemma på heltid och ersättning utgår då för motsvarande. Vi vill att du/ni har körkort. Som jourfamilj bör man vara väl integrerad i det svenska samhället och behärska det svenska språket väl. Det är en fördel om man kan flera språk ( de senare förutsättningarna gäller framförallt jourfamiljer för ensamkommande barn/ungdomar).
De som blir jourfamiljer får stöd från oss och deltar i regelbunden handledning tillsammans med andra jourfamiljer.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer om uppdrag som jourfamilj, ersättningar och villkor.

Vi söker i följande län:
Gävleborg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se


Visa flera notiser från samma

Mamma och hennes ett-åriga barn behöver familjehem. Familjehemmet ska hjälpa mamman att komma in i och förstå det svenska samhället och även stötta mamman i barnets umgänge med sin pappa och att sätta gränser för barnets släktingar. Mamman är begränsad i svenska språket. Familjehemmet behöver finnas inom en timmes radie från Helsingborg.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gustaf Hammar

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-102496

E-post: gustaf.hammar@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-08 Nummer 2172
Djurfritt familjehem

Trelleborgs kommun söker ett djurfritt familjehem till en 11-årig pojke. Kontakta oss gärna för mer information!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Frederick Dahlqvist-Björklund

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410734150

E-post: fredrik.dahlqvist-bjorklund@trelleborg.seÖrebro kommun har just nu stort behov av familjehem till barn och ungdomar från 10 års ålder, med närhet till Örebro.

Vi söker även förstärkta familjehem som kommer vara en del i en ny verksamhet med placering av ungdomar med komplex problematik.

Se mer information på hemsidan eller ring oss!

Vi söker i följande län:
Örebro,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jenny Åkerström

Befattning: Gruppledare

Telefon: 019-21 30 72

E-post: jenny.akerstrom@orebro.se

Kontaktperson 2

Namn: Marie Olsson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 019-21 42 82

E-post: marie.e.olsson@orebro.se

Kontaktperson 3

Namn: Anki Lifgren

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 019-21 42 78

E-post: ann-cathrin.lifgren@orebro.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem i Dalarna med omnejd.

För mer info www.dalarnasungdomscenter.se

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Poran Goodarzi

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070-3220355

E-post: poran@dalarnasungdomscenter.se


Visa flera notiser från samma

Dalarnas Ungdomscenter söker familjehem i Uppsala med omnejd.

För mer info, besök vår hemsida www.dalarnasungdomscenter.se

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Poran Goodarzi

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070-3220355

E-post: poran@dalarnasungdomscenter.se


Visa flera notiser från samma
2014-12-03 Nummer 1940
Familjehem i Eskilstuna med omnejd

Eskilstuna kommun söker familjehem i Eskilstuna med omnejd som har erfarenhet av ungdomar. Ni får ett heltidsuppdrag och förstärkt stöd samt handledning.

Vi vill att det finns två vuxna i familjehemmet och att en är hemma på heltid. Ett nära samarbete med familjehemssekreterare samt andra professionella kommer att ske.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Agnetha Lood

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016- 710 14 19, 073- 950 89 81

E-post: agnetha.lood@eskilstuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Helena Holmberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016- 710 27 61, 070- 086 60 66

E-post: helena.holmberg3@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-12-02 Nummer 2130

Vi söker en kontaktfamilj i Helsingborgsområdet som vill ta emot ett syskonpar (födda `08 och `11). Uppdraget kommer att vara över helgen var 3:e vecka.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Henrik Möndell

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 67 89

E-post: henrik.mondell@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Du ska vara en man som är väl förankrad i svenska samhället och pratar Dari och svenska.
Du ska hjälpa en nyanländ tonårspojke att hitta i samhället tex fritidsaktiviteter, men även kunna samtala och förklara på Dari. Ni bör träffas 1-2 ggr i veckan.

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013-206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-11-24 Nummer 2115

Ängebo Familjevård söker familjer som vill ta emot barn, ungdomar, vuxna och vuxna med barn som av någon anledning behöver en familj att bo i och få stöd av. Vi söker även familjer som talar andra språk än svenska. Med fördel arabiska, persiska, afghanska, dari, somaliska, tigrinja med flera. Hör av er!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Jönköping, Östergötland, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marlene Gottfridsson

Befattning: Konsulent Administration

Telefon: 0709111274

E-post: marlene@angebofamiljevard.se2014-11-13 Nummer 2107

Vårt fokus ligger på ensamkommande flyktingbarn, ungdomar och individer med traumatiska upplevelser samt neuropsykiatriska funktionshinder. Vi besitter lång erfarenhet av integration samt unika och effektiva behandlingsmetoder. Utbildning, stöd och jour för familjehem ingår i vår ordinarie verksamhet.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Göran Claeson

Befattning: Konsulent

Telefon: 0707960020

E-post: goran@valeda.se

Kontaktperson 2

Namn: Kurt Roos

Befattning:

Telefon: 0702536300

E-post: kurt@valeda.seINOM är en organisation som består av bl.a. Sociala Tjänster, Familjeforum, KBT Mälardalen och Södertörns familjevård. Våra jour- och familjehem är en av våra viktigaste resurser. Vi samarbetar med ett stort antal familjehem i hela landet, från norr till söder. Våra familjehem arbetar med varierande uppdrag. Vi erbjuder kommuner allt från kortare jourhemsplaceringar till längre uppväxtplaceringar för barn/unga, samt kvalificerat behandlingsarbete (tex. MTFC) i familjehemsmiljö. Vi rekryterar kontinuerligt nya familjehem och Du är alltid välkommen att kontakta oss i frågor som rör familjehemsvård.

Om du är intresserad av att få veta mer om att vara/bli familjehem så kan du läsa om det på vår hemsida www.inom.com eller så ring oss på telefon 0200-11 53 60.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helen Lagerblad

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 0200-11 53 60

E-post: helen.lagerblad@inom.com


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjer, med eller utan egna barn, eller ensamstående som kan emot ett barn/ungdom i sitt hem ca en till två helger/månad. Det gäller barn/ungdomar med någon form av funktionshinder t ex Aspergers syndrom eller utvecklingsstörning. Därför är det en fördel om man har tidigare erfarenhet av barn/ungdomar med särskilda behov, men dock inget krav. Personlig lämplighet är avgörande.
För vidare information kontakta nedanstående.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tobias Larsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0550-88600

E-post: tobias.larsson@kristinehamn.se


Visa flera notiser från samma
2014-10-24 Nummer 1536

Vi söker träningsfamiljer (familjehem) som tillsammans med ett team vill arbeta i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care). Programmet vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.

•Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar

•En vuxen behöver vara hemma på heltid

•Heltidsersättning samt omkostnad utgår

•Som träningsfamilj får man kontinuerlig utbildning och handledning

Just nu är vi i stort behov av en familj som kan ta emot en flicka på 12 år. MTFC- programmet pågår ca ett år och man blir utredd som familjehem och utbildad i MTFC-metoden, innan uppdraget startar. Man skall helst bo max en timma från Göteborg och ha ett extra rum för ungdomen. Egna barn är inget hinder, dock ej spädbarn.

Är du intresserad av att prova detta arbetssätt? Välkommen att kontakta oss för mer information.

Caroline Antehag 031-757 93 53
Minna Svahn 0733-584104

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Caroline Antehag

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 031-757 93 93

E-post: caroline.antehag@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Minna Svahn

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0733- 584 104

E-post: minna.svahn@inom.com


Visa flera notiser från samma
2014-10-15 Nummer 2057

Vi söker familjer utan djur, som kan ta emot barn med allergi.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Henrik Möndell

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 67 89

E-post: intresseanmalan.familjehem@helsingborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Gustaf Hammar

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 24 96

E-post: intresseanmalan.familjehem@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Ramlösa Social Utveckling AB (RSU) är ett företag som rehabiliterar missbrukare i familjehem. Vi har funnits i snart 20 år och har ca 50 klienter inskrivna från hela Sverige med koncentration på placering i Skåne och Hallandskusten. Våra kunder är kommunernas socialtjänst och kriminalvården.

Vi arbetar med män, kvinnor och par från 16 år och uppåt. Våra klienter har problem med missbruk av olika typer av droger och ibland även kriminalitet för att finansiera missbruket.

RSU:s behandlare finns med under hela placeringen. Vi besöker klienten/familjen minst en gång per vecka och finns alltid tillgängliga vid behov.

Vår rehabiliteringsmodell innebär att klienten bor i ett familjehem mellan 6-10 månader och därefter följer en utslussningsfas där klienten får hjälp till ett eget boende med stöd. Den genomsnittliga rehabiliteringstiden ligger på ca 18 månader. Vi erbjuder våra klienter olika former av behandlingsinriktade samtal och ombesörjer att våra klienter är sysselsatta med studier, praktik eller arbete. Vi erbjuder kontinuerlig handledning och utbildning till våra familjehem.

Ett bra familjehem består av stabila vuxna människor med ett stort mått av empati och tålamod (par eller ensamstående), utan några problem med droger eller kriminalitet och en vilja/möjlighet att ta emot en medmänniska i sin bostad. Före en eventuell placering gör vi en familjehemsutredning där vi bland annat hämtar in utdrag från social- och belastningsregister.

Vänliga hälsningar
Lena Källström och Olaf Thies

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Källström

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070 - 66 99 529

E-post: l.kallstrom@rsu-ab.com

Kontaktperson 2

Namn: Olaf Thies

Befattning: Behandlingssamordnare

Telefon: 070- 66 99 524

E-post: o.thies@rsu.nu


Visa flera notiser från samma

Ramlösa Social Utveckling AB (RSU) är ett företag som rehabiliterar missbrukare i familjehem. Vi har funnits i snart 20 år och har ca 50 klienter inskrivna från hela Sverige med koncentration på placering i Skåne och Hallandskusten. Våra kunder är kommunernas socialtjänst och kriminalvården. Företaget har HVB-tillstånd och mer information om oss finns på vår hemsida www.rsu-ab.com

Vi arbetar med män, kvinnor och par från 16 år och uppåt. Våra klienter har problem med missbruk av olika typer av droger och ibland även kriminalitet för att finansiera missbruket.

RSU:s behandlare finns med under hela placeringen. Vi besöker klienten/familjen minst en gång per vecka och finns alltid tillgängliga vid behov via vår jour.

Vår rehabiliteringsmodell innebär att klienten bor i ett familjehem mellan 6-10 månader och därefter följer en utslussfas till ett eget boende med stöd. Den genomsnittliga rehabiliteringstiden ligger på ca 18 månader. Vi erbjuder våra klienter olika former av behandlingsinriktade samtal och ombesörjer att våra klienter är sysselsatta med studier, praktik eller arbete. Vi erbjuder kontinuerlig handledning och utbildning till våra familjehem.

Ett bra familjehem består av stabila vuxna människor med ett stort mått av empati och tålamod (par eller ensamstående), utan några problem med droger eller kriminalitet och en vilja/möjlighet att ta emot en medmänniska i sin bostad. Före en placering gör vi en familjehemsutredning där vi bland annat inhämtar utdrag från social- och belastningsregister.

För mer information kontakta oss.

Vänliga hälsningar
Lena Källström och Olaf Thies

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Källström

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070- 66 99 529

E-post: l.kallstrom@rsu-ab.com

Kontaktperson 2

Namn: Olaf Thies

Befattning: Behandlingssamordnare

Telefon: 070- 66 99 524

E-post: o.thies@rsu.nu


Visa flera notiser från samma

Familjehemmen KRUT bedriver förstärkt familjehemsvård med skräddarsytt stöd till familjer och placerade barn och ungdomar.
Stöd, handledning, dygnet-runt-jour och god ersättning för ett engagerande och spännande uppdrag - ring oss!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Pettersson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 015821559

E-post: eva.pettersson@familjehemmenkrut.se

Kontaktperson 2

Namn: Lotta Broberg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0158 21560

E-post: lotta.broberg@familjehemmenkrut.se


Visa flera notiser från samma

Vill du vara med och ge barn från Lund möjligheten till en nystart i livet?
Bli familjehem för Lunds kommun!

Vi tror att ni är en helt vanligt familj. På listan av era personliga egenskaper vill vi se engagemang, humor och förmåga att reflektera. Vi vill att ni är redo att pröva och ompröva ert föräldraskap i samarbete med oss och barnets biologiska nätverk.

Barnen som behöver bo i familjehem är mellan 0-18 år och kan ha mycket olika bakgrund.

Just nu vill vi framförallt komma i kontakt med familjer som kan vara tjänstlediga och ta emot ett yngre barn samt familjer som kan ta emot ungdomar och ensamkommande flyktingbarn.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ulrika Petrovic

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 52 63

E-post: ulrika.petrovic@lund.se

Kontaktperson 2

Namn: Jenny Hintze

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 359 46 50

E-post: jenny.hintze@lund.se

Kontaktperson 3

Namn: Annika Levander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 55 20

E-post: annika.levander@lund.se

Kontaktperson 4

Namn: Ronny Nylander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 69 39

E-post: ronny.nylander@lund.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker efter ett renodlat jourhem som vill samarbeta med oss på INOM i Göteborg. Ert uppdrag som jourhem innebär att ni har en kontrakterad plats med utrymme för ett syskonpar. Det är utmärkt om ni som familj har erfarenhet av familjehemsvård. En förälder som är hemma på heltid, kompenseras av ett förhöjt arvode. Ni får utbildning, tät handledning och tillgång till jour dygnet runt i vår regi. Låter detta spännande så tveka inte att ta kontakt!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Minna Svahn

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733-584104

E-post: minna.svahn@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Eklöf

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0766-110572

E-post: charlotte.eklof@inom.com


Visa flera notiser från samma

Socialtjänsten söker familjehem till barn och ungdomar.
Behoven kan se ut så här:
"Sari 4 år" har föräldrar med allvarliga psykiska problem. Hon behöver ett familjehem för lång tid framåt, kanske hela hennes uppväxt.

"Solveig 15 år" har stora problem hemma och hennes föräldrar kan inte styra henne. Hon behöver komma till ett familjehem som kan ge henne både omvårdnad och trygghet.
(ovanstående beskivningar är påhittade)

Välkommen att höra av dig!

Leif Åkerlund, tfn 036 - 10 68 68
leif.akerlund@jonkoping.se
Maria Kangeryd, tfn 036 - 10 68 47
maria.kangeryd@jonkoping.se

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Västra Götaland, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Leif Åkerlund

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 036 - 10 68 68

E-post: leif.akerlund@jonkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Maria Kangeryd

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 036 - 10 68 47

E-post: maria.kangeryd@jonkoping.seFamiljehem till ensamkommande flyktingbarn
Socialtjänsten i Linköping är i behov av familjehem till ensamkommande flyktingbarn.
De ensamkommande ungdomarna 12-18 år gamla och är på flykt från oroligheter och krig. De är individer med olika personligheter och intressen. Gemensamt är att de är ensamma, saknar stöd från vuxna och behöver bygga upp ett nytt nätverk.
För att få sina behov tillgodosedda är det vissa av ungdomarna som behöver bo i familjehem.
Att vara familjehem till en ensamkommande flyktingungdom innebär att man tar emot en ungdom i sitt hem under något eller några år. Familjehemmet har ansvar för ungdomens omvårdnad, fostran och skall genom vardaglig stöttning hjälpa ungdomen att på ett tryggt sätt etablerar sig i samhället. Det är viktigt att man som familjehem till ett ensamkommande barn är öppen och nyfiken för andra kulturer. Att man har lätt för att förstå och stå ut med olikheter samt har ett genuint intresse för hur man kan förena olika kulturer är också viktigt. Vi söker särskilt familjehem som inte har husdjur då många av de ensamkommande flyktingbarnen har svårt att acceptera husdjur inomhus.
Intresserad av uppdrag som familjehem till ett ensamkommande flyktingbarn?

Är Ni stabila vuxna med tid och engagemang att dela med Er av en trygg vardag. Är Ni intresserade av att vara familjehem under en kortare eller längre tid och därmed öppna Ert hem och hjärta för ett barn/ungdom?
Välkommen att kontakta våra familjehemskonsulenter Torgny Nilsson 013-206230 & Yvonne Jakobsson 013-206892 för mer information och intresseanmälan. Vi har även en hemsida under www.linkoping.se stöd/omsorg/ du behovs. Där kan du lämna din intresseanmälan direkt.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Yvonne Jakobsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013206892

E-post: yvonne.jakobsson@linkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-26 Nummer 1189

Socialtjänsten i Linköping söker familjer som har livserfarenhet och vana med barn och/eller ungdomar för uppdrag som familjehem/kontaktfamilj.

Kontaktfamiljer
Har ni utrymme, tid och engagemang? Just nu är behoven störst i åldersgruppen 12-16 år samt för syskon. En kontaktfamilj ska vara en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Det innebär att barnet får komma till familjen och vistas där på dygnsbasis efter behov. Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö att vistas i. Andra viktiga uppgifter är att lyssna och finnas till. Ofta blir kontaktfamiljen en viktig del i nätverket för barnen och föräldrarna.
Omfattningen på uppdraget kan exempelvis vara vistelse under helg varannan vecka, men även omfatta veckodagar.

Familjehem
Just nu har vi särskilt stort behov av familjehem till barn och unga mellan 13 och 16 år. Familjehemsföräldrar är inga superföräldrar och vi ställer få formella krav. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i en stad, i hus eller lägenhet. Du kan vara mellan 25 och 60 år gammal - det viktiga är att din ålder fungerar bra med barnets ålder. Det kan finnas barn i familjen sedan tidigare, men det är inget krav. Det vi söker är trygga och stabila vuxna människor med tid och tålamod. Familjer som kan älska, vårda och dela ett barn med dess föräldrar.
Eftersom barnen och ungdomarna kommer från Linköping vill vi att du inte bor alltför långt bort. Det är också viktigt att du inte bor trångt utan har ett rum över till ett placerat barn.
Som familjehem / kontaktfamilj erhåller man ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.
Intresserad av uppdrag som familjehem / kontaktfamilj

Välkommen att kontakta våra familjehemskonsulenter Torgny Nilsson 013-206230 & Yvonne Jakobsson 013-206892 för mer information och intresseanmälan. Vi har även en hemsida under www.linkoping.se/Stod-omsorg/Dolda-sidor/Du-behovs. Där kan du lämna din intresseanmälan direkt.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Södermanland, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 013-206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Yvonne Jakobsson

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 013-206892

E-post: yvonne.jakobsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-24 Nummer 1613

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Blekinge,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Jönköping,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-24 Nummer 1614
Familjehem sökes i Kalmar med omnejd.

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma

Föreningen Skyddsvärnets familjevård söker familjehem som har erfarenhet av eller önskar arbeta med klienter från 18 år och uppåt med olika problematik som ska ut på vårdvistelse eller kontraktsvård från Kriminalvården. Klienterna kan ha psykiska funktionshinder, missbruks och kriminalitetsproblematik samt skyddad identitet.

Familjehemmet ska ha yttre och inre förutsättningar att tillhandahålla god omvårdnad, vara goda förebilder samt ha tid, engagemang och kunna erbjuda trygga och tillitsfulla relationer. Familjehemmet ska erbjuda den placerade ADL-träning i hemmet.

Familjen ska uppfylla Kriminalvårdens krav:

•Familjen ska bestå av två vuxna över 25 år med gemensamt hushåll.
•Familjen kan inte ha någon mer placerad oavsett varifrån den andre kommer.
•Den placerade ska bo tillsammans med familjen och ha gemensam ingång samt umgås på kväller, helger samt under fritid.

Föreningen Skyddsvärnets präglas av humanitet, delaktighet, flexibilitet, nytänkande och kvalitet. Vi på familjevården arbetar utifrån tron på människan med mottot hjälp till självhjälp, och anser det viktigt att våra familjehem kan bidra med att föra denna värdegrund vidare i sitt dagliga arbete med våra klienter.

Familjerna bör vara bosatta i Stockholmsområdet.

Föreningen Skyddsvärnets familjevård erbjuder förstärkt konsulentstödd familjehemsvård med handledning, stöd och utbildning för familjehemmen. Vid kriminalvårdsplaceringar gör familjehemskonsulenten besök i familjehemmet 1 gång/veckan under kontorstid. Vi erbjuder jourberedskap via telefon efter arbetstid. Familjehemmen erbjuds även möjlighet att regelbundet få träffa andra familjehemsvärdar för nätverksskapande och erfarenhetsutbyte.

Familjehemmen erbjuds arvode och omkostnadsersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Kontakta gärna Skyddsvärnets familjehemskonsulenter om ni har några frågor eller skulle vara intresserade av ett uppdrag.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christine Dahl Elfver

Befattning: Samordnare

Telefon: 08-562 57 435

E-post: christine.dahl.elfver@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 2

Namn: Kristian Persson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 574 37

E-post: kristian.persson@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 3

Namn: Rihaneh Ostad Gholizadeh

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 57 427

E-post: rihaneh.ostad.gholizadeh@skyddsvarnet.se


Visa flera notiser från samma
2014-07-03 Nummer 1937
Familjehem sökes i Värmland

Socialtjänsten i Munkfors kommun söker familjehem i Värmland för jourplaceringar och stadigvarande placeringar. Vi har behov av familjer som kan öppna sitt hem för barn och ungdomar. Familjehem sökes för både enskilda placeringar samt syskonplaceringar.

Önskvärt är tidigare erfarenheter av familjehemsplaceringar och/eller jourplaceringar.

Välkomna att kontakta oss via epost.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Annette Eriksson Qvicker

Befattning: 1:e socialsekreterare

Telefon: 0563-541204

E-post: annette.eriksson@munkfors.se

Kontaktperson 2

Namn: Sarah Nyström

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0563-541206

E-post: sarah.nystrom@munkfors.seFamiljehemsenheten i Helsingborg letar för närvarande efter familjer som vill jobba som jourhem åt oss.

Du behöver inte bo i Helsingborgs kommun, men vi vill att du bor i närområdet.

Jourhemsuppdraget är ett arvoderat heltidsuppdrag där du tar emot barn och ungdomar i ditt hem med kort varsel. Det ställer krav på stresstålighet, flexibilitet, bra samarbetsförmåga och framförallt en stor empati med samhällets mest utsatta barn.

Hör gärna av dig för mer information!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gustaf Hammar

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 24 96

E-post: gustaf.hammar@helsingborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Anette Waern

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 73 67

E-post: anette.waern@helsingborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Henrik Möndell

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 67 89

E-post: henrik.mondell@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Vi behöver familjehem som kan ta uppdrag som Kraftigt förstärkt familjehem till både pojkar och flickor med olika former av beteendeproblematik. Det är viktigt att ni har tid, tålamod, struktur samtidigt som ni kan ge värme och trygghet. Ni kommer i vissa ärenden behöva ingå i team tillsammans med er familjehemskonsulent och behandlingspersonal.

INOM Familjehemsvård i Skåne erbjuder er:
Arvode och omkostnad
Kontinuerlig handledning
Handledning i grupp
Fortbildningar 3 st/termin
Jour dygnet runt.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Caroline Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733227368

E-post: caroline.nilsson@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: susanne Feldhoff

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0723951932

E-post: susanne.feldhoff@inom.com

Kontaktperson 3

Namn: Louise Cederholm

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0707478720

E-post: louise.cederholm@inom.com


Visa flera notiser från samma
2014-05-16 Nummer 1882

Vellinge och Lomma kommun ska tillsammans rekrytera ett eller två kontrakterade familjehem, beläget i södra Skåne. I första hand är det ett kontrakterat familjehem till ungdomar 12-18 år som eftersöks. Det är en fördel om du/ni varit familjehem eller jourhem tidigare, men absolut inget krav.
Ring Anna Gran, familjehemssekreterare i Vellinge kommun för mer info, 040-42 52 96 eller maila familjehem@vellinge.se

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Gran

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-42 52 96

E-post: familjehem@vellinge.se2014-05-15 Nummer 1881

Just nu finns det flera tonåringar i Helsingborg som är i behov av familjehem. Vi söker familjer i stan, men även på landet.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Henrik Möndell

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 67 89

E-post: henrik.mondell@helsingborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Gustaf Hammar

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 24 96

E-post: gustaf.hammar@helsingborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Anette Aern

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 73 67

E-post: anette.waern@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-13 Nummer 1875
Jourfamiljehem för ensamkommande ungdomar

Vi söker ett jourfamiljehem för ensamkommande ungdomar i Eskilstuna med omnejd.
Som familj bör Ni vara öppna, varma och flexibla. Ni bör också vara intresserade av andra kulturer, gärna med kulturkompetens.
Ni kommer att erbjudas regelbundet individuellt stöd och vara en del av jourfamiljsgruppen som träffas en gång i månaden.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Håkan Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-710 71 05

E-post: hakan.johansson3@eskilstuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Helena Hall Blixt

Befattning: Teamledare

Telefon: 016-710 84 99, 070-089 32 56

E-post: helena.blixt@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma

Föreningen Skyddsvärnets familjevård har nu en ökad efterfrågan på familjehem som har erfarenhet av eller önskar arbeta med ensamkommande flyktingbarn.
Familjerna bör vara bosatta i Stockholmsområdet. Med Max en 2,5h bilavstånd till Stockholm.

Föreningen skyddsvärnets familjevård erbjuder förstärkt konsulentstödd familjehemsvård med handledning, stöd och utbildning för familjehemmen. Vi erbjuder jourberedskap via telefon efter arbetstid. Familjehemmen erbjuds även möjlighet att regelbundet få träffa andra familjehemsvärdar för nätverksskapande och erfarenhetsutbyte.
Familjehemmen erbjuds arvode och omkostnadsersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Kontakta gärna familjehemskonsulenterna på föreningen skyddsvärnets familjevård om ni har några frågor eller skulle vara intresserade av ett uppdrag.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christine Dahl Elfver

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 57 435

E-post: christine.dahl.elfver@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 2

Namn: Kristian Persson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 574 37

E-post: kristian.persson@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 3

Namn: Oriana Rubio

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 57 427

E-post: oriana.rubio@skyddsvarnet.se


Visa flera notiser från samma

Har du en öppen dörr och en trygg famn?
Verksamheten Ensamkommande Barn söker kontrakterade jourhem för barn utan vårdnadshavare i Sverige i åldrarna 0-12 år.

Barnen kommer från oro- och krigsdrabbade länder och behöver en stabil plats med trygga och förutsägbara vuxna i väntan på anvisning till sin nya kommun. Vi vill att en förälder är hemma på heltid då barnen är nyanlända och har ett stort behov av en tillgänglig vuxen. Vi önskar att jourhemmet är i Malmö med omnejd. Är du intresserad eller har frågor så hör av dig.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Emma Olsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-340796

E-post: familjevard.ensamkommande@malmo.se

Kontaktperson 2

Namn: Jennie Gustafsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-340792

E-post: familjevard.ensamkommande@malmo.se

Kontaktperson 3

Namn: Sara Engdahl

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-340797

E-post: familjevard.ensamkommande@malmo.se© 2010-2015 Familjehemsbanken AB | Samtliga priser är exkl. moms | Innehavare av F-skatt | Webbplatskarta
Vekhyttan Ålunda 3209, 716 93 Fjugesta | Tel: 0585-200 57 | E-post: kontakt@familjehemsbanken.se