Familjehemsbanken_logga Start

Sökesnotiser

Här finns notiser från kommuner och företag som söker familjer som har möjlighet att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen.

Söker ni fler trygga vuxna?


245 träffar
2015-09-04 Nummer 3471
Familjehem till ensamkommande 14-åring

Familjehem sökes till 14-årig ensamkommande pojke. Familjehemmet bör ligga i Karlshamn eller pendlingsavstånd till Karlshamn.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Claudia Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare/socialsekreterare

Telefon: 0454-817 33

E-post: claudia.hahnjohansson@karlshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Linda Ekström

Befattning: Familjehemssekreterare/socialsekreterare

Telefon: 0454-816 41

E-post: linda.ekstrom@karlshamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Sofie Gabrielsson

Befattning: Familjehemssekreterare/socialsekreterare

Telefon: 0454-814 83

E-post: sofie.gabrielsson@karlshamn.se2015-09-04 Nummer 3361
Stuga på gården till en 50- årig man!

Herrljunga kommun söker boende för en 50-årig man gärna ett brevidboende.
Önskvärt om det finns pratiska sysslor för den boende att hjälpa till med då den boende har kunskap av praktisk arbete samt kunskap om djur, framförallt hästar.
Vi önskar att det finns personer som känner till lite, eller har kunskap om missbruk och lindrig utvecklingsstörning för att på bästa sätt kan tänka sig att stötta i vardagen.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-17149, 0722-210 40 92

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se

Kontaktperson 2

Namn: Lotta Johansson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0513-17193

E-post:


Visa flera notiser från samma
2015-09-04 Nummer 3461

Familjehem sökes till en skötsam och varmhjärtat 16 årig kille.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martina Matthias

Befattning: Verksamhetschef

Telefon: 070-7738829

E-post: nfo@mafamilia.seResursteamen barn och ungdom är en kommunal icke vinstdrivande enhet inom socialförvaltningen i Stockholms stad. Vi söker par, ensamstående och familjer som har minst tre års erfarenhet som jourhem/familjehem.
Vi erbjuder:
- Tät kontakt och professionellt stöd
- Kontinuerlig handledning
- Ersättning utifrån uppdrag
- Fortbildning

Välkommen att kontakta oss!

Besök oss gärna på:
www.stockholm.se/familjehem
www.facebook.com/familjehemstockholm
www.twitter.com/familjehemsthlm

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Marklund

Befattning: Familjehemsinspektör

Telefon: 08-508 25 268

E-post: susanne.marklund@stockholm.se

Kontaktperson 2

Namn: Camilla Ydeklev

Befattning: Familjehemsinspektör

Telefon: 08-508 25 235

E-post: camilla.ydeklev@stockholm.se


Visa flera notiser från samma
2015-09-03 Nummer 3451
Familjehem till småbarn 0 till 5 år

Vi söker erfarna familjehem som har mycket tid, engagemang och tålamod. Vi har för närvarande behov av familjehem till flera yngre barn. Ni måste vara beredda på att barnen ska ha kontakt med sina biologiska föräldrar och ev. syskon och andra i nätverket. Handledning tillhandahålles.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ann-Cathrin Lindell

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 08-606 76 86

E-post: ann-cathrin.lindell@haninge.se


Visa flera notiser från samma
2015-09-02 Nummer 3441
Familjehem/jourhem sökes

Vi söker nu fler familjer som kan ta emot barn och ungdomar i sitt hem för kortare eller längre tid. Vi söker också familjer som kan ta emot syskon samt förälder/barnplaceringar. Är ni utredda sedan tidigare är detta av stor fördel.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna-Karin Jansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0220-24153

E-post: anna-karin.jansson@hallstahammar.se2015-09-02 Nummer 3431

söker snarast ett familjehem i Skåne (gärna i Malmö eller nära Malmö) till en pojke, född -00, med behov av stark struktur i vardagen och stöd i skolarbetet.

Ingen känd problematik avseende droger eller kriminalitet.

Bör ej finnas andra barn i familjehemmet.

Välkommen att höra av dig via e-post!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma
2015-09-02 Nummer 3211
Kontaktfamilj till en två-åring i Skara Skövde eller i närheten av Eskilstuna.

Vi söker en kärleksfull familj gärna med egna barn som kan ta emot en liten kille på två år två helger i månaden.
Det är en go kille som sover gott på nätterna men som kräver engagemang på dagarna då pojken bedöms ligga på en ett-årings nivå.
Har ni tid över och är intresserade av detta uppdraget så tveka inte att kontakta oss. Arvode och omkostnad utgår efter SKL:s rekomendationer.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-17149

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se

Kontaktperson 2

Namn: Ros-Marie Frisk

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0513-171 63

E-post:


Visa flera notiser från samma
2015-09-02 Nummer 2404
Perstorps Kommun söker familjehem åt 5-årig flicka

Perstorps Kommun söker ett familjehem åt en 5-årig flicka i Skåne, eller de södra delarna av Blekinge, Småland eller Halland. Barnet är i behov av ett tryggt och stabilt familjehem där tid finnes för att stödja barnets behov av närhet, anknytning och omsorg.

Perstorps Kommun söker även kontaktfamiljer åt ensamkommande ungdomar.

För mer information kontakta familjehemssekreterare Carola Frohm eller barnets socialsekreterare Lena Zetterström

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Carola Frohm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0435-39 111

E-post: carola.frohm@perstorp.se

Kontaktperson 2

Namn: Lena Zetterström

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0435-39 112

E-post: lena.zetterstrom@perstorp.seVill du och din familj vara jourhem för asylsökande barn?

Resursteamen Barn och Ungdom är en kommunal icke vinstdrivande enhet inom socialförvaltningen i Stockholms stad. Vi söker par, ensamstående och familjer som vill blir kontrakterade som jourhem för att ta emot ensamkommande flyktingungdomar från 14 år och uppåt under asylprocessen.

Ett barn bor i ett asylboende i väntan på permanent uppehållstillstånd eller avslag. Det är en viktig del av mottagandet och introduktionen in i det svenska samhället.

Att vara ett kontrakterat jourhem innebär att man förbinder sig att ta uppdrag under hela avtalstiden och att man har en fast månadsersättning. Vi vill också att en vuxen är hemma på heltid.

Vi erbjuder:

- Individuell handledning och tät kontakt med stöd i vardagen av erfarna familjevårdsinspektörer
- Grupphandledning
- Utbildningar och kurser
- Nära samarbete med enheter inom socialtjänsten i Stockholms stad

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information!

Besök oss gärna på
www.stockholm.se/familjehem
www.facebook.com/familjehemstockholm
www.twitter.com/familjehemsthlm

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Ydeklev

Befattning: Gruppledare/ Familjevårdsinspektör

Telefon: 08-508 25 235

E-post: camilla.ydeklev@stockholm.se


Visa flera notiser från samma
2015-09-01 Nummer 1249

Vi söker nu fler familjer, både par och ensamstående att samarbeta med och som kan ta emot ungdomar i sitt hem för kortare eller längre tid. Vi söker också familjer som kan ta emot syskon. För familjer utan tidigare erfarenhet av att vara familjehem erbjuder vi en grundutbildning. Vi erbjuder också ett intressant och varierat fortbildningsprogram samt stöd och handledning.

Besök oss gärna på:
www.stockholm.se/familjehem
www.facebook.com/familjehemstockholm
www.twitter.com/familjehemsthlm

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemskonsulterna

Befattning: Familjehemsinspektör

Telefon: 08-508 25 221

E-post: familjehem@stockholm.se


Visa flera notiser från samma
2015-09-01 Nummer 2162
Familjehem sökes till 14-årig flicka

Östra Göinge kommun söker familjehem till en 14-årig flicka i trakten av Östra Göinge, Hässleholm eller Kristianstad, med förutsättningar att det går att pendla in till Broby för skolgång.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ingrid Magnusson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 044-775 60 00

E-post: ingrid.magnusson@ostragoinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Annelie Wittbom

Befattning: Familjebehandlare/handledare

Telefon: 044-775 60 00

E-post: annelie.wittbom@ostragoinge.se


Visa flera notiser från samma
2015-09-01 Nummer 3421
Östra Göinge Kommun söker Jourhem

Östra Göinge kommun söker ett jourfamiljehem med plats för två barn 0—18 år.

Ett jourfamiljehem tar emot barn och unga i ett akut läge med behov av en kortare tids placering. Som jourfamiljehem krävs det att vara tillgängliga för att kunna ta emot barn inom ett par timmar, samt att det finns två extra rum till förfogande hemma för att kunna ta emot de extra familjemedlemmarna.

Barn som placeras befinner sig ofta i kris, varför ni behöver ha kunskap och förmåga att möta barnens olika behov. En av er behöver vara hemma på heltid för att kunna ta emot barnen och arbeta med jourhemsuppdraget på heltid. Ni kommer att ha regelbunden kontakt med socialtjänsten, samt med barnens föräldrar och nätverk. Ni deltar också i utslussning till annan placering eller tillbaka till barnets biologiska föräldrar. Som jourfamiljehem deltar ni i utbildning och regelbunden handledning för familjehem, som kommunen erbjuder.

Ni ska bo på pendelavstånd från Östra Göinge kommun, för att bl a kunna skjutsa barn till förskola och skola under placeringstiden. Tidigare erfarenhet av uppdrag som jourhem, familjehem eller kontaktfamilj är nödvändigt.

Arvode och omkostnad utbetalas efter Kommunförbundets rekommendationer. Fast arvode och en liten del av omkostnad utgår månadsvis

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ingrid Magnusson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 044-775 60 00

E-post: ingrid.magnusson@ostragoinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Annelie Wittbom

Befattning: Familjebehandlare/handledare

Telefon: 044-775 60 00

E-post: annelie.wittbom@ostragoinge.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-31 Nummer 3411
Söker kontaktfamilj/person för skyddat boende gärna "brevidboende"

Söker kontaktfamilj/person, familjehem som har möjlighet att ta emot för skyddat boende. Helst fungerande brevidboende i form av lägenhet eller hus hos eller i anslutning till kontaktfamiljen. Vart i Sverige spelar mindre roll,ej heller stads eller landetmiljö det viktiga är att det är väl fungerande och att ni har erfarenhet av liknande uppdrag.

Tveka inte att höra av er om ni har funderingar.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Magnus

Befattning: placering & säkerhet

Telefon: 0709644359

E-post: magnus@skyddsplacering.se


Visa flera notiser från samma

Just nu har vi ett flertal barn och ungdomar som behöver bo till familjehem. Vi har två syskonskaror i låg- och mellanstadieålder och två flickor under 14 år. Vi behöver också familjer som kan ta emot ensamkommande pojkar.
Vi söker trygga vuxna som lever i en stabil livssituation med tid och utrymme för en eller flera personer till i familjen. När det gäller de ensamkommande ungdomarna behöver ni vara intresserade av andra kulturer samt kunna vara behjälpliga vid integrering i det svenska samhället.
Som familjehem ska ni framförallt kunna erbjuda god omsorg och ett stöd för barnet/ungdomen.
Ni kommer att samarbeta med oss på socialtjänsten och vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning (enligt SKL´s riktlinjer) samt utbildningar, föreläsningar, fortlöpande stöd och handledning.

Vi behöver er!
Ring eller maila oss!

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pernilla Hjelmar

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-23 91 26

E-post: pernilla.hjelmar@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Liselott Thoss

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-23 96 28

E-post: liselott.thoss@kungalv.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-28 Nummer 3021
Kungälvs kommun söker familjehem till 14-årig flicka

Vi letar efter en familj med engagemang och tålamod som kan erbjuda en trygg och förutsägbar vardagsmiljö för vår flicka. Flickan har ADD och utreds för svårigheter inom autismspektrat. Hon har behov av vuxenstöd i sin vardag, med sin skolgång, aktiviteter och kamratrelationer. Flickan är kreativ och tycker om att rita och måla. Hon tycker också om att dansa och att vara ute i naturen.

Det bör inte finnas yngre barn i familjen.

Vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning (enligt SKL:s riktlinjer) samt grundutbildning för familjehem, föreläsningar, fortlöpande stöd och grupphandledning.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Veronica Anglesjö Nielsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239128

E-post: veronica.anglesjo-nielsen@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Liselott Thoss

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239628

E-post: liselott.thoss@kungalv.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-28 Nummer 3401
Familjehem till 17-årig flicka

Flickan tycker mycket om djur och landet. Hon behöver en stabil tillvaro med tillgängliga och engagerade vuxna. Då hon varit mycket utsatt under uppväxten är hon inte helt åldersadekvat och kommer att behöva elevassistent i skolan. Denna flicka är mycket lätt att tycka om.

Familjen vi söker bör ha en vuxen hemma på heltid och helst ej ha barn eller andra placerade hemmaboende.
Vi erbjuder stöd och handledning till familjehemmet dygnet runt och ett arvode som gör att en kan vara hemma på heltid.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Kajsa Haglund

Befattning: Familjehemsansvarig, Mannegården

Telefon: 0767-098996

E-post: kajsa.mannegarden@yahoo.comUppsala, Gävle, Västerås, Enköping, Östhammar, Stockholm

Vi söker flertalet kvalificerade familjehem som vill ta emot yngre barn som en del i sin familj under en kortare eller längre tid. Vi efterfrågar just nu familjehem utan yngre barn boende i familjen.

Familjehem Fristad kännetecknas av att familjehemmen har hög närvaro av stöd från både konsulenter, behandlingsteam, grupphandledare och familjehemsfaddrar. Vårt breda stöd till familjehemmen med dygnet runt jour möjliggör för familjehemmet att ta emot ett barn eller ungdom som är i behov av en familj under en kortare eller längre period. Familjehemmen ska kunna erbjuda en varm miljö med barnets behov i centrum.

Just nu behöver vi familjehem som har engagemang och kunskap att ta emot yngre barn upp till 12 år som har egna svårigheter så som beteendeproblem eller neuropsykiatriska svårigheter. på grund av barnens svårigheter bör det ej finnas yngre barn i familjerna. Orsaken till placeringen kan även vara omsorgssvikt av t ex vårdnadshavare.

Arbetsuppgifter:
Ni kommer att få ta emot ett barn/ungdom i ert eget hem. Er uppgift blir att stötta, coacha till bra beteenden och öppna ert hem för den unge. En vuxen bör vara hemma på heltid.

Kvalifikationer:
Praktisk erfarenhet som t ex engagemang i idrottsföreningar, behandlingshem, socialt arbete, ideellt arbete och tidigare erfarenhet av att vara familjehem är mycket betydelsefull så som tidigare arbetserfarenhet inom omsorg, skola eller behandling. Ett plus är om det finns specifika intressen i familjen med sport, motorer, kreativa intressen mm.

Lön
Marknadsmässiga löner utifrån kompetens och erfarenhet. Skattefri kostnadsersättning tillkommer utöver den pensionsgrundande inkomsten.

Tveka inte att ta kontakt med Helena Hammerström för frågor, funderingar och intresseanmälan.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helena Hammerström

Befattning: Verksamhetschef, Socionom

Telefon: 018-564593

E-post: helena@familjehemfristad.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-27 Nummer 3382
Familjehem sökes i Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping eller Västerås för pojke 15 år.

Pojke 15 år är i behov av stadigt familjehem. Gärna i centralort eller dess närhet. Han behöver stöd i skolarbetet/med läxor. Han går idag i en specialklass, med ett fåtal elever och har diagnosen ADD. Pojken har tidigare utsatts för mobbning i skolan.
Pojken är pratsam, social, snäll, hjälpsam och omhändertagande gentemot andra barn. Inga svårigheter med andra barn eller djur i familjen.
Välkommen att ringa eller maila för mer information.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jennie Rickardsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-5230 6022

E-post: jennie.rickardsson@sodertalje.se

Kontaktperson 2

Namn: Ann-Christin Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-5230 1398

E-post: ann-christin.johansson@sodertalje.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-27 Nummer 3311
Kungsbacka kommmun söker familjehem för en 8 årig pojke.

Kungsbacka kommun söker ett familjehem i Kungsbacka eller närliggande kommuner för en pojke på 8 år.
Som familjehem för Kungsbacka får du kontinuerlig handledning, Marte Meo stöd samt skälig ersättning
.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-835124

E-post: familjehem@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Agneta Brogren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-834500

E-post: familjehem@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-27 Nummer 3381
KONTAKTFAMILJER som kan hämta och lämna i Enköping sökes!

Enköpings kommun söker kontaktfamilj till flera barn. I uppdraget som Kontaktfamilj för Enköpings kommun ingår det att hämta och lämna barnen i Enköping eller i strax utanför. Vi har flera barn som väntar på kontaktfamilj förutom de som står nämnda nedan.

Några som väntat länge är:
Två bröder som är fem respektive tre år. Den yngre brodern är sen i utvecklingen. Barnen behöver stimulans och stabilitet över en längre tid. Behovet av stödet förväntas vara över en längre tid. Familjen vi söker består av två vuxna, lever stabilt, har körkort och har inte barn under tio år hemma. Uppdraget gäller två helger i månaden helst varannan helg.

En pojke som är sex år och som behöver stabilitet och stimulans. Han är aktiv och kan bitvis upplevas intensiv. Familjen vi söker består av två vuxna och har inte barn under tolv år hemma. Uppdraget avser varannan helg.

Tre bröder som är 12, 9 respektive fyra år. De behöver stabilitet och stimulans. Uppdraget avser en helg i månaden.

Två bröder. En pojke 9 år med flera diagnoser bland annat ADHD som behöver struktur, trygga vuxna som kan hjälpa honom i sin relation till sin bror och som kan hantera hans utbrott. Brodern är fem år och behöver trygga vuxna som kan ge honom uppmärksamhet och plats. Hjälpa honom på ett tryggt sätt i sin relation till sin bror som tar mycket plats. Familjen vi söker består av två vuxna och har inte barn under 15 år hemma. Uppdraget avser två helger i månaden.

Vänligen kontakta Enköpings socialförvaltning, Familjehemsteamet, Annika Wänman enligt nedanstående uppgifter:

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Annika Wänman

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 0171-625122

E-post: annika.wanman@enkoping.se2015-08-27 Nummer 3371
Familjehem/Jourhem

Ett nytt hem sökes för en pojke 16 ar gammal. Hemmet ska ligga helst i Södertälje kommun eller Botkyrka kommun. Vid intresse hör av er sa lämnas med mer utförlig information.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Almira Halilovic

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0707239466

E-post: almira.halilovic@salem.se2015-08-26 Nummer 3351
Familjehem till flicka från Eritrea.

Socialförvaltningen i Österåkers kommun söker ett familjehem i Stockholmstrakten till en flicka från Eritrea född -98. Flickan önskar ett familjehem som talar Tigrinja eller har en annan flicka från Eritrea placerad. Flickan är social och vill inte vara ensam.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marita Svahn Jonsson

Befattning: Utredare/handäggare

Telefon: 08-540 812 33

E-post: marita.svahnjonsson@osteraker.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-26 Nummer 2801
Familjehem till pojke född -01.

Österåkers kommun söker familjehem till pojke född -01. Han är glutenintolerant och diagnostiserad ADHD och atypisk autism men äter inga mediciner.
Pojken behöver en stabil, kärleksfull familj som kan hjälpa honom fokusera på skolan, begränsa hans datorspelande och återknyta kontakten med sin pappa. Han behöver daglig omsorg och struktur i tillvaron. Önskan är att få gå kvar i skolan i Åkersberga där han trivs. Därför bör familjehemmet ligga i Åkersberga med omnejd.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marita Svahn Jonsson

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 812 33

E-post: marita.svahnjonsson@osteraker.se

Kontaktperson 2

Namn: Mats Övergaard

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 814 60

E-post: mats.overgaard@osteraker.se

Kontaktperson 3

Namn: Maria Öhrlund-Lindersson

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 812 45

E-post: maria.ohrlund@osteraker.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-26 Nummer 3342
Lerums komun söker

Kvalificerat familjehem till 14 årig flicka med gravt självskadebeteende. Hon vistas nu på behandlingshem och förväntas efter detta kunna få fortsatt hjälp och behandling i ett förstärkt familjehem med kunskap och erfarenhet av destruktiva beteenden. Flickan behöver mycket hjälp och stöd kring skolsituationen för att uppnå den kontinuitet som krävs beträffande närvaro och kunskapsinhämtning. Familjehemmet förväntas vara de trygga vuxna som kan sätta adekvata gränser, vara positiva vuxenförebilder som kan inge förtroende och som kan hjälpa flickan att bygga upp en positiv självbild. Hon behöver också stöd i hur hon ska förhålla sig till sin familj.
Familjehemmet bör ha god kunskap om flickor med bl.a sexuellt riskbeteende. Ej tonårspojkar i familjehemmet. Gärna en bit från Göteborg

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Storåkern

Befattning: Familjehemssocionom

Telefon: 0302-522178

E-post: eva.storakern@lerum.se

Kontaktperson 2

Namn: Ullacarin Andersson

Befattning: Familjehemssocionom

Telefon: 0302-521028

E-post: ullacarin.andersson@lerum.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-26 Nummer 3341
Pojke 9 år

Pojke, 9 år som är i behov av ett familjehem. Pojken har diagnoserna ADD och AST (autismspektrumtillstånd). Pojken har varit jourhemsplacerad sedan maj-15 och behöver nu ett stadigvarande familjehem på grund av brister i omsorgen i hemmiljön. Pojken går i vanlig skola.Pojken har behov av stabila, vuxna som kan uppmuntra, vägleda, stötta och vägleda honom.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ingegerd Fjärdhammar

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08 530 636 43

E-post: ingegerd.fjardhammar@botkyrka.se


Visa flera notiser från samma

INOM/ Humanas jour- och familjehemsvård söker jour- och familjehem i Hallands län för barn och ungdomar.
Målgruppen kan exempelvis vara barn och ungdomar med psykosocial problematik eller ensamkommande flyktingungdomar. Variationen på våra olika uppdrag är stor och åldern på barnen är varierande från noll till ca nitton år.

Vi söker er som gärna har erfarenhet av att ha varit jour- eller familjehem, men vi är också intresserade av att träffa er som har funderat över att göra en insats för barn och unga genom att öppna upp era hem. Finner ni att ni kan erbjuda tid och rum och känner er nyfikna så hör av er till oss!

Vi erbjuder förutom arvode och omkostnad, kontinuerlig handledning och några utbildningstillfällen varje år. Inom/ Humana är ett växande företag med en mängd olika verksamheter och möjliga inriktningar inom jour- och familjehemsvården. Kraftigt Förstärkta Familjehemsplaceringar är en växande uppdragstyp.

Vi söker i följande län:
Halland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jesper Pihlqvist

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 072-223 56 98

E-post: jesper.pihlqvist@inom.com


Visa flera notiser från samma

Familjepoolen är en kommungemensam, icke vinstdrivande, verksamhet som rekryterar familjehem till fem kommuner i nordvästra Stockholmsområdet.

Vi söker en trygg familj med två föräldrar som vill bli familjehem till ett syskonpar i lågstadieåldern. Barnen behöver stabila vuxna som kan ge dem en bra uppväxt, finnas med dem på vägen till vuxenlivet och även efter att de tagit studenten.

Vi ser till att ni som familjehem får en grundutbildning och möjlighet till extern handledning förutom det stöd och den vägledning kommunen kommer ge er i vardagen.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 3

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem för ensamkommande ungdomar. Kungsbacka kommun tar emot ensamkommande ungdomar från hela världen som påbörjar sin resa i Sverige i ett gruppboende. De familjer som vi söker är helt vanliga familjer med förankring i det svenska samhället. Om ni bor i lägenhet, villa, stad eller land spelar ingen roll. Om ni födda och uppvuxna i Sverige eller har en annan bakgrund spelar inte heller någon roll.

Av praktiska skäl är det bra om ni bor inom en timmes restid från Kungsbacka.

Hör av dig till Familjehemsenheten i Kungsbacka om du vill veta mer om vad uppdraget innebär.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Gullholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 834873

E-post: familjehem@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 835124

E-post: familjehem@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma

Vi behöver familjer som kan ta emot ensamkommande barn, mestadels pojkar, för en kortare eller längre tid.
Vi söker trygga vuxna som lever i en stabil livssituation med tid och utrymme för en person till i familjen. Ni behöver ha intresse och en öppenhet för andra kulturer. Ni ska framförallt erbjuda god omsorg och ett stöd för ungdomen i dennes integrering i det svenska samhället.
Som familjehem kommer ni samarbeta med oss på socialtjänsten samt med den unges gode man.

Vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning, enligt Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer och fortlöpande stöd och handledning.

Vi behöver er!

Ring eller maila för mer information!

Ingrid Nilsson
Socialsekreterare
0417-181 24
ingrid.nilsson@tomelilla.se

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ingrid Nilsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0417-181 24

E-post: ingrid.nilsson@tomelilla.se2015-08-20 Nummer 3281
Kontaktfamiljer och kontaktpersoner sökes

Staffanstorps kommun har behov av fler kontaktfamiljer och kontaktpersoner. För ett uppdrag krävs engagemang,intresse och tid för att hjälpa ett barn eller ungdom. Hör av er för mer information.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Thomsen

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 046-25 11 11

E-post: linda.thomsen@staffanstorp.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-19 Nummer 3271
Familjehem sökes åt 14 årig pojke i närheten av Vara

För mer info kontakta familjehemssekreterare i Vara kommun.
0512-312 43 Maria
0512-310 13 Lennart
0512-312 47 Liselotte

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maria Gilbertsson

Befattning: socialsekreterare familjehemsvård

Telefon: 0512-312 43

E-post: maria.gilbertsson@vara.se

Kontaktperson 2

Namn: Liselotte Nelander

Befattning: socialsekreterare familjehemsvård

Telefon: 0512- 31247

E-post: liselotte.nelander@vara.se2015-08-19 Nummer 3241
Syskonpar 9 och 12 år gamla

Pojke 9 år och flicka 12 år som har varit med om en hel del gällande missbruk och psykisk sjukdom. De behöver nu en trygg familj där de kan leva ett normalt familjeliv med mycket kärlek och omvårdnad. Familjehemmet kommer att behöva hjälpa till med umgänge med biologiska föräldrar som har stora egna problem.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Nylén

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-53062242 eller 070-1870978

E-post: eva.nylen@botkyrka.se


Visa flera notiser från samma

Vill ni arbeta för en organisation som ger stort stöd till både klient och familjehem, se hit.
Vi är nu i stort behov av familjer som kan ta emot våra nyanlända flyktingungdomar.
Vi söker er som har tid, plats och hjärtat på rätt ställe. Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenhet av jour-/kontaktfamiljs- eller familjehems uppdrag men det är inget krav och vi välkomnar även nya familjer.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning av våra duktiga och erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-18 Nummer 2188
Familjehem sökes till 14-årig flicka

Upplands-Bro kommun söker familjehem till en 13-årig flicka. flickan är allergisk mot pälsdjur. Hon har en komplex föräldrasituation. flickan är ofta väldigt pratsam och trevlig men om hon fastnar i något kan hon bli utåtagerande. Hon behöver en lugn och stabil tillvaro där det finns struktur för att klara av skolarbetet samt för att må bättre. I familjehemmet bör det inte vara allt för många barn.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Therese Levin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-581 695 43

E-post: therese.levin@upplands-bro.se

Kontaktperson 2

Namn: Anders Fransson

Befattning: Samordnare

Telefon: 08-581 694 32

E-post: anders.fransson@upplands-bro.se2015-08-18 Nummer 2641

söker familjehem i södra Sverige till pojke, född -02, med neuropsykiatriska diagnoser. Fungerande medicinering. Skolsvårigheter. Lätt att ta till sig och fungerar i samarbete.
Behov av struktur och förutsägbarhet. Ej utagerande.

Behov av vuxen hemma på heltid, i alla fall initialt.
Ej yngre barn i familjehemmet.

Kan vara aktuellt med konsulentstött familjehem vilket innebär möjlighet till konsulentstöd även utanför kontorstid samt ekonomisk ersättning överstigande SKL:s rekommendationer.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-18 Nummer 3221
Familjehem till asylsökande barn och ungdomar

Var finns ni - ni som har tid, rum och intresse att hjälpa ensamkommande asylsökande barn och ungdomar?
Vi söker nu familjehem som kan ge dessa barn en plats i vårt samhälle. Har ni kunskap och kännedom om andra kulturer så är det en fördel, liksom närhet till skola och tillgång till fritidsaktiviteter.

Ring oss så berättar vi mera!

P.s Då vi ibland är på resande fot och inte kan svara, så går det alldeles utmärkt att lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan!

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Värmland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maj-Britt Andersson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88415

E-post: maj-britt.andersson@kristinehamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Jenny Cronqvist

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88438

E-post: jenny.cronqvist@kristinehamn.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-14 Nummer 2171
Konsulentstött familjehem sökes

Ensamkommande pojke 15 år med PUT. Är i behov av familjehem i Stockholm, gärna i närheten av Hagsätra skolan.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anette Bard Berglund

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0491-29203

E-post: anette.bard-berglund@hogsby.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-14 Nummer 3201
Familjehem sökes i Stockholm

Ensamkommande 16-årig pojke från Afghanistan söker familjehem i Stockholm. Familjen bör ha struktur, regler och vara svensktalande. Pojken har varit i Sverige 1½ år.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anette Bard Berglund

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0702905596

E-post: anette.bard-berglund@hogsby.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-13 Nummer 3191
Djurfritt familjehem sökes till syskonpar.

Familjehemsenheten i Angered (Göteborgs kommun) söker efter ett familjehem till två bröder födda 2009 och 2005 för längre placering.
Familjehemmet måste vara djurfritt och det är önskvärt att man har kunskap om allergier.
Vi lägger stor vikt vid att familjehemmet har ett bra och respektfullt förhållningssätt i kontakten och samarbetet med biologisk förälder.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christer Emilson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031/365 21 90

E-post: christer.emilson@angered.goteborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Therése Arvidsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031/365 21 72

E-post: therese.arvidsson@angered.goteborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Ulrika Kratz

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031/365 21 96

E-post: ulrika.kratz@angered.goteborg.seJust nu kommer det många barn/ungdomar till Sverige och Linköping. Vi söker därför jourhem till dessa barn och ungdomar i åldrarna 10-15 år som akut behöver komma till en trygg miljö för en kortare eller längre tid.
Läs gärna mer om vad det innebär att vara jourhem och hur du anmäler ditt intresse på vår hemsida.
Du kan också nå oss på telefon 013-20 66 00

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Södermanland, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Yvonne Jakobsson

Befattning: Familjehemskonsult

Telefon: 013-20 68 92

E-post: yvonne.jakobsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-12 Nummer 2199
Avlastningshem sökes i närheten av Uddevalla

Västra Göteborg söker ett avlastningshem till 12-årig flicka placerad i familjehem. Familjehemmet behöver avlastning och det skulle även vara positivt för flickan att få ett eget utrymme regelbundet. Det är en go tjej som tycker om att delta i olika aktiviteter. Vi söker en familj med tidigare erfarenhet av uppdrag som kontaktfamilj eller familjehem.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Margereta Roos

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-3664231

E-post: margareta.roos@vastra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-12 Nummer 3171
Erfaret familjehem sökes till 12-årig pojke

Familjehemsenheten i Västra Göteborg söker ett erfaret familjehem till en snäll och go 12-årig pojke.
Vi söker en familj med förståelse, uthållighet och ett brinnande intresse för att hjälpa ett utsatt barn till en god framtid.
En person bör vara hemma på heltid. Eftersom han har erfarenhet av att inte kunna lita på vuxna är det viktigt att ni är beredda att finnas där under hela hans uppväxt.
Pojken har inga inlärningssvårigheter men har halkat efter på grund av hög frånvaro i skolan och behöver därför mycket uppbackning från de vuxna i sin skolgång. Han har ett stort datorintresse men behöver hjälp att få gränser i sitt spelande.
Pojken har allergiska problem så vi söker i första hand ett pälsdjursfritt familjehem.
Tacksam för svar via mail i första hand.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ann Olaison

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 031 -366 42 29

E-post: ann.olaison@vastra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-12 Nummer 2222
Under 2015 kommer Österåkers kommun att ta emot 23 ensamkommande flyktingbarn. Då det råder brist på platser för dessa barn, söker kommunen nu dig som någon gång funderat på att öppna dörrarna för ett barn i behov av trygghet

På grund av en osäkrare omvärld kommer Österåkers kommun att ta emot över dubbelt så många ensamkommande flyktingbarn jämfört med 2014. Då det råder brist på familjehem för dessa ensamkommande barn söker vi nu dig som vill ställa upp för barn som behöver stöd och trygghet.

Du som läser detta kanske är den sortens trygga och stabila person som kan vara ett kompletterande föräldrastöd till någon annans barn.

Vem är ett ensamkommande flyktingbarn?
De barn som kommer till oss är vanligtvis mellan 14 och 18 år gamla. De anländer till Sverige utan föräldrar eller syskon och har ofta tvingats fly från krigsdrabbade länder. Genom Migrationsverket anvisas barnet boende i en kommun och där kommer Österåker och de familjehem som finns här, in i bilden.

Vad är ett familjehem?
Att vara familjehem innebär att du tar emot ett ensamkommande flyktingbarn under en tid, vanligtvis tills de klarar att leva på egen hand. Åtagandet som familjehem bygger på samarbete och ett delat ansvar mellan socialförvaltningen i Österåker, familjehemmet och barnets särskilt förordnade vårdnadshavare.

Vad förväntas av mig?
Det viktigaste är att du har en grundvilja att ställa upp för barn som har det svårt. Ett engagemang är nödvändigt men det finns inga formella krav på utbildning eller materiell standard på dem som vill bli familjehemsföräldrar. Det som avgör är att man är frisk och har plats för ett barn både fysiskt och känslomässigt.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marita Svahn Jonsson

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 812 33

E-post: marita.svahnjonsson@osteraker.se

Kontaktperson 2

Namn: Mats Övergaard

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 814 60

E-post: mats.overgaard@osteraker.se

Kontaktperson 3

Namn: Maria Öhrlund Lindersson

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 812 45

E-post: maria.ohrlund@osteraker.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-12 Nummer 2345
Österåkers kommun söker familjehem

Österåkers kommun söker trygga vuxna som kan vara ett kompletterande föräldrastöd till någon annans barn.
Uppdraget innebär ett tredelat ansvar mellan barnets föräldrar,socialförvaltningen och uppdragstagaren.
Det är viktigt att etablera en god relation till barnets biologiska föräldrar Målet i de flesta fall är att barnet ska kunna flytta hem igen även om det inte alltid är möjligt.
Nya familjhem erbjuds socialstyrelsens grundutbildning " Ett hem att växa i" vilket ger en god grund för att på ett bra sätt lyckas med uppdraget

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marita Svahn Jonsson

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 812 33

E-post: marita.svahnjonsson@osteraker.se

Kontaktperson 2

Namn: Mats Övergaard

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 814 60

E-post: mats.overgaard@osteraker.se

Kontaktperson 3

Namn: Maria Öhrlund Lindersson

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 812 45

E-post: maria.ohrlund@osteraker.se


Visa flera notiser från samma

Hej. Vi söker efter ett familjehem i Uppsala med omnejd för en ensamkommande pojke från Afghanistan. Han är 15 år, trevlig, glad och väldigt snäll, förväntansfull inför skolstart. Varit i Sverige ca 1 månad. Pojken behöver stöd i att lära sig våra sociala koder och uppförande, integreras helt enkelt. Behöver stöd i att lära sig tala, skriva och läsa svenska men också att skriva och läsa sitt språk Dari.
Vi önskar komma i kontakt med er som kanske talar Dari eller persiska och som har plats, tid och engagemang för just den här pojken. Hör av er till oss.

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Joakim Bergkvist

Befattning: Samordnare

Telefon: 0704802150

E-post: joakim@davinaab.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker akut efter en familj i Umeå som kan ta emot en 18-årig flicka som har skyddsbehov. Hör av dig för vidare info!

Vi söker i följande län:
Västerbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lisa Fridén

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-423 96 72

E-post: lisa.friden@skyddsvarnet.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-05 Nummer 3121
Familjehem till ensamkommande ungdomar

Just nu kommer det många ensamkommande ungdomar till Sverige och Nyköping. Vi är i stort behov av nya familjer som vill ta emot dessa ungdomar för en kortare eller längre tid. Kontakta familjehemsenheten i Nyköping.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna-Karin Rentoft Wivegg

Befattning: Familjehemsenheten

Telefon: 0155-457694

E-post: annakarin.rentoft.wivegg@nykoping.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-05 Nummer 3111
Kontaktfamilj sökes i Kalmar/ Öland

Torsås kommun söker kontaktfamilj till pojke f 03. Social problematik, uppväxttrauma, sexuellt avvikande beteende vilket medför att det ej är lämpligt med yngre barn i kontaktfamiljen. Pojken är familjehemsplacerad på Öland och behöver en kontaktfamilj inom rimligt avstånd.

Vi söker i följande län:
Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Elisabeth Karlsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0486-33651

E-post: elisabeth.karlsson@torsas.se2015-08-03 Nummer 2551
Familjehem sökes till flicka född -00

Familjehemsenheten Hallsberg och Kumla söker nu efter ett familjehem till en flicka född -00. Familjehemmet behöver vara beläget i Örebro med omnejd. Önskvärt är att familjehemmet består av två vuxna. Flickan har ett dåligt psykiskt mående och behov av struktur och tydlighet.
Mer information lämnas vid intresse.

Vi söker i följande län:
Örebro,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christer Persson

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 019-588575

E-post: christer.persson@kumla.se

Kontaktperson 2

Namn: Jessica Elofsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 019-588696

E-post: jessica.elofsson@kumla.se


Visa flera notiser från samma
2015-08-03 Nummer 3101

Familjehemsenheten i Norrköpings kommun söker jourhem och familjehem till ensamkommande barn. Vi söker särskilt familjehem för målgruppen flickor i åldern 11-17 år. Det är fördelaktigt om familjehemmet är djurfritt, har kännedom om muslimsk tro och språkkunskaper inom dari, persiska eller arabiska. Vi tar gärna emot en skriftlig beskrivning av er familj via e-mail.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Karolin Skanetofth

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 011-152036

E-post: karolin.skanetofh@norrkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Jessica Nyberg

Befattning: 1:e socialsekreterare

Telefon: 011-152347

E-post: jessica.nyberg@norrkoping.se2015-08-03 Nummer 3091
Jourfamilj med goda villkor....

....sökes till Oskarhamns kommun!

Vi söker en familj som är intresserade av att vara jourfamiljehem med två platser, där en förälder är hemma på heltid med arvode. För att bli aktuell måste man bo inom en radie av en timmes restid från Oskarshamn. Man behöver inte vara proffs på barn eller ha en lång utbildning. Det viktiga är att man har ett stort hjärta och ett socialt engagemang.
Jourfamiljen har en egen familjehemssekreterare som har lång erfarenhet. Där får du stöd och råd med möjlighet att ringa när behov uppstår. Regelbunden handledning och relevant utbildning ingår. Arvodet är beräknat utifrån SKL:s ersättningsnivåer, men hänsyn tas till utbildning, erfarenhet och tidigare lön, därutöver utgår omkostnadsersättning. Arvodet utgår även om det inte finns en placering.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lars Verde

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0491 764 761

E-post: lars.verde@oskarshamn.se


Visa flera notiser från samma

Motala kommun söker djrufritt familjehem åt en 12-årig flicka. Familjehemmet ska vara erfarna, trygga och stabila. Önskvärt är att det inte ska finnas några yngre barn.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Adolfsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0141-22 53 00

E-post: anna.adolfsson@motala.se

Kontaktperson 2

Namn: Emelie Flygh

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0141-22 53 41

E-post: emelie.flygh@motala.se2015-07-29 Nummer 3051
Familjehemsenheten Hallsberg och Kumla söker familjehem till syskonpar

Familjehemsenheten Hallsberg och Kumla söker ett familjehem till ett syskonpar, flicka 14 år och pojke 12 år. Familjehemmet bör vara beläget i Kumla eller runt omkring då det är önskavärt att barnen inte behöver byta skola. Egen problematik finns hos barnen och det kommer vara mycket kontakt med det biologiska nätverket. Djur är inget hinder utan snarare önskvärt. I andra hand söks två familjehem som bor i närheten av varandra för att kunna främja kontaken mellan syskonen.

Vi söker i följande län:
Örebro,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christer Persson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 019-588575

E-post: christer.persson@kumla.se

Kontaktperson 2

Namn: Jessica Elofsson

Befattning: Sakkunnig socialsekreterare

Telefon: 019-588696

E-post: jessica.elofsson@kumla.se


Visa flera notiser från samma
2015-07-27 Nummer 2951

Familjehem sökes, utbildas och handleds av oss på SilverSeger. Vi erbjuder familjehem med konsulentstöd. Våra familjehem har olika ursprung och bakgrund. Varje individ har unika behov och matchas in mot passande familjehem med konsulentstöd. Ungdomar och barn som flyttar till ett familjehem befinner sig i en otrygg och instabil situation. Våra erfarna konsulenter ger fortlöpande professionell rådgivning samt stöd dygnet runt.

www.silverseger.com

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Segerholm

Befattning: Rekryteringsansvarig

Telefon: 0709 61 94 86

E-post: marie.s@silverseger.com

Kontaktperson 2

Namn: Stefan Silverå

Befattning: Rekryteringsansvarig

Telefon: 0709 14 24 23

E-post: stefan@silverseger.com


Visa flera notiser från samma

SilverSeger- rekryterar ständigt nya familjehem och kontaktfamiljer. Vi söker både nya och erfarna familjehem.

Just nu söker vi ett erfaret familjehem till en 14-årig ensamkommande pojke.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Örebro, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Segerholm

Befattning: Placeringsansvarig / Familjehem

Telefon: 0709 61 94 86

E-post: marie.s@silverseger.com

Kontaktperson 2

Namn: Stefan Silverå

Befattning: Placeringsansvarig / HVB

Telefon: 0709 14 24 23

E-post: stefan@silverseger.com


Visa flera notiser från samma
2015-07-27 Nummer 2386

söker ett djurfritt familjehem i närheten av Karlskrona till ett syskonpar (11-årig flicka och 12-årig pojke).

Familjehemmet kommer att kontrakteras av VoB vilket innebär tillgång till konsultstöd även efter kontorstid samt ekonomisk ersättning överstigande SKL:s riktlinjer.

Välkommen att höra av dig för ytterligare information.

Vi söker i följande län:
Blekinge,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mikaela Hedenstedt

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0704- 84 91 57

E-post: mikaela.hedenstedt@vob.se


Visa flera notiser från samma

Vill ni arbeta för en organisation som ger stort stöd till både klient och familjehem.
Vi söker er som har tid, plats och hjärtat på rätt ställe. Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenhet av jour-/kontaktfamiljs- eller familjehems uppdrag men det är inget krav och vi välkomnar även nya familjer.
Vi söker er som är trygga, stabila vuxna med engagemang, tid och plats för en till.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning av våra duktiga och erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem som har tid, plats och hjärtat på rätt ställe. Vår målgrupp är främst tonåringar och unga vuxna med varierande problematik.
Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenhet av jour-/kontaktfamiljs- eller familjehems uppdrag men det är inget krav och vi välkomnar även nya familjer.
Vi söker er som är trygga, stabila vuxna med engagemang, tid och plats för en till.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning och tillgänglighet av våra erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma
2015-07-21 Nummer 3002
Familjehem i södra Sverige för flicka f -01

Sökes familjehem till flicka f-01. Önskas familjehem i Södra Sverige, helst i närområdet: Kronobergs- eller Jönköpings län. Önskas familjehem med kunskap inom neuropsykiatri då bedömning på BUP pågår. Helst inga små barn i familjen. Intresse kring dans och kläder.
Ersättning enligt SKLs rekommendationer. Placeringen väntas bli långvarig.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Matta

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0370-377479, 070-5627993

E-post: susanne.e.matta@varnamo.se

Kontaktperson 2

Namn: Elisabeth Källåsen

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 070--3613646

E-post: elisabeth.k.kallasen@varnamo.se


Visa flera notiser från samma
2015-07-21 Nummer 3001
Familjehem i Södra Sverige för bröder f 00+02

Familjehem sökes i första hand i Småland för brödrapar f 00+02, men även i resterande södra Sverige. Pojkarna har ingen egen problematik varför vi i första hand inte söker förstärkta familjehem.
Placeringsperioden är tänkt under några månader, men kan bli längre. Placering önskas under vecka 33. Ersättning utgår enligt SKLs rekommendationer.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Matta

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0370-377479, 070-5627993

E-post: susanne.e.matta@varnamo.se

Kontaktperson 2

Namn: Elisabeth Källåsen

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 070--3613646

E-post: elisabeth.k.kallasen@varnamo.se


Visa flera notiser från samma

Vi letar nu efter en familj som ej är småbarnsföräldrar och har tid, engagemang och tålamod. Pojken skall börja på gymnasiet hösten 2015 i Kungälv. Han har inlärningssvårigheter och behov av tydlig strukturerad vardag för att kunna bli självständig.
Vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning (enligt SKL´s riktlinjer) samt grundutbildning för familjehem, föreläsningar, fortlöpande stöd och handledning.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Veronica Anglesjö Nielsen

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 0303-239128

E-post: veronica.anglesjonielsen@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Liselott Thoss

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239628

E-post: liselott.thoss@kungalv.se


Visa flera notiser från samma

Vi letar nu efter en familj med engagemang och tålamod som kan erbjuda en trygg och förutsägbar vardagsmiljö för pojken som studerar på gymnasiet. Pojken har behov av vardagsstruktur och stöttning gällande skola, aktiviteter och kamratrelationer. Han är intresserad av jordbruk och att ”meka” med bilar. Han har umgänge med sina föräldrar i hemkommunen cirka varannan helg. Under placeringstiden finns kompletterande stöd till pojken och familjehemmet i form av kontaktperson som är bosatt i trakten.

Vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning enligt SKL´s riktlinjer samt fortlöpande stöd och handledning.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jenny Karlsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239196

E-post: jenny.karlsson@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Ira Carlsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon:

E-post: ira.carlsson@kungalv.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem för nyanlända ensamkommande barn. Ni bör bo i Göteborgsregionen.

Vi söker trygga, stabila vuxna som har tid och plats för en ny familjemedlem. Du/ni bör ha intresse och en öppenhet för andra kulturer.

Lerums kommun erbjuder familjehem för ensamkommande barn utbildning och extern handledning samt ersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: UllaCarin Andersson

Befattning: Aukt.socionom /Familjehemssocionom

Telefon: 0302-521024

E-post: ullacarin.andersson@lerum.se

Kontaktperson 2

Namn: Susanne Eliasson

Befattning: Socionom

Telefon: 0302-522187

E-post: susanne.eliasson@lerum.se

Kontaktperson 3

Namn: Peggy Wikström Merrikhi

Befattning: Socionom

Telefon: 0302-521594

E-post: peggy.wikstrommerrikhi@lerum.se


Visa flera notiser från samma

Bromölla Kommun rekryterar ständigt nya familjehem och kontaktfamiljer. Vi söker både nya och erfarna familjehem.

Just nu söker vi ett erfaret familjehem till en 13-årig pojke.

Vi söker också en kontaktfamilj åt en pojke f-10 och en flicka f-09.

Hör gärna av er!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martin Risberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0456-822592

E-post: martin.risberg@bromolla.se


Visa flera notiser från samma

Bromölla Kommun söker en kontaktfamilj till ett syskonpar på 5 och 6 år. Kontaktfamiljen skall kunna ta emot barnet/barnen en-två helger i månaden. Det är inget tvång att syskonen behöver vara i samma avlastningshem, utan du har kanske möjlighet att ta emot ett barn en till två helger i månaden.

Kontaktfamiljen bör bo högst 5 mil ifrån Bromölla Kommun.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martin Risberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0456-822592

E-post: martin.risberg@bromolla.se

Kontaktperson 2

Namn: Caroline Reimers

Befattning: Social.sek

Telefon:

E-post: caroline.reimers@bromolla.se


Visa flera notiser från samma
2015-07-16 Nummer 2096
Jourhem till ensamkommande ungdomar (kontrakterat)

Hörby Kommun söker två stycken kontrakterade jourhem med vardera två platser, för ensamkommande barn.

De jourfamiljehem vi söker är ett hem där ensamkommande barn och ungdomar kan vistas i avvaktan på stadigvarande boende. Jourhemmet ska kunna ta emot två ungdomar samtidigt och placeringstiden kan variera från några dagar upp till några månader. De barn och ungdomar som anländer till Sverige är ofta i kris och har behov av vuxna som är stabila och engagerade i sin omvårdnad. För att bli kontrakterat jourhem bör man vara flexibel med "stort hjärta". Egenskaper som nyfikenhet, tillgänglighet, tydlighet och tålmodighet värdesätter vi högt.
Vi söker en familj bestående av två vuxna. En av er måste ha möjlighet att vara hemma på heltid och ni arvoderas utifrån detta. Det är en fördel om jourfamiljehemmet är beläget inom Hörby kommun eller i närliggande kommun.

Önskvärda kvalifikationer:
¤ Erfarenhet/intresse av att arbete med barn/ungdomar och deras levnadsvillkor.
#Erfarenhet av arbete med ensamkommande barn/ungdomar och eller erfarenhet av andra kulturer
¤ Förmåga att ta hand om barn/ungdomar i kris.
¤ Förmåga att se och bemöta barn/ungdomar med särskilda behov.
¤ Flexibilitet, att se lösningar istället för problem.
¤ Förmåga att samarbeta med socialtjänst, god man, ev biologiska föräldrar, skola och övriga viktiga personer i barnets nätverk. Ni måste vara beredda att delta i utbildning och ta emot handledning i aktuella uppdrag.
¤ Körkort och tillgång till bil
¤ Intresse av att ta del i andra kulturer.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ritva Ruokamo-Olsén

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415-378096

E-post: ritva.ruokamo-olsen@horby.se

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Nilsson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415-378056

E-post: charlotte.nilsson@horby.se


Visa flera notiser från samma

Ungdomar anvisade till Hörby Kommun jourplaceras för utredning. Nu söker vi familjehem åt de ungdomar som bedöms vara i behov av stadigvarande boende i familjehem.

Önskvärda kvalifikationer:
¤ Erfarenhet/intresse av barn/ungdomar och deras levnadsvillkor samt erfarenhet av ensamkommande barn och ungdomar.
¤ Förmåga att ta hand om barn/ungdomar i kris.
¤ Förmåga att se och bemöta barn/ungdomar med särskilda behov.
¤ Flexibilitet, att se lösningar istället för problem.
¤ Förmåga att samarbeta med socialtjänst, god man, ev biologiska föräldrar, skola och övriga viktiga personer i barnets nätverk. Ni måste vara beredda att delta i utbildning och ta emot handledning i aktuella uppdrag.
¤ Körkort och tillgång till bil
¤ Intresse av att ta del i andra kulturer.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ritva Ruokamo Olsén

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415378096

E-post: ritva.ruokamo-olsen@horby.se

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Nilsson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415378056

E-post: charlotte.nilsson@horby.se


Visa flera notiser från samma
2015-07-15 Nummer 2922

Vi söker en familj som har möjlighet att ta emot en 14 årig kille som har ett stort idrottsintresse, som inte kan bo kvar i sin familj på grund av hemsituationen. Eftersom skolan och vänner är viktiga för honom skulle det optimala vara att familjen bor utanför Norrtälje och norrut. Familjen vi söker är en lugn och stabil familj med vuxna som har tålamod och som har förmåga att bygga tillitsfulla relationer. Det är bra om det finns barn och husdjur i familjen.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehem i Stockholms stad

Befattning: Familjehemskonsulterna

Telefon: 08-508 25 221

E-post: familjehem@stockholm.se


Visa flera notiser från samma

Familjehem i Storstockholm eller näraliggande kommuner sökes till ett syskonpar, pojke 13 år och flicka 15 år.Vi söker ett familjehem med två vuxna, en varm och trygg familj där någon av de vuxna kan vara hemma/arbeta hemma åtminstone den första tiden. Pojken är lågmäld och tillbakadragen, han har ett stort dataintresse. Flickan har senaste halvåret haft ett beteende med accelererande skolk och att flytta runt hos kompisar. Bakom detta beteende finns en sorg och besvikelse på vuxenvärlden. Ingen av ungdomarna använder droger. Anledningen till placeringen är stora brister i hemförhållandena. Båda ungdomarna har behov av trygga, närvarande vuxna som har tid och engagemang för dem. De bor sedan en tid i ett gemensamt jourhem där det fungerar bra för dem. Det får gärna finnas andra ungdomar i familjen. Ingen av ungdomarna är allergisk.

Vi erbjuder kontinuerlig handledning, stöd och utbildningar till våra familjehem. Om en av familjehemsföräldrarna bedöms behöva vara hemma en tid så ersätter vi för förlorad arbetsinkomst.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehem i Stockholms stad

Befattning: Familjehemskonsult

Telefon: 08-508 25 221

E-post: familjehem@stockholm.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker ett familjehem, gärna en ensamstående kvinna som kan bli en trygg, schysst och pålitlig vuxen som kan ge stöd och vägledning på vägen ut i vuxenlivet. Flickan har sin mamma och övrig släkt i Stockholm. Mamman har inte möjlighet att ta hand om flickan men hon och övriga släkten är mycket betydelsefulla, det finns starka och kärleksfulla band mellan dem. Det får gärna finnas andra ungdomar i familjen. Inga allergier.

Vi erbjuder kontinuerlig handledning, stöd och utbildning till våra familjehem.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehem i Stockholms stad

Befattning: Familjehemskonsult

Telefon: 08-508 25 221

E-post: familjehem@stockholm.se


Visa flera notiser från samma

Klippans kommun söker nu fler familjehem att samarbeta med. I dagsläget behöver vi familjehem åt både barn och ungdomar. Har du och din familj möjlighet att göra en insats för någon av dessa barn-ungdomar? Gärna utreda familjehem men inget krav.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gunilla Torstendahl

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0435-28252

E-post: gunilla.torstendahl@klippan.se

Kontaktperson 2

Namn: Marie Brynbo

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0435-28249

E-post: marie.brynbo@klippan.se

Kontaktperson 3

Namn: Susanne Kiefer

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0435-28668

E-post: susanne.kiefer@klippan.se2015-07-09 Nummer 2891

Familjepoolen söker en familj som har möjlighet att ta emot en ung tonårsflicka. Eftersom skola och fritidsintressen är viktiga skulle det optimala vara om familjen bor i västerort till Stockholm. Gärna utmed gröna linjen på tunnelbanenätet. Finns det yngre eller äldre barn i familjen så är det bara roligt. Erfarenhet av tonåringar är ett plus men empati, värme och humor är ett måste. Du kan också vara ensamstående kvinna.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921255

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921256

E-post: mats.berglind@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-07-08 Nummer 2571

Skyddsvärnets familjevård har nu en ökad efterfrågan på familjehem i Skåne. Vi arbetar med målgrupperna

- Olika neuropsykiatriska funktionshinder
- Beroende
- Kriminalitet
- Skyddad identitet
- Ensamkommande flyktingbarn från sju år och uppåt
- Förälder/barn

Skyddsvärnets familjevård erbjuder förstärkt konsulentstödd familjehemsvård med handledning, stöd och utbildning för familjehemmen. Vi erbjuder jourberedskap via telefon efter arbetstid.

Familjehemmen erbjuds arvode och omkostnadsersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Kontakta gärna familjehemskonsulenterna på föreningen skyddsvärnets familjevård om ni har några frågor eller skulle vara intresserade av ett uppdrag.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helen Lindholm

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0704-617872

E-post: helen.lindholm@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 2

Namn: Jenny Jensen

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0700-92 14 58

E-post: jenny.jensen@skyddsvarnet.se


Visa flera notiser från samma
2015-07-08 Nummer 2871
Familjehem åt syskonpar 11 och 12 år

Familjehem sökes åt syskonpar, en pojke 12 år och en flicka 11 år.
Anledning till placering är missbruksproblem och psykisk ohälsa hos föräldrarna.Sammanbrott i tidigare familjehem har lett till att barnen behöver omplaceras. Familjehemmet måste vara djurfritt då pojken har pälsdjursallergi.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ánn Stridmark

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0455304996

E-post: ann.stridmark@karlskrona.se2015-07-01 Nummer 2831

Söker erfarna, gärna sedan tidigare utredda familjehem till engagerat företag. Atraktiva lösningar och god matchning mellan barn och familjehem tror vi är ett recept för framgång. Välkommen att kontakta oss.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Joakim Bergkvist

Befattning: Samordnare

Telefon: 0704802150

E-post: joakim@davinaab.se


Visa flera notiser från samma
2015-07-01 Nummer 2821
Kontaktfamilj till 8-årig pojke

Nyköpings kommun söker kontaktfamilj till aktiv 8-årig pojke med stort naturintresse.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Ling

Befattning: Familijehemssekreterare

Telefon: 0155-24 81 19

E-post: lena.ling@nykoping.se


Visa flera notiser från samma

Familjehem-Bemanning Kristianstad AB söker familjehem.
För mer information hör av er till placeringsansvarig Tanja Vebster på 070-667 59 94 eller e-post:
info@familjehem-bemanning.se

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tanja Vebster

Befattning: Familjevårdskonsulent, placeringsansvarig

Telefon: 070-667 59 94

E-post: info@familjehem-bemanning.se2015-06-30 Nummer 2781
Förstärkt familjehem

Vi söker ett förstärkt familjehem till en flicka, snart 16 år. Ni behöver ha tålamod samt god förmåga att knyta an för att möta flickans ADHD, kommunikationssvårigheter samt riskbeteende.
Ni som familj kan ha äldre barn (ej yngre än 8 år) och hon vill gärna ta med sin kanin samt vill helst bo i Stockholms stad eller intilliggande område där det finns goda kommunikationer.
Placering behöver vara genomförd inför höstterminens skolstart i samplanering med nuvarande HVB.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maja Sejdic

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 016-710 27 61

E-post: Maja.sejdic@eskilstuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Agnetha Lood

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 073-950 89 81

E-post: Agnetha.lood@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-30 Nummer 2771
Kontaktfamilj

Uppdrag som kontaktfamilj till flicka 12 år. Flickan behöver få möjlighet till sammanhang där hennes sociala, verbala och kreativa sida får utvecklas samt sampelet med andra och gärna andra barn och tillgång till djur. En blandning av tid för stimulans och lugn och ro. Uppdraget kommer att både vara varierat i tid samt viss eftermiddags- och kvällstid i samplanering med familjehemsföräldrar. Ni som kontaktfamilj behöver vara stabila och att uppdraget beräknas ske över en längre tid och det är därför viktigt att ni har tid och möjlighet att visa att Ni "finns kvar". Uppdraget behövs bl a för att fylla hennes erfarenheter av positiva relationer och aktiviteter över tid.

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Agnetha Lood

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 073-950 89 81

E-post: Agnetha.lood@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-29 Nummer 2751
Torsby kommun söker familjehem till 19-årig tjej

Torsby Kommun söker familjehem till en tjej som har behov av stöttning av vuxna.

Tjejen har tidigare bott tillsammans med sin familj men har nu behov av att träna på att stå mer på egna ben med hjälp av andra vuxna än sin familj. Tjejen har bott i Sverige några år men har behov av stöttning i att lära sig det svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Hon har även behov av stöttning i att skapa dagliga vardagsrutiner. Önskvärt om familjehemmet har kunskap om andra kulturer och kan kommunicera på Dari.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Halland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Värmland, Södermanland, Stockholm, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Wedin Persson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0560-161 48

E-post: linda.wedin.persson@torsby.se

Kontaktperson 2

Namn: Annette Eriksson Qvicker

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0560-161 29

E-post: annette.erikssonqvicker@torsby.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-25 Nummer 2721

Familjepoolen är en kommungemensam, ej vinstdrivande verksamhet, som rekryterar familjehem till fem kommuner i nordvästra Stockholmsområdet.
Vi söker nu ett familjehem till en 15-årig flicka som vill bo i Stockholm.
Familjen vi söker måste ha erfarenhet av tonåringar och gärna också av tidigare placeringar.
Flickan behöver få vara yngst i familjen.
Vi söker en lugn och stabil familj med stort tålamod och som har förmåga att bygga upp tillitsfulla relationer.
Det skall finna två vuxna i familjen som skall bestå av en man och en kvinna.
Det är en fördel om det finns ett idrottsintresse och tid och lust för att göra olika saker.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 3

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-23 Nummer 2701
Familjehem/kontaktfamilj

Vi söker ett familjehem i närheten av Ronneby kommun till en pojke på 9 år. Pojken har flera diagnoser. Han behöver komma till en familj som har en trygg tillvaro med omsorg, känslomässigt utrymme och som kan ge honom stöd för en fortsatt gynnsam utveckling.

Pojken har stöd i sin skolsituation.

Vi söker i följande län:
Blekinge,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Malin Persson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0457-618270

E-post: malin.kummpersson@ronneby.se

Kontaktperson 2

Namn: Lasse Pettersson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon:

E-post: lars-erik.pettersson@ronneby.seFamiljehemsgruppen i Ljusdals kommun söker ett varmt och engagerat familjehem till en 16-årig kille som till hösten 2015 ska studera på gymnasiet i Bollnäs. Det här är en snäll och lugn kille som tycker om hästar och hundar, han har tidigare ridit. Han är studiemotiverad, har bra betyg och vill bli jurist eller advokat. Ser gärna film och umgås med kompisar. En relativt självgående kille som själv vill komma till en familj där han kan känna sig välkommen och som hemma. Ni bör bo i Bollnäs eller i närheten och det går bra att det finna både yngre och äldre barn i er familj. För mer information, ring oss.

Vi söker i följande län:
Gävleborg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tina Coliander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0651-188 66

E-post: tina.colliander@ljusdal.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna-Karin Jonasson-Juhlén

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0651-182 33

E-post: anna-karin.jonasson@ljusdal.se2015-06-23 Nummer 2671
Familjehem i Eskilstuna

Eskilstuna Kommun söker familjehem till en 16-årig pojke. Familjehemmet bör ha erfarenhet av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk utvecklingsstörning för att kunna stötta och bemöta pojken på bästa sätt.
Familjen kan gärna bo på landet och ha djur.

Om detta kan stämma in på er familj är ni välkomna att höra av er!

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Andersson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-710 87 13

E-post: eva.andersson16@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-23 Nummer 2417
Familjehem i Strängnäsområdet -med omnejd

Eskilstuna Kommun söker ett familjehem i Strängnäs eller dess närhet till en 15-årig pojke.
Han behöver en stabil familj som har tidigare erfarenhet av mer krävande uppdrag. Pojken behöver vuxna förebilder för vägledning och gränssättning och som tålmodigt stödjer pojken i hans utveckling. Pojken behöver bland annat omfattande stöd gällande sin skolgång, socialt samspel,känslokontroll.
Ensamstående man och få/inga barn som bor kvar hemma kan vara en fördel.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Andersson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-710 87 13

E-post: eva.andersson16@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-22 Nummer 2651

Burlövs kommun söker familjehem till barn i åldern 0-18 år. Har ni tid, engagemang, känslomässigt utrymme och vilja att öppna ert hem för ett barn? Tveka inte att höra av er till oss!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Nilsson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 040-6256147

E-post: susanne.nilsson@burlov.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Holmgren

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 040-6256798

E-post: pia.holmgren@burlov.se

Kontaktperson 3

Namn: Ann Christopherson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 040-6256159

E-post: ann.christopherson@burlov.se2015-06-18 Nummer 2631
Integrationsfamilj sökes

Vi söker er som vill bli integrationsfamilj. Det är många som behöver er trygga, förstående och varma. Då trycket är stort önskar vi er som är lediga, gärna med erfarenhet.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Joakim Bergkvist

Befattning: Ägare/Samordnare

Telefon: 0704802150

E-post: joakim@davinaab.se


Visa flera notiser från samma

Familjepoolen är en kommungemensam, icke vinstdrivande, verksamhet som rekryterar familjehem till fem kommuner i nordvästra Stockholmsområdet.
Vi söker nu ett familjehem i Stor-Stockholm till en flicka i yngre tonåren.
Familjen vi söker måste ha erfarenhet av tonåringar och kunna sätta tydliga men kärleksfulla gränser. Familjen skall inte ha några yngre barn och bestå av två vuxna som kan hjälpa flickan till en strukturerad och fungerande vardag.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 3

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-12 Nummer 2552
Familjehem med inriktning EKB sökes

Vi söker familjehem med inriktning EKB (ensamkommande flyktingbarn) i Gävleborg, Västmanland och Dalarna. Vill ni ingå i ett "vårdteam" tillsammans med erfarna familjehemskonsulenter och Kris och traumapsykolog för att skapa goda förutsättningar för en god vård? Kontakta oss!

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Rose-Marie Moen

Befattning: Rekryteringsansvarig familjehem DUC i Borlänge

Telefon: 0243-212217

E-post: rose-marie@dalarnasungdomscenter.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-12 Nummer 2531
Integrationsenheten i Oskarshamn söker familjehem till ensamkommande barn och ungdomar

Allt fler ensamkommande barn kommer till Sverige för att söka asyl. Med anledning av detta söker vi nu familjehem som kan ha en plats för något av dessa barn och ungdomar. Behovet finns för barn och ungdomar i alla åldrar och som kommer från olika områden i världen där det råder oroligheter. Då barnen saknar föräldrar i Sverige behöver de en familj som kan tillgodosedda deras behov i vardagen. Önskvärt om ni har erfarenhet från tidigare uppdrag som familjehem men vi välkomnar även nya familjer som känner att de vill göra en insats.

I uppdraget ingår utbildning och handledning samt stöd av erfaren och välutbildad personal. Ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning utgår enligt SKL:s riktlinjer.

Har ni tid, plats och vill vara med om en berikande erfarenhet, tveka inte att kontakta oss!

Ring Ulrica Nilsson Hagman på 0491-889 73 eller vår reception på 0491-76 46 06.

Ni kan också kontakta oss via mail:
ulrica.nilsson.hagman@oskarshamn.se

Vi söker i följande län:
Jönköping, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ulrica Nilsson Hagman

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0491-88973

E-post: ulrica.nilsson.hagman@oskarshamn.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-11 Nummer 2511
Integrationsfamilj sökes

Har ni ett intresse för att bli Integrationsfamilj för ensamkommande barn? Är ni varma, intresserade, trygga och stabila så är ni välkomna till oss på Davina.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Joakim Bergkvist

Befattning: Ägare/Samordnare

Telefon: 0704802150

E-post: joakim@davinaab.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-11 Nummer 2501
Familjehem sökes

Stabilt, intresserat, engagerat och tryggt familjehem sökes för uppdrag genom kompetent och seriöst bolag med mycket goda kontakter inom Sveriges socialtjänster.
Vi söker er som verkligen vill samarbeta för barnets bästa med dom bästa!
Välkommen till oss.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Örebro, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Joakim Bergkvist

Befattning: Ägare/Samordnare

Telefon: 0704802150

E-post: joakim@davinaab.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-08 Nummer 2471
Stödfamilj sökes

Vi söker en stödfamilj i Sala med omnejd för flicka med Aspergers syndrom och aktivitets- och uppmärksamhetsstörning. Uppdraget omfattar en helg i månaden dvs. fredag - söndag.

Familjen får gärna ha djur och gärna yngre barn alternativt inga hemmavarande barn och kunna erbjuda fasta rutiner.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mia Beijer

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0224-74 96 48

E-post: maria.beijer@sala.se


Visa flera notiser från samma

Två bröder, 15 och 17 år, söker familjehem i trakterna kring Uppsala. Pojkarna är ursprungligen från Afghanistan. De är aktiva, sportintresserade och studiemotiverade.De kommunicerar bra på svenska

Vi söker i följande län:
Uppsala,

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 213 18

E-post:

Kontaktperson 3

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-08 Nummer 2451
Kontrakterat jourhem 0-18 år

Gislaveds kommun söker ett kontrakterat jourhem. Vi vill att ni bor i Gislaveds kommun, har stor erfarenhet av barn samt har plats i ert hem. Vi vill att en av er ska kunna vara hemma på heltid vid behov. Ersättning utgår.

Vi söker i följande län:
Jönköping,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Nygren

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0371-81186

E-post: susanne.nygren@gislaved.se

Kontaktperson 2

Namn: Anne-Marie Svensson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0371-81512

E-post: soams@gislaved.seFamiljehemsenheten Hallsberg och Kumla söker nu efter ett familjehem till en ensamkommande flicka född 99. Flickan kommer från Eritrea och pratar tigrinja. Flickan har varit i Sverige sedan oktober 2014. Vi eftersöker ett familjehem som kan ta emot flickan.

Det är önskvärt om familjehemmet finns i närke.

Vi söker i följande län:
Örebro,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jessica Elofsson

Befattning: Arbetsledare Familjehemsenheten

Telefon: 019-58 86 96

E-post: jessica.elofsson@kumla.se

Kontaktperson 2

Namn: Marie Svedberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 019-58 83 38

E-post: marie.svedberg@kumla.se

Kontaktperson 3

Namn: Christer Persson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 019- 58 85 75

E-post: christer.persson@kumla.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-02 Nummer 2416
Jourhem sökes

Södertälje kommun söker jourhem!!

Känner du att ni har tid och utrymme för att ge ett barn/ungdom en trygg och strukturerad vardag kan detta vara ett uppdrag för dig. Södertälje kommun söker både jourhem samt jourhem som är hemma på heltid med kontrakt.

Södertälje kommun erbjuder:
• Tät kontakt och professionellt stöd
• Utbildning
• Handledning vid behov

Är du nyfiken på uppdraget eller har frågor är du varmt välkommen att höra av dig.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Ohlsson

Befattning: Jourhemssekreterare

Telefon: 08-5230 2241

E-post: anna.ohlsson@sodertalje.se


Visa flera notiser från samma
2015-06-02 Nummer 1450

Ni som har varit familjehem i några år och känner att det är ett viktigt uppdrag som ni vill fortsätta med, hör av er till oss på Rekon!

Tillsammans med er vill vi skapa goda och trygga förutsättningar för barn att läka, växa och ha kontakt med personer som är viktiga för dem. Målen som är satta av barn, föräldrar och socialtjänst ger riktning och ledning för oss.

Vi erbjuder ett nära samarbete med handledning och tillgänglighet dygnet runt.

Hör av dig så berättar vi mer!

Vi söker familjehem i stor Stockholms området, runt Mälaren, Uppland och södra Norrland.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Margareta Ekenstam

Befattning: verksamhetsutvecklare

Telefon: 073/708 47 50

E-post: margareta.ekenstam@rekon.se

Kontaktperson 2

Namn: Lars Widström

Befattning: Administrativ chef

Telefon: 070/6307115

E-post: lars.widstrom@rekon.se2015-05-29 Nummer 2412

Familjehem för vuxna män och kvinnor över 16 år

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helena Åkesson

Befattning: Enhetschef

Telefon: 0708-864704

E-post: helena@friab.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna-Maria Sahlgren

Befattning: placeringssamordnare

Telefon: 070-7943117, 0708-864703

E-post: annamaria@friab.se2015-05-28 Nummer 2411
Staffanstorps kommun söker familjehem till pojke i tonåren

Vår pojke har behov av trygga och stabila vuxna. Ni behöver vara känslomässigt engagerade och närvarande för att erbjuda den stabilitet och trygghet han har behov av.

Önskvärt är familjehem i Lund eller i närliggande kommuner.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Thomsen

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 046-25 11 11

E-post: linda.thomsen@staffanstorp.se


Visa flera notiser från samma

Nyköpings kommun anställer familjehem

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. I kommunen arbetar ca 4.000 personer för att uppfylla målen om service, professionellt bemötande och tillgänglighet samt möta de utmaningar som ställs på en region i stark tillväxt.

Mångfald gynnar utvecklingen. Vi eftersträvar därför en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att ge alla arbetsplatser förutsättningar för ett medskapande och ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger därför stor vikt vid att Du delar kommunens värdegrund och medarbetarpolicy.
För mer information: www.nykoping.se

I Nyköpings kommun satsar vi på hälsofrämjande insatser för våra medarbetare och har därför infört rökfri arbetstid.

Arbetsuppgifter
Vi prövar nya grepp och anställer tre särskilt kvalificerade familjehem för vårdkrävande barn- och ungdomar. Familjehemmen ska erbjuda två platser var.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning motsvarande behandlingsassistent eller annat liknande arbete med barn/ungdomar som har behov av stöd. Alternativt kan du ha längre erfarenhet av familjehemsuppdrag med svårare social problematik.

Månadslön samt omkostnadsersättning utgår.

Du erbjuds utbildning och kompetensutveckling,extern handledning samt möjlighet till stöd dygnet runt.

Övrigt
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsvillkor
Månadslön, Heltid, Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 3

Ansökan
Förvaltning: Nyköpings kommun Sociala divisionen

Arbetsgivarens referensnummer: 21/11

Kontaktpersoner
Glenn Andersson
Enhetschef

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Glenn Andersson

Befattning: Enhetschef

Telefon: 0155-248570

E-post: glenn.andersson@nykoping.se


Visa flera notiser från samma

För att kunna placera barn i hemkommunen söker vi ett antal familjehem. Vi har barn i olika åldrar med olika behov som behöver varma, stabila vuxna med tid och plats. Gärna med kompetens av neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi besöker våra familjehem regelbundet där placeringshandläggaren träffar barnet och familjehemssekreteraren ger stöd till familjehemsförädrarna. Därutöver ges handledning av utbildad handledare.

Arvode enligt SKL och med tydliga riktlinjer gällande omkostnadsersättning.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Jönköping, Östergötland, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christina Sjöström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0491-76 47 66

E-post: christina.sjostrom@oskarshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Ingela Wiberg

Befattning: Receptionist

Telefon: 0491-76 47 60

E-post: ingela.wiberg@oskarshamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Mona Hjalmarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0491-76 47 68

E-post: mona.hjalmarsson@oskarshamn.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-27 Nummer 2388
Kontaktfamilj sökes till pojke född-01

Vi söker en kontaktfamilj åt en pojke född-01 ca var tredje helg. Pojken behöver få komma till en familj där han får positiv uppmärksamhet och möjlighet att hitta en meningsfull fritid.
Familjen bör ligga utanför Karlskoga/Degerfors.
Kontakta familjehemsgruppen för mer inormation.
Välkommen med din intresseanmälan!

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tarja Edström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61416

E-post: tarja.edstrom@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma

INOM/ Humana söker ett Kraftigt Förstärkt Familjehem i trakterna runt Nyköping åt en 15-årig fotbollsintresserad kille.

Ni erbjuds förutom arvode och omkostnad, tät handledning av familjehemssamordnare, grupphandledning och några utbildningstillfällen per år.

Kontaktuppgifter:

Astrid Karlsson, astrid.karlsson@inom.com, 08-731 20 60

Gunilla Hallin, gunilla.hallin@inom.com, 08-731 20 08

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Astrid Karlsson

Befattning: teamledare/ familjehemskonsulent

Telefon: 08-731 20 60

E-post: astrid.karlsson@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Gunilla Hallin

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 08-731 20 08

E-post: gunilla.hallin@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-05-27 Nummer 2343

Vi söker familjehem och jourhem i Laholm och Halmstad.

Vi söker i följande län:
Halland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Rydberg

Befattning: Vik socialsekreterare

Telefon: 0430-265 82 el 0702-586766

E-post: linda.rydberg@laholm.se

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Gunnarsson

Befattning: Socialsekreterare mottaget

Telefon: 0430-265 55

E-post: charlotte.gunnarsson@laholm.seFamiljehemsenheten i Helsingborg söker en trygg familj med två föräldrar som vill bli familjehem åt en pojke som är 8 år. Pojken behöver stabila vuxna som kan ge honom en bra uppväxt. Han kommer från en familj där det funnits stora brister i omsorg, struktur och känslomässigt.

Vi förväntar oss att ni är ett tryggt varmt och kärleksfullt familjehem som ska ha ett samarbete med pojkens biologiska nätverk. Samt ett samarbete med övriga syskons familjer.

Det bör inte finnas yngre barn i familjen.

Det är önskvärt om familjehemmet finns max en timmes bilkörning från Helsingborg.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Aschan

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 042-106529

E-post: eva.aschan@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemsenheten i Helsingborg söker en trygg familj med två föräldrar som vill bli familjehem åt en pojke som är 6 år. Pojken behöver stabila vuxna som kan ge honom en bra uppväxt. Han kommer från en familj där det funnits stora brister i omsorg, struktur och känslomässigt.

Vi förväntar oss att ni är ett tryggt varmt och kärleksfullt familjehem som ska ha ett samarbete med pojkens biologiska nätverk. Samt ett samarbete med övriga syskons familjer.

Det bör inte finnas yngre barn i familjen.

Det är önskvärt om familjehemmet finns max en timmes bilkörning från Helsingborg.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Aschan

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 042-106529

E-post: eva.aschan@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-22 Nummer 2351
Familjehem till syskonpar

Kils kommun söker familjehem till ett syskonpar i låg- och mellanstadieåldern.

Familjen ska bland annat kunna erbjuda barnen extra stöd, trygghet, stimulans, värme, engagemang, struktur och tydlighet.

Familjen bör ha erfarenhet av barns behov med allt vad det innebär samt av barn med särskild behov.
Familjen ska kunna erbjuda ett djurfritt hem.

Vi erbjuder våra familjehem grundutbildning för familjehem, stöd i uppdraget samt ersättning enligt SKL´s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Andersson

Befattning: Soc.sekr

Telefon: 0554-19215

E-post: eva.andersson@kil.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-22 Nummer 2121
Familjehem till flicka i tonåren

Kils kommun söker familjehem till en flicka i tonåren med särskilda behov.

Familjen ska bland annat kunna erbjuda flickan extra stöd, trygghet, stimulans, värme, engagemang, struktur och tydlighet.

Familjen bör ha erfarenhet av tonåringar med allt vad det innebär samt av barn med särskild behov.

Vi erbjuder våra familjehem grundutbildning för familjehem, stöd i uppdraget samt ersättning enligt SKL´s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Andersson

Befattning: Soc.sekr

Telefon: 0554-192 15

E-post: eva.andersson@kil.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-21 Nummer 2277
BJUVS KOMMUN SÖKER FAMILJEHEM


Vi behöver familjer som kan ge kärlek och omvårdnad till barn och ungdomar som behöver bo i familjehem.

Alla familjehem kommer att erbjudas stöd och handledning.

Är ni intresserade av att bli familjehem får ni gärna ringa oss för ytterligare information.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie-Louise Hansson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-458 52 88

E-post: marie-louise.hansson@bjuv.se

Kontaktperson 2

Namn: Camilla Sarelid

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-458 55 69

E-post: camilla.sarelid@bjuv.se

Kontaktperson 3

Namn: Jenni Samuelsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-458 51 03

E-post: jenni.samuelsson@bjuv.se2015-05-20 Nummer 2395
Familjhem sökes för flicka född -00 bosatt i Västerås.

Familjhem sökes till en tillbakadragen flicka som inte söker konflikter. Flickan har en välfungerande skolgång och hon sköter regler och rutiner. Flickan har god inlärningsförmåga. Hon vänder sig till vuxna för hjälp och vägledning. Fungerar bra í relation till anhörig.

Flickan har vid flera tillfällen under hösten 2014 testat alkohol och hon har även vid ett par tillfällen rökt hasch.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Johansson

Befattning: familjhemsutredare

Telefon: 021-391185

E-post: eva.s.johansson@vasteras.se

Kontaktperson 2

Namn: Emma Kjörning, handläggare

Befattning: vid sjukdom och semester kontakta istället h

Telefon: växel 021-390000

E-post:


Visa flera notiser från samma
2015-05-20 Nummer 2394
Familjehem sökes till flicka f.-00

Familjehem sökes till en flicka f.-00. Placerad enligt LVU på grund av hemmiljön. Krävs ett familjehem med erfarenhet av familjehemsplaceringar och komplicerade familjeförhållanden. Flickan har inga diagnoser eller egentlig egen problematik, men situationen kring familjen är rörig och det behövs därmed kunskap och tålamod gentemot flickan och hennes föräldrar.

Önskar ett familjehem i närheten av Kristinehamn.

Hör av er så berättar jag mer.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sara Hart

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0732703976

E-post: sara.hart@filipstad.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-19 Nummer 2392
Familjehem sökes till 11-årig flicka från Västerås.

Familjehem sökes till en nu jourhemsplacerad flicka.
Intressen: Djur,natur och musik. Flickan är duktig i skolan. Flickan har diagnos ADHD. Behov finns kring vägledning och stöttning i flickans förhållingssätt till jämnåriga och till kamrater.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Johansson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 021-391185

E-post: eva.s.johansson@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-19 Nummer 2389
Torsby kommun, LSS, söker familjehem i Eda kommun

Torsby kommun söker familjehem i Eda kommun
Socialförvaltningen, LSS söker familjehem till 17- årig pojke, som har sin skolgång i Eda måndag till fredag. Uppdraget gäller från och med hösterminen 2015.

Mer information lämnas av områdeschef Ida Carle 0560-161 49, ida.carle@torsby.se

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ida Carle

Befattning: Områdeschef LSS

Telefon: 0560-161 49

E-post: ida.carle@torsby.se

Kontaktperson 2

Namn: Linda Wedin Persson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0560-161 48

E-post: linda.wedin.persson@torsby.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-15 Nummer 2384
Kontaktfamilj sökes

Flickan som är fjorton år, tycker om djur och vill gärna att det finns andra barn i familjen. Hon behöver komma till er fyra dygn/ månad.

Då vi söker en kontaktfamilj, bör ni inte bo allt för långt från Kungsbacka.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-835124

E-post: familjhem@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-12 Nummer 2328
Familjehem till en 17 årig flicka

Familjehemsgruppen i Karlskoga söker ett familjehem till en 17-årig flicka som ska påbörja gymnasiestudier i Linköping till hösten.
Vi ser gärna att familjehemmet har erfarenhet av barn och ungdomar.

Familjehemsgruppen i Karlskoga erbjuder regelbunden handledning, beredskap dygnet runt, samt aktiviteter för familjehem.

Välkomna att höra av er!

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Cecilia Birath Hurtig

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61942

E-post: cecilia.birath@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-12 Nummer 2339
Kontaktfamilj sökes åt flicka född -00

Vi söker kontaktfamilj åt en flicka född-00. I familjen behöver det finnas både en manlig och kvinnlig förebild. Omfattning av uppdraget, en helg varannan eller var tredje vecka.
Familjen bör ej finnas i Karlskoga/Degerfors.

Intresseanmälan lämnas via mail.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tarja Edström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61416

E-post: tarja.edstrom@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-12 Nummer 2382
Stöd till ensamkommande ungdomar sökes

Sedan snart ett år driver Lerums kommun ett boende för ensamkommande ungdomar. När man sammanställt hur mottagandet för ensamkommande barn och ungdomar har fungerat i Sverige har det framkommit att många av ungdomarna känner sig ensamma och isolerade när de flyttar från sitt boende till egen lägenhet. De saknar familj och har ofta inte haft några relationer med vuxna förutom boendepersonal, socialsekreterare och lärare. Ungdomarna har behov av gemenskap, att få bjudas in till en familj och få en mer personlig kontakt med vuxna som lyssnar och stöttar längs vägen. Vi vet att en kontaktfamilj eller kontaktperson kan göra skillnad för dessa barn och ungdomar på deras väg in i det svenska samhället.

Kontaktuppdragen kan se olika ut och vara mer eller mindre omfattande. Känner du att du skulle vilja engagera dig, oavsett hur mycket tid och utrymme du har, hör av dig till oss så pratar vi vidare om hur just du kan bidra!

Just nu letar vi kontaktfamilj till en 16-årig kille som önskar få komma till en snäll och omtänksam familj, gärna med barn.

Handledning erbjuds av socionomerna på kontaktverksamheten.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Catharina Nilsson

Befattning: Socionom

Telefon: 0302 - 52 26 50

E-post: catharina.nilsson@lerum.se

Kontaktperson 2

Namn: Ingela Borgström

Befattning: Socionom

Telefon: 0302 - 52 14 53

E-post: ingela.borgstrom@lerum.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-11 Nummer 1792
Kungsbacka kommun söker kontaktfamiljer för ensamkommande ungdomar

Kungsbacka kommun tar emot ensamkommande ungdomar från hela världen som påbörjar sin resa i Sverige i ett gruppboende. Ungdomarna har ofta behov och önskemål om att få lära känna en familj som bor i Sverige.

De familjer som vi söker är helt vanliga familjer med förankring i det svenska samhället. Om ni bor i lägenhet, villa, stad eller land spelar ingen roll. Om ni födda och uppvuxna i Sverige eller har en annan bakgrund spelar inte heller någon roll.

Av praktiska skäl är det bra om ni bor inom en timmes restid från Kungsbacka.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Gullholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 83 48 73

E-post: stefan.gullholm@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 83 51 24

E-post: siw.hagen@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-11 Nummer 2380
Familjehem långvarig placering.

Kävlinge socialnämnd är i behov av ett familjehem till en 10 årig pojke. I dagsläget har pojken stora sociala problem i form av vredesutbrott hemma.I skolan har han egen ass.
Han är intr av hästar och bor gärna på landet.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helen Hettinger

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-739255

E-post: helen.hettinger@kavlinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Camilla Mathiasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-739257

E-post: camilla.mathiasson@kavlinge.se


Visa flera notiser från samma

Vill du jobba med behandling i ditt hem?

Vi söker engagerade familjer som vill arbeta som träningsfamiljer(familjehem) tillsammans med vårt team. Ni blir en viktig del i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care).

Programmet är tidsbegränsat till ca 1 år och vänder sig till ungdomar 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.

- Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar
- En vuxen behöver vara hemma på heltid och heltidsersättning utgår.
- Som Träningsfamilj får man kontinuerlig utbildning och handledning.

Läs gärna mer & titta på vår film om MTFC på:
humana.se/Site/familjehem/vara-familjehem/traningsfamilj

Kom och lyssna på Helena som berättar om hur det är att jobba som träningsfamilj!

Är du intresserade av att höra mer om hur du kan bli en viktig del i att coacha ungdomar i ditt hem är du välkommen på vår informationsträff onsdag 3 juni kl. 17:00 - 18:30 på Reningsverksgatan 6 i Västra Frölunda. Vi bjuder på fika!

Kontakta Anna Jendeby för frågor och anmälan till infokvällen. Tel: 031-757 93 54, anna.jendeby@inom.com

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Jendeby

Befattning: rekryterare

Telefon: 031-757 93 54

E-post: anna.jendeby@inom.com


Visa flera notiser från samma

Familjepoolen söker ett familjehem till ett syskonpar 8 och 12 år gamla. Pojkarna är ensamkommande flyktingbarn och har varit en kort period i Sverige.
Familjen vi söker skall vara väl integrerad i Sverige och måste kunna tala god svenska och kunna hjälpa barnen in i samhället med allt vad det innebär. Familjen kan också vara svensk.
Bra om familjen bor i närheten av Stockholm, men det är inte något krav.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-06 Nummer 2368
Familjehem till 8-årig pojke

Vi söker en familj som har mycket tid, engagemang och tålamod. Han behöver vara yngst i familjen. Pojken tycker om hundar, cykla, bygga med klossar och fotboll. Viktigt att ni som familj är beredda att ge mycket stöd i skolarbete och med fritidsintressen.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christina Sandahl

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 086068212

E-post: christina.sandahl@haninge.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-06 Nummer 2367
Torsby kommun söker kontaktfamilj

Torsby kommun söker kontaktfamilj till ett syskonpar, en pojke född -09 och en flicka född -08. Syskonen är relativt nyanlända till Sverige. De kom till Sverige augusti 2014. Syskonen bor idag i Karlskoga kommun. Vi söker kontaktfamilj som har möjlighet att ta emot barnen varannan eller varje helg, inledningsvis varannan helg för att senare ev. utöka. Barnen går på skola och förskola vilket fungerar bra idag.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Wedin Persson

Befattning: Socialsekreterare/familjehemssekreterare

Telefon: 0560-161 48

E-post: linda.wedin.persson@torsby.se

Kontaktperson 2

Namn: Julia Nilsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0560-162 00

E-post: julia.nilsson@torsby.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-05 Nummer 2366

Landskrona stad söker jourhem till barn och ungdomar i åldern 0-18 år i närheten av Landskrona. Erfarenhet som familjehem krävs och det ska inte finnas mindre barn i familjen.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Boel Olausson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0418-473629

E-post: boel.olausson@landskrona.seVi söker familjehem till 16-årig pojke som behöver omplaceras i eller närheten av Lund. Pojken är social och självgående, gillar idrott framför allt fotboll.
Vi söker er som är trygga, stabila vuxna med engagemang, tid och plats för en till.
Vi ser helst att ni är utredda och har tidigare erfarenhet som familjehem.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning och tillgänglighet av våra erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-30 Nummer 2359
Familjehem sökes till flicka född 97.

Söker familjehem till en flicka född 97. Flickan har ADHD med trotssyndrom. Har haft självskadebeteende och ett destruktivt beteende. Flickan behöver trygghet med regler, struktur och rutiner. Gärn två vuxna i familjen. Fördel om det inte bor så många andra barn eller ungdomar i familjen, i sådana fall inte i samma ålder.

Låter det intressant, hör av er så berättar jag mer.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Johanna Sjögren

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0590-61284

E-post: johanna.sjogren@filipstad.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-29 Nummer 2357
Familjehem sökes till flicka f.-01

Familjehem sökes till en flicka f.-01 som behöver en tydlighet och struktur i vardagen. Inga diagnoser eller egentlig egen problematik, utan placering pga brister i hemmiljön gällande gränssättning och vägledning. Har varit nedstämd under en tid och rispat sig ett par gånger på armarna.
Behöver ett familjehem som kan stötta och vägleda henne under tonåren och kan vara tydlig mot henne. Har missat stora delar av skolan under hennes nuvarande årskurs, pga skolkande. Föräldrar förmår inte att få henne till skolan.

Vid intresse hör av er så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sara Hart

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0590-61270 el. 0732703976

E-post: sara.hart@filipstad.se


Visa flera notiser från samma

Attendo jour och familj Syd är ett familjehemsföretag som ha samarbetspartners och familjehem i hela Södra Sverige. Vi växer nu och behöver mer famijlehem till vår verksamhet framförallt i Västra Götaland och Halland då behovet är stort.

Ni är redan idag familjehem eller har funderat ett tid på att bli familjehem. Ni är en stabil familj/ensamstående som känner att ni har tid och energi över att ta emot ett barn eller ungdom som är i behov av trygga vuxna.

Vi erbjuder våra familjehem:

Tillgång till erfaren konsulent dygnet runt via telefon
Regelbunda kontakter i hemmet med erfaren konsulent
Extern handledning vid placering
Utbildning
Gemenskap

Vi som arbetar på attendo är erfarna socialarbetare som arbetar många år inom socialtjänsten och med familjehemsvård. Vi gillar att jobba i team med våra familjehem och ge dem det stöd de behöver när de behöver det. Vi utreder familjehem enligt nya kälvestensmodellen och BRAfam formulär.

Ta gärna kontakt med oss via mejl eller telefon så kan vi berätta mer om hur vi arbetar!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Katarina Viitanen (Västra Götaland)

Befattning: Socionom/Famijlehemskonsulent

Telefon: 010-2112555

E-post: katarina.viitanen@attendo.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Kalin (Halland)

Befattning: Socionom/Familjehemskonsulent

Telefon: 010-2112553

E-post: anna.kalin@attendo.seVi söker flertalet kvalificerade familjehem som vill ta emot ett barn/ungdom i sitt hem.

För närvarande söker vi ett par som kan ta emot en 14-årig pojke. Ni bör inte ha yngre barn boende hemma, men gärna ha djur. Vi söker efter sportintresserade vuxna som kan uppmuntra ett fotbollsintresse. Pojken har PTSD och har tidigare utsatt jämnåriga tjejer för övergrepp. Pojken bor för närvarande på behandlingshem. Parallellt med placering kommer teamet att arbeta med behandling. Pojken är i behov av ett tydligt föräldraskap och att en är hemma heltid inledningsvis för att stödja pojken med hans behov.

Familjehemmet ska vara ca tio mil från Uppsala.

Familjehem Fristad kännetecknas av att familjehemmen har hög närvaro av stöd från både konsulenter, behandlingsteam och handledare som läggs upp utifrån behov. Vårt breda stöd till familjerna möjliggör bra placeringar för ungdomarna.

Ersättning
Marknadsmässiga löner utifrån kompetens och erfarenhet. Skattefri kostnadsersättning tillkommer utöver den pensionsgrundande inkomsten.

För information kontakta Helena Hammerström för frågor och skriftlig intresseanmälan.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helena Hammerström

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 018-564593

E-post: helena@familjehemfristad.se

Kontaktperson 2

Namn: Thérèse G Johansson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 018-565496

E-post: therese@familjehemfristad.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemmen KRUT bedriver förstärkt familjehemsvård med skräddarsytt stöd till familjer och placerade barn och ungdomar.
Stöd, handledning, dygnet-runt-jour och god ersättning för ett engagerande och spännande uppdrag - ring oss!

Vi söker i följande län:
Dalarna, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Pettersson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 015821559

E-post: eva.pettersson@familjehemmenkrut.se

Kontaktperson 2

Namn: Gitte Troll

Befattning: Familjehemskonsulent/ Dalarna

Telefon: 015821302

E-post: gitte.troll@familjehemmenkrut.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-28 Nummer 2348
Familjehem i Västra Götaland eller Jönköpings län

Placeringsjouren inom Frösunda söker engagerade familjehem i Västra Götaland eller Jönköpingslän. Vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt samt löpande utbildning för våra familjehem. Låter det intressant? Kontakta Placeringsjouren på 020-228000 eller ansvarig Samordnare 010-130 5760 alternativt camilla.ritzmanbroo@frosunda.se

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Ritzman Broo

Befattning: Samordnare/Socionom

Telefon: 010-130 5760

E-post: camilla.ritzmanbroo@frosunda.se


Visa flera notiser från samma

Humana Familjehemsvård syd söker ett familjehem som kan ta emot man i 35-års ålder som ha en underhållsbehandling. Gärna avskiljt boende och med pendlingsavstånd till Lund, p g a den behandling som han genomgår.

Human Familjehemvård erbjuder familjehemmet:

Kontinuerlig handledning av konsulent

Tillgång till beredskap dygnet runt

Fortbildningar

Arvode och omkostnader

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Åsa Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent vuxen

Telefon: 0733206326

E-post: asa.jonsson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-04-24 Nummer 2342
INOM Humana Familjehemsvård söker jour- och familjehem till tonårsflickor

INOM Humana Familjehemsvård söker jour- och familjehem till tonårsflickor med beteendeproblematik.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning/fortbildningar
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/humanafamiljehem

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Feldhoff

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0723951932

E-post: susanne.feldhoff@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM Humana Familjehemsvård söker familjehem som kan ta emot en aktiv 5-årig pojke med beteendeproblematik. En vuxen ska vara hemma på heltid och det får inte finnas några jämnåriga barn eller andra barn/ungdomar med svår beteendeproblematik.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning/fortbildningar
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/humanafamiljehem

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Feldhoff

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0723951932

E-post: susanne.feldhoff@inom.com


Visa flera notiser från samma

Kungsbacka kommun söker familjehem åt tonåringar.
Vi söker ett erfaret familjehem utan minderåriga barn som kan tänka sig att ta emot tonåringar med missbruksproblematik.

Vi önskar att ni bor inom två timmars bilfärd från Kungsbacka.

Förutsättningen för att kunna genomföra uppdraget är att en av familjehemsföräldrarna är hemma på heltid. Förutom arvode ersätter vi, givetvis, förlorad arbetsinkomst.

Vi erbjuder arvode som motsvarar uppdragets svårighetsgrad.

Du får handledning av professionella familjehemssekreterare som i sin tur har stöd av ett team av experter på missbruk och ungdomar.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Gullholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300834873

E-post: familjehem@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Agneta Brogren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300834500

E-post: familjehem@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-23 Nummer 2341
Familjehem sökes i Pålsboda!

Familjehemsenheten Hallsberg och Kumla söker nu efter ett familjehem beläget i Pålsboda med dess omnejd, för ett alternativt två barn i tidiga tonåren.

Vi söker i följande län:
Örebro,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jessica Elofsson

Befattning: Sakkunnig socialsekreterare

Telefon: 019-588696

E-post: jessica.elofsson@kumla.se

Kontaktperson 2

Namn: Christer Persson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 019-588696

E-post: jessica.elofsson@kumla.se


Visa flera notiser från samma

INOM Humana familjehemsvård söker familjehem i Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors kommun.

Vi söker familjer som kan ta emot ett barn, en ungdom eller en vuxen i sitt hem för en längre eller en kortare tid.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Följ oss gärna på Facebook:

Facebook.com/humanafamiljehem

Vi söker i följande län:
Västerbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Federico Luna

Befattning: Enhetschef

Telefon: 070-2911915

E-post: f.luna@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM Humana familjehemsvård söker familjehem i Örnsköldsvik, Härnösand, Sollefteå, Kramfors och Sundsvalls Kommun.

Vi söker familjer som kan ta emot ett barn, en ungdom eller en vuxen i sitt hem för en längre eller en kortare tid.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Följ oss gärna på Facebook:

Facebook.com/humanafamiljehem

Vi söker i följande län:
Västernorrland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Charlotte Selin

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-747 87 13

E-post: charlotte.selin@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM Humana familjehemsvård söker familjehem i Piteå, Älvsbyn, Boden, Luleå och Skellefteå Kommun.

Vi söker familjer som kan ta emot ett barn, en ungdom eller en vuxen i sitt hem för en längre eller en kortare tid.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Följ oss gärna på Facebook:

Facebook.com/humanafamiljehem

Vi söker i följande län:
Västerbotten, Norrbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linnea Gideonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-244 71 79

E-post: linnea.gideonsson@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM Humana familjehemsvård söker familjehem i Västernorrland och Jämtlands län.

Vi söker familjer som kan ta emot ett barn, en ungdom eller en vuxen i sitt hem för en längre eller en kortare tid.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Vi söker i följande län:
Jämtland, Västernorrland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Charlotte Selin

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-7478713

E-post: charlotte.selin@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM Humana familjehemsvård söker familjehem i Norrbotten och Västerbottens län.

Vi söker familjer som kan ta emot ett barn, en ungdom eller en vuxen i sitt hem för en längre eller en kortare tid.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Vi söker i följande län:
Västerbotten, Norrbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linnea Gideonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-2447179

E-post: linnea.gideonsson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-04-14 Nummer 2330
Familjehem sökes till syskonpar

Familjehemsenheten i Helsingborg söker en trygg familj med två föräldrar som vill bli familjehem till ett syskonpar i förskoleåldern, 3 och 4,5 år gamla. Flickorna behöver stabila vuxna som kan ge dem en bra uppväxt. De kommer från en familj där det funnit stora brister både känslomässigt och omsorgsmässigt.
Vi förväntar oss att ni är ett tryggt, varmt och kärleksfullt familjehem som skall ha ett samarbete med flickornas biologiska nätverk. Samt ett samarbete med övriga syskons familjehem.
Det bör inte finnas några yngre barn i hemmet.
Det är önskvärt om familjehemmet finns max en timmes bilkörning från Helsingborg.

Hör gärna av dig för mer information!

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gabriella Persson Wall

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-106502

E-post: gabriella.wall@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem till nya placeringar. Vår målgrupp är främst tonåringar och unga vuxna med varierande problematik men vi får också en del yngre placeringar.
Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenhet av jour-/kontaktfamiljs- eller familjehems uppdrag men det är inget krav och vi välkomnar även nya familjer.
Vi söker er som är trygga, stabila vuxna med engagemang, tid och plats för en till.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning och tillgänglighet av våra erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-13 Nummer 2325
Söker familjehem i Uppsala för 16-årig pojke.

Vi söker er som främst redan är utredda familjehem och som har intresse för att hjälpa ensamkommande barn.
Pojke 16 år från Afganistan, har skolgång i Uppsala samt sin vän krets. Talar mycket bra svenska. Pojken önskar en etnisk svensk familj. Ni bor gärna centralt i Uppsala med goda förbindelser.
Tacksam för era svar.

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Joakim Bergkvist

Befattning: Verksamhetsledare

Telefon: 0733662076

E-post: joakim@hoppet.nu


Visa flera notiser från samma

Vi söker en träningsfamilj/ familjehem som tillsammans med ett team vill arbeta i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC ( Multidimensional Treatment Foster Care). Behandlingsprogrammet vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.
* Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar.
* Behandlingstiden är 7-12 månader.
* Målet är oftast att ungdomen ska komma hem till
sina föräldrar igen.
* En vuxen behöver vara hemma på heltid.
* Heltidsersättning samt omkostnad utgår.
* Som träningsfamilj får man grundutbildning,tät och kontinuerlig handledning samt tillgång till jour 24/7

Just nu är vi i behov av att förstärka vår fantastiska familjehemsgrupp med en familj till. Vi söker en familj som bor max en timmes resväg från vårt kontor i Lund.
Vill ni veta mer? Slå en signal så berättar vi gärna!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Andersson

Befattning: Träningsfamiljskonsulent

Telefon: 0733-229972

E-post: anneli.andersson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-04-09 Nummer 2322

Vi söker en träningsfamilj som tillsammans med ett team vill arbeta i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC ( Multidimensional Treatment Foster Care). Behandlingsprogrammet vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.
* Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar.
* Behandlingstiden är 7-12 månader.
* Målet är oftast att ungdomen ska komma hem till
sina föräldrar igen.
* En vuxen behöver vara hemma på heltid.
* Heltidsersättning samt omkostnad utgår.
* Som träningsfamilj får man grundutbildning,tät och kontinuerlig handledning samt tillgång till jour 24/7

Just nu är vi i behov av att förstärka vår fantastiska Träningsfamiljsgrupp med en familj till. Ni bör bo max en timmes resväg från vårt kontor i Stockholm.
Vill ni veta mer? Slå en signal så berättar vi gärna!
Vi söker i följande län:
Södermanland, Västmanland, Stockholmslän, Uppsala.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Madelene Tannarp

Befattning: Träningsfamiljskonsulent

Telefon: 072-5377790

E-post: madelene.tannarp@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-04-08 Nummer 2318

Familjehemsenheten Hallsberg och Kumla söker nu efter ett familjehem till ett syskonpar. Pojken är född 03 och flickan 01. Barnen kommer från en familj där det finns psykisk ohälsa. Vi eftersöker ett familjehem som kan ta emot båda syskonen.Båda barnen har egna svårigheter och behöver stöd och stöttning.

Det är önskvärtvärt om familjehemmet finns i sydnärke.

Vi söker i följande län:
Örebro,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christer Persson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 019 58 85 75

E-post: christer.persson@kumla.se

Kontaktperson 2

Namn: Marie Svedberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 019 58 83 38

E-post: marie.svedberg@kumla.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-08 Nummer 2317
Familjehem sökes till pojke född 2000

Pojken har inga diagnoser. Svåra uppväxtförhållanden och traumatisk barndom. Fungerande skolgång. Bott i familjehem i nio år där han inte längre kan vara kvar. Pojken är i stort behov av närvarande vuxna för vägledning och gränssättning samt ett familjehem som är känslomässigt och tryggt.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Västmanland, Uppsala, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Sandberg

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 021-392256

E-post: anna.sandberg@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-08 Nummer 2316
Familjehem till ensamkommande

Placeringsjouren inom Frösunda söker engagerade familjehem i Västra Götaland eller Jönköpingslän som kan ta emot ensamkommande barn. Vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt samt löpande utbildning för våra familjehem. Låter det intressant? Kontakta Placeringsjouren på 020-228000 eller ansvarig Samordnare 010-130 5760

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Ritzman Broo

Befattning: Samordnare

Telefon: 010-130 5760

E-post: camilla.ritzmanbroo@frosunda.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-07 Nummer 2313
Söker familjehem/Jourhem/Kontaktfamilj

Hej. Söker en familj som vill bli eller kanske redan är ett familjehem. Vi ser gärna att du har efarenhet av barn och ungdomar men ännu viktigare har ett engagemang för den som verkligen behöver det. Bra stöd, utbildning och handledning.
Välkommen in med din ansökan, behovet är stort.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanland, Uppsala, Västerbotten, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Joakim Bergkvist

Befattning: Utvecklingsledare

Telefon: 0733662076

E-post: joakim@hoppet.nu


Visa flera notiser från samma

Ensamkommande flyktingbarn i Tyresö
behöver en familj!
Tyresö kommun har ett stort behov av familjehem
som kan ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Som familjehem för ensamkommande flyktingbarn
förväntas du att kunna ta emot pojkar från 15 år och uppåt. Du ska fungera som en god förebild och
kunna vägleda ungdomarna till ett självständigt liv
i Sverige.

Ersättning utgår enligt kommunförbundets rekommendationer.
Kommunen ger dig och din familj stöd och handledning
under hela placeringstiden.

Intresserad?
Kontakta oss!

Elvira Berggren, familjehemssekreterare
08-57 82 9109
elvira.berggren@tyreso.se

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Elvira Berggren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-57 82 9109

E-post: elvira.berggren@tyreso.seDet finns många ensamkommande flyktingbarn i Stockholms nordvästkommuner som behöver en familj att bo permanent i. De här barnen behöver vuxna som är beredda att finnas kvar för dem oavsett om de senare återförenas med sina föräldrar, flyttar tillbaka till sitt hemland eller blir kvar här och ska bilda familj och arbeta i vårt land.
De familjer vi söker ska vara villiga att göra en insats som varar över tid. Vi letar inte jourhem och våra placeringar är alltid planerade. Du får uppdraget genom någon av våra medlemskommuner och det är från kommunen Du får det fortsatta stödet under placeringstiden.
Familjepoolen är en kommungemensam, icke vinstdrivande verksamhet. Vi söker Dig som vill göra en insats för ett barn utan att se uppdraget som en möjlighet till försörjning. Tanken är att Du ska kunna förvärvsarbeta utanför hemmet under tiden som barnet bor hos Dig. Vid behov kan Du behöva ta tjänstledigt, särskilt i början av en placering, och kommunen ersätter då förlorad arbetsinkomst.
Om du vill veta mera om Familjepoolen kan du gå in på vår hemsida och läsa mera. För att bli uppringd av oss kan du fylla i formuläret under Kontakta oss på hemsidan.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 3

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-31 Nummer 2307

Cean är trygghet och förändring barn och unga Familjehemsorganisation där vi erbjuder mycket kvalificerade familjer med tillgång till utredning, stöd och behandling.

Vi söker i följande län:
Jämtland, Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Fredrik Götze

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 0708-39 93 55

E-post: fredrik.gotze@cean.se2015-03-31 Nummer 1651
Jourhem sökes

Jourhem sökes med plats för barn i ålder 0-19 år!
Jourhemsgruppen i Linköping behöver utökas med ytterligare familjer som bor i Linköping eller dess närhet.
Vi söker trygga, stabila och flexibla familjer med tid, tålamod, utrymme och förmåga att samarbeta med socialtjänsten, biologiska föräldrar och andra som finns runt barnet.
Barn som blir akutplacerade befinner sig oftast i en krisartad situation och det gäller att bemöta dem med omtänksamhet, förståelse och respekt.
Under tiden som barnet bor i jourhemmet ansvarar de vuxna för att ta hand om barnet och ge omvårdnad och trygghet, hjälpa till med läxor, skjutsa till aktiviteter och liknande.

Att vara jourfamilj innebär att en i familjen är hemarbetande och erhåller ett månatligt arvode samt omkostnadsersättning. Ni kommer att få arbetskamrater i form av andra jourföräldrar som ni träffar regelbundet, kontinuerlig handledning i grupp samt fem veckors ledighet per år med arvode.
Vi lägger stor vikt vid personlig mognad och livserfarenhet! Ni behöver ha erfarenhet av barn och ungdomar, egna eller andras.
Intresserad? Ring oss!

Resursgruppen, Socialkontoret
socialsekreterare Margareta Nilsson, 013-263693
e-post :margareta.nilsson2@linkoping.se
socialsekreterare Britt Marie Niklasson, 013-206523
e-post:britt-marie.niklasson@linkoping.se
kansli: 013-206099

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: margareta Nilsson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 013-263693

E-post: margareta.nilsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-30 Nummer 2270
Familjehem

Trelleborgs kommun söker ett familjehem till två pojkar som är 8 och 12 år. Hör gärna av er för vidare information.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Frederick Dahlqvist-Björklund

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410734150

E-post: fredrik.dahlqvist-bjorklund@trelleborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Sofia Sjöberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-733892

E-post: sofia.sjoberg@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-30 Nummer 2302
Osby kommun söker familjehem till funktionsnedsatt 9-årig flicka

9-årig flicka med autismspektrumproblematik samt begåvningshandikapp behöver familjehemsplaceras under sin uppväxt.
Gärna på landet med djur.
Viktigt att hålla kontakt med biologiskt nätverk.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Lovén-Ohlsson

Befattning: LSS-handläggare

Telefon: 070/93 18 227

E-post: lena.loven@osby.se2015-03-30 Nummer 2301
Familjehem till 6-årig pojke

Trelleborgs kommun söker ett familjehem till en 6-årig pojke. Stor erfarenhet krävs. Hör gärna av er för mer information.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Frederick Dahlqvist-Björklund

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410734150

E-post: fredrik.dahlqvist-bjorklund@trelleborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Sofia Sjöberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-733892

E-post: sofia.sjoberg@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker just nu en erfaren familj som tidigare haft placeringar, för placering av tonårsflicka med ADD. Då flickan har sin familj i Falköping är det önskvärt med placering i närheten.
Flickan har djurintresse.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gun Barrljung

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0515-88 53 20, 070-674 50 71

E-post: gun.barrljung@falkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Klara Eckervald

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0515-88 53 20, 070-209 60 25

E-post: klara.eckervald@falkoping.se2015-03-17 Nummer 2286
9-årig pojke söker familjehem

Heby kommun söker familjehem till en 9-årig pojke.
Vi förväntar oss att ni är ett tryggt, varmt och kärleksfullt familjehem som kan tänka er ett samarbete med pojkens biologiska nätverk. Samt ett samarbete med övriga syskons familjehem.

Det kommer att behövas träning i sociala kontakter och stöd i att pröva olika aktiviteter som han aldrig fått möjlighet till att pröva.

Pojken kan komma att behöva genomgå traumabehandling samt eventuellt utredning gällande kognitiva svårigheter.

Familjen får gärna ha djur.

Familjehemmet bör ligga i närheten av Sala med omnejd.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Birgitta Stranius

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0224-36 074

E-post: birgitta.stranius@heby.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-17 Nummer 2285
Familjehem sökes omgående till mor/barn

Heby kommun söker omgående familjehem till en mamma med en 2- åring samt ett spädbarn.

Familjehemmet ska kunna stötta mamma i hennes omsorg till barnen. Vi tänker oss att någon vuxen ska finnas hemma på heltid för att kunna ombesörja detta.

Det ena barnet behöver kontinuerlig sjukhusvård p.g.a en ögonsjukdom och det ligger i familjehemmets åtagande att följa med och stötta mamma.

Mamma behöver även stöd i att upprätthålla kontakten med sina övriga barn samt sitt övriga nätverk.

Familjehemmet bör ligga i en 10 mils radie från Stockholm.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Birgitta Stranius

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0224-36 074

E-post: birgitta.stranius@heby.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-17 Nummer 2284
8-årig pojke söker familjehem omgående

Heby kommun söker omgående familjehem till en 8-årig pojke.
Vi förväntar oss att ni är ett tryggt, varmt och kärleksfullt familjehem som kan tänka er ett samarbete med pojkens biologiska nätverk. Samt ett samarbete med övriga syskons familjehem.

Det kommer att behövas träning i sociala kontakter och stöd i att pröva olika aktiviteter som han aldrig fått möjlighet till att pröva.

Pojken kan komma att behöva genomgå traumabehandling samt eventuellt utredning gällande kognitiva svårigheter.

Helst inga andra barn i familjen, ev äldre välfungerande tonåringar kan fungera.

Familjehemmet bör ligga i närheten av Sala med omnejd.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Birgitta Stranius

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0224-36 074

E-post: birgitta.stranius@heby.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem i södra Sverige till ensamkommande flyktingbarn.
Vi erbjuder gemenskap, utbildning, handledning och stöd dygnet runt.

Hör av Dig förutsättningslöst så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Fogelström

Befattning: Verksamhetschef

Telefon: 0723-65 82 92

E-post: anna@resursa.seSåg du inslaget om behandlingsmodellen MTFC i Rapport 13:e november?
Vi söker familjehem/ träningsfamiljer till MTFC. Är du intresserad, kontakta oss så berättar vi mer.

Länk till TVprogrammet: http://www.svt.se/nyheter/sverige/han-fick-nytt-liv-med-ny-behandlingsmetod

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Andersson

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 0733-229972

E-post: anneli.andersson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-03-10 Nummer 1305

Är ni en familj som har tid och engagemang att öppna ert hem för ett barn eller en ungdom?

Socialtjänst Gävle erbjuder placering i förstärkt familjehemsvård i egen regi. Där ingår ett intensivt stöd till familjehemmen och regelbundna träffar med övriga familjer som ingår i verksamheten. Kommunens myndighetsansvar gör också att det alltid är nära mellan behov och beslut och i den personliga stödkontakten.

Bor ni inom 15 mils avstånd från Gävle och kan tänka er att vara hemma på heltid med ett fast kontrakt för uppdrag som familjehem? Med uppdrag som kontrakterat familjehem utgår ersättning även när placering ej pågår. Hör av er till oss!
För mer information kontakta någon av våra familjehemskonsulenter; Lena Wilhelmsson 026-172963 eller Lena Söderhäll Gille 026-178807 alternativt familjehemssekreterare Inger Thomasson 026-179929.
Hemsida: www.gavle.se/familjehem eller e-posta till familjehem@gavle.se

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Söderhäll Gille

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 026-178807

E-post: lena.soderhall.gille@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Lena Wilhelmsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 026-172963

E-post: lena.wilhelmsson@gavle.se

Kontaktperson 3

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se

Kontaktperson 4

Namn: Kristina Nohrén

Befattning: Projektledare/familjehemssekreterare

Telefon: 026-179132

E-post: kristina.nohren@gavle.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-10 Nummer 2191

Familjehemsgruppen i Gävle söker familjehem för barn i åldrar 0-18 år med olika former av problematik. En fördel med tanke på regelbundet stöd från barnsekreterare och familjehemssekreterare samt umgänge med anhöriga är om familjen inte bor allt för långt från Gävle, tänkbar radie c:a 15 mil.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-10 Nummer 2235

Familjehemsgruppen i Gävle söker stabilt, tryggt och gärna erfaret familjehem till en 3-årig pojke.
En charmig liten kille men med snabba humörsvängningar och som ganska ofta hamnar i konflikter med jämnåriga. Pojken har haft en tuff start och han har sannolikt bevittnat mycket våld. Ett regelbundet umgänge med föräldrar förekommmer och där familjehemmet ska vara beredda att närvara. De biologiska föräldrarna har omfattande svårigheter som familjehemmet med stöd måste kunna hantera. Hotbild kan ej uteslutas. Placeringen kommer att ske inom den egna förstärkta familjehemsvården i Gävle kommuns egen regi.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Söderhäll Gille

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 026-178807

E-post: lena.soderhall.gille@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Lena Wilhelmsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 026-172963

E-post: lena.wilhelmsson@gavle.se

Kontaktperson 3

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-03 Nummer 2257
Familjehem

Vi söker ett familjehem till en tonårspojke med svår social problematik.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Mathiasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-73 92 57

E-post: camilla.mathiasson@kavlinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Helén Hettinger

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-73 92 55

E-post: helen.hettinger@kavlinge.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-03 Nummer 2256
Kontaktfamilj

Vi söker en kontaktfamilj till en 10 årig flicka med pälsdjursallergi.Omfattningen är en helg i månaden ev mer.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helén Hettinger

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 06-73 92 55

E-post: helen.hettinger@kavlinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Camilla Mathiasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-73 92 57

E-post: camilla.mathiasson@kavlinge.se


Visa flera notiser från samma

INOM/Human söker familjehem som kan ta emot ensamkommande barn/ungdomar i sina hem. Familjehemmen skall helst bo i Nybrotrakterna eller i närliggande kommuner.

Som familjehem för INOM/Humana får man:
Arvode och omkostnad
Kontinuerlig handledning av konsulent
Grupphandledning
Fortbildning
Grundutbildning
Tillgång till beredskap dygnet runt.

Vi söker i följande län:
Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie-Louise Johansson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0703205855

E-post: marie-louise.johansson@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Kristian Rappner

Befattning: Famijehemskonsulent

Telefon: 0709911148

E-post: kristian.rappner@inom.com

Kontaktperson 3

Namn: Jeanette Sandström

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0709911147

E-post: jeanette.sandström@inom.com


Visa flera notiser från samma

Att vara kontrakterad jourfamilj innebär att ni ska ta emot barn i åldern 0-18 år under en begränsad tid. Placeringstiden kan variera allt ifrån några dagar till några månader. Ni bör bo i Göteborg med omnejd. Som jourfamilj bör man vara flexibel och ha stort tålamod samt ha ett rum ledigt. En av er måste ha möjlighet att vara hemma på heltid och ni arvoderas utifrån det. Vi erbjuder jour dygnet runt och handledning samt utbildning.

Hör av dig till oss på 031- 788 01 13 eller maila oss på familjehem@alpklyftan.se

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helén Frisell

Befattning: Enhetschef Familjehemsvård

Telefon: 0735-19 03 35

E-post: helen.frisell@alpklyftan.se

Kontaktperson 2

Namn: Kent Nylén

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0735-19 03 56

E-post: kent.nylen@alpklyftan.se

Kontaktperson 3

Namn: Annika Spångberg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0735-19 03 62

E-post: annika.spangberg@alpklyftan.seVi söker träningsfamiljer (familjehem) som tillsammans med ett team vill arbeta i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care). Programmet vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.
• Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar
• En vuxen behöver vara hemma på heltid
• Heltidsersättning samt omkostnad utgår
• Som träningsfamilj får man kontinuerlig utbildning och handledning

Just nu är vi i stort behov av en familj som kan ta emot en pojke på 13 år. MTFC- programmet pågår ca ett år och man blir utredd som familjehem och utbildad i MTFC-metoden, innan uppdraget startar. Man skall helst bo max en timma från Göteborg och ha ett extra rum för ungdomen. Egna barn är inget hinder, dock ej spädbarn.

Är du intresserad av att prova detta arbetssätt? Välkommen att kontakta oss för mer information.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Caroline Antehag

Befattning: Samordnare /Öppenvården

Telefon: 031-757 93 53

E-post: caroline.antehag@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Pernilla Almgren

Befattning:

Telefon: 031-757 93 50

E-post:


Visa flera notiser från samma
2015-02-20 Nummer 2243

Placeringsjouren inom Frösunda söker engagerade familjehem över hela landet som kan ta emot ensamkommande barn från Nordafrika. Vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt samt löpande utbildning för våra familjehem. Låter det intressant? Kontakta Placeringsjouren på 020-228000!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Cecilia Lundberg

Befattning: Placeringsamordnare

Telefon: 020-228000

E-post: placeringsjouren@frosunda.se

Kontaktperson 2

Namn: Hanna Nordén

Befattning: Placeringssamordnare

Telefon: 020-228000

E-post: hanna.norden@frosunda.se


Visa flera notiser från samma

Just nu har vi stort behov av familjehem till syskon i åldrarna mellan 8-13 år. Helst i närheten av Örebro. Ett av hemmen bör vara djurfritt pga allergi.
Vi erbjuder utbildning,stöd och handledning av erfarna och engagerade familjehemssekreterare.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Olsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 019-21 42 82

E-post: marie.e.olsson@orebro.se

Kontaktperson 2

Namn: Anki Lifgren

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 019-21 42 78

E-post: ann-cathrin.lifgren@orebro.se


Visa flera notiser från samma

INOM/Humana söker ett erfaret familjehem som kan ta emot en 12-årig pojke från Syrien. Familjehemmet skall ha förmåga att ge trygghet, struktur, tydlighet och närhet. Familjehemmet behöver också ha en förståelse för barn med trauma.

Som familjehem åt INOM/Humana får man:
Kontinuerlig enskild handledning
Grupphandledning
Fortbildning och grundutbildning
Tillgång till beredskap dygnet runt
Arvode och omkostnad

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Harriet Stebner

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0706519226

E-post: harriet.stebner@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Louise Cederholm

Befattning: Teamledare

Telefon: 0707478720

E-post: louise.cederholm@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM/Humana söker ett erfaret familjehem som kan ta emot en 14-årig Somalisk pojke. Pojken har varit i Sverige i 5 år. Han behöver komma till ett familjehem som gillar att aktivera sig. Det behöver finnas mycket tid, utrymme, engagemang och struktur. Familjen skall helst inte bo på landet.

Som familjehem åt INOM/Humana erbjuds man:
Kontinuerlig enskild handledning
Grupphandledning
Fortbildning och grundutbildning
Tillgång till beredskap dygnet runt
Arvode och omkostnad

Vi söker i följande län:
Blekinge, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Kristian Rappner

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0709911148

E-post: kristian.rappner@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM/Humana söker familjehem som kan ta emot barn/ungdomar i olika åldrar.

Som familjehem åt INOM/Humana erbjuds du:

Kontinuerlig handledning av erfaren familjehemskonsulent.

Handledning i grupp

Tillgång till beredskap dygnet runt

Arvode och omkostnad

Grundutbildning och fortbildningar

Välkommen!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Kristian Rappner

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0709911148

E-post: kristian.rappner@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Jeanette Sandström

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0709911147

E-post: jeanette.sandstrom@inom.com

Kontaktperson 3

Namn: Marie-Louise Johansson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0703205855

E-post: marie-louise.johansson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-02-10 Nummer 1703

INOM Sociala Tjänster söker engagerade familjer i Jönköpings län som vill ta emot barn/ungdomar i sitt hem för längre eller kortare tid.

INOM Sociala Tjänster arbetar med konsulentstödd och förstärkt familjehemsvård. För mer information gå in på vår hemsida www.inom.com

Familjehem som arbetar med INOM Sociala Tjänster får:
* Kontinuerlig handledning av konsulent
* Extern handledning i grupp
* Utbildning och kontinuerlig fortbildning
* Tillgång till jour dygnet runt

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mattias Kånåhols

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733-20 63 22

E-post: mattias.kanahols@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Mariann Walkeapää

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0725-77 05 85

E-post: mariann.walkeapaa@inom.com


Visa flera notiser från samma

Vi söker dig som har tid, plats och engagemang att ta emot ett barn, ungdom eller en vuxen i ditt hem!

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Cecilia Lundberg

Befattning: Placeringssamordnare

Telefon: 010-130 3114

E-post: cecilia.lundberg@frosunda.se

Kontaktperson 2

Namn: Hanna nordén

Befattning: Placeringssamordnare

Telefon: 010-1303074

E-post: hanna.norden@frosunda.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-30 Nummer 2203
Familjehem till 15-årig flicka med måttlig utvecklingsstörning.

Trelleborgs kommun söker ett familjehem till en 15-årig flicka med måttlig utvecklingsstörning. Flickan tillhör personkrets 1.
Hör gärna av er för mer information.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Frederick Dahlqvist-Björklund

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410734150

E-post: fredrik.dahlqvist-bjorklund@trelleborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Sofia Sjöberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-733892

E-post: sofia.sjoberg@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-30 Nummer 2202
Familjehem sökes till 13-årig pojke

Vi söker familjehem till pojke 13 år i Västmanland med omnejd. Vi önskar att familjehemmet har erfarenhet och kunskaper om neuropsykiatriska funktionshinder. Pojken bör få vara yngst i familjen.
Han är skolmotiverad och har kontakt med sitt biologiska nätverk.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Johansson

Befattning: Familjehemsutredare

Telefon: 021-391185

E-post: eva.s.johansson@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-30 Nummer 1485
Västerås Stad söker jour- och familjehem

Västerås Stad är i stort behov av fler jourfamiljehem och familjehem till barn i alla åldrar samt till barn/ungdomar.

Vi söker främst familjehem i Mälardalsregionen och jourfamiljehem i Västerås med dess närhet.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemsrekryteringen

Befattning: Familjehemsrekryteringen

Telefon: 021-391525 eller 021-392295

E-post: familjehemsrekryteringen@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-28 Nummer 1681
Kungälvs kommun söker familjehem och kontaktfamiljer

Vi söker familjer som lever i en stabil social livssituation och som kan erbjuda en trygg och kärleksfull miljö för ett barn att utvecklas i. Ni ska ha tid och utrymme att ta hand om ett barn/ungdom för en kortare eller en längre tid. Samarbete är A och O då man som familjehem behöver stödja barnet i sina kontakter med de biologiska föräldrarna/nätverk samt ha ett nära samarbete med socialtjänsten kring barnet.

Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem någon helg i månaden. En kontaktfamilj är liksom familjehem, en stabil familj som har engagemang, intresse och tid i vardagen för någon mer.

Vi erbjuder grundutbildning för familjehem, stöd och handledning. Ersättning utgår enligt SKL:s riktlinjer.

För mer information ring eller maila oss!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Liselott Thoss

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239628

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Pernilla Hjelmar

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239126

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 3

Namn: Jenny Karlsson

Befattning: Familjehemssekreterare/kontaktfamilj

Telefon: 0303-239196

E-post: jenny.karlsson@kungalv.se

Kontaktperson 4

Namn: Veronica Anglesjö Nielsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239128

E-post: familjehem@kungalv.se


Visa flera notiser från samma

Vi behöver familjer som kan ta emot ensamkommande pojkar för en kortare eller längre tid.
Vi söker trygga vuxna som lever i en stabil livssituation med tid och utrymme för en person till i familjen. Ni behöver ha intresse och en öppenhet för andra kulturer och gärna med en extra språkkompetens.
Ni ska framförallt erbjuda god omsorg och ett stöd för ungdomen i dennes integrering i det svenska samhället.
Som familjehem kommer ni samarbeta med oss på socialtjänsten samt med den unges gode man.

Vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning (enligt SKL´s riktlinjer) samt utbildningar, föreläsningar, fortlöpande stöd och handledning.

Vi behöver er!
Ring eller maila oss!

Främst söker vi familjer i Kungälvs kommun med omnejd, max en timmes restid.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Veronica Anglesjö Nielsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239128

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Liselott Thoss

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239628

E-post: familjehem@kungalv.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-27 Nummer 2196

Familjehem till syskonpar sökes. Erfarenhet av liknande uppdrag krävs.

Familjehemmet kommer att få handledning varannan vecka i hemmet samt erbjudas grupphandledning 1 gång per månad.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Andreas Möller

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0707478794

E-post: andreas.moller@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Emil Lundborg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0725769434

E-post: emil.lundborg@inom.com


Visa flera notiser från samma

Socialtjänsten i Gävle behöver utöka jourverksamheten och söker fler familjer som i sitt hem kan ta emot barn och ungdomar i ålder 0-18 år i akuta situationer och under begränsad tid. Vi söker även jourfamiljer för ensamkommande barn/ungdomar. Som jourfamilj kan du/ni vara gift eller sambo, ha registrerat partnerskap eller vara ensamstående. Du/ni bör helst bo inom Gävle kommun. Du/ni kan bo i villa eller lägenhet men ett krav är att barnen/ungdomarna kan erbjudas eget rum. Vi ser gärna att du/ni har erfarenhet av barn, privat och/eller i yrket eller föreningslivet. Har du/ni tidigare erfarenhet av familjehemsvård är det förstås en extra tillgång. Du/ni kan ha egna barn men helst inte barn under förskoleåldern.
Att vara jourfamilj innebär oftast att en vuxen bör finnas hemma på heltid och ersättning utgår då för motsvarande. Vi vill att du/ni har körkort. Som jourfamilj bör man vara väl integrerad i det svenska samhället och behärska det svenska språket väl. Det är en fördel om man kan flera språk ( de senare förutsättningarna gäller framförallt jourfamiljer för ensamkommande barn/ungdomar).
De som blir jourfamiljer får stöd från oss och deltar i regelbunden handledning tillsammans med andra jourfamiljer.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer om uppdrag som jourfamilj, ersättningar och villkor.

Vi söker i följande län:
Gävleborg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-21 Nummer 2187
Kontaktfamiljer sökes

Kontaktfamiljer till barn 8-12år, två helger/mån.
Vi ser gärna att erfarenhet finns kring neuropsykiatriska funktionshinder.
Familjen får gärna bo på landet med gård och djur.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Kristina Blomberg

Befattning: Socionom

Telefon: 021-398705

E-post: kristina.blomberg@vasteras.se


Visa flera notiser från samma

Mamma och hennes ett-åriga barn behöver familjehem. Familjehemmet ska hjälpa mamman att komma in i och förstå det svenska samhället och även stötta mamman i barnets umgänge med sin pappa och att sätta gränser för barnets släktingar. Mamman är begränsad i svenska språket. Familjehemmet behöver finnas inom en timmes radie från Helsingborg.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gustaf Hammar

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-102496

E-post: gustaf.hammar@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-08 Nummer 2173
Kontaktfamilj för 11-årig ensamkommande pojke

Danderyds kommun söker kontaktfamilj för en 11-årig ensamkommande pojke från Eritrea. Uppdraget gäller varannan helg fredag eftermiddag till söndag kväll. Familjen vi söker bör ha erfarenhet av att vara kontaktfamilj/familjehem och måste kunna tala tigrinja eller arabiska. Det är en aktiv pojke som är i behov av tydlig vägledning och gränssättning av varma, trygga, stabila och förutsägbara vuxna med tålamod och förmåga att skapa god relation. Pojken behöver vid behov även stöd i arbetet med läxor. Kontaktfamiljen ska vara belägen inom nära avstånd till Stockholms norra förorter.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Lundberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-568 911 43

E-post: eva.lundberg@danderyd.se

Kontaktperson 2

Namn: Katja Bouvin

Befattning: Socialsekreterare ensamkommande flyktingbarn

Telefon: 08-568 911 82

E-post: katja.bouvin@danderyd.se2015-01-08 Nummer 2172
Djurfritt familjehem

Trelleborgs kommun söker ett djurfritt familjehem till en 11-årig pojke. Kontakta oss gärna för mer information!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Frederick Dahlqvist-Björklund

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410734150

E-post: fredrik.dahlqvist-bjorklund@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma

Just nu söker vi ett engagerat och kärleksfullt familjehem för en uppväxtplacering till en nioårig flicka.

Vår flicka har funktionsnedsättning (utvecklingsförsening/autism). En tydlig vardagsstruktur och mycket tid till förfogande är ett måste. Vi ser helst att det inte finns mindre eller jämnåriga barn i familjen, då flickans behov av stöd i vardagen är stort. Vi erbjuder gott stöd och goda förutsättningar för att genomföra uppdraget.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jenny Hintze

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-3594650

E-post: jenny.hintze@lund.se

Kontaktperson 2

Namn: Sara Melchert

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-355728

E-post: sara.melchert@lund.se


Visa flera notiser från samma

Örebro kommun har just nu stort behov av familjehem till barn och ungdomar från 10 års ålder, med närhet till Örebro.

Vi söker även förstärkta familjehem som kommer vara en del i en ny verksamhet med placering av ungdomar med komplex problematik.

Se mer information på hemsidan eller ring oss!

Vi söker i följande län:
Örebro,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jenny Åkerström

Befattning: Gruppledare

Telefon: 019-21 30 72

E-post: jenny.akerstrom@orebro.se

Kontaktperson 2

Namn: Marie Olsson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 019-21 42 82

E-post: marie.e.olsson@orebro.se

Kontaktperson 3

Namn: Anki Lifgren

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 019-21 42 78

E-post: ann-cathrin.lifgren@orebro.se


Visa flera notiser från samma
2014-12-11 Nummer 2153
Familjehem

Trelleborgs kommun söker ett familjehem åt en 5-årig pojke.
För mer information var vänlig kontakta oss.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Frederick Dahlqvist-Björklund

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410734150

E-post: fredrik.dahlqvist-bjorklund@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-12-03 Nummer 2134
Jourhem

Familjehemsenheten i Trelleborg söker nytt jourhem, då ett av våra duktiga jourhem ska övergå till att bli familjehem. Att vara jourhem innebär att ni tar emot ett eller två barn/ungdomar i ert hem under en begränsad tid. Som jourhem blir ni kontrakterade, vilket innebär att ni har en fast ersättning även när ni inte har något barn placerat.

Som jourhem behöver du ingen speciell utbildning, däremot är det en merit att ha erfarenhet av jourhemsvård eller familjehemsvård. Vi ser helst att ni är ett par, där minst en har möjlighet att vara hemma på heltid, men att ni båda har intresse av att vara en aktiv del av verksamheten. Vi ser gärna att ni är föräldrar, då era erfarenheter av föräldraskapet är en merit. Ni bör dock inte ha mindre barn i hemmet, då barnen vi placerar är i behov av er fulla uppmärksamhet. Körkort är ett krav. Jourhemmet bör ligga så nära Trelleborg att det är möjligt för de placerade barnen att fortsätta gå i sin vanliga förskola/skola.
Viktiga egenskaper som jourhem är;
- Flexibilitet, då jourhemsverksamheten är en akut verksamhet som inte fullt ut går att planera.
- Intresse för människor och mänskliga relationer.
- Värme, omtänksamhet och trygghet. Barnen ni tar emot i ert hem genomgår en svår period. Tiden i jourhemmet är oerhört viktig och ett minne som de bär med sig för livet.

Som jourhem erhåller ni ersättning enligt Sveriges kommuner & landstings rekommendationer. Ni kommer att ingå i vår jourhemsgrupp som träffas varannan vecka i grupphandledning.
Välkommen att kontakta oss för mer information

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofia Sjöberg

Befattning: Familjehemsansvarig socialsekreterare

Telefon: 0410-73 38 92

E-post: sofia.sjoberg@trelleborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Welin

Befattning: Familjehemsansvarig socialsekreterare

Telefon: 0410-73 38 91

E-post: anna.welin@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem i Dalarna med omnejd.

För mer info www.dalarnasungdomscenter.se

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Poran Goodarzi

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070-3220355

E-post: poran@dalarnasungdomscenter.se


Visa flera notiser från samma

Dalarnas Ungdomscenter söker familjehem i Uppsala med omnejd.

För mer info, besök vår hemsida www.dalarnasungdomscenter.se

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Poran Goodarzi

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070-3220355

E-post: poran@dalarnasungdomscenter.se


Visa flera notiser från samma
2014-12-03 Nummer 1940
Familjehem i Eskilstuna med omnejd

Eskilstuna kommun söker familjehem i Eskilstuna med omnejd som har erfarenhet av ungdomar. Ni får ett heltidsuppdrag och förstärkt stöd samt handledning.

Vi vill att det finns två vuxna i familjehemmet och att en är hemma på heltid. Ett nära samarbete med familjehemssekreterare samt andra professionella kommer att ske.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Agnetha Lood

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016- 710 14 19, 073- 950 89 81

E-post: agnetha.lood@eskilstuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Helena Holmberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016- 710 27 61, 070- 086 60 66

E-post: helena.holmberg3@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-12-02 Nummer 2130

Vi söker en kontaktfamilj i Helsingborgsområdet som vill ta emot ett syskonpar (födda `08 och `11). Uppdraget kommer att vara över helgen var 3:e vecka.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Henrik Möndell

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 67 89

E-post: henrik.mondell@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Du ska vara en man som är väl förankrad i svenska samhället och pratar Dari och svenska.
Du ska hjälpa en nyanländ tonårspojke att hitta i samhället tex fritidsaktiviteter, men även kunna samtala och förklara på Dari. Ni bör träffas 1-2 ggr i veckan.

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013-206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-11-24 Nummer 2115

Ängebo Familjevård söker familjer som vill ta emot barn, ungdomar, vuxna och vuxna med barn som av någon anledning behöver en familj att bo i och få stöd av. Vi söker även familjer som talar andra språk än svenska. Med fördel arabiska, persiska, afghanska, dari, somaliska, tigrinja med flera. Hör av er!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Jönköping, Östergötland, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marlene Gottfridsson

Befattning: Konsulent Administration

Telefon: 0709111274

E-post: marlene@angebofamiljevard.se2014-11-13 Nummer 2107

Vårt fokus ligger på ensamkommande flyktingbarn, ungdomar och individer med traumatiska upplevelser samt neuropsykiatriska funktionshinder. Vi besitter lång erfarenhet av integration samt unika och effektiva behandlingsmetoder. Utbildning, stöd och jour för familjehem ingår i vår ordinarie verksamhet.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Göran Claeson

Befattning: Konsulent

Telefon: 0707960020

E-post: goran@valeda.se

Kontaktperson 2

Namn: Kurt Roos

Befattning:

Telefon: 0702536300

E-post: kurt@valeda.se2014-11-12 Nummer 2104
Akut behov av familjehem till 15 årig pojke

Vi är i akut behov av ett familjehem för en 15-årig pojke som skall genomgå behandling enligt MTFC. För att den här ungdomen skall kunna påbörja behandlingen hos MTFC-familjen måste det finnas ett tillgängligt familjehem som skall vara redo att ta emot honom efter behandlingen samt närvara på olika möten vid vissa tillfällen. I början kommer det att vara ett kontaktfamiljsuppdrag och senare övergå till en familjehemsplacering efter klar behandling. Det är en fördel om familjehemmet har haft tidigare uppdrag samt kunskap om MTFC, dock finns möjlighet till en utbildning som sker på några dagar.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sükran Sönmez

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-340798

E-post: sukran.sonmez@malmo.se


Visa flera notiser från samma
2014-11-04 Nummer 2094
Familjehem till tonårsflicka nära Vallentuna

Vi söker två familjehem nära Vallentuna. Ett familjehem till en 13 årig flicka och ett familjehem till en 15 årig flicka. Vi vill att familjehemmen har erfarenhet av tidigare uppdrag. Den 15 åriga flickan behöver komma till ett mer kvalificerat hem där det finns kunskap om psykisk ohälsa. Båda flickorna vill gå kvar i sin nuvarande skola varför ni bör bo på rimligt avstånd från Vallentuna.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Stoby

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-58785459

E-post: marie.stoby@vallentuna.seINOM är en organisation som består av bl.a. Sociala Tjänster, Familjeforum, KBT Mälardalen och Södertörns familjevård. Våra jour- och familjehem är en av våra viktigaste resurser. Vi samarbetar med ett stort antal familjehem i hela landet, från norr till söder. Våra familjehem arbetar med varierande uppdrag. Vi erbjuder kommuner allt från kortare jourhemsplaceringar till längre uppväxtplaceringar för barn/unga, samt kvalificerat behandlingsarbete (tex. MTFC) i familjehemsmiljö. Vi rekryterar kontinuerligt nya familjehem och Du är alltid välkommen att kontakta oss i frågor som rör familjehemsvård.

Om du är intresserad av att få veta mer om att vara/bli familjehem så kan du läsa om det på vår hemsida www.inom.com eller så ring oss på telefon 0200-11 53 60.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helen Lagerblad

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 0200-11 53 60

E-post: helen.lagerblad@inom.com


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjer, med eller utan egna barn, eller ensamstående som kan emot ett barn/ungdom i sitt hem ca en till två helger/månad. Det gäller barn/ungdomar med någon form av funktionshinder t ex Aspergers syndrom eller utvecklingsstörning. Därför är det en fördel om man har tidigare erfarenhet av barn/ungdomar med särskilda behov, men dock inget krav. Personlig lämplighet är avgörande.
För vidare information kontakta nedanstående.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tobias Larsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0550-88600

E-post: tobias.larsson@kristinehamn.se


Visa flera notiser från samma
2014-10-24 Nummer 1536

Vi söker träningsfamiljer (familjehem) som tillsammans med ett team vill arbeta i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care). Programmet vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.

•Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar

•En vuxen behöver vara hemma på heltid

•Heltidsersättning samt omkostnad utgår

•Som träningsfamilj får man kontinuerlig utbildning och handledning

Just nu är vi i stort behov av en familj som kan ta emot en flicka på 12 år. MTFC- programmet pågår ca ett år och man blir utredd som familjehem och utbildad i MTFC-metoden, innan uppdraget startar. Man skall helst bo max en timma från Göteborg och ha ett extra rum för ungdomen. Egna barn är inget hinder, dock ej spädbarn.

Är du intresserad av att prova detta arbetssätt? Välkommen att kontakta oss för mer information.

Caroline Antehag 031-757 93 53
Minna Svahn 0733-584104

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Caroline Antehag

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 031-757 93 93

E-post: caroline.antehag@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Minna Svahn

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0733- 584 104

E-post: minna.svahn@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM Familjehemsvård i Skåne söker ett erfaret familjehem åt 18-årig pojke som haft många sammanbrott bakom sig. Missbruk och skolproblematik är en del av hans problematik. Vill bo i en familj, gärna med någon form av gård eller egen verksamhet.

Som familjehem för INOM får ni:
kontinuerlig handledning
jour dygnet runt
fortbildningar
grundutbildning

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Louise Cederholm

Befattning: Teamledare/familjehemskonsulent

Telefon: 0707478720

E-post: louise.cederholm@inom.com


Visa flera notiser från samma
2014-10-15 Nummer 2057

Vi söker familjer utan djur, som kan ta emot barn med allergi.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Henrik Möndell

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 67 89

E-post: intresseanmalan.familjehem@helsingborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Gustaf Hammar

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 24 96

E-post: intresseanmalan.familjehem@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-10-13 Nummer 2053
Eskilstuna kommun söker jourhem.

Eskilstuna kommun har för närvarande sju kontrakterade jourhem med totalt 13 platser till sitt förfogande. Vi behöver nu öka antalet platser snarast och behöver därför en eller två ytterligare familjer att kontraktera. Ni behöver naturligtvis ha tid och rum för dessa barn/ungdomar, en vuxen skall alltid finnas tillhands i hemmet. Vi ser helst att ni har stor erfarenhet av familjehemsvård, gärna jourhemsvård.
Vi erbjuder tät "vardagshandledning". Du/ni ingår i vår jourhemsgrupp som träffas regelbundet i gång per månad. Efter överenskommelse och vid behov kan enskild handledning erbjudas.
Då flertalet ungdomar går i skola i Eskilstuna måste du/ni bo på pendelavstånd.

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Håkan Johanson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 070-0893071

E-post: hakan.johansson3@eskilstuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Helena Hall-Blixt

Befattning: teamledare

Telefon: 070-0893256

E-post: helena.blixt@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma

En tonårsflicka som är gravt utvecklingsstörd med syn och hörselnedsättning men som trots sina handikapp utvecklats enormt de senaste åren. Flickan ska bo i familjehem tills hon blir vuxen. Vi ser att ena familjehemsföräldern är hemma under första perioden vid en placering och avlastning till familjehemmet är inräknat i uppdraget.
Flickan är bestämd och glad som tydligt visar vad hon behöver och vill. På kvällen är det kramar och mysstund som gäller och familjehemmet behöver vara varma och välkomnande i det.
Flickan behöver även lugna vuxna med god förståelse för hennes behov och som är villiga till att fortsätta utveckla henne trots sina handikapp. Familjehemmet behöver vara aktivt, stöttande, handlingskraftigt och kreativt som lockar till utveckling genom lek.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna-Maria Achlatlis

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042 - 10 47 48

E-post: familjehem@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-10-09 Nummer 2046
Stödfamilj med erfarenhet av funktionsnedsättning

Sala kommun söker en familj som kan ta emot en pojke i nedre tonåren. Vi ser gärna att familjen har erfarenhet av autismspektrumtillstånd. Omfattningen av uppdraget är två helgdagar med en övernattning per månad. Då det finns allergi är det viktigt att det inte finns några katter i hemmet.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martina Preinitz

Befattning: Enhetschef

Telefon: 0224-74 90 32

E-post: martina.preinitz@sala.se


Visa flera notiser från samma
2014-10-09 Nummer 2045
Stödfamilj med erfarenhet av funktionsnedsättning

Sala kommun söker en familj som kan ta emot en pojke i övre tonåren. Vi söker en familj som har erfarenhet av autismspektrumtillstånd och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Uppdraget omfattar 1 dygn varannan vecka samt 17 dygn att fördela på skollov. För uppdraget krävs en familj som har engagemang och tid för att samarbeta med psykiatrin och övriga aktörer.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martina Preinitz

Befattning: Enhetschef

Telefon: 0224-74 90 32

E-post: martina.preinitz@sala.se


Visa flera notiser från samma
2014-09-29 Nummer 2025

Djurfritt familjehem sökes till 12 årig flicka. Erfaret familjehem med vana att jobba med konsulentstöd är önskvärt. Ett önskemål är även att barn i angränsande åldrar inte finns i familjen. Minst en hemmavarande förälder på heltid.

Familjen kommer att utredas enligt nya kälvestensmetoden om det blir aktuellt.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Södermanland, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Andreas Möller

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0707478794

E-post: andreas.moller@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Emil Lundborg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0725769434

E-post: emil.lundborg@inom.com

Kontaktperson 3

Namn: Emelie Davidsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0725135988

E-post: emelie.davidsson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2014-09-29 Nummer 2024
Erfaret familjehem för 16-årig pojke sökes.

Vi söker familjehem till en 16-årig pojke som behöver ingå i en familj med värme och engagemang. Familjehemmet behöver ha förmåga till att ställa adekvata krav och pojken ska ges möjlighet att ta eget ansvar.

Pojken har i höst börjat gymnasiet och behöver förutom omsorg, trygghet och fungerande rutiner extra stöd och struktur runt skolarbetet. Det är en fördel om familjehemmet bor så att skolgång i Smedjebacken är möjligt.

Familjehemmet bör ha erfarenhet av tonåringar med drogproblematik och ha en god förmåga att samarbeta med biologiskt nätverk.

Vi erbjuder grundutbildning för familjehem, stöd i uppdraget och ersättning enligt SKL´s riktlinjer. Ersättningen kan förhandlas utifrån familjehemmets kompetens och uppdragets innehåll.

Vi söker i följande län: Dalarna och Västmanland.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Victoria Brossman

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0223-442 77

E-post: victoria.brossman@fagersta.seINOM söker ett tryggt och erfaret familjehem åt 9-årig pojke med en utredd ADHD-diagnos. Pojken skall vidare utredas för eventuellt flera neuropsykiatriska diagnoser. Han har behov av att vara yngst i familjen, således inga yngre biologiska barn. Helst skall det inte finnas husdjur i familjen.

Som familjehem för INOM får man:
Kontinuerlig handledning i hemmet
Handledning i grupp
Fortbildning
Arvode och omkostnad
Möjlighet till jour dygnet runt
Grundutbildning

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie-Louise Johansson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0703-205855

E-post: marie-louise.johansson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2014-09-26 Nummer 2004

En 17-årig tjej med autism och ADHD söker en kärleksfull familj för miljöombyte och avlastning. Djur är uppskattat, dock inte katt. Den önskade omfattningen är 1-2 helger/mån.

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jussi Eklöf

Befattning: Resurssamordnare

Telefon: 013-20 79 47

E-post: jussi.eklof@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-09-25 Nummer 2017


DavSjö vänder sig till barn och unga med psykosocial problematik och neuropsykiatriska funktionshinder. Vi vill i samarbete med individen, nätverket och uppdragsgivaren vara bäst på att skapa den förändring som optimerar livskvaliteten hos barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi söker behandlingsfamiljer som kan ta emot barn/ungdomar från 0-18 år. Vi söker familjer som är utredda sedan tidigare och som har erfarenhet av jour-/kontaktfamiljs- eller familjehemsuppdrag. Vi söker er som är trygga, stabila vuxna med engagemang, tid och plats för en till i familjen.
Vi arbetar i team där familjehemmet är en viktig del av teamet, ni får utbildning, tät handledning och tillgång till jour dygnet runt i vår regi.

Välkommen att höra av er!
Lena Nilsson / Familjehemsansvarig
lena.nilsson@davsjo.se

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Nilsson

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 0708-801363

E-post: lena.nilsson@davsjo.seRamlösa Social Utveckling AB (RSU) är ett företag som rehabiliterar missbrukare i familjehem. Vi har funnits i snart 20 år och har ca 50 klienter inskrivna från hela Sverige med koncentration på placering i Skåne och Hallandskusten. Våra kunder är kommunernas socialtjänst och kriminalvården.

Vi arbetar med män, kvinnor och par från 16 år och uppåt. Våra klienter har problem med missbruk av olika typer av droger och ibland även kriminalitet för att finansiera missbruket.

RSU:s behandlare finns med under hela placeringen. Vi besöker klienten/familjen minst en gång per vecka och finns alltid tillgängliga vid behov.

Vår rehabiliteringsmodell innebär att klienten bor i ett familjehem mellan 6-10 månader och därefter följer en utslussningsfas där klienten får hjälp till ett eget boende med stöd. Den genomsnittliga rehabiliteringstiden ligger på ca 18 månader. Vi erbjuder våra klienter olika former av behandlingsinriktade samtal och ombesörjer att våra klienter är sysselsatta med studier, praktik eller arbete. Vi erbjuder kontinuerlig handledning och utbildning till våra familjehem.

Ett bra familjehem består av stabila vuxna människor med ett stort mått av empati och tålamod (par eller ensamstående), utan några problem med droger eller kriminalitet och en vilja/möjlighet att ta emot en medmänniska i sin bostad. Före en eventuell placering gör vi en familjehemsutredning där vi bland annat hämtar in utdrag från social- och belastningsregister.

Vänliga hälsningar
Lena Källström och Olaf Thies

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Källström

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070 - 66 99 529

E-post: l.kallstrom@rsu-ab.com

Kontaktperson 2

Namn: Olaf Thies

Befattning: Behandlingssamordnare

Telefon: 070- 66 99 524

E-post: o.thies@rsu.nu


Visa flera notiser från samma

Ramlösa Social Utveckling AB (RSU) är ett företag som rehabiliterar missbrukare i familjehem. Vi har funnits i snart 20 år och har ca 50 klienter inskrivna från hela Sverige med koncentration på placering i Skåne och Hallandskusten. Våra kunder är kommunernas socialtjänst och kriminalvården. Företaget har HVB-tillstånd och mer information om oss finns på vår hemsida www.rsu-ab.com

Vi arbetar med män, kvinnor och par från 16 år och uppåt. Våra klienter har problem med missbruk av olika typer av droger och ibland även kriminalitet för att finansiera missbruket.

RSU:s behandlare finns med under hela placeringen. Vi besöker klienten/familjen minst en gång per vecka och finns alltid tillgängliga vid behov via vår jour.

Vår rehabiliteringsmodell innebär att klienten bor i ett familjehem mellan 6-10 månader och därefter följer en utslussfas till ett eget boende med stöd. Den genomsnittliga rehabiliteringstiden ligger på ca 18 månader. Vi erbjuder våra klienter olika former av behandlingsinriktade samtal och ombesörjer att våra klienter är sysselsatta med studier, praktik eller arbete. Vi erbjuder kontinuerlig handledning och utbildning till våra familjehem.

Ett bra familjehem består av stabila vuxna människor med ett stort mått av empati och tålamod (par eller ensamstående), utan några problem med droger eller kriminalitet och en vilja/möjlighet att ta emot en medmänniska i sin bostad. Före en placering gör vi en familjehemsutredning där vi bland annat inhämtar utdrag från social- och belastningsregister.

För mer information kontakta oss.

Vänliga hälsningar
Lena Källström och Olaf Thies

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Källström

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070- 66 99 529

E-post: l.kallstrom@rsu-ab.com

Kontaktperson 2

Namn: Olaf Thies

Befattning: Behandlingssamordnare

Telefon: 070- 66 99 524

E-post: o.thies@rsu.nu


Visa flera notiser från samma
2014-09-09 Nummer 1986
Sökes familjehem

Familjehem/jourhem sökes till 14 årig flicka. Kognitiva svårigheter men inte utredd. Fungerar bra i tydlig struktur. Omtänksam och snäll mot barn och djur. Inga män i närheten eller tonårspojkar, söker negativ uppmärksamhet.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Karin Pettersson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-172070

E-post: karin.pettersson@forshaga.se

Kontaktperson 2

Namn: Henrica Liljenzin

Befattning: Enhetschef

Telefon: 054-172124

E-post: henrica.liljenzin@forshaga.seFamiljehemmen KRUT bedriver förstärkt familjehemsvård med skräddarsytt stöd till familjer och placerade barn och ungdomar.
Stöd, handledning, dygnet-runt-jour och god ersättning för ett engagerande och spännande uppdrag - ring oss!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Pettersson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 015821559

E-post: eva.pettersson@familjehemmenkrut.se

Kontaktperson 2

Namn: Lotta Broberg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0158 21560

E-post: lotta.broberg@familjehemmenkrut.se


Visa flera notiser från samma

Vill du vara med och ge barn från Lund möjligheten till en nystart i livet?
Bli familjehem för Lunds kommun!

Vi tror att ni är en helt vanligt familj. På listan av era personliga egenskaper vill vi se engagemang, humor och förmåga att reflektera. Vi vill att ni är redo att pröva och ompröva ert föräldraskap i samarbete med oss och barnets biologiska nätverk.

Barnen som behöver bo i familjehem är mellan 0-18 år och kan ha mycket olika bakgrund.

Just nu vill vi framförallt komma i kontakt med familjer som kan vara tjänstlediga och ta emot ett yngre barn samt familjer som kan ta emot ungdomar och ensamkommande flyktingbarn.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ulrika Petrovic

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 52 63

E-post: ulrika.petrovic@lund.se

Kontaktperson 2

Namn: Jenny Hintze

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 359 46 50

E-post: jenny.hintze@lund.se

Kontaktperson 3

Namn: Annika Levander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 55 20

E-post: annika.levander@lund.se

Kontaktperson 4

Namn: Ronny Nylander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 69 39

E-post: ronny.nylander@lund.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker efter ett renodlat jourhem som vill samarbeta med oss på INOM i Göteborg. Ert uppdrag som jourhem innebär att ni har en kontrakterad plats med utrymme för ett syskonpar. Det är utmärkt om ni som familj har erfarenhet av familjehemsvård. En förälder som är hemma på heltid, kompenseras av ett förhöjt arvode. Ni får utbildning, tät handledning och tillgång till jour dygnet runt i vår regi. Låter detta spännande så tveka inte att ta kontakt!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Minna Svahn

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733-584104

E-post: minna.svahn@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Eklöf

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0766-110572

E-post: charlotte.eklof@inom.com


Visa flera notiser från samma

Socialtjänsten söker familjehem till barn och ungdomar.
Behoven kan se ut så här:
"Sari 4 år" har föräldrar med allvarliga psykiska problem. Hon behöver ett familjehem för lång tid framåt, kanske hela hennes uppväxt.

"Solveig 15 år" har stora problem hemma och hennes föräldrar kan inte styra henne. Hon behöver komma till ett familjehem som kan ge henne både omvårdnad och trygghet.
(ovanstående beskivningar är påhittade)

Välkommen att höra av dig!

Leif Åkerlund, tfn 036 - 10 68 68
leif.akerlund@jonkoping.se
Maria Kangeryd, tfn 036 - 10 68 47
maria.kangeryd@jonkoping.se

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Västra Götaland, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Leif Åkerlund

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 036 - 10 68 68

E-post: leif.akerlund@jonkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Maria Kangeryd

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 036 - 10 68 47

E-post: maria.kangeryd@jonkoping.se2014-09-01 Nummer 1974
Filipstads kommun söker familjehem för 15-årig kille

Vi söker familjehem för en 15-årig kille som tidigare varit placerad i familjehem. Killens placering lyder under LVU på grund av miljö.

Killen är fotbollsintresserad och spenderar mycket tid på träningar och matcher. Vi söker en familj som inte har några djur då killen är allergisk. Vi söker även en lugn och trygg familj som kan vara tydligt gränssättande.

Hör av er så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Elin Johansson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0590-61284

E-post: elin.johansson@filipstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Johanna Elfgren

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0590-61622

E-post: johanna.elfgren@filipstad.se


Visa flera notiser från samma

Familjehem till ensamkommande flyktingbarn
Socialtjänsten i Linköping är i behov av familjehem till ensamkommande flyktingbarn.
De ensamkommande ungdomarna 12-18 år gamla och är på flykt från oroligheter och krig. De är individer med olika personligheter och intressen. Gemensamt är att de är ensamma, saknar stöd från vuxna och behöver bygga upp ett nytt nätverk.
För att få sina behov tillgodosedda är det vissa av ungdomarna som behöver bo i familjehem.
Att vara familjehem till en ensamkommande flyktingungdom innebär att man tar emot en ungdom i sitt hem under något eller några år. Familjehemmet har ansvar för ungdomens omvårdnad, fostran och skall genom vardaglig stöttning hjälpa ungdomen att på ett tryggt sätt etablerar sig i samhället. Det är viktigt att man som familjehem till ett ensamkommande barn är öppen och nyfiken för andra kulturer. Att man har lätt för att förstå och stå ut med olikheter samt har ett genuint intresse för hur man kan förena olika kulturer är också viktigt. Vi söker särskilt familjehem som inte har husdjur då många av de ensamkommande flyktingbarnen har svårt att acceptera husdjur inomhus.
Intresserad av uppdrag som familjehem till ett ensamkommande flyktingbarn?

Är Ni stabila vuxna med tid och engagemang att dela med Er av en trygg vardag. Är Ni intresserade av att vara familjehem under en kortare eller längre tid och därmed öppna Ert hem och hjärta för ett barn/ungdom?
Välkommen att kontakta våra familjehemskonsulenter Torgny Nilsson 013-206230 & Yvonne Jakobsson 013-206892 för mer information och intresseanmälan. Vi har även en hemsida under www.linkoping.se stöd/omsorg/ du behovs. Där kan du lämna din intresseanmälan direkt.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Yvonne Jakobsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013206892

E-post: yvonne.jakobsson@linkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-26 Nummer 1189

Socialtjänsten i Linköping söker familjer som har livserfarenhet och vana med barn och/eller ungdomar för uppdrag som familjehem/kontaktfamilj.

Kontaktfamiljer
Har ni utrymme, tid och engagemang? Just nu är behoven störst i åldersgruppen 12-16 år samt för syskon. En kontaktfamilj ska vara en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Det innebär att barnet får komma till familjen och vistas där på dygnsbasis efter behov. Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö att vistas i. Andra viktiga uppgifter är att lyssna och finnas till. Ofta blir kontaktfamiljen en viktig del i nätverket för barnen och föräldrarna.
Omfattningen på uppdraget kan exempelvis vara vistelse under helg varannan vecka, men även omfatta veckodagar.

Familjehem
Just nu har vi särskilt stort behov av familjehem till barn och unga mellan 13 och 16 år. Familjehemsföräldrar är inga superföräldrar och vi ställer få formella krav. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i en stad, i hus eller lägenhet. Du kan vara mellan 25 och 60 år gammal - det viktiga är att din ålder fungerar bra med barnets ålder. Det kan finnas barn i familjen sedan tidigare, men det är inget krav. Det vi söker är trygga och stabila vuxna människor med tid och tålamod. Familjer som kan älska, vårda och dela ett barn med dess föräldrar.
Eftersom barnen och ungdomarna kommer från Linköping vill vi att du inte bor alltför långt bort. Det är också viktigt att du inte bor trångt utan har ett rum över till ett placerat barn.
Som familjehem / kontaktfamilj erhåller man ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.
Intresserad av uppdrag som familjehem / kontaktfamilj

Välkommen att kontakta våra familjehemskonsulenter Torgny Nilsson 013-206230 & Yvonne Jakobsson 013-206892 för mer information och intresseanmälan. Vi har även en hemsida under www.linkoping.se/Stod-omsorg/Dolda-sidor/Du-behovs. Där kan du lämna din intresseanmälan direkt.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Södermanland, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 013-206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Yvonne Jakobsson

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 013-206892

E-post: yvonne.jakobsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-24 Nummer 1613

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Blekinge,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Jönköping,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-24 Nummer 1614
Familjehem sökes i Kalmar med omnejd.

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma

Föreningen Skyddsvärnets familjevård söker familjehem som har erfarenhet av eller önskar arbeta med klienter från 18 år och uppåt med olika problematik som ska ut på vårdvistelse eller kontraktsvård från Kriminalvården. Klienterna kan ha psykiska funktionshinder, missbruks och kriminalitetsproblematik samt skyddad identitet.

Familjehemmet ska ha yttre och inre förutsättningar att tillhandahålla god omvårdnad, vara goda förebilder samt ha tid, engagemang och kunna erbjuda trygga och tillitsfulla relationer. Familjehemmet ska erbjuda den placerade ADL-träning i hemmet.

Familjen ska uppfylla Kriminalvårdens krav:

•Familjen ska bestå av två vuxna över 25 år med gemensamt hushåll.
•Familjen kan inte ha någon mer placerad oavsett varifrån den andre kommer.
•Den placerade ska bo tillsammans med familjen och ha gemensam ingång samt umgås på kväller, helger samt under fritid.

Föreningen Skyddsvärnets präglas av humanitet, delaktighet, flexibilitet, nytänkande och kvalitet. Vi på familjevården arbetar utifrån tron på människan med mottot hjälp till självhjälp, och anser det viktigt att våra familjehem kan bidra med att föra denna värdegrund vidare i sitt dagliga arbete med våra klienter.

Familjerna bör vara bosatta i Stockholmsområdet.

Föreningen Skyddsvärnets familjevård erbjuder förstärkt konsulentstödd familjehemsvård med handledning, stöd och utbildning för familjehemmen. Vid kriminalvårdsplaceringar gör familjehemskonsulenten besök i familjehemmet 1 gång/veckan under kontorstid. Vi erbjuder jourberedskap via telefon efter arbetstid. Familjehemmen erbjuds även möjlighet att regelbundet få träffa andra familjehemsvärdar för nätverksskapande och erfarenhetsutbyte.

Familjehemmen erbjuds arvode och omkostnadsersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Kontakta gärna Skyddsvärnets familjehemskonsulenter om ni har några frågor eller skulle vara intresserade av ett uppdrag.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christine Dahl Elfver

Befattning: Samordnare

Telefon: 08-562 57 435

E-post: christine.dahl.elfver@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 2

Namn: Kristian Persson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 574 37

E-post: kristian.persson@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 3

Namn: Rihaneh Ostad Gholizadeh

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 57 427

E-post: rihaneh.ostad.gholizadeh@skyddsvarnet.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-08 Nummer 1902
Jourhem sökes till Kungälvs kommun

Vi söker en familj som är intresserad av att bli kontrakterat jourhem för Kungälvs kommun. Ni ska ha plats för att ta emot två barn upp till 18 år.

Ett jourhem är ett hem där barn eller ungdomar bor några dagar upp till några månader. Barn och ungdomar som placeras akut är ofta i kris och har behov av stabila och engagerade vuxna som ger dem god omvårdnad.

Vi söker trygga familjer som lever i en stabil livssituation med tid och utrymme. Ni behöver vara flexibla och ha förmåga att samarbeta med socialtjänst, biologiska föräldrar och barnets nätverk. Tidigare erfarenhet av barn och ungdomar är ett krav och tidigare erfarenhet som familjehem är en merit.

Att vara kontrakterat jourhem innebär att en av de vuxna i familjen är hemma på heltid och erhåller ett månatligt arvode motsvarande lön. Det utgår också en omkostnadsersättning som ska täcka de kostnader man har för barnet eller ungdomen.

Det är en fördel om ni bor i Kungälv eller i en kranskommun.

Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar, fortlöpande stöd och handledning.

Vi behöver er!
Ring eller maila oss.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ira Carlsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239689

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Veronica Anglesjö Nielsen

Befattning: 1:e socialsekreterare

Telefon: 0303-239128

E-post:


Visa flera notiser från samma
2014-07-03 Nummer 1937
Familjehem sökes i Värmland

Socialtjänsten i Munkfors kommun söker familjehem i Värmland för jourplaceringar och stadigvarande placeringar. Vi har behov av familjer som kan öppna sitt hem för barn och ungdomar. Familjehem sökes för både enskilda placeringar samt syskonplaceringar.

Önskvärt är tidigare erfarenheter av familjehemsplaceringar och/eller jourplaceringar.

Välkomna att kontakta oss via epost.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Annette Eriksson Qvicker

Befattning: 1:e socialsekreterare

Telefon: 0563-541204

E-post: annette.eriksson@munkfors.se

Kontaktperson 2

Namn: Sarah Nyström

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0563-541206

E-post: sarah.nystrom@munkfors.seFamiljehemsenheten i Helsingborg letar för närvarande efter familjer som vill jobba som jourhem åt oss.

Du behöver inte bo i Helsingborgs kommun, men vi vill att du bor i närområdet.

Jourhemsuppdraget är ett arvoderat heltidsuppdrag där du tar emot barn och ungdomar i ditt hem med kort varsel. Det ställer krav på stresstålighet, flexibilitet, bra samarbetsförmåga och framförallt en stor empati med samhällets mest utsatta barn.

Hör gärna av dig för mer information!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gustaf Hammar

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 24 96

E-post: gustaf.hammar@helsingborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Anette Waern

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 73 67

E-post: anette.waern@helsingborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Henrik Möndell

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 67 89

E-post: henrik.mondell@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Vi behöver familjehem som kan ta uppdrag som Kraftigt förstärkt familjehem till både pojkar och flickor med olika former av beteendeproblematik. Det är viktigt att ni har tid, tålamod, struktur samtidigt som ni kan ge värme och trygghet. Ni kommer i vissa ärenden behöva ingå i team tillsammans med er familjehemskonsulent och behandlingspersonal.

INOM Familjehemsvård i Skåne erbjuder er:
Arvode och omkostnad
Kontinuerlig handledning
Handledning i grupp
Fortbildningar 3 st/termin
Jour dygnet runt.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Caroline Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733227368

E-post: caroline.nilsson@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: susanne Feldhoff

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0723951932

E-post: susanne.feldhoff@inom.com

Kontaktperson 3

Namn: Louise Cederholm

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0707478720

E-post: louise.cederholm@inom.com


Visa flera notiser från samma
2014-05-16 Nummer 1882

Vellinge och Lomma kommun ska tillsammans rekrytera ett eller två kontrakterade familjehem, beläget i södra Skåne. I första hand är det ett kontrakterat familjehem till ungdomar 12-18 år som eftersöks. Det är en fördel om du/ni varit familjehem eller jourhem tidigare, men absolut inget krav.
Ring Anna Gran, familjehemssekreterare i Vellinge kommun för mer info, 040-42 52 96 eller maila familjehem@vellinge.se

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Gran

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-42 52 96

E-post: familjehem@vellinge.se2014-05-15 Nummer 1881

Just nu finns det flera tonåringar i Helsingborg som är i behov av familjehem. Vi söker familjer i stan, men även på landet.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Henrik Möndell

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 67 89

E-post: henrik.mondell@helsingborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Gustaf Hammar

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 24 96

E-post: gustaf.hammar@helsingborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Anette Aern

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 73 67

E-post: anette.waern@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-13 Nummer 1875
Jourfamiljehem för ensamkommande ungdomar

Vi söker ett jourfamiljehem för ensamkommande ungdomar i Eskilstuna med omnejd.
Som familj bör Ni vara öppna, varma och flexibla. Ni bör också vara intresserade av andra kulturer, gärna med kulturkompetens.
Ni kommer att erbjudas regelbundet individuellt stöd och vara en del av jourfamiljsgruppen som träffas en gång i månaden.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Håkan Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-710 71 05

E-post: hakan.johansson3@eskilstuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Helena Hall Blixt

Befattning: Teamledare

Telefon: 016-710 84 99, 070-089 32 56

E-post: helena.blixt@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-06 Nummer 1862
Trelleborgs kommun söker familjehem

Trelleborgs kommun söker familjehem till barn och ungdomar.

Ni erbjuds stöd och handledning i uppdraget. Vi erbjuder även grupphandledning till alla våra familjehem.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofia Sjöberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 38 92, 0708-81 78 92

E-post: sofia.sjoberg@trelleborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Welin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 38 91, 0708-81 78 91

E-post: anna.welin@trelleborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Christel Ljung

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 39 59, 0734 42 29 22

E-post: christel.ljung@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-06 Nummer 1860
Trelleborgs kommun söker kontaktfamiljer.

Trelleborgs kommun söker kontaktfamiljer i eller i närheten av Trelleborgs kommun.

Uppdragen varierar mellan en till två helger per månad.

Välkommen att höra av dig för att få mer information om vad det innebär att vara kontaktfamilj.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofia Sjöberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 38 92, 0708- 81 78 92

E-post: sofia.sjoberg@trelleborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Welin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 38 91, 0708-81 78 91

E-post: anna.welin@trelleborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Christel Ljung

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 39 59, 0734- 42 29 22

E-post: christel.ljung@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma

Föreningen Skyddsvärnets familjevård har nu en ökad efterfrågan på familjehem som har erfarenhet av eller önskar arbeta med ensamkommande flyktingbarn.
Familjerna bör vara bosatta i Stockholmsområdet. Med Max en 2,5h bilavstånd till Stockholm.

Föreningen skyddsvärnets familjevård erbjuder förstärkt konsulentstödd familjehemsvård med handledning, stöd och utbildning för familjehemmen. Vi erbjuder jourberedskap via telefon efter arbetstid. Familjehemmen erbjuds även möjlighet att regelbundet få träffa andra familjehemsvärdar för nätverksskapande och erfarenhetsutbyte.
Familjehemmen erbjuds arvode och omkostnadsersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Kontakta gärna familjehemskonsulenterna på föreningen skyddsvärnets familjevård om ni har några frågor eller skulle vara intresserade av ett uppdrag.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christine Dahl Elfver

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 57 435

E-post: christine.dahl.elfver@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 2

Namn: Kristian Persson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 574 37

E-post: kristian.persson@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 3

Namn: Oriana Rubio

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 57 427

E-post: oriana.rubio@skyddsvarnet.se


Visa flera notiser från samma

Har du en öppen dörr och en trygg famn?
Verksamheten Ensamkommande Barn söker kontrakterade jourhem för barn utan vårdnadshavare i Sverige i åldrarna 0-12 år.

Barnen kommer från oro- och krigsdrabbade länder och behöver en stabil plats med trygga och förutsägbara vuxna i väntan på anvisning till sin nya kommun. Vi vill att en förälder är hemma på heltid då barnen är nyanlända och har ett stort behov av en tillgänglig vuxen. Vi önskar att jourhemmet är i Malmö med omnejd. Är du intresserad eller har frågor så hör av dig.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Emma Olsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-340796

E-post: familjevard.ensamkommande@malmo.se

Kontaktperson 2

Namn: Jennie Gustafsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-340792

E-post: familjevard.ensamkommande@malmo.se

Kontaktperson 3

Namn: Sara Engdahl

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-340797

E-post: familjevard.ensamkommande@malmo.se


Visa flera notiser från samma
© 2010-2015 Familjehemsbanken AB | Samtliga priser är exkl. moms | Innehavare av F-skatt | Webbplatskarta
Vekhyttan Ålunda 3209, 716 93 Fjugesta | Tel: 0585-200 57 | E-post: kontakt@familjehemsbanken.se