Familjehemsbanken_logga Start

Sökesnotiser

Här finns notiser från kommuner och företag som söker familjer som har möjlighet att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen.

Söker ni fler trygga vuxna?


259 träffar

Pojken är placerad via LVU och bor för närvarande på ett mindre HVB, men vår önskan är att vi ska finna ett lämpligt familjehem till honom.

Pojken har vanlig skolgång men han har en egen assistent på grund av en språkstörning. Pojken har även vissa svårigheter i samspelet med andra barn.

Vi önskar ett erfaret, tryggt och stabilt familjehem som kan bidra med en förutsägbarhet och kontinuitet för pojken. Familjehemmet bör helst inte ha barn i samma ålder som pojken. Familjehemmet bör vara bra på att samarbeta och de bör vara beredda på att ta emot ett barn med särskilda behov.

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Carolina Jarl

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 011-152481

E-post: carolina.jarl@norrkoping.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-25 Nummer 2400
Akut placering för ensamkomande fyktingbarn!

Herrljunga kommun söker akut ett hem som kan ta emot en kille på 17 år som är ensamnkommande. Killen kom till Sverige för ett år sedan och har uppehållstillstånd. Killen bor i dag på ett hem med flera andra killar men behöver komma till ett hem akut där han kan få "landa" och börja må bra.
Vi söker efter ett hem där det finns äldre erfarna vuxna som har gott om tid och som kan finnas som en trygghet runt killen.Vuxna som kan sätta tydliga gränser. Gärna erfarenhet av psykisk ohälsa, separationer.
Önskvärt med erfarenhet av ensamkommande barn från Eritrea.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Örebro, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-17149

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se

Kontaktperson 2

Namn: Weronica Olofsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0725-631930

E-post: weronica.olofsson@admin.herrljunga.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-25 Nummer 2399
Familjehem till 13-årig pojke.

Alingsås kommun söker kvalificerat familjehem till en 13-årig pojke. Pojken behöver trygga vuxna med mycket tid och stort engagemang. Pojken är diagnosticerad med ADD 2014 som han medicinerar för. Han är intresserad av motorsport. Helst inga andra barn i samma ålder i familjen och inga flickor.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Värmland, Södermanland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Birgitta Johansson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0322-61 66 45

E-post: birgitta.johansson@alingsas.se

Kontaktperson 2

Namn: Torbjörn Sandell

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0322-61 70 56

E-post: torbjorn.sandell@alingsas.seVi söker en familj med två föräldrar med barn som är fyra år eller äldre.
En av er föräldrar ska kunna vara hemma på heltid under det första året.
Uppdraget kräver att ni är positiva till att samarbeta med pojkens föräldrar.

Som familjehem hos oss får ni handledning av våra erfarna medarbetare samt utbildning och löpande fortbildning.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemskonsulterna

Befattning: Familjehemskonsult

Telefon: 08 508 25 221

E-post: familjehem@stockholm.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-22 Nummer 2397

Är du redan familjehem eller funderat en tid på att bli? Vi är ett stort tryggt rikstäckande företag som har familjehem i hela landet. Vi på Attendo Syd söker nu familjehem då vi växer och behöver fler som vill jobba ihop med oss och göra en skillnad för dessa utsatta barn.

Vi jobbar nära våra familjehem och de kan nå oss för handledning dygnet runt. Vi konsulenter på Attendo har lång erfarenhet av socialt arbete och jobbar för att göra ert samarbete med oss så bra som möjligt. Vi ger våra familjer utbildning, extern handledning där ni träffar andra familjehem tillsammans med psykolog och ni har tillgång till en konsulent dygnets alla timmar. Vi ringer alltid tillbaka samma dag. Vi har gott rykte om oss bland familjehem och socialtjänst. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Jönköping, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jim Sandersson

Befattning: Verksamhetschef

Telefon: 010-2112556

E-post: jim.sandersson@attendo.se


Visa flera notiser från samma

Resursteamen Barn och Ungdom är en kommunal icke vinstdrivande enhet inom socialförvaltningen i Stockholms stad. Vi söker par, ensamstående och familjer som har minst tre års erfarenhet som jourhem/familjehem.
Vi erbjuder
- Tät kontakt och professionellt stöd
- Kontinuerlig handledning
- Ersättning utifrån uppdrag
- Fortbildning

Välkommen att kontakta oss!

Besök oss gärna på:
www.stockholm.se/familjehem
www.facebook.com/familjehemstockholm
www.twitter.com/familjehemsthlm

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Marklund

Befattning: Familjehemsinspektör

Telefon: 08-508 25 268

E-post: susanne.marklund@stockholm.se

Kontaktperson 2

Namn: Camilla Ydeklev

Befattning: Familjehemsinspektör

Telefon: 08-508 25 235

E-post: camilla.ydeklev@stockholm.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-22 Nummer 2351
Familjehem till syskonpar

Kils kommun söker familjehem till ett syskonpar i låg- och mellanstadieåldern.

Familjen ska bland annat kunna erbjuda barnen extra stöd, trygghet, stimulans, värme, engagemang, struktur och tydlighet.

Familjen bör ha erfarenhet av barns behov med allt vad det innebär samt av barn med särskild behov.
Familjen ska kunna erbjuda ett djurfritt hem.

Vi erbjuder våra familjehem grundutbildning för familjehem, stöd i uppdraget samt ersättning enligt SKL´s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Andersson

Befattning: Soc.sekr

Telefon: 0554-19215

E-post: eva.andersson@kil.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-22 Nummer 2121
Familjehem till flicka i tonåren

Kils kommun söker familjehem till en flicka i tonåren med särskilda behov.

Familjen ska bland annat kunna erbjuda flickan extra stöd, trygghet, stimulans, värme, engagemang, struktur och tydlighet.

Familjen bör ha erfarenhet av tonåringar med allt vad det innebär samt av barn med särskild behov.

Vi erbjuder våra familjehem grundutbildning för familjehem, stöd i uppdraget samt ersättning enligt SKL´s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Andersson

Befattning: Soc.sekr

Telefon: 0554-192 15

E-post: eva.andersson@kil.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-22 Nummer 2148
Familjehem till flicka i nedre tonåren

Kils kommun söker familjehem till en flicka i nedre tonåren med social problematik .

Familjen ska bland annat kunna erbjuda flickan extra stöd, trygghet, stimulans, värme, engagemang och tydlighet.

Familjen bör ha erfarenhet av tonåringar med allt vad det innebär.

Vi erbjuder våra familjehem grundutbildning för familjehem, stöd i uppdraget samt ersättning enligt SKL´s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Andersson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0554-19215

E-post: eva.andersson@kil.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-22 Nummer 2370
Familjehem till spädbarn

Kils kommun söker familjehem till ett spädbarn.

Familjen ska bland annat kunna erbjuda barnet grundläggande omsorg, trygghet, stimulans, värme, kärlek och engagemang.

Familjen bör ha erfarenhet av yngre och placerade barn med allt vad det innebär. God förmåga till samarbete med biologiska föräldrar och socialtjänsten.

Vi erbjuder våra familjehem grundutbildning för familjehem, stöd i uppdraget samt ersättning enligt SKL´s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Andersson

Befattning: Soc.sekr

Telefon: 0554-19215

E-post: eva.andersson@kil.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-21 Nummer 2277
BJUVS KOMMUN SÖKER FAMILJEHEM


Vi behöver familjer som kan ge kärlek och omvårdnad till barn och ungdomar som behöver bo i familjehem.

Alla familjehem kommer att erbjudas stöd och handledning.

Är ni intresserade av att bli familjehem får ni gärna ringa oss för ytterligare information.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie-Louise Hansson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-458 52 88

E-post: marie-louise.hansson@bjuv.se

Kontaktperson 2

Namn: Camilla Sarelid

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-458 55 69

E-post: camilla.sarelid@bjuv.se

Kontaktperson 3

Namn: Jenni Samuelsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-458 51 03

E-post: jenni.samuelsson@bjuv.se2015-05-21 Nummer 2396
Liten familj!

Hej!
Vi söker ett hem för två barn, flicka 1 1/2 år och pojk 4 år med en av barnens föräldrar, omgående!
Problematiken ligger i konflikt mellan föräldrarna.
Vi söker ett hem som gärna har ett brevidboende, eller gott om plats i villa.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-171 49

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se

Kontaktperson 2

Namn: Nomie Artmark

Befattning: Socialsekreterare

Telefon:

E-post: nomie.artmark@admin.herrljunga.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-20 Nummer 2395
Familjhem sökes för flicka född -00 bosatt i Västerås.

Familjhem sökes till en tillbakadragen flicka som inte söker konflikter. Flickan har en välfungerande skolgång och hon sköter regler och rutiner. Flickan har god inlärningsförmåga. Hon vänder sig till vuxna för hjälp och vägledning. Fungerar bra í relation till anhörig.

Flickan har vid flera tillfällen under hösten 2014 testat alkohol och hon har även vid ett par tillfällen rökt hasch.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Johansson

Befattning: familjhemsutredare

Telefon: 021-391185

E-post: eva.s.johansson@vasteras.se

Kontaktperson 2

Namn: Emma Kjörning, handläggare

Befattning: vid sjukdom och semester kontakta istället h

Telefon: växel 021-390000

E-post:


Visa flera notiser från samma
2015-05-20 Nummer 2394
Familjehem sökes till flicka f.-00

Familjehem sökes till en flicka f.-00. Placerad enligt LVU på grund av hemmiljön. Krävs ett familjehem med erfarenhet av familjehemsplaceringar och komplicerade familjeförhållanden. Flickan har inga diagnoser eller egentlig egen problematik, men situationen kring familjen är rörig och det behövs därmed kunskap och tålamod gentemot flickan och hennes föräldrar.

Önskar ett familjehem i närheten av Kristinehamn.

Hör av er så berättar jag mer.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sara Hart

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0732703976

E-post: sara.hart@filipstad.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-19 Nummer 2392
Familjehem sökes till 11-årig flicka från Västerås.

Familjehem sökes till en nu jourhemsplacerad flicka.
Intressen: Djur,natur och musik. Flickan är duktig i skolan. Flickan har diagnos ADHD. Behov finns kring vägledning och stöttning i flickans förhållingssätt till jämnåriga och till kamrater.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Johansson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 021-391185

E-post: eva.s.johansson@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-19 Nummer 2390
Familjehem till 11 årig pojke!

Vi på Sociala Resursförvaltningen Ensamkommande barn är i akut behov av ett familjehem till en ensamkommande 11 årig pojke. Gärna en familj som kan tala dari.

Hör gärna av er till oss!

Vänligen
Familjehemsvåden på Sociala Resursförvaltningen

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Naoma Malmström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-340851

E-post: naoma.malmstrom-arfwedson@malmo.se

Kontaktperson 2

Namn: Tanja Jonsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-340783

E-post: tanja.jonsson@malmo.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem för ensamkommande ungdomar. Kungsbacka kommun tar emot ensamkommande ungdomar från hela världen som påbörjar sin resa i Sverige i ett gruppboende. De familjer som vi söker är helt vanliga familjer med förankring i det svenska samhället. Om ni bor i lägenhet, villa, stad eller land spelar ingen roll. Om ni födda och uppvuxna i Sverige eller har en annan bakgrund spelar inte heller någon roll.

Av praktiska skäl är det bra om ni bor inom en timmes restid från Kungsbacka.

Hör av dig till Familjehemsenheten i Kungsbacka om du vill veta mer om vad uppdraget innebär.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Gullholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 834873

E-post: familjehem@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 835124

E-post: familjehem@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-19 Nummer 2389
Torsby kommun, LSS, söker familjehem i Eda kommun

Torsby kommun söker familjehem i Eda kommun
Socialförvaltningen, LSS söker familjehem till 17- årig pojke, som har sin skolgång i Eda måndag till fredag. Uppdraget gäller från och med hösterminen 2015.

Mer information lämnas av områdeschef Ida Carle 0560-161 49, ida.carle@torsby.se

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ida Carle

Befattning: Områdeschef LSS

Telefon: 0560-161 49

E-post: ida.carle@torsby.se

Kontaktperson 2

Namn: Linda Wedin Persson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0560-161 48

E-post: linda.wedin.persson@torsby.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-19 Nummer 2388
Kontaktfamilj sökes till pojke född-01

Vi söker en kontaktfamilj åt en pojke född-01 ca var tredje helg. Pojken behöver få komma till en familj där han får positiv uppmärksamhet och möjlighet att hitta en meningsfull fritid.
Familjen bör ligga utanför Karlskoga/Degerfors.
Kontakta familjehemsgruppen för mer inormation.
Välkommen med din intresseanmälan!

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tarja Edström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61416

E-post: tarja.edstrom@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-18 Nummer 2387
17-årig pojke

Vi söker en familj som kan ta emot en pojke på 17 ½ år som är i behov av lite familjeomsorg ett par år till. Han har en trasslig bakgrund och har fått diagnoserna ADHD och Asberger. Han går i skola i närheten av Södertälje och ska kunna ta sig dit inom rimlig tid.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Johanna Jakobsson

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 0708-861330

E-post: johanna.jakobsson@botkyrka.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-18 Nummer 2378
Jourhem sökes till 17-årig flicka

Flickan har önskemål om ett familjehem med en ensamstående kvinna där det inte finns andra barn eller ungdomar. Flickan har stora egna svårigheter och behöver bland annat hjälp och stöd att strukturera och planera sin vardag.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anne Isberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-587 848 07

E-post: anne.isberg@vallentuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-17 Nummer 2386
Familjehemsresursen söker ett djurfritt familjehem i närheten av Karlskrona

till en 11 årig flicka och en 12 årig pojke. Föräldrarna missbrukar och har psykiatriska bekymmer.

Familjehemmet kommer att kontrakteras av VoB Familjehemsresurs, vilket innebär tillgång till konsultstöd även efter kontorstid samt ekonomisk ersättning överstigande SKL´s riktlinjer.

Välkommen att kontakta Familjehemskonsulenterna för ytterligare information.

Vi söker i följande län:
Blekinge,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Viveca Nygren

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0728-53 30 78

E-post: viveca.nygren@vob.se

Kontaktperson 2

Namn: Mikaela Hedenstedt

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0704- 84 91 57

E-post: mikaela.hedenstedt@vob.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-16 Nummer 2385

söker ett yngre familjehem i Skåne, Kronoberg eller Blekinge till två bröder, födda -10 och -11. Ok med äldre barn i familjehemmet.

Kan vara aktuellt med konsulentstött familjehem vilket innebär att Familjehemsresursen kontrakterar familjehemmet och erbjuder konsulentstöd även utanför kontorstid. Konsulentstödda familjehem erhåller ekonomisk ersättning över SKL:s riktlinjer.

Välkommen att höra av dig via e-post!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se

Kontaktperson 2

Namn: mikaela hedenstedt

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0704 84 91 57

E-post: mikaela.hedenstedt@vob.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-15 Nummer 2384
Kontaktfamilj sökes

Flickan som är fjorton år, tycker om djur och vill gärna att det finns andra barn i familjen. Hon behöver komma till er fyra dygn/ månad.

Då vi söker en kontaktfamilj, bör ni inte bo allt för långt från Kungsbacka.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300-835124

E-post: familjhem@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-13 Nummer 2331
Familjehem till 5-årig pojke

Vi söker ett familjehem till en femårig pojke som har behov av att vara yngsta barnet i en trygg, stabil och förutsägbar familjesituation.
Välkomna att höra av er till oss för mer informationsutbyte.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Elisabeth Rune

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 054-540 4981

E-post: elisabeth.rune@karlstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Kicki Mononen

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 054-5404982

E-post: kristina.mononen@karlstad.se


Visa flera notiser från samma

Vill ni vara med och ge en 12-åring en trygg och stabil familjesituation som ger förutsättningar för en fungerande skolgång och fritid. Pojken behöver er stöttning i olika vardagsrutiner.
Välkommen att kontakta oss för mer information.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Kicki Mononen

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-5404982

E-post: kristina.mononen@karlstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Elisabeth Rune

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-5404981

E-post: elisabeth.rune@karlstad.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-12 Nummer 2328
Familjehem till en 17 årig flicka

Familjehemsgruppen i Karlskoga söker ett familjehem till en 17-årig flicka som ska påbörja gymnasiestudier i Linköping till hösten.
Vi ser gärna att familjehemmet har erfarenhet av barn och ungdomar.

Familjehemsgruppen i Karlskoga erbjuder regelbunden handledning, beredskap dygnet runt, samt aktiviteter för familjehem.

Välkomna att höra av er!

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Cecilia Birath Hurtig

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61942

E-post: cecilia.birath@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-12 Nummer 2339
Kontaktfamilj sökes åt flicka född -00

Vi söker kontaktfamilj åt en flicka född-00. I familjen behöver det finnas både en manlig och kvinnlig förebild. Omfattning av uppdraget, en helg varannan eller var tredje vecka.
Familjen bör ej finnas i Karlskoga/Degerfors.

Intresseanmälan lämnas via mail.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tarja Edström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61416

E-post: tarja.edstrom@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-12 Nummer 2383
Familjehem sökes till flicka född -98

Familjehemsgruppen i Karlskoga söker ett familjehem åt en flicka född -98. Kontakta oss för mer info om flickans behov.

Vi erbjuder våra familjehem:
- Enskild handledning
- Grupphandledning
- Möjlighet till stöd dygnet runt
- Utbildning/fortbildning
- Familjehemssammankomster såsom julbord och friluftsdag.

Intresseanmälan lämnas via mail.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofii Blom

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-611 76

E-post: sofii.blom@karlskoga.se

Kontaktperson 2

Namn: Tarja Edström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-614 16

E-post: tarja.edstrom@karlskoga.se

Kontaktperson 3

Namn: Cecilia Birath Hurtig

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-619 42

E-post: cecilia.birath@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-12 Nummer 2340
Familjehem sökes till två flickor födda -99 och -00

Familjehemsgruppen i Karlskoga söker två familjehem åt två flickor från två olika familjer som är födda -99 respektive-00.
Kontakta oss för mer information om flickornas behov.

Vi erbjuder våra familjehem:
*enskild handledning
*grupphandledning
*Möjlighet till stöd dygnet runt
*Utbildning/fortbildning
*Familjehemssammankomster såsom julbord och friluftsdag

Intresseanmälan lämnas via mail.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tarja Edström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61416

E-post: tarja.edstrom@karlskoga.se

Kontaktperson 2

Namn: Cecilia Birath Hurtig

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61942

E-post: cecilia.birath@karlskoga.se

Kontaktperson 3

Namn: Sofii Blom

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0586-61176

E-post: sofii.blom@karlskoga.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-12 Nummer 2382
Stöd till ensamkommande ungdomar sökes

Sedan snart ett år driver Lerums kommun ett boende för ensamkommande ungdomar. När man sammanställt hur mottagandet för ensamkommande barn och ungdomar har fungerat i Sverige har det framkommit att många av ungdomarna känner sig ensamma och isolerade när de flyttar från sitt boende till egen lägenhet. De saknar familj och har ofta inte haft några relationer med vuxna förutom boendepersonal, socialsekreterare och lärare. Ungdomarna har behov av gemenskap, att få bjudas in till en familj och få en mer personlig kontakt med vuxna som lyssnar och stöttar längs vägen. Vi vet att en kontaktfamilj eller kontaktperson kan göra skillnad för dessa barn och ungdomar på deras väg in i det svenska samhället.

Kontaktuppdragen kan se olika ut och vara mer eller mindre omfattande. Känner du att du skulle vilja engagera dig, oavsett hur mycket tid och utrymme du har, hör av dig till oss så pratar vi vidare om hur just du kan bidra!

Just nu letar vi kontaktfamilj till en 16-årig kille som önskar få komma till en snäll och omtänksam familj, gärna med barn.

Handledning erbjuds av socionomerna på kontaktverksamheten.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Catharina Nilsson

Befattning: Socionom

Telefon: 0302 - 52 26 50

E-post: catharina.nilsson@lerum.se

Kontaktperson 2

Namn: Ingela Borgström

Befattning: Socionom

Telefon: 0302 - 52 14 53

E-post: ingela.borgstrom@lerum.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-12 Nummer 2381
5 ½ årig flicka

Hon har varit med om en del och behöver lugn och ro samt mycket omsorg. Hon kan behöva öva på en del sociala färdigheter som hon missat men i övrigt få vara en vanlig tjej som börjar förskoleklass till hösten. Hon har mycket energi och glädje. Hon kommer att ha ett regelbundet umgänge där resor kan förekomma.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Johanna Jakobsson

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 0708-861330

E-post: johanna.jakobsson@botkyrka.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-11 Nummer 1792
Kungsbacka kommun söker kontaktfamiljer för ensamkommande ungdomar

Kungsbacka kommun tar emot ensamkommande ungdomar från hela världen som påbörjar sin resa i Sverige i ett gruppboende. Ungdomarna har ofta behov och önskemål om att få lära känna en familj som bor i Sverige.

De familjer som vi söker är helt vanliga familjer med förankring i det svenska samhället. Om ni bor i lägenhet, villa, stad eller land spelar ingen roll. Om ni födda och uppvuxna i Sverige eller har en annan bakgrund spelar inte heller någon roll.

Av praktiska skäl är det bra om ni bor inom en timmes restid från Kungsbacka.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Gullholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 83 48 73

E-post: stefan.gullholm@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Siw Hagen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300 83 51 24

E-post: siw.hagen@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-11 Nummer 2379
Humana söker familjehem

15 årig flicka som i augusti är färdig med MTFC programmet. Flickan är deprimerad och medicineras för det. Hon har precis påbörjat en ADHD utredning. Mamma och pappa är separerade. Mamma bor i Östergötland och pappa i Småland. Mamma har en stressproblematik som yttrar sig i att hon mycket lätt blir kritisk mot personer i sin omgivning och är oerhört lättkränkt. Pappa har diagnosen bipolär.
Flickan går i skolan varje dag men presterar inte så mycket när hon är där. Hon har stora koncentrationssvårigheter. Detta är en tjej som är mycket kravkänslig, svårt med regler, självskadebeteende i form av att hon skär sig. I nuläget skär hon sig sällan men när det är mycket omkring henne ökar det på. Flickan har ibland ett otrevligt beteende där hon rapar högt och mycket, svarar emot, skämtar på ett jobbigt sätt och vet inte när hon ska sluta, gapar och skriker när hon är arg.
De negativa beteendena finns kvar, men de har avtagit avsevärt under MTFC programmet och hon kan idag även beskrivas som social, artig och trevlig. En go tjej när hon vill.
Familjehemmet bör vara mycket stresståliga och ha ett stort tålamod. Flickan behöver värme och kärlek, men man behöver vara observant/känslig för att inte invadera henne känslomässigt. En stor önskan från flickan, föräldrarna och socialförvaltningen är att familjehemmet av praktiska skäl ligger med minst pendlingsavstånd till Åtvidaberg. Senast Juli skulle flickan behöva slussas till ett nytt familjehem.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Malin Karlsson

Befattning: MTFC-samordnare

Telefon: 073 83 40 054

E-post: malin.karlsson@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Lotta Olsen Liljegren

Befattning: Tf-konsulent

Telefon: 0500-40 10 53

E-post: lotta.olsen-liljegren@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-05-11 Nummer 2380
Familjehem långvarig placering.

Kävlinge socialnämnd är i behov av ett familjehem till en 10 årig pojke. I dagsläget har pojken stora sociala problem i form av vredesutbrott hemma.I skolan har han egen ass.
Han är intr av hästar och bor gärna på landet.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helen Hettinger

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-739255

E-post: helen.hettinger@kavlinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Camilla Mathiasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-739257

E-post: camilla.mathiasson@kavlinge.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-11 Nummer 2377
Familjehem till 13-årig pojke sökes

En 13-årig pojke behöver få komma till ett familjehem med värme, omtanke och tydlig struktur. Pojken har ADHD som han medicinerar för. Han har behov av trygga vuxna som kan vägleda honom och hjälpa honom till en meningsfull fritid. Pojken tycker mycket om djur och basket.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Claudia Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare/socialsekreterare

Telefon: 0454-817 33

E-post: claudia.hahnjohansson@karlshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Linda Ekström

Befattning: Familjehemssekreterare/socialsekreterare

Telefon: 0454-816 41

E-post: linda.ekstrom@karlshamn.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-11 Nummer 2375
Hultsfreds kommun söker kontaktfamilj i Falkenberg med omnejd

Hultsfreds kommun söker kontaktfamilj i Falkenberg med omnejd. Vi söker kontaktfamilj åt ett syskonpar födda -09 och -13. Vi söker en kontaktfamilj som har möjlighet att ta emot barnen varannan helg.

Vi söker i följande län:
Halland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Evelina Nilsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0495-240113

E-post: evelina.nilsson@hultsfred.se

Kontaktperson 2

Namn: Malin Gross

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0495-240187

E-post: malin.gross@hultsfred.seVill du jobba med behandling i ditt hem?

Vi söker engagerade familjer som vill arbeta som träningsfamiljer(familjehem) tillsammans med vårt team. Ni blir en viktig del i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care).

Programmet är tidsbegränsat till ca 1 år och vänder sig till ungdomar 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.

- Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar
- En vuxen behöver vara hemma på heltid och heltidsersättning utgår.
- Som Träningsfamilj får man kontinuerlig utbildning och handledning.

Läs gärna mer & titta på vår film om MTFC på:
humana.se/Site/familjehem/vara-familjehem/traningsfamilj

Kom och lyssna på Helena som berättar om hur det är att jobba som träningsfamilj!

Är du intresserade av att höra mer om hur du kan bli en viktig del i att coacha ungdomar i ditt hem är du välkommen på vår informationsträff onsdag 3 juni kl. 17:00 - 18:30 på Reningsverksgatan 6 i Västra Frölunda. Vi bjuder på fika!

Kontakta Anna Jendeby för frågor och anmälan till infokvällen. Tel: 031-757 93 54, anna.jendeby@inom.com

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Jendeby

Befattning: rekryterare

Telefon: 031-757 93 54

E-post: anna.jendeby@inom.com


Visa flera notiser från samma

Familjepoolen söker ett familjehem till en 8-årig pojke från Afghanistan.
Familjen vi söker måste vara väl integrerad i Sverige, kunna tala god svenska och kunna hjälpa pojken in i samhället med allt vad det innebär.
Familjen kan också vara svensk och det är bra om familjen bor i Storstockholms-området.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Familjepoolen söker ett familjehem till ett syskonpar 8 och 12 år gamla. Pojkarna är ensamkommande flyktingbarn och har varit en kort period i Sverige.
Familjen vi söker skall vara väl integrerad i Sverige och måste kunna tala god svenska och kunna hjälpa barnen in i samhället med allt vad det innebär. Familjen kan också vara svensk.
Bra om familjen bor i närheten av Stockholm, men det är inte något krav.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Familjepoolen söker ett familjehem till en pojke i de unga tonåren från Afghanistan.
Familjen måste vara väl integrerad i det svenska samhället och kunna tala god svenska. Familjen kan också vara svensk.
Pojken behöver vara yngst i familjen och kan bo utanför Stockholm. Familjen behöver bestå av två personer och det är bra om en i familjen är praktiskt lagd eller har ett praktiskt yrke. Humor är viktigt och pojken behöver hjälp med skolarbetet och hjälp med att integreras i det svenska samhället.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-06 Nummer 2324
Familjehem med bredvidboende

Eskilstuna kommun söker ett familjehem med möjlighet att ta emot en flicka född 1999 i sin familj. Vi söker i första hand de familjehem som kan erbjuda ett bredvidboende eller separat boendedel. En viktig förutsättning är att ni bor i Eskilstuna eller dess närhet så att flickan kan gå gymnasiet i Eskilstuna.
Familjehemmet bör vara erfaret, ha tålamod och förmåga att kunna möta upp i föräldrakontakter och stötta flickan i dessa.

Om det stämmer på er familj är ni välkomna att höra av er för mer information!

Vi söker i följande län:
Västmanland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Andersson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-710 8713

E-post: eva.andersson16@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma

Socialtjänsten i Vänersborg är i behov av en familj som har möjlighet att ta uppdrag som jourfamilj, främst för ungdomar.

Att vara jourfamilj innebär att med kort varsel ta emot barn eller ungdomar, som behöver någon annanstans att bo under en kortare period, som längst 6 månader.
Som jourfamilj får ni ett månatligt arvode och ersättning för de omkostnader ni har för de barn och ungdomar som ni har boende hos er.

Vi söker er som har erfarenhet av egna barn och ungdomar, från arbete med barn eller familjehemsvård.
En vuxen behöver finnas hemma på heltid för att finnas till hands för barnet och för att kunna delta i de möten som kan bli aktuella.

Hör gärna av er till oss om ni vill veta mer om vad det innebär att vara jourhem.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britt Tyft

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: -

E-post: britt.tyft@vanersborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Roland Rossow

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0521-72 19 82

E-post: roland.rossow@vanersborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Ingela Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0521-72 19 28

E-post: ingela.johansson01@vanersborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-06 Nummer 2369
Skyddsboende/ Resursboende

Vi söker ett separat/eget boende i anslutning till resursboendet för en kvinna och hennes ca treåriga barn. Boendet måste vara möblerat och fullt fungerande. Resurspersonen måste finnas tillgänglig större delen av dagen.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Joacim

Befattning: Verksamhetsansvarig

Telefon: 0739838324

E-post: joacim@skyddsboende.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-06 Nummer 2368
Familjehem till 8-årig pojke

Vi söker en familj som har mycket tid, engagemang och tålamod. Han behöver vara yngst i familjen. Pojken tycker om hundar, cykla, bygga med klossar och fotboll. Viktigt att ni som familj är beredda att ge mycket stöd i skolarbete och med fritidsintressen.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christina Sandahl

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 086068212

E-post: christina.sandahl@haninge.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-06 Nummer 2367
Torsby kommun söker kontaktfamilj

Torsby kommun söker kontaktfamilj till ett syskonpar, en pojke född -09 och en flicka född -08. Syskonen är relativt nyanlända till Sverige. De kom till Sverige augusti 2014. Syskonen bor idag i Karlskoga kommun. Vi söker kontaktfamilj som har möjlighet att ta emot barnen varannan eller varje helg, inledningsvis varannan helg för att senare ev. utöka. Barnen går på skola och förskola vilket fungerar bra idag.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Wedin Persson

Befattning: Socialsekreterare/familjehemssekreterare

Telefon: 0560-161 48

E-post: linda.wedin.persson@torsby.se

Kontaktperson 2

Namn: Julia Nilsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0560-162 00

E-post: julia.nilsson@torsby.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-05 Nummer 2366

Landskrona stad söker jourhem till barn och ungdomar i åldern 0-18 år i närheten av Landskrona. Erfarenhet som familjehem krävs och det ska inte finnas mindre barn i familjen.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Boel Olausson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0418-473629

E-post: boel.olausson@landskrona.seVi söker familjehem till 16-årig pojke som behöver omplaceras i eller närheten av Lund. Pojken är social och självgående, gillar idrott framför allt fotboll.
Vi söker er som är trygga, stabila vuxna med engagemang, tid och plats för en till.
Vi ser helst att ni är utredda och har tidigare erfarenhet som familjehem.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning och tillgänglighet av våra erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-04 Nummer 2363

Har ni tid och utrymme för en åttaårig pojke som behöver familjehem i närheten av sina placerade syskon?
Vi söker hem i Täby, Vaxholm, Österåker och Norrtälje med omnejd.
Familjen får gärna ha egna barn i tonåren eller äldre hemmavarande barn.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemskonsulterna

Befattning: Familjehemskonsult

Telefon: 08 508 25 221

E-post: familjehem@stockholm.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-04 Nummer 2319
Familjehem till en 16-årig tjej

Herrljunga kommun söker ett kärleksfullt hem med tydliga gränser för en 16- årig tjej.
Tjejen går idag 1:a året på barn- och fritidsprogrammet och är till viss del behov av att motiveras i sitt skolarbete.
Hon bor idag i ett familjehem men behöver flytta.
Problematiken ligger i tilliten till andra vuxna samt att tjejen är lättpåverkad i sina relationer med jämnåriga, detta leder ibland till ett riskfyllt beteende.
Tjejen själv önskar att komma till en aktiv familj som gillar att hitta på saker, hon har ett intresse av sång, dans, önskar att placeras i Västra Götaland, Halland el i Jönköpings län.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lina Ingemarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0513-171 49

E-post: lina.ingemarsson@admin.herrljunga.se

Kontaktperson 2

Namn: Amanda Lindstad

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0513-171 96

E-post: amnada.lindstad@admin.herrljuga.se


Visa flera notiser från samma
2015-05-04 Nummer 2362

Familjepoolen söker ett familjehem till tonårsflicka som vill bo centralt i Jönköping. Familjen vi letar efter ska vara en stabil familj med mycket kärlek och humor men som också kan ge tydliga ramar och ha tid över till en tonåring som behöver det. Optimalt är om familjehemmet inte har andra placerade ungdomar. På grund av allergi så kan det inte finnas katter i familjen.

Vi söker i följande län:
Jönköping,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921318

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921255

E-post: pia.jonssom@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem till nya placeringar. Vår målgrupp är främst tonåringar och unga vuxna med varierande problematik men vi får också en del yngre placeringar.
Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenhet av jour-/kontaktfamiljs- eller familjehems uppdrag men det är inget krav och vi välkomnar även nya familjer.
Vi söker er som är trygga, stabila vuxna med engagemang, tid och plats för en till.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning och tillgänglighet av våra erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-30 Nummer 2359
Familjehem sökes till flicka född 97.

Söker familjehem till en flicka född 97. Flickan har ADHD med trotssyndrom. Har haft självskadebeteende och ett destruktivt beteende. Flickan behöver trygghet med regler, struktur och rutiner. Gärn två vuxna i familjen. Fördel om det inte bor så många andra barn eller ungdomar i familjen, i sådana fall inte i samma ålder.

Låter det intressant, hör av er så berättar jag mer.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Johanna Sjögren

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0590-61284

E-post: johanna.sjogren@filipstad.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-30 Nummer 2358
Familjehem sökes till 2-årig pojke

Familjehemsenheten i Helsingborg söker en trygg familj med två föräldrar som vill bli familjehem till en pojke på 2 år. Pojken behöver stabila vuxna som kan ge honom en bra uppväxt. Han kommer från en familj där det funnit stora brister både känslomässigt och omsorgsmässigt.
Vi förväntar oss att ni är ett tryggt, varmt och kärleksfullt familjehem som skall ha ett samarbete med pojkens biologiska nätverk. Samt ett samarbete med övriga syskons familjehem.
Det bör inte finnas några yngre barn i hemmet.
Det är önskvärt om familjehemmet finns max en timmes bilkörning från Helsingborg.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gabriella Persson Wall

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-106502

E-post: gabriella.wall@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-29 Nummer 2357
Familjehem sökes till flicka f.-01

Familjehem sökes till en flicka f.-01 som behöver en tydlighet och struktur i vardagen. Inga diagnoser eller egentlig egen problematik, utan placering pga brister i hemmiljön gällande gränssättning och vägledning. Har varit nedstämd under en tid och rispat sig ett par gånger på armarna.
Behöver ett familjehem som kan stötta och vägleda henne under tonåren och kan vara tydlig mot henne. Har missat stora delar av skolan under hennes nuvarande årskurs, pga skolkande. Föräldrar förmår inte att få henne till skolan.

Vid intresse hör av er så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sara Hart

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0590-61270 el. 0732703976

E-post: sara.hart@filipstad.se


Visa flera notiser från samma

Attendo jour och familj Syd är ett familjehemsföretag som ha samarbetspartners och familjehem i hela Södra Sverige. Vi växer nu och behöver mer famijlehem till vår verksamhet framförallt i Västra Götaland och Halland då behovet är stort.

Ni är redan idag familjehem eller har funderat ett tid på att bli familjehem. Ni är en stabil familj/ensamstående som känner att ni har tid och energi över att ta emot ett barn eller ungdom som är i behov av trygga vuxna.

Vi erbjuder våra familjehem:

Tillgång till erfaren konsulent dygnet runt via telefon
Regelbunda kontakter i hemmet med erfaren konsulent
Extern handledning vid placering
Utbildning
Gemenskap

Vi som arbetar på attendo är erfarna socialarbetare som arbetar många år inom socialtjänsten och med familjehemsvård. Vi gillar att jobba i team med våra familjehem och ge dem det stöd de behöver när de behöver det. Vi utreder familjehem enligt nya kälvestensmodellen och BRAfam formulär.

Ta gärna kontakt med oss via mejl eller telefon så kan vi berätta mer om hur vi arbetar!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Katarina Viitanen (Västra Götaland)

Befattning: Socionom/Famijlehemskonsulent

Telefon: 010-2112555

E-post: katarina.viitanen@attendo.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Kalin (Halland)

Befattning: Socionom/Familjehemskonsulent

Telefon: 010-2112553

E-post: anna.kalin@attendo.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker flertalet kvalificerade familjehem som vill ta emot ett barn/ungdom i sitt hem.

För närvarande söker vi ett par som kan ta emot en 14-årig pojke. Ni bör inte ha yngre barn boende hemma, men gärna ha djur. Vi söker efter sportintresserade vuxna som kan uppmuntra ett fotbollsintresse. Pojken har PTSD och har tidigare utsatt jämnåriga tjejer för övergrepp. Pojken bor för närvarande på behandlingshem. Parallellt med placering kommer teamet att arbeta med behandling. Pojken är i behov av ett tydligt föräldraskap och att en är hemma heltid inledningsvis för att stödja pojken med hans behov.

Familjehemmet ska vara ca tio mil från Uppsala.

Familjehem Fristad kännetecknas av att familjehemmen har hög närvaro av stöd från både konsulenter, behandlingsteam och handledare som läggs upp utifrån behov. Vårt breda stöd till familjerna möjliggör bra placeringar för ungdomarna.

Ersättning
Marknadsmässiga löner utifrån kompetens och erfarenhet. Skattefri kostnadsersättning tillkommer utöver den pensionsgrundande inkomsten.

För information kontakta Helena Hammerström för frågor och skriftlig intresseanmälan.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helena Hammerström

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 018-564593

E-post: helena@familjehemfristad.se

Kontaktperson 2

Namn: Thérèse G Johansson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 018-565496

E-post: therese@familjehemfristad.seSkyddsvärnet söker efter en familj som kan fungera stödjande för en kvinna med fyra barn. Familjen bör ha erfarenhet av att ha arbetat som familjehem eller kontaktfamilj tidigare. Kvinnan är i behov av mycket stöd, både mentalt och i vardagen gällande kontakter etc. Kvinnan och barnen har skyddat boendet och behöver hjälp att etablera sig på orten. Barnen är i behov av social samvaro med kontaktfamiljen. Hör av dig om du har frågor kring uppdraget. Obs! Erfarenhet av tidigare uppdrag krävs.

Vi söker i följande län:
Västerbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lisa Fridén

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-423 96 72

E-post: lisa.friden@skyddsvarnet.se


Visa flera notiser från samma

Skyddsvärnet söker omgående ett familjehem i Umeå till en 15-årig ensamkommande pojke från Afganistan. Familjehemmet behöver kunna ta emot pojken antingen enbart över sommarlovet eller som en fortlöpande placering.

Vi söker i följande län:
Västerbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lisa Fridén

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-4239672

E-post: lisa.friden@skyddsvarnet.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemmen KRUT bedriver förstärkt familjehemsvård med skräddarsytt stöd till familjer och placerade barn och ungdomar.
Stöd, handledning, dygnet-runt-jour och god ersättning för ett engagerande och spännande uppdrag - ring oss!

Vi söker i följande län:
Dalarna, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Pettersson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 015821559

E-post: eva.pettersson@familjehemmenkrut.se

Kontaktperson 2

Namn: Gitte Troll

Befattning: Familjehemskonsulent/ Dalarna

Telefon: 015821302

E-post: gitte.troll@familjehemmenkrut.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-28 Nummer 2349
Familjehem sökes till pojke född - 00

Norra Dalslands Familjehemsenhet söker ett erfaret familjehem åt en pojke född -00. Problematiken består av relationskonflikter inom familjen. Pojken har ett stort behov av trygghet, omsorg, rutiner och gränssättning. Familjehemmet ska ha god erfarenhet av ungdomar. Familjehemmet ska kunna skydda pojken från riskfyllda situationer, så som alkoholkonsumtion, skolk och vagabondage. Pojken har under lång tid haft en hög skolfrånvaro, vilket kräver ett stort engagemang från familjehemmets sida avseende att möjligöra en fungerande skolgång. Pojken har en diagnostiserad ADHD problematik.

Placering enligt SoL. Placeringen bedöms i nuläget att bli långvarig.

Intresseanmälan mottages via mail.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sandra Bokhult

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-17442

E-post: sandra.bokhult@amal.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-28 Nummer 2348
Familjehem i Västra Götaland eller Jönköpings län

Placeringsjouren inom Frösunda söker engagerade familjehem i Västra Götaland eller Jönköpingslän. Vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt samt löpande utbildning för våra familjehem. Låter det intressant? Kontakta Placeringsjouren på 020-228000 eller ansvarig Samordnare 010-130 5760 alternativt camilla.ritzmanbroo@frosunda.se

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Ritzman Broo

Befattning: Samordnare/Socionom

Telefon: 010-130 5760

E-post: camilla.ritzmanbroo@frosunda.se


Visa flera notiser från samma

Humana Familjehemsvård syd söker ett familjehem som kan ta emot man i 35-års ålder som ha en underhållsbehandling. Gärna avskiljt boende och med pendlingsavstånd till Lund, p g a den behandling som han genomgår.

Human Familjehemvård erbjuder familjehemmet:

Kontinuerlig handledning av konsulent

Tillgång till beredskap dygnet runt

Fortbildningar

Arvode och omkostnader

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Åsa Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent vuxen

Telefon: 0733206326

E-post: asa.jonsson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-04-27 Nummer 2346
Familjehem till en 16-årig flicka.

Österåkers kommun söker ett familjehem till en konstnärligt lagd flicka född 1998. Hon behöver få växa upp i en familj som är tålmodiga och engagerade. Då hon har diagnoserna PTSD och egentlig depression, första episod, av kronisk karaktär är det av vikt att ni som familj har kunskap inom psykiatri.

Önskvärt om ni bor i Österåkers kommun.

Nya familjehem erbjuds socialstyrelsens grundutbildning " Ett hem att växa i" vilket ger en god grund för att på ett bra sätt lyckas med uppdraget. Utöver det erbjuder vi fortlöpande utbildning, handledning och nära samarbete.

Vi ersätter uppdraget efter SKL:s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mats

Befattning: Övergaard

Telefon: 0854081460

E-post: mats.overgaard@osteraker.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-27 Nummer 2345
Österåkers kommun söker familjehem

Österåkers kommun söker trygga vuxna som kan vara ett kompletterande föräldrastöd till någon annans barn.
Uppdraget innebär ett tredelat ansvar mellan barnets föräldrar,socialförvaltningen och uppdragstagaren.
Det är viktigt att etablera en god relation till barnets biologiska föräldrar Målet i de flesta fall är att barnet ska kunna flytta hem igen även om det inte alltid är möjligt.
Nya familjhem erbjuds socialstyrelsens grundutbildning " Ett hem att växa i" vilket ger en god grund för att på ett bra sätt lyckas med uppdraget

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marita Svahn Jonsson

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 812 33

E-post: marita.svahnjonsson@osteraker.se

Kontaktperson 2

Namn: Mats Övergaard

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 814 60

E-post: mats.overgaard@osteraker.se


Visa flera notiser från samma

Norra Dalslands Familjerätts- och Familjehemsenhet söker ett familjehem till ett syskonpar. Det är två flickor som är åtta månader samt två år gamla. Placeringen bedöms i nuläget bli mycket långvarig. Placeringsbehovet grundar sig i att att barnen levt under omsorgssvikt i hemmet i form av känslomässig otillgänglighet och miljörelaterad vanvård.

Inga kända allergier eller behov av specialkost finns. Placering enligt SoL.

Vi söker i följande län:
Halland, Örebro, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Daniel Larsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-174 58

E-post: daniel.larsson@amal.se

Kontaktperson 2

Namn: Irene Ottosson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-174 52

E-post: irene.ottosson@amal.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-27 Nummer 2343

Vi söker familjehem och jourhem i Laholm och Halmstad.

Vi söker i följande län:
Halland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Malin Lindqvist

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0430-265 82

E-post: malin.lindqvist@laholm.se

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Gunnarsson

Befattning: Socialsekreterare mottaget

Telefon: 0430-265 55

E-post: charlotte.gunnarsson@laholm.se

Kontaktperson 3

Namn: Raphaela Bannehr

Befattning: Enhetschef

Telefon: 0430-265 50

E-post: raphaela.bannehr@laholm.se2015-04-24 Nummer 2342
INOM Humana Familjehemsvård söker jour- och familjehem till tonårsflickor

INOM Humana Familjehemsvård söker jour- och familjehem till tonårsflickor med beteendeproblematik.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning/fortbildningar
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/humanafamiljehem

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Feldhoff

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0723951932

E-post: susanne.feldhoff@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM Humana Familjehemsvård söker familjehem som kan ta emot en aktiv 5-årig pojke med beteendeproblematik. En vuxen ska vara hemma på heltid och det får inte finnas några jämnåriga barn eller andra barn/ungdomar med svår beteendeproblematik.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning/fortbildningar
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Följ oss gärna på Facebook:
Facebook.com/humanafamiljehem

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Feldhoff

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0723951932

E-post: susanne.feldhoff@inom.com


Visa flera notiser från samma

Kungsbacka kommun söker familjehem åt tonåringar.
Vi söker ett erfaret familjehem utan minderåriga barn som kan tänka sig att ta emot tonåringar med missbruksproblematik.

Vi önskar att ni bor inom två timmars bilfärd från Kungsbacka.

Förutsättningen för att kunna genomföra uppdraget är att en av familjehemsföräldrarna är hemma på heltid. Förutom arvode ersätter vi, givetvis, förlorad arbetsinkomst.

Vi erbjuder arvode som motsvarar uppdragets svårighetsgrad.

Du får handledning av professionella familjehemssekreterare som i sin tur har stöd av ett team av experter på missbruk och ungdomar.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Stefan Gullholm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300834873

E-post: familjehem@kungsbacka.se

Kontaktperson 2

Namn: Agneta Brogren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0300834500

E-post: familjehem@kungsbacka.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-23 Nummer 2341
Familjehem sökes i Pålsboda!

Familjehemsenheten Hallsberg och Kumla söker nu efter ett familjehem beläget i Pålsboda med dess omnejd, för ett alternativt två barn i tidiga tonåren.

Vi söker i följande län:
Örebro,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jessica Elofsson

Befattning: Sakkunnig socialsekreterare

Telefon: 019-588696

E-post: jessica.elofsson@kumla.se

Kontaktperson 2

Namn: Christer Persson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 019-588696

E-post: jessica.elofsson@kumla.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-22 Nummer 2338

söker ett familjehem i, eller i närheten av, Olofström till en ensamkommande pojke från Syrien, född -97. Han har varit i Sverige sedan dec -14.

Familjehemmet kommer att kontrakteras av VoB/Familjehemsresursen vilket innebär tillgång till konsulentstöd även utanför kontorstid samt ekonomisk ersättning överstigande SKL:s riktlinjer.

Välkommen att ta kontakt via e-post för ytterligare info!

Vi söker i följande län:
Blekinge,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-22 Nummer 2337
Intresserade av att bli familjehem eller kontaktfamilj? Besök oss på mässan i Kumla!

Familjehemsenheten Hallsberg och Kumla kommer finnas på plats på företagsmässan som äger rum i Weidermans Buss Arena i Kumla fredag den 24 och lördag den 25 april. Är Ni intresserade av att veta mer kring vad det innebär att vara familjehem eller kontaktfamilj är ni välkomna att besöka oss i vår monter, så berättar vi gärna mer.

Mässan är öppen kl. 13-19 på fredagen och kl. 10-16 på lördagen.

Med vänlig hälsning
Familjehemsenheten Hallsberg och Kumla

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Värmland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jessica Elofsson

Befattning: Sakkunnig socialsekreterare

Telefon: 019-588696

E-post: jessica.elofsson@kumla.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-22 Nummer 2336
Familjehem i Karlshamn med omnejd sökes

Familjehem sökes för två barn, en flicka 4 år och en pojke 2 år. Flickan har barnomsorg utanför Karlshamn och det är önskvärt att hon får fortsätta där. Pojken är i behov av barnomsorgsplats. Båda tycker om att leka utomhus. Inga kända allergier eller sjukdomar. Har umgänge med en av vårdnadshavarna.

Vi söker i följande län:
Blekinge,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Claudia Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare/socialsekreterare

Telefon: 0454-817 33

E-post: claudia.hahnjohansson@karlshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Linda Ekström

Befattning: Familjehemssekreterare/socialsekreterare

Telefon: 0454-816 41

E-post: linda.ekstrom@karlshamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Beatrice Brandt

Befattning: beatrice.brandt@karlshamn.se

Telefon: 0454-817 14

E-post: beatrice.brandt@karlshamn.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker ett somaliskt familjehem för en pojke 16 år som kommer från Somalia. Pojken har nu bott några år i Sverige och pratar bra svenska, men trivs bäst med att bo i en somalisk familj. Pojken har god kontakt med sitt biologiska nätverk, går i skolan och simmar på fritiden. Det är en trevlig pojke som kommer väl överens med vuxna omkring honom och med barn i hans egen ålder.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemskonsulterna

Befattning: Familjehemskonsult

Telefon: 08-50825221

E-post: familjehem@stockholm.se


Visa flera notiser från samma

Två familjehem nära varandra, kanske släkt eller grannar, som vill samarbeta kring placering av fyra syskon i åldrarna mellan 2,5 år och 9 år. Vi söker varma, trygga familjer med utrymme både praktiskt och i hjärtat för att ta emot syskonen. Gärna familjer med djur. Barnen har umgänge med sitt biologiska nätverk. Vi erbjuder kontinuerlig handledning, stöd och utbildningar till våra familjehem.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemskonsulterna

Befattning: Familjehemskonsult

Telefon: 08-508 25 221

E-post: familjehem@stockholm.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-16 Nummer 2273
Familjehem i Stockholmsområdet sökes till 17-årig pojke

med intresse för båtar/fartyg, historia och samhällsvetenskap. Anledning till placeringen är brister i hemförhållandena, ej missbruk el kriminalitet. Vi söker en trygg familj med ramar och struktur och med intresse och förståelse för barn/ungdomar med diagnoser. Gärna en familj med djur. Vi erbjuder kontinuerlig handledning, stöd och utbildningar till stadens familjehem.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemskonsulterna

Befattning: Familjehemskonsult

Telefon: 08-508 25 221

E-post: magnus.nilson@stockholm.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker en varm och trygg familj där någon av de vuxna arbetar hemma eller deltid till en 15-årig flicka som är konstnärlig, tycker om musik och att skriva. Anledningen till placeringen är brister i hemförhållanden. Det får gärna finnas jämnåriga i familjehemmet. Flickan vill inte bo på landsbygden. Hon har inga allergier och gillar katter. Vi erbjuder kontinuerlig handledning, stöd och utbildningar till våra familjehem.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemskonsulterna

Befattning: Familjehemskonsult

Telefon: 08-50825221

E-post: familjehem@stockholm.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker en varm och trygg familj med utrymme både praktiskt och i hjärtat för att ta emot denna flicka. Anledningen till placeringen är omsorgsbrist. Gärna en familj med djur. Hon har umgänge med sina föräldrar och sina bröder.
Vi erbjuder kontinuerlig handledning, stöd och utbildningar till våra familjehem.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemskonsulterna

Befattning: Familjehemskonsult

Telefon: 08-508 25 221

E-post: familjehem@stockholm.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-16 Nummer 1249

Vi söker fler familjer, både par och ensamstående att samarbeta med och som kan ta emot ungdomar i sitt hem för kortare eller längre tid. Vi söker också familjer som kan ta emot syskon. För familjer utan tidigare erfarenhet av att vara familjehem erbjuder vi en grundutbildning. Vi erbjuder också ett intressant och varierat fortbildningsprogram samt stöd och handledning.

Besök oss gärna på:
www.stockholm.se/familjehem
www.facebook.com/familjehemstockholm
www.twitter.com/familjehemsthlm

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemskonsulterna

Befattning: Familjehemsinspektör

Telefon: 08-508 25 221

E-post: familjehem@stockholm.se


Visa flera notiser från samma

Vill du och din familj vara jourhem för asylsökande barn?

Resursteamen Barn och Ungdom är en kommunal icke vinstdrivande enhet inom socialförvaltningen i Stockholms stad. Vi söker par, ensamstående och familjer som vill blir kontrakterade som jourhem för att ta emot ensamkommande flyktingungdomar från 14 år och uppåt under asylprocessen.

Ett barn bor i ett asylboendet i väntan på permanent uppehållstillstånd eller avslag. Det är en viktig del av mottagandet och introduktionen in i det svenska samhället.

Att vara ett kontrakterat jourhem innebär att man förbinder sig att ta uppdrag under hela avtalstiden och att man har en fast månadsersättning. Vi vill också att en vuxen är hemma på heltid.

Vi erbjuder:

- Individuell handledning och tät kontakt med stöd i vardagen av erfarna familjevårdsinspektörer
- Grupphandledning
- Utbildningar och kurser
- Nära samarbete med enheter inom socialtjänsten i Stockholms stad

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information!

Besök oss gärna på
www.stockholm.se/familjehem
www.facebook.com/familjehemstockholm
www.twitter.com/familjehemsthlm

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Ydeklev

Befattning: Gruppledare/ Familjevårdsinspektör

Telefon: 08-508 25 235

E-post: camilla.ydeklev@stockholm.se


Visa flera notiser från samma

INOM Humana familjehemsvård söker familjehem i Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors kommun.

Vi söker familjer som kan ta emot ett barn, en ungdom eller en vuxen i sitt hem för en längre eller en kortare tid.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Följ oss gärna på Facebook:

Facebook.com/humanafamiljehem

Vi söker i följande län:
Västerbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Federico Luna

Befattning: Enhetschef

Telefon: 070-2911915

E-post: f.luna@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM Humana familjehemsvård söker familjehem i Örnsköldsvik, Härnösand, Sollefteå, Kramfors och Sundsvalls Kommun.

Vi söker familjer som kan ta emot ett barn, en ungdom eller en vuxen i sitt hem för en längre eller en kortare tid.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Följ oss gärna på Facebook:

Facebook.com/humanafamiljehem

Vi söker i följande län:
Västernorrland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Charlotte Selin

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-747 87 13

E-post: charlotte.selin@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM Humana familjehemsvård söker familjehem i Piteå, Älvsbyn, Boden, Luleå och Skellefteå Kommun.

Vi söker familjer som kan ta emot ett barn, en ungdom eller en vuxen i sitt hem för en längre eller en kortare tid.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Följ oss gärna på Facebook:

Facebook.com/humanafamiljehem

Vi söker i följande län:
Västerbotten, Norrbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linnea Gideonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-244 71 79

E-post: linnea.gideonsson@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM Humana familjehemsvård söker familjehem i Västernorrland och Jämtlands län.

Vi söker familjer som kan ta emot ett barn, en ungdom eller en vuxen i sitt hem för en längre eller en kortare tid.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Vi söker i följande län:
Jämtland, Västernorrland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Charlotte Selin

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-7478713

E-post: charlotte.selin@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM Humana familjehemsvård söker familjehem i Norrbotten och Västerbottens län.

Vi söker familjer som kan ta emot ett barn, en ungdom eller en vuxen i sitt hem för en längre eller en kortare tid.

Vi erbjuder:

Kontinuerlig handledning
Utbildning
Ekonomisk ersättning på heltid
Möjlighet till stöd dygnet runt

Välkomna att höra av er till oss för mer info!

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Vi söker i följande län:
Västerbotten, Norrbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linnea Gideonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-2447179

E-post: linnea.gideonsson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-04-15 Nummer 2188
Familjehem sökes till 14-årig flicka

Upplands-Bro kommun söker familjehem till en 14-årig flicka gärna nära Uppsala. Flickan har intresse av hästar. Flickan har ångest och självskadebeteende. Hon har en komplex föräldrasituation. Hon behöver en lugn och stabil tillvaro där det finns struktur för att klara av skolarbetet samt för att må bättre. I familjehemmet bör det inte vara allt för många barn.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Therese Levin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-581 695 43

E-post: therese.levin@upplands-bro.se

Kontaktperson 2

Namn: Anders Fransson

Befattning: Samordnare

Telefon: 08-581 694 32

E-post: anders.fransson@upplands-bro.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-14 Nummer 2330
Familjehem sökes till syskonpar

Familjehemsenheten i Helsingborg söker en trygg familj med två föräldrar som vill bli familjehem till ett syskonpar i förskoleåldern, 3 och 4,5 år gamla. Flickorna behöver stabila vuxna som kan ge dem en bra uppväxt. De kommer från en familj där det funnit stora brister både känslomässigt och omsorgsmässigt.
Vi förväntar oss att ni är ett tryggt, varmt och kärleksfullt familjehem som skall ha ett samarbete med flickornas biologiska nätverk. Samt ett samarbete med övriga syskons familjehem.
Det bör inte finnas några yngre barn i hemmet.
Det är önskvärt om familjehemmet finns max en timmes bilkörning från Helsingborg.

Hör gärna av dig för mer information!

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gabriella Persson Wall

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-106502

E-post: gabriella.wall@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-14 Nummer 2329
Västra Göteborg söker erfaret familjehem till 13-årig pojke

Vi söker ett erfaret familjehem till en 13-årig pojke som idag vistas på institution och inte kan flytta hem pga föräldrarnas oförmåga att samarbeta. Pojken har haft ett cannabisberoende men är idag drogfri och ber om att få en chans till ett bättre liv. Hans intressen är bl a motorcross och sport. Ni ska som familjehem ha erfarenhet av liknande uppdrag och kommer att få förstärkt stöd och handledning, i den omfattning som krävs. Vi söker en familj med förståelse, uthållighet och ett brinnande intresse för att hjälpa ett utsatt barn till en god framtid. En person bör vara hemma på heltid.

Tacksam för svar via mail i första hand.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Margareta Roos

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-366 42 31

E-post: margareta.roos@vastra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-14 Nummer 2199
Avlastningshem sökes i närheten av Uddevalla

Västra Göteborg söker ett avlastningshem till 11-årig flicka placerad i familjehem. Familjehemmet behöver avlastning och det skulle även vara positivt för flickan att få ett eget utrymme regelbundet. Det är en go tjej som tycker om att delta i olika aktiviteter.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Margereta Roos

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-3664231

E-post: margareta.roos@vastra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem till nya placeringar. Vår målgrupp är främst tonåringar och unga vuxna med varierande problematik men vi får också en del yngre placeringar.
Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenhet av jour-/kontaktfamiljs- eller familjehems uppdrag men det är inget krav och vi välkomnar även nya familjer.
Vi söker er som är trygga, stabila vuxna med engagemang, tid och plats för en till.

Av oss får ni omfattande stöd, handledning och tillgänglighet av våra erfarna familjehemskonsulenter.
Kontakta oss om du/ ni vill göra en insats och öppna ert hem.

Ring eller maila:
Susanne Sjölin - familjehemsansvarig
Tel: 070-953 1564 – kontor 042-29 20 90
susanne.sjolin@jn-utveckling.se

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Skåne,

Visa kontaktuppgifterna

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Sjölin

Befattning: Föreståndare

Telefon: 0709-53 15 64

E-post: susanne.sjolin@jn-utveckling.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-13 Nummer 2325
Söker familjehem i Uppsala för 16-årig pojke.

Vi söker er som främst redan är utredda familjehem och som har intresse för att hjälpa ensamkommande barn.
Pojke 16 år från Afganistan, har skolgång i Uppsala samt sin vän krets. Talar mycket bra svenska. Pojken önskar en etnisk svensk familj. Ni bor gärna centralt i Uppsala med goda förbindelser.
Tacksam för era svar.

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Joakim Bergkvist

Befattning: Verksamhetsledare

Telefon: 0733662076

E-post: joakim@hoppet.nu


Visa flera notiser från samma

Vi söker en träningsfamilj/ familjehem som tillsammans med ett team vill arbeta i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC ( Multidimensional Treatment Foster Care). Behandlingsprogrammet vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.
* Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar.
* Behandlingstiden är 7-12 månader.
* Målet är oftast att ungdomen ska komma hem till
sina föräldrar igen.
* En vuxen behöver vara hemma på heltid.
* Heltidsersättning samt omkostnad utgår.
* Som träningsfamilj får man grundutbildning,tät och kontinuerlig handledning samt tillgång till jour 24/7

Just nu är vi i behov av att förstärka vår fantastiska familjehemsgrupp med en familj till. Vi söker en familj som bor max en timmes resväg från vårt kontor i Lund.
Vill ni veta mer? Slå en signal så berättar vi gärna!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Andersson

Befattning: Träningsfamiljskonsulent

Telefon: 0733-229972

E-post: anneli.andersson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-04-10 Nummer 2323

söker ett familjehem, helst i Skåne, till pojke, f -99. Högfungerande autism. Intressen: musik och växter. Ej yngre barn och gärna djurfritt.

Välkommen att ta kontakt via e-post!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-09 Nummer 2322

Vi söker en träningsfamilj som tillsammans med ett team vill arbeta i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC ( Multidimensional Treatment Foster Care). Behandlingsprogrammet vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.
* Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar.
* Behandlingstiden är 7-12 månader.
* Målet är oftast att ungdomen ska komma hem till
sina föräldrar igen.
* En vuxen behöver vara hemma på heltid.
* Heltidsersättning samt omkostnad utgår.
* Som träningsfamilj får man grundutbildning,tät och kontinuerlig handledning samt tillgång till jour 24/7

Just nu är vi i behov av att förstärka vår fantastiska Träningsfamiljsgrupp med en familj till. Ni bör bo max en timmes resväg från vårt kontor i Stockholm.
Vill ni veta mer? Slå en signal så berättar vi gärna!
Vi söker i följande län:
Södermanland, Västmanland, Stockholmslän, Uppsala.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Madelene Tannarp

Befattning: Träningsfamiljskonsulent

Telefon: 072-5377790

E-post: madelene.tannarp@inom.com


Visa flera notiser från samma

Familjepoolen är en kommungemensam, icke vinstdrivande, verksamhet som rekryterar familjehem till fem kommuner i nordvästra Stockholmsområdet.

Vi söker en trygg familj med två föräldrar som vill bli familjehem till ett syskonpar i lågstadieåldern. Barnen behöver stabila vuxna som kan ge dem en bra uppväxt, finnas med dem på vägen till vuxenlivet och även efter att de tagit studenten.

Vi ser till att ni som familjehem får en grundutbildning och möjlighet till extern handledning förutom det stöd och den vägledning kommunen kommer ge er i vardagen.

Vi söker i följande län:
Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 3

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker boende för en mamma med fem barn som är i behov av skydd. Barnen är i skolåldern och familjen vill gärna bo i "bredvidboende". Familjehemmet bör ha erfarenhet av personer med skyddsbehov och vara beläget någorlunda centralt och med närhet till en större ort.

Skyddsvärnet erbjuder konsulentstöd handledning dygnet runt.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lisa Fridén

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070-423 96 72

E-post: lisa.friden@skyddsvarnet.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-08 Nummer 2318

Familjehemsenheten Hallsberg och Kumla söker nu efter ett familjehem till ett syskonpar. Pojken är född 03 och flickan 01. Barnen kommer från en familj där det finns psykisk ohälsa. Vi eftersöker ett familjehem som kan ta emot båda syskonen.Båda barnen har egna svårigheter och behöver stöd och stöttning.

Det är önskvärtvärt om familjehemmet finns i sydnärke.

Vi söker i följande län:
Örebro,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christer Persson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 019 58 85 75

E-post: christer.persson@kumla.se

Kontaktperson 2

Namn: Marie Svedberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 019 58 83 38

E-post: marie.svedberg@kumla.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-08 Nummer 2317
Familjehem sökes till pojke född 2000

Pojken har inga diagnoser. Svåra uppväxtförhållanden och traumatisk barndom. Fungerande skolgång. Bott i familjehem i nio år där han inte längre kan vara kvar. Pojken är i stort behov av närvarande vuxna för vägledning och gränssättning samt ett familjehem som är känslomässigt och tryggt.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Västmanland, Uppsala, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Sandberg

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 021-392256

E-post: anna.sandberg@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-08 Nummer 2316
Familjehem till ensamkommande

Placeringsjouren inom Frösunda söker engagerade familjehem i Västra Götaland eller Jönköpingslän som kan ta emot ensamkommande barn. Vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt samt löpande utbildning för våra familjehem. Låter det intressant? Kontakta Placeringsjouren på 020-228000 eller ansvarig Samordnare 010-130 5760

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Ritzman Broo

Befattning: Samordnare

Telefon: 010-130 5760

E-post: camilla.ritzmanbroo@frosunda.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-07 Nummer 2314
Lerums Kommun söker familjehem till

En gosse född 2003 som för närvarande är på HVB hem. Pojken är SoL placerad. Modern som är ensamstående bor med tre av syskonen under skyddad adress på Västkusten. Två yngre systrar är familjehemsplacerade i ett av våra familjehem. Under våren har vi sökt familjehem i närheten av HVB hemmet för att om möjligt kunna låta gossen gå kvar i skolan där han fungerar väldigt bra. Vi har inte lyckats hitta något lämpligt familjehem där och får nu istället vända blicken åt Västkusten. Modern vill inte ha hem sonen vilket är en stor tragik för honom. Hon är inte tydlig i sina motiv vilket komplicerar problematiken för gossen. Gossen behöver ett stabilt familjehem och det är en fördel om han kan vara yngst. Han är numera själv inställd på att bo i familjehem. Under vistelsen på HVB hemmet har han utvecklats mycket positivt och är nu i det skede att en överflytt till familjehem är lämplig. I nuläget tänker man att han ska gå färdig skolterminen ut men att man påbörjar en planering för utflytt till sommaren. Gossen har behov av stöd gällande skolarbetet och att man kan ge vägledning och stöd i kontakt med andra barn. Det krävs stabila vuxna som orkar vara tydliga, konsekventa, kärleksfulla och tålmodiga. Familjehemmet förväntas ha engagemang, erfarenheter och kunskaper om barn med svårigheter samt ha förmåga hantera föräldrakontakter. Det är en intensiv, glad och stundom krävande gosse. Hans intressen är golf, innebandy, dataspel.

Familjehemmet kan erbjudas stöd och handledning av handledarutbildad familjehemssocionom

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: UllaCarin Andersson

Befattning: Aukt.socionom/Familjehemssocionom

Telefon: 0302-521024

E-post: ullacarin.andersson@lerum.se

Kontaktperson 2

Namn: Ingemar Skärström

Befattning: Familjehemssocionom

Telefon: 0302-521410

E-post: Ingemar.Skarstrom@lerum.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-07 Nummer 2313
Söker familjehem/Jourhem/Kontaktfamilj

Hej. Söker en familj som vill bli eller kanske redan är ett familjehem. Vi ser gärna att du har efarenhet av barn och ungdomar men ännu viktigare har ett engagemang för den som verkligen behöver det. Bra stöd, utbildning och handledning.
Välkommen in med din ansökan, behovet är stort.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanland, Uppsala, Västerbotten, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Joakim Bergkvist

Befattning: Utvecklingsledare

Telefon: 0733662076

E-post: joakim@hoppet.nu


Visa flera notiser från samma
2015-04-01 Nummer 2312
Norra Dalslands familjehemsenhet söker en kontaktfamilj

Norra Dalslands familjehemsenhet söker en kontaktfamilj som kan ta emot en flicka född -01. Kontaktfamiljen ska vara belägen i Karlstad, Trollhättan, Vänersborg eller Arvika. Flickan skall vistas hos kontaktfamiljen från fre-sön, varannan vecka.

Problematiken består av relationskonflikter mellan mor och dotter, vilket gjort att både mor och dotter önskar att få komma bort ifrån varandra under en tid. Kontaktfamiljens uppdrag är bland annat att se till att flickan får en aktiv fritid där hon ges möjlighet att träffa andra jämnåriga. Vidare har flickan behov av tydlig vägledning och gränssättning av trygga, stabila och förutsägbara vuxna.

Intresseanmälan mottages via mail

Vi söker i följande län:
Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sandra Bokhult

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 0532-17442

E-post: sandra.bokhult@amal.se


Visa flera notiser från samma
2015-04-01 Nummer 2311
Familjehem till ensamkommande barn sökes.

Staffanstorps kommun söker familjehem till ensamkommande barn.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Thomsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046- 25 11 11

E-post: linda.thomsen@staffanstorp.se


Visa flera notiser från samma

Ensamkommande flyktingbarn i Tyresö
behöver en familj!
Tyresö kommun har ett stort behov av familjehem
som kan ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Som familjehem för ensamkommande flyktingbarn
förväntas du att kunna ta emot pojkar från 15 år och uppåt. Du ska fungera som en god förebild och
kunna vägleda ungdomarna till ett självständigt liv
i Sverige.

Ersättning utgår enligt kommunförbundets rekommendationer.
Kommunen ger dig och din familj stöd och handledning
under hela placeringstiden.

Intresserad?
Kontakta oss!

Elvira Berggren, familjehemssekreterare
08-57 82 9109
elvira.berggren@tyreso.se

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Elvira Berggren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-57 82 9109

E-post: elvira.berggren@tyreso.se2015-04-01 Nummer 2309
Kontaktperson

Staffanstorps kommun söker kontaktperson till en pojke i övre tonåren. Hör gärna av er för mer information.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Thomsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046- 25 11 11

E-post: linda.thomsen@staffanstorp.se


Visa flera notiser från samma

Det finns många ensamkommande flyktingbarn i Stockholms nordvästkommuner som behöver en familj att bo permanent i. De här barnen behöver vuxna som är beredda att finnas kvar för dem oavsett om de senare återförenas med sina föräldrar, flyttar tillbaka till sitt hemland eller blir kvar här och ska bilda familj och arbeta i vårt land.
De familjer vi söker ska vara villiga att göra en insats som varar över tid. Vi letar inte jourhem och våra placeringar är alltid planerade. Du får uppdraget genom någon av våra medlemskommuner och det är från kommunen Du får det fortsatta stödet under placeringstiden.
Familjepoolen är en kommungemensam, icke vinstdrivande verksamhet. Vi söker Dig som vill göra en insats för ett barn utan att se uppdraget som en möjlighet till försörjning. Tanken är att Du ska kunna förvärvsarbeta utanför hemmet under tiden som barnet bor hos Dig. Vid behov kan Du behöva ta tjänstledigt, särskilt i början av en placering, och kommunen ersätter då förlorad arbetsinkomst.
Om du vill veta mera om Familjepoolen kan du gå in på vår hemsida och läsa mera. För att bli uppringd av oss kan du fylla i formuläret under Kontakta oss på hemsidan.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pia Jonsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 55

E-post: pia.jonsson@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 213 18

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 3

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08 579 212 56

E-post: mats.berglind@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-31 Nummer 2307

Cean är trygghet och förändring barn och unga Familjehemsorganisation där vi erbjuder mycket kvalificerade familjer med tillgång till utredning, stöd och behandling.

Vi söker i följande län:
Jämtland, Uppsala, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Fredrik Götze

Befattning: Placeringsansvarig

Telefon: 0708-39 93 55

E-post: fredrik.gotze@cean.se2015-03-31 Nummer 1651
Jourhem sökes

Jourhem sökes med plats för barn i ålder 0-19 år!
Jourhemsgruppen i Linköping behöver utökas med ytterligare familjer som bor i Linköping eller dess närhet.
Vi söker trygga, stabila och flexibla familjer med tid, tålamod, utrymme och förmåga att samarbeta med socialtjänsten, biologiska föräldrar och andra som finns runt barnet.
Barn som blir akutplacerade befinner sig oftast i en krisartad situation och det gäller att bemöta dem med omtänksamhet, förståelse och respekt.
Under tiden som barnet bor i jourhemmet ansvarar de vuxna för att ta hand om barnet och ge omvårdnad och trygghet, hjälpa till med läxor, skjutsa till aktiviteter och liknande.

Att vara jourfamilj innebär att en i familjen är hemarbetande och erhåller ett månatligt arvode samt omkostnadsersättning. Ni kommer att få arbetskamrater i form av andra jourföräldrar som ni träffar regelbundet, kontinuerlig handledning i grupp samt fem veckors ledighet per år med arvode.
Vi lägger stor vikt vid personlig mognad och livserfarenhet! Ni behöver ha erfarenhet av barn och ungdomar, egna eller andras.
Intresserad? Ring oss!

Resursgruppen, Socialkontoret
socialsekreterare Margareta Nilsson, 013-263693
e-post :margareta.nilsson2@linkoping.se
socialsekreterare Britt Marie Niklasson, 013-206523
e-post:britt-marie.niklasson@linkoping.se
kansli: 013-206099

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: margareta Nilsson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 013-263693

E-post: margareta.nilsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-31 Nummer 2304
Staffanstorps kommun söker familjehem till en pojke i yngre tonåren.

Vår pojke har behov av trygga och stabila vuxna med mycket tid och ett stort engagemang. Han behöver stöd i skolarbetet, i kamratrelationer och för en utvecklande fritid.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Thomsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-25 11 11

E-post: linda.thomsen@staffanstorp.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-31 Nummer 2303
Staffanstorps kommun söker familjehem till ett barn i förskoleåldern.

Ni behöver vara känslomässigt engagerade och närvarande för att erbjuda barnet den trygghet och stabilitet som behövs. Barnets biologiska nätverk finns i närområdet och barnet har behov av att hålla en god kontakt med nätverket. Placeringen kommer troligtvis att kvarstå under barnets uppväxt. Hör gärna av er för mer information.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Thomsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-25 11 11

E-post: linda.thomsen@staffanstorp.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-30 Nummer 2270
Familjehem

Trelleborgs kommun söker ett familjehem till två pojkar som är 8 och 12 år. Hör gärna av er för vidare information.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Frederick Dahlqvist-Björklund

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410734150

E-post: fredrik.dahlqvist-bjorklund@trelleborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Sofia Sjöberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-733892

E-post: sofia.sjoberg@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-30 Nummer 2302
Osby kommun söker familjehem till funktionsnedsatt 9-årig flicka

9-årig flicka med autismspektrumproblematik samt begåvningshandikapp behöver familjehemsplaceras under sin uppväxt.
Gärna på landet med djur.
Viktigt att hålla kontakt med biologiskt nätverk.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Lovén-Ohlsson

Befattning: LSS-handläggare

Telefon: 070/93 18 227

E-post: lena.loven@osby.se2015-03-30 Nummer 2301
Familjehem till 6-årig pojke

Trelleborgs kommun söker ett familjehem till en 6-årig pojke. Stor erfarenhet krävs. Hör gärna av er för mer information.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Frederick Dahlqvist-Björklund

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410734150

E-post: fredrik.dahlqvist-bjorklund@trelleborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Sofia Sjöberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-733892

E-post: sofia.sjoberg@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker just nu en erfaren familj som tidigare haft placeringar, för placering av tonårsflicka med ADD. Då flickan har sin familj i Falköping är det önskvärt med placering i närheten.
Flickan har djurintresse.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gun Barrljung

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0515-88 53 20, 070-674 50 71

E-post: gun.barrljung@falkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Klara Eckervald

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0515-88 53 20, 070-209 60 25

E-post: klara.eckervald@falkoping.se2015-03-30 Nummer 2170
Familjehem sökes!

Burlövs kommun söker familjehem till barn i åldern 0-18 år. Har ni tid, engagemang, känslomässigt utrymme och vilja att öppna ert hem för ett barn? Tveka inte att höra av er till oss!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Susanne Nilsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0709-639160

E-post: susanne.nilsson@burlov.se

Kontaktperson 2

Namn: Pia Holmgren

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0709-639646

E-post: pia.holmgren@burlov.se

Kontaktperson 3

Namn: Ann Christopherson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0709-639371

E-post: ann.christopherson@burlov.seInom Humana familjehemsvård söker familjehem i Skaraborg och Jönköpings län som kan ta emot ett syskonpar, 4 och 6 år gamla flickor.

Vi söker även familjehem som kan ta emot barn och ungdomar i sitt hem samt träningsfamiljer som tillsammans med ett team arbetar i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC.

Som familjehem åt INOM Humana får man:
kontinuerlig enskild handledning
grupphandledning
grundutbildning och fortbildning
tillgång till beredskap dygnet runt
arvode och omkostnad.

Välkomna att höra av er till oss för mer information!

Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mariann Walkeapää

Befattning: Teamledare

Telefon: 0725-77 05 85

E-post: mariann.walkeapaa@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Lotta Olsen-Liljegren

Befattning: Träningsfamiljskonsulent

Telefon: 0739-64 14 00

E-post: lotta.olsen-liljegren@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-03-27 Nummer 2295
Perstorps Kommun söker familjehem till en 4-årig pojke i Nordvästra Skåne

Perstorps Kommun söker ett familjehem till en 4-årig pojke i Nordvästra Skåne med en eventuell plats för ett mindre syskon. Barnen är i behov av ett tryggt och stabilt familjehem där umgänget med nätverket prioriteras.

Välkomna att höra av er.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Carola Frohm

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0435-391 11

E-post: carola.frohm@perstorp.se2015-03-24 Nummer 2293
Familjehem sökes till två bröder 6 och 14 år

Har ni plats för detta syskonpar som är i stort behov av omsorg och värme.
Familjehemmet bör vara beläget så att 14-åringen kan gå kvar i skolan i Trollhättan.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Roland Rossow

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0521-721982

E-post: roland.rossow@vanersborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-23 Nummer 2189
Familjehem sökes till 14-årig pojke

Upplands-Bro kommun söker familjehem till en 14-årig pojke i kommunerna runt Stockholm eller i Mälardalen. Han är i jourhem och där fungerar det bra. Han upplevs som en trevlig och lätt att tycka om. Helst inte mer än två/tre timmars bilresa från Stockholm. Pojken har ADHD och i hemmiljön har våld förekommit. Pojken har behov av en tydlig struktur och gränssättning på ett varmt sätt. Han har behov av att bli "sedd" och bekräftad av vuxna.

Vi ser gärna att ni har erfarenhet och att ni är utredda sedan tidigare.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Therese Levin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-581 695 43

E-post: therese.levin@upplands-bro.se

Kontaktperson 2

Namn: Anders Fransson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-581 694 32

E-post: anders.fransson@upplands-bro.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-20 Nummer 2291
Familjehem sökes till syskonpar

Två bröder, 3 och 5 år gamla, f n jourplacerade, med anledning av föräldrarnas missbruk. Pojkarna har bevittnat våld.
Vi söker ett familjehem i Nyköping med omnejd. Barnens mamma genom går f n behandling för missbruk och målsättningen är att de ska kunna bo med henne när situationen är tillräckligt stabil.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Frank

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0155-248556

E-post: anna.frank@nykoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Lena Ling

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0155-24 81 19

E-post: lena.ling@nykoping.se

Kontaktperson 3

Namn: Sandra Stål

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 0155-45 78 64

E-post: sandra.stal@nykoping.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-20 Nummer 2290
Erfaret familjehem sökes till en tjej i yngre tonåren

Norrköpings kommun söker ett familjehem till en tjej född 2001 som för närvarande bor på HVB-hem.

Vi söker ett erfaret familjehem med vana av ungdomar med diagnos och ett utåtagerande beteende. Familjehemsföräldrarna bör vara tydliga, tålmodiga och kunna bidra med mycket struktur. Familjehemmet får gärna vara beläget cirka en timmas bilresa från Norrköping. Det är viktigt att familjehemmet inte har barn i samma ålder som den tjej som ska placeras.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Carolina Jarl

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 011-152481

E-post: carolina.jarl@norrkoping.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-20 Nummer 2289
Familjehem i Katrineholm med omnejd sökes till 17-årig tjej

Norrköpings kommun söker familjehem till 17-årig tjej som kommer att börja gymnasiet hösten 2015. Vi söker ett familjehem med erfarenhet av tonåringar. Familjehemmet bör vara behjälpligt med att stödja tjejen i kontakten med hennes biologiska nätverk. Familjehemmet ska även vara ett stöd till en fungerande skolgång och eventuell traumabearbetning.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Carolina Jarl

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 011-152481

E-post: carolina.jarl@norrkoping.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-17 Nummer 2286
9-årig pojke söker familjehem

Heby kommun söker familjehem till en 9-årig pojke.
Vi förväntar oss att ni är ett tryggt, varmt och kärleksfullt familjehem som kan tänka er ett samarbete med pojkens biologiska nätverk. Samt ett samarbete med övriga syskons familjehem.

Det kommer att behövas träning i sociala kontakter och stöd i att pröva olika aktiviteter som han aldrig fått möjlighet till att pröva.

Pojken kan komma att behöva genomgå traumabehandling samt eventuellt utredning gällande kognitiva svårigheter.

Familjen får gärna ha djur.

Familjehemmet bör ligga i närheten av Sala med omnejd.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Birgitta Stranius

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0224-36 074

E-post: birgitta.stranius@heby.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-17 Nummer 2285
Familjehem sökes omgående till mor/barn

Heby kommun söker omgående familjehem till en mamma med en 2- åring samt ett spädbarn.

Familjehemmet ska kunna stötta mamma i hennes omsorg till barnen. Vi tänker oss att någon vuxen ska finnas hemma på heltid för att kunna ombesörja detta.

Det ena barnet behöver kontinuerlig sjukhusvård p.g.a en ögonsjukdom och det ligger i familjehemmets åtagande att följa med och stötta mamma.

Mamma behöver även stöd i att upprätthålla kontakten med sina övriga barn samt sitt övriga nätverk.

Familjehemmet bör ligga i en 10 mils radie från Stockholm.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Birgitta Stranius

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0224-36 074

E-post: birgitta.stranius@heby.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-17 Nummer 2284
8-årig pojke söker familjehem omgående

Heby kommun söker omgående familjehem till en 8-årig pojke.
Vi förväntar oss att ni är ett tryggt, varmt och kärleksfullt familjehem som kan tänka er ett samarbete med pojkens biologiska nätverk. Samt ett samarbete med övriga syskons familjehem.

Det kommer att behövas träning i sociala kontakter och stöd i att pröva olika aktiviteter som han aldrig fått möjlighet till att pröva.

Pojken kan komma att behöva genomgå traumabehandling samt eventuellt utredning gällande kognitiva svårigheter.

Helst inga andra barn i familjen, ev äldre välfungerande tonåringar kan fungera.

Familjehemmet bör ligga i närheten av Sala med omnejd.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Birgitta Stranius

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0224-36 074

E-post: birgitta.stranius@heby.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem i södra Sverige till ensamkommande flyktingbarn.
Vi erbjuder gemenskap, utbildning, handledning och stöd dygnet runt.

Hör av Dig förutsättningslöst så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Fogelström

Befattning: Verksamhetschef

Telefon: 0723-65 82 92

E-post: anna@resursa.seSåg du inslaget om behandlingsmodellen MTFC i Rapport 13:e november?
Vi söker familjehem/ träningsfamiljer till MTFC. Är du intresserad, kontakta oss så berättar vi mer.

Länk till TVprogrammet: http://www.svt.se/nyheter/sverige/han-fick-nytt-liv-med-ny-behandlingsmetod

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anneli Andersson

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 0733-229972

E-post: anneli.andersson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-03-10 Nummer 1305

Är ni en familj som har tid och engagemang att öppna ert hem för ett barn eller en ungdom?

Socialtjänst Gävle erbjuder placering i förstärkt familjehemsvård i egen regi. Där ingår ett intensivt stöd till familjehemmen och regelbundna träffar med övriga familjer som ingår i verksamheten. Kommunens myndighetsansvar gör också att det alltid är nära mellan behov och beslut och i den personliga stödkontakten.

Bor ni inom 15 mils avstånd från Gävle och kan tänka er att vara hemma på heltid med ett fast kontrakt för uppdrag som familjehem? Med uppdrag som kontrakterat familjehem utgår ersättning även när placering ej pågår. Hör av er till oss!
För mer information kontakta någon av våra familjehemskonsulenter; Lena Wilhelmsson 026-172963 eller Lena Söderhäll Gille 026-178807 alternativt familjehemssekreterare Inger Thomasson 026-179929.
Hemsida: www.gavle.se/familjehem eller e-posta till familjehem@gavle.se

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Söderhäll Gille

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 026-178807

E-post: lena.soderhall.gille@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Lena Wilhelmsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 026-172963

E-post: lena.wilhelmsson@gavle.se

Kontaktperson 3

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se

Kontaktperson 4

Namn: Kristina Nohrén

Befattning: Projektledare/familjehemssekreterare

Telefon: 026-179132

E-post: kristina.nohren@gavle.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-10 Nummer 2191

Familjehemsgruppen i Gävle söker familjehem för barn i åldrar 0-18 år med olika former av problematik. En fördel med tanke på regelbundet stöd från barnsekreterare och familjehemssekreterare samt umgänge med anhöriga är om familjen inte bor allt för långt från Gävle, tänkbar radie c:a 15 mil.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-10 Nummer 2235

Familjehemsgruppen i Gävle söker stabilt, tryggt och gärna erfaret familjehem till en 3-årig pojke.
En charmig liten kille men med snabba humörsvängningar och som ganska ofta hamnar i konflikter med jämnåriga. Pojken har haft en tuff start och han har sannolikt bevittnat mycket våld. Ett regelbundet umgänge med föräldrar förekommmer och där familjehemmet ska vara beredda att närvara. De biologiska föräldrarna har omfattande svårigheter som familjehemmet med stöd måste kunna hantera. Hotbild kan ej uteslutas. Placeringen kommer att ske inom den egna förstärkta familjehemsvården i Gävle kommuns egen regi.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Söderhäll Gille

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 026-178807

E-post: lena.soderhall.gille@gavle.se

Kontaktperson 2

Namn: Lena Wilhelmsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 026-172963

E-post: lena.wilhelmsson@gavle.se

Kontaktperson 3

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-04 Nummer 2262
Familjehem sökes

Familjehem sökes till flicka 16 år som går på gymnasiet i Kristianstad. Flickan har provat eget boende men upplever själv att hon är i behov av mer stöd i vardagen.

Det är en ambitiös tjej med en fungerande skolgång. Anledning till placering är brister i hemförhållanden.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Malin Persson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0457-618270

E-post: malin.kummpersson@ronneby.se

Kontaktperson 2

Namn: Lasse Pettersson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0457-618142

E-post: lars-erik.pettersson@ronneby.se


Visa flera notiser från samma

Just nu har vi ett flertal barn och ungdomar som behöver bo till familjehem. Vi har två syskonskaror i låg- och mellanstadieålder och två flickor under 14 år. Vi behöver också familjer som kan ta emot ensamkommande pojkar.
Vi söker trygga vuxna som lever i en stabil livssituation med tid och utrymme för en eller flera personer till i familjen. När det gäller de ensamkommande ungdomarna behöver ni vara intresserade av andra kulturer samt kunna vara behjälpliga vid integrering i det svenska samhället.
Som familjehem ska ni framförallt kunna erbjuda god omsorg och ett stöd för barnet/ungdomen.
Ni kommer att samarbeta med oss på socialtjänsten och vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning (enligt SKL´s riktlinjer) samt utbildningar, föreläsningar, fortlöpande stöd och handledning.

Vi behöver er!
Ring eller maila oss!

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Pernilla Hjelmar

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-23 91 26

E-post: pernilla.hjelmar@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Liselott Thoss

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-23 96 28

E-post: liselott.thoss@kungalv.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-03 Nummer 2257
Familjehem

Vi söker ett familjehem till en tonårspojke med svår social problematik.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Camilla Mathiasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-73 92 57

E-post: camilla.mathiasson@kavlinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Helén Hettinger

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-73 92 55

E-post: helen.hettinger@kavlinge.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-03 Nummer 2256
Kontaktfamilj

Vi söker en kontaktfamilj till en 10 årig flicka med pälsdjursallergi.Omfattningen är en helg i månaden ev mer.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helén Hettinger

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 06-73 92 55

E-post: helen.hettinger@kavlinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Camilla Mathiasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-73 92 57

E-post: camilla.mathiasson@kavlinge.se


Visa flera notiser från samma
2015-03-02 Nummer 2255
Familjehem sökes till 13-årig flicka

Flickan är jourhemsplacerad sedan ca 4 månader tillbaka och har fungerat väl i jourhemmet. Hon behöver en varm, trygg familj som kan ge henne mycket tid och utrymme. Flickan har inga allergier.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Stoby

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-587 854 59

E-post: marie.stoby@vallentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Anne Isberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-587 848 07

E-post: anne.isberg@vallentuna.se


Visa flera notiser från samma

INOM/Human söker familjehem som kan ta emot ensamkommande barn/ungdomar i sina hem. Familjehemmen skall helst bo i Nybrotrakterna eller i närliggande kommuner.

Som familjehem för INOM/Humana får man:
Arvode och omkostnad
Kontinuerlig handledning av konsulent
Grupphandledning
Fortbildning
Grundutbildning
Tillgång till beredskap dygnet runt.

Vi söker i följande län:
Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie-Louise Johansson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0703205855

E-post: marie-louise.johansson@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Kristian Rappner

Befattning: Famijehemskonsulent

Telefon: 0709911148

E-post: kristian.rappner@inom.com

Kontaktperson 3

Namn: Jeanette Sandström

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0709911147

E-post: jeanette.sandström@inom.com


Visa flera notiser från samma

Två bröder, 14 och 16 år, söker familjehem i trakterna kring Uppsala. Pojkarna är ursprungligen från Afghanistan. De är aktiva, sportintresserade och studiemotiverade. De har en äldre bror som de har en nära relation till och träffar regelbundet. Pojkarna har gått fort framåt i att lära sig det svenska språket.

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Britt Stockhaus

Befattning: Familjehemskosulent

Telefon: 08-57921318

E-post: britt.stockhaus@sollentuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Mats Berglind

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-57921256

E-post: mats.berglind@sollentuna.se


Visa flera notiser från samma

Att vara kontrakterad jourfamilj innebär att ni ska ta emot barn i åldern 0-18 år under en begränsad tid. Placeringstiden kan variera allt ifrån några dagar till några månader. Ni bör bo i Göteborg med omnejd. Som jourfamilj bör man vara flexibel och ha stort tålamod samt ha ett rum ledigt. En av er måste ha möjlighet att vara hemma på heltid och ni arvoderas utifrån det. Vi erbjuder jour dygnet runt och handledning samt utbildning.

Hör av dig till oss på 031- 788 01 13 eller maila oss på familjehem@alpklyftan.se

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helén Frisell

Befattning: Enhetschef Familjehemsvård

Telefon: 0735-19 03 35

E-post: helen.frisell@alpklyftan.se

Kontaktperson 2

Namn: Kent Nylén

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0735-19 03 56

E-post: kent.nylen@alpklyftan.se

Kontaktperson 3

Namn: Annika Spångberg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0735-19 03 62

E-post: annika.spangberg@alpklyftan.se2015-02-24 Nummer 2250
Familjehem sökes till tre olika syskonpar.

Vi har tre syskonpar som behöver familjehem.

Syskonparens ålder är A) 2 och 3½ år B) 8 och 5 år och C)13 och 8 år.

Det ska inte finnas andra barn i närliggande ålder och inte heller yngre barn.

Närhet till Helsingborg, max en timmes bilväg.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Cecilia Carlsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042 - 10 77 56

E-post: cecilia.c.carlsson@helsingborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Eva Malmros

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042 - 10 65 15

E-post: eva.malmros@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker träningsfamiljer (familjehem) som tillsammans med ett team vill arbeta i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care). Programmet vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.
• Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar
• En vuxen behöver vara hemma på heltid
• Heltidsersättning samt omkostnad utgår
• Som träningsfamilj får man kontinuerlig utbildning och handledning

Just nu är vi i stort behov av en familj som kan ta emot en pojke på 13 år. MTFC- programmet pågår ca ett år och man blir utredd som familjehem och utbildad i MTFC-metoden, innan uppdraget startar. Man skall helst bo max en timma från Göteborg och ha ett extra rum för ungdomen. Egna barn är inget hinder, dock ej spädbarn.

Är du intresserad av att prova detta arbetssätt? Välkommen att kontakta oss för mer information.

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Caroline Antehag

Befattning: Samordnare /Öppenvården

Telefon: 031-757 93 53

E-post: caroline.antehag@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Pernilla Almgren

Befattning:

Telefon: 031-757 93 50

E-post:


Visa flera notiser från samma
2015-02-20 Nummer 2243

Placeringsjouren inom Frösunda söker engagerade familjehem över hela landet som kan ta emot ensamkommande barn från Nordafrika. Vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt samt löpande utbildning för våra familjehem. Låter det intressant? Kontakta Placeringsjouren på 020-228000!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Cecilia Lundberg

Befattning: Placeringsamordnare

Telefon: 020-228000

E-post: placeringsjouren@frosunda.se

Kontaktperson 2

Namn: Hanna Nordén

Befattning: Placeringssamordnare

Telefon: 020-228000

E-post: hanna.norden@frosunda.se


Visa flera notiser från samma

INOM/ Humana söker jour- och familjehem i Stockholmstrakten, gärna centralt eller i närförort. Har ni tidigare erfarenhet av jour- och familjehemsvård är det ett stort plus. Det får gärna finnas en vuxen hemma på heltid. Vi söker er som vill ta emot barn och ungdomar för kortare eller längre uppdrag. Vår målgrupp är tonåringar, både med psykosocial och social problematik, ensamkommande barn, småbarn och förälder - barn.

Ni erbjuds förutom arvode och omkostnad, handledning i handledningsgrupp tillsammans med andra familjehem, kvalitativt konsulentstöd i placeringarna, några utbildningstillfällen per år mm.

Kontaktuppgifter:
Jesper Pihlqvist, jesper.pihlqvist@inom.com, 08-731 20 98

Gunilla Hallin, gunilla.hallin@inom.com, 070- 274 16 16

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jesper Pihlqvist

Befattning: familjehemsrekryterare

Telefon: 08-731 20 98

E-post: jesper.pihlqvist@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Gunilla Hallin

Befattning: familjehemsrekryterare

Telefon: 070- 274 16 16

E-post: gunilla.hallin@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-02-20 Nummer 2242
Familjehem sökes för 14-årig pojke

Västerås stad söker familjehem för stadigvarande placering till pojke 14 år. Han går i åk 8, behöver stöd kring skolgången. Behov av att få växa upp under trygga förhållanden och få ingå i en familj. Helst på landet. Är allergisk mot pälsdjur.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Karin Jonsson

Befattning: familjehemsutredare

Telefon: 021-39 16 64

E-post: karin.jonsson@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2015-02-19 Nummer 2241

söker erfaret familjehem i södra Sverige till flicka , född -02, med möjlighet att erbjuda flickans mamma boende i ett tillhörande annex eller dyl.

Modern erbjuds genom ett sådant boende möjlighet att ha ett tätare umgänge med sin dotter.

Välkommen att svara via e-post!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: martita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma
2015-02-19 Nummer 2008

söker kvalificerat familjehem i Skåne, helst i närheten av Malmö, till flicka, född -02, i behov av vuxenkontakt, struktur och stöd i skolarbetet.

En vuxen i familjehemmet bör finnas hemma på heltid.

Familjehemmet erbjuds att bli kontrakterat/konsulentstött av VoB Syd vilket innebär möjlighet till konsulentstöd även utanför kontorstid samt ekonomisk ersättning utöver SKL:s riktlinjer.

Välkommen att kontakta mig via e-post!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma

Just nu har vi stort behov av familjehem till syskon i åldrarna mellan 8-13 år. Helst i närheten av Örebro. Ett av hemmen bör vara djurfritt pga allergi.
Vi erbjuder utbildning,stöd och handledning av erfarna och engagerade familjehemssekreterare.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Olsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 019-21 42 82

E-post: marie.e.olsson@orebro.se

Kontaktperson 2

Namn: Anki Lifgren

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 019-21 42 78

E-post: ann-cathrin.lifgren@orebro.se


Visa flera notiser från samma

INOM/Humana söker ett erfaret familjehem som kan ta emot en 12-årig pojke från Syrien. Familjehemmet skall ha förmåga att ge trygghet, struktur, tydlighet och närhet. Familjehemmet behöver också ha en förståelse för barn med trauma.

Som familjehem åt INOM/Humana får man:
Kontinuerlig enskild handledning
Grupphandledning
Fortbildning och grundutbildning
Tillgång till beredskap dygnet runt
Arvode och omkostnad

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Harriet Stebner

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0706519226

E-post: harriet.stebner@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Louise Cederholm

Befattning: Teamledare

Telefon: 0707478720

E-post: louise.cederholm@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM/Humana söker ett erfaret familjehem som kan ta emot en 14-årig Somalisk pojke. Pojken har varit i Sverige i 5 år. Han behöver komma till ett familjehem som gillar att aktivera sig. Det behöver finnas mycket tid, utrymme, engagemang och struktur. Familjen skall helst inte bo på landet.

Som familjehem åt INOM/Humana erbjuds man:
Kontinuerlig enskild handledning
Grupphandledning
Fortbildning och grundutbildning
Tillgång till beredskap dygnet runt
Arvode och omkostnad

Vi söker i följande län:
Blekinge, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Kristian Rappner

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0709911148

E-post: kristian.rappner@inom.com


Visa flera notiser från samma

INOM/Humana söker familjehem som kan ta emot barn/ungdomar i olika åldrar.

Som familjehem åt INOM/Humana erbjuds du:

Kontinuerlig handledning av erfaren familjehemskonsulent.

Handledning i grupp

Tillgång till beredskap dygnet runt

Arvode och omkostnad

Grundutbildning och fortbildningar

Välkommen!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Kristian Rappner

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0709911148

E-post: kristian.rappner@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Jeanette Sandström

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0709911147

E-post: jeanette.sandstrom@inom.com

Kontaktperson 3

Namn: Marie-Louise Johansson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0703205855

E-post: marie-louise.johansson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-02-12 Nummer 2222
Under 2015 kommer Österåkers kommun att ta emot 23 ensamkommande flyktingbarn. Då det råder brist på platser för dessa barn, söker kommunen nu dig som någon gång funderat på att öppna dörrarna för ett barn i behov av trygghet

På grund av en osäkrare omvärld kommer Österåkers kommun att ta emot över dubbelt så många ensamkommande flyktingbarn jämfört med 2014. Då det råder brist på familjehem för dessa ensamkommande barn söker vi nu dig som vill ställa upp för barn som behöver stöd och trygghet.

Du som läser detta kanske är den sortens trygga och stabila person som kan vara ett kompletterande föräldrastöd till någon annans barn.

Vem är ett ensamkommande flyktingbarn?
De barn som kommer till oss är vanligtvis mellan 14 och 18 år gamla. De anländer till Sverige utan föräldrar eller syskon och har ofta tvingats fly från krigsdrabbade länder. Genom Migrationsverket anvisas barnet boende i en kommun och där kommer Österåker och de familjehem som finns här, in i bilden.

Vad är ett familjehem?
Att vara familjehem innebär att du tar emot ett ensamkommande flyktingbarn under en tid, vanligtvis tills de klarar att leva på egen hand. Åtagandet som familjehem bygger på samarbete och ett delat ansvar mellan socialförvaltningen i Österåker, familjehemmet och barnets särskilt förordnade vårdnadshavare.

Vad förväntas av mig?
Det viktigaste är att du har en grundvilja att ställa upp för barn som har det svårt. Ett engagemang är nödvändigt men det finns inga formella krav på utbildning eller materiell standard på dem som vill bli familjehemsföräldrar. Det som avgör är att man är frisk och har plats för ett barn både fysiskt och känslomässigt.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marita Svahn Jonsson

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 812 33

E-post: marita.svahnjonsson@osteraker.se

Kontaktperson 2

Namn: Mats Övergaard

Befattning: Utredare/handläggare

Telefon: 08-540 814 60

E-post: mats.overgaard@osteraker.se


Visa flera notiser från samma
2015-02-11 Nummer 2221
En hemma på heltid

Vi söker ett familjehem i Eskilstuna eller omnejd till en 17-årig flick med stort behov av stöd. Flickan har ingen drogproblematik. Andra barn/ungdomar i familjen inget hinder och gärna finnas möjligheter till att umgås med djur/hästar. Ni behöver ha tidigare erfarenhet av att ta emot barn/ungdomar i ert hem.
Ni som familjehem kommer att få omfattande stöd av familjehemssekreterare varje vecka eller vid behov samt ingå i grupphandeldning. Ni kommer även medverka i regelbunden och tät uppföljning kring den placerade. En av er behöver vara hemma på heltid för att kunna stötta och finnas till hands för flickan för en fungerande vardag och skolgång.

Låter det intressant och har Ni tid, möjlighet och plats för att ta emot en ungdom i ert hem? kontakta oss för mer inforamtion kring uppdraget och stödet samt att vi får se om Ni är familjen som vi söker!

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Agnetha Lood

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 073-950 89 81

E-post: agnetha.lood@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-02-10 Nummer 1703

INOM Sociala Tjänster söker engagerade familjer i Jönköpings län som vill ta emot barn/ungdomar i sitt hem för längre eller kortare tid.

INOM Sociala Tjänster arbetar med konsulentstödd och förstärkt familjehemsvård. För mer information gå in på vår hemsida www.inom.com

Familjehem som arbetar med INOM Sociala Tjänster får:
* Kontinuerlig handledning av konsulent
* Extern handledning i grupp
* Utbildning och kontinuerlig fortbildning
* Tillgång till jour dygnet runt

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Mattias Kånåhols

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733-20 63 22

E-post: mattias.kanahols@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Mariann Walkeapää

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0725-77 05 85

E-post: mariann.walkeapaa@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-02-06 Nummer 2214
Familjehem sökes i Stockholmsområdet till tjej, 18 år

Västerås Stad söker familjehem i Stockholmsområdet till en 18-årig tjej. 18-åringen studerar och vill gärna avsluta sina studier på nuvarande skola. Flickan har en komplicerad relation til sin mamma och har periodvis mått psykiskt dåligt. Flickan är i behov av en trygg miljö, fri från våld.

Vi söker i följande län:
Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Karin Jonsson

Befattning: Familjehemsutredare

Telefon: 021 -39 16 64

E-post: karin.jonsson@vasteras.se


Visa flera notiser från samma

Mafamilia söker ett jourhem i Stockholm till 2 barn ( 1 1/2 år o 4 år) under sportlovsveckan dvs from 19 februari tom 26 februari.

Obs! Barnen kan bara placeras i hem utan små barn. En vuxen måste vara hemma på heltid.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martina Matthias

Befattning: Verksamhetsansvarig

Telefon: 070-7738829

E-post: info@mafamilia.se2015-02-02 Nummer 2208
Familjehem sökes till 14-årig flicka

Västerås Stad söker familjehem för stadigvarande placering till flicka 14 år. Vi önskar att familjehemmet har kunskaper och erfarenhet av barn/ungdomar med funktionshinder inom autismspektrat.Flickan behöver mycket stöd i vardagen. Skolgång och umgänge med nätverket fungerar bra. Flickan har ett stort sångintresse.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Johansson

Befattning: Familjehemsutredare

Telefon: 021-39 11 85

E-post: eva.s.johansson@vasteras.se

Kontaktperson 2

Namn: Linda Eriksson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 021-39 83 42

E-post: linda.eriksson@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2015-02-02 Nummer 2207
Familjehem till mamma och bebis

Familjehem sökes till en mamma och hennes barn. Familjehemmet bör bo i Helsingborg eller i närheten, max en halvtimmes körning till Helsingborg.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Cecilia Carlsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042 - 10 77 56

E-post: cecilia.c.carlsson@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker dig som har tid, plats och engagemang att ta emot ett barn, ungdom eller en vuxen i ditt hem!

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Cecilia Lundberg

Befattning: Placeringssamordnare

Telefon: 010-130 3114

E-post: cecilia.lundberg@frosunda.se

Kontaktperson 2

Namn: Hanna nordén

Befattning: Placeringssamordnare

Telefon: 010-1303074

E-post: hanna.norden@frosunda.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-30 Nummer 2203
Familjehem till 15-årig flicka med måttlig utvecklingsstörning.

Trelleborgs kommun söker ett familjehem till en 15-årig flicka med måttlig utvecklingsstörning. Flickan tillhör personkrets 1.
Hör gärna av er för mer information.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Frederick Dahlqvist-Björklund

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410734150

E-post: fredrik.dahlqvist-bjorklund@trelleborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Sofia Sjöberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-733892

E-post: sofia.sjoberg@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-30 Nummer 2202
Familjehem sökes till 13-årig pojke

Vi söker familjehem till pojke 13 år i Västmanland med omnejd. Vi önskar att familjehemmet har erfarenhet och kunskaper om neuropsykiatriska funktionshinder. Pojken bör få vara yngst i familjen.
Han är skolmotiverad och har kontakt med sitt biologiska nätverk.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Johansson

Befattning: Familjehemsutredare

Telefon: 021-391185

E-post: eva.s.johansson@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-30 Nummer 1485
Västerås Stad söker jour- och familjehem

Västerås Stad är i stort behov av fler jourfamiljehem och familjehem till barn i alla åldrar samt till barn/ungdomar.

Vi söker främst familjehem i Mälardalsregionen och jourfamiljehem i Västerås med dess närhet.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Familjehemsrekryteringen

Befattning: Familjehemsrekryteringen

Telefon: 021-391525 eller 021-392295

E-post: familjehemsrekryteringen@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-28 Nummer 1681
Kungälvs kommun söker familjehem och kontaktfamiljer

Vi söker familjer som lever i en stabil social livssituation och som kan erbjuda en trygg och kärleksfull miljö för ett barn att utvecklas i. Ni ska ha tid och utrymme att ta hand om ett barn/ungdom för en kortare eller en längre tid. Samarbete är A och O då man som familjehem behöver stödja barnet i sina kontakter med de biologiska föräldrarna/nätverk samt ha ett nära samarbete med socialtjänsten kring barnet.

Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem någon helg i månaden. En kontaktfamilj är liksom familjehem, en stabil familj som har engagemang, intresse och tid i vardagen för någon mer.

Vi erbjuder grundutbildning för familjehem, stöd och handledning. Ersättning utgår enligt SKL:s riktlinjer.

För mer information ring eller maila oss!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Liselott Thoss

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239628

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Pernilla Hjelmar

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239126

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 3

Namn: Jenny Karlsson

Befattning: Familjehemssekreterare/kontaktfamilj

Telefon: 0303-239196

E-post: jenny.karlsson@kungalv.se

Kontaktperson 4

Namn: Veronica Anglesjö Nielsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239128

E-post: familjehem@kungalv.se


Visa flera notiser från samma

Vi behöver familjer som kan ta emot ensamkommande pojkar för en kortare eller längre tid.
Vi söker trygga vuxna som lever i en stabil livssituation med tid och utrymme för en person till i familjen. Ni behöver ha intresse och en öppenhet för andra kulturer och gärna med en extra språkkompetens.
Ni ska framförallt erbjuda god omsorg och ett stöd för ungdomen i dennes integrering i det svenska samhället.
Som familjehem kommer ni samarbeta med oss på socialtjänsten samt med den unges gode man.

Vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning (enligt SKL´s riktlinjer) samt utbildningar, föreläsningar, fortlöpande stöd och handledning.

Vi behöver er!
Ring eller maila oss!

Främst söker vi familjer i Kungälvs kommun med omnejd, max en timmes restid.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Veronica Anglesjö Nielsen

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239128

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Liselott Thoss

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239628

E-post: familjehem@kungalv.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker två erfarna familjehem till två tonåsflickor (som ej är syskon). De behöver stadiga och trygga vuxna. Ni kommer att få bemöta flickan med värme och gränssättning samt kunna stå ut i uppdraget. Rymningar, viss drogproblematik och snatteri ingår i flickornas problembild.
I ett av familjehemmen ska det inte finnas barn.

Oskarshamns kommun erbjuder stöd och handledning i uppdraget, omkostnadsersättning enl. SKL och arvode enligt överenskommelse.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Gotland, Jönköping, Östergötland, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lars Verde

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0491 764 761

E-post: lars.verde@oskarshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Kristina Engdahl

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0491 76 46 41

E-post: kristina.engdahl@oskarshamn.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-27 Nummer 2196

Familjehem till syskonpar sökes. Erfarenhet av liknande uppdrag krävs.

Familjehemmet kommer att få handledning varannan vecka i hemmet samt erbjudas grupphandledning 1 gång per månad.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Andreas Möller

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0707478794

E-post: andreas.moller@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Emil Lundborg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0725769434

E-post: emil.lundborg@inom.com


Visa flera notiser från samma
2015-01-27 Nummer 2195
Kristinehamns kommun söker familjehem till syskon

Vi söker ett familjehem till två syskon födda 2012 och 2014, under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Vi bedömer att ni behöver ha tidigare erfarenhet som familjehem.
Ring någon av oss vid intresse!
P.s Om vi inte svarar pga resor o dyl så lämna ett meddelande eller maila så hör vi av oss!

Vi söker i följande län:
Dalarna, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Maj-Britt Andersson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88415

E-post: maj-britt.andersson@kristinehamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Jenny Cronqvist

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0550-88438

E-post: jenny.cronqvist@kristinehamn.se


Visa flera notiser från samma

Familjehem sökes i Karlshamns kommun med omnejd till en 4,5 år gammal pojke. Placering enl. SoL pga omsorgsbrister. I nuläget bedöms placeringen bli långvarig.

Pojken är i behov av ett lugnt, stabilt och kärleksfullt familjehem, som har gott om tålamod, har trygga vardagsrutiner och ger tydliga gränser, samt har en vilja till att samverka för ett samarbete med socialtjänsten och de biologiska föräldrarna.

Pojken gillar att spela tv-spel och leka ute.

Pojken skall ha regelbundet umgänge med sitt biologiska nätverk.

Vi söker familjehem i Blekinge, nordöstra Skåne och sydöstra Kronobergs län.

För mer information, kontakta nedanstående handläggare.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Linda Ekström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-816 41

E-post: linda.ekstrom@karlshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Claudia Hanh Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454-817 33

E-post: claudia.hahnjohansson@karlshamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Beatrice Brandt

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0454- 814 83

E-post: beatrice.brandt@karlshamn.se


Visa flera notiser från samma

Socialtjänsten i Gävle behöver utöka jourverksamheten och söker fler familjer som i sitt hem kan ta emot barn och ungdomar i ålder 0-18 år i akuta situationer och under begränsad tid. Vi söker även jourfamiljer för ensamkommande barn/ungdomar. Som jourfamilj kan du/ni vara gift eller sambo, ha registrerat partnerskap eller vara ensamstående. Du/ni bör helst bo inom Gävle kommun. Du/ni kan bo i villa eller lägenhet men ett krav är att barnen/ungdomarna kan erbjudas eget rum. Vi ser gärna att du/ni har erfarenhet av barn, privat och/eller i yrket eller föreningslivet. Har du/ni tidigare erfarenhet av familjehemsvård är det förstås en extra tillgång. Du/ni kan ha egna barn men helst inte barn under förskoleåldern.
Att vara jourfamilj innebär oftast att en vuxen bör finnas hemma på heltid och ersättning utgår då för motsvarande. Vi vill att du/ni har körkort. Som jourfamilj bör man vara väl integrerad i det svenska samhället och behärska det svenska språket väl. Det är en fördel om man kan flera språk ( de senare förutsättningarna gäller framförallt jourfamiljer för ensamkommande barn/ungdomar).
De som blir jourfamiljer får stöd från oss och deltar i regelbunden handledning tillsammans med andra jourfamiljer.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer om uppdrag som jourfamilj, ersättningar och villkor.

Vi söker i följande län:
Gävleborg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Inger Thomasson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 026-179929

E-post: inger.thomasson@gavle.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-21 Nummer 2187
Kontaktfamiljer sökes

Kontaktfamiljer till barn 8-12år, två helger/mån.
Vi ser gärna att erfarenhet finns kring neuropsykiatriska funktionshinder.
Familjen får gärna bo på landet med gård och djur.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Kristina Blomberg

Befattning: Socionom

Telefon: 021-398705

E-post: kristina.blomberg@vasteras.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-19 Nummer 1888
Familjehem till nioårig flicka

Vi söker ett familjehem till en nioårig flicka som behöver avlastas oro och ansvar, få uppmärksamhet och tydliga ramar. Kontakten med föräldrarna är viktig men komplicerad. Det får inte finnas katt i hemmet.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Åsa Palmqvist

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-606 88 48

E-post: asa.palmqvist@haninge.se


Visa flera notiser från samma

Mamma och hennes ett-åriga barn behöver familjehem. Familjehemmet ska hjälpa mamman att komma in i och förstå det svenska samhället och även stötta mamman i barnets umgänge med sin pappa och att sätta gränser för barnets släktingar. Mamman är begränsad i svenska språket. Familjehemmet behöver finnas inom en timmes radie från Helsingborg.

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gustaf Hammar

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042-102496

E-post: gustaf.hammar@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-13 Nummer 2179
Familjehem sökes

Familjehem sökes till barn, tonåringar och ensamkommande barn.
Gärna i Strängnäs med omnejd.
Vi erbjuder grundutbildningen (Ett hem att växa i)
samt fortlöpande stöd och tät kontakt.

Om ni är intresserade hör av er till
Gunilla Hammar, telefon 0152 29236
Yvonne Thulin, telefon 0152 29237
Britt-Marie Boulogner, telefon 0152 29538

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gunilla Hammar

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0152 29236

E-post: gunilla.hammar@strangnas.se

Kontaktperson 2

Namn: Yvonne Thulin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0152 29237

E-post: yvonne.thulin@strangnas.se

Kontaktperson 3

Namn: Britt-Marie Boulogner

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0152 29538

E-post: brittmarie.boulogner@strangnas.seFamiljevårdsstiftelsen har bedrivit familjehemsvård sedan 1987. Vi är en icke vinstdrivande verksamhet och vi kallar vårt sätt att arbeta för det utvidgade terapirummet. Lite enklare uttryckt innebär det familjevård i ett terapeutiskt sammanhang.

Familjehemmet erbjuds kontinuerlig handledning av sin handledare och klienten går i samtalsterapi hos sin terapeut 1ggr/veckan. Utöver detta träffas vi tillsammans en gång i månaden som vi kallar för team. Vi arbetar i team bestående av familjehemmet, deras handledare, klienten, klientens terapeut. I vårt arbete är även biologiska familjer samt uppdragsgivare regelbundet inbjudna på våra träffar och i arbetet. Helhet och samverkan är nyckelbegrepp och innebär att vi alltid arbetar ihop med varandra, klienten och hans/hennes nätverk.

Delaktighet är ett annat centralt begrepp för oss. En faktisk delaktighet bygger på ansvar och förtroende. På olika sätt försöker vi skapa rum för detta.

Förutom de återkommande samtalen som sker i terapirummet, handledning och på team, har vi även andra sammanhang där klient, personal och familjehem möts. En gång om året har vi en gemensam sommarfest för oss alla som är inbegripna i arbetet. Hit bjuds också alla barn, personalens familjer och före detta klienter.
På vintern bjuds alla på julfest på samma sätt. Vi är många vid de tillfällena och det skapar en speciell gemenskap och känsla av tillhörighet.
Det finns ett stort värde i att möta varandra i olika sammanhang och under olika förutsättningar. Man visar nya sidor av sig själv och en ökad möjlighet till förståelse föds. Fokus är självklart klienten och hans eller hennes utveckling, men den är beroende av de människor och sammanhang som klienten inbegrips i.

Två gånger per år träffas alla familjehem och vi på kontoret på familjehemsträffar som är viktiga tillfällen för delande, fortbildning och gemenskap.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Lundqvist

Befattning: samordnare

Telefon: 031-698401

E-post: lena@familjevardsstiftelsen.se

Kontaktperson 2

Namn: Ida Lindahl

Befattning: Handledare/Terapeut

Telefon: 070-2820615

E-post: ida@familjevardsstiftelsen.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-08 Nummer 2173
Kontaktfamilj för 11-årig ensamkommande pojke

Danderyds kommun söker kontaktfamilj för en 11-årig ensamkommande pojke från Eritrea. Uppdraget gäller varannan helg fredag eftermiddag till söndag kväll. Familjen vi söker bör ha erfarenhet av att vara kontaktfamilj/familjehem och måste kunna tala tigrinja eller arabiska. Det är en aktiv pojke som är i behov av tydlig vägledning och gränssättning av varma, trygga, stabila och förutsägbara vuxna med tålamod och förmåga att skapa god relation. Pojken behöver vid behov även stöd i arbetet med läxor. Kontaktfamiljen ska vara belägen inom nära avstånd till Stockholms norra förorter.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Lundberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-568 911 43

E-post: eva.lundberg@danderyd.se

Kontaktperson 2

Namn: Katja Bouvin

Befattning: Socialsekreterare ensamkommande flyktingbarn

Telefon: 08-568 911 82

E-post: katja.bouvin@danderyd.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-08 Nummer 2172
Djurfritt familjehem

Trelleborgs kommun söker ett djurfritt familjehem till en 11-årig pojke. Kontakta oss gärna för mer information!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Frederick Dahlqvist-Björklund

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410734150

E-post: fredrik.dahlqvist-bjorklund@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-07 Nummer 2171
Konsulentstött familjehem sökes

Ensamkommande pojke 14 år med PUT. Är i behov av familjehem i Stockholm, gärna i närheten av Hagsätra skolan.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anette Bard Berglund

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0491-29203

E-post: anette.bard-berglund@hogsby.se2015-01-07 Nummer 2132
Eskilstuna kommun söker familjehem till 16 årig flicka

Eskilstuna kommun söker familjehem utanför Eskilstuna för en flicka 16 år. Hon behöver en varm och trygg familj som står kvar när det blåser. Hon behöver trygga vuxna som kan möta henne med mjukhet och känslomässig värme. Vidare behöver de vuxna i familjen vara vuxna och vägleda flickan i vardagen.

Önskvärt om familjehemmet består av två vuxna varav en är hemma på heltid. Det får gärna finnas mindre barn i familjen men helst inte andra tonåringar. Familjen ska vara stabil med ett lugnt klimat, tydlig struktur och gärna ha en aktiv livsstil. Önskvärt om familjen har kunskaper kring riskbruk av alkohol och andra droger.

Familjen får ett heltiduppdrag med omfattande stöd av familjehemssekreterare samt extern handledning.

Låter det intressant, hör gärna av er till oss med frågor.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helena Holmberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-7102761, 070-0866066

E-post: helena.holmberg3@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2015-01-02 Nummer 1945

söker jourhem till socialtjänsten i Kävlinge kommun. Max 5 mil från Kävlinge. Akuta placeringar av barn och ungdomar 0-18 år. Kontrakteras av kommunen för 1 plats.

Välkommen att höra av dig via e-post!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: marita flood

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0705 13 32 61

E-post: marita.flood@vob.se


Visa flera notiser från samma
2014-12-18 Nummer 2166
Torsås kommun söker erfaret familjehem till 11 årig pojke

Torsås kommun söker ett erfaret familjehem till en 11 årig pojke som utsatts för och bevittnat våld i nära relationer. Pojken har relationsproblematik, skolproblematik, grovt språkbruk och sexualiserat beteende, därav ej lämpligt med andra barn i familjen som är under 15 år. Pojken är i behov av en trygg och kärleksfull familj med en moder- respektive fadersgestalt som kan upprätthålla en strukturerad vardag med tydlig gränssättning samt visa konstruktiv konfliktlösning.
Pojken behöver även stöd i skolarbetet och upprätthållande av fritidsaktivitet.

I uppdraget ingår att familjehemmet behöver ha kontakt med ungdomens biologiska föräldrar och syskon.

Socialtjänsten erbjuder stöd och handledning till familjehemmet samt ersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Kronoberg, Kalmar,

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Elisabeth Karlsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0486-33651

E-post: elisabeth.karlsson@torsas.se

Kontaktperson 2

Namn: Claes Broman

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0486-33100

E-post: claes.broman@torsas.se


Visa flera notiser från samma
2014-12-17 Nummer 2162
Familjehem sökes till 15 årig kille

Östra Göinge kommun söker familjehem till en 15-årig pojke i trakten av Lund, med förutsättningar att det går att pendla in till Lund för skolgång. Gärna familjehem där det redan finns placeringar.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ingrid Magnusson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 044-775 60 00

E-post: ingrid.magnusson@ostragoinge.se

Kontaktperson 2

Namn: Annelie Wittbom

Befattning: Behandlingspedagog

Telefon: 044-775 60 00

E-post: annelie.wittbom@ostragoinge.seJust nu söker vi ett engagerat och kärleksfullt familjehem för en uppväxtplacering till en nioårig flicka.

Vår flicka har funktionsnedsättning (utvecklingsförsening/autism). En tydlig vardagsstruktur och mycket tid till förfogande är ett måste. Vi ser helst att det inte finns mindre eller jämnåriga barn i familjen, då flickans behov av stöd i vardagen är stort. Vi erbjuder gott stöd och goda förutsättningar för att genomföra uppdraget.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jenny Hintze

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-3594650

E-post: jenny.hintze@lund.se

Kontaktperson 2

Namn: Sara Melchert

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046-355728

E-post: sara.melchert@lund.se


Visa flera notiser från samma

Örebro kommun har just nu stort behov av familjehem till barn och ungdomar från 10 års ålder, med närhet till Örebro.

Vi söker även förstärkta familjehem som kommer vara en del i en ny verksamhet med placering av ungdomar med komplex problematik.

Se mer information på hemsidan eller ring oss!

Vi söker i följande län:
Örebro,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jenny Åkerström

Befattning: Gruppledare

Telefon: 019-21 30 72

E-post: jenny.akerstrom@orebro.se

Kontaktperson 2

Namn: Marie Olsson

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 019-21 42 82

E-post: marie.e.olsson@orebro.se

Kontaktperson 3

Namn: Anki Lifgren

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 019-21 42 78

E-post: ann-cathrin.lifgren@orebro.se


Visa flera notiser från samma
2014-12-11 Nummer 2153
Familjehem

Trelleborgs kommun söker ett familjehem åt en 5-årig pojke.
För mer information var vänlig kontakta oss.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Frederick Dahlqvist-Björklund

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410734150

E-post: fredrik.dahlqvist-bjorklund@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma

Bromölla kommun söker ett familjehem åt en ensamkommande ungdom.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martin Risberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0456-822592

E-post: martin.risberg@bromolla.se2014-12-03 Nummer 2134
Jourhem

Familjehemsenheten i Trelleborg söker nytt jourhem, då ett av våra duktiga jourhem ska övergå till att bli familjehem. Att vara jourhem innebär att ni tar emot ett eller två barn/ungdomar i ert hem under en begränsad tid. Som jourhem blir ni kontrakterade, vilket innebär att ni har en fast ersättning även när ni inte har något barn placerat.

Som jourhem behöver du ingen speciell utbildning, däremot är det en merit att ha erfarenhet av jourhemsvård eller familjehemsvård. Vi ser helst att ni är ett par, där minst en har möjlighet att vara hemma på heltid, men att ni båda har intresse av att vara en aktiv del av verksamheten. Vi ser gärna att ni är föräldrar, då era erfarenheter av föräldraskapet är en merit. Ni bör dock inte ha mindre barn i hemmet, då barnen vi placerar är i behov av er fulla uppmärksamhet. Körkort är ett krav. Jourhemmet bör ligga så nära Trelleborg att det är möjligt för de placerade barnen att fortsätta gå i sin vanliga förskola/skola.
Viktiga egenskaper som jourhem är;
- Flexibilitet, då jourhemsverksamheten är en akut verksamhet som inte fullt ut går att planera.
- Intresse för människor och mänskliga relationer.
- Värme, omtänksamhet och trygghet. Barnen ni tar emot i ert hem genomgår en svår period. Tiden i jourhemmet är oerhört viktig och ett minne som de bär med sig för livet.

Som jourhem erhåller ni ersättning enligt Sveriges kommuner & landstings rekommendationer. Ni kommer att ingå i vår jourhemsgrupp som träffas varannan vecka i grupphandledning.
Välkommen att kontakta oss för mer information

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofia Sjöberg

Befattning: Familjehemsansvarig socialsekreterare

Telefon: 0410-73 38 92

E-post: sofia.sjoberg@trelleborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Welin

Befattning: Familjehemsansvarig socialsekreterare

Telefon: 0410-73 38 91

E-post: anna.welin@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem i Dalarna med omnejd.

För mer info www.dalarnasungdomscenter.se

Vi söker i följande län:
Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanland, Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Poran Goodarzi

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070-3220355

E-post: poran@dalarnasungdomscenter.se


Visa flera notiser från samma

Dalarnas Ungdomscenter söker familjehem i Uppsala med omnejd.

För mer info, besök vår hemsida www.dalarnasungdomscenter.se

Vi söker i följande län:
Uppsala,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Poran Goodarzi

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070-3220355

E-post: poran@dalarnasungdomscenter.se


Visa flera notiser från samma
2014-12-03 Nummer 1940
Familjehem i Eskilstuna med omnejd

Eskilstuna kommun söker familjehem i Eskilstuna med omnejd som har erfarenhet av ungdomar. Ni får ett heltidsuppdrag och förstärkt stöd samt handledning.

Vi vill att det finns två vuxna i familjehemmet och att en är hemma på heltid. Ett nära samarbete med familjehemssekreterare samt andra professionella kommer att ske.

Vi söker i följande län:
Östergötland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Agnetha Lood

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016- 710 14 19, 073- 950 89 81

E-post: agnetha.lood@eskilstuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Helena Holmberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016- 710 27 61, 070- 086 60 66

E-post: helena.holmberg3@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-12-02 Nummer 2130

Vi söker en kontaktfamilj i Helsingborgsområdet som vill ta emot ett syskonpar (födda `08 och `11). Uppdraget kommer att vara över helgen var 3:e vecka.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Henrik Möndell

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 67 89

E-post: henrik.mondell@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Ronneby socialtjänst söker jourhem

Att vara jourhem skiljer sig från andra uppdrag som familjehem, dels genom att en person är hemma på heltid men också att den som behöver placeras, placeras på mycket kort tid. Jourhem har ibland bara någon eller några timmar på sig innan barn eller ungdomar placeras och det kan gå fort när barnet åker därifrån, antingen hem eller vidare till ett annat boende.
Ett barn eller en ungdom som är placerad i jourhem kan vara boende där som längst 6 månader.
En jourfamilj ska kunna öppna sitt hem och på ett tryggt och respektfullt sätt kunna ta emot ett barn eller ungdom som befinner sig i en svår livssituation. Ett jourhem ska kunna visa respekt för barnets föräldrar och biologiska nätverk och vid behov verka för umgängen och möten mellan barn och för barnet viktiga personer.

Kontrakterat jourhem
Att vara jourhem i Ronneby kommun innebär att man är beredd på att akut ta emot en eller två barn/ungdomar i sitt hem under en begränsad tid. Som jourhem erhåller man arvode och en lägre omkostnadsersättning varje månad oavsett om man har en placering eller inte. I samband med placering höjs omkostnaden. Som jourhem har man rätt till ledighet, vilket regleras i det avtal som upprättas med kommunen. I uppdraget ingår en nära samverkan med socialtjänstens öppenvård och jourhemmet väntas även kunna ta andra uppdrag i de fall man inte har någon placering, ex umgängesstöd.
Jourhemmet får kontinuerligt stöd av en egen familjehemssekreterare och förväntas kontinuerligt ta emot fortbildning och handledning.

För att bli ett jourhem hos oss vill vi att:
• man som par har blivit utredd och godkänd för uppdraget
• båda hemmavarande vuxna genomgår familjehemsutbildning
• en vuxen är hemma på heltid
• den kontrakterade har körkort
• man har erfarenhet av barn
• man bor i Ronneby kommun
• man kan ta emot två barn samtidigt
• barnet/en får ett eget rum
• att det i familjen inte finns biologiska barn som är små eller i undre tonåren

Som jourhem kan man inte förekomma hos kronofogdemyndigheten, sociala register eller i belastningsregistret.

Vi söker i följande län:
Blekinge,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Malin Persson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0457-618270

E-post: malin.kummpersson@ronneby.se


Visa flera notiser från samma

Du ska vara en man som är väl förankrad i svenska samhället och pratar Dari och svenska.
Du ska hjälpa en nyanländ tonårspojke att hitta i samhället tex fritidsaktiviteter, men även kunna samtala och förklara på Dari. Ni bör träffas 1-2 ggr i veckan.

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013-206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-11-25 Nummer 2120
Familjehem för ensamkommande pojke

Danderyds kommun söker familjehem för 15-årig ensamkommande afgansk pojke. Önskvärt med svenskt familjehem då pojken är motiverad till studier och angelägen om att lära sig språket. Pojken behöver omsorg, stöd, vägledning, hjälp med skolarbetet och stöd till fritidsaktiviteter.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Lundberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-568 911 43

E-post: eva.lundberg@danderyd.se

Kontaktperson 2

Namn: Susanne Malmqvist

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-568 911 70

E-post: susanne.malmqvist@danderyd.se


Visa flera notiser från samma
2014-11-25 Nummer 2119
Torsås kommun söker familjehem till 17 årig flicka

Torsås kommun söker ett erfaret familjehem till en 17-årig flicka med relationsproblematik, skolproblematik samt även visst missbruk bakom sig.
Flickan är i behov av en trygg och kärleksfull familj med en moder- respektive fadersgestalt som kan upprätthålla en strukturerad vardag med tydlig gränssättning samt visa konstruktiv konfliktlösning.

Då flickan ska börja gymnasiet behövs förutom omsorg, beröm och fungerande rutiner även stöd i skolarbetet och upprätthållande av fritidsaktivitet.

I uppdraget ingår att familjehemmet behöver ha kontakt med ungdomens biologiska föräldrar.

Socialtjänsten erbjuder stöd och handledning till familjehemmet samt ersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Claes Broman

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0486-33669

E-post: claes.broman@torsas.se

Kontaktperson 2

Namn: Viktoria Petersson

Befattning: Socionomstudent

Telefon:

E-post: viktoria.petersson@torsas.se


Visa flera notiser från samma
2014-11-24 Nummer 2115

Ängebo Familjevård söker familjer som vill ta emot barn, ungdomar, vuxna och vuxna med barn som av någon anledning behöver en familj att bo i och få stöd av. Vi söker även familjer som talar andra språk än svenska. Med fördel arabiska, persiska, afghanska, dari, somaliska, tigrinja med flera. Hör av er!

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Jönköping, Östergötland, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marlene Gottfridsson

Befattning: Konsulent Administration

Telefon: 0709111274

E-post: marlene@angebofamiljevard.se2014-11-13 Nummer 2107

Vårt fokus ligger på ensamkommande flyktingbarn, ungdomar och individer med traumatiska upplevelser samt neuropsykiatriska funktionshinder. Vi besitter lång erfarenhet av integration samt unika och effektiva behandlingsmetoder. Utbildning, stöd och jour för familjehem ingår i vår ordinarie verksamhet.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Göran Claeson

Befattning: Konsulent

Telefon: 0707960020

E-post: goran@valeda.se

Kontaktperson 2

Namn: Kurt Roos

Befattning:

Telefon: 0702536300

E-post: kurt@valeda.se2014-11-12 Nummer 2104
Akut behov av familjehem till 15 årig pojke

Vi är i akut behov av ett familjehem för en 15-årig pojke som skall genomgå behandling enligt MTFC. För att den här ungdomen skall kunna påbörja behandlingen hos MTFC-familjen måste det finnas ett tillgängligt familjehem som skall vara redo att ta emot honom efter behandlingen samt närvara på olika möten vid vissa tillfällen. I början kommer det att vara ett kontaktfamiljsuppdrag och senare övergå till en familjehemsplacering efter klar behandling. Det är en fördel om familjehemmet har haft tidigare uppdrag samt kunskap om MTFC, dock finns möjlighet till en utbildning som sker på några dagar.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sükran Sönmez

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-340798

E-post: sukran.sonmez@malmo.se


Visa flera notiser från samma
2014-11-10 Nummer 2102
Lerums Kommun söker

Familjehem till en intensiv, glad och stundom krävande 11 årig pojke. Han behöver mycket stöd gällande skolarbetet men även stöd i kontakt med andra barn. Pojken har stora behov av bekräftelse och behöver vara ensamt barn i familjen. Han kräver stabila vuxna omkring sig som orkar vara tydliga, konsekventa, kärleksfulla och tålmodiga. Idag vistas pojken på ett HVB hem och det är väsentligt att han vid flytt till familjehem kan fortsätta skolgång i samma skola som nu. Familjehemmet behöver vara mycket erfaret och ha kunskaper om barn med stora svårigheter samt har förmåga hantera problematiska föräldrakontakter.

Med hänsyn till skolgång söker vi familjehem i närheten av Boxholm.

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: UllaCarin Andersson

Befattning: Familjehemssocionom

Telefon: 0302-521024

E-post: ullacarin.andersson@lerum.se

Kontaktperson 2

Namn: Ingemar Skärström

Befattning: Familjehemssocionom

Telefon: 0302-521410

E-post: ingemar.skarstrom@lerum.se

Kontaktperson 3

Namn: Emma Wiman

Befattning: socionomstudent

Telefon: 0302-522235

E-post: emma.wiman@lerum.se


Visa flera notiser från samma
2014-11-05 Nummer 2096
Jourhem till ensamkommande ungdomar (kontrakterat)

Hörby Kommun söker två stycken kontrakterade jourhem med vardera två platser, för ensamkommande barn.

De jourfamiljehem vi söker är ett hem där ensamkommande barn och ungdomar kan vistas i avvaktan på stadigvarande boende. Jourhemmet ska kunna ta emot två ungdomar samtidigt och placeringstiden kan variera från några dagar upp till några månader. De barn och ungdomar som anländer till Sverige är ofta i kris och har behov av vuxna som är stabila och engagerade i sin omvårdnad. För att bli kontrakterat jourhem bör man vara flexibel med "stort hjärta". Egenskaper som nyfikenhet, tillgänglighet, tydlighet och tålmodighet värdesätter vi högt.
Vi söker en familj bestående av två vuxna. En av er måste ha möjlighet att vara hemma på heltid och ni arvoderas utifrån detta. Det är en fördel om jourfamiljehemmet är beläget inom Hörby kommun eller i närliggande kommun.

Önskvärda kvalifikationer:
¤ Erfarenhet/intresse av att arbete med barn/ungdomar och deras levnadsvillkor.
#Erfarenhet av arbete med ensamkommande barn/ungdomar och eller erfarenhet av andra kulturer
¤ Förmåga att ta hand om barn/ungdomar i kris.
¤ Förmåga att se och bemöta barn/ungdomar med särskilda behov.
¤ Flexibilitet, att se lösningar istället för problem.
¤ Förmåga att samarbeta med socialtjänst, god man, ev biologiska föräldrar, skola och övriga viktiga personer i barnets nätverk. Ni måste vara beredda att delta i utbildning och ta emot handledning i aktuella uppdrag.
¤ Körkort och tillgång till bil
¤ Intresse av att ta del i andra kulturer.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ritva Ruokamo-Olsén

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415-378096

E-post: ritva.ruokamo-olsen@horby.se

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Nilsson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415-378056

E-post: charlotte.nilsson@horby.se


Visa flera notiser från samma

Ungdomar anvisade till Hörby Kommun jourplaceras för utredning. Nu söker vi familjehem åt de ungdomar som bedöms vara i behov av stadigvarande boende i familjehem.

Önskvärda kvalifikationer:
¤ Erfarenhet/intresse av barn/ungdomar och deras levnadsvillkor samt erfarenhet av ensamkommande barn och ungdomar.
¤ Förmåga att ta hand om barn/ungdomar i kris.
¤ Förmåga att se och bemöta barn/ungdomar med särskilda behov.
¤ Flexibilitet, att se lösningar istället för problem.
¤ Förmåga att samarbeta med socialtjänst, god man, ev biologiska föräldrar, skola och övriga viktiga personer i barnets nätverk. Ni måste vara beredda att delta i utbildning och ta emot handledning i aktuella uppdrag.
¤ Körkort och tillgång till bil
¤ Intresse av att ta del i andra kulturer.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ritva Ruokamo Olsén

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415378096

E-post: ritva.ruokamo-olsen@horby.se

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Nilsson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 0415378056

E-post: charlotte.nilsson@horby.se


Visa flera notiser från samma
2014-11-04 Nummer 2094
Familjehem till tonårsflicka nära Vallentuna

Vi söker två familjehem nära Vallentuna. Ett familjehem till en 13 årig flicka och ett familjehem till en 15 årig flicka. Vi vill att familjehemmen har erfarenhet av tidigare uppdrag. Den 15 åriga flickan behöver komma till ett mer kvalificerat hem där det finns kunskap om psykisk ohälsa. Båda flickorna vill gå kvar i sin nuvarande skola varför ni bör bo på rimligt avstånd från Vallentuna.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie Stoby

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 08-58785459

E-post: marie.stoby@vallentuna.se


Visa flera notiser från samma

INOM är en organisation som består av bl.a. Sociala Tjänster, Familjeforum, KBT Mälardalen och Södertörns familjevård. Våra jour- och familjehem är en av våra viktigaste resurser. Vi samarbetar med ett stort antal familjehem i hela landet, från norr till söder. Våra familjehem arbetar med varierande uppdrag. Vi erbjuder kommuner allt från kortare jourhemsplaceringar till längre uppväxtplaceringar för barn/unga, samt kvalificerat behandlingsarbete (tex. MTFC) i familjehemsmiljö. Vi rekryterar kontinuerligt nya familjehem och Du är alltid välkommen att kontakta oss i frågor som rör familjehemsvård.

Om du är intresserad av att få veta mer om att vara/bli familjehem så kan du läsa om det på vår hemsida www.inom.com eller så ring oss på telefon 0200-11 53 60.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Västernorrland, Västerbotten, Värmland, Södermanland, Stockholm, Skåne, Norrbotten, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helen Lagerblad

Befattning: Familjehemsrekryterare

Telefon: 0200-11 53 60

E-post: helen.lagerblad@inom.com


Visa flera notiser från samma
2014-10-28 Nummer 1450

Ni som har varit familjehem i några år och känner att det är ett viktigt uppdrag som ni vill fortsätta med, hör av er till oss på Rekon!

Tillsammans med er vill vi skapa goda och trygga förutsättningar för barn att läka, växa och ha kontakt med personer som är viktiga för dem. Målen som är satta av barn, föräldrar och socialtjänst ger riktning och ledning för oss.

Vi erbjuder ett nära samarbete med handledning och tillgänglighet dygnet runt.

Hör av dig så berättar vi mer!

Vi söker familjehem i stor Stockholms området, runt Mälaren, Uppland och södra Norrland.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Margareta Ekenstam

Befattning: verksamhetsutvecklare

Telefon: 073/708 47 50

E-post: margareta.ekenstam@rekon.se

Kontaktperson 2

Namn: Lars Widström

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 070/6307115

E-post: lars.widstrom@rekon.se2014-10-27 Nummer 2073
Norra Dalsland familjehemsenhet söker kontrakterade jourhem. UPPDATERAD KONTAKT INFO

Kontrakterat jourhem

Norra Dalslands Familjerätts- och familjehemsenhet ansvarar för att rekrytera, utreda och förmedla kontaktfamiljer, familjehem och jourhem till Dalslandskommunerna Åmål, Bengtsfors, Mellerud och Dals-Ed.

Vår enhet söker nu ett kontrakterat jourhem till barn och ungdomar.

Jourhemmet ska kunna ta emot barn i åldern 0-18 år samt i vissa fall barn och en förälder. Placeringstiden kan variera från några dagar till några månader. De personer som placeras akut av socialtjänsten är ofta i kris och har behov av personer som är stabila och engagerade i sin omvårdnad. För att bli kontrakterat jourhem bör du/ni vara flexibel och ha ett ”stort hjärta”. Egenskaper som tillgänglighet, tydlighet och tålamod värdesätter vi högt. Andra viktiga egenskaper är att ha god förmåga att samarbeta med Socialtjänst, biologiska föräldrar, skola, BUP och övriga viktiga personer i barnets nätverk. Du måste vara beredd på att delta i utbildning och ta emot handledning i aktuella uppdrag.

Vi söker en familj som består av en eller två vuxna. En av er måste ha möjlighet att vara hemma på heltid om uppdraget kräver det. Ni kommer även bjudas in till fortlöpande nätverksträffar med andra familjehem.

Ersättning
Som jourhem är ni garanterade ett arvode oavsett om ni har barn placerade hos er eller inte. För barnets omkostnader utbetalas en ersättning som täcker kostnaderna för barnet. Arvode och omkostnadsersättning ges enligt SKL:s riktlinjer.

Kvalifikationskrav
Vi har som krav att du har lång erfarenhet av att vara familjehem. Du har B-körkort och egen bil. Du har möjlighet att vara hemma på heltid om uppdraget kräver det.

Meriter
Erfarenhet av liknande arbete inom socialt arbete.

Placering av jourhemmet
Primärt söker vår enhet jourhem som finns inom Dalsland, södra Värmland eller Norra Bohuslän.

Välkommen med din intresseanmälan via Familjehemsbanken eller via mail; anna.agdur@amal.se

Vi som arbetar på Norra Dalslands familjehemsenhet är:
Samordnare Anna Agdur 0532-17021

Irene Ottosson 0532-174 52
Sandra Bokhult 0532-174 42
Daniel Larsson 0532-174 58

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Vi söker i följande län:
Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Agdur

Befattning: Samordnare, familjehemsenheten

Telefon: 0532-17021

E-post: anna.agdur@amal.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjer, med eller utan egna barn, eller ensamstående som kan emot ett barn/ungdom i sitt hem ca en till två helger/månad. Det gäller barn/ungdomar med någon form av funktionshinder t ex Aspergers syndrom eller utvecklingsstörning. Därför är det en fördel om man har tidigare erfarenhet av barn/ungdomar med särskilda behov, men dock inget krav. Personlig lämplighet är avgörande.
För vidare information kontakta nedanstående.

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Tobias Larsson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0550-88600

E-post: tobias.larsson@kristinehamn.se


Visa flera notiser från samma
2014-10-24 Nummer 1536

Vi söker träningsfamiljer (familjehem) som tillsammans med ett team vill arbeta i vårt strukturerade behandlingsprogram MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care). Programmet vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.

•Ungdomarna tränas i positiva beteendeförändringar

•En vuxen behöver vara hemma på heltid

•Heltidsersättning samt omkostnad utgår

•Som träningsfamilj får man kontinuerlig utbildning och handledning

Just nu är vi i stort behov av en familj som kan ta emot en flicka på 12 år. MTFC- programmet pågår ca ett år och man blir utredd som familjehem och utbildad i MTFC-metoden, innan uppdraget startar. Man skall helst bo max en timma från Göteborg och ha ett extra rum för ungdomen. Egna barn är inget hinder, dock ej spädbarn.

Är du intresserad av att prova detta arbetssätt? Välkommen att kontakta oss för mer information.

Caroline Antehag 031-757 93 53
Minna Svahn 0733-584104

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Caroline Antehag

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 031-757 93 93

E-post: caroline.antehag@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Minna Svahn

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 0733- 584 104

E-post: minna.svahn@inom.com


Visa flera notiser från samma
2014-10-23 Nummer 2067
Norra Dalslands familjehemsenhet söker familjehem åt 15 årig flicka

Norra Dalslands familjehemsenehet söker ett erfaret familjehem åt en 15 årig flicka. Problematiken består av relationskonflikter i familjen och skolproblematik. Flickan har under den senaste tiden också haft en vagabonderande livsstil som måste brytas. Flickan är i behov av ett miljöombyte för att komma bort ifrån sitt umgänge. Flickan behöver tydliga gränser, lugn och ro samt tålmodiga och kompetenta familjehemsföräldrar.

Familjehemmet erbjuds kontinuerlig handledning.

Intresseanmälan mottages via mail

Vi söker i följande län:
Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sandra Bokhult

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-17442

E-post: sandra.bokhult@amal.se

Kontaktperson 2

Namn: Daniel Larsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-17458

E-post: daniel.larsson@amal.se

Kontaktperson 3

Namn: Irene Ottosson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-17452

E-post: irene.ottosson@amal.se


Visa flera notiser från samma
2014-10-22 Nummer 2065
Familjehem

Eskilstuna kommun söker familjehem åt en pojke född -97.
Familjen bör inte bo i Eskilstuna, strängnäs med omnejd. Lantligt boende runt Örebro eller Västmalandtrakten. Familjen får gärna har djur eller jordbruk där det finns möjlighet för pojken att involveras. Familjen kan även ha ett motorintresse.
Det får gärna finnas yngre barn, men ej ungdomar.
Familjen bör ha någon erfarenhet av ungdommar som befinner sig i ett riskbruk av att använda droger.
Pojken behöver komma till ett lungt och tryggt hem med vuxna som har tydliga ramar och förmåga att gränsätta pojken. Pojken behöver omges av vuxna som har en hög grad av omsorg.

Familjen behöver stötta pojken i att återskapa och upprätthålla sina relationer till sitt biologiska nätverk.

Vi söker i följande län:
Örebro, Västmanland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Helena Lindberg

Befattning: Familjehemsekreterare

Telefon: 016-7102488 alt. 070-0866238

E-post: helena.lindberg9@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma

INOM Familjehemsvård i Skåne söker ett erfaret familjehem åt 18-årig pojke som haft många sammanbrott bakom sig. Missbruk och skolproblematik är en del av hans problematik. Vill bo i en familj, gärna med någon form av gård eller egen verksamhet.

Som familjehem för INOM får ni:
kontinuerlig handledning
jour dygnet runt
fortbildningar
grundutbildning

Vi söker i följande län:
Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Louise Cederholm

Befattning: Teamledare/familjehemskonsulent

Telefon: 0707478720

E-post: louise.cederholm@inom.com


Visa flera notiser från samma
2014-10-17 Nummer 2059
Östra Göteborg söker avlastningshem/kontaktfamilj

13-åriga Mira behöver komma till ett avlastningshem var fjärde helg, lite längre i samband med lov från skolan och några veckor på sommaren.

Mira bor i familjehem.

Du eller ni behöver vara stabila och trygga. Mira är i behov av förutsägbarhet. Det funkar bra om du/ni har egna barn, eller inte. Det viktigaste är att du/ni kan bidra till en stabilitet för Mira och vara konsekventa i ditt/ert förhållningssätt.

Mira är en mycket duktig fotbollsspelare och vill gärna att man kommer med henne på eventuella matcher. Körkort och bil är därför en nödvändighet. Mira har inte alltid lätt för att få och behålla kompisar, fast hon är lätt att tycka om.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofia Sundmark

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-365 43 61

E-post: sofia.sundmark@ostra.goteborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Janet Jonsson

Befattning: Barnsekreterare

Telefon: 031-365 37 41

E-post: janet.jonsson@ostra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-10-15 Nummer 2057

Vi söker familjer utan djur, som kan ta emot barn med allergi.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Henrik Möndell

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 67 89

E-post: intresseanmalan.familjehem@helsingborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Gustaf Hammar

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 24 96

E-post: intresseanmalan.familjehem@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-10-13 Nummer 2053
Eskilstuna kommun söker jourhem.

Eskilstuna kommun har för närvarande sju kontrakterade jourhem med totalt 13 platser till sitt förfogande. Vi behöver nu öka antalet platser snarast och behöver därför en eller två ytterligare familjer att kontraktera. Ni behöver naturligtvis ha tid och rum för dessa barn/ungdomar, en vuxen skall alltid finnas tillhands i hemmet. Vi ser helst att ni har stor erfarenhet av familjehemsvård, gärna jourhemsvård.
Vi erbjuder tät "vardagshandledning". Du/ni ingår i vår jourhemsgrupp som träffas regelbundet i gång per månad. Efter överenskommelse och vid behov kan enskild handledning erbjudas.
Då flertalet ungdomar går i skola i Eskilstuna måste du/ni bo på pendelavstånd.

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Håkan Johanson

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 070-0893071

E-post: hakan.johansson3@eskilstuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Helena Hall-Blixt

Befattning: teamledare

Telefon: 070-0893256

E-post: helena.blixt@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma

En tonårsflicka som är gravt utvecklingsstörd med syn och hörselnedsättning men som trots sina handikapp utvecklats enormt de senaste åren. Flickan ska bo i familjehem tills hon blir vuxen. Vi ser att ena familjehemsföräldern är hemma under första perioden vid en placering och avlastning till familjehemmet är inräknat i uppdraget.
Flickan är bestämd och glad som tydligt visar vad hon behöver och vill. På kvällen är det kramar och mysstund som gäller och familjehemmet behöver vara varma och välkomnande i det.
Flickan behöver även lugna vuxna med god förståelse för hennes behov och som är villiga till att fortsätta utveckla henne trots sina handikapp. Familjehemmet behöver vara aktivt, stöttande, handlingskraftigt och kreativt som lockar till utveckling genom lek.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna-Maria Achlatlis

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 042 - 10 47 48

E-post: familjehem@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-10-09 Nummer 2046
Stödfamilj med erfarenhet av funktionsnedsättning

Sala kommun söker en familj som kan ta emot en pojke i nedre tonåren. Vi ser gärna att familjen har erfarenhet av autismspektrumtillstånd. Omfattningen av uppdraget är två helgdagar med en övernattning per månad. Då det finns allergi är det viktigt att det inte finns några katter i hemmet.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martina Preinitz

Befattning: Enhetschef

Telefon: 0224-74 90 32

E-post: martina.preinitz@sala.se


Visa flera notiser från samma
2014-10-09 Nummer 2045
Stödfamilj med erfarenhet av funktionsnedsättning

Sala kommun söker en familj som kan ta emot en pojke i övre tonåren. Vi söker en familj som har erfarenhet av autismspektrumtillstånd och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Uppdraget omfattar 1 dygn varannan vecka samt 17 dygn att fördela på skollov. För uppdraget krävs en familj som har engagemang och tid för att samarbeta med psykiatrin och övriga aktörer.

Vi söker i följande län:
Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Martina Preinitz

Befattning: Enhetschef

Telefon: 0224-74 90 32

E-post: martina.preinitz@sala.se


Visa flera notiser från samma
2014-10-02 Nummer 1492
Östra Göteborg söker familjehem för 15 årig tjej

15 åriga Janna behöver en stabil och trygg familj i närheten av Göteborg.

Janna har nyligen fått diagnosen aspberger och hon har epilepsi. Janna accepterar sin diagnos till viss del, men det leder också till konflikter.

Janna hamnar lätt i konflikter, har svårt med det sociala samspelet, och fungerar som bäst i ett sammanhang med få personer. Vi söker därför ett familjehem utan barn, eller med vuxna utflugna barn. Janna behöver tydlighet och förutsägbarhet. Hon tycker inte om överraskningar och hennes vardag behöver vara tillrättalagd. Vi söker ett familjehem som har en stor portion tålamod, är tydliga och prestigelösa. Humor är en viktig egenskap och ett sätt att nå Janna.

Janna har haft skolsvårigheter sedan årskurs 7, har inga intellektuella hinder att få goda betyg, och har framöver behov av en skolform/skola där personalen har god kunskap om aspberger.

Janna är road av att åka buss och spårvagn. Hon tycker om att baka och är i mångt och mycket en "hemmatjej".

Kontakta oss för mer information!

Ersättning utgår i enlighet med kommunförbundets rekommendationer. Till en början behöver någon i familjehemmet kunna vara hemma på heltid.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Annika Spångberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0313654059

E-post: annika.spangberg@ostra.goteborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Majid Amiri

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0313654314

E-post: majid.amiri@ostra.goteborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Sofie Granvall

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0313654338

E-post: sofie.granvall@ostra.goteborg.se

Kontaktperson 4

Namn: Annika Hallberg

Befattning: Metodhandledare

Telefon: 0313653509

E-post: annika.hallberg@ostra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-10-02 Nummer 2033
Östra Göteborg

söker en trygg och stabil familj som vill bli familjehem åt en 9:årig flicka. Ni bör ha erfarenhet av barn med speciella behov, mycket tålamod och ett stort hjärta.

Vi ser helst att det inte finns andra barn i familjen – i alla fall inte jämnåriga eller yngre - och helst inga husdjur.

En vuxen kommer att behöva vara hemma på heltid – inledningsvis räknar vi med att båda behöver vara hemma. Vi kommer att ersätta er för det inkomstbortfall det kommer att medföra.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sven-Olof Eriksson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-3654368

E-post: sven-olof.eriksson@ostra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-09-29 Nummer 2025

Djurfritt familjehem sökes till 12 årig flicka. Erfaret familjehem med vana att jobba med konsulentstöd är önskvärt. Ett önskemål är även att barn i angränsande åldrar inte finns i familjen. Minst en hemmavarande förälder på heltid.

Familjen kommer att utredas enligt nya kälvestensmetoden om det blir aktuellt.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Södermanland, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Andreas Möller

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0707478794

E-post: andreas.moller@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Emil Lundborg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0725769434

E-post: emil.lundborg@inom.com

Kontaktperson 3

Namn: Emelie Davidsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0725135988

E-post: emelie.davidsson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2014-09-29 Nummer 2024
Erfaret familjehem för 16-årig pojke sökes.

Vi söker familjehem till en 16-årig pojke som behöver ingå i en familj med värme och engagemang. Familjehemmet behöver ha förmåga till att ställa adekvata krav och pojken ska ges möjlighet att ta eget ansvar.

Pojken har i höst börjat gymnasiet och behöver förutom omsorg, trygghet och fungerande rutiner extra stöd och struktur runt skolarbetet. Det är en fördel om familjehemmet bor så att skolgång i Smedjebacken är möjligt.

Familjehemmet bör ha erfarenhet av tonåringar med drogproblematik och ha en god förmåga att samarbeta med biologiskt nätverk.

Vi erbjuder grundutbildning för familjehem, stöd i uppdraget och ersättning enligt SKL´s riktlinjer. Ersättningen kan förhandlas utifrån familjehemmets kompetens och uppdragets innehåll.

Vi söker i följande län: Dalarna och Västmanland.

Vi söker i följande län:
Dalarna, Västmanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Victoria Brossman

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0223-442 77

E-post: victoria.brossman@fagersta.se2014-09-29 Nummer 2023
Erfaret familjehem sökes till snart 14-årig flicka

Vi söker ett erfaret familjehem som kan erbjuda flickan tydlighet, struktur och klara gränser i en kärleksfull relation. Familjehemmet skall ha en god förmåga att hålla en konsekvent linje och vara beredda på att bli testade i sin konsekvens av flickan. Flickan som har resurser behöver få konstruktiv pushning av vuxna som också kan utgöra modeller för henne. Hon behöver ett massivt stöd i att bryta mönster som på sikt kan skapa ett normbrytande beteende. Familjehemmet måste också kunna hantera problematiska föräldrakontakter. Känslomässigt behöver flickan långsiktig hjälp av stabila vuxna med att skapa en positiv och åldersadekvat identitet. Flickan är intresserad av mode och musik.

Vi ser gärna att ni har erfarenhet och att ni är utredda sedan tidigare.
Vi erbjuder kontinuerlig handledning och nära samarbete i ett gemensamt ansvar för att det ska bli så bra som möjligt.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ingemar Skärström

Befattning: Familjehemssocionom

Telefon: 0302-521410

E-post: ingemar.skarstrom@lerum.se

Kontaktperson 2

Namn: UllaCarin Andersson

Befattning: Familjehemssocionom

Telefon: 0302-52 10 24

E-post: ullacarin.andersson@lerum.se


Visa flera notiser från samma

INOM söker ett tryggt och erfaret familjehem åt 9-årig pojke med en utredd ADHD-diagnos. Pojken skall vidare utredas för eventuellt flera neuropsykiatriska diagnoser. Han har behov av att vara yngst i familjen, således inga yngre biologiska barn. Helst skall det inte finnas husdjur i familjen.

Som familjehem för INOM får man:
Kontinuerlig handledning i hemmet
Handledning i grupp
Fortbildning
Arvode och omkostnad
Möjlighet till jour dygnet runt
Grundutbildning

Vi söker i följande län:
Blekinge, Skåne, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marie-Louise Johansson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0703-205855

E-post: marie-louise.johansson@inom.com


Visa flera notiser från samma
2014-09-26 Nummer 2004

En 17-årig tjej med autism och ADHD söker en kärleksfull familj för miljöombyte och avlastning. Djur är uppskattat, dock inte katt. Den önskade omfattningen är 1-2 helger/mån.

Vi söker i följande län:
Östergötland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Jussi Eklöf

Befattning: Resurssamordnare

Telefon: 013-20 79 47

E-post: jussi.eklof@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-09-25 Nummer 2017


DavSjö vänder sig till barn och unga med psykosocial problematik och neuropsykiatriska funktionshinder. Vi vill i samarbete med individen, nätverket och uppdragsgivaren vara bäst på att skapa den förändring som optimerar livskvaliteten hos barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi söker behandlingsfamiljer som kan ta emot barn/ungdomar från 0-18 år. Vi söker familjer som är utredda sedan tidigare och som har erfarenhet av jour-/kontaktfamiljs- eller familjehemsuppdrag. Vi söker er som är trygga, stabila vuxna med engagemang, tid och plats för en till i familjen.
Vi arbetar i team där familjehemmet är en viktig del av teamet, ni får utbildning, tät handledning och tillgång till jour dygnet runt i vår regi.

Välkommen att höra av er!
Lena Nilsson / Familjehemsansvarig
lena.nilsson@davsjo.se

Vi söker i följande län:
Blekinge, Halland, Skåne, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Nilsson

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 0708-801363

E-post: lena.nilsson@davsjo.seRamlösa Social Utveckling AB (RSU) är ett företag som rehabiliterar missbrukare i familjehem. Vi har funnits i snart 20 år och har ca 50 klienter inskrivna från hela Sverige med koncentration på placering i Skåne och Hallandskusten. Våra kunder är kommunernas socialtjänst och kriminalvården.

Vi arbetar med män, kvinnor och par från 16 år och uppåt. Våra klienter har problem med missbruk av olika typer av droger och ibland även kriminalitet för att finansiera missbruket.

RSU:s behandlare finns med under hela placeringen. Vi besöker klienten/familjen minst en gång per vecka och finns alltid tillgängliga vid behov.

Vår rehabiliteringsmodell innebär att klienten bor i ett familjehem mellan 6-10 månader och därefter följer en utslussningsfas där klienten får hjälp till ett eget boende med stöd. Den genomsnittliga rehabiliteringstiden ligger på ca 18 månader. Vi erbjuder våra klienter olika former av behandlingsinriktade samtal och ombesörjer att våra klienter är sysselsatta med studier, praktik eller arbete. Vi erbjuder kontinuerlig handledning och utbildning till våra familjehem.

Ett bra familjehem består av stabila vuxna människor med ett stort mått av empati och tålamod (par eller ensamstående), utan några problem med droger eller kriminalitet och en vilja/möjlighet att ta emot en medmänniska i sin bostad. Före en eventuell placering gör vi en familjehemsutredning där vi bland annat hämtar in utdrag från social- och belastningsregister.

Vänliga hälsningar
Lena Källström och Olaf Thies

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Källström

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070 - 66 99 529

E-post: l.kallstrom@rsu-ab.com

Kontaktperson 2

Namn: Olaf Thies

Befattning: Behandlingssamordnare

Telefon: 070- 66 99 524

E-post: o.thies@rsu.nu


Visa flera notiser från samma

Ramlösa Social Utveckling AB (RSU) är ett företag som rehabiliterar missbrukare i familjehem. Vi har funnits i snart 20 år och har ca 50 klienter inskrivna från hela Sverige med koncentration på placering i Skåne och Hallandskusten. Våra kunder är kommunernas socialtjänst och kriminalvården. Företaget har HVB-tillstånd och mer information om oss finns på vår hemsida www.rsu-ab.com

Vi arbetar med män, kvinnor och par från 16 år och uppåt. Våra klienter har problem med missbruk av olika typer av droger och ibland även kriminalitet för att finansiera missbruket.

RSU:s behandlare finns med under hela placeringen. Vi besöker klienten/familjen minst en gång per vecka och finns alltid tillgängliga vid behov via vår jour.

Vår rehabiliteringsmodell innebär att klienten bor i ett familjehem mellan 6-10 månader och därefter följer en utslussfas till ett eget boende med stöd. Den genomsnittliga rehabiliteringstiden ligger på ca 18 månader. Vi erbjuder våra klienter olika former av behandlingsinriktade samtal och ombesörjer att våra klienter är sysselsatta med studier, praktik eller arbete. Vi erbjuder kontinuerlig handledning och utbildning till våra familjehem.

Ett bra familjehem består av stabila vuxna människor med ett stort mått av empati och tålamod (par eller ensamstående), utan några problem med droger eller kriminalitet och en vilja/möjlighet att ta emot en medmänniska i sin bostad. Före en placering gör vi en familjehemsutredning där vi bland annat inhämtar utdrag från social- och belastningsregister.

För mer information kontakta oss.

Vänliga hälsningar
Lena Källström och Olaf Thies

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Källström

Befattning: Familjehemsansvarig

Telefon: 070- 66 99 529

E-post: l.kallstrom@rsu-ab.com

Kontaktperson 2

Namn: Olaf Thies

Befattning: Behandlingssamordnare

Telefon: 070- 66 99 524

E-post: o.thies@rsu.nu


Visa flera notiser från samma
2014-09-09 Nummer 1986
Sökes familjehem

Familjehem/jourhem sökes till 14 årig flicka. Kognitiva svårigheter men inte utredd. Fungerar bra i tydlig struktur. Omtänksam och snäll mot barn och djur. Inga män i närheten eller tonårspojkar, söker negativ uppmärksamhet.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Karin Pettersson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 054-172070

E-post: karin.pettersson@forshaga.se

Kontaktperson 2

Namn: Henrica Liljenzin

Befattning: Enhetschef

Telefon: 054-172124

E-post: henrica.liljenzin@forshaga.se2014-09-09 Nummer 1074
Familjehem i Oskarshamn med omnejd sökes

För att kunna placera barn i hemkommunen söker vi ett antal familjehem. Vi har barn i olika åldrar med olika behov som behöver varma, stabila vuxna med tid och plats. Gärna med kompetens av neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi besöker våra familjehem regelbundet där placeringshandläggaren träffar barnet och familjehemssekreteraren ger stöd till familjehemsförädrarna. Därutöver ges handledning av utbildad handledare.

Arvode enligt SKL och med tydliga riktlinjer gällande omkostnadsersättning.

Vi söker i följande län:
Blekinge, Jönköping, Östergötland, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christina Sjöström

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0491-76 47 66

E-post: christina.sjostrom@oskarshamn.se

Kontaktperson 2

Namn: Ingela Wiberg

Befattning: Receptionist

Telefon: 0491-76 47 60

E-post: ingela.wiberg@oskarshamn.se

Kontaktperson 3

Namn: Mona Hjalmarsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0491-76 47 68

E-post: mona.hjalmarsson@oskarshamn.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemmen KRUT bedriver förstärkt familjehemsvård med skräddarsytt stöd till familjer och placerade barn och ungdomar.
Stöd, handledning, dygnet-runt-jour och god ersättning för ett engagerande och spännande uppdrag - ring oss!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Eva Pettersson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 015821559

E-post: eva.pettersson@familjehemmenkrut.se

Kontaktperson 2

Namn: Lotta Broberg

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0158 21560

E-post: lotta.broberg@familjehemmenkrut.se


Visa flera notiser från samma

Vill du vara med och ge barn från Lund möjligheten till en nystart i livet?
Bli familjehem för Lunds kommun!

Vi tror att ni är en helt vanligt familj. På listan av era personliga egenskaper vill vi se engagemang, humor och förmåga att reflektera. Vi vill att ni är redo att pröva och ompröva ert föräldraskap i samarbete med oss och barnets biologiska nätverk.

Barnen som behöver bo i familjehem är mellan 0-18 år och kan ha mycket olika bakgrund.

Just nu vill vi framförallt komma i kontakt med familjer som kan vara tjänstlediga och ta emot ett yngre barn samt familjer som kan ta emot ungdomar och ensamkommande flyktingbarn.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ulrika Petrovic

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 52 63

E-post: ulrika.petrovic@lund.se

Kontaktperson 2

Namn: Jenny Hintze

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 359 46 50

E-post: jenny.hintze@lund.se

Kontaktperson 3

Namn: Annika Levander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 55 20

E-post: annika.levander@lund.se

Kontaktperson 4

Namn: Ronny Nylander

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 046 - 35 69 39

E-post: ronny.nylander@lund.se


Visa flera notiser från samma

Föreningen Skyddsvärnets familjevård söker ett familjehem i centrala Stockholm (inom tullarna) till en 30-årig man med diagnoser inom autismspektrum. Han önskar lugn och ro, helst ensamplacerad. Har lång erfarenhet av att vara familjehemsplacerad.

Familjen bör ha erfarenhet av att arbeta med människor inom målgruppen/LSS samt erbjuda ADL-träning i hemmet. Familjehemmet bör ha tid, engagemang och kunde erbjuda trygga och tillitsfulla relationer.

Föreningen Skyddsvärnets familjevård erbjuder förstärkt konsulentstödd familjehemsvård med handledning, stöd och utbildning för familjehemmen. Vi erbjuder jourberedskap via telefon efter arbetstid. Familjehemmen erbjuds även möjlighet att regelbundet få träffa andra familjehemsvärdar för nätverksskapande och erfarenhetsutbyte.

Kontakta gärna familjevårdens samordnare om ni har några frågor eller skulle vara intresserade av uppdraget.

Vi söker i följande län:
Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christine Dahl Elfver

Befattning: Samordnare

Telefon: 08-562 57 435

E-post: christine.dahl.elfver@skyddsvarnet.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker efter ett renodlat jourhem som vill samarbeta med oss på INOM i Göteborg. Ert uppdrag som jourhem innebär att ni har en kontrakterad plats med utrymme för ett syskonpar. Det är utmärkt om ni som familj har erfarenhet av familjehemsvård. En förälder som är hemma på heltid, kompenseras av ett förhöjt arvode. Ni får utbildning, tät handledning och tillgång till jour dygnet runt i vår regi. Låter detta spännande så tveka inte att ta kontakt!

Vi söker i följande län:
Halland, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Minna Svahn

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733-584104

E-post: minna.svahn@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: Charlotte Eklöf

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0766-110572

E-post: charlotte.eklof@inom.com


Visa flera notiser från samma

Socialtjänsten söker familjehem till barn och ungdomar.
Behoven kan se ut så här:
"Sari 4 år" har föräldrar med allvarliga psykiska problem. Hon behöver ett familjehem för lång tid framåt, kanske hela hennes uppväxt.

"Solveig 15 år" har stora problem hemma och hennes föräldrar kan inte styra henne. Hon behöver komma till ett familjehem som kan ge henne både omvårdnad och trygghet.
(ovanstående beskivningar är påhittade)

Välkommen att höra av dig!

Leif Åkerlund, tfn 036 - 10 68 68
leif.akerlund@jonkoping.se
Maria Kangeryd, tfn 036 - 10 68 47
maria.kangeryd@jonkoping.se

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Västra Götaland, Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Leif Åkerlund

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 036 - 10 68 68

E-post: leif.akerlund@jonkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Maria Kangeryd

Befattning: familjehemssekreterare

Telefon: 036 - 10 68 47

E-post: maria.kangeryd@jonkoping.se2014-09-01 Nummer 1974
Filipstads kommun söker familjehem för 15-årig kille

Vi söker familjehem för en 15-årig kille som tidigare varit placerad i familjehem. Killens placering lyder under LVU på grund av miljö.

Killen är fotbollsintresserad och spenderar mycket tid på träningar och matcher. Vi söker en familj som inte har några djur då killen är allergisk. Vi söker även en lugn och trygg familj som kan vara tydligt gränssättande.

Hör av er så berättar vi mer!

Vi söker i följande län:
Örebro, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Elin Johansson

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0590-61284

E-post: elin.johansson@filipstad.se

Kontaktperson 2

Namn: Johanna Elfgren

Befattning: Socialsekreterare

Telefon: 0590-61622

E-post: johanna.elfgren@filipstad.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-27 Nummer 1961
Norra Dalslands familjehemsenhet

Norra Dalslands familjehemsenhet startade sin verksamhet den 1 augusti, 2014. Enheten är en del av vård och omsorgsförvaltningen och har i uppdrag att förse Dalslands kommunerna, Åmål, Bengtsfors, Dals Ed och Mellerud med både familjehem och kontaktfamiljer. Enheten arbetar nu med att bygga upp en familjehemsbank och söker familjehem och kontaktfamiljer i Västra Götaland och Värmland.

Vi erbjuder ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning (enligt SKL:s riktlinjer) samt utbildning, handledning, nätverksträffar och fortlöpande stöd.

Intresseanmälan tas emot via mail.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland, Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sandra Bokhult

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-17442

E-post: sandra.bokhult@amal.se

Kontaktperson 2

Namn: Daniel Larsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-17458

E-post: daniel.larsson@amal.se

Kontaktperson 3

Namn: Irene Ottosson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0532-17452

E-post: irene.ottosson@amal.se


Visa flera notiser från samma

Familjehem till ensamkommande flyktingbarn
Socialtjänsten i Linköping är i behov av familjehem till ensamkommande flyktingbarn.
De ensamkommande ungdomarna 12-18 år gamla och är på flykt från oroligheter och krig. De är individer med olika personligheter och intressen. Gemensamt är att de är ensamma, saknar stöd från vuxna och behöver bygga upp ett nytt nätverk.
För att få sina behov tillgodosedda är det vissa av ungdomarna som behöver bo i familjehem.
Att vara familjehem till en ensamkommande flyktingungdom innebär att man tar emot en ungdom i sitt hem under något eller några år. Familjehemmet har ansvar för ungdomens omvårdnad, fostran och skall genom vardaglig stöttning hjälpa ungdomen att på ett tryggt sätt etablerar sig i samhället. Det är viktigt att man som familjehem till ett ensamkommande barn är öppen och nyfiken för andra kulturer. Att man har lätt för att förstå och stå ut med olikheter samt har ett genuint intresse för hur man kan förena olika kulturer är också viktigt. Vi söker särskilt familjehem som inte har husdjur då många av de ensamkommande flyktingbarnen har svårt att acceptera husdjur inomhus.
Intresserad av uppdrag som familjehem till ett ensamkommande flyktingbarn?

Är Ni stabila vuxna med tid och engagemang att dela med Er av en trygg vardag. Är Ni intresserade av att vara familjehem under en kortare eller längre tid och därmed öppna Ert hem och hjärta för ett barn/ungdom?
Välkommen att kontakta våra familjehemskonsulenter Torgny Nilsson 013-206230 & Yvonne Jakobsson 013-206892 för mer information och intresseanmälan. Vi har även en hemsida under www.linkoping.se stöd/omsorg/ du behovs. Där kan du lämna din intresseanmälan direkt.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Yvonne Jakobsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013206892

E-post: yvonne.jakobsson@linkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-26 Nummer 1189

Socialtjänsten i Linköping söker familjer som har livserfarenhet och vana med barn och/eller ungdomar för uppdrag som familjehem/kontaktfamilj.

Kontaktfamiljer
Har ni utrymme, tid och engagemang? Just nu är behoven störst i åldersgruppen 12-16 år samt för syskon. En kontaktfamilj ska vara en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Det innebär att barnet får komma till familjen och vistas där på dygnsbasis efter behov. Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö att vistas i. Andra viktiga uppgifter är att lyssna och finnas till. Ofta blir kontaktfamiljen en viktig del i nätverket för barnen och föräldrarna.
Omfattningen på uppdraget kan exempelvis vara vistelse under helg varannan vecka, men även omfatta veckodagar.

Familjehem
Just nu har vi särskilt stort behov av familjehem till barn och unga mellan 13 och 16 år. Familjehemsföräldrar är inga superföräldrar och vi ställer få formella krav. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i en stad, i hus eller lägenhet. Du kan vara mellan 25 och 60 år gammal - det viktiga är att din ålder fungerar bra med barnets ålder. Det kan finnas barn i familjen sedan tidigare, men det är inget krav. Det vi söker är trygga och stabila vuxna människor med tid och tålamod. Familjer som kan älska, vårda och dela ett barn med dess föräldrar.
Eftersom barnen och ungdomarna kommer från Linköping vill vi att du inte bor alltför långt bort. Det är också viktigt att du inte bor trångt utan har ett rum över till ett placerat barn.
Som familjehem / kontaktfamilj erhåller man ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.
Intresserad av uppdrag som familjehem / kontaktfamilj

Välkommen att kontakta våra familjehemskonsulenter Torgny Nilsson 013-206230 & Yvonne Jakobsson 013-206892 för mer information och intresseanmälan. Vi har även en hemsida under www.linkoping.se/Stod-omsorg/Dolda-sidor/Du-behovs. Där kan du lämna din intresseanmälan direkt.

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Södermanland, Kronoberg, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 013-206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Yvonne Jakobsson

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 013-206892

E-post: yvonne.jakobsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-26 Nummer 1476

Engagerade familjer sökes
Ibland är det så att barn av olika anledningar inte kan bo kvar i sin biologiska familj. Därför finns det ett stort behov av familjer som är beredda att ta emot barn i sitt hem. Linköpings kommun söker efter dig som är intresserad av att bli familjehem. Det krävs ingen särskild utbildning för att bli familjehem. Vi söker efter dig som är beredd att ge av din tid, ditt engagemang och din kärlek.
Ett familjehemsuppdrag innebär en viss ekonomisk ersättning, som varierar beroende på uppdragets karaktär. Vi erbjuder samtliga våra familjer stöd, handledning och utbildning. Att vara familjehem är att göra en stor insats.
Är du intresserad? Ring då någon av våra familjehemskonsulenter:
Torgny Nilsson eller Yvonne Jakobsson: 013-206600
Här kan du se ett nyhetsinslag med ett av våra familjehem: www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/article1204369.svt

Läs mer om vad det innebär att vara familjehem här: www.linkoping.se/sv/Stod-omsorg/Dolda-sidor/Du-behovs/Familjehem

Vi söker i följande län:
Jönköping, Östergötland, Örebro, Södermanland, Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Torgny Nilsson

Befattning: familjehemskonsulent

Telefon: 013-206230

E-post: torgny.nilsson@linkoping.se

Kontaktperson 2

Namn: Yvonne Jacobsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 013-206892

E-post: yvonne.jakobsson@linkoping.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-24 Nummer 1613

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Blekinge,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Jönköping,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Kronoberg,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-24 Nummer 1614
Familjehem sökes i Kalmar med omnejd.

Swea Familjehem söker flera familjehem som har erfarenhet av placeringsuppdrag i sitt hem. Vår verksamhet bygger på personlig lämplighet och våra ambitioner är alltid omtanke, utveckling och trygghet. Detta omfattar både klienten och familjehemmet.
Välkomna att ringa eller mejla till oss om intresse finns!

Vi söker i följande län:
Kalmar,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Marianne Bohlin

Befattning: Konsulent

Telefon: 070-4230259

E-post: marianne@sweafamiljehem.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Olsson

Befattning: Konsulent

Telefon: 076-633 31 03

E-post: annika.olsson2@hotmail.se


Visa flera notiser från samma

Nyköpings kommun anställer familjehem

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. I kommunen arbetar ca 4.000 personer för att uppfylla målen om service, professionellt bemötande och tillgänglighet samt möta de utmaningar som ställs på en region i stark tillväxt.

Mångfald gynnar utvecklingen. Vi eftersträvar därför en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att ge alla arbetsplatser förutsättningar för ett medskapande och ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger därför stor vikt vid att Du delar kommunens värdegrund och medarbetarpolicy.
För mer information: www.nykoping.se

I Nyköpings kommun satsar vi på hälsofrämjande insatser för våra medarbetare och har därför infört rökfri arbetstid.

Arbetsuppgifter
Vi prövar nya grepp och anställer tre särskilt kvalificerade familjehem för vårdkrävande barn- och ungdomar. Familjehemmen ska erbjuda två platser var.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning motsvarande behandlingsassistent eller annat liknande arbete med barn/ungdomar som har behov av stöd. Alternativt kan du ha längre erfarenhet av familjehemsuppdrag med svårare social problematik.

Månadslön samt omkostnadsersättning utgår.

Du erbjuds utbildning och kompetensutveckling,extern handledning samt möjlighet till stöd dygnet runt.

Övrigt
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsvillkor
Månadslön, Heltid, Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 3

Ansökan
Förvaltning: Nyköpings kommun Sociala divisionen

Arbetsgivarens referensnummer: 21/11

Kontaktpersoner
Glenn Andersson
Enhetschef

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Glenn Andersson

Befattning: Enhetschef

Telefon: 0155-248570

E-post: glenn.andersson@nykoping.se


Visa flera notiser från samma

Föreningen Skyddsvärnets familjevård söker familjehem som har erfarenhet av eller önskar arbeta med klienter från 18 år och uppåt med olika problematik som ska ut på vårdvistelse eller kontraktsvård från Kriminalvården. Klienterna kan ha psykiska funktionshinder, missbruks och kriminalitetsproblematik samt skyddad identitet.

Familjehemmet ska ha yttre och inre förutsättningar att tillhandahålla god omvårdnad, vara goda förebilder samt ha tid, engagemang och kunna erbjuda trygga och tillitsfulla relationer. Familjehemmet ska erbjuda den placerade ADL-träning i hemmet.

Familjen ska uppfylla Kriminalvårdens krav:

•Familjen ska bestå av två vuxna över 25 år med gemensamt hushåll.
•Familjen kan inte ha någon mer placerad oavsett varifrån den andre kommer.
•Den placerade ska bo tillsammans med familjen och ha gemensam ingång samt umgås på kväller, helger samt under fritid.

Föreningen Skyddsvärnets präglas av humanitet, delaktighet, flexibilitet, nytänkande och kvalitet. Vi på familjevården arbetar utifrån tron på människan med mottot hjälp till självhjälp, och anser det viktigt att våra familjehem kan bidra med att föra denna värdegrund vidare i sitt dagliga arbete med våra klienter.

Familjerna bör vara bosatta i Stockholmsområdet.

Föreningen Skyddsvärnets familjevård erbjuder förstärkt konsulentstödd familjehemsvård med handledning, stöd och utbildning för familjehemmen. Vid kriminalvårdsplaceringar gör familjehemskonsulenten besök i familjehemmet 1 gång/veckan under kontorstid. Vi erbjuder jourberedskap via telefon efter arbetstid. Familjehemmen erbjuds även möjlighet att regelbundet få träffa andra familjehemsvärdar för nätverksskapande och erfarenhetsutbyte.

Familjehemmen erbjuds arvode och omkostnadsersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Kontakta gärna Skyddsvärnets familjehemskonsulenter om ni har några frågor eller skulle vara intresserade av ett uppdrag.

Vi söker i följande län:
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christine Dahl Elfver

Befattning: Samordnare

Telefon: 08-562 57 435

E-post: christine.dahl.elfver@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 2

Namn: Kristian Persson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 574 37

E-post: kristian.persson@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 3

Namn: Rihaneh Ostad Gholizadeh

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 57 427

E-post: rihaneh.ostad.gholizadeh@skyddsvarnet.se


Visa flera notiser från samma
2014-08-08 Nummer 1902
Jourhem sökes till Kungälvs kommun

Vi söker en familj som är intresserad av att bli kontrakterat jourhem för Kungälvs kommun. Ni ska ha plats för att ta emot två barn upp till 18 år.

Ett jourhem är ett hem där barn eller ungdomar bor några dagar upp till några månader. Barn och ungdomar som placeras akut är ofta i kris och har behov av stabila och engagerade vuxna som ger dem god omvårdnad.

Vi söker trygga familjer som lever i en stabil livssituation med tid och utrymme. Ni behöver vara flexibla och ha förmåga att samarbeta med socialtjänst, biologiska föräldrar och barnets nätverk. Tidigare erfarenhet av barn och ungdomar är ett krav och tidigare erfarenhet som familjehem är en merit.

Att vara kontrakterat jourhem innebär att en av de vuxna i familjen är hemma på heltid och erhåller ett månatligt arvode motsvarande lön. Det utgår också en omkostnadsersättning som ska täcka de kostnader man har för barnet eller ungdomen.

Det är en fördel om ni bor i Kungälv eller i en kranskommun.

Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar, fortlöpande stöd och handledning.

Vi behöver er!
Ring eller maila oss.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Ira Carlsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0303-239689

E-post: familjehem@kungalv.se

Kontaktperson 2

Namn: Veronica Anglesjö Nielsen

Befattning: 1:e socialsekreterare

Telefon: 0303-239128

E-post:


Visa flera notiser från samma
2014-07-18 Nummer 1946
Vara söker familjehem åt pojke 12 år

Vi söker ett familjehem till en aktiv 12-årig pojke (ADHD+autism) som behöver vara i familjehem helger, skollov och vid ev. sjukdom. Familjehemmet bör ha erfarenhet av tidigare uppdrag, inte ha yngre hemmavarande barn och bo som längst ca 10 mil från Falköping. Pojken behöver omsorg, lugn miljö, trygghet, struktur, tydlighet och familjehemmet behöver ha tid, ork och engagemang. Pojken gillar att vara ute, cykla, intresserad av bilar, djur, matlagning med mera.

Vi erbjuder grundutbildning för familjehem, stöd och handledning. Ersättning utgår enligt SKL:s riktlinjer.

För mer information ring oss!

Vi söker i följande län:
Jönköping, Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lennart Ivarsson

Befattning: socialsekreterare familjehemsvård

Telefon: 0512-310 13

E-post: lennart.ivarsson@vara.se

Kontaktperson 2

Namn: Liselotte Nelander

Befattning: socialsekreterare familjehemsvård

Telefon: 0512-312 47

E-post: liselotte.nelander@vara.se2014-07-04 Nummer 1939
Familjehem till 10-årig pojke i Eskilstuna/Torshällaområdet

Pojke f. 04 med särskilda behov; begåvningshandikappad,överviktigt, går i träningsskolan. Han är glad, musikintresserad och gillar fotboll. Han gillar andra barn.

Låter det intressant kontakta Familjehemsteamet i Eskilstuna kommun.

Vi söker i följande län:
Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Lundberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-7105116

E-post: anna.lundberg@eskilstuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Helena Hall Blixt

Befattning: Teamledare

Telefon: 016-7108499

E-post: helena.blixt@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-07-03 Nummer 1937
Familjehem sökes i Värmland

Socialtjänsten i Munkfors kommun söker familjehem i Värmland för jourplaceringar och stadigvarande placeringar. Vi har behov av familjer som kan öppna sitt hem för barn och ungdomar. Familjehem sökes för både enskilda placeringar samt syskonplaceringar.

Önskvärt är tidigare erfarenheter av familjehemsplaceringar och/eller jourplaceringar.

Välkomna att kontakta oss via epost.

Vi söker i följande län:
Värmland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Annette Eriksson Qvicker

Befattning: 1:e socialsekreterare

Telefon: 0563-541204

E-post: annette.eriksson@munkfors.se

Kontaktperson 2

Namn: Sarah Nyström

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 0563-541206

E-post: sarah.nystrom@munkfors.se2014-06-10 Nummer 1748
SDF Östra Göteborg, Göteborg, söker familjehem

Robert född 2000 behöver komma till ett stabilt och strukturerat familjehem med mycket energi och skinn på näsan, så nära Göteborg som möjligt.

Robert är omhändertagen med stöd av LVU till följd av föräldrars oförmåga. Han har ett par kroniska sjukdomar som kräver uppsikt och viss sjukvårdskunskap.

Robert ligger efter mycket i skolan och han har bekymmer av dyslektisk karaktär. Han behöver stöd i skolarbetet.

Robert har inga neuropsykiatriska diagnoser, utan bedöms vara nedstämd.

Robert upplevs som yngre än sin ålder och identifierar sig lätt som den sjuke pojken framför att bara vara pojke. Robert har tidigare uppvisat ett aggressivt beteende, men aldrig i samband med att han bott i familjehem.

I samband med tidigare placering i familjehem har Robert utvecklats mycket väl. Han har bland annat lärt sig att läsa och skriva, han har vågat bli lämnad ensam korta stunder och har mer och mer kunnat beskriva sin vilja och hur han mår.

Robert behöver två reflekterande vuxna som har mycket ork och som lever ett inrutat liv. Finns det äldre stabila tonåringar i hemmet, är det inget hinder.

En vuxen behöver kunna vara hemma på heltid alternativt att de båda vuxna är hemma på viss tid.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Örebro, Västra Götaland, Värmland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Annika Spångberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-3654059

E-post: annika.spangberg@ostra.goteborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Sven-Olof Eriksson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 031-3654368

E-post: sven-olof.eriksson@ostra.goteborg.se


Visa flera notiser från samma

Familjehemsenheten i Helsingborg letar för närvarande efter familjer som vill jobba som jourhem åt oss.

Du behöver inte bo i Helsingborgs kommun, men vi vill att du bor i närområdet.

Jourhemsuppdraget är ett arvoderat heltidsuppdrag där du tar emot barn och ungdomar i ditt hem med kort varsel. Det ställer krav på stresstålighet, flexibilitet, bra samarbetsförmåga och framförallt en stor empati med samhällets mest utsatta barn.

Hör gärna av dig för mer information!

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Gustaf Hammar

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 24 96

E-post: gustaf.hammar@helsingborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Anette Waern

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 73 67

E-post: anette.waern@helsingborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Henrik Möndell

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 67 89

E-post: henrik.mondell@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma

Vi behöver familjehem som kan ta uppdrag som Kraftigt förstärkt familjehem till både pojkar och flickor med olika former av beteendeproblematik. Det är viktigt att ni har tid, tålamod, struktur samtidigt som ni kan ge värme och trygghet. Ni kommer i vissa ärenden behöva ingå i team tillsammans med er familjehemskonsulent och behandlingspersonal.

INOM Familjehemsvård i Skåne erbjuder er:
Arvode och omkostnad
Kontinuerlig handledning
Handledning i grupp
Fortbildningar 3 st/termin
Jour dygnet runt.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Caroline Nilsson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0733227368

E-post: caroline.nilsson@inom.com

Kontaktperson 2

Namn: susanne Feldhoff

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0723951932

E-post: susanne.feldhoff@inom.com

Kontaktperson 3

Namn: Louise Cederholm

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 0707478720

E-post: louise.cederholm@inom.com


Visa flera notiser från samma
2014-05-16 Nummer 1882

Vellinge och Lomma kommun ska tillsammans rekrytera ett eller två kontrakterade familjehem, beläget i södra Skåne. I första hand är det ett kontrakterat familjehem till ungdomar 12-18 år som eftersöks. Det är en fördel om du/ni varit familjehem eller jourhem tidigare, men absolut inget krav.
Ring Anna Gran, familjehemssekreterare i Vellinge kommun för mer info, 040-42 52 96 eller maila familjehem@vellinge.se

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Anna Gran

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-42 52 96

E-post: familjehem@vellinge.se2014-05-15 Nummer 1881

Just nu finns det flera tonåringar i Helsingborg som är i behov av familjehem. Vi söker familjer i stan, men även på landet.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Henrik Möndell

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 67 89

E-post: henrik.mondell@helsingborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Gustaf Hammar

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 24 96

E-post: gustaf.hammar@helsingborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Anette Aern

Befattning: socialsekreterare

Telefon: 042-10 73 67

E-post: anette.waern@helsingborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-13 Nummer 1875
Jourfamiljehem för ensamkommande ungdomar

Vi söker ett jourfamiljehem för ensamkommande ungdomar i Eskilstuna med omnejd.
Som familj bör Ni vara öppna, varma och flexibla. Ni bör också vara intresserade av andra kulturer, gärna med kulturkompetens.
Ni kommer att erbjudas regelbundet individuellt stöd och vara en del av jourfamiljsgruppen som träffas en gång i månaden.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Södermanland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Håkan Johansson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 016-710 71 05

E-post: hakan.johansson3@eskilstuna.se

Kontaktperson 2

Namn: Helena Hall Blixt

Befattning: Teamledare

Telefon: 016-710 84 99, 070-089 32 56

E-post: helena.blixt@eskilstuna.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-06 Nummer 1862
Trelleborgs kommun söker familjehem

Trelleborgs kommun söker familjehem till barn och ungdomar.

Ni erbjuds stöd och handledning i uppdraget. Vi erbjuder även grupphandledning till alla våra familjehem.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofia Sjöberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 38 92, 0708-81 78 92

E-post: sofia.sjoberg@trelleborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Welin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 38 91, 0708-81 78 91

E-post: anna.welin@trelleborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Christel Ljung

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 39 59, 0734 42 29 22

E-post: christel.ljung@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma
2014-05-06 Nummer 1860
Trelleborgs kommun söker kontaktfamiljer.

Trelleborgs kommun söker kontaktfamiljer i eller i närheten av Trelleborgs kommun.

Uppdragen varierar mellan en till två helger per månad.

Välkommen att höra av dig för att få mer information om vad det innebär att vara kontaktfamilj.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofia Sjöberg

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 38 92, 0708- 81 78 92

E-post: sofia.sjoberg@trelleborg.se

Kontaktperson 2

Namn: Anna Welin

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 38 91, 0708-81 78 91

E-post: anna.welin@trelleborg.se

Kontaktperson 3

Namn: Christel Ljung

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 0410-73 39 59, 0734- 42 29 22

E-post: christel.ljung@trelleborg.se


Visa flera notiser från samma

Familjevårdsstiftelsen har bedrivit familjehemsvård sedan 1987. Vi är en icke vinstdrivande verksamhet och vi kallar vårt sätt att arbeta för det utvidgade terapirummet. Enkelt uttryckt innebär det familjevård i ett terapeutiskt sammanhang.

Familjehemmet erbjuds kontinuerlig handledning och klienten samtalsterapi 1ggr/veckan. Utöver detta träffas vi tillsammans en gång i månaden som vi kallar för team. Vi arbetar i team bestående av familjehemmet, deras handledare, klienten, klientens terapeut. I vårt arbete är även biologiska familjer samt uppdragsgivare regelbundet inbjudna på våra träffar. Helhet och samverkan är nyckelbegrepp och innebär att vi alltid arbetar ihop med varandra, klienten och hans/hennes nätverk.

Delaktighet är ett annat centralt begrepp för oss. En faktisk delaktighet bygger på ansvar och förtroende. På olika sätt försöker vi skapa rum för detta.

Förutom de återkommande samtalen som sker i terapirummet, under handledning, på team, stormöten och nätverksmöten har vi också andra sammanhang där klient, personal och familjehem möts. En gång om året har vi en gemensam sommarfest för oss alla som är inbegripna i arbetet. Hit bjuds också alla barn, personalens familjer och före detta klienter.
På vintern bjuds alla på julfest på samma sätt. Vi är många vid de tillfällena och det skapar en speciell gemenskap och känsla av tillhörighet.
Det finns ett stort värde i att möta varandra i olika sammanhang och under olika förutsättningar. Man visar nya sidor av sig själv och en ökad möjlighet till förståelse föds. Fokus är självklart klienten och hans eller hennes utveckling, men den är beroende av de människor och sammanhang som klienten inbegrips i.

Vi söker i följande län:
Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Lena Lundqvist

Befattning: Samordnare

Telefon: 031-698401

E-post: lena@familjevardsstiftelsen.se

Kontaktperson 2

Namn: Annika Dahlin

Befattning: Socionom/Handledare

Telefon: 070-2398404

E-post: annika@familjevardsstiftelsen.se


Visa flera notiser från samma

Föreningen Skyddsvärnets familjevård har nu en ökad efterfrågan på familjehem som har erfarenhet av eller önskar arbeta med ensamkommande flyktingbarn.
Familjerna bör vara bosatta i Stockholmsområdet. Med Max en 2,5h bilavstånd till Stockholm.

Föreningen skyddsvärnets familjevård erbjuder förstärkt konsulentstödd familjehemsvård med handledning, stöd och utbildning för familjehemmen. Vi erbjuder jourberedskap via telefon efter arbetstid. Familjehemmen erbjuds även möjlighet att regelbundet få träffa andra familjehemsvärdar för nätverksskapande och erfarenhetsutbyte.
Familjehemmen erbjuds arvode och omkostnadsersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Kontakta gärna familjehemskonsulenterna på föreningen skyddsvärnets familjevård om ni har några frågor eller skulle vara intresserade av ett uppdrag.

Vi söker i följande län:
Västmanland, Uppsala, Södermanland, Stockholm,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Christine Dahl Elfver

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 57 435

E-post: christine.dahl.elfver@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 2

Namn: Kristian Persson

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 574 37

E-post: kristian.persson@skyddsvarnet.se

Kontaktperson 3

Namn: Oriana Rubio

Befattning: Familjehemskonsulent

Telefon: 08-562 57 427

E-post: oriana.rubio@skyddsvarnet.se


Visa flera notiser från samma

Vi söker familjehem för nyanlända ensamkommande barn. Ni bör bo i Göteborgsregionen.

Vi söker trygga, stabila vuxna som har tid och plats för en ny familjemedlem. Du/ni bör ha intresse och en öppenhet för andra kulturer.

Lerums kommun erbjuder familjehem för ensamkommande barn utbildning och extern handledning samt ersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Vi söker i följande län:
Västra Götaland,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Sofia Molyneux

Befattning: socionom

Telefon: 0302-52 21 78

E-post: sofia.molyneux@lerum.se


Visa flera notiser från samma

Har du en öppen dörr och en trygg famn?
Verksamheten Ensamkommande Barn söker kontrakterade jourhem för barn utan vårdnadshavare i Sverige i åldrarna 0-12 år.

Barnen kommer från oro- och krigsdrabbade länder och behöver en stabil plats med trygga och förutsägbara vuxna i väntan på anvisning till sin nya kommun. Vi vill att en förälder är hemma på heltid då barnen är nyanlända och har ett stort behov av en tillgänglig vuxen. Vi önskar att jourhemmet är i Malmö med omnejd. Är du intresserad eller har frågor så hör av dig.

Vi söker i följande län:
Skåne,


Visa kontaktuppgifterna

Kontaktperson 1

Namn: Emma Olsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-340796

E-post: familjevard.ensamkommande@malmo.se

Kontaktperson 2

Namn: Jennie Gustafsson

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-340792

E-post: familjevard.ensamkommande@malmo.se

Kontaktperson 3

Namn: Sara Engdahl

Befattning: Familjehemssekreterare

Telefon: 040-340797

E-post: familjevard.ensamkommande@malmo.se


Visa flera notiser från samma
© 2010-2015 Familjehemsbanken AB | Samtliga priser är exkl. moms | Innehavare av F-skatt | Webbplatskarta
Vekhyttan Ålunda 3209, 716 93 Fjugesta | Tel: 0585-200 57 | E-post: kontakt@familjehemsbanken.se